Page 13

fort et Hoa-Hottentott k urs. [)etl,o rytme-og musikkoppleggr:t har vi pfl allidretten, si nA har vi fAtt mange nyc irkrrrr om hvordandet skal brukos. Per Oywind Sundby har l,at,t, kurs i en sreridrett som i rkrtto tilfellot var fotball, og med avlagt eksameni mai blir han 'frener I i barnidrett. Finr av ungrlommeneer russ i Ar og dc har anilre planer til hostcn si rle blir ikke A finne pti allidrettcn. Igjen oppfordrervi forcldre til A meldc segom de har lysl.til A varc med A trene barnei. [)e som onsker det fflr mulighct l,il n gi pA kurs for i l:prc om b a r n o i d r e l l o g i r l e o r I . i l i r k ti vi tc tcr. lillcrs si har untlerl,egncde ovortatt som leder og l)er Oyvind Sundby som sokrct,pr. V r f i r r d , ' l odr e L a d m i n i s l . r iavle , samarbeiclerom, og samkjorcr alli tlrel,l,ensaktiviteter.

Allidrcttsgruppc Leder: KariAskestad lnstruktsrer: KariAskestad PerOyvindSundby BArdBakke VictoriaMartinsen Anja Blikom Teig Jannicke Mari Holth SynneBlikom Anne Utsigt VibeckeRagnoy Dl l,-r,osrE\1.97

Allidrett T-shjorta: AIle som deltar pd. treningene fdr d.entrc T-shjorta i gult og suart med Allidrett- logoenpd brJ stet. Emilie Moe fdr her shorta ouerraht au Kari Ashestad und,eruApenDagn ct770ngsmerLteti bassenget,der ogsd foreldre og soshendeltoh.

KJ@RESENTERET F6RERKORT Kt.AOGB Sparpenger!Pravvdrt unike video-opplegg. Ki+tzSea*nrz aa Brandvoldgt. 8, 2000Lillestrom. Tlf.63 8142 92 elllerkontakt Ole Bjorn Dokken,63 88 38 38 . Mobil:94 483248

AV MC/SALG AV MC.UTSTYR UTLEIE l3

Profile for Dalen Idrettslag

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

DIL-posten nr. 1 - 1997  

Les om Dalen flyklubb, allidretten, "Kula" som rydder unna i 6. div, historietrimmen, fra Tunnerud Gård i 1864 og Åkrene Mek 30 år.

Profile for dalen_il
Advertisement