__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PROJECTE DE COOPERACIÓ VETERINÀRIA A UGANDA

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013

Jesús Muro i Victòria Ticó | Principat d’Andorra


Índex de continguts 1. ENTITAT..................................................................................................................................................... 4 2. PROJECTE .................................................................................................................................................. 5 2.1 NOM DEL PROJECTE:..................................................................................................................................... 5 2.2 DURADA I CALENDARI D'EXECUCIÓ: ................................................................................................................. 5 2.3 ZONES D'ACTUACIÓ: ..................................................................................................................................... 5 2.4 EQUIP HUMÀ: ............................................................................................................................................. 7 2.5 PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS..................................................................................................................... 7 2.6 REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ...................................................................................................................... 8 2.6.1. BESTIAR ................................................................................................................................................. 8 2.6.2. GOSSOS/GATS ...................................................................................................................................... 16 2.6.3. FORMACIÓ ........................................................................................................................................... 21 2.6.4. CONSCIENCIACIÓ ................................................................................................................................... 22 3. FINANÇAMENT ........................................................................................................................................ 24 3.1. ANDORRA COOPERACIÓ ............................................................................................................................. 24 3.2. DESPESES ASSUMIDES PEL COOPERANT ANDORRÀ........................................................................................... 28 3.3. DONACIONS ............................................................................................................................................ 28 4. DIFUSIÓ DEL PROJECTE............................................................................................................................ 29 4.1 INTERNET ................................................................................................................................................. 29 4.2 REVISTES I PUBLICACIONS ............................................................................................................................ 29 4.3 XERRADES I CONFERÈNCIES .......................................................................................................................... 29 4.4 RESULTATS DEL PROJECTE ............................................................................................................................ 30 5. CONSIDERACIONS I PREVISIONS DE FUTUR ............................................................................................. 31 5.1 CONSTATACIONS FETES IN-SITU..................................................................................................................... 31 M’GAHINGA GORILLA NATIONAL PARK ................................................................................................................ 31 QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK ..................................................................................................................... 31 NORD DE QUEEN ELIZABETH/RUBIRIZI.................................................................................................................. 32 NYAKATONZE/PAÍS BASONGORA......................................................................................................................... 32 KATWE .......................................................................................................................................................... 33 5.2 DRG6 ..................................................................................................................................................... 33 RÀBIA .......................................................................................................................................................... 33 ECHINOCOCOSI............................................................................................................................................ 33 BRUCELLOSI ................................................................................................................................................. 33 TUBERCULOSI BOVINA ................................................................................................................................. 33 2


ANTRAX ....................................................................................................................................................... 34 TOXOPLASMOSIS ......................................................................................................................................... 34 CRYPTOSPORIDIASI ...................................................................................................................................... 34 5.3 DESPARASITACIÓ BIANUAL........................................................................................................................... 34 5.4 UWA ...................................................................................................................................................... 34 5.5 A PETICIÓ DE LA UWA I DEL MGVP: ............................................................................................................. 34 5.6 A PETICIÓ DE LA UWA I DE LA WCS: ............................................................................................................. 34 5.7 DAKTARI .................................................................................................................................................. 35 5.8 UAB – UNIVERSITAT DE MAKERERE .............................................................................................................. 35 5.9 UWA – MGVP – WCS .............................................................................................................................. 35 5.10 EDUCACIÓ .............................................................................................................................................. 35 7. CONTACTES ESTABLERTS ................................................................................................................... 37 6. FOTOGRAFIES .......................................................................................................................................... 39

3


1. ENTITAT Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra Cr/ Dr. Vilanova núm. 9, Edf. Thaïs 4t D. AD500 Andorra la Vella nº de registre: 58/2002. Els membres de la junta són: President: Xavier Coma Gasia Vicepresident: Àlex Gaspà Bringueret Tresorer: Carles Verdaguer Pujantell Secretari: Jesús Maestre Pal Vocals :

Daniel Torres Baró Miquel Font Puigcernal Ramon Rich Malé Meritxell Baró Cardet Josep Casal Mandicó Guillem Cava Adellach Julià Loan Font Samuel Duró Backes Joan Bonet Escanciano Antoni Andorrà Montané Jean Claude Caminal Gaset Daniel Coll Chiroll Esteve De Pablo Isern Joan Albert Farré Santuré Miquel Naudi Casal Jaume Sansa Reñé Roger Torres Orpinell

4


2. PROJECTE 2.1 Nom del projecte: Assistència veterinària a Uganda.

2.2 Durada i calendari d'execució: El projecte ha tingut una durada de set setmanes, des del 2 al 14 de Juliol de 2012 i des del 19 de gener al 23 de febrer de 2013. Distribució del treball: Fase 1. República Democràtica del Congo 5 dies de treball a Goma (RDC). Vacunacions antiràbiques en gossos. Fase 2. Uganda 

5 dies de treball a Kampala. Reunions, compra de material i medicaments.

6 dies de treball de camp a Kisoro (Uganda): Gishondori, Chana, Kagandy, Nyayakenke, Mugwata, Matarama, Soko, Nkisezi, Rukeri, Ndego, Kabonero, Musasa, Kanyenka, Burungo, Bukala.

12 dies de treball a Queen Elizabeth National Park (Uganda): Hamukungu, Kasenyi, Katwe, Rubirizi, Nyakatonzi, Kabatoro, Busonga, Karugibate.

5 dies de treball a Kampala. Laboratori, reunions, formació.

2.3 Zones d'actuació: Les zones d’actuació han estat: la ciutat de Goma a la República Democràtica del Congo; el Parc Nacional de Queen Elizabeth (Districtes de Kasese, Kamwenge, Rubirizi, Rukungiri i Kanungu) i el Districte de Kisoro, concretament a la zona colindant amb el Mgahina National Park, a la República de Uganda.

5


Mapa 1: Localitzaci贸 de les zones d'actuaci贸 1. Mgahinga Gorilla National Park 3. Queem Elizabeth National Park.

6


2.4 Equip humà: 

Andorra: Dr. Jesús Muro Figueres, Veterinari Oficial del Departament d’Agricultura. Sívia Tremosa Ros, estudiant de 5è de veterinària a la UAB.

Espanya: Dr. Ignasi Marco Sánchez, Professor Titular al Dpt. de Medicina i Cirurgia Animals de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del SEFaS. Anna Quadras Díez, estudiant de 4t de veterinària a la UAB. Cristina López Álvarez, estudiant de 4t de veterinària a la UAB. Núria Comas Ars, estudiant de 4t de veterinària a la UAB.

Uganda: Dr. Pamela Abwoyo. Llicenciada en veterinària per la Universitat de Makerere, Kampala. Dr. Wilfred Opira. Llicenciat en veterinària per la Universitat de Makerere, Kampala. Mr. Benjamin Sunday. Màster en Gestió de Fauna. Tècnic de la Wildlife Conservation Society, USA. Auxiliars veterinaris (Kisoro District): Papius Manirakiza i Dr. Thadeus Habiyareme, AHO de Kisoro District.

República Democràtica del Congo: Dr. Ezechiel Bushu. Director del Laboratori Veterinari Regional a Goma, RDC. Dr. Eddy Kambale. Veterinari del Mountain Gorilla Veterinary Project a RDC. Dr. Martin Kabuyaya. Veterinari del Mountain Gorilla Veterinary Project a RDC. Dr. Jacques Inyanya. Veterinari del Mountain Gorilla Veterinary Project a RDC.

