Page 1

Bli med A byggE en helt spesiell bydel

byggestart 2013


reisetid sykkeltid

stavanger

25 minutter

E39 Lifjell

20 minutter

hinna park

55

dalevatn

minutter

DALE

FORUS

dalsnuten

gandsfjord bru

30 minutter

sandnes

10 minutter


kulturlandskap

1

side 4

vitale dale

2

side 8

byggetrinn 1

3

side 14

Kort vei til Sandnes med utsikt til Stavanger Dale ligger vakkert til ved Gandsfjorden i Sandnes kommune. Området er omgitt av vakker natur på alle kanter; mektige fjell, frodig skog, flere turløyper og bademuligheter. Området utgjør 4.500 dekar og har over 5.000 meter kystlinje. Samtidig har man nærhet til alle byens tilbud. Med bil ligger Sandnes sentrum bare 10 min unna. Området skal nå bygges ut til bydelen Vitale Dale. På sikt vil Vitale Dale kunne huse 6.000 mennesker. Første byggetrinn med 160 boenheter er vedtatt, det samme er gangog sykkelstien som skal gå hele veien fra Gramstad til Dale. Dale Eiendomsutvikling er et heleid datterselskap av Rogaland fylkeskommune. Vi søker nå utbyggere som kan hjelpe oss med å realisere første byggetrinn.


1 kulturlandskap 4

ET SOLrIKT KULTURLANDSKAP VED FJORDEN


1 kulturlandskap

Med vidstrakt utsikt over Sandnes og Stavanger ligger Dale vestvendt til med sol hele dagen. Dette har folk satt pris på i uminnelige tider. Vår historiske kartlegging av hele området viser at de første menneskene bosatte seg her for 9.000 år siden. I dag gir ikke området bare sol og nærhet til flott natur, på Dale bor en også midt i et vakkert kulturlandskap omgitt av historie på alle kanter.

5


KULTURLANDSKAP

1

På Dale er man på alle kanter omgitt av vakker natur. Landskapsbildet prydes også av bygninger av historisk og arkitektonisk betydning. Dale-området regnes som et kulturmiljø av nasjonal verdi, og det er for hele utbyggingsområdet utført en helhetlig stedsanalyse hvor kulturhistoriske minner og verneverdige bygg er nøye kartlagt.

kulturlandskap 6

Hovedbygg: Hovedbygget på Dale, også kalt FG-bygget, er å regne som et landemerke for området. Det er et utpreget jugendbygg, og ble i sin tid (1911–1913) tegnet av arkitekten

Sigurd Lunde. Med en stor og vakker eplehage i forkant, ligger det monumentale bygget sentralt plassert, og understreker med sitt store volum landskapet.

eikeskogen: På Dale prydes landskapsbildet av frodig og variert vegetasjon. Eikeskogen er spesielt vakker og over 100 år gammel. Den er vernet og her finnes flere mektige, krokete kjemper.


Kraftstasjonen: Med fjellene i ryggen ligger

den gamle kraftstasjonen fra 1924 vakkert kledd i naturstein. Dale var i sin tid et nesten selvforsynt samfunn. Kraftstasjonen, som var i bruk frem til 1967, ligger som et minne om driften. Bygget er vernet og er et flott kulturminne.

1 kulturlandskap 7

Dalsvågen: En 10 minutters rusletur unna bebyggelsen på Dale ligger vakre Dalesvågen solrikt til. Dalsvågen er en av flere naturlige badeviker i området. På sommerstid vil disse være til glede for små og store helt til solen går ned. Turløyper: Dale har lenge blitt benyttet som et utgangspunkt for turer og er godt kjent blant turfolket. I Dale-området har Turistforeningen merket hele 31 km med turløyper. Turmulighetene er mange og varierte.


2 Vitale dale 8

Moderne, grønn bydel midt i naturen


Flytter du til Dale, får du en moderne bolig i et vakkert naturlandskap. Nærheten til naturen og den korte avstanden til byen gjør Dale til et godt sted å bo for mennesker i alle aldersgrupper. Tilbudene blir mange med over 30 km merkede turløyper og et aktivt sentrumsområde. Alt dette bare 10 minutter unna byen.

2 Vitale dale 9


2 Vitale dale 10

HER VIL FOLK BO Sommeren 2012 gjennomførte vi en markedsundersøkelse om hvorfor folk kunne tenke seg å bo på Dale. De er ikke i tvil om svaret: Naturen og beliggenheten! Samtidig er det viktig for de fleste at boligene har moderne energiløsninger. Det vil de få i bydelen Vitale Dale.

Naturen trekker På spørsmålet om hva som kjennetegner Dale fremheves fine turområder og det vakre naturlandskapet. Mange assosierer også klatreveggen, skogen, fiske og badeplassene med Dale. Lifjell, Dalsnuten og Dalevatn er godt kjent blant de spurte.

Energisparing, en selvfølge Minimale klimautslipp og miljøvennlige energiløsninger anses som viktig av respondentene i undersøkelsen. Lavt energiforbruk i boligene vil medføre reduserte energikostnader for beboerne. Vitale Dale blir en bydel med grønn profil.


Utbygging på Dale – et langsiktig prosjekt med klare målsetninger

Dale skal være et boområde hvor man har alt man trenger. Boligene på Dale skal skape entusiasme og spille på lag med naturen, og de har variert arkitektonisk utforming. Utsikt fra boligene er en selvfølge. Hovedbygget blir et

fantastisk signalbygg tegnet av en av Europas fremste arkitekter, og foran ligger den store, gamle eplehagen. Grøntområder, lekeplasser, restaurant og butikker – alt planlegges på Dale. Barnehagen er allerede på plass. Det planlegges en gradvis utbygning der samfunnsøkonomiske og miljømessige hensyn ivaretas. Visjonen for området er å bygge en bærekraftig bydel med plass til 6.000 innbyggere. Vitale Dale blir en fremtidens bydel.

Vitale dale

Vitale Dale skal bli en attraktiv bydel som med sine moderne boliger og miljøvennlige energiløsninger vil vekke oppsikt. Samtidig skal kulturminner ivaretas og historiske bygg tas i bruk på en innovativ måte.

2

11


Utformingen av det fremtidige Dale

2 Vitale dale

Boligbebyggelse

12 Dale skal bli et attraktivt boområde, dette skal reflekteres i utforming av den enkelte bolig, samt samspillet mellom boliger og grøntstrukturer. Bebyggelsen skal bestå av klassisk og moderne arkitektur hvor målet er å få til et naturlig samspill mellom boligenes utforming og naturen rundt. Alle boligene vil få utsikt til Gandsfjorden. Etablering av grøntdrag og store offentlige parkområder vil gjøre området dynamisk og godt å bo i.

Byggetrinn 1


2 Et sentralt moment i et dynamisk område er offentlig og privat tjenesteyting. Umiddelbar nærhet til dagligvarer, barnehage og skole er med på å gjøre hverdagen enklere. Målet er å gjøre Dale til et område hvor tilbudene er mange og avstandene korte. Det er allerede en barnehage i drift på Dale og det vil bli flere. Det er også reservert areal til skole, idrett, kontor / service og dagligvare.

Idrettsområder

På Dale ligger et av Nord-Jærens beste friområder. Utbygging og videre utforming av Dale skal videreutvikle dette. I dag er deler av Dale et mye brukt tur- og aktivitetsområde. I tillegg har fjellveggene rundt Dale lenge vært et yndet klatreområde. Det vil bli tilrettelagt gode ballspillareaner, samt etablering av idrettshall. Målet er å etablere arealer som muliggjør flerbruk og gjenbruk.

Sentrumsformål

Bærebjelken i Dales sentrumsområde er samspillet mellom bygg, bolig og næring. For å gjøre Dale til en vital bydel vil næring og bolig kombineres. Dette vil gi menneskelig aktivitet i byggene hele døgnet. På Dale vil alt bli tilrettelagt for at virksomheter har de rette fasilitetene med den samme innovative energiløsningen som de nye boligene.

Vitale dale

Offentlig og annen privat tjenesteyting

13


3 byggetrinn 1 14

OPPSTART av første BYGGETRINN


3 byggetrinn 1 15

Det første området på Dale som reguleres for utbygging utgjør 90 dekar og 160 moderne, miljøvennlige boenheter. Denne delen av Dale-eiendommen har kystlinje, her er også hovedbygget plassert. Den unike naturen på Dale fortjener sin rettmessige plass i en bevisst utvikling for kommende generasjoner.


REGULERING

3 byggetrinn 1

I første byggetrinn er det en balanse mellom eneboliger, rekkehus, leiligheter og næringsareal. Utformingen og plasseringen av bygningene er gjort med hensyn til kostnads- og produksjonseffektivitet i byggeprosessen. AREALBESKRIVELSE

16

Totalt består første byggetrinn av 26.836 m2 areal. Av dette utgjør 5.236 m2 rekkehus og eneboliger, 6.478 m2 flermannsboliger, og 9.008 m2 renovering og bygging av leiligheter / næringsareal i eksisterende hovedbygning. (I tillegg er 6.114 m2 beregnet for parkering i garasje, fordelt på de ulike byggene). Formålet med denne organiseringen er å framheve samspillet mellom natur / friareal, historiske bygg og nybygg. Området glir inn som en del av naturen på Dale. Oversikt over m2 per type bygning Rekkehus: 135 og 170 m2 (12 enheter) Eneboliger: 150, 191 og 228 m2 (20 enheter) Flermannsboliger: ca 60–110 m2 (63 enheter) Hovedbygg: tilsammen 9.008 m2 (næringsareal og 60 leiligheter) Resterende er fellesareal og parkanlegg.


3 byggetrinn 1 17


Hovedbygget

3 byggetrinn 1 18

Hovedbygget blir et fantastisk signalbygg og er tegnet av en av Europas fremste arkitekter. Bygget blir modernisert, men fasaden i front skal beholde det opprinnelige uttrykket.

Taket blir laget om til en grid som dekker terrassene, mens den bakre delen blir en moderne funksjonalistisk fasade. Hovedbygget har alltid stått som et monument i regionen. Det ligger sentralt på Dale med verneverdig eikeskog i ryggen og en stor park som ender i strandlinje i forkant.

Bygget ligger vestvendt med vidstrakt utsikt over Sandnes og Stavanger. I 1913 stod hovedbygget på Dale ferdig. Det psykiatriske sykehuset var en del av den store sykehus-reformen som ble påbegynt i Norge i 1915. I dag er deler av fasaden på bygget vernet.


3 byggetrinn 1 19

Vår visjon er å bevare deler av uttrykket bygget har i dag. Dette gjøres ved å integrere balkonger som inntrukket fra tak, eller vinterhager i front, samt bygge en moderne fasade i bakkant. Arkitektene som har gjennomført skissen har lang erfaring i å tilføre bygg ekstra verdi, slik at bygget

kan sikres i fremtiden. Bygget er utformet slik at verneverdi, nytenkning og nyskapning går hånd i hånd. Leilighetene er utformet i soner. Den private sonen med walk-in closet og soverom er adskilt fra den mer åpne sonen som rommer kjøkken og stue.

Alle leiligheter er utformet med livsløpsstandard og fremstår med et eksklusivt preg hvor verdiene ligger i utformingen av leiligheten. Alle leiligheter vil enten ha terrasse eller vinterhage. Bygget omfatter 50 leiligheter. Videre innehar bygget to etasjer med næring og bodareal til leilighetene.


BOLIGTYPER

3 byggetrinn 1 20

Boligtypene i første byggetrinn er nøye utvalgt etter konsultasjon med faginstanser på området. Materiell, utforming og beliggenhet har alt sammenheng med naturens premisser og innovative energiløsninger. Utbyggingen på Dale skal være bærekraftig med minimale klimautslipp og egenprodusert fornybar energi. Boligene vil bli bygget som miljøvennlige lavenergiboliger.

Totalt areal, første byggetrinn

26.836 m

2

Flermannsboliger

renovering, eksisterende bygG*

Rekkehus og eneboliger

Parkering i garasje

6.478 m2 9.008 m2 5.236 m 6.114 m 2

Rekkehus (12 stk)

2

4

eneboliger (20 stk)

1.760 m 3.476 m2 2

B6

Eneboliger type 1

4

B7 B7

Eneboliger type 2

*leiligheter og næringsareal


3 byggetrinn 1

63

21 B3–B5

FlermannsboligeR

B5

B4

B3

12

B6 B9

B1–B2

Eneboliger i rekke

B8

B1

B2

12

B8–B9

Rekkehus


BOLIGTYPER Blokkbebyggelsen

3 byggetrinn 1 22

FlermannsboligeR Blokkbebyggelsen omfatter 63 boenheter (flermannsboliger). Her planlegges tre sett med lavblokker, som hver anlegges med felles parkeringskjeller under bakken. Til sammen er det regulert seks lavblokker. Parkeringsanlegget under bakken utgjør for hvert par ca 1.218 m2. Det er gitt rom for 1,2 parkeringsplasser pr bolig inkludert gjesteparkering. Leilighetene er på mellom 60 og 110 m2. Enkelte boenheter kan få inntil 30 m2 balkong. Alle leilighetene har heistilgang fra parkeringskjeller og oppfyller kravene til «tilgjengelig bolig». Det er gjennom planprosessen utarbeidet en rekke planløsninger for flermannsboligene, noe som gir stor spennvidde når boligene skal detaljprosjekteres videre for salg. Det er utarbeidet planer som muliggjør to-, tre- og fireromsleiligheter.

Alle boenhetene har en eller flere innvendige boder, samt bod i parkeringskjelleren. Flermannsboligene er regulert med areal på ca 8.300 m2 BRA*. Parkeringskjeller under terreng skal ikke regnes med i samlet BRA for området. Boligene planlegges med skrått tak, fasettert for å skape liv til fasadene. I reguleringsbestemmelsene er maksimal høyde for tak satt til 14,5 meter over gulv i hovedplan. Det skal legges til rette for solfangere på taket. Heisrom og trappetårn kan gå inntil en meter utover denne høyden. Det anses ikke å være behov for teknisk rom på taket. Boligene vil bli prioritert med fasademateriale som skal gli inn mot terrenget og spille opp mot hovedbygget. *Dette er regulert BRA og ligger derfor høyere enn foreløpig beregnet BRA. Balkonger er også inkludert i tallet.


3 byggetrinn 1 23

Fakta

Fakta

63 boenheter

Parkeringsplasser:

3 x 2 lavblokker

1,2 pr bolig (inkl. gjesteparkering). Parkeringsanlegg under bakken. 1.218 m2 pr to blokker.

Boligareal: 60–110 m2 Regulert BRA1): 8.300 m2 Innvendig areal2): 6.478 m2

felt

B3-5

1) Totalt areal, inkluderet balkonger og biloppstillingsplass. 2) Inkluderer alt areal innenfor ytterveggene (eks. balkonger og biloppstillingsplass).


BOLIGTYPER Småhusbebyggelsen

3 byggetrinn 1 24

Rekkehus For småhusbebyggelsen er det foreløpig planlagt fire ulike boligtyper, både eksteriøret og interiøret kan varieres avhengig av beliggenhet og ønsket planløsning fra kjøperen. Disse plasseres i områdene B8 og B9 i rekker av tre boliger. Boligene får samme adkomstsituasjon fra øst. Boligene er utformet som tre sammenstilte rekkehus. Det midterste av disse vil få en ekstra utvidelse oppover, i form av en loftstue/ soverom, ekstra takhøyde i stuen og utgang til stor takterrasse.

Fakta

12 enheter Boligareal: A) 135 m² (to etasjer) B) 170 m² (tre etasjer) Parkeringsplasser: 2 pr bolig (carport og på tomt)

Dette skaper en variasjon innenfor delområdet. Det tilfører også denne boligen en ekstra kvalitet i og med at den ikke får noen gavlvegg med lysinnslipp, slik de to tilstøtende rekkehusene vil kunne få. Alle hovedfunksjonene i boligene er tilgjengelige på inngangsplan, og oppfyller dermed kravene til «tilgjengelig bolig». Boligene vil få størrelser på 135 og 170 m2 BRA, henholdsvis med og uten den vertikale utvidelsen hos det midterste rekkehuset. Tallet inkluderer alt areal innenfor ytterveggene. Denne boligen vil få oppvarmet sportsbod i forbindelse med carport, og er inkludert i BRA. Carport og utendørs biloppstillingsplass er ikke regnet med i BRA.

felt

B8 / 9

I ankomstetasjen på rekkehusene finner man carport, sportsbod, entre, trapp, soverom/disponibelt rom, vaskerom / bad samt romslig kjøkken og stue. I sokkeletasjen finner man tre soverom, bad / vaskerom, gang, trapp og bod. Det største soverommet nede kan, om ønskelig, gjøres om til kjellerstue. Rekkehusene bygges med en variasjon av flatt tak og pulttak. Hver enhet får en flat del, samt en del med skrått tak. Det er fastsatt maksimal gesimshøyde på den flate delen av taket på 3,6 meter målt fra gulv i hovedplan på alle rekkehus. Pulttaket på det midterste rekkehuset med vertikal utvidelse kan få maksimal gesims på 7,2 meter, mens enderekkehusene får maks gesims på pulttaket på 5,2 meter.


3 byggetrinn 1 25

Eneboliger i rekke I områdene B1 og B2 er det planlagt eneboliger i rekke. Boligene vil bli liggende i grupper. Boligene blir ikke tilgjengelige uten heis. Det kan innpasses mulighet for heis fra bod i adkomstetasjen og opp i stuen, slik at boligene kan gjøres tilgjengelige ved behov. Disse boligene kan derfor defineres som «bolig forberedt for universell utforming», jfr. Norsk Standard. Boligene planlegges med størrelse på ca 150 m2 BRA. De vil bygges i to etasjer, der adkomstetasjen er gravd inn i terrenget. På toppen av denne sokkelen legges så et volum på tvers. Dette volumet gir en overbygget parkeringsplass og inngangsparti, samtidig som det skaper en stor, åpen terrasse med utsikt og direkte adkomst til terrenget i bakkant av boligen. Inngangsetasjen vil få tre soverom, to bad, bod / vaskerom, samt tv-stue. Sportsbod ligger innenfor ytterveggene, og er dermed oppvarmet.

Denne regnes med i BRA. På øvre plan kan man få kjøkken / stue på over 50 m2. Hagearealet er romslig; på inngangsplan vil man få en hage med areal på rundt 80 m2. I tillegg kan det, på deler av sokkelen, plasseres en stor takterrasse på rundt 50 m2. Da sokkelen er skjøvet inn i terrenget, vil man fra terrassen ha trinnfri adkomst til hagen i bakkant av boligen. Planen for eneboligene i rekke er at utformingen på taket på boligens toppvolum skal varieres. Eneboligene er tiltenkt saltak i diagonalretning. Disse alternerer i retning. Dette for å skape variasjon innen området og skape liv i bebyggelsen. Det legges opp til at det ikke skal bygges to like tak ved siden av hverandre. Materialbruken og uttrykket skal ellers være likt for å oppnå helhet i bebyggelsen. På grunn av det diagonale taket blir maks gesims tilnærmet lik eller lik maks mønehøyde. Denne høyden fastsettes til maks 7,6 meter målt fra gulv i hovedplan.

Fakta

12 enheter Boligareal: 150 m² (fordelt på to etasjer) Parkeringsplasser: 3–4 pr bolig (1 overbygget plass og på tomt)

felt

B1/2


BOLIGTYPER Småhusbebyggelsen

3 byggetrinn 1 26

Enebolig type 1 Enebolig Type 1 er tenkt utformet som frittliggende eneboliger i tre etasjer. Disse boligene får størrelse på 228 m2 BRA. Dette tallet inkluderer alt areal innenfor ytterveggene og utvendig bod, men ikke garasjeplass og utendørs biloppstillingsplass. Boligene planlegges lagt i området B6, og får adkomst fra vei som ligger vest for boligene. Boligene har parkering og inngang i sokkel. Det er plass for tre-fire parkeringsplasser på tomten. Boligene er forberedt for fremtidig løfteplattform / heis. Med dette installert har en rullestolbruker adgang til alle husets rom. Disse boligene kan derfor defineres som «bolig forberedt for universell utforming», jfr. Norsk Standard. Det er planlagt fire enheter av denne boligtypen.

Det er skissert løsninger med ett soverom pluss disponibel kjellerstue / soverom i sokkeletasjen. Her har man også vaskerom. I hovedetasjen har man romslig stue og stort kjøkken. Det er avsatt mulighet for bod, evt kombinert med toalett. Det er i tillegg mulig å skille av et ekstra soverom / stue i tilfelle man skulle ønske dette. I den øverste etasjen er det tenkt tre soverom og disponibel stue / soverom, i tillegg til bad / vaskerom. Boligene får i tilknytning til carport en stor utvendig bod, i tillegg to eller flere innvendige boder. Boligene planlegges med saltak eller pulttak. Gesimshøyde er satt til 8,1 meter over topp gulv i hovedplan. Denne kan økes til 9,4 meter ved bruk at pulttak. Det er også fastsatt mål på bygningskroppen i reguleringsbestemmelsene.

Fakta

4 enheter Boligareal: ca 230 m² (fordelt på tre etasjer) Parkeringsplasser: 3-4 pr bolig (carport og utendørs biloppstillingsplasser)

felt

B6


Enebolig type 2

Boligen vil få kjøkken /stue på inntil 60 m2, soverom / disponibelt rom, WC, bad og vaskerom / bod på hovedplan. I andre etasje finner man tre store soverom, stue / disponibelt rom,

Boligene bygges med pulttak eller saltak. Det er fastsatt maksimal gesimshøyde på 6,0 meter målt fra gulv i hovedplan. Gesims mot sør kan heves til 7,2 meter ved pulttak. Dersom bygningene utføres med saltak og møne i diagonalretning kan maksimal gesimshøyde være 6,0 meter og maksimal mønehøyde være 6,6 meter målt fra topp gulv i hovedplan.

Fakta

4 enheter Boligareal: 191 m² (fordelt på to etasjer) Parkeringsplasser: 3-4 pr bolig (carport og på tomt)

felt

B7

3 byggetrinn 1

Det planlegges fire Type 2 eneboliger i området B7. Boligene får alle hovedfunksjonene tilgjengelige på inngangsplan, og oppfyller dermed kravene til «tilgjengelig bolig». Boligene vil få en størrelse på 191 m2 BRA. Dette tallet inkluderer alt areal innenfor ytterveggene og utvendig bod, men ikke carport og utendørs biloppstillingsplass.

bad og walk in closet / disponibelt rom. I tillegg er det lagt opp til romslig bod i tilknytning til carport. Hagearealet som vender mot vest blir i overkant av 80 m2. I tillegg kommer oppgang / innkjørsel, og terrasse på rundt 30–35 m2.

27


IDéBESKRIVELSE UTEAREALER

3 byggetrinn 1 28

Dale er et naturområde med store landskapelige og romlige kvaliteter. Kystlinjens unike karakter, det særegne terrenget og den frodige vegetasjonen, er alle verdier som ivaretas i planleggingen av området. Dale skal bli en moderne bydel, et attraktivt sted å bo, bruke og besøke. Diversitet, tilgjengelighet, romlighet og trygghet er stikkord når det gjelder utformingen av fellesarealer. Fellesarealene vil bli knyttet til en omfattende turstistruktur som anlegges i området. Universell utforming er et naturlig fokus i planprosessen, og eksisterende natur blir i størst mulig omfang integrert i bebyggelsen. Slik får alle beboerne fri adgang til fjell, vann, skog, strandlinje og næroppholdsområder. Parkdraget blir boligområdets grønne lunge. Den eksisterende eplehagen blir sentrum i en åpen park med usjenert utsikt og med lett tilgjengelighet til sjøen. Parken utformes slik at den er anvendelig for ulike aktiviteter året rundt og at alle kan dra nytte av den. Veier og stier planlegges slik at parken blir tilgjengelig fra hele bydelen. Bevegelse gjennom parken kan skje langs planlagte stier eller fritt gjennom eplehagen nedover terrassene ved amfiteateret.

