Page 6

Dalheim:

Husstyret orienterer Et nytt halu&r er g&tt og det er tid for en situasjonarapport fra husstyret p& Dalheim. Forst uil jeg f& tahhe Turid Bjerhe og @iuind Tingsrud for den innsatsen dere har gjort for Dalheims bestegjennom flere dr. Tusen takh ! S&m&jeg fAonskeUna Barkenas og Per Skytterud velkommen inn i husstyret. Styret bestAr nA av Una Barkenas sekretar, Roy Jahr kasserer, Arne Holt, Per Skytterud og undertegnedesom leder.

NA oppvaskmaskin

lenge siden og et lignende brev er sendt til bedrifter i Fet. Vi hAper A fA inn nok penger sA vi kan fd asfaltert hele arealet, men skulle si ikke skje vil vi asfaltere det arealet som sirt trenger det. Videre vil vi beplante der det trengs rundt Dalheim. SA kjrere Gansdalinger gi ditt bidrag pi den giroblanketten du mottok for kort tid siden, og hjelp oss A fA satt i stand utearealet rundt Asfqlterin Dalheim slik at vi kan vare Som dere kanskje husker fra stolte av anlegget vart nir det siste DIL posten se hadde vi er arangement som trekker folk noen planer om asfaltering av fra store deler av Akershus og parkeringsplassen. DettehAper Oslo dit opp. PA forhAnd takk !

gen oppe og pensJonrstg]engen har pusset opp bord og stoler og hele huset har blitt gjort hovedrent. Takk til de lagene fra DIL som gjorde denne jobben. SA til det som skal skje, vi har vart sA heldig A fA ny oppvaskmaskin. Dette medforer en del omgjoring pi kjokkenet for fi f& et bra resultat, og dette setter vi i gang nfir pensjonistgjengen starter opp sesongen.

Det har i det sistehalvAretikke vi A fA til med din hjelp. Dere vert den storste aktiviteten, har forhApentligvisffitt et ; brev men det er lagt nytt gulv i gan- fra Asfaltkomiteenfor ikke sA

Med u&rlig hilsen Erlend Sundsbs

Ststt asfalteringlen

AUT0l,il{t{ trilN0A[,

Postgirokonto 0540.37.06592

.eh, Bus$rer l.astrabil,lr, Prlr$onbil,r,

,4/L Dalen Samfunnsh

Holterun. Fetsund 54,,1900 Tlf.63882222

(Dalheim) Trengerdu loknlerfor mater,satnnvnkamster, festero.1., ring 63 8836 64.

Attitakkorhrsr

DATHEIM.BINGO H. 18.30 Torsdager SondagerH.l6.N DIL-PosrEN1.97

Profile for Dalen Idrettslag

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

Profile for dalen_il
Advertisement