2.5 Planificació de les activitats Les activitats i el seu plantejament diari es discutien amb una setmana d’antel·lació: es determinava la zona diària d’actuació i es calculava el nombre aproximat d’animals a tractar. Posteriorment, s’enviava aquesta informació a la ràdio local, la qual feia públic el programa. L’objectiu era que el 7


ramader conegués el dia, l’hora i el lloc on es portaria a terme l’activitat. A més, al finalitzar les jornades de feina, l’equip es reunia i es discutia com havia anat, els problemes que haviem trobat i es buscava una solució. Cada matí, amb el cotxe cedit pel Rottary Club d’Andorra, els cooperants es desplaçaven fins a la zona adjudicada aquell dia. De mitjana, el trajecte en cotxe suposava 45 minuts. En alguns casos, degut a la manca de carreteres o camins adients, es prosseguia el trajecte a peu. Una vegada al lloc (habitualment una planúria), el coordinador local (MCDO a Kisoro i WCS a Queen Elizabeth) feia una petita xerrada a les autoritats locals i als ramaders de la zona, per introduir al personal i per explicar la finalitat del projecte. A la zona de Kisoro, el fet de ser el quart any d’activitats fa que la gent estigui totalment conscienciada i en quant coneixen la nostra arribada es preparen per a les activitats. A més més, cada vegada son més els ramaders, les comunitats i els animals beneficiats pel projecte, ja que el fet de que el bestiar guanyi una mitjana d’un 3% annual més des de que es desparasita i que no hagi un sol cas de ràbia des de fa 3 anys fa que el projecte tingui ja molt bona rebuda per part de la població local. Posteriorment, el grup es dividia en tres equips veterinaris: uns s’encarregaven del bestiar boví, uns altres dels petits remugants i la resta dels gossos. Les tasques de desparasitar les portaven a terme voluntaris de la WCS/ MCDO. Sovint, gent de les comunitats ajudaven en la contenció dels animals i en la recollida de dades (nom dels ramaders, espècies, tractaments, nombre i sexe dels animals). Com a norma general, per facilitar la feina i per motius de seguretat, els que treballaven amb gossos estaven a distància del bestiar. En casos concrets es desenvolupaven tasques de diagnòstic-tractament. A banda dels tractaments, es va realitzar un mostreig aleatori (mostres de sang) com a part de la vigilància epidemiològica.

2.6 Realització de les activitats El Projecte Veterinari del 2012/2013 ha constat de diferents vessants que es detallen a continuació.

2.6.1. Bestiar Les intervencions en el bestiar domèstic han estat diferents depenent de la espècie i de la zona geogràfica.

2.6.1.1 Desparasitació L’elecció dels productes emprats per als tractaments es va basar en diferents factors: -

Disponibilitat in situ. Cost per animal. Facilitat i forma d’aplicació (injectable, oral líquid, bolus, pour-on). Bioseguretat. Eficàcia en front als paràsits presents a la zona.

8


Producte

Cost per ml

Cost per un boví adult

Cost per un oví/caprí adult

Albendazol 10% (Albafas®)

0,0045 €

0,13 €

0,004 €

Ivermectina

0,065 €

0,39 €

0,13 €

0,52 €

0,134 €

Cost total per animal

Taula 1: Cost per ml i animal dels antiparasitaris utilitzats.

Aquest any hem utilitzat tant en el bestiar boví com en els petits remugants (cabres i ovelles) Ivermectina subcutània i Albendazol 10% oral. Dues han estat les raons:  

Econòmiques: amb un menor cost per animal podem realitzar dos tractaments annuals amb la qual cosa l’eficàcia de les nostres intervencions és molt superior. Parasitàries: amb la utilització de la combinació Albendazol i Ivermectina cobrim tot l’espectre parasitari, incloent-hi ectoparàsits com la sarna i i les paparres, i les trematodes (Fascioles).

En totes les zones on hem intervingut hem deixat suficient medicament per a una segona desparasitació general al mes de Juliol. Tant el material com els medicaments romanen sota control del corresponent AHW el qual s’encarregarà de la seva administració i recull de dades de propietaris beneficiaris i nombre d’animals desparasitats.

2.6.1.2. Pressa de mostres La recollida de mostres es va organitzar de la següent manera: a cada zona d’actuació s’agafaven mostres de 10 animals adults de cada espècie (boví, caprí, oví i porcí). Les mostres sanguínies extretes a cada animal van ser les següents: -

Sang amb EDTA. Sèrum.

A les taules 2, 3, 4 i 5 es detallen les malalties a estudiar, els agents etiològics i el diagnòstic d’elecció per a cada una d’elles. Les que tenen una importància sanitària més important són les zoonosis, ja que a més de provocar disminucions en les produccions animals, també afecten a persones. Cal dir que la zona de Kisoro no és especialment conflictiva en quant a la East Coast Fever i la tripanosomiasi (la seva altitud i pluviositat així ho determinen).

9


Malaltia Bacterianes

Agent

Diagnòstic

Brucel·losi*

Brucella abortus Brucella mellitensis

Serologia

Tuberculosi*

Mycobacterium bovis

Tuberculina Intradèrmica Gamma-interferó Elisa

Protozooàries

Víriques

Anaplasmosi

Anaplasma spp.

Frotis sanguini/PCR

Babesiosi (Redwater)

Babesia spp.

Frotis sanguini/PCR

Cowdriosi (Heartwater)

Ehrlichia ruminantium

Frotis sanguini/PCR

Theileriosi (East Coast Fever)

Theileria parva

Frotis sanguini/PCR

Trypanosomiasi*

Trypanosoma brucei rhodesiense

Serologia Frotis sanguini/PCR

Febre aftosa (Foot and mouth disease)

Aphthovirus

Serologia PCR

Febre de la Vall del Rift* (Rift Valley Fever)

Phlebovirus

Serologia

Llengua blava (Blue tongue)

Orbivirus

Serologia

Taula 2: Malalties investigades en bestiar boví. (*Zoonosis)

La Brucellosi bovina és a Uganda una malaltia emergent (Dr. Chris Rutebarika com. pers.). Tots els DVO així com els metges dels hospitals locals amb els que treballem (Kisoro/Kasese) també així ho manifesten. La Brucellosi bovina provoca en el bestiar episodis abortius i esterilitat (conseqüències econòmiques greus). Els humans es contagien per la ingesta de productes làctics o derivats contaminats i no bullits, per la manipulació de fetus o envolcalls fetals durant el part, i per contacte o inhalació. Sovint es confon el seu episodi fevril amb la simptomatologia de la malària, per al qual cosa és infradiagnosticada.

10


Totes les mostres obtingudes de bestiar boví, oví i cabrum seran analitzades a la Universitat de Makerere enfront aquesta zoonosi. En cas de determinar-se una alta prevalença de la malaltia, i d’acord amb els experts del MAAIF consultats es procediria en els propers projectes a vacunar la totalitat dels caps de bestiar, ja que procediments de diganòstic de positivitat i eliminació com es realitzen a Europa son del tot inviables econòmicament a Uganda. Igualment s’incidirà en la conveniència de bullir la llet i en la cura en la manipulació de fetus i placentes avortives. La Tuberculosi no està diagnosticada a les zones d’actuació. Un dels objectius del 2013 era realitzar la prova intradérmica de la tuberculina, la qual, amb un cost de 0,33 €/animal ens aportaria molta informació sobre la prevalença de la malaltia en el bestiar boví i cabrum. Malhauradament té la dificultat de que cal llegir la prova a les 72 hores, cosa del tot impossible en el règim extensiu de pastures que hi ha tant a Kisoro com a QENP. Era particularment interesant realitzarla als pobles pescadors de Hamukungu i Kisenyi, on, per la seva situació dins del Parc Nacional i estret contacte del bestiar amb el animals salvatges ens podia aportar valuosa informació sobre l’origen de la tuberculosis diagnosticada en el kobs d’Uganda (Dr. Benard Ssebide, com.pers.) Es farà una primera valoració a partir del serum obtingut mitjançant la tècnica d’Elisa, encara que té una inferior sensibilitat (50-60%). Dins del objectius per al 2013/14 està integrar-nos en un grup de treball sobre tuberculosis amb el Royal College of Veterinary Surgeons de Londres (Dr. Richard Kock) i la Universitat de Tufts (Dr. Felicia Nutter). Es preveu dins d’una aproximació ”One Health” recollir mostres a partir d’escorxador, realitzar tuberculines en el bestiar boví i cabrum de QENP, mostrejar kobs d’Uganda i búfals així com realitzar un estudi genòmic dels casos de tuberculosis detectats en humans de la zona de QENP. A la zona de Nyakatonzi (nord de QENP) hi ha una gran problemàtica amb les malaltíes transmeses per paparres (Anaplasmosi, Babesiosi, Theileriosi i Cowdriosi). En totes les reunions efectuades amb els ramaders varen manifestar la seva preocupació per la resistència de les paparres als tractaments acaricides tradicionals. Tenen un alt cost econòmic i es manifesten actualment del tot ineficaços. La mateixa preocupació ens va manifestar el Dr. Kalule, DVO de Kasese. És un problema global el de la resistència de les paparres als tractaments. Actualment s’està treballant en vacunes. L’alta afectació per aquest tipus de malalties fa que hi hagi una alta mortalitat i que els animals tinguin una escasa producció de llet.

