Page 19

idrettslags hederspris forir Dalen 2000ertildelt:

HELGE WATTERUD

Dalen l.L.'shederspris foriret 2000gir tilen person somerfodti 1949. i en Vedkommende blemedlem avidrettslaget Personen alderav9 ir somaktivfotballspiller. holdtpi somaktiv til 1993.Karrieren innbefattet allealdersbestemte trinnheltopp tiloldboys, vart aktiv I tilleggtil fotball,harvedkommende i innenskoyte-sport, hanersagarkretsmester forbedriftsidrett. Vedkommende har klassen (loping), ogsibedrevet friidrett militeridrett Her somskyting ogskiskyting, samtsykling. "Birkebeinerrittet", kannevnes fullfort 5 ganger, rittet" samt"Detstorelellogvidde somgir mellom Roros ogKoppang, en pA18mil. distanse Utenomidrettslige syslerhardreidsegomverv i byggekomiteen for Dalheim, i samtformann gjennom husstyret 11 Ar. Sommedlem avidrettslaget harpersonen innehatt treneransvar forlagi alle aldersbestemte trinnheltopptiljuniorklassen. Hanharogsirvertoppmann forflerelag gjennom flereAr. Hanharikkehattstyreverv i Dalen LL.,men harjobbetmyei kulissene. Gjennom sitt42irrigemedlemskap harhanbidrattmedenikke ubetydelig innsats forDalen l.L. Vedkommende beskrives somhjelpsom, pirlitelig, ogklari sinemeninger. direkte

luryenharbe$attavLeifH.Eriksen, AnitaRingsby og Arnfinn 0psand. varenstemmig i sittvalg. luryen

SIITAAN,ER UOAELSNII(TEBT

DIL-POSTENNR 2. 2OOO

A8.

l9

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

Advertisement