__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PROJECTE DE COOPERACIÓ VETERINÀRIA A UGANDA

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012

Jesús Muro i Victòria Ticó | Principat d’Andorra


Índex de continguts 1. ENTITAT ............................................................................................................................................... 3 2. PROJECTE ............................................................................................................................................. 4 2.1 NOM DEL PROJECTE: ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA A UGANDA. ............................................................................. 4 2.2 DURADA I CALENDARI D'EXECUCIÓ: ............................................................................................................. 4 2.3 ZONES D'ACTUACIÓ: ................................................................................................................................ 4 2.4 EQUIP HUMÀ: ........................................................................................................................................ 6 2.5 PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS ........................................................................................................ 6 2.6 REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ......................................................................................................... 7 2.6.1. BESTIAR ........................................................................................................................................................ 7 2.6.2. GOSSOS ...................................................................................................................................................... 11 2.6.3. FORMACIÓ ...................................................................................................................................... 18 2.6.4. CONSCIENCIACIÓ .......................................................................................................................................... 18 3. FINANÇAMENT ................................................................................................................................... 19 3.1. ANDORRA COOPERACIÓ ........................................................................................................................ 19 3.2. DESPESES ASSUMIDES PEL COOPERANT ANDORRÀ ....................................................................................... 22 3.3. DONACIONS ....................................................................................................................................... 22 4. DIFUSIÓ DEL PROJECTE ....................................................................................................................... 23 4.1 INTERNET............................................................................................................................................ 23 4.2 REVISTES I PUBLICACIONS........................................................................................................................ 23 4.3 XERRADES I CONFERÈNCIES ...................................................................................................................... 24 4.4 RESULTATS DEL PROJECTE ....................................................................................................................... 24 5. PREVISIONS DE FUTUR ....................................................................................................................... 26 6. ABREVIATURES................................................................................................................................... 28 6. FOTOGRAFIES..................................................................................................................................... 29


1. ENTITAT Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra Cr/ Dr. Vilanova núm. 9, Edf. Thaïs 4t D. AD500 Andorra la Vella nº de registre: 58/2002. Els membres de la junta són: President: Xavier Coma Gasia Vicepresident: Àlex Gaspà Bringueret Tresorer: Carles Verdaguer Pujantell Secretari: Jesús Maestre Pal Vocals :

Daniel Torres Baró Miquel Font Puigcernal Ramon Rich Malé Meritxell Baró Cardet Josep Casal Mandicó Guillem Cava Adellach Julià Loan Font Samuel Duró Backes Joan Bonet Escanciano Antoni Andorrà Montané Jean Claude Caminal Gaset Daniel Coll Chiroll Esteve De Pablo Isern Joan Albert Farré Santuré Miquel Naudi Casal Jaume Sansa Reñé Roger Torres Orpinell


2. PROJECTE 2.1 Nom del projecte: Assistència veterinària a Uganda. 2.2 Durada i calendari d'execució: El projecte ha tingut una durada de cinc setmanes, des del 14 de gener de 2012 al 18 de febrer de 2012. Distribució del treball: 

7 dies de treball a Queen Elizabeth National Park (Uganda): Hamukungu Kasenyi, Katwe, Kayanja i Rubirizi. Gossos i bestiar.

7 dies de treball de camp a Bwindi (Uganda): Nkweinda, Buhoma, Mukono, Kanyashande, Bwasswa, Kyumbugushu, Byumba, Kabirizi, Kacerere, Nyamishamba, Mushorero, Kazaki, Kishegyere. Bestiar i gossos.

7 dies de treball de camp a Kisoro (Uganda): Gishondori, Chana, Kagandy, Nyayakenke, Mugwata, Matarama, Soko, Nkisezi, Rukeri, Ndego, Kabonero, Musasa, Kanyenka, Burungo, Bukala. Bestiar i gossos.

2 dies de treball de camp i formació a Hoima (Uganda). Gossos.

2.3 Zones d'actuació: Les zones d’actuació han estat: el Parc Nacional de Queen Elizabeth (3); el Districte de Kanungu, colindant amb el Parc Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi (2); el Districte de Kisoro (1), concretament a la zona colindant amb el Mgahina National Park, des de la frontera amb la RDC a la de Rwanda; i el Districte de Masindi al nord del Parc Nacional de Kibale Forest (4).


2.4 Equip humà: 

Andorra: Dr. Jesús Muro Figueres, Veterinari Oficial del Departament d’Agricultura.

Espanya: Dr. Ignasi Marco Sánchez, Professor Titular al Dpt. De Medicina i Cirurgia Animals de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del SEFaS. Maria Viscasillas Sanromà. Llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Uganda: Dra. Gladys Kalema-Zikusoka, veterinària, Directora i Fundadora de la CTPH. Dr. Stephen Rubanga, Director tècnic veterinari de la CTPH. Dr. Lawrence Mugisha, veterinari especialista en fauna salvatge i malalties infeccioses, President de l’Associació ugandesa de Veterinaris d’Animals Salvatges, Professor de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Makerere (Kampala, Uganda). Director i fundador de la CEHA. Auxiliars veterinaris (Kisoro District): Papius Manirakiza i Dr. Thadeus Habiyareme, AHO de Kisoro District.