11


Concretament a Kabirizi varem poder apreciar la gravetat de la situació, amb la presència d’un gran nombre de paparres en cada animal una setmana després d’haver estat tractades, molts animals ictèrics i/o anèmics i fins i tot animals en decúbit pròxims a la mort. Una mesura adequada seria evitar el pasturatge en zones properes a la fauna salvatge (búfals) però la manca de pastures i d’aigua fa que per ara sigui inviable. Les mostres de sang en EDTA seran enviades al laboratori del CSIC a Ciudad Real per a l’estudi d’aquest paràsits, així com les paparres recolectades. També hem detectat i ens han explicat que hi ha un gran nombre de vaques afectades per la Trypanosomiasi, malaltia zoonòtica, a la zona nord de QENP. En referència a la Neosporidiasi no hi ha cap estudi fet a la zona. Globalment és una malatia emergent, amb un component econòmic inqüestionable. Les vaques infectades avorten o pareixen animals infectats. És la primera causa mundial d’avortament en el bestiar boví. L’ alta prevalença de gossos amb anticossos fa que ens centrem en l’estudi d’aquesta malatia. Les mostres seran analitzades a la UAB. A partir de les mostres de serum obtingudes es farà a la UAB una serologia Elisa com a primer pas per a la determinació de la prevalença de la malaltia. Capítol apart són els petits remugants. Els petits remugants tenen un gran impacte econòmic a la zona. Ocupen poc espai, mengen poc i es reprodueixen amb facilitat, per la qual cosa són una bona font de proteïnes. Hem vist una diferència de cens entre les espècies (oví/caprí) en funció de la zona. Així com a Queen Elizabeth i a Kisoro predominen els ovins a Bwindi hi predomina el cabrum. D’acord amb els veterinaris locals, hi ha un gran nombre d’animals afectats de Brucella mellitensis, amb una elevada prevalença d’avortaments en animals i de brucel·losi en persones afectades per les Febres de Malta, fet que ens confirmen els metges locals. Seria molt interessant confirmar que la sospita de Brucella mellitensis com a causant dels avortaments és certa i que no estem en front d'altres processos infecciosos, com podrien ser la Febre de la Vall del Rift, la Febre Q o la Toxoplasmosi. En cas de que es confirmés una alta prevalença de Brucella sp. el més aconsellable seria vacunar i identificar les borregues i cabrides vacunades.

Malaltia

Agent

Diagnòstic

Bacterianes

Brucel·losi*

Brucella mellitensis

Serologia

Víriques

Febre aftosa (Foot and mouth disease)

Aphthovirus

Serologia PCR

Llengua blava (Blue tongue)

Orbivirus

Serologia

Pesta dels petits remugants

Morbillivirus

Serologia

Taula 3: Malalties investigades en bestiar caprí. (*Zoonosis)

12


Malaltia

Agent

Diagnòstic

Bacterianes

Brucel·losi*

Brucella mellitensis

Serologia

Protozooàries

Febre Q*

Coxiella burnetii

Serologia PCR

Víriques

Febre aftosa (Foot and mouth disease)

Aphthovirus

Serologia PCR

Llengua blava (Blue tongue)

Orbivirus

Serologia

Taula 4: Malalties investigades en bestiar oví. (*Zoonosis)

Malaltia

Agent

Diagnòstic

Circovirosi

Circovirus

PCR

Febre aftosa

Aphthovirus

Serologia

Pesta porcina africana (African swine fever)

Asfivirus

PCR

Víriques

Taula 5: Malalties investigades en bestiar porcí. (*Zoonosis)

A part dels beneficis sanitaris i econòmics (guany de pes, disminució de la mortalitat, disminució de malalties concomitants) que els tractaments antiparasitaris poden reportar als ramaders, l’administració gratuïta del producte fa que puguem accedir a un cens real del bestiar, a unes mostres que d’altra manera ens estarien vetades i a unes xerrades informatives/formatives massivament seguides. Les autoritats veterinàries locals no disposen d’aquestes dades, ja que els ramaders refusen de concentrar els animals per al seu comptatge ja que ho perceben com un desig de fiscalització de l’Estat de cara a implementar mesures impositives. Seria del tot desitjable que entre els objectius de la OIE d’identificació de tots els animals, poguéssim obtenir cròtals identificatius suficients per a tots els animals sota el control de la MCDO. Això ens permetria optimitzar tractaments, conèixer la prevalença de certes malalties i donaria un prestigi als ramaders participants en el projecte. L’alt preu de cada cròtal (1,5€) fa ara per ara inviable aquesta idea. 13


Zona

Caps de bestiar

Nyakatonzi Area

22.000

Busonga

3.000

Kabatoro

1.600

Hamukungu*

700

Kasenyi*

85

Karungibate

850

Kahendero

300

Total

28.535

Taula 6: Cens de bestiar boví dins i al voltant de QENP. *Pobles de pescadors.

Data

Poble

Boví

Oví

Cabrum Ramaders

9/02/2013

Kyenzaza,Kiruan, Rubirizi

6*

5

319*

117

11/02/2013 Hamukungu*

700*

70

12/02/2013 Muhumuza Nyakatonze

170*

13/02/2013 Kabarizi

250*

50

14/02/2013 Kasenyi*

80*

30

TOTAL

1206

15

5

334

72

339

Taula 7: Ramaders beneficiats pels tractaments realitzats i detall dels animals tractats a la zona de Queen Elizabeth. *Es deixa medicament per a un segon tractament al mes de juliol.

14


Data

Lloc

Boví

Oví

Cabrum

Pobles

Ramaders

28/01/13

Rwerere

57

96

62

5

31

29/01/13

Rwerere

133

253

142

10

30/01/13

Murugine

188

117

545

16

164

31/01/13

Karambi-KoranyaGasouli

63

33

246

8

86

01/02/13

Nyakabaya

62

111

542

15

181

02/02/13

Kanyenka

77

229

253

16

123

03/02/13

Karabosha

200

272

435

17

188

04/02/13

Murugina

108

60

228

14

83

888

1171 2453

101

856

TOTAL

Taula 8: Ramaders beneficiats pels tractaments realitzats i detall dels animals tractats a la zona de M’Gahinga.

15


2.6.2. Gossos/Gats Hem continuat aquest any amb les mateixes tasques realitzades en els gossos en anys anteriors. -

Vacunació enfront la ràbia de tots els animals més grans de 3 mesos. Identificació dels mateixos mitjançant collar de vinil. Desparasitació oral mitjançant Albendazol 10%. Desparasitació parenteral mitjançant Ivermectina subcutània. Vacunació enfront el Brom i el Parvovirus de tots els gossos al voltant de QENP. Desparasitació oral amb Albendazol 10% de tots els cadells, amb proveïment als propietaris d’una segona dosi de record. Pressa de sang en EDTA i en gel separador de serum en tots els gossos no vacunats anteriorment. Proveïment de 50 dosis de vacuna antiràbica als DVO de Kisoro per continuar la seva tasca i de 50 dosis de ràbia i de vacuna de Brom I Parvovirus al DVO de Kasese. Proveïment de 6.500 dosis de vacuna antiràbica a Districte Veterinari de Goma per a la vacunació dels gossos del Kivu Nord. Castració voluntària de mascles i OVH de femelles. Identificació mitjançant tatuatge a l’orella dreta. Eliminació quirúrgica i quimioteràpia (Vincrisul) dels Tumors veneris transmissibles. Continuació de l’estudi de malaltíes canines i/o zoonosis. Incorporació dels paràsits hemàtics, particularment la Trypanosomiasi.

Hem constatat que: -

-

A Kisoro no hi ha un sol cas de ràbia des de fa 3 anys, data del començament de la primera activitat veterinària. Nombrosos gossos venen a la revacunació amb el corresponent collar identificatiu. La gent valora de forma molt positiva l’actuació envers els gossos, excepte a les zones conflictives de Hamukungu i Kisenyi on alguns vilatans varen refusar la vacunació sota l’excusa de que feia anys un veterinari de fauna els va vacunar i varen morir tots, i perquè segons ells, després de la vacunació perden agressivitat envers els lladres o els lleons. A Kasese District hi ha una mitjana de 90 mossegades per mes, amb casos declarats de ràbia al voltant de les muntayes Ruwenzoris. Al Kivu Nord ha estat impossible realitzar activitats més enllà dels límits de la ciutat per les hostilitats armades entre les forces armades del Govern i les milícies del M-23.

