Page 6

HansSchatuet B-gjengen startet opphostsesongen l.august oggikkretti streik. fordettevarsomfolger:Vi Bakgrunnen god i varslet tidomatvitokferiefra 1. .juli- i enmined,underforstatt at vedlikeholdet i andremanetasegav perioden. denne Menhvaservidavi ? kommer tilbake gjenvokst omradet varomtrent ogde plantet vihadde var stakkars buskene ikkesynlige. Detblemeget sterke pedelte,ogenighet omat reaksjoner dettefikkdesomvaransvarlige rydde et brevtil oppi. Detbleskrevet husstyret hvorvistiltefolgende Pensionistene er i fullaktivitet! for6 fortsette arbeidet: betingelse pii Vidar Anundsen gressklpperen. i denstanddetvar " 0mridetskalsettes niuvitokferie,forstdavilvifortsette arbeidet" - Maltgarderober I oginngangspartier LNye medlemmer. ogdavardet Detgikkca14dager un0erelasJen. storelyspunkt erat vi har Enavsesongens idrettslaget somtilslutttokaffare. Lagt heller rundt flaggstanga, AlfPettersen og fattto nyemedlemmer: 0msider komvii gangigjenogharhatt - Lagtut stokker somkantforasfaltforan PerFjeldsrud. virefastetirsdagstreff framtil24okt. underetasjen. i denne Dermed ervi 13 medlemmer - Sorget omridet. for asfaltering av dette eksklusive forsamling. Binoovaktene fortsetter. mellom Begge forreparasjon avfoldedor med to besto"opptaksproven" Viharfortsattarbeidet medi settefram Sorget lillesal. store og glans. ogrydde vekkbordogstoler for - Sorget somharle forreparasjon avutekran forelopig framtiljul. bingoen, lekket i lange tider. - Maltgrunnmur utvendig. arbeider: 0vriqeutforte - Klipping, rakingoglukingpi Dalheims harfitt plattform ldrettslaget uteomrade. - Vasking fra Forferien fikkvienhenvendelse ogfeiingavplassen foran plattform idrettslaget en ny i forbindelse om god hovedinngangen. Herharvialltid pADalheim medpremieutdeling Cup.Den med hjelpavlvarSchatvet somstiller ferdig manglet ble nesten til cupen, det Takkforhjelpa traktorogfeiemaskin. mendenbledetikke bareenpresenning, tvar! - JohnBergharfortlopende for. Det var nemlig behov etflottvar denne reparert nergen, detnoenytt stolerogbord,Kommer Forovrig deltokB-gjengen medmerking av snart? parkerings- Plukket og som baner soppel overheleomridet. - Sorget vakterpAselve cupen. forutskifting avfotocelle for urerys. Pulfi,! ct,l$ Grn a 8803520 - Maltovermerker pirveggen etter Nymaskin lrobil90132 Xf 1r21.05.5m15 satloito {8803Z| Poslgiro 0801 i underetasjen, spillautomat Viharlenge onsket oss - Fjernet tagging ogmalttoaletter i enmaskin nr 2 somkan underetasjen. brukes i debratteliene - SkiftetliLser ogreparert toalettd@rer i nedenfor Dalheim. underetasjen, (Wiktor) Bingosjefen stilteopp,ogviernd megetgodtforspent fornestesesong.

A/S FET SANDFORRETNIN

DIL-POSTENNR 2. 2OOO

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

Advertisement