2.5 PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS Les activitats i el seu plantejament diari es discutien amb una setmana d’antel·lació: es determinava la zona diària d’actuació i es calculava el nombre aproximat d’animals a tractar. Posteriorment, s’enviava aquesta informació a la ràdio local (empresa privada), la qual feia públic el programa. L’objectiu era que el ramader conegués el dia, l’hora i el lloc on es portaria a terme l’activitat. A més, al finalitzar les jornades de feina, l’equip es reunia i es discutia com havia anat, els problemes que haviem trobat i es buscava una solució. Cada matí, amb el cotxe cedit pel Rottary Club d’Andorra, els cooperants es desplaçaven fins a la zona adjudicada aquell dia. De mitjana, el trajecte en cotxe suposava 45 minuts. En alguns casos, degut a la manca de carreteres o camins adients, es prosseguia el trajecte a peu. Una vegada al lloc (habitualment una planúria), el director de la MCDO feia una petita xerrada a les autoritats locals i als ramaders de la zona, per introduir al personal i per explicar la finalitat del projecte. En les zones en les que la CTPH hi tenia voluntaris treballant, aquesta tasca s’havia fet prèviament i molts dels ramaders ja estaven ben informats.


Posteriorment, el grup es dividia en tres equips veterinaris: uns s’encarregaven del bestiar boví, uns altres dels petits remugants i la resta dels gossos. Les tasques de desparasitar les portaven a terme voluntaris de la CTPH o de la MCDO. Sovint, gent de les comunitats ajudaven en la contenció dels animals i en la recollida de dades (nom dels ramaders, espècies, tractaments, nombre i sexe dels animals). Com a norma general, per facilitar la feina i per motius de seguretat, els que treballaven amb gossos estaven a distància del bestiar. En casos concrets es desenvolupaven tasques de diagnòstic-tractament. A banda dels tractaments, es va realitzar un mostreig aleatori (mostres de sang) com a part de la vigilància epidemiològica.

2.6 REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

El Projecte Veterinari del 2012 ha constat de diferents vessants que es detallen a continuació.

2.6.1. Bestiar Les intervencions en el bestiar domèstic han estat diferents depenent de la espècie i de la zona geogràfica. L’elecció dels productes emprats per als tractaments es va basa en diferents factors: -

Disponibilitat in situ. Cost per animal. Facilitat i forma d’aplicació (injectable, oral líquid, bolus, pour-on). Bioseguretat. Eficàcia en front als paràsits presents a la zona.

Degut a la presència al Districte de Kisoro de zones permanentment humides, trobem una alta prevalença de fasciolosi, la qual cosa fa que els animals tinguin uns índexs de creixement baixos i que molts fetges siguin decomissats a l’escorxador, amb la conseqüent pèrdua econòmica per al ramader (al voltant de 30 dòlars americans per animal). Per això hem decidit tractar a tots els bovins del Districte de Kisoro amb Closamectin® injectable de Norbrook, producte amb ivermectina i closantel que actua tant contra els paràsits gastrointestinals, pulmonars i hepàtics com els ectoparàsits.

Producte

Cost per ml

Cost per un boví adult

Cost per un oví/caprí adult

Albendazol 10% (Albafas®)

0,004 €

0,12 €

0,004 €

Ivermectina + closantel (Closamectin®)

0,068 €

0,41 €

Taula 1: Cost per ml i animal dels antiparasitaris utilitzats. Disposàvem de material per desparasitar 3000 ® ® vaques adultes amb Closamectin i 125.000 petits remugants amb Albafas .


A les altres zones d’intervenció s’ha optat per l’Albendazol 10%. Cobreix en menor mesura les parasitosis hepàtiques, però és més econòmic i més efectiu en el control de les parasitosis gastrointestinals. Al bestiar oví i caprí de totes les zones també se li aplica Albendazol 10%. El nombre d’animals que es van poder beneficiar d’aquests tractaments són: 3.000 vaques, 125.000 petits remugants i 13 porcs. Durant l’estada, els ramaders ens van fer arribar comentaris de satisfacció pels tractaments aplicats en els darrers anys. Vam poden observar que el bestiar gaudia d’una millor condició física. La recollida de mostres es va organitzar de la següent manera: a cada zona d’actuació s’agafaven mostres de 10 animals adults de cada espècie (boví, caprí, oví i porcí). Les mostres sanguínies extretes a cada animal van ser les següents: -

Sang amb EDTA. Sang amb heparina de liti. Sèrum.

A les taules 2, 3, 4 i 5 es detallen les malalties a estudiar, els agents etiològics i el diagnòstic d’elecció per a cada una d’elles. Les que tenen una importància sanitària més important són les zoonosis, ja que a més de provocar disminucions en les produccions animals, també afecten a persones. Cal dir que la zona de Kisoro no és especialment conflictiva en quant a la East Coast Fever i la tripanosomiasi (la seva altitud i pluviositat així ho determinen).


Malaltia Bacterianes

Parasitàries

Protozooàries

Víriques

Agent

Diagnòstic

Brucel·losi*

Brucella abortus Brucella mellitensis

Serologia

Tuberculosi*

Mycobacterium bovis

Tuberculina Intradèrmica Gamma-interferó

Fasciolosi

Fasciola hepatica

Serologia

Nematodosis

Varis

Coprologia

Teniasi

Taenia spp.

Coprologia

Anaplasmosi

Anaplasma spp.

Frotis sanguini

Babesiosi (Redwater)

Babesia spp.

Frotis sanguini

Cowdriosi (Heartwater)

Ehrlichia ruminantium

Frotis sanguini

Ricketsiosi

Rickettsia

Frotis sanguini

Theileriosi (East Coast Fever)

Theileria parva

Frotis sanguini

Trypanosomiasi*

Trypanosoma brucei rhodesiense

Serologia Frotis sanguini

Febre aftosa (Foot and mouth disease)

Aphthovirus

Serologia PCR

Febre de la Vall del Rift* (Rift Valley Fever)

Phlebovirus

Serologia

Llengua blava (Blue tongue)

Orbivirus

Serologia

Taula 2: Malalties investigades en bestiar boví. (*Zoonosis)

Tant la Uganda Wildlife Authority (UWA) com els Veterinaris Oficials dels Districtes i el personal del Mountain Gorilla Veterinary Project (MGVP) ens han sol·licitat que iniciem i liderem una recollida de dades per tal de determinar la prevalença de la tuberculosi bovina i caprina, la brucel·losi bovina, ovina i caprina i la criptosporidiosi bovina. Capítol apart són els petits remugants. Els petits remugants tenen un gran impacte econòmic a la zona. Ocupen poc espai, mengen poc i es reprodueixen amb facilitat, per la qual cosa són una bona font de proteïnes. Hem vist una diferència de cens entre les espècies (oví/caprí) en funció de la zona. Així com a Queen Elizabeth i a Kisoro predominen els ovins a Bwindi hi predomina el cabrum.