El fet d’identificar tots els gossos vacunats amb collars de vinil és molt apreciat per la gent, dòna una espècia de satisfacció social envers als altres com dient “Jo sóc responsable i vacuno el meu gos”. Els nens solen ser els que manipulen i ens aporten els gossos, i, igualments, aprecien gratament la colocació del collar, per la qual cosa, encara que sigui un cadell de pocs mesos els hi hem donat el collar. De cara a properes estades cal imprimir els corresponents carnets vacunals, ja que en cas de mossegada les autoritats i les persones afectades l’ exigiran.

16


En la lluita contra la Equinococosi i les Ascaridiasi cal proveïr de tractament a tots els animals cada 3 mesos, a fí i efecte de trencar el cicle evolutiu dels paràsits. La Equinococosi és una Neglected Disease per la qual cosa cal incidir en ella. El tractament es basaría en tabletes d’Ascaten o similar que es donarien als propietaris amb les corresponents explicacions. Cal remarcar la gran quantitat d’ectoparàsits (puces i paparres) que tenen els gossos. La lluita envers a ells es basa en l’aplicació de productes com el Frontline o similar. El seu alt cost fa que ara per ara sigui inviable, a no ser que es trobin laboratoris donants. La lluita contra les paparres es una lluita contra les malaltíes per elles vehiculades (Babesiosi, Ehrlichiosi, Lyme disease). La lluita contra les puces és una lluita contra el paràsit en sí (pot afectar als humans provocant lesions i infeccions cutànies secundàries) i una lluita contra el Dypilidium caninum. Amb la constatació feta de l’altíssima prevalença de Toxoplasma gondii ens els gossos estudiants en el 2011, continuarem estudiant el comportament de la malaltía, buscant el seu hoste definitiu, ja que és una malaltía zoonòtica amb un important rol abortiu en les dones i en el bestiar. També, després de constatar la presencia de Trypanosoma en tres gossos amb simptomatología de malària, estudiarem la prevalença d’aquest paràsit en els gossos de les zones de treball, particularment a QENP on hi ha una alta prevalença en la gent. Continuarem l’estudi de Neospora caninum, principal causa abortiva en bestiar boví arreu del món. És una malaltia emergent, de la qual és desconeix de forma clara l’hoste definitu. El fet d’ incloure la vacuna del Brom i de la Parvovirosi de forma rutinària ens tots els gossos al voltant de QENP ve donat pel fet de protegir els mateixos gossos en front a les dues infeccions i pel fet de protegir els lleons residents al Parc. El seu nombre ha sofert un declivi del 3% annual durant els darrers 10 anys. Entre les causes d’aquest declivi hi ha les infeccions víriques trasmesses pels gossos dels residents dins o a les afores del Parc, com son el mateix Brom i la Parvovirosi. El nombre de lleons a QENP ha baixat de 200 al 1999 a 144 al 2009. Si tenim en compte que cada lleó de QENP genera 13.500 USD per any a l’economia nacional sota el revingut turístic, ens adonarem de la importància econòmica que la seva supervivència suposa, a part dels condicionants morals i de biodivesitat que comporta la seva conservació. A nivel pràctic, hem encarregat la construcción de dues taules de cirurgia, metàliques i plegables, fàcils de netejar, amb l’alçada adequada per la seva utilització a nivel de camp. Fins ara les taules emprades eren taules d’escola, de menjadors o de càmping, difícils de netejar, inestables i d’escasa alçada. També volem dotar-nos d’un toldo extensible, a partir de la baca del coche, que ens permeti (i al gos) resguardar-nos del sol, de la pluja i crear un àmbit de treball més tranquil i net. Hem constatat també tres factors que fan que el nostre treball no sigui efectiu plenament: -

Manca de conscienciació de la gent envers les malaltíes dels gossos i que els gossos poden transmetre als humans o al bestiar. 17


-

Manca d’hàbits de manipulació dels gossos i de coneixements de benestar animal. Manca efectiva de mobilització.

Per la qual cosa volem crear un muntatge d’audio en anglès, adaptat al format africà, on s’expliqui de forma comprensible les principals zoonosis (ràbia, equinococosi, sarna, ascaridiasi, leptospirosi, leishmaniosi, toxoplasmosi) i malalties d’ importancia económica com la Neosporosi. També volem introduir temes de benestar animal i d’ alimentació. Aquest format audio aniria acompanyat de material audio cedit per la WCS referent a conservació d’espècies com el Gorilla de Muntanya i els lleons. El muntatge seria presentat a les escoles la semana abans de començar la nostra activitat veterinària i aniria acompanyada de sesions de ràdio (el principal mitjà de comunicació). Els comunicadors serien veterinaris recién llicenciats ugandesos acompanyats de membres de la WCS i de les comunitats locals. A nivell de les escoles hi ha el precedent de la BigFix a Gulu, on es fan concursos de redacció entre els escolars amb premis molt apreciats pels alumnes (motxilles, etc). El mateix audiovisual, però incloent-hi temes relacionats amb el bestiar domèstic i la fauna, serien projectats al vespre a les diferentes comunitats on es presten els serveis.

El cost de cada intervenció es detalla en les següents taules: 1ml xylazina (Xylagesic®)

1,07 €

1ml ketamina (Imalgene®)

1,71 €

1ml Valium®

0,19 €

0,8 ml meloxicam (Metacam®)

2,28 €

0,4 ml atropina (AtropinaBraun®)

0,022 €

2ml shotapen (Virbac®)

0,364 €

1 fulla bisturí (nº21)

0,12 €

2 parells de guants estèrils

1,06 €

1 fil de sutura monosyn Braun® (nº1)

4,42 €

Gasses, agulles i xeringues

0,72 €

TOTAL

11,95 €

Taula 9: Preu mitjà del cost d’una esterilització d’un gos mascle de 20kg.

18


1ml xylazina (Xylagesic®)

1,07 €

1ml ketamina (Imalgene®)

1,71 €

1ml Valium®

0,19 €

0,8 ml meloxicam (Metacam®)

2,28 €

0,4 ml atropina (AtropinaBraun®)

0,022 €

2ml shotapen (Virbac®)

0,364 €

1 fulla bisturí (nº21)

0,12 €

2 parells de guants estèrils

1,06 €

2 fils de sutura monosyn Braun® (nº1)

8,84 €

Gasses, agulles i xeringues

0,72 €

Coverta estèril

0,82 €

TOTAL

17,19 €

Taula 10: Preu mitjà del cost d’una esterilització d’una gossa femella de 20kg.

19


Malaltia Parasitàries

Agent

Diagnòstic

Ascaridiasi*

Toxacara canis Toxascaris leonina

Coprologia

Hydatidosi*

Taenia hydatigena

Coprologia

Infestació per puces i paparres

Protozooàries

Víriques

Presa d’alguns exemplars i conservació en alcohol

Sarna sarcòptica*

Sarcoptes spp.

Raspat

Babesiosi

Babesia canis

Frotis sanguini PCR

Cryptosporidiasi*

Cryptosporidium parvo

Cryptogam

Ehrlichiosi*

Ehrlichia canis

Frotis sanguini PCR

Leishmaniosi*

Leishmania infantum

Serologia

Neosporosi

Neospora caninum

Serologia

Toxoplasmosi*

Toxoplasma spp.

Serologia

Trypanosomiasi

Trypanosoma spp.

PCR

Brom

Morbillivirus

PCR

Coronavirosi

Coronavirus

Serologia

Hepatitis canina

Adenovirus

Serologia

Parvovirosi

Parvovirus

Serologia

Ràbia*

Lyssavirus

Serologia PCR

Taula 11: Malalties investigades en gossos. (*Zoonosis)

20


Àrea

Sexe

Vacuna Ràbia*

Vacunats anteriorment

Castració

Queen Elizabeth

Femella

6

Mascle

10

Total

125

Kivu Nord

Total

6.500

Kisoro

Femella

29

19

Mascle

43

21

Total

72

8

40

6697

8

56

TOTAL

16

Taula 12: Gossos vacunats i/o esterilitzats.*Es van deixar 50 vacunes més a cada zona.

