Page 10

Veza stub – temelj (ST) ST1

Zglobna veza stuba i temelja – Ovakva veza omogućava slobodno obrtanje preseka i ne prenosi momente savijanja. – U varijanti A stub se postavlja na ležište od cementnog maltera.Kratak moždanik koji viri iz temelja prihvata transverzalne sile. – Pomerljivost veze se može povećati ukoliko se umesto cementnog maltera upotrebi elastomerno ležište. – U varijanti C veza je izvedena preko cilindričnih naležućih betonskih površina izmedju kojih je postavljen sloj od bitumenaili teflona. U varijanti C cilindrične površine su od čelika i ankeruju se u stub i temelj preko čeličnih ploča.

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Montažne veze  

mcmc bv bcm

Advertisement