Phòng Khám Đa Khoa Phượng Đỏ

Hải Phòng, VN

Chuyên điều trị các loại bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại

https://phongkhamdakhoaphuongdo.vn/