2.6.3. Formació Un dels objectius del Projecte de Cooperació Veterinària a Uganda ha estat la formació de veterinaris locals per a la futura sostenibilitat i autosuficiència del projecte. A Uganda hi ha un déficit estructural de veterinaris. En tot el país en hi ha registrats uns 700, molts d’ells residents a la capital, Kampala. Cada any es llicencien en tot el país uns 24 veterinaris. Pocs d’ells opten per l’activitat rural en zones allunyades dels principals focus econòmics, per la qual cosa, zones com el Districte de Kisoro o les zones rurals al voltant de Queen Elizabeth careixen completament de serveis veterinaris. Solament es pot localitzar un veterinari a les oficines centrals del Districte, en tasques purament burocràtiques, amb manca de vehicle i de pressupost per mobilitat. Aquesta manca d’atenció veterinària es veu minimitzada per la presència dels Animal Health Workers, el corresponent a un auxiliar veterinari, els qual, amb un nivell inferior de formació exerceixen tasques d’ aplicació de medicaments, vacunacions i recollides de dades in situ. Aquest any, i per primer cop, s’ha signat un acord entre la UAB i la Universitat de Makerere per el qual s’incorporarà en cada estada un veterinari recién llicenciat o bé un estudiant de darrer curs de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Makerere, Kampala. La durada de la estada serà de mínim 7 dies. El veterinari o estudiant de veterinària és escollit per la seva disponibilitat, currículum i experiència prèvia en aquest tipus d’activitats. Cada estudiant rep una aportació diària de 80.000 shillings ugandesos. Les despeses d’allotjament i manutenció van a càrrec seu.

21


Al finalitzar l’estada han de fer una presentació oral a la resta de companys de facultat i un resum escrit del treball desenvolupat. Cada estudiant aporta una còpia de la seva assegurança complementària. Juntament a la presència de veterinaris locals hem disposat de la colaboració de 4 estudiants de veterinària, una d’andorrana i 3 d’espanyoles. És la nostra intenció comptar en cada estada amb 4 estudiants de la UAB, que en un futur pròxim podran desenvolupar el seu treball de Grau a Uganda. Tothom ha pogut participar en la tasca de recollir mostres en les diferentes espècies, aplicació dels antiparasitaris, cirurgies en gossos i grans animals i manipulació de les mostres en el laboratori.

2.6.4. Conscienciació Totes les mesures anteriorment esmentades no tindrien cap efectivitat si no es complementen amb tasques formatives. La nostra manca de temps, de personal local i de pressupost ha fet que haguem descuidat aquesta important part del Projecte Veterinari. Ens hem adonat que és molt important realitzar una bona mobilització explicativa una setmana abans de començar les activitats. Aquesta mobilització s’ha de realitzar en base a personal local, coneixedor de la llengua, de les costums i de les formes comunicatives. El material a utilitzar hauria de ser de nova creació, a partir de la nostra experiència i amb adaptació a la població local. La WCS s’ha ofert aproporcionar-nos material audiovisual envers el declivi dels lleons a Uganda i els gorilles de muntanya. Voldriem afegir-hi salut animal-humana i temes de conservació ambiental (deixalles, furtivisme, degradació de les aigües). Amb la utilització del nostre vehicle es contractaria dos veterinaris recién llicenciats a Makerere, que juntament amb voluntaris de les ONG locals es desplaçarien a les diferents escoles i als mitjans de comunicació (radios locals). També es realitzarien projeccions a les diferents comunitats veïnals i s’imprimirien pòsters explicatius de les diferents activitats. Ens hem adonat que quasi cap nen (i no cal dir adults) coneix les zones protegides més properes a ells. No coneixen la flora ni la fauna, per la qual cosa difícilment ho poden apreciar i protegir. Seria un dels nostres objectius poder realitzar durant la setmana de sensibilització sortides escolars, tant a Queen Elizabeth com a Mgahinga Gorilla. Es demanarien els permisos corresponents a la UWA, i s’acompanyarien de guies qualificats de la WCS. El transport dels escolars aniria al nostre càrrec. 22


També es vol començar a crear vivers d’arbres local i de bambú al voltant de les diferents escoles, a fí i efecte d’anar sensibilitzant els nens i nenes i d’anar recuperant zones degradades per la deforestació. A nivel universitari està pendent de signatura un acord entre la UAB i la Universitat de Makerere, per a l’intercanvi de formació, alumnat i coneixements. Hi ha el nostre compromís d’aportar a cada estada entre 2-4 estudiants de veterinària de la UAB i proporcionar fons per a l’estada d’un estudiant ugandés per setmana. També està en ment la signatura d’un acord administratiu per a colaborar entre Andorra, els Gorilla Doctors (Universitat de Davis, Califòrnia, USA) i el Royal College of Veterinary Surgeons of London (UK).

23


3. FINANÇAMENT 3.1. Andorra Cooperació

Medicaments Personal i voluntaris Material Vehicle i manteniment Cooperant andorrà Difusió TOTAL DESPESES

4966,10 € 736,04 € 3902,03 € 1476,27 € 2.709,68€ 91,65 € 13.881,77 €

Taula 13: Resum de les despeses.

Referència #01 #02 #02 #03 #02 #08 #09 #05 #03 #08 #06 #01 #09 #04 #03 #07 #04 #04

Concepte

Empresa

Qtat

Preu Unitari (UGX)

Preu Unitari (€)

Albafas 10% 5L Alcohol Alcohol Atropina 0,5 GR 100 Atropine 1 mg/ml Atropine 1mg/ml Chlorhexidine 4% 500 ml Ethanol Absolute AR 1L Imalgene 1000 Ketamine 50 mg/ml Metacam 5 MG 20 ML Noromectin Inj 100 ml Povidone Iodine 10% 100 ml Sulfat de Zinc Vacuna Maxivac Prima Vacuna ràbia Valium 10 mg Vincrisul TOTAL

Norbrook UDHS Kisoro UDHS Kisoro Vetlife UHDS Kisoro JMS JMS BDH Vetlife JMS Vetlife Norbrook JMS Farmàcia El Fener Vetlife Distrivet Farmàcia El Fener Farmàcia El Fener

40 1 2 5 30 100 4 2 6 3 4 200 10 2 8 4000 10 5

81.500 UGX 4.000 UGX 2.000 UGX

22,63 € 1,11 € 0,55 € 2,80 € 0,41 € 5,55 € 2,08 € 11,11€ 17,12 € 0,91 € 57,18 € 6,55 € 0,72 € 14,30 € 33,35 € 0,5 € 2,61 € 4,34 €

Taula 14: Despeses en medicaments.

24

1.500 UGX 19.800 UGX 7.505,40 UGX 40.000 UGX 3.300 UGX 23.600 UGX 2.592,71 UGX

T

905 1, 1, 1 12 5, 8, 22 102 2, 228 1.31 7, 28 266 2.0 26 21 4.96


Concepte

Empresa

AHO QENP AHO Rubirizi Junior Vet Kisoro Mcdo staff Kisoro Senior Vet Kisoro Veterinari Uganda 1 Veterinari Uganda 2 TOTAL

DVO Kasese DVO Rubirizi DVO Kisoro MCDO DVO Kisoro M M

Qtat 1 2 8 8 8 7 12

Preu unitari (UGX) 50.000 UGX 60.000 UGX 35.000 UGX 35.000 UGX 50.000 UGX 80.000 UGX 80.000 UGX

Preu (€)

Total

13,88 € 16,66 € 9,72 € 9,72 € 13,88 € 22,22 € 22,22 €

13,88 € 33,33 € 77,77 € 77,76 € 111,11 € 155,55 € 266,64 € 736,04 €

Taula 15: Despeses en personal.

Referència

Concepte

Empresa

Qtat

#17 #17 #17 #17 #17 #17 #17 #18 #19 #21 #20

Gasoil Gasoil Gasoil Gasoil Gasoil Gasoil Gasoil Manteniment vehicle Manteniment vehicle Manteniment vehicle Manteniment vehicle TOTAL

Fuelex Uganda Limited Hared N.U. Service Station Kikorongo Fuel Station Nyamapara Petrol Petrocity Station Shell Kasese Petroleum Uganda/RDC City Tyres Kasule Auto Spares Kiro Auto rarts Toyota Uganda Ltd

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Preu Unitari (UGX) 80.000 UGX 265.000 UGX 300.000 UGX 100.000 UGX 256.000 UGX 290.000 UGX

Preu Unitari

45.000 UGX 300.000 UGX 1.830.000 UGX 1.848.700 UGX

Taula 16: Despeses en personal.

Concepte

Empresa

30 Minuts de ràdio talk show Administració Anuncis de ràdio TOTAL

Muhavura FM MCDO Kinkizi FM

Qtat

Preu Unitari (UGX)

1 1 4

10.000 UGX 150.000 UGX 35.000 UGX

Taula 17: Despeses de difusió.

