__MAIN_TEXT__

Page 1

Ny kunstgressbane åpner i august  

Siste kamp på Dalheim gress  


Velkommen til et helt nytt idrettsanlegg Det er 3 år siden vi lanserte «Visjon 2021» med satsning på ny bane, flere idretter, større aktivitet på et høyere nivå,   ‐ og ikke minst, flere medlemmer. Klubben har satt klare mål for hvor vi skal være i 2021, når idrettslaget fyller 100 år.  Vi har kommet langt allerede. Når vi nå åpner et helt nytt idrettsanlegg så vil alt ligge til rette for videre utvikling av  sportslige tilbud. Når vi samtidig kan feire godkjenningen som NFF Kvalitetsklubb, så har vi også beviset for at arbeidet   i klubben holder et godt faglig nivå. Dalen har på få år blitt en foregangsklubb, med fokus på Fair play, økt satsing på  trenerkompetanse, god organisering og solid økonomisk styring. ‐ Og dette har vi klart på dugnad. Det viser hva  frivilligheten kan få til når lokale ildsjeler står frem og bidrar med engasjement og pågangsmot.   Det er nesten ikke til å tro at vi har klart å få frem et byggeprosjekt med ny bane på Dalheim allerede i 2017. Det skjer   i en tid der kommunen ikke fant plass til en eneste krone i økonomisk støtte, og der all fokus stort sett har gått med til  bygging av ny idrettshall. Det kommunale bidraget står fortsatt til stryk, men det er gledelig at det politiske flertallet   tross alt stod frem og bidro med en kommunal garanti, slik at finansieringen av anlegget kunne gjøres i kommunalbanken  til lavest mulig rente. Behandlingen av våre søknader ble gjort på en ryddig måte, og rådmannens tale var klar:   «Det er stort engasjement for bygging av bane på Dalheim, og det er liten kommunal risiko i prosjektet».   Både idrettskretsen og kommunen var imponert over det kapitalgrunnlaget som klubben har klart å jobbe frem.   Nå gjenstår det å se om de politiske signalene følges opp i neste runde med budsjetter. Ordføreren foreslo i  formannskapet at administrasjonen skulle se på muligheten for å gi millionstøtte til prosjektet på Dalheim i neste  budsjettrunde. Forslaget ble senere gjort om til kommunal garanti, ‐ men behovet for økonomiske midler ble ikke mindre  av den grunn. Det er et politisk ansvar å sørge for at økonomisk støtte blir fordelt på flere lag og foreninger, og ikke kun i  et eget sluk rundt kommunale anlegg. Dalen IL vil stå fast på at utgifter til anlegg må deles, der 1/3‐del kommer fra  kommunal støtte. Innbyggere i Gan og på Enebakkneset betaler tross alt skatt de også.   Nye Dalheim dobler kapasiteten på kunstgress i Fet kommune. Vi håper dette skal bli en ny start for samarbeidet   med Fet IL, som sårt også trenger treningsflate, spesielt tidlig om våren og høsten, da Fedrelandet er sprengt.   Vi kommer denne høsten til å invitere trenere og ledere i Fet til møter og samarbeidsprosjekter på tvers av lagene.   Det er viktig å tilrettelegge for best mulig aktivitet – og med nytt anlegg får vi gode muligheter til dette. Ellers må vi   også berømme Fet IL for fremdriften til nye Fet Arena. Dette er et stort og viktig prosjekt for idretten i vår kommune,   som vil skape ny giv for hallidrettene.   Så må jeg benytte anledningen til å takke våre sponsorer for støtten til klubbens arbeid. Dette gjelder spesielt våre  hovedsponsorer Trøgstad Sparebank, Joker Gan og Åkrene Mek. Og ikke minst Per Mathisen personlig, som er en   viktig og langsiktig bidragsyter. Uten støtte fra sponsorer ville prosjektet på Dalheim vært nytteløst.    Denne høsten kan du se 28 fotballkamper på Dalheim. En ny sesong FFO starter opp i september og vi håper  også å kunne fortsette bordtennis, allidrett, fitness og innebandy.  Så håper vi å se deg under Dalheim‐dagen   lørdag 2. september da vi arrangerer aktiviteter for hele familien.   Ønsker dere alle en fin høst  ‐ vi sees på Dalheim.  sportslig hilsen 

