Page 46

-

Llt/,pd -hl/,nln,gp[;/"rer Vd.r hjente reuyshribent, Nils Lund, rnarherer tre jubilewn i lopet au 1997. Nils fyller 80 dr 25.mai. Som trofast rnedlem au LO, registreres han for 60 d,rs medlernsshap 1. rnai. Senhssteser cletnoyaktig 50 Ar siden det ble sprlt egen revy pA Dalheim forste gang. Nils Lund har i hoyestegrad vart et midtpunkt i en god revylradtsjoni Gansdalen. Selvsagt mA vr r denne forbindelse ikke glemme nA avdode Henry Aas. Nils og Henry har helt frem til de siste revyene pi Dalheim, skrevet det meste som er fremfort. - ,Ieg kommer aldri til 6 glemme vAr forste revy etter krigen, <Opp med humoreb, spilt pfl hosten 1947, forteller Nils Lund. Utgangspunktetvar en foresporselfra en markedskomite der de onsket noe underholdning. Jeg tok kontakt med Henry, som jeg visste allerede hadde skrevet morsomme ting. Etterhvert som arbeidet med stoffet utviklet seg, m6tte vi finne folk som kunne fremfore tingene pfr scenen. Moromannen Bjarne Gjestad stillte opp, likes6 l-eif Schatvet, brodrene Erling og Ottar Sletner, Henrik Kopperurl. Ase Kopperutl,Karin Wernersonog Ase Larsen.

Etter krigen var folk sulteforet pA underholdning. Omtrent allting hadde jo vrert forbudt gjennom fem Ar, temaene manglet ikke for oss som skulle skrive. Den gangensom nA, sorget kommunepolitikerene for stadige innspill. Vi arrangerte

lbrmannskapsmotepA scenen. Aldri har vi angrepeten person fra scenen,vidd og humor mA alle tAle. <Opp med humoret> ble en kjempesuksess, fremfort Atte ganger og vi kjorte noen av nummerene ogsA under et

utrolig vellykket nyttArsball i 47. Best fra denne seansen minnes vi Henry Kopperud der han stiser frem r sokkelesten synger Henry Aas sin vise, mine barfota bein.> Nils Lund smiler bredt nir han snakker om disse glimtene

DIL-posrrN1.9?

Profile for Dalen Idrettslag

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

Profile for dalen_il
Advertisement