Page 1

Informasjon fra Dalen Idrettslag  Årgang 34 ‐ utgave 1/2019       Stiftet 27.12.1921 

«Jeg håper hele bygda ser samfunnsverdien i  det arbeidet vi legger ned for barn og ungdom»   

idrettslagets leder til DIL‐posten 


Vår viktigste oppgave er lokalsamfunnet  Vårsesongen er endelig i gang, og fotballen ruller på stadion hver eneste dag. Store og små gleder seg til å   spille fotballkamp, treffe venner, spise is i kiosken og være sammen. Det er i hvert fall vårt sterkeste ønske.  Selvfølgelig vil vi vinne fotballkampen, ‐ men til syvende og sist er resultatet ganske så uviktig. Å være del av  et lag skal først og fremst handle om vennskap og samhold. Dalheim skal være et sted å høre til.  Men det er ikke alltid det er slik for alle. Som i samfunnet for øvrig møter vi både små og store utfordringer  i hverdagen. Det er mange som skal trene sammen, være sammen – og jobbe sammen. Det stiller noen krav  til både trenere, ledere og foresatte. Vi har alle et ansvar for å bidra til et trygt og godt lokalmiljø. Da må vi   kjempe i mot bl.a. utenforskap og mobbing. Det er noe som finnes i alle miljøer, men som vi aldri skal godta.  I denne utgaven av DIL‐posten får vi noen gode råd på veien fra Idrettsforbundet.     Jeg håper hele bygda ser samfunnsverdien i det arbeidet vi legger ned for barn og ungdom. Målet for  idrettslaget er ikke å skape toppidrettsutøvere. Først og fremst skal vi skape gode sambygdinger. Det betyr ikke   at det ikke er lov å trene mye for og bli god. Det ene hindrer ikke det andre. Men skal du bli virkelig god, må du  også forstå verdien av å spille på lag. En fotballkamp vinner du ikke alene.    Idrettslaget trenger flere medlemmer. Selv om du ikke har barn, eller driver med idrett selv, kan du fortsatt  støtte arbeidet vi gjør. Vår visjon er at Dalheim skal være bygdas viktigste samlingspunkt. Det krever investering   i både anlegg, aktiviteter og menneskelige relasjoner. Vi håper flere i bygda kan bli med som støttemedlemmer  slik at vi kan styrke arbeidet og fortsette den positive trenden fra det siste tiåret. Gå inn på dalenil.no og  les mer under menyen «medlem» – så kan vi jobbe sammen for gode oppvekst vilkår for barna i bygda.  Våre aktiviteter ville ikke vært mulig uten sponsorer og lokale støttespillere. Joker Gan og Åkrene Mek er  betydelige bidragsytere til vårt arbeid. De fortjener en stor takk for sine mange bidrag gjennom flere år.   En tredje, og helt avgjørende aktør, er vår  hovedsponsor Trøgstad Sparebank. Akkurat som   oss tenker banken både lokalt og langsiktig.   De er med oss i en ny 3‐års periode for å bidra  til å skape et godt lokalsamfunn. Tenk på det  neste gang du skal velge bank. Det har en   verdi å velge en lokal aktør som gir noe tilbake  til klubben og bygda. Du får også noen fordeler   ved å være Dalen medlem. Sjekk ut nettsiden  vår for mer informasjon om bankens tilbud.  Takk til alle dere frivillige som bidrar til   å skape gode øyeblikk for barna i bygda.    Og lykke til med sesongen.   

Thomas A. Sagen, Styreleder    

 

 

 

 

 

 

www.tsbank.no   


Idrettslagets hovedstyre i 2019    Nytt styre ble valgt under årsmøtet i februar, og består nå av:    Leder:     Thomas A. Sagen    tasagen@dalenil.no   Nestleder:  Hans Gunnar Sleipnæs    hgs@dalenil.no   Sekretær:  Mona Holtedahl    mona@dalenil.no  Kasserer:  Evelyn Lindheim‐Eriksen  kasserer@dalenil.no  Styremedlem:  Ewelina Sternal     ewelina@dalenil.no  Styremedlem:  Hanna E. Caquet    hanna@dalenil.no  Styremedlem:  Hanne Bartnes      hanne@dalenil.no  Styremedlem:  Henning Blom      henning@dalenil.no  ‐ ‐ ‐  Kioskansvarlige:   Materialforvaltere:     