Thomas A. Sagen Styreleder


Fet kommune har fått sin første Kvalitetsklubb NFF`s handlingsplan for 2016‐2019 fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb er et konsept som skal   bidra til akkurat det. Dalen IL søkte om opptak i Kvalitetsklubb prosessen allerede i 2015, og har i halvannet år   jobbet systematisk med fire viktige områder:    

1. Aktivitet 

‐ Rekruttering, Sportsplan, Trener/Dommeransvarlig   

2. Organisasjon   ‐ Klubbhåndbok, økonomistyring og rolleavklaringer   

3. Kompetanse  ‐ Leder og trenerkompetanse på alle nivåer i klubben   

4. Samfunns‐ og verdiarbeid  ‐ Verdisett, trygge rammer, Klubbkveld, Fair play m.m.    Klubben ble offisielt godkjent i juni måned. DIL‐posten GRATULERER.     

Ny kunstgressbane åpner i august Vår nye kunstgressbane skal stå ferdig og klar til bruk i løpet av august. Klubben vil arrangere en offisiell åpning  av anlegget med et eget program, med besøk fra bl.a. Akershus Fotballkrets og Akershus Idrettskrets.   Endelig dato var ikke klar når DIL‐posten skulle i trykken, så følg med på våre nettsider og facebook.    Vi vil oppfordre alle spillere, trenere, ledere, medlemmer, familie og supportere til å møte opp under   åpningsseremonien. Dette blir en milepæl for vår klubb, som vil skape idrettsglede i mange år fremover.   Selve åpningen vil også bli filmet med dronefly. Vi gleder oss.   


Idrettslaget vil bidra til sunne vaner

Den norske folkehelsa står overfor betydelige utfordringer. Mange spiser for usunt,
vi er for lite aktive og vi  sover for lite. Livsstilssykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og hjerte‐ og karsykdommer rammer stadig  flere. Og dagens unge kan bli den første generasjon noensinne til å leve kortere enn sine foreldre. Dette må  vi som representerer idretten sette fokus på ‐ slik at vi sammen kan snu trenden.    Som en viktig aktør i lokalsamfunnet har vi et stort ansvar for å bidra til endringer. Idrettslaget vil derfor  styrke innsatsen med fokus på mat og helse i tiden som kommer. Ved hjelp av våre dyktige trenere og  engasjerte foreldre der ute kan vi utgjøre en forskjell for mange barn.    Gjennom prosjektet EAT – MOVE ‐ SLEEP ønsker vi å sette fokus på helheten i det som skaper god helse,  glede og prestasjoner for oss mennesker – nemlig kombinasjonen av et sunt kosthold, fysisk aktivitet og   nok søvn. Hver for seg er de viktige, sammen er de nøkkelen til positiv forandring.     Grunntanken er å inspirere til at små valg i hverdagen utgjør store forskjeller gjennom et langt liv.   Av erfaring vet vi at det barn lærer i ung alder, tar de med seg videre i livet. Derfor er kanskje den viktigste  fellesinvesteringen vi gjør som samfunn å bidra til å inspirere barn og unge til gode vaner når det gjelder  kosthold, fysisk aktivitet og søvn.     

EAT
 Sunn hverdagsmat og et variert kosthold gir et godt grunnlag for god   helse, og bidrar til at man får i seg næringsstoffene man trenger.   Det anbefales mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter   og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt   og sukker.    

MOVE Det anbefales at barn og unge bør ha minimum 60 minutter fysisk   aktivitet hver dag, alternativt fordelt utover uken. Aktiviteten bør   være variert, med ulik intensitet. All bevegelse er bra.    