D’acord amb els veterinaris locals, hi ha un gran nombre d’animals afectats de Brucella mellitensis, amb una elevada prevalença d’avortaments en animals i de brucel·losi en persones afectades per les Febres de Malta, fet que ens confirmen els metges locals. Seria molt interessant confirmar que la sospita de Brucella mellitensis com a causant dels avortaments és certa i que no estem en front d'altres processos infecciosos, com podrien ser la Febre de la Vall del Rift, la Febre Q o la Toxoplasmosi. En cas de que es confirmés una alta prevalença de Brucella sp. el més aconsellable seria vacunar i identificar les borregues i cabrides vacunades.

Malaltia

Agent

Diagnòstic

Bacterianes

Brucel·losi*

Brucella mellitensis

Serologia

Parasitàries

Parasitosis gastrointestinals

Varis

Coprologia

Víriques

Febre aftosa (Foot and mouth disease)

Aphthovirus

Serologia PCR

Llengua blava (Blue tongue)

Orbivirus

Serologia

Pesta dels petits remugants

Morbillivirus

Serologia

Taula 3: Malalties investigades en bestiar caprí. (*Zoonosis)

Malaltia

Agent

Diagnòstic

Bacterianes

Brucel·losi*

Brucella mellitensis

Serologia

Parasitàries

Parasitosis gastrointestinals

Varis

Coprologia

Protozooàries

Febre Q*

Coxiella burnetii

Serologia PCR

Víriques

Febre aftosa (Foot and mouth disease)

Aphthovirus

Serologia PCR

Llengua blava (Blue tongue)

Orbivirus

Serologia

Taula 4: Malalties investigades en bestiar oví. (*Zoonosis)


Malaltia

Agent

Diagnòstic

Circovirosi

Circovirus

PCR

Febre aftosa

Aphthovirus

Serologia

Pesta porcina africana (African swine fever)

Asfivirus

PCR

Víriques

Taula 5: Malalties investigades en bestiar porcí. (*Zoonosis)

A part dels beneficis sanitaris i econòmics (guany de pes, disminució de la mortalitat, disminució de malalties concomitants) que els tractaments antiparasitaris poden reportar als ramaders, l’administració gratuïta del producte fa que puguem accedir a un cens real del bestiar, a unes mostres que d’altra manera ens estarien vetades i a unes xerrades informatives/formatives massivament seguides. Les autoritats veterinàries locals no disposen d’aquestes dades, ja que els ramaders refusen de concentrar els animals per al seu comptatge ja que ho perceben com un desig de fiscalització de l’Estat de cara a implementar mesures impositives. Seria del tot desitjable que entre els objectius de la OIE d’identificació de tots els animals, poguéssim obtenir cròtals identificatius suficients per a tots els animals sota el control de la MCDO i la CTPH. Això ens permetria optimitzar tractaments, conèixer la prevalença de certes malalties i donaria un prestigi als ramaders participants en el projecte. L’alt preu de cada cròtal (1,5€) fa ara per ara inviable aquesta idea.

2.6.2. Gossos Els gossos de les zones d’intervenció, al contrari del que molta gent pensa, tenen amo. Són emprats com a simples animals de companyia, com a animals de defensa dels ramats enfront als depredadors (hienes, xacals, lleons, lleopards) o com animals de vigilància de les llars. Viuen en estret contacte amb els membres de la família, la qual cosa fa que es transmetin moltes malalties als que hi passen més estona: els nens. La seva alimentació es basa amb les deixalles de la pròpia llar i amb els cadàvers i escombraries que puguin trobar. A Uganda no hi ha servei de recollida d’escombraries, simplement s’amunteguen en certs indrets i es cremen amb certa regularitat. En àrees periurbanes o densament poblades es poden trobar gossos a primera hora del matí o a finals de la tarda en els abocadors, compartint deixalles amb porcs, vaques, cabres, marabús, corbs i milans. Molts animals es desplacen al voltant dels mercats per a ingerir restes d'animals i vísceres. La nostra actuació en els gossos ens permet resoldre diferents aspectes: -

Censar i identificar la totalitat dels animals de la zona.


-

Vacunar en front a la ràbia (es calcula que amb un percentatge de vacunació del 70% de la població, s’erradica la ràbia en una regió).

-

Desparasitar internament (albendazol oral) i externament (ivermectina injectable).

-

Esterilitzar tots els mascles i femelles possibles. D’aquesta manera s’aconsegueixen reduir les agressions intraespecífiques, la presència d’animals divagants en època de zel, les gestacions indesitjades i les malalties venèries transmissibles.

-

Recollir mostres i determinar la prevalença d’algunes malalties.