Rune og Lill Gundersen     Inghild Sleipnæs og Mona Holtedahl 

Datoer å huske i 2019  Dalheim Cup      Fotballavslutningen  Årsfesten 

Bli med !    Lyst til å prøve vår  Fitness trening?    Les mer på dalenil.no 

  Trenere på kurs i 2019    Som NFF kvalitetsklubb stilles det krav til  basis kompetanse hos våre trenere og   ledere. I vinter hadde klubben 6 trenere  på Grasrottrener kurs 1, som er minimum  for trener i barnefotballen.    Trenere Svend Berg, Dagfinn Olsen og  Sindre Sørensen gjennomførte senere  også del 2 – 3 – 4 og har nå full C‐lisens  inkl. egne moduler for keepertrening.     DIL‐posten gratulerer.  

tlf. 900 63 604  tlf. 900 29 004  tlf. 976 91 313  tlf. 416 55 570  tlf. 990 56 752    tlf. 913 19 023  tlf. 917 89 541  tlf. 980 04 111 

 

kiosk@dalenil.no materiell@dalenil.no 

Kontingent oversikt 

Enkeltmedlem: 500,‐ 

02. juni:  17. okt:  23. nov: 

 

             

Familiemedlem: 750,‐  Støttemedlem: 300,‐  Støtte familie: 400,‐   Treningsavgift Fotball senior 11`er: 2.500,‐  Treningsavgift Fotball (øvrige): 1.500,‐ Treningsavgift Fotball (12‐15 år): 950,‐ Treningsavgift Fotball (6‐11 år): 750,‐  Treningsavgift Allidrett: 300,‐ pr. halvår  Treningsavgift Fitness: 50,‐ pr aktivitet 


Sportslig leder har ordet  Hei alle fotballvenner  Nå er Dalheims flotte kunstgress preparert og klar for nok en fotballsesong med mange spennende og engasjerende  kamper om poeng og ære. Totalt stiller Dalen IL i år med åtte lag i seriesystemet, og det har vært trent gjennom  vinteren med stor innsats og iver. Nå skal grunnlaget som er lagt slå ut i full blomst og skape jubel og engasjement  både på og utenfor banen.    Totalt har klubben 125 aktive fra de som er født i 2011   og opp til de som har passert 60 år. Tar man med alle som er   med og trener og styrer disse lagene blir det et anselig antall   som er direkte engasjert i lokalfotballen i Gansdalen og   Enebakkneset. Vi passerer faktisk 150 små og store som   bidrar på og utenfor banen. I tillegg har Malin ca. 15 med   på FFO og på Ivars Fotballskole er det så mange at det er   nesten vanskelig å telle dem. Flotte tiltak som bidrar til å skape   et godt grunnlag for satsingen i klubben.    Men ting gjør ikke seg selv og det har vært noen utfordringer for å få til dette mangfoldet. Når sesongen ble avsluttet   i fjor høst var det stor usikkerhet rundt enkelte lag og om det var mulig å få til en ny sesong for enkelte av dem.  De yngste lagene, M‐2011, Jenter‐2010 og gutter‐2010 kom i gang uten for store utfordringer. Men for Jenter‐2006  som består av tre års trinn, Gutter‐2008 og gutter‐2006 var det uvisst om vi ville ha mange nok til å stille lag.   Vi gjorde et forsøk på å få til et samarbeid med Fet for G‐2006 som var laget som hadde størst problemer med å få   nok spillere på plass. Det så en stund ut til å lykkes, men strandet til slutt og dermed hadde vi kun en mulighet.  Samarbeid med lagene til G‐2008 og J‐2006 som i utgangspunktet hadde nok spillere til å kunne spille kamper.  Hospitering fra disse til G‐2006 ble en løsning lagene var innstilt på få til slik at flest mulig av de som ville spille fotball  fikk anledning til det. Det er krevende og krever mye av alle for å få en slik løsning til å fungere. Vi har nå disse tre  lagene oppe og står og dermed er det 36 unge fotballspillere som fikk et tilbud. Det er veldig bra og viser at klubben  setter barna i sentrum. Det er så viktig at vi ikke mister det fokuset i alt av ambisjoner som det er lett å få på disse  unges vegne.    Så er et helt nytt lag kommet inn i år, og de er ikke barn, noen et stykke unna det drister jeg meg til å si, og de er ikke  fotballgutter heller. For klubben har fått på plass et damelag igjen i Dalen, og det er fantastisk å se den iveren og  engasjementet som denne gruppen har. Og det er ikke bare så vidt de kan stille lag for de er 20 stykker! Det skal bli  spennende å følge dem i seriespillet utover i sesongen. Når jeg sitter her og skriver dette så skal jeg snart på Åråsen å  se Champions League mellom LSK Kvinner og Barcelona. Og dit skal selvfølgelig jentesiden i klubben med Jenter‐2006  og Damelaget. Her skal det læres av de proffe….    Så har vi A‐lag herrer som av alle tidspunkter rykket opp i begynnelsen av februar fra 8. til 7. divisjon. Dette er også en  gruppe på 20 spillere etter hvert og ambisjonene er å bite godt fra seg. Old Boys stiller ikke i serien i år, men er en  gruppe på 17 spillere som synes det er moro å leke litt med ballen. Og som jeg begynte med, Dalheims flotte  kunstgress er preparert og klart for å ta godt imot alle. Ønsker alle våre aktive og engasjerte lykke til i sesongen 2019.    Med Sportslig hilsen  Per Mathisen  Sportslig leder for fotballen i Dalen IL     