SLEEP Nok søvn og god nok søvn er utrolig viktig for helsa vår, både fysisk   og mentalt. Når vi sover, reparerer nemlig kroppen seg selv.   Hva som er tilstrekkelig varighet av søvn varierer fra person til person. Søvneksperter anbefaler imidlertid   at barn fra 6–13 år bør sove 9–11 timer, mens ungdom fra 14–17 år bør sove 8–10 timer og 18 år og   oppover bør sove 7–9 timer.   

Få mobiltelefonen ut av soverommet     Den største trusselen for god søvn er mobiltelefonen. Den kan virke så uskyldig, men vi begynner  å få omfattende kunnskap om hvilke skader den fører med seg når den brukes feil. Søvnstudien har vist   at det er en klar sammenheng mellom surfing på mobil/PC og søvnvansker. Mange studier viser at  eksponering av lys er en kilde til problemet. Men forskningen sier også at selve aktiviteten kan ha like stor  påvirkning. Undersøkelser har vist at skjermaktivitet i sengen skaper en stressreaksjon i kroppen som kan få  virkning senere i ungdomstiden. En finsk studie med barn på 10 og 11 år, viser at de som sov lite på grunn av  uvettig bruk av digitale medier også hadde dårlig søvnkvalitet to år senere. 


Â


GREEN, GREEN PLAST OF HOME

‐ En ganske personlig beretning   om baneforholdene i Gansdalen   ‐ i går, i dag og i morgen! Det begynte på Ersrudjordet, som du kommer til ved   å kjøre rett fram i den første skarpe venstresvingen   av Holtedalsveien (når du kjører fra Sandsmoen).   Både bane nr 1 og nr 2 lå der, ved gården Ersrud,   som i mange år ble drevet av familien Sundsbø.   Gjengen som spilte uhøytidelig fotball her fra   århundreskiftet av, måtte nemlig flytte den første   banen noen meter. Ifølge 70‐årsboka, som vi skal     benytte oss flittig av i denne gjennomgangen.  

     Fra fotballkamp på Dalheim like etter krigen 

Både den gamle og den nye banen besto av litt gress, litt grus, og mest jord. Her gikk faren min opp i en blodig  hodeduell en dag i de harde tredveåra, og fikk neseryggen knekt av en grusom albue. Helt bevisst. Ifølge ham selv  iallfall, noe som gjør at han den dag i dag, åtti år senere, ikke vil røpe navnet på motstanderen med albuesvingslaget.  Men det skjedde under trening, så vi kan gå ut fra at det var en gansdøling.  Etterhvert utviklet det seg fotballbaner på Sannumsletta og Sørlimoen. Sistnevnte var mye større enn i dag.   Nå er det tatt ut så mye grus, at det som står igjen bare er en «sukkertopp» i sammenligning.   I det forblåste Dalheim‐området, som den gang ble kalt Heia, eller Byheia, fantes det ikke hus, bortsett fra  forsamlingslokalet Dalheim. Det ble bygget i 1912 og brant ned i 1975. Nord for Dalheim ble det bestemt at det skulle  grøftes og planeres til en bane.   Alt var annerledes, sammenlignet med i dag: Grunnen var rå, nesten sumpaktig, det var helling fra festlokalet og  nordover. Den eneste likheten med dagens Dalheim var at det alltid blåste ‐ fra alle kanter.  Banen ble opparbeidet på dugnad. 7 hester med kjerrer og møkkaskuffe, samt 16‐17 arbeidskarer arbeidet i 3 dager  før de var ferdig. Resultatet var en bane det gikk an å spille fotball på, men ingen strøken gressbane akkurat.  Underlaget var fortsatt jord og grus. Og ifølge min far: Det var fortsatt litt oppoverbakke fra Dalheim og nordover mot  Søstua Kinn (skolen var jo ikke påtenkt ennå).   Dette var nok årsaken til at Fet kommune noen år senere satte i gang arbeider med å forflytte de siste massene, for å  få banen helt i vater. Også nå ble arbeidet gjort manuelt, og mest med trillebår og spade.  Og banen var fortsatt kommunal. Men i 1931, ti år etter at DIL ble stiftet, bød laget 500 kroner for Dalheim.  Formannskapet foreslo en enda lavere pris: 300. Da kom en privatperson, Bergliot Bye, på banen og bød hele 700  kroner. Bye var jo familien som opprinnelig hadde eid området rundt Dalheim, som da het Byheia.   Disse budene ble det naturligvis debatt av. Høyre og Arbeiderpartiet sto mot hverandre, men ordfører Dørumsgaard  loste formannskapets forslag igjennom. Dalen idrettslag fikk kjøpt sin aller første fotballbane for 300 blanke kroner.  Noen ordentlig gressbane kan man ikke snakke om på Dalheim før i 1955. Men da kan det ikke lenger være noen tvil,  for da er selv gress typene dokumentert: I følge 70‐årsboka leverte Hamar Frøforening 130 kilo slitesterke frø, av  artene Fiorin, Rødsvingel, Engrapp og Engsvingel. Alle disse poetiske gressnavnene er det altså vi hundrevis av   Dalen‐spillere har gjort vårt ytterste for å skli takle i filler gjennom de siste 60 år!   