25

Preu Unitari (€)

Total (€)

41,66 € 9,72 €

11,11€ 41,66 € 38,88 € 91,65 €


Referència

Concepte

Empresa

Qtat

#16

Addis Cargo Trunk

GAME

1

Preu Unitari (UGX) 147.500 UGX

#16

Addis fresh stuff

GAME

2

10.600 UGX

#15

Automatic Drencher

Evervictory

2

150.000 UGX

#07

Bovivet

Distrivet

2

62,22

124,44 €

#07

Bozal plástico 6

Distrivet

2

4,66

9,32 €

#07

Bozal plástico 7

Distrivet

2

4,66

9,32 €

#16

Caltex Delo Gold

GAME

1

80.400 UGX

22,33 €

#16

Campmaster Thermo

GAME

1

294.500 UGX

81,80 €

#07

Cánula tuber (12 ud)

Distrivet

3

#16

Cenplast bassin

GAME

1

#07

Cilindro para jeringa Roux

Distrivet

#14

Collar gos

Difac

#03

Criotubbo graduado 4 ml 100

Vetlife

#05

Cryovials 2ml

BDH

500

#07

Cubierta cirugía

Distrivet

30

0,82

24,60 €

#07

Cutímetro

Distrivet

2

59,04

118,08 €

#11

Gauze Bandage

JMS

1

6.233,94 UGX

1,73 €

#02

Gauzes

UHDS Kisoro

4

20.000 UGX

22,22 €

#09

Gloves surgical sterile 50 u

JMS

2

39.110,52 UGX

#07

Guante látex estéril

Distrivet

35

0,53

18,62 €

#03

Guante vasco nitril

Vetlife

10

6,95

59,08 €

#07

Hoja bisturí 100 u

Distrivet

2

12,65

25,30 €

#12

Ingezim Cryptocrom 12

Ingenasa

1

92

92,00 €

#12

Ingezim Cryptocrom 30

Ingenasa

3

205

615,00 €

#13

Instrunet 1L

Henry Schein

1

15,95

15,95 €

#07

Jeringa Revólver Henke

Distrivet

3

31,05

93,15 €

#07

Jeringa TBC

Distrivet

2

108,33

216,66 €

#13

Kit anàlisis fecales 50 u

Henry Schein

1

29,95

29,95 €

#07

Lazo sujeta perro

Distrivet

1

120,66

120,66 €

#07

Mango bisturí

Distrivet

2

2,06

4,12 €

#15

Manual Drencher

Evervictory

1

#03

Monosyn violet 0 (12)

Vetlife

24

4,42

106,08 €

#03

Monosyn violet 1 (12)

Vetlife

24

4,42

106,08 €

#06

Números tatuadora

Distrivet

1

38,88

38,88 €

#03

Pipeta Pasteur sg

Vetlife

18

18,00 €

#06

Pipette Pasteur

JMS

200

Total (€) 40,97 €

102,23 UGX

5,67 €

#05

Pipette Pasteur 3ml

BDH

250

120 UGX

8,33 €

#03

Portaobjetos 50 uds

Vetlife

4

#09

Syringe 2ml 100 u

JMS

3

12.949,59 UGX

11,06 €

#09

Syringe 5 ml 100 u

JMS

1

15.240,20 UGX

4,23 €

#16

Tarpaulin

GAME

1

160.500 UGX

44,58 €

#06

Tatuadora perro

Distrivet

1

#06

Tinta para tatuar

Distrivet

1

#09

Vacutainer needle holder

JMS

5

5,88 € 83,33 €

39,7 1,750 UGX

119,10 € 0,48 €

2

2,47

7,42 €

500

1,94

1.042 €

5

26,5

132,50 €

450

62,50 €

21,72 €

100.000 UGX

1

27,77 €

4,34

151,60 UGX

(continua a la pàgina següent)

26

Preu Unitari (€)

17,36 €

130,55

130,55 €

3,75

3,75 € 0,21 €


#09/10

Vacutainer needles G21

JMS

10

23.448,96 UGX

65,13 €

#09/10

Vacutainer plain 100 u

JMS

6

38.143,00 UGX

63,57 €

#09/10

Vacutainer with EDTA 100 u

JMS

3

36.753,00 UGX

30,62 €

TOTAL

3.902,03 €

Taula 18: Despeses en material.

27


3.2. Despeses assumides pel Cooperant Andorrà Les despeses que van anar a compte del cooperant andorrà, el Dr. Jesús Muro, són les que es detallen en la següent taula: Concepte

Empresa

Qtat

Allotjament Allotjament Allotjament i dietes Allotjament Kasese Allotjament Kisoro 6 nits Assegurança Carnet de conduir internacional Sobrepés avió 1 Sobrepes avió 2 Visat Rwanda Vol 1 Vol 2 TOTAL

Ishasha Mweya Hostel Uganda/Rwanda/RDC Sandton Hotel Golden Monkey Amida Viatges Automòbil Club d’Andorra Qtar Airways Turkish Airways

1 3

Preu unitari (UGX) 40.000 46.666

Preu unitari (€) 11,11 12,96

8 7

87.500 43.200

24,30 12

1

25,77 €

1 1 1

Qtar Airways Turkish Airways

1 1

Total (€) 11,11 € 38,88 € 583,68 € 194,44 € 84 € 110 € 25,77 € 320 € 250 € 28,37 € 827 € 676,43 € 2.709,68 €

Taula 19: Despeses assumides pel Dr. Jesús Muro.

3.3. Donacions Sense les donacions de les següents empreses, organitzacions i persones, el projecta no hauria pogut ser possible: Andorra Cooperació, M.I. Govern d'Andorra APRA Entitat/Persona Laboratorios Ovejero, Espanya Prosan Sanitat Animal, Espanya

7.500 € 1.000 € Concepte Vacuna antiràbica Ovejero (1.000 dosis a 0,50€/dosi): 500 € Vacuna antiràbica Merial (1.000 dosis a 0,50€/dosi): 500 €

Taula 20: Donacions d’institucions, empreses i particulars.

28


4. DIFUSIÓ DEL PROJECTE 4.1 Internet 

Pàgina web de l’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra: www.apra.ad

Bloc personal dels cooperant andorrà: www.jesusmuro.wordpress.com

Pàgina web del Departament d’Agricultura del Govern d’Andorra: www.agricultura.ad

Pàgina web de la Global Alliance for Rabies: www.rabiescontrol.net

Així mateix, les organitzacions no governamentals amb les que s’ha treballat han fet ressò del projecte a través les seves pàgines web: ◦ Pàgina web de la MCDO: www.mcdoa.org

Pàgina web del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge: www.sefas.uab.cat

4.2 Revistes i publicacions 

Albéitar (Espanya)

Argos (Espanya)

Publicació d’un article tècnic a la memòria d’activitats Ramaders del Principat d’Andorra. 2012.

Millán J., Chirife A. D., Muro J. et al. Serosurvey of dogs for Human, Livestock, and Wildlife pathogens, Uganda. Emerging Infectious Diaseases. Volume 10, Number 4-April 2013.

World Rabies Alliance Newsletter

de l’Associació de Pagesos i

4.3 Xerrades i conferències 

Xerrada feta a Radio Muhavura (emissió per a Uganda, Rwanda i RDC).

Xerrada a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. 18 d’abril de 2013.

Xerrada prevista al Rottary Club d’Andorra. 2013.

Xerrada al Congrés de Fauna de Canillo. 14 de juny de 2013.

29


4.4 Resultats del projecte Enviament de còpies (degudament traduïdes a l'anglès) dels resultats del projecte a: 

Dr. Patrick Atitmendi. Director dels serveis veterinaris de la UWA, Kampala.

Dr. Michael Baganizi. Coordinador de voluntaris a l’Hospital de Kisoro.

Dr. Margaret Driciru. Veterinària de la UWA a Queen Elizabeth.

Dra. Sandra Gray. Directora Científica de la MCDA, Kisoro.

Mr. Edison Ndayambaje. Director de la MCDO, Kisoro.

Dr. Ignacio Moriyón, Universidad de Navarra.

Dr. Isaiah Munyambonera. District Veterinary Officer. Kisoro.

Dr. Andrew Seguya. Executive Director from the UWA.

Dr. John Kalule. District Veterinary Officer. Kasese District.

Dr. Aloysious Tumwesigye. District Veterinary Officer. Kanungu District.

Director de la UWA a M’Gahinga National Park. Uganda

Mountain Gorilla Veterinary Project. Kampala.