Bli med på klubbquizen – hver helg     En ny og spennende måte å støtte klubben på. Hver eneste helg fra kl. 15:00 går quizen live på nett og mobil  med spørsmål som passer for alle aldre. Det kåres en Quizmester hver helg – med premiering.   Quizen består av 15 spørsmål, med fire svaralternativer. Du får 10 sekunder svarfrist på spørsmålene.   Det er superenkelt å delta, du kan logge inn med facebook eller registrere egen profil. Du kan også følge quizen  via en egen facebook side: www.facebook.com/dalenil.no. Tre av spørsmålene i hver runde er «lokale» og handler   om klubbens aktiviteter og historie. Bli med – og inviter gjerne familie og venner til å delta.    

Deltagelse i quizen koster kr. 19,‐ (for 1 credit), eller kr. 39,‐ for 1 måned. Det vil si kun 9 kroner for å være med   fast i konkurransen om fine premier. 2/3‐deler av alle inntekter går til klubbens aktiviteter for barn og unge.  Her er noen av premiene fra quizen så langt – ukens premie ser du alltid på nettsiden:                           

Registrer deg og bli med på: 

www.dalenquizen.no


I 2019 har vi A‐lag for både damer og herrer  Dalen har lange tradisjoner med jentefotball, og var på et tidspunkt rangert som en av de beste jenteklubbene  på Romerike. De fleste store pokaler du finner på klubbhuset, er det jentelag som står bak. Merittene er mange,   med seiere i både Norway Cup og Dana Cup, og med kamp mot det brasilianske landslaget som et av flere  høydepunkter. – Nå starter et nytt kapittel i klubbens historie om jentefotball.   Det nye damelaget har allerede en tropp på 20 spillere. Selv om vi i 2019 starter i 7er serien, så er målet å kunne  tilby både 7er og 11er fotball på sikt. Interessen har vært stor, og det nye trenerteamet Dagfinn Olsen og   Sindre N. Sørensen har skolert seg med full C‐lisens og har planene klare. I oppkjøringen til seriestart slo de  Flisbyen 5 ‐ 4 i en thriller av en fotballkamp. Laget har flere spennende spillere som bl.a. Malin Heskestad,   Yvonne Mathisen og Susanne A. Kristoffersen, som allerede har gjort seg bemerket på banen.  

A‐lags gutta har allerede startet seriespillet. I vinter deltok laget i KM 5er innendørs, der de spilte seg frem   til kvartfinalen etter gode kamper i gruppespillet. Det har vært trent godt gjennom vinteren, og laget ledes  nå av Vidar Karlsen og John A. Løken, med Per Mathisen som Sportslig leder. Etter tap i første runde ble det   en sterk 2 ‐ 1 seier i lokalderbyet mot Åkrene. Bjørnar F. Karlsen, Rune Engebretsen og Kristian Lundberg  er nye i årets tropp, som teller 20 mann.                    