Naturligvis er det noe spesielt med en klubbs hjemmearena, en utendørs storstue i lokalsamfunnet. Men det er   likevel alle de små løkkene som teller, det er her grunnlaget legges. Da jeg vokste opp i Gansdalen på 1960‐tallet,  hadde vi ei løkke ved Fjellsrud (der hvor telekiosken står nå), og en liten grusbane på Dalheim. Jeg tror grusbanen   var restene av tennisbanen til Georg «Krølle» Sofsrud. Alle vi ungene visste hvem Krølle var, men ingen visste at han  hadde vært vaktmester for en tennisbane på 1930‐tallet. Denne lille grusbanen på Dalheim hadde en liten krattskog  ved sidelinja, og her fantes det bunter av skummel, rusten piggtråd fra tyskertida. Under et skoleidrettsstevne ble   en gutt på rundt ti år faktisk bitt av hoggorm i dette krattet. Vi så alle merket etter de to tennene, og Indre skrev   om saken.   Odd Arne Oseth, sønn av eieren av Kooperativen (som tidligere lå i Sunde‐gården) var en idretts‐organisator i  særklasse. I Gansdalens flotteste ravine, som stuper ned fra Fjellsrudkrysset i retning Øyeren, laget han   hoppbakken Planica bak eiendommen Endeli, og langt der nede, på sletta der Planica munnet ut og ravinen vider   seg ut til en havnehage, lå Bekkeblom stadion. Der ble det også spilt fotballkamper. Det gikk en sildrebekk langs halve  sidelinja, så fremtidspotensialet var ikke kjempestort. Men det var typisk Odd‐Arne. Overalt laget han hoppbakker,  arenaer, serie og cup, tabeller, mesterskap og olympiske leker. Til konfirmasjon ønsket han seg ishockeyspill. Han  utvandret siden til Nittedal, hvor han kanskje fortsatt bor, for alt jeg vet.  På Sandsmoen var det ei løkke som fortsatt brukes flittig, der har jeg også spilt mye fordi min klasse ble «utvalgt»   til å gå 7. klasse på gamle Sand skole. Årsaken var at Øvredalen skole var smekk full og overbelastet. Ellers var det  nok nettopp på Øvredalen, på det asfalterte uteområdet der, mellom målet av metallgjerdestolper og målet av to  tjukke trær i skogkanten, at vi scoret flest drømmemål og la ut på evige dribleraid. Her spilte Leeds mot Inter, og   Real Madrid mot Everton. Vi hadde evighetsserie og cupmesterskap, to divisjoner og scoringsliste – og landslag!   Når landslaget skulle spille kamp, enten mot republikken Riddersand, eller kongedømmet Blaker, var det 11 mot 11,   og da måtte vi låne Dalheim – uten at idrettslaget fikk vite om det. Da var tenåringen Arnfinn Opsand dommer.   Alltid.  Men en dag på 1960‐tallet kom styremedlem Jan Martin Barkenes og avbrøt hele landskampen, under henvisning til   at banen var for bløt. Vi protesterte ikke, kom ikke med diplomatiske noter om at Oddbjørn Nylenden (som hadde  flyttet fra Enebakkneset til Blaker) hadde reist langt for å spille landskamp mot gamle kjente. Vi bare gikk av banen   og ventet på at Jan Martin skulle kjøre videre, for da kunne vi gå tilbake og fortsette kampen, det visste vi godt.   Nå skal det også sies at Jan Martin ikke var den verste å komme ut for, han var mild og hyggelig i formen, og visste nok  innerst inne at vi ville være tilbake på den hellige gressmatta straks han var ute av syne.   På sekstitallet var det nemlig slik: Det var de voksne som eide banen – vi barn måtte ta oss til rette. Og nesten alltid  manglet vi en ball å spille med. Ordentlige lærballer var dyre, og plast ballene sparket vi fort i stykker. Derfor var det  veldig populært å være ballgutt for A‐laget når de trente, dvs. når de sto og dundret langskudd på mål.   Det var mistenkelig populært.   Banen lå øst‐vest da, med «treningsmålet» (det som var nærmest skiftebua) ut mot Blæsa‐jordet. Her løp vi i åkeren  og lette etter ballen hver gang en av de voksne skjøt over. (Og det var ikke sjelden!) Men vi leverte ikke alltid ballen  tilbake. Vi hadde nemlig gravd noen digre «kaninhull» i kanten av jordet, og fikk vi sjansen, pirket vi en ball ned i ett   av disse hullene. Her ble den ofte liggende til neste gang guttegjengen møttes på Dalheim for «å sparke».   På 70‐tallet kom Dalen skole til Dalheim, men det skjedde ikke helt av seg selv. Det var nemlig delte meninger i  Gansdalen om hvor skolen burde ligge. Men nå handlet styret i idrettslaget kjapt, og tilbød den nye skolen fri tilgang   til hele idrettsanlegget, mot at Fet kommune overtok det løpende vedlikeholdet. Dalen ungdomslag støttet  innstillingen, og slik ble det. Kanskje var det å slå inn halvåpne dører, kanskje var det tunga på vektskåla.   Det får vi aldri vite, men sett i ettertid virker det som et meget klokt initiativ fra styrets side.   Det var bare ett problem: Fotballbanen. Det var nok av plass på den gamle Byheia, men banen lå litt «forkjært» til.   Matta måtte snus – aksedreies.  


