Page 23

Lillejentenesatser pi Romerikscupen - Vi er iferd med d. bygge opp et nytt lag best&ende au jenter fra fjord.rets ni og tidrslag. Det lereuer bd.de tid og t&Imodighet, sier lagets trener Jach Marti.nsen. Det cr en veldig hesteinteresse blant jentene i laget, sA de har nok 5 <lrive med verl siilen av fol,ballen opplyser Jack. l)e trener en gang i uka. Som hielDet,rcner fungerer Morl,en Kristensen og lagleder er Margrethe l{oiden. I tillegg l,il seriespillet skal laget delta Romerikscupen og

Dalheim Cup. Laget skal ogsi v&re balljenter pi to av Setskog/Holands hjemmekamper.

MoBtandere

i serien

Nittedal I og 2, Ull/Kisa, Frogner, Fet 1og 2, Varpe, l,illestrsm og Skjetten.

Spillerstallen Hanne Kristine Schatvet, Kristin Engebretsen, Kine Aamodt Johansen,Monica Thoresen,Thea Beate Solheim, SusanneHoiden, Martine l,orentsen, Lise Merete laken

Trappetrening: Effehtiut for d,fd opp pulsen. I teten ligger Martine Lorentzen. Jensen,ChristinaMarl,insen, NetteKristensen,Monica Aaserudog Anja Utsigt.

Briths Hiernrnebake Jeg tar imot bestillingerpA brod, koker og pizzcr.

Lager det dere mAtte onske. Kun ferske varer. Jeg uil gjerne ha bestillingen en dag eller to far leuering. Nye fotballsho:Lise Merete Lohen Jensen hjopte nye fotballshopd. Klubbhueldenpd Dalluint, son ble auhnldt r, santarbeid med KLubbhrcet Lillestron. Ma ntnta Signe er prouehonsulent. Dll,-poslr:x1.97

Vennligst Brith Dyrseth Tyrihjellen 34, 19O3 Gan Tlf.63 88 37 57, Mobil926 09 697.

23

Profile for Dalen Idrettslag

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

Profile for dalen_il
Advertisement