Øverst fra venstre: A‐laget med trening i LSK‐hallen. Damelaget med trening på Dalheim, som ble holdt  spilleklar stort sett gjennom hele vinteren. Nederst: Dagfinn og Sindre klare i garderoben før match.  Og Ivar med fruktchampagne til dommeren under årets kick‐off, sammen med Hans Gunnar Sleipnæs. 

En stor TAKK til vår hovedsponsor for A-lagene:


Endelig et comeback for Dalheim Cup     Etter mange år med familiearrangementet Dalheim‐dagen, utvider vi satsningen med nye tilbud,  og relanserer Dalheim Cup. Vi kombinerer de to aktivitetene og har flyttet arrangementet til 2. juni.   Dalheim Cup har lange tradisjoner, og var lenge  et fast innslag for mange lag både på og  utenfor Romerike. Lag kom også langveis fra  for å spille i den populære cupen, med  overnatting og full hyre.   Styret har lenge hatt en ønske om å gjenreise  cupeventyret i klubben, men vi starter forsiktig  og arrangerer i 2019 en miniutgave for de   årsklasser der klubben selv stiller lag.     Det vil bli kamper på to 5er og to 7er baner  mellom kl. 11‐15 søndag 2. juni. I tillegg fyller vi  på med flere aktiviteter fra Dalheim‐dagen, slik  at hele familien kan få en hyggelig dag.                   Velkommen til Dalheim i juni.        

 

Kampoppsett og informasjon   publiseres fortløpende på dalenil.no

 

Dalens første spiller på trening med LSK i eliteserien     Det er mange barn som har spilt fotball sammen med Ivar de siste 10 årene. Hvor blir de så av alle sammen?  Den første Dalen gutten som banker på døra til øverste nivå i Norge er Sondre Sagen (18), her sammen med   kullet 2001/02 på sitt første lagbilde i klubben. Sondre er i dag i junior troppen til LSK, der han spiller   interkrets/nasjonal og 3. divisjon for LSK 2. Denne våren var han på sin første A‐lags trening.     Fra denne årgangen har også Kasper Kolstad etablert seg i seniorfotballen, med kamper for Aurskog‐Høland  i 4. divisjon. Andre Nilsen spiller amerikansk fotball på øverste nivå i Norge, mens Sindre Rytterager Aas har  blitt fotballdommer for Dalen, og er med i en egen satsningsgruppe for unge dommere i kretsen. I tillegg har   Mina Karlsen spilt for Fet. Emilie Sagen (03) var også tidlig ute og fikk prøve seg med noen innhopp. I sum en   veldig solid årgang som viser at du kan komme langt selv om du kommer fra en liten klubb. Så kan vi jo håpe   at noen etter hvert kommer tilbake til moderklubben, hvis muligheten skulle by seg.  

              Mange av Dalens 01/02 spillere begynte tidlig hos Ivar, og fikk derfor veldig gode basisferdigheter. 


Bilder fra FFO‐sesongen    Konseptet Telenor Xtra vektlegger et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid, med fokus på fysisk   aktivitet, kosthold og leksehjelp. Her er noen bilder fra 2018/2019‐sesongen.                 


Trenger du et lokale til bryllup, konfirmasjon,   jubileum, møte eller minnesamvær?    

      

Da kan Dalheim være noe for deg.  Dalen samfunnshus ligger vakkert til i   Kinnveien 82 i Gan. Utsikten mot Øyeren gir en flott  ramme for både små og store tilstelninger.  2018 har gitt nye vinduer, nye lyse gardiner og nytt  justerbart lys i taket slik at rammen rundt selskapet er  det beste.   

Dalheim har Storesal, Lillesal, Peisestue og fullt utstyrt  kjøkken med kjølerom. Det kan dekkes til ca. 120 pers.  i Storesalen og ca. 30 personer i Lillesalen. I Peisestuen  er det plass til 40 personer.  

