__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PROJECTE DE COOPERACIÓ VETERINÀRIA A UGANDA

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013 -B

Jesús Muro i Victòria Ticó | Principat d’Andorra


2


Índex de continguts 1. ENTITAT ............................................................................................................................................... 4 2. PROJECTE ............................................................................................................................................. 5 2.1 NOM DEL PROJECTE: ................................................................................................................................ 5 2.2 DURADA I CALENDARI D'EXECUCIÓ: ............................................................................................................. 5 2.3 ZONES D'ACTUACIÓ: ................................................................................................................................ 5 2.4 EQUIP HUMÀ: ........................................................................................................................................ 6 2.5 REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS.................................................................................................................. 6 2.5.1. MATERIAL DE LABORATORI .............................................................................................................................. 6 2.5.2. MATERIAL RAMADER ...................................................................................................................................... 6 2.5.3. REHABILITACIÓ DELS POUS D’AIGUA................................................................................................................... 6 3. FINANÇAMENT ..................................................................................................................................... 7 3.1.DESPESSES ............................................................................................................................................ 7 3.2. DONACIONS ......................................................................................................................................... 7 4. DIFUSIÓ DEL PROJECTE ......................................................................................................................... 8 4.1 INTERNET.............................................................................................................................................. 8 4.2 REVISTES I PUBLICACIONS.......................................................................................................................... 8 4.3 XERRADES I CONFERÈNCIES ........................................................................................................................ 8 4.4 RESULTATS DEL PROJECTE ......................................................................................................................... 8 5. CONSIDERACIONS I PREVISIONS DE FUTUR ........................................................................................... 9 5.1. CONFLICTES AMB ELS GRANS DEPREDADORS ................................................................................................. 9 5.2. MANCA D’AIGUA ................................................................................................................................... 9 6. ABREVIATURES ............................................................................................................................... 11 7. ANNEX ............................................................................................................................................... 12 ANNEX 1: FOTOGRAFIES ......................................................................................................................... 12 ANNEX 2: MOU ENTRE NYAKATONZI SUB-COUNTY COMMUNITY I LA WCS ........................................................... 15 ANNEX 3: CARTA D’AGRAÏMENT DE LA COMUNITAT BASONGORA......................................................................... 16 ANNEX 4: REPORT DE LA WCS..................................................................................................................... 17 ANNEX 5: “LIGHTS FOR STRIPE” – LA VANGUARDIA .......................................................................................... 18

3


1. ENTITAT Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra Cr/ Dr. Vilanova núm. 9, Edf. Thaïs 4t D. AD500 Andorra la Vella nº de registre: 58/2002. Els membres de la junta són: President: Xavier Coma Gasia Vicepresident: Àlex Gaspà Bringueret Tresorer: Carles Verdaguer Pujantell Secretari: Jesús Maestre Pal Vocals :

Daniel Torres Baró Miquel Font Puigcernal Ramon Rich Malé Meritxell Baró Cardet Josep Casal Mandicó Guillem Cava Adellach Julià Loan Font Samuel Duró Backes Joan Bonet Escanciano Antoni Andorrà Montané Jean Claude Caminal Gaset Daniel Coll Chiroll Esteve De Pablo Isern Joan Albert Farré Santuré Miquel Naudi Casal Jaume Sansa Reñé Roger Torres Orpinell

4


2. PROJECTE 2.1 Nom del projecte: “Millora de les condicions socioeconòmiques i ambientals de la comunitat pastoral basongora al nord de Queen Elizabeth Protected Area, Uganda”.

2.2 Durada i calendari d'execució: El projecte ha tingut una durada de 4 mesos, des del 24 de desembre del 2013 al 30 d’abril del 2014 i el treball s’ha distribuït de la següent manera:  

Fase 1. Compra i enviament del material a Uganda. Fase 2. Uganda  Recollida del material a Uganda. Transport fins Kasese.  Instal·lació del material al laboratori del WARM, Kampala.  Construcció i rehabilitació de 3 pous.  Intal·lació d’un fanal solar a Ahamukungu.

2.3 Zones d'actuació: Les zones d’actuació han estat les localitats de Ahamukungu i Nyakatonzi, al nord de la Queen Elizabeth Protected Area.

Mapa 1: Localització de les zones d'actuació. En color vermell es veu la situació dels tres pous d’aigua (Nyakatonzi) i en color groc el fanal solar (Hamukungu).

5


2.4 Equip humà:  

Andorra: Dr. Jesús Muro Figueres, Veterinari Oficial del Departament d’Agricultura. Uganda: Mr. Benjamin Sunday. Màster en Gestió de Fauna. Tècnic de la Wildlife Conservation Society, USA.

2.5 Realització de les activitats 2.5.1. Material de laboratori Compra d’un autoclau que ens permeti esterilitzar el material de cirurgia i de vestuari. Romandrà a la seu del WARM excepte en les ocasions que l’utilitzem en les nostres campanyes. Compra d’un bany d’inactivació. Ens permetrà inactivar les mostres serològiques in situ amb el conseqüents estalvi en temps i en despesses. Romandrà a la seu del WARM.

