Page 47

Än en gång beger sig en ensemble ur orkestern ut i Dalarna. Denna gång med ett program med senromantiska stråkkvartetter skrivna av svenska kända och mindre kända mästare och mästarinnor. Pionjären Elfrida Andrée (1841−1929) tog som första kvinna organistexamen i Sverige. Hon kämpade för kvinnors rättigheter och för allas rätt till musik och med sitt motto ”det kvinnliga släktets höjande” lyckades hon själv få sin önskan infriad då hon idag ses som en av Sveriges främsta kompositörer. Andrée skrev över hundra verk, varav minst två stråkkvartetter som vi känner till. En av dem, den fyrsatsiga kvartetten i A-dur, tillkom år 1861 och det är denna vi idag ska få lyssna till. Valborg Aulin (1860−1928) var en ansedd tonsättare under de, tyvärr, få år hon var aktiv. Hon lyckades, tack vare Jenny Lind-stipendium från Musikaliska akademien, att utbilda sig utomlands

MEDVERKANDE Manu Berkeljon violin Staffan Eriksson violin Anders Norén viola Tomas Blanch cello PROGRAM Elfrida Andrée: Stråkkvartett i A-dur Valborg Aulin: Stråkkvartett nr. 1 i F-dur, op. 8 Wilhelm Stenhammar: Stråkkvartett nr. 3 i F-dur, op. 18

vilket var få förunnat. Hon sammanvävde sitt nordiskt förankrade komponerande med franskklingande toner och resultatet blev uppskattad musik för hem och salong som i samtiden var mycket uppskattad. Hon skrev, likt Andrée, två stråkkvartetter, vilka båda är oerhört välskrivna. Den första ingår i dagens program. Förutom att vara en av sin tids mest begåvade pianister är Wilhelm Stenhammar (1871−1927) i högsta grad en av de mest ansedda svenska tonsättarna runt sekelskiftet 1900. Sin tredje stråkkvartett dedikerades Louis Glass och uruppfördes i Vetenskapsakademiens hörsal i Stockholm av Aulinska kvartetten den 17:e april 1903. Denna genomsyras av såväl tradition i form av allusioner till Beethovens sena kvartetter till att samtidigt vara normbrytande och experimentell.

TORSDAG 23 JANUARI 19.00 RÄTTVIKS KYRKA Entré: Fri entré/kollekt Arrangör: Svenska kyrkan Rättviks Pastorat FREDAG 24 JANUARI 18.00 BORLÄNGE MISSIONSKYRKA Entré: 170 kr, 50 kr stud./ungdom t.o.m 26 år. Förköp via Visit Dalarna eller dalasinfoniettan.se LÖRDAG 25 JANUARI 17.00 HÖGBERGSKYRKAN, LUDVIKA Entré: 200 kronor, skolungdom gratis. Arrangör: Ludvika Musiksällskap

Profile for Dalasinfoniettan

Dalasinfoniettans programbok 2019/2020  

Ta del av Dalasinfoniettans generalprogram för säsongen 2019/2020 här!

Dalasinfoniettans programbok 2019/2020  

Ta del av Dalasinfoniettans generalprogram för säsongen 2019/2020 här!

Advertisement