Gairebé cap animal està desparasitat. La seva totalitat són portadors de gran nombre de paparres (vehiculadors de la Malaltia de Lyme), de puces (vehiculadores dels verms intestinals) i de sarna sarcòptica (que és una important zoonosis). Tots ells expulsen gran nombre de paràsits intestinals que contaminaran les pastures i/o les aigües que ingeriran altres animals i persones. Una única desparasitació anual s’ha mostrat del tot insuficient. Caldria implementar una desparasitació trimestral, per part dels voluntaris de sanitat animal. Això permetria reduir de forma significativa la prevalença d’ascaridiosi i d’hydatidosi. Pocs animals estan registrats (la qual cosa significa que no estan vacunats en front de la ràbia) i per tant es desconeix el cens real d’animals, però es veuen molts cadells i femelles gestants. La vacunació és gratuïta a Uganda però no es fa pels següents motius: manca de refrigeració que la fa malbé, manca d’estocs o, el més freqüent, perquè la gent no pot fer front a les despeses que suposa el desplaçament del veterinari o auxiliar veterinari fins al seu lloc de residència. Degut a la mala manipulació i escassa socialització, els animals són molt agressius, sent la seva manipulació molt dificultosa, fins i tot perillosa per als propietaris i els veterinaris. La ràbia és més present al nord d’Uganda i a Kampala. Cal esmentar que no hi ha disponibilitat de tractament post exposició. Només es pot adquirir a les veïnes Repúbliques de Rwanda i de Kenya, a preus prohibitius per a la majoria de la gent: la vacuna costa 120 dòlars americans (per a fer-se una idea del que això suposa cal saber que, per exemple, el salari d’un mestre és de 70 dòlars), el desplaçament i l’estada, a part. També s’ha de tenir en compte que a l’Àfrica de l’Est, l’estada a l’hospital no inclou el servei d’infermeria, ni els medicaments, ni l’alimentació. Cal pensar que una bona part de la família s’ha de desplaçar amb el malalt per a tenir-ne cura durant la seva estada hospitalària. Menció a part és la mort de l’animal que ha mossegat. Habitualment es sacrifica immediatament amb llances, pedrades o trets. Al no recollir el cos per analitzar-lo es desconeix la incidència real de la ràbia en aquesta zona d’Àfrica. Només en el cas d’una epidèmia de ràbia en xacals al Parc Nacional de Kidepo (Nord-Est d’Uganda, febrer de 2012) es va identificar els virus de la ràbia mitjançant tècniques d’immunofluorescència.


La nostra experiència ens ha evidenciat que la col·locació del collar de vinyl ens facilita la ràpida identificació dels animals vacunats, i ens permet fer comptatges de les proporcions entre vacunats i no vacunats. Fa que puguem reduir el nombre de vacunes emprades: després de la primera vacunació una segona a l’any ens dóna immunitat per a 3 anys més. Tenint en compte que la mitjana d’edat és de 5 anys, podem assegurar que queda cobert durant tota la vida. Els propietaris dels gossos proveïts de collars tenen una gran satisfacció al veure el seu animal identificat, i es mostren orgullosos davant els seus veïns de participar en el projecte. En cada collar s’inscriuen en lletres ben visibles la data, el codi de lloc i el codi d’animal (tot coordinat amb la recollida de mostres biològiques). A fi i efecte d’evitar el canvi de collars entre animals de la mateixa espècie o d’altres espècies hem pensat en segellar cada collar amb una sistema de “remache” que ho impedeixi. Seria desitjable en un futur que cada collar portés gravat a foc i tinta negra el logo del Parc Nacional a que correspon i de les entitats colaboradores (Govern d’Andorra, UWA, WCS,.) També resulta de suma importancia tenir un fitxer individualitzat per poder optimitzar les vacunacions i reduir la seva frequència a partir de la segona dosis, a fí i efecte de espaiarla posteriorment en tres anys. Amb aquest objectiu hem creat la fitxa individual corresponent (veure document adjunt). Durant la campanya de 2012 també varem utilizar 250 dosis de vacuna de Brom per als gossos al voltant de QENP. En aquest parc sobreviuen 144 lleons, sotmesos a una gran pressió demográfica. En 10 anys el seu nombre s’ha vist reduit en un 40%, fet que els acosta a la extinció. Causes del seu declivi son el furtivisme, la pérdua i fragmentació d’hàbitat, l’envenenament per part dels ramaders i les malaltíes. Dins d’aquest darrer apartat la ràbia i el brom son les entitats més senyalades. Per aquest motiu, i a instancies de la UWA s’intentarà vacunar en front al Brom (conjuntament amb la ràbia) tots els gossos dels poblats de dins i de la perifèria de QENP. La pérdua dels lleons no es solament una pérdua de biodiversitat, si no que aporten una important quantitat de diners indirectament a travers del turisme. Les visites de turisme de sabana desitja veure els cinc grans, i la pérdua d’un d’ells pot representar una canvi de destinació o una reducció de l’estada.

Les intervencions per esterilitzar els gossos han estat molt ben rebudes. Hem comprovat com nombrosos gossos que es presentaven per a la seva vacunació ja havien estat castrats en anteriors campanyes.


Tant els veterinaris oficials del Districte de Kanungu com els de Kisoro ens varen comentar la necessitat de les esterilitzacions vist el gran nombre de casos de Tumor Veneri Transmisible (TVT), fet que varem comprovar en nombroses ocasions, sent dos els animals operats per aquest motiu (un mascle i una femella). L’adquisició d’un autoclau ens ha permés esterilitzar tant el instrumental quirúrgic com totes les gasses, bens, bates i talles emprades en les intervencions. El seu empaquetament estéril és d’una gran comoditat i rapidessa i evitem l’efecte advers irritatiu sobre els teixits del métode químic d’esterilització. La compra d’una taula de càmping també ens permet una major ergonomía en el acte quirúrgic. Seria desitajable adquirir-ne un parell més com a taules de expedició de certificats i taula de recollida i manipulació de mostres biològiques. Cal construir una carpa portàtil, que ens eviti les fortes insolacions, la pluja i l’aglomeració de gent al voltant de la cirurgia (contaminació). El cost de cada intervenció es detalla en les següents taules:

1ml xylazina (Xylagesic®)

1,07 €

1ml ketamina (Imalgene®)

1,61 €

1ml Valium®

0,61 €

0,8 ml meloxicam (Metacam®)

6,78 €

0,4 ml atropina (AtropinaBraun®)

0,32 €

2ml shotapen (Virbac®) 1 fulla bisturí (nº21) 2 parells de guants estèrils

0,364 € 0,15 € 0,8 €

1 fil de sutura monosyn Braun® (nº1)

4,12 €

Gasses, agulles i xeringues

0,72 €

TOTAL

16,55 €

Taula 6: Preu mitjà del cost d’una esterilització d’un gos mascle de 20kg.