2.5.2. Material ramader La instal·lació de dos vailets elèctrics amb energía solar i 1.800 metres de fil conductor permetrà als ramaders Basongora protegir dels herbívors domèstics i salvatges le zones de pastura de nova creació després de la eliminació mecánica de la Lantana camara i de la seva posterior resembra. En té cura del material el Sr. Benjamin Sunday, tècnic de la WCS.

2.5.3. Rehabilitació dels pous d’aigua S’han rehabilitat tres pous d’aigua per a ús humà i del bestiar a la zona de Nyakatonzi que es situen en les següents poblacions (veure mapa 1):   

Nyakatonzi Rwentuhe Murutti

Cada pou dóna servei a 50 famílies i pot abeurar 50 caps de bestiar boví (vedells). A més, el primer d’ells dóna servei al Centre de Salut, a l’Escola i a l’Esglèsia de Nyakatonzi. Estan construits de manera s’evita la contaminació del pou amb les seves defecación: els animals s’abeuren en un dipòsit de ciment que hi ha més allunyat i que s’abasteix mitjançant un petit canalícul. S’ha signat un compromís de manteniment amb les autoritats locals Basongora. Cada família pagarà 4.000 UGX al mes amb la finalitat de contribuïr al seu manteniment i protecció. Un encarregat de cada pou vetlla per la recollida dels pagaments i pel bon funcionament del pou. (Annex 2)

6


3. FINANÇAMENT 3.1.Despesses Ref. Concepte

Empresa

#01 #02 #03 -

Quirumed Mail boxes Ruwenzori WCS WCS

Bany inactivació Enviament material Rehabilitació de 3 pous Salari Benjamin Sunday Formació en manteniment

Qtat

Preu Unitari (UGX)

1 1 1 2 1

350.000 390.000

Preu Unitari (€)

Taula 1: Despeses del projecte.

3.2. Donacions Andorra Cooperació, M.I. Govern d'Andorra APRA TOTAL Taula 2: Donacions d’institucions.

7

6.600 € 1.000 € 7.600 €

502,36 € 1.360,00 € 6.053,00 € 106,06 € 118,18 € TOTAL

Total 502,36 € 1.360,00 € 6.678,90 € 212,12 € 118,18 € 8.139,6 €


4. DIFUSIÓ DEL PROJECTE 4.1 Internet   

Pàgina web de l’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra: www.apra.ad Bloc personal del cooperant andorrà: www.jesusmuro.wordpress.com Pàgina web del Departament d’Agricultura del Govern d’Andorra: www.agricultura.ad

4.2 Revistes i publicacions  

Argos (Espanya) Publicació d’un article tècnic a la memòria d’activitats de l’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra. 2014.

4.3 Xerrades i conferències   

Xerrades a diferents mitjans de comunicació andorrans (RTVA i Cadena Pirenenca). Març del 2014. Xerrada al Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida. 27 de maig del 2014. Xerrada prevista al Consell de Ministres del Govern d’Andorra. Juny del 2014.

4.4 Resultats del projecte Enviament de còpies dels resultats del projecte a:     

Dr. Andrew Seguya. Director Executiu de la UWA. Dr.Andrew Plumptre. Director de la Wildlife Conservation Society per l’ Albertine Rift Valley Region. Kampala Dr. Patrick Kalule. District Veterinary Officer. Kasese District. Dr. Patrick Atitmendi. Director dels serveis veterinaris de la UWA, Kampala. Dr. Margaret Driciru. Veterinària i Guarda Major del Parc Nacional de Queen Elizabeth.

8


5. CONSIDERACIONS i PREVISIONS DE FUTUR 5.1. Conflictes amb els grans depredadors Durant el mes de desembre del 2013 es va constatar la desaparició d’un grup de 7 lleons a la zona de Nyakatonzi-Kabirizi. Posteriorment es varen descobrir les despulles d’una femella la qual cosa fa pensar que tot el grup va ser exterminat mitjançant el pesticida Carbofuran (Benjamin Sunday, com. pers.; Dr. Ludwing Siefert, com. pers.). Aquestes actuacions, delictives, obeeixen al desig de venjança dels ramaders de la zona en front a les pèrdues de bestiar i a la inseguretat que ocasionen els grans depredadors. Al poble de Katwe-Kabatoro les nostres actuacions veterinàries varen perillar per la malfiança dels ramaders en front a la presència de tècnics de la WCS en el nostre equip de treball: es creia que venien a investigar la mort d’aquests animals. Els tècnics de la WCS van dialogar llargament amb els ancians del poble i això va permetre que finalment poguéssim desenvolupar les nostres activitats en tota normalitat. Això mostra l’estat de crispació que hi ha entre la població per les continues pèrdues de caps de bestiar (una mitjana de 10 vaques al mes). La manca de sistemes de compensació fa que el nivell de confrontació amb l’UWA vagi augmentant. Els cost d’una vaca oscila entre 1.5 i 2 millions de xillings ugandesos (entre 450 i 600 euros), això ens dóna una idea de la pèrdua econòmica que representa per a una família. Les zones on s’han constatat més atacs son: Ahamukungu, Kasenyi, Muhokya i Nyakatonzi. El primer fanal ha estat instalat a Ahamukungu, poble de pescadors inserit en el interior del parc. Per a la seva protecció ha estat erigit en un pilar metàl·lic. Per evitar els seu robatori s’ha signat un acord amb els líders del poble, així per a que vetllin per al seu manteniment, ja que exigeix una neteja mensual de la placa solar. Està previst seguir les intal·lacions en els nuclis anteriorment citats. Per evaluar l’impacte de la mesura els tècnics de la WCS i de la UWA aniran recollint de forma sistemàtica totes les pèrdues de bestiar degudes a depredadors així com els incidents amb els humans. Cal esmentar que aquest sistema de protecció està donant molts bons resultats en la protecció dels tigres a la Índia (Annex 5). La reducció de la mortalitat de caps de bestiar i l’increment dels nombre de depredadors (lleons, hienes, lleopards) serien els millors indicadors de l’eficàcia dels fanals.