Laboratorios Ovejero. Espanya

Laboratorios Intervet Shering-Plough. Espanya

Prosan Sanitat Animal. LLeida

Dr. Andy Plumptre.Wildlife Conservation Society. Kampala

30


5. CONSIDERACIONS i PREVISIONS DE FUTUR 5.1 Constatacions fetes in-situ

M’Gahinga Gorilla National Park  

 

Manca aigua de boca per a la gent i el bestiar en la época seca. Manca de bambú per a la construcció, agricultura i industria manufacturera (cadires, ornaments, cistelleria) la qual cosa obliga als vilatants a obtenir bambú de forma ilegal dins del parc nacional. Manca de coneixement de les principals malalties del bestiar i dels gossos. Manca de coneixement del Parc Nacional i àrees protegides (Llac Mutanda).

Solucions:    

Es necessitaria construir captadors d’aigua a partir d’estructures metàliques i recipients de vinil. Es necessitaria fer plantacions en terres comunals. Continuar les activitats veterinàries i reforçar la educació sanitària i ambiental. Organitzar sortides escolar al Parc Nacional i al Llac Mutanda.

Queen Elizabeth National Park Hi ha tres zones totalment dieferenciades en quant a les problemàtiques. Per un costat hi ha els pobles de pescadors integrats dins del territori del Parc Nacional, els pobles del País Basongora al nord el Parc i els pobles del sud el Parc. Pobles de pescadors: Hamukungu/ Kasenyi/ Katunguru/ Kazinga.          

Manca quantitativa i qualitativa de pastures en relació a la quantitat de bestiar que censat. Pérdua de superfície de pastura per la invasió de Lantana camara. Manca de tancats adeqüats per a protegir el bestiar dels grans depredadors. Manca de mànegues de treball per a poder vacunar i/o desparasitar el bestiar (l’anterior estava construït en fusta i va ser devorat per els tèrmits). Desconeixement de l’estatus sanitari del bestiar. Es parla molt entre els membres de la comunitat de la Brucelosi i de la Trypanosomiasi. Inseguretat al voltant de les vivendes per la presència nocturna de lleons i/o lleopards. Els líders locals es queixen de la manca de xarxes de captura de mosquits vehiculadors de la malària. Sospita de malaltíes del bestiar provinents de la fauna salvatge (Fevre Aftosa, Tuberculosi). Males (o inexistents) relacions amb la UWA. Manca de sistemes compensatoris de les pérdues degudes als depredadors.

Solucions: 

Construcció de “kraals” a prova de depredadors. El fet d’agrupar animals de diferents propietaris en el mateix kraal a fí i efecte de reduir costos es veu inviable. 31


         

Construcció d’un tancat i mànega de treball metàlics. Identificació dels principals punts d’entrada de depredadors per a la posterior colocació de punts de llum disuasoris. Instalació d’arnes com a mitjà de revitalització econòmica i com a element disuasori dels elefants. Sanejament de tot el bestiar del poble (incloent estudi de la tuberculosi). Desparasitació bianual de tot el bestiar. Formació de la població en salud i benestar animal. Conscienciació en la biodiversitat. Visites escolars al Parc. Creació de noves oportunitats econòmiques (turisme, mel, sal) com a mitjà per a reduir el nombre de caps de bestiar. Incidir en la educació ambiental a les escoles. Realitzar visites escolars al Parc Nacional.

Nord de Queen Elizabeth/Rubirizi    

Destrucció de collites per part dels búfals i elefants. Atac dels lleons a les cabres. Demanda de les autoritats educatives de sesions formatives per als estudiants en temes de conservació i de salut animal. Demanda d’asistència veterinària continuada, especialment en temes de diagnòstic veterinari (Brucellosi).

Nyakatonze/País Basongora Aquesta comunitat està molt organitzada, està molt sensibilitzada i és molt sensible a les actuacions veterinàries. Cal dedicar-hi molts més esforços.   

    

Pérdua del 60% de la superfície de pastures per la Lantana camara. Manca d’aigua de boca i per al bestiar. De 13 pous solament 3 estan funcionals. La distància per abeurar el bestiar és de 13 km. Alta prevalença de les malaltíes parasitàries vehiculades per les paparres (Babesiosi. Anaplasmosi, Theileriosi, Cowdriosi). Mort dels animals i reducció de la producció de llet i carn. Alta prevalença de la Trypanosomiasi. Resistència de les paparres als tracaments acaricides tradicionals. Desconeixement de l’estatus sanitari del bestiar (Brucellosi i Tuberculosi) Manca de vacunació antiràbica Manca d’estructures vials i dispersió dels habitatges.

Solucions:     

Rehabilitació dels pous en desús. Modificació de la construcció per a dotar-los d’abeuradors del bestiar. Construcció de nous pous (zona de Karugibate). Colaborar en la eliminació de la Lantana camara (equipament, contractació de treballadors, camps de treball). Estudi de la prevalença de les diferents malaltíes del bestiar. Vacunació de tots els gossos enfront la ràbia. 32


Katwe Comunitat difícil de contactar per manca d’un lideratge clar.   

Pérdua de caps de bestiar per atacs de cocodrils de llac Edward. Manca de superfície de pastures per la degradació de l’entorn i la presència de Lantana camara. Pérdua del preu de la sal, per la qual cosa la gent es dedica actualment al bestiar boví.

Solucions:   

Incidir més en les relacions amb els líders locals. Continuar la vacunació dels gossos. Estudi de la prevalença de les malaltíes del bestiar.

5.2 DRG6 D’acord amb les recomanacions del Disease Reference Group on Zoonoses and Infectious Diseases (DRG6):

RÀBIA      

Continuar amb les tasques de vacunació en front la ràbia del 100% dels gossos i gats de QENP i MGNP. Revacunació annual. Arribar a la identificació mitjançant collars de vinil del 100% dels gossos vacunats (segons protocols de la Global Alliance of Rabies). Expedició del corresponent Certifical Oficial de Vacunació amb el logotip propi. Realització de xerrades explicatives en els diferents centres escolars de les àrees afectades. Impressió i distribució de pòsters explicatius en els nuclis de població de les àrees de treball. Model segons la Global Alliance for Rabies. Continuació de les campanyes d’esterilització de gossos i gats.

ECHINOCOCOSI  

Desparasitació trimestral mitjançant “Ascaten tablets” de tots els gossos vacunats. Realització de campanyes divulgatives en el moment de les intervencions veterinàries.

BRUCELLOSI   

Continuar estudi de prevalença en el bestiar boví, oví i cabrum. Estudi de la possibilitat de vacunar. Realització de campanyes divulgatives en el moment de les intervencions veterinàries.

TUBERCULOSI BOVINA  

Continuar estudi de prevalença en el bestiar boví i cabrum. Realització de campanyes divulgatives en el moment de les intervencions veterinàries.

33


ANTRAX 

Estudi prevalença en gossos i cabres.

TOXOPLASMOSIS   

Continuar estudi de prevalença. Recerca de l’hoste definitiu. Realització de campanyes divulgatives en el moment de les intervencions veterinàries.

CRYPTOSPORIDIASI 

Continuar l’estudi de prevalença en bestiar boví i gossos.

5.3 Desparasitació bianual Continuar amb les tasques de desparasitació bianual de tot els bestiar boví, oví i cabrum de les dues zones de treball.

5.4 UWA Segons recomanacions fetes al “Strategic Action Plan for Large carnivore Conservation in Uganda, UWA”: 

Vacunació en front el Brom i el Parvovirus del 100% dels gossos de més de 6 setmanes de QENP.

5.5 A petició de la UWA i del MGVP: 

Determinació de la prevalença de la Tuberculosi bovina en el bestiar boví i cabrum de MGahinga National Park i Queen Elizabeth.

Determinació de la prevalença de la Brucellosi bovina, ovina i caprina en els dos Parcs.

Determinació de la prevalença de la Cryptosporidiasi en el bestiar boví de MGNP.

Determinació de la prevalença de la Fevre Aftosa en el bestiar boví, oví i cabrum dels dos Parcs.

5.6 A petició de la UWA i de la WCS: 

Estudi sanitari de la població de Cobs d’uganda de QENP (Pla de recerca amb Predict USA i la Tufs University, USA).

Creació de punts d’abeurament ramader a l’exterior de QENP (Kyakatonzi area).

Creació de punts de llum al voltant dels nuclis habitats de QENP per a protecció dels habitants i del seu bestiar (Hamukungu, Kasenyi i Kameme).

Creació de tancats a prova de predadors a dins de QENP per a la protecció del bestiar (Hamukungu, Kasenyi, Ishasha sector). 34


Sesions educatives en l’ambit de gestió del bestiar i de la conservació per als habitants dels nuclis de QENP.

