Page 11

Allidrett AnitaRingsby, lederAllidrett Hostsemesteret nermer segnAslutten. Som dere kanskje veterviig.jen to grupper, Gruppe 1 bestirav5 og6 iringermed15barn, Gruppe 2 bestAr av7 og8iuinger med12barn. Totalt 27barn Elisabet 0lsentrenerbeggegruppene medgodhjelpav 6 flottehjelpetrenbre. Vistartet 4,september medfelles oppmote og pimelding. Den11.september hadde vienfinturtil Rugberget dervihadde natursti, Den18,september vardetfelles turtilHeiavannet for gruppene. begge Viarrangerte fiskekonkurranse med videofilmer i premie, Detvarbraoppmote avfiskeglade barnmedforeldre ogsosken, Etterhostferien harvihattallsidig treningigymsalen og i november harvivartisvommehallen.

lorgenRingsby

juleavslutning. I Arharvienlittspeslell ViskalgA NlSSElvlARSl den11.desember. Barnaklersegut som sminisser ogvigir enrunde fori seomvifinner nissen, Etterpi vigrotsomnissemor pi spiser serverer Dalheim, Allebarna fir selvfolgelig nissemedalje.

Camilla Sundby

Produksion, levering og mont8rino i aluminium ogglass . Derar o0vinduer . Innoanospanier ogbutikKasador . llilleog tilbyrvi rcpacsinEr innbrudd. elter

\v

=icHElcEt

Knstina lohansen Bshler DIL-POSTENNR 2. 2OOO

ll

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

DIL-posten nr 2 - 2000  

De første websidene, DIL-fest, historie fra dramatiske døgn i Gansdalen 1940, hederspris til Helge Watterud, Dalheim-Cup

Advertisement