5.2. Manca d’aigua La rehabilitació dels treus pous d’aigua a la zona de Nyakatonzi ha alleujat la manca d’aigua de moltes famílies ja que fins ara s’havien de desplaçar a pous més allunyats o bé al riu Nyamugasani distant, en alguns casos, 13 kilòmetres. 9


Uns dels pous més necessaris era el que donava servei al Centre de Salut, a l’Esglèsia i a l’Escola de Nyakatonzi. Les comunitats Basongora segueixen patint una manca crònica d’aigua, especialment durant les èpoques seques (del gener al març i del juliol al novembre). Aquest és motiu per a que s’endinsin dins del Parc Nacional per abeurar el seu bestiar, entrant en continu conflicte amb les autoritats del mateix. Així mateix hi ha pèrdues de caps de bestiar per depredadors a dins de la zona protegida i en el seu retorn al lloc de concentració nocturna. També s’han incrementat les pèrdues per atacs dels cocodrils en el llac Edward. El fet d’abeurar-se en zones compartides amb la fauna salvatge fa que els animals es vegin exposats a diferents agents patògens enfront als quals no estan protegits, molts d’ells vehiculats per paparres o mosquits (East Coast Fever, Cowdriosis, Rift Valley Fever). La construcció d’embassaments i de les corresponents estructures per l’abeurament del bestiar reduiria considerablement totes les problemàtiques anteriorment citades. El poble Basongora ha renunciat al nomadisme per raons de fronteres, de guerres i d’infraestructures; i sembla ser que s’assenta de forma definiva a la zona. La manca d’oportunitats econòmiques a la zona fa que segueixin depenent exclusivament del bestiar boví, per la qual cosa, totes les activitats que poguem desenvolupar a la zona i d’acord amb les seves prioritats, son molt ben rebudes i ajuden a disminuir les pèrdues per malalties i depredadors i a la millora de les relacions amb les autoritats de la zona.

10


6. ABREVIATURES           

APRA. Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra DVO. District Veterinary Officer MAAIF. Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries MOU. Memorandum of Understanding. QENP. Queen Elizabeth National Park SEFaS. Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge UAB. Universitat Autònoma de Barcelona UGX. Uganda Xilings UWA. Uganda Wildlife Authority. WARM. Wildlife and animal resources management. WCS. Wildlife Conservation Society.

11


7. ANNEX ANNEX 1: FOTOGRAFIES

Foto 1. Pou d’aigua a Nyakatonzi abans de la seva rehabilitació (Jesús Muro)

Foto 2. Pou d’aigua a Nyakatonzi després de la seva rehabilitació (WCS)

12


Foto 3. Pou d’aigua a Nyakatonzi després de la seva rehabilitació (WCS)

Foto 4. Pou d’aigua a Nyakatonzi després de la seva rehabilitació (WCS)

13


Foto 6. Instal路laci贸 dels focus solar a Ahamukungu (WCS)

14


ANNEX 2: MOU entre Nyakatonzi Sub-County Community i la WCS

15


ANNEX 3: Carta d’agraïment de la Comunitat Basongora

16


ANNEX 4: Report de la WCS

17


ANNEX 5: “Lights for Stripe” – La Vanguardia

18


Jesús Muro Figueres i Victòria Ticó Rivera Principat d’Andorra, maig del 2014.

19

Profile for Daktari Andorra

Memòria d'activitats 2013 B - català  

Memòria d'activitats del treball realitzat durant la segona fase del Projecte Veterinari a Uganda a l'any 2013. En ell es detalla la constru...

Memòria d'activitats 2013 B - català  

Memòria d'activitats del treball realitzat durant la segona fase del Projecte Veterinari a Uganda a l'any 2013. En ell es detalla la constru...

Advertisement