I 1977‐78 hadde jeg «steget i gradene», fra rakkerunge og ball tyv da banen lå øst‐vest til A‐lagskaptein og spillende  trener når banen var snudd til nord‐syd. Jeg ble intervjuet av Gansdalens egen journalist Erik Rudlang ved center‐ merket da vi var klare for den aller første hjemmekampen. Erik stammet en del – det var nok årsaken til at han jobbet  mest som fotograf, og ikke så mye som skrivende journalist – og brukte ganske lang tid på å fremsette det første   (og eneste) spørsmålet: Hva er din reaksjon nå som Dalheim igjen er klar for kamp? Jeg svarte bare: Herlig!   Og ble sitert helt korrekt i Romerikes Blad dagen etter.   Jeg har alltid ment at løkkenes beliggenhet betyr mye – det hjelper ikke å ha mange og fine løkker hvis de befinner   seg langt unna ungetrafikken. Derfor ligger femmerbanen på Dalheim bra til, lett tilgjengelig fra Dalen skole og   Dalen SFO. Men jeg ble litt skuffet da jeg flyttet tilbake til Gansdalen rundt 2000 og skjønte at fellesbanen til  Stensrudfeltet ligger på Sannumsletta. Det er en fin løkke, med ferdiglagde mål og alt, men den ligger altfor langt   unna der folk bor!   Derfor var det med litt spenning i maven jeg valfartet til det nye boligfeltet Fjellsrudåsen, som foreløpig bare er et  hogstfelt, for å se om det var avsatt en aldri så liten grønn plass til fotball på dette nye store boligfeltet. Det var godt   å se at det ikke bare var planlagt ett friområde, men to! Og de var ikke bare farget grønne på tavla ved riksvei 169,  ordet «BALLPLASS» sto også skrevet på dem med store bokstaver. Verden går framover!   Til slutt kommer det uunngåelige spørsmålet: Er virkelig gresset grønnere når det er laget av plast? Mitt svar er: JA!  Kunstgress gir lengre sesong, og mulighet for flere treninger/kamper pr døgn. Kunstgress gir bedre teknikk, ettersom  ingen behøver å tenke på ujevnheter når de f. eks. skal dempe en ball. Kunstgress gir bedre førsteberøringer, bedre  pasninger og bedre forutsigbarhet i alt.   Kanskje noen av den gamle garde vil savne de 12‐15 meter lange og sugende sklitaklingene bakfra?   Nei, jeg tror ikke det.   Er det så slett ingenting ved gressbanen på Dalheim som vil bli savnet? Ikke av meg. Jo, forresten, kanskje den store  haugen med gress fra oppsamleren, som ble dumpet bak mål, når banen var nyklippet på 60‐tallet. I og rundt den  hadde vi ungene mye moro. En gang gravde vi ned broren min – han var vel rundt 7‐8 år – i en slik haug. Ikke for å  mobbe eller plage ham, men for å spare kr 0,50 i inngangspenger.  Gratulerer, Dalen Idrettslag, med nytt kunstgress! 

