Page 29

heneMalno,lagleder

Detharvertenbegivenhetsrik sesong forlillegutt 12.Deharvert mediserien, i Holand sparebank cup, Blaker cup,Dalheim cupogNorway cup, Densiste varnokdenstorste opplevelsen, medforste kamp klokken 8:00ommorgenen denaller forste dagen. Allespillerne motte opptilalle6 kampene ogde sparte segikke,Trornokdetgamersmak, noenav demplanla tilogmedneste irs deltagelse, I serien harlaget splltmottreFeflagogvunnet 6 kamper ogtapten.Deandre resultatene erogsibra,

MASKilNENTREPREN@R fl903 GAN fl3009Tlf"ifax":G3 88342; IWob":900

gjengsomtokpause Detvarensamspilt i treninga vedhostferien, davarde2 flereenndadestartet, Oppmotet tiltrening harvertnesten ogkamper fulltallig hvergang. Vihartattenpauseitreningana,menharplanlagt to treninger i desember fordemsomvil.

frenernepii Lll/eguttlaget: MoftenKristensen ooH;ikonWatterud. Lagbilde fra Norway-cup 9ak:DanielKav/i,Ierje Kleven, Torkel Kristensen, Marlus K/even, Rikard Utsigt, Espen Nordby, loakin Nilsen. Foran: Henrik Stokkebek, Claes Kjelshus, EirikMalno lohansen, Vegard /argensen, StianSolberg.

DIL.POSTEN NR 2. 2OOO

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

Advertisement