1ml xylazina (Xylagesic®)

1,07 €

1ml ketamina (Imalgene®)

1,61 €

1ml Valium®

0,61 €

0,8 ml meloxicam (Metacam®)

6,78 €

0,4 ml atropina (AtropinaBraun®)

0,32 €

2ml shotapen (Virbac®) 1 fulla bisturí (nº21) 2 parells de guants estèrils

0,364 € 0,15 € 0,8 €

2 fils de sutura monosyn Braun® (nº1)

8,24 €

Gasses, agulles i xeringues

0,72 €

TOTAL

20,66 €

Taula 7: Preu mitjà del cost d’una esterilització d’una gossa femella de 20kg.


En gossos es va extreure sang (v. cefàlica, v. safena o v. jugular) les següents mostres per a l’estudi de diverses malalties especificades a la taula 8

Malaltia Parasitàries

Agent

Diagnòstic

Ascaridiasi*

Toxacara canis Toxascaris leonina

Coprologia

Hydatidosi*

Taenia hydatigena

Coprologia

Infestació per puces i paparres

Protozooàries

Víriques

Presa d’alguns exemplars i conservació en alcohol

Sarna sarcòptica*

Sarcoptes spp.

Raspat

Babesiosi

Babesia canis

Frotis sanguini PCR

Ehrlichiosi*

Ehrlichia canis

Frotis sanguini PCR

Leishmaniosi*

Leishmania infantum

Serologia

Neosporosi

Neospora caninum

Serologia

Toxoplasmosi*

Toxoplasma spp.

Serologia

Brom

Morbillivirus

PCR

Coronavirosi

Coronavirus

Serologia

Hepatitis canina

Adenovirus

Serologia

Parvovirosi

Parvovirus

Serologia

Ràbia*

Lyssavirus

Serologia PCR

Taula 8: Malalties investigades en gossos. (*Zoonosis)


Àrea

Sexe

Queen Elizabeth

Femella

6

Mascle

14

Total Hoima

Kisoro

TOTAL

464

Desparasitació

462

Castració

20

Femella

12

Mascle

20

Total Bwindi

Vacuna Ràbia

200

200

32

Femella

14

Mascle

26

No registrat

1172

1172

Total

872

872

40

Femella

6

Mascle

12

No registrat

464

462

Total

451

451

18

1987

1985

110

Taula 9: Malalties investigades en gossos. (*Zoonosis)


2.6.3. Formació

Durant dos dies consecutius em vaig desplaçar a la ciutat de Hoima sota la demanda de la Conservation and Ecosystem Health Alliance (CEHA) per a participar en una campanya de vacunació antiràbica i d’esterilització canina. Varen participar 6 veterinaris locals, contactats per el Dr. Lawrence Mugisha, Director i Fundador de la EHA. Durant els 2 dies es varen vacunar 200 animals, a tots els s’els va extraure sang i 32 varen ser esterilitzats (20 mascles i 12 femelles). Les primeres cirurgies varen servir per a la seva formació en la tècnica anestèsica i quirúrgica. Posterioment varen ser els mateixos veterinaris locals els que varen realitzar les intervencions. 100 dosis complementàries de ràbia varen romandre en el lloc. Es desitg dels colectiu veterinari de Hoima-Masindi, de la CEHA i del Districte Veterinari de Hoima-Masindi seguir amb aquestes jornades de formació.

2.6.4. Conscienciació

Totes les mesures anteriorment esmentades no tindrien cap efectivitat si no es complementen amb tasques formatives. La conscienciació de la població local en temes de preservació del bosc, dels recursos hídrics, de la fauna, de la gestió dels escassos residus que generen, de valorització dels paisatges i costums forma part intrínseca del nostre programa. S’intenta, abans de cada activitat, una reunió amb els líders locals, autoritats, guardes, personal sanitari i ramaders per a identificar els principals problemes que afecten el bestiar de la zona. S’explica quines activitats es portaran a terme i la raó. Les dones solen ser les que tenen cura del bestiar, particularment dels petits remugants, i malgrat que no el poden vendre ni portar a l’escorxador sense el permís del marit, són més receptives als tractaments veterinaris i a les innovacions. La CTPH, a més a més, forma voluntaris com a auxiliars en salut animal. Poden recollir informació, administrar alguns tractaments, identificar de forma ràpida epizoòties, donar l’alarma, i fer seguiments.