 

For priseksempler, se hjemmesiden: www.dalheim.nu/utleiepriser   

For leie, ta kontakt med Rita   på telefon: 991 24 200.  Støtt det lokale samfunnshuset, slik at vi  alle har en felles storstue i bygda.  Du kan bidra med støtte til Dalheim  gjennom Grasrotandelen hos Norsk Tipping.  Send: GRASROTANDELEN 984439539   på SMS til 2020   


DILTEN er i storform  Dalens nye maskot «Dilten» signerte livstidskontrakt  med klubben i 2018. Han har allerede fått være med  på flere kamper, ‐ her sammen med klubbdommer  Harald Mansaas før seriepremieren til G2006.    Dilten har også fått seg egen facebook side der du  kan følge hans krumspring rundt om på Dalheim:     Sjekk ut: www.facebook.com/dalenidrettslag       

Nå blir det «Mesternes Mester»   Det planlegges gratis sommeraktiviteter også i 2019.  Programmet er et samarbeid mellom Fet Kommune og   frivillige lag og organisasjoner, og har som mål å tilby et   variert tilbud for ungdom mellom 10‐16 år.   DIL planlegger en helt ny aktivitet i årets program, med en  miniutgave av mesternes mester. Varierte og spennende øvelser   der du kan teste egne krefter i en uhøytidelig konkurranse.   Følg med på våre nettsider for mer informasjon i juni måned.             


Idrettsforbundets råd til trenere,   ledere og utøvere  Dessverre er mobbing og trakassering i idretten mye vanligere enn vi tror. Idretten speiler samfunnet på godt og  vondt. Det betyr at utfordringene i samfunnet også finnes i idretten.  ‐ Ved at trenere og ledere tar opp disse utfordringene bidrar vi til at idretten blir et tryggere sted å være. Vi må sørge  for at idretten blir et sted hvor alle tør å si ifra når man ser eller opplever negative hendelser, sier Håvard B. Øvregård,  seniorrådgiver i Norges idrettsforbund.  Mobbing kan være fysisk, verbal, psykisk eller digital. Digital mobbing kan for eksempel være krenkende eller truende  tekstmeldinger, kommentarer på internett og sosiale medier, spredning av private eller intime bilder. Mobbing er  negative handlinger som blir gjentatt og foregår over tid, men det er også viktig at det reageres på enkeltstående  handlinger som trakassering og diskriminering.  

Som en viktig sosial arena i nærmiljøet, må alle innenfor idrettslaget bidra til å bekjempe mobbing.  

Mobbing kan skje over alt, også i ditt lag, og når du ikke legger merke til det. Når du ser eller får vite om  mobbing skal du reagere. Alvorlige hendelser skal rapporteres til klubbstyret. 

Du kan ikke være nøytral til mobbing. Om du ikke reagerer når du ser det så bidrar du til mobbingen.  

Si tydelig ifra til utøverne eller medspillere at mobbing ikke er akseptert innenfor idretten. 

Utøvere skal kjenne seg trygge på at de kan ta opp spørsmål om mobbing med trener/leder.  

Diskuter med de andre trenerne og lederne i laget hvordan vi sammen kan forebygge mobbing. 

Råd til foreldre om mobbing  Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge. Men det er ikke sikkert at barnet ditt forteller   deg at hun eller han blir mobbet eller plaget. Mange barn synes det er flaut. Du må vite hva du skal se etter.  Nettsiden www.nullmobbing.no er et bra sted å starte hvis du trenger råd og hjelp. Sidene er laget med   utgangspunkt i skolen, men kan like gjerne brukes på andre områder. Dalen IL har retningslinjer for håndtering  av mobbing i klubbhåndboka. Ved alvorlige tilfeller har laget også en kriseplan for interne og eksterne tiltak.  Det viktigste er at du sier i fra.    

