Page 11

ST2

Veza izmedju stuba i temelja preko ankera sa zavrtnjem

– Kod ovakve veze na stubu postoje otvori za ankere koji izviruju iz temelja. Veza prenosi i momente savijanja. – U varijanti A ankeri su ukriveni u presek stuba što redukuje presek u osloncu. – U varijanti B to je izbegnuto, ali je oplata stuba iskomplikovana. Ispod stuba se postavlja pločica za nivelisanje, a posle postavljanja i zatezanja ankera, spoj se ispunjava tankim slojem cementnog maltera. – Ankeri su različitih visina zbog lakše montaže stuba.

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement