Issuu on Google+

Ca r r e t e r aRi g ht

Los Va dos

4.

Ca r r e t e r a

3 .

Li mbi co

Mi not a ur o

Roa dsi de

Da l eComl e y ,Kol ocl i mbe r8a

Fol l ow t heobv i ous pa t h t ot heba seoft hese ct or a ndcl i mbt hel a dde r ,wa l k 3 00m r i g htt or e a ch t he ce nt r a lse ct or . Da l eComl e y ,Kol ocl i mbe r8a

1 Me r ca de r

8b

1 0 Me t a mor fosi s

6c

2 Ce r e moni apr ofa na

8b

1 1 She r e za de

6a +

3 Ecl i psedev i da

2 Odi n 8b+ 1

4 Elul t i mo i nsumi so

8a

5 Bl a ckhi st or y

4 Lane ce si da da g udi 7c+ 1

7c+

6 Ge ne r a ci onl i mi t e

5 Mor i a r t i 7c+ 1

7c+

7 Inmor t a l e s

7a

8 Laca na l

7 1 9 9 4 6b+ 1

6a

9 Tua r e g

8 Pa ng e a 7c+ 1

6a +

1 3 Al e g r i adev i v i r

-zae li ng e ni o

1 6 Rol l i ngst one

6b+ ( 7c+) 8a

6c+ ( 7a +)


cddcsdcsdc