Page 26

,-

'__!i:-'-

,

Noenavdesonjobbetp;i Dalhein-cup: Bak;AnnChrlstln B.friksen,AnneGfestad, Hdkon ltatterud, Henning Rlngsby, AnitaRlngsby, Marianne Brotmeth, LeifH.Erlksen. Foran:Hanne Brovold, LailaS/etner, KrlstinB.Svindal, Tove Heggernes, RolfTontenlarsen,Arnfinn1psand, Kjel/lorgenxn, RoberlSnith, TronArrldJensen. Sittendeforan:4yvindSollien,TorildU.lorgensen. Foto:Studio1scar,Lillestrom -*-*:f-1*a_-

Hveftdr delervi ut enpris til denson gir litt ekstrapd banen,en innsatspris. /;ir vardetlorgenSlorafoss fra MonoenlL somfikkden. Prlsener et Dalenlrollsoner lagetavlngerEkeberg, Enebakkneset.

D I t , . P O S T ENNR 2 . 2 O O O

Salget ogaltgdrstrykende! Turneringsleder TorildU.lorgensen er fornoyd nedhelgen.

26

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

Advertisement