Page 36

Beuer pd, suom.

Foto: Bd.rd, Ness.

Bever0A frammars le

I cleostlige og sorlige d,elerau futgda synesd,etsom orn beueren triues og fonnerer aeg. Denne fascinerend.egnageren er au naturlige grunner ukjent for d,efleste au oss- det er aporenedens i form av nedgnagd,e trer og bygguerk ui kan obeentereog forbind,er med,d,en. Derfor har DlLposten fAfi Haahon Ourid fra Rouen til d d,ele noe au sin uiten med osep& d.issesid.ene.I tillegg har ui hatt bistand fra oppaynarnanni Nordre Qtern, Gunnar Andersen" Es4)enLarentzen" Sandsrnoenog Arild Veibf, Midtskog. Bildet ouer er tatt au naturfotografen Bdrd Nets fra Drsbak. De ourige bild.er er redahejonens egne. Beveren kom til Norden rett etter siste istid. Den trivdes godt i de voksende lovskogene, og midt pA 1700-tallet var bestanden omtrent pfl dagens nivA. Ca. 50-60000. Beverens spesielle markeringsorganer, gjeldpungene og oljekjertlene, har fra tidligere ,f t)

tider vrert omfattet med spesiell oppmerksomhet. Disse blir ansett som hovedArsaken til den rovdrift beveren ble utsatt Ibr fra middelalderen og fram til midten av 1800-ta-llet,og som nesten forte til totalutryddelse. Beveren ble fredet i 1845, og fredningen kom i siste liten, for

Haahon Ourid fra Rouen. bestanden ble anslfltt til 100 dyr. Beveren fantes da pA Sorlandet.

DIL-posrnrv

Profile for Dalen Idrettslag

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

Profile for dalen_il
Advertisement