Uavhengig av rute vil man oppleve skiftende landskap og grønne omgivelser. Via stisystem og gang- og sykkelvei (på oversiden av bebyggelsen), kan man lett bevege seg over hele området som omfattes av første byggetrinn. Stisystemet er en direkte videreføring av dagens stiforløp. Boltreplasser og lekemuligheter blir flere; en kvartalslekeplass plasseres i forkant av bebyggelsen, og sju sandlekeplasser lokaliseres på ulike steder i utbyggingsområdet. Videre anlegges det på de to platåene en ballplass og et grus-/sandareal som til sammen innbyr til ulike aktiviteter som drageflyving, fisking, ballspill, volleyball og petanque. Området på platået oppe ved hovedbygget foreslås bearbeidet med forskjellige soner for opphold og lek. Et vannelement er med å bryte plassen, samtidig som det bidrar til en visuell helhet sammen med sjøen som ramme nedenfor.

kvartalslek


3 amfi hovedbygget eplehagen

byggetrinn 1

parkdraget

vannelement

ballplass

29

ballplass

bu

sandlek

sandlek

g-/ gan sandlek

sandlek

bil

sy k ke lve vei i

sandlek

t ss

op

p


ET PRESTISJEFYLT MILJØPROSJEKT

3 byggetrinn 1 30

Utbyggingsområdet vil være et internasjonalt fyrtårn for grønn utbygging og et forbilde for andre utbyggingsprosjekter. Som utbygger vil du få mulighet til å drive utviklingen innenfor bærekraftige boområder. prosjektet

Energiløsning

FORDELER

EU-programmet CONCERTO har til hensikt å støtte utvikling av lokale, bærekraftige boområder med særskilt fokus på energisparing og fornybar energi. PIME’S (Play It More Efficient, Sam) er et av CONCERTO-prosjektene, og representerer utvikling av bærekraftige boområder i tre; Norge, Spania og Ungarn. Dale er Norges representant. Området på Dale som omfattes av PIME’S-prosjektet er på 90 mål og vil bygges ut med 160 moderne, miljøvennlige boenheter.

Utbyggingen på Dale er basert på prinsippene for bærekraftig utvikling, med minimale klimautslipp og egenprodusert energi. I praksis innebærer dette lavenergiboliger, energiforsyning dominert av fornybar energi, samt etablering av et avansert energistyringssystem (microgridsystem). Dette systemet vil styre de unike energiløsningene og vil gi en miljømessig og økonomisk optimalisering av energiforsyningen.

Prosjektet innebærer en unik mulighet til å ta del i utbyggingen av et boligområde med sterkt fokus på bærekraft og fornybar energi. I prosjektet vil det bli benyttet unik energiinfrastruktur og innovative energiløsninger. Dette medfører redusert energiforbruk og -kostnader for beboere. Langsiktige løsninger prioriteres med hensyn til natur og kommende generasjoner.


Tør dere gi slipp på denne muligheten?

Rogaland Fylkeskommune

Dale Eiendomsutvikling AS eies av Rogaland Fylkeskommune

KONTAKT OSS Dale Eiendomsutvikling AS Dale, 4329 Sandnes Tlf: +47 51 60 76 50 Fax: +47 51 60 76 51 Email: post@vitaledale.no www.vitaledale.no

Design: Foto: Anne Lise Norheim (side 6 og 11), Bjørn-Eivind Årtun (side 8-10), Bitmap (innside omslag), Espen Gees (omslag), Getty Images (side 29), Scanpix (side 29) og Endre Nygaard (side 30). Visualiseringer: Rambøll (side 14–15 og 22–27) og KOKO (side 18 og 19). Kart: Fasett Papir: Multidesign (150/240g) Opplag: 200 Trykk: HBO AS


vitaledale.no

Prospekt Vitale Dale Vår 2013  

Bli med å bygge en helt spesiell bydel!

Advertisement