5.7 Daktari Dins dels objectius del 2013 està la creació d’una Asociació legament establerta al Principat d’Andorra, amb la finalitat de agrupar les diferentes persones implicades en el projecte veterinari, facilitar les tasques administratives i de voluntariat, i vehicular de forma més ràpida i transparent totes les donacions econòmiques i en forma d’equipaments que pugin arribar. Així mateix estaria prevista la creació de la corresponent pàgina web.

5.8 UAB – Universitat de Makerere També està prevista la signatura d’un acord entre la UAB i la Universitat de Makerere, a fí i efecte de donar cabuda legal a les nostres activitats docents i de recerca. Es contempla dins del acord intercanvi de informació, de mostres, i, el més important, la incorporació en cada estada, de estudiants dels darrers cursos de veterinària de la UAB i de la Facultat de Veterinària de Makerere. També es contemplarà la possibilitat de realitzar el treball de Grau dins del Projecte Veterinari a Uganda.

5.9 UWA – MGVP – WCS Està en tràmit la redacció d’un protocol d’actuació veterinària conjunta amb la UWA, el MGVP i la WCS.

5.10 Educació Dins de l’àmbit educatiu s’ha visualitzat la manca d’accions sensibilitzadores abans de la realització de les tasques veterinàries. És el nostre objectiu de cara a properes edicions realitzar tasques educatives prèvies mitjançant veterinaris ugandesos de recién llicenciatura i membres de la WCS. Bàsicament es crearia material audivisual, adaptat al llenguatge local, encarat a:    

Zoonosis: ràbia, equinococosis, ectoparàsits, toxoplasmosi, brucelosi, tuberculosi, àntrax. Benestar animal. Conservació d’espècies (lleons, gorilles). Conservació de l’entorn.

La WCS s’ha compromés a aportar material audivisual i personal sobre el terreny. S’editarien pòsters, es farien xerrades a les ràdios locals, xerrades a les escoles i concursos de redacció a les escoles. Sempre amb una setmana d’antelació a la realització de les activitats veterinàries.

35


També es vol intentar facilitar l’accés dels escolars a les àrees protegides, ja que, malgrat viure a la seva rodalia desconeixen completament les espècies i els valors naturals que allí dins s’hi poden trobar. S’està buscant dos patrocinadors dins de la comunitat econòmica andorrana.

36


7. CONTACTES ESTABLERTS Wildlife Conservation Society Andrew Plumptre

Director, Albertine Rift Program

Alastair McNeilage

Country Director, Uganda

Benjamin Sunday

Field Assistant, QENP Lion Project and interpreter

Mustafa Nsubuga

Research Assistant, QENP Lion Project

Ugandan Government Uganda Widlife Authority Dr. Guma

Director of QE Conservation Area

Dr. Margaret Driciru

Senior Warden

Charles Tumwesigye

Bwindi/Mgahinga Conservation Area Manager

University of Makerere Dr. Anthony Mugisha

Dean

Dr. John Bosco Nizeyi

Professor. PREDICT Uganda. Gorilla Doctors

Dr. Francis Ejobi

Professor

Dr. Lawrence Mugisha

Lecturer, Director of CEHA

Dr. Chris Rutebarika

Assistant Commisioner Disease Control

Dr. Martin Esau

National Laboratory

Dr. Kalule

DVO Kasese

MAAIF

Non-government Organizations Koen Sneyers

Belgian Technical Corporation

Dr. Felicia Nutter

Senior Technical Officer. Tufts University. RESPOND

Dr. Benard Ssebide

Gorilla Doctors. PREDICT Coordinator Uganda

Dr. Rachel Mbabazi

Gorilla Doctors. PREDICT Uganda

Dr. Fred

Gorilla Doctors. PREDICT Uganda

Dr. Ricky Okwir

Gorilla Doctors. PREDICT Uganda

37


6. ABREVIATURES 

AH0. Tècnic veterinari

APRA. Associació de Pagesos I Ramaders d’Andorra

BNP. Bwindi National Park

CEHA. Conservation Ecosystem Health Alliance

DVO. District Veterinary Officer

GD. Gorilla Doctors

HQ. Head Quarters

MAAIF. Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries

MCDO. M’Gahinga Community Development Organisation

MGVP. Mountain Gorilla Veterinary Project

MNP. M’Gahinga National Park

OIE. Oficina Internacional d’Epizooties

PREDICT. Programa internacional de detecció de malalties emergents. USA.

QENP. Queen Elizabeth National Park

RDC. República Democràtica del Congo

SEFaS. Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge

UAB. Universitat Autònoma de Barcelona

UGX. Uganda Xilings

USPCA. Uganda Society for the Protection and Care of Animals

UWA. Uganda Wildlife Authority.

WARM. Wildlife and animal resources management.

WCS. Wildlife Conservation Society.

38


6. ANNEX FOTOGRAFIES

Foto 1. Sanejament ramader a Mgahinga.

39


Foto 2. Castraci贸 a Mgahinga.

Foto 3. Amb el veterinari ugand茅s Wilfred Opira.

40


Foto 4. Equip veterinari i de voluntaris a Mgahinga.

Foto 6. Retorn a les pastures de Katwe.

Foto 7. Castraci贸 a Katwe.

41


Foto 8. Desparasitacions a Kabirizi.

Foto 9. Desparasitació d’una cabra amb Ivermectina.

42


Foto 10. Extracci贸 de sang en cabra.

Foto 11. Hamukungu. QENP.

43


Foto 12. Treball de laboratori a Kasese Hospital.

Foto 13. Habitatge al paĂ­s Basongora.

44


Foto 14. Pou d’aigua a Nyakatonzi.

Foto 15. Cort per a cabres a Nyakatonzi.

45


Foto 16. Desparasitant cabres a Nyakatonzi.

Foto 17. Invasi贸 de Lantana camara.

46


Foto 18. Erosió al país Basongorora.

Foto 18. Sanejament al país Basongora.

47


CARTES DE RECONEIXEMENT

48


49


50


51


FIELD WORK REPORT DONE IN AREAS AROUND QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK ACKNOWLEDGEMENTS Special thanks to Dr. Jesus Muro for leading the team and being an excellent teacher. Thanks to the students of the Autonomous University of Barcelona for being such good team players. SUMMARY The fieldwork took place from the 4th to 15th of February 2013. The team comprised of five veterinarians of whom four were ladies. We had six working days in the areas of Katwe, Rubirizi, Nyakatonzi, Hamukungu, Kasenyi and Kabirizi. In all the different areas, we wormed and vaccinated dogs against rabies and also wormed livestock. We also carried out sterilization procedures on both male and female dogs. For the dogs that were vaccinated against rabies, collars were given for identification. We also collected blood samples from the animals that we worked on for analysis in the laboratory. The samples were then put in a nitrogen tank for preservation after which they were transported to Makerere University and some taken to Barcelona for further blood work CHALLENGES  Ignorance among the native people. The activities were not received with whole hands in some communities because they had a thought that we had gone to kill their animals with our drugs since they were free.  Lack of enough funds; because of this, we couldn’t have enough veterinarians on the team. WAYS OF OVERCOMING THE CHALLENGES  Through intensive and extensive education, the minds of the people can be changed to think positive. The educative program can be done through school seminars, radio talk shows and small women groups. It is better to target children and women first because they are receptive to positive change. Once the children are taught, they would talk about this in their areas hence bringing about change. Because the educative program would involve a whole lot of activities, funding is necessary. With enough funding, the sky would be the limit.  Many veterinarians and non veterinarians are willing to be part of the team but because the funding isn’t enough, it is not possible to join. Once the funding is improved, many people would benefit from the activity hence bring about change. So we are kindly requesting who ever can make this program a success by supporting us financially to please help. For the ones who made this particular field work a success, I say thank you and God Bless you abundantly. Compiled by

52


Dr. Pamella Abwoyo Makere University Email; pamceciliapam@gmail.com Contact; 0785480473

53


Jesús Muro Figueres i Victòria Ticó Rivera Principat d’Andorra, abril del 2013. 54

Profile for Daktari Andorra

Memòria d'activitats 2013 - català  

Recull de les activitats dutes a terme durant el projecte veterinari efectuat durant els mesos de gener i febrer del 2013 a Uganda. Autors:...

Memòria d'activitats 2013 - català  

Recull de les activitats dutes a terme durant el projecte veterinari efectuat durant els mesos de gener i febrer del 2013 a Uganda. Autors:...

Advertisement