Ivar Kinn   

Dalheim‐dagen lørdag 2. september 

     

   

   

   

   

      ‐      ‐  

         

         

         

         

Dansegruppe SURREAL CREW fra Norske Talenter   kommer med eget show til Dalheim‐dagen.        Andre opplevelser denne dagen:  ‐ Barnas dag med hoppeslott   ‐ Dalheim mesterskap i hesteskokasting  ‐ Dart konkurranse  ‐ Minicup 2 mot 2 i fotball  ‐ Magisk show med Lord Christian   Bygda samles fra kl. 11:00 – 15:00. Velkommen ! 


Glimt fra aktiviteter i vårsesongen Det har vært stor aktivitet i klubben i første halvdel av sesongen, både med fotball, bordtennis,   FFO, allidrett, fitness, idrettsleker og innebandy.     

                           

Panna‐cup mot spillere fra Ull/Kisa og LSK i juni 

Siste kamp på Dalheim gress ble spilt 19. juni mellom Dalen og Fet (G13). Resultat: 2 – 2.                               Dalens spillere f. v: Jørgen F. Karlsen, Marius T. Redergård, Nicolae Cazacu, Oliver J. Fuløp, Tobias S. Kolstad,   Stian N. Gundersen, Harald Mansaas, Johannes Wessel, Emilie Sagen. Foran f.v: Erik Leegaard, William R. Evora,   Kristian N. Olsen. Keeper: Magnus Johansen. 


FITNESS gruppa tilbyr ZUMBA & TABATA Visste du at Dalen IL har en egen Fitness gruppe, som tilbyr  variert trening og aktivitet til fengende danserytmer.    ZUMBA er en svært løssluppen treningsform. Det er ingen  kjempevanskelige bevegelser, og den grunnleggende ideen er   at man skal ha det morsomt og le mye mens man gir alt.   Zumba har ikke så lang koreografi, og er delt opp i små biter,   slik at det er lett å følge med. Derfor passer treningen for alle.  Musikken i Zumba er normalt latinamerikanske rytmer, og  det er ingen kleskode. Velg tøy som det er lett å bevege seg i. 

TABATA‐trening består vanligvis av korte og svært intensive  arbeidsperioder, korte pauser, og øvelser for hele kroppen.  Oppbygningen likner litt på intervalltrening, der innsatsen er høy   når det virkelig gjelder. Eksempelvis 20 sekunder jobb, 10 sekunder  pause. Totalt 8 runder per øvelse, med 8 øvelser totalt. Til sammen   32 minutter med veldig god trening til inspirerende musikk.    Vil du holde deg i form så anbefaler vi deg en prøvetime.             