3. FINANÇAMENT 3.1. Andorra Cooperació

Medicaments Personal i voluntaris Material Vehicle i manteniment Logística TOTAL DESPESES

Concepte #001 Albafas 10% i Closamectin TOTAL Medicaments

Concepte #002

Allotjament Steven Rubanga (Bwindi) #003 Allotjament Steven Rubanga (Kasese) #004 Àpats Steven Rubanga #005 Sou Steven Rubanga #006 Transport #007 Transport #008 Veterinaris Kisoro #009 Voluntaris Bwindi i Q.E. #010 Voluntaris Kisoro TOTAL Personal i voluntaris

Empresa Norbrook

1.929,60 € 1.163,87 € 1.861,66 € 2.450,81 € 100,00 € 7.505,94 €

Qtat

Preu Unitari (UGX) 1

Empresa

Preu Unitari (€)

5.981.750,00 UGX

1.929,60 € 1.929,60 €

CTPH

Preu unitari Preu (€) Total (UGX) 1 90.000,00 UGX 29,03 € 29,03 €

CTPH

1

180.000,00 UGX

58,06 €

58,06 €

1 1 1 1 25 34 25

150.000,00 UGX 450.000,00 UGX 25.000,00 UGX 23.000,00 UGX 50.000,00 UGX 16.617,82 UGX 35.000,00 UGX

48,39 € 145,16 € 8,06 € 7,42 € 16,13 € 5,36 € 11,29 €

48,39 € 145,16 € 8,06 € 7,42 € 403,23 € 182,26 € 282,26 € 1.163,87 €

CTPH CTPH Kalita Transporters Link Bus Services Ltd. MCDO MCDO

Qtat

1.929,60 €

Total


Concepte

Empresa

#045

Gasoil

#046 #047

Gasoil Gasoil

#048

Gasoil

#049 #050

Gasoil Gasoil

#051 #052

Gasoil Gasoil

#053

Gasoil

#054

Manteniment Frens

Petrocity Enterprises Ltd. Shell Malindi Busega Lugogo Engen Service Station Mityana II Kobil Service Station Hass Petroleum Ltd. Kira Road Service Station Fuelex Uganda Ltd. Nyamagana Petrol Service Station Nyamagana Petrol Service Station Nsambya West Service Garage & Workshop United Garage

#055

Manteniment Radiador #056 Reparació Diferencial #057 Roda #058 Toldo TOTAL Vehicle i manteniment

Qtat

Tyre World Ltd. Arnold Investments LTD.

Preu Unitari Preu Unitari (€) Total (UGX) (€) 1 50.000,00 UGX 16,13 € 16,13 € 1 1

50.000,00 UGX 50.000,00 UGX

16,13 € 16,13 €

16,13 € 16,13 €

1

200.000,00 UGX

64,52 €

64,52 €

1 1

200.000,00 UGX 51.000,00 UGX

64,52 € 16,45 €

64,52 € 16,45 €

1 1

239.000,00 UGX 100.000,00 UGX

77,10 € 32,26 €

77,10 € 32,26 €

1

277.500,00 UGX

89,52 €

89,52 €

1

280.000,00 UGX

90,32 €

90,32 €

1

120.000,00 UGX

38,71 €

38,71 €

750.000,00 UGX 60.000,00 UGX

700,00 € 241,94 € 19,35 €

700,00 € 1.209,68 € 19,35 € 2.450,81 €

1 5 1

Concepte

Empresa

#059

Anuncis de ràdio

Kinkizi FM

1

#060

Anuncis de ràdio

1

#061

Administració

Muhavura FM MCDO

#062

Telèfon

TOTAL Logística

Qtat

1 1

Preu Unitari Preu Unitari Total (UgSh) (€) (€) 30.000,00 9,68 € UGX 120.000,00 38,71 € UGX 60.000,00 19,35 € UGX 100.000,00 32,26 € UGX

9,68 € 38,71 € 19,35 € 32,26 € 100,00 €


Concepte

Empresa

Agulles per a sutura capsa de 12 unitats Autoclau

Henry Schein

1

Preu Unitari (€) 15,79 €

Quirumed

1

718,03 €

718,03 €

Cinta indicadora esterilització Criotubes (200)

Henry Schein

1

6,49 €

6,49 €

Yogi Limited

1

77,42 €

77,42 €

Distrivet

9

8,42 €

75,78 €

#016

Guants de nitril "Krutex" capsa de 100 unitats Instrunet 1L

Henry Schein

1

15,16 €

15,16 €

#017

Material cirurgia

Centauro

1

66,78 €

66,78 €

#018

Nitrògen líquid (54 L)

N.A.G.R.C.

1

63,87 €

63,87 €

#019

Pinces Adson

Henry Schein

2

13,24 €

26,48 €

#020

Pinces de camp Jones

Henry Schein

3

5,60 €

16,80 €

#021

Pinces rectes

Henry Schein

1

5,21 €

5,21 €

#022

Pinces teixits amb dents

Henry Schein

1

5,21 €

5,21 €

#023

Pistola automàtica "Bovivet"

Distrivet

2

74,79 €

149,58 €

#024

Rotllo de gasses

2

30.000,00 UGX

9,68 €

19,35 €

#025

Sabó (1L)

Universal Human Drugshop Epaco Pharmacy

1

5.000,00 UGX

1,61 €

1,61 €

#026

Separador quirúrgic

Instrumvet

2

10,00 €

20,00 €

#027

Henry Schein

5

28,76 €

143,80 €

#028

Surgicryl Cassette 2/0 15 metres Talles de camp

Henry Schein

3

5,91 €

17,73 €

#029

Taxes duana

1

61,80 €

61,80 €

#030

Tisores Metzenbaum

Henry Schein

2

12,74 €

25,48 €

#031

Henry Schein

1

2,12 €

2,12 €

Henry Schein

1

2,12 €

2,12 €

Henry Schein

1

2,12 €

2,12 €

Henry Schein

1

2,12 €

2,12 €

Henry Schein

1

2,12 €

2,12 €

Henry Schein

1

2,12 €

2,12 €

Henry Schein

1

2,12 €

2,12 €

#038

Tub endotraquial transparent 5 mm Tub endotraquial transparent 5,5mm Tub endotraquial transparent 6 mm Tub endotraquial transparent 6,5 mm Tub endotraquial transparent 7 mm Tub endotraquial transparent 7,5 mm Tub endotraquial transparent 8 mm Vacutainer blood

