Page 1

N R .2 1 9 9 7

ORGAN FOR DALEN IDRETTSLAG

Fet kommunes Kulturpris 1997 er tildelt Dalen Ungdomsl Teatergruppa og Olaves C. Blautm

Gratulerer!

U||(DOlt|filLU}} DIDILilItt| o

ARGANG 13

Profile for Dalen Idrettslag

DIL-posten nr. 2 - 1997  

Asfalten kommer til Dalheim, Les om kulturprisen til Dalen Ungdomslag, 75 års resyme for EUIL og Elgjakta ... med mye mer !

DIL-posten nr. 2 - 1997  

Asfalten kommer til Dalheim, Les om kulturprisen til Dalen Ungdomslag, 75 års resyme for EUIL og Elgjakta ... med mye mer !

Profile for dalen_il
Advertisement