 

 

Les mer om aktivitetene på ww.dalenil.no 


Takk til dere som har kjøpt støtte til kunstgressbanen 1000 takk til dere som støtter kunstgressprosjektet.  De som ikke har kjøpt andel har en siste sjanse nå.  Prosjektet lukkes etter Dalheim‐dagen og alle navn  blir trykket på en egen plakat på stadion.   Tore Skaarer    Sondre Sagen     Daniel Børresen  Hanna Caquet    Lisbeth Sørensen  Christine D. Eriksen  Mikkel Hansen    Oliver Fuløp    Elin Taaje Trilhus  Kjell Sagen    Ivar Råtass Kinn   Jarle J. Vaage    Vidar Amundsen  Karl Martin Dolvik  Erik Thorud    Fet IL      Liam Holm    Sindre Smith    Fjeldsrud Vel    Ola Taaje    Sune Karlsen    Signe Helene Ekre  Eskil Tollefsrud    Stig Pettersen    Steffen Bjerkvoll  Fet Svømmeklubb  Beslen Bersanov  Svein Kvernhammer  Leif Brovold    Dalen skole FAU  Yngve Strand    Fam. Mansaas    Jonathan L‐Eriksen  Julie Holtedahl    Fam. Persson       

Aleksander Sleipnæs    Tone P. Eriksen     Børre Olsen      Jan Lundgreen      Torer Sørensen     Ida‐Emilie D. Eriksen    Hege Flinterud Karlsen    Bjørnar Flinterud Karlsen   Ola Thorud      Morten Tangerud    Trygve Kinn      Julie M. Tangerud    Kari Amundsen     Heidi Anita Stigen    John Arild Løken    Øvredalen Vel      Colin Holm      Martin Holtedahl Karlsen  Per Aas       Anne Holt      May‐Helen Holt Karlsen   Inge Kristian Trilhus    Fet Idrettsråd      Fam. Sandsnes Kolstad    Rolf Gunnar Aas    Malin Fuløp      Per Kristensen      Thor Granerud      Bjørn Brovold      Fam. Wiechert      Unni MJ Thorud    Aleksander A. Sternal    Matteo L‐Eriksen    Hege Anett Johansen    Noah Flatjord Nilsen   

Hans Gunnar Sleipnæs    Geir Holden      Nina Østmo      Hans Marius Sørensen    Kristian Nicolay Olsen    Sissel Skogby      Jørgen Flinterud Karlsen  Maximillian Fuløp    Stian A. Olsen      Harald Mansaas    Inger‐Johanne Kinn    Beate Kinn      Sara Mathisen Hageberg  Jo Henrik Stigen    Emilie Sagen      Marianne Tangerud    Morten Birger Karlsen    Hans‐Christian Sletner    Thor Grosås      Sondre Holt Karlsen    Marry Aas      Kay Johan Aaseby    Grete Borud      Anne Marie Oddlien    Erlend Kinn      Henrik Bartnes      Henning Ringsby    Carl Jørgen Muri    Espen N. Gundersen    William Ramos Evora    Atle Thorud      HjemmeMassasjen.com  Ole Jakob Skovli    Madelen Holtedahl    Skovly Engros AS   

Inghild Sleipnæs  Mona Holtedahl  Ida Romstad  Jan Henrik Sørensen  Kristine Østreng  Aleksander Hansen  Vidar Karlsen  Siri Finstad  Roar A. Olsen  Torbjørn Mansaas  Per Mathisen  Aage Johny Solheim  Emilie H. Mathisen  Anders Lima Bjølgerud  Thomas A. Sagen  Dennis Holm  Vilde Holtedahl Karlsen  Kåre Nordby  Dalen Arbeiderlag  Mina Holt Karlsen  Bjørn Thorud  Aage Holt  Tobias S. Kolstad  Bjørn Kvaal  Arvid Østnes  Nina Stenshjemmet  Johannes Wessel  Tore Østmo  Stian N. Gundersen  Åsmund Danielsen  Sivert Åsly Bergo  Fam. Lindheim‐Eriksen  Erich Must Wessel  Oddbjørn Holtedahl  Åkrene Mek. 