Yogi Limited

1

200.000,00 UGX

64,52 €

64,52 €

#039

Vacutainer green (100)

Yogi Limited

1

80.000,00 UGX

25,81 €

25,81 €

#040

Vacutainer red (100)

Yogi Limited

1

20.000,00 UGX

6,45 €

6,45 €

#041

Xeringa revolver "Bovivet"

Distrivet

4

47,16 €

188,64 €

#042

Xeringues (100)

1

30.000,00 UGX

9,68 €

9,68 €

#043

Xeringues (200)

1

34.000,00 UGX

10,97 €

10,97 €

#044

Xeringues + gasses

Three in One General Investments Lwadda Dispensing Chemists Farmàcia Kisoro

1

26.000,00 UGX

8,39 €

8,39 €

#011 #012 #013 #014 #015

#032 #033 #034 #035 #036 #037

TOTAL Material

Qtat

Preu Unitari (UGX)

240.000,00 UGX

198.000,00 UGX

Total (€) 15,79 €

1.861,66 €


3.2. Despeses assumides pel Cooperant Andorrà Les despeses que van anar a compte del cooperant andorrà, el Dr. Jesús Muro, són les que es detallen en la següent taula: Concepte

Empresa

Allotjament Bwindi per nit Allotjament Kasese 6 nits Allotjament Kisoro 6 nits Assegurança Material: gat de botella Material: sirga i compressor Material: vinils Sobrepes avió Vol TOTAL

Quantitat Preu unitari Preu unitari Total (UGX) (€) (€) Gorilla camp 6 50,00 € 300,00 € Sandton Hotel 1 425.000,00 137,10 € 137,10 € UGX Golden 1 417.000,00 134,52 € 134,52 € Monkey UGX 0,00 € 120 € AD Tecnomòbil 1 62,78 € 62,78 € AD Tecnomòbil 1 50,40 € 50,40 € InterCopia Aeroport

1 1

61,00 € 0,00 € 0,00 €

61,00 € 300 € 880 € 2055,7 €

Taula 12: Despeses assumides pel Dr. Jesús Muro.

3.3. Donacions Sense les donacions de les següents empreses, organitzacions i persones, el projecta no hauria pogut ser possible: Andorra Cooperació, M.I. Govern d'Andorra APRA Boehringer Ingelheim Spain, Espanya Entitat/Persona Intervet Shering Plough, Espanya Intervet Shering Plough, Espanya Intervet Shering Plough, Espanya Laboratorios Ovejero, Espanya Laboratorios Ovejero, Espanya Particular 1 Particular 2 Prosan Sanitat Animal, Espanya Rottary Club d'Andorra

7.500 € 1200 € per l’adquisició d’una nevera-congelador portàtil de 60 L 27 xeringues automàtiques Concepte 10 neveres portàtils 5 xeringues automàtiques 2 pistoles dosificadores automàtiques 1.000 dosis de vacuna anti-ràbica 250 dosis de vacuna contra el Brom 300 € per l'adquisició del vehicle 3.000 € per l'adquisició del vehicle 1.000 dosis de vacuna anti-ràbica 4000 € per l'adquisició del vehicle

Taula 12: Donacions d’empreses, organitzacions i particulars.


4. DIFUSIÓ DEL PROJECTE 4.1 Internet 

Pàgina web de l’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra: www.apra.ad

Bloc personal dels cooperant andorrà:

Pàgina

web

del

Departament

www.jesusmuro.wordpress.com

d’Agricultura

del

Govern

d’Andorra:

www.agricultura.ad

Pàgina web de la Global Alliance for Rabies: www.rabiescontrol.net

Així mateix, les organitzacions no governamentals amb les que s’ha treballat han fet ressò del projecte a través les seves pàgines web: ◦ Pàgina web de la CTPH: www.ctph.org ◦ Pàgina web de la MCDO: www.mcdoa.org

Pàgina web del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge:

Pàgina web de la Conservation Ecosystem Health Alliance: www.ceha.co

www.sefas.uab.cat

4.2 Revistes i publicacions 

Albéitar (Espanya)

Argos (Espanya)

Publicació d’un article tècnic a la memòria d’activitats de l’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra. En premsa. (Andorra)

Información Veterinaria, revista oficial dels Col·legis Veterinaris d'Espanya (Espanya)

Mundo Universitario (Espanya)

World Rabies Alliance Newsletter

Publicació conjuntament amb el SEFaS i la CTPH d’articles tècnics en revistes científiques d’abast internacional


4.3 Xerrades i conferències 

Xerrada prevista a l’octubre del 2012 a la Sala les Fontetes del Comú de la Massana.

Xerrada prevista a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Xerrada prevista al M.I. Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida.

Xerrada prevista al Rottary Club d’Andorra.

