Page 70

Biljetter och praktisk information

Om oss

Dalasinfoniettans konserter arrangeras ofta av lokala arrangörer, därför skiljer sig biljettpriser, lokaler och förköpsmöjligheter åt på konserterna. Information om biljetter och eventuella förköpsställen hittar du i denna programbok, via lokal annonsering och på dalasinfoniettan.se.

Musik i Dalarna Nybrogatan 12 791 71 Falun 023-77 40 50

Till konserterna i Falun köper du enklast biljetter via vår hemsida. Du betalar med en säker betallösning med ditt betalkort och får biljetten som en utskrivbar pdf till din e-post. Vill du inte handla via internet går det även bra att vända sig till Visit Dalarna, tel. 0771-62 62 62. Osålda biljetter säljs vid entrén ca 1 timme före konsertstart. Biljetter och information finner ni på www.dalasinfoniettan.se Våra ombud - Visit Dalarna - hjälper er gärna med frågor kring biljetter, konserter och våra festivaler: Visit Dalarna: tel. 0771-62 62 62

Tillgänglighet Vi på Musik i Dalarna värnar om tillgänglighet vid våra kulturella upplevelser. Musik i Dalarna strävar efter att anpassa eller välja lokaler som uppfyller kraven om enkelt avhjälpta hinder. Vid evenemang där vi inte själva står som arrangör ges tillgänglighetsinfo via telefon/mail/hemsida. Kristinehallen är lämplig för allergiker, lämplig för personer i rullstol med ledsagare och lämplig för hörselnedsatta. Handikapptoaletten nås via en tung dörr som öppnas manuellt. Ledsagare går in gratis.

info@musikidalarna.se www.musikidalarna.se Musik i Dalarnas mål är att ge länets invånare musikupplevelser genom att erbjuda konserter, musikteater och andra musikarrangemang. Vi ska stimulera det lokala musiklivet och samarbeta med kultursektorn, föreningsliv, näringsliv och turism för att tillsammans bygga ett Dalarna med ett kulturklimat som lyser vida omkring. Musik i Dalarna omfattar verksamheterna Dalasinfoniettan och Unga Musik i Dalarna. Musik i Dalarna är även huvudman för Dalapop och den eftergymnasiala HMU utbildningen på Musikkonservatoriet Falun. Unga Musik i Dalarna ger alla Dalarnas skolor musikprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet, Dalasinfoniettan står för ett rikt och varierat konsertutbud i hela länet. Musik i Dalarna ägs av en stiftelse med Region Dalarna som huvudman. Bidragsgivare är Statens Kulturråd, Region Dalarna och kommunerna Falun och Borlänge. Egna intäkter består av biljettförsäljning, konsertförsäljning till lokala arrangörer och näringsliv samt sponsorintäkter. Dalasinfoniettan har 28 heltidsanställda musiker. I Musik i Dalarnas verksamheter finns 15 anställda i olika funktioner. Verksamheten bedrivs i privat hyrda lokaler, där all administration och orkesterrepetition sker. Musikchef är Karin Holdar.

Profile for Dalasinfoniettan

Dalasinfoniettans programbok 2019/2020  

Ta del av Dalasinfoniettans generalprogram för säsongen 2019/2020 här!

Dalasinfoniettans programbok 2019/2020  

Ta del av Dalasinfoniettans generalprogram för säsongen 2019/2020 här!

Advertisement