Alle bidrag som kommer inn via andels ordningen går i sin helhet til egenkapital i prosjektet.   Totalt benytter Dalen IL 1.400.000 kroner av egne midler. I tillegg benytter vi ca 400.000 til   oppgradering av strømnettet rundt banen. Total investering ender på ca 4,9 mill. kroner.   

Gå inn på vår nettside dalenil.no for å bidra med din andel i prosjektet.   Det er også mulig å støtte prosjektet ved bankinnbetaling, tilsendt faktura eller direkte på Vipps nr. 22583. 


Kampoppsett Dalheim høsten 2017 Dag

Dato

Tir Tir Ons Man Tir Tir Tor Tir Ons Ons Fre Man Tir Tir Tor Tir Tir Ons Ons Man Tir Man Tir Tir Ons Ons Tor Søn

15. aug 15. aug 16. aug 21. aug 22. aug 22. aug 24. aug 29. aug 30. aug 30. aug 01. sep 04. sep 05. sep 05. sep 07. sep 12. sep 12. sep 13. sep 13. sep 18. sep 19. sep 25. sep 26. sep 26. sep 27. sep 27. sep 28. sep 08. okt

Kl. 18:30 20:15 19:00 18:00 18:00 18:15 19:15 18:30 19:00 19:30 18:30 18:00 18:00 18:15 19:15 18:00 18:30 19:00 19:30 18:15 19:30 18:00 18:00 18:30 19:00 19:30 19:15 10:30

Lag

Bane

Motstander

Dommer

G13 A-lag G09 G07 G08 G11 A-lag G13 G09 J12 G13 G07 G08 G11 A-lag G08 G13 G09 J12 G11 A-lag G07 G08 G13 G09 J12 A-lag G13

9er 11er 5er 5er 5er 7er 11er 9er 5er 7er 9er 5er 5er 7er 11er 5er 9er 5er 7er 7er 11er 5er 5er 9er 5er 7er 11er 9er

Gjerdrum Fet 3 LSK hvit Aurskog/Finstadbru Søndre Høland Lørenskog Fjellhamar 2 Rælingen 2 Løvenstad Eidsvold TF Frogner Blaker Aurskog/Finstadbru Rælingen 2 Hvam Bjørkelangen Ull/Kisa 2 Ull/Kisa Kurland 2 Sørumsand 2 Blaker 2 Søndre Høland Enebakk Skjetten 2 Varpe Varpe Hauerseter 2 Bjørkelangen

Ivar Kinn Tormod Rundberg (Dal) Oliver Fuløp Kristian N. Olsen Tobias S. Kolstad Harald Mansaas Svein E. Olsen (Lørenskog) Thomas A. Sagen Erik Leegaard Harald Mansaas Sindre R. Aas Nicolae Cazacu Stian N. Gundersen Tobias S. Kolstad Stein Langrusten (Skjetten) Erik Leegaard Thomas A. Sagen Kristian N. Olsen Oliver Fuløp Harald Mansaas Kamal Bouarouss (GIF) Stian N. Gundersen Nicolae Cazacu Thomas A. Sagen Stian N. Gundersen Tobias S. Kolstad Nils P. Just (Nittedal) Thomas A. Sagen

Endringer kan forekomme – oppdatert program finner du på våre nettsider dalenil.no Husk Dalheim-dagen lørdag 2. september med stort familieprogram fra kl. 11:00 – 15:00. Takk til våre sponsorer:

Slik kan du støtte oss i Grasrotandelen:  1. Få hjelp til registrering når du tipper på Joker Gan  2. Registrer deg direkte på norsktipping.no  3. Send GRASROTANDELEN 984439539 på SMS til 2020. 

Profile for Dalen Idrettslag

DIL-posten nr. 2 - 2017  

Les historier om fotballbaner i Gansdalen. Klubben satser på Eat-Sleep-Move. Kampoppsett høst 2017.

DIL-posten nr. 2 - 2017  

Les historier om fotballbaner i Gansdalen. Klubben satser på Eat-Sleep-Move. Kampoppsett høst 2017.

Profile for dalen_il
Advertisement