4.4 Resultats del projecte Enviament de còpies (degudament traduïdes a l'anglès i al francès) dels resultats del projecte a: 

Dr. Patrick Atitmendi. Director dels serveis veterinaris de la UWA, Kampala. Uganda

Dr. Michael Baganizi. Coordinador de voluntaris a l’Hospital de Kisoro. Uganda

M. Emmanuel de Méraude. Director de l’ICCN a Virunga. RDC

Dr. Margaret Driciru. Veterinària de la UWA a Queen Elizabeth. Uganda

Dra. Sandra Gray. Directora Científica de la MCDA, Kisoro. Uganda

Dra. Gladys Kalema. Directora de la CTPH, Kampala. Uganda

Mr. Edison Ndayambaje. Director de la MCDO, Kisoro. Uganda

Dra. Pilar Mayordomo. Veterinarios Sin Fronteras Kivu Nord. RDC

Dr. Ignacio Moriyón, Universidad de Navarra. Espanya

Dr. Lawrence Mugisha. Director de la CEHA. Uganda

Dr. Isaiah Munyambonera. District Veterinary Officer. Kisoro. Uganda

Dr. Andrew Seguya. Executive Director from the UWA. Uganda

Dr. Aloysious Tumwesigye. District Veterinary Officer. Kanungu District. Uganda

Dra. Carmen Vidal. Coopera. Goma Kivu Sud. RDC

Director de la UWA a M’Gahinga National Park. Uganda

Ministeri d’Afers exteriors d’Uganda, a Kampala. Uganda

Mountain Gorilla Veterinary Project. Kampala. Uganda


Laboratorios Ovejero. Espanya

Laboratorios Intervet Shering-Plough. Espanya

Prosan Sanitat Animal. LLeida

Wildlife Conservation Society. Uganda

Conservation and Ecosystem Health Alliance. Uganda


5. PREVISIONS DE FUTUR 

Continuar amb les tasques de desparasitació del bestiar boví, oví, cabrum i porquí.

Continuar amb les tasques de vacunació, desparasitació, esterilització, identificació dels gossos.

Arrivar a la identificació mitjançant collars de vinil del 100% dels gossos vacunats.

Vacunació en front el Brom del 100% dels gossos de QENP.

Realitzar dues desparasitacions annuals dels gossos (albendazol i ivermectina).

Valorar la possibilitat de cobrar una quantitat significativa per cada intervenció.

A petició de la UWA i del MGVP: 

Determinació de la prevalença de la Tuberculosi bovina en el bestiar boví i cabrum de MGahinga National Park, Bwindi i Queen Elizabeth.

Determinació de la prevalença de la Brucellosi bovina, ovina i caprina en els tres Parcs.

Determinació de la prevalença de la Cryptosporidiasi en el bestiar boví de MGNP i de BNP.

Determinació de la prevalença de la Fevre Aftosa en el bestiar boví, oví i cabrum dels tres Parcs.

A petició de la UWA i de la WCS: 

Estudi sanitari de la població de Cobs d’uganda de QENP.

Creació de punts d’abeurament ramader a l’exterior de QEMP.

Creació de punts de llum al voltant dels nuclis habitats de QENP per a protecció dels habitants i del seu bestiar.

Creació de tancats a prova de predadors a dins de QENP per a la protecció del bestiar.

Sesions educatives en l’ambit de gestió del bestiar i de la conservació per als habitants dels nuclis de QENP.

Està en tràmit la redacció d’un protocol d’actuació veterinària conjunta amb la UWA, el MGVP i la WCS. Durant totes les estades a Uganda ens hem compromés ha formar equips conjunts de veterinaris i investigadors locals i estudiants de la Facultat de Veterinària de Makerere (Kampala), per a assolir millors nivells de coordinació i compartir coneixements i formació amb els estudianst de la UAB i de la Makerere University.


Tots els treballs de recerca seran compartits, en la seva elaboració i difusió. Tenim en ment la creació de les anomenades “Model Farm” per a la zona de Kisoro i Bwindi. Bàsicament consisteixen en un sistema d’estabulació del bestiar, amb un sistema de recollida d’aigua de pluja i enmagatzematge, recollida de femtes per fer compost i biogas (per a cuina i il·luminació). La seva implantació està pendent del estudi pertinent per part del Dr. Huston del MGVP i del seu pressupost.


6. ABREVIATURES 

AH0. Tècnic veterinari

APRA. Associació de Pagesos I Ramaders d’Andorra

BNP. Bwindi National Park

CEHA. Conservation Ecosystem Health Alliance

CTPH. Conservation Through Public Health

MCDO. M’Gahinga Community Development Organisation

MGVP. Mountain Gorilla Veterinary Project

MNP. M’Gahinga National Park

OIE. Oficina Internacional d’Epizooties

QE. Queen Elizabeth National Park

RDC. República Democràtica del Congo

SEFaS. Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge

UAB. Universitat Autònoma de Barcelona

UGX. Uganda Xilings

UWA. Uganda Wildlife Authority.

WCS. Wildlife Conservation Society.


6. FOTOGRAFIES

Foto 1: Sanejament bovĂ­ a Nkuringo.

Foto 2: Gos de poblat Batwa amb sarna. Kisoro.


Foto 3: Inmobilitzaci贸 dels gossos dels Batwa. Kisoro.

Foto 4: Gos amb el collar identificatiu. Kisoro.


Foto 5: Desparasitaci贸 oral de les cabres. Kisoro.


Foto 6: Esperant el tractament. Kisoro.


Foto 7: Administraci贸 d'antiparasitari en bov铆. Kisoro.


Foto 8: Presa de dades. Kisoro.

Foto 9: Amb tot l'equip assobre. Kisoro.


Foto 10: Vacunat i identificat. Kisoro.


Foto 11: Extracci贸 de sang en bov铆. MGahinga.

Foto 12: Cirurgia de camp. MGahinga.


Foto 13: Presa de mostres en els gossos. Kisoro.

Foto 14: Presa de mostres en els gats. Kisoro.


Jesús Muro Figueres i Victòria Ticó Rivera Principat d’Andorra, juliol del 2012.

Profile for Daktari Andorra

Memòria d'activitats 2012 - català  

Recull de les activitats realitzades a Uganda durant el projecte veterinari que es va dur a terme els mesos de gener i febrer del 2012. Aut...

Memòria d'activitats 2012 - català  

Recull de les activitats realitzades a Uganda durant el projecte veterinari que es va dur a terme els mesos de gener i febrer del 2012. Aut...

Advertisement