 

Sjekk ut nettsiden nullmobbing.no for flere gode råd 


Vårsesongen på Dalheim  Dag Dato Tir Tor Tir Tor Ons Tor Tor Man Man Tir Tir Ons Ons Fre Ons Tor Man Man Tir Tir Ons Tor Tir Ons Tor Tir Ons Ons Tor Tor Man Man Man Tir Ons Ons Tor Tor Man Tir Tir Ons

02. apr 04. apr 09. apr 11. apr 24. apr 25. apr 25. apr 29. apr 29. apr 30. apr 30. apr 01. mai 01. mai 03. mai 08. mai 09. mai 13. mai 13. mai 14. mai 14. mai 15. mai 16. mai 21. mai 22. mai 23. mai 28. mai 29. mai 29. mai 30. mai 30. mai 03. juni 03. juni 03. juni 04. juni 05. juni 12. juni 13. juni 13. juni 17. juni 18. juni 18. juni 19. juni

Kl. 20:15 18:30 18:30 20:15 20:00 18:30 20:15 18:00 18:15 18:00 18:30 19:00 19:30 18:30 19:30 20:15 18:00 18:30 18:00 18:15 19:00 18:30 18:15 19:30 20:15 19:00 18:00 18:30 18:30 20:15 18:00 18:00 20:00 18:00 19:30 20:00 18:30 20:00 18:00 18:00 18:15 19:30

Lag

Bane

Motstander

Dommer

A-lagM G13 J14 A-lagM J17 G13 A-lagM G09 G11 G08 J14 J09 A-lagK G13 A-lagK A-lagM G09 J14 G08 G11 J09 G13 G11 A-lagK A-lagM J09 G08 J14 G13 A-lagM G09 G11 J17 G08 A-lagK J17 G13 J14 G09 G08 G11 A-lagK

11er 9er 7er 11er 11er 9er 11er 5er 7er 5er 7er 5er 7er 9er 7er 11er 5er 7er 5er 7er 5er 9er 7er 7er 11er 5er 5er 7er 9er 11er 5er 7er 11er 5er 7er 11er 9er 7er 5er 5er 7er 7er

Eidsvold IF 2 Ull/Kisa 5 Aurskog/Høland Åkrene Fet – Kløfta Nannestad Hvam Lørenskog svart Aursk./Finstadbru 2 Ytre Rælingen Frogner Fet blå Hauerseter Sørumsand 2 Eidsvold TF 2 Sørumsand 2 Bjørkelangen Bjerke 2 Bjørkelangen Eidsvold IF Hvam gul Feiring Lørenskog 4 Rælingen Bjerke 2 Lillestrøm svart Varpe Gjerdrum Frogner Sand Fet grønn Rælingen 3 Fet – Nittedal Enebakk grønn Kurland Fet – Sørumsand Skjetten 2 Nittedal 2 Søndre Høland Høland blå Skedsmo 4 Lillestrøm

Arne L. Orderud (SIF) Harald Mansaas Kevin B. Nielsen (Aursk/Fi.) Jon K. Spantell (S.Høland) S. Kumarasamy (GIF) Harald Mansaas Vidar Bergseth (GIF) Sandra Bjørnsveen Thomas A. Sagen Kristian N. Olsen Erik Leegaard Kristian N. Olsen Thomas A. Sagen Harald Mansaas Thor Dahlberg (Sandviken) Terje Homble (Nannestad) Thomas A. Sagen Live M. Helt (Gjerdrum) Kristian N. Olsen Oliver Fuløp Kristian N. Olsen Harald Mansaas Oliver Fuløp Thor Dahlberg (Sandviken) Rune Sand (Aursko./Finst.) Kristian N. Olsen Thomas A. Sagen Emily Bull (Fu/Vo) Harald Mansaas Inge O. Seth (SIF) Sandra Bjørnsveen Oliver Fuløp Mikael Scott (Rælingen) Kristian N. Olsen Remzi Bölûk (ETF) Håkon Rustad (Skjetten) Harald Mansaas Erik Leegaard Sandra Bjørnsveen Kristian N. Olsen Oliver Fuløp Kamal Bouarouss (GIF)

Husk Dalheim Cup søndag 2. juni: Første kamp starter kl. 11:00 og siste kamp kl. 15:00.  

Profile for Dalen Idrettslag

DIL-posten nr. 1 - 2019  

Nå har vi A-lag for både damer og herrer. Endelig et comeback for Dalheim Cup. Alle kamper i vårsesongen.

DIL-posten nr. 1 - 2019  

Nå har vi A-lag for både damer og herrer. Endelig et comeback for Dalheim Cup. Alle kamper i vårsesongen.

Profile for dalen_il
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded