Page 1

Årsberetning 2017

Erfaringer med Øgro i demoforsøg


ENIIG ENERGI

Få mere ud af energien

KLOAKSERVICE I VERDENSKLASSE GENNEM 75 ÅR

Indholdsfortegnelse Øgro – en del af den økologiske vækst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Øgro 6-3-12+7S i kartofler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Øgro 10-3-1 i vårbyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Øgro N15 og 10-3-1 i roer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Øgro N15 og 9-3-4+2S i majs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Produktoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Forsøg og test i 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 En gennemsigtig prismodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Hvorfor egentlig Øgro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 EU-Blomsten og cirkulær økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Vigtigste erfaringer 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

VEST: 70 10 80 00 ØST: 43 96 15 66

Eniigs erhvervsteam sikrer dig konkurrencedygtige priser på el, gas og energistyring, og vi rådgiver dig om effektive, bæredygtige løsninger. Vi skærper dit energiforbrug hele vejen rundt, så du kan fokusere på det, der har betydning for din virksomhed.

GNSERVICE

SPULING AF DRÆN Husk vigtigheden ved

TØMNING AF GYLLETANKE

at få spulet dræn, suget sandfang samt sivebrønde

Kontakt Eniig Erhverv 7015 1679

Årsberetning 2017

15726_Eniig_Annonce_Landbrugsmagasin_130x190_V3.indd 1

for at undgå vand på marken

14/12/2017 08.01

RENSNING AF GYLLETANKE INDUSTRISPULING

/3


Øgro – en del af den økologiske vækst Øgro er et nyt produkt i Danmark. Øgro blev introduceret i Danmark til vækstsæsonen 2016-2017 med det mål at imødekomme et stadigt stigende behov for rene og bæredygtige næringsstoffer til økologisk planteavl. Vores produktionen af dansk kødbenmel bliver i dag primært eksporteret, men vi ønsker en udvikling, der fremmer lokal recirkulering og anvendelse af de næringsstoffer vi håndterer. Derfor tilbyder vi med Øgro et produkt, der passer i økologiens grundprincipper for kredsløb, nærhed og forsigtighed. Øgro er en naturlig gødning baseret på organiske materialer i form af kødbenmel og børstemel (grisebørster). Denne type organiske materialer har været anvendt i årtier, bare ikke i Danmark. I Sverige har man derimod stor erfaring med disse gødninger. Blandt svenske økologer og konsulenter arbejder man ud fra talemåden:

Som vi ser det, skal man fokusere på de parametre, hvor man kan gøre en forskel, og minimere de usikre faktorer. Derfor skal vi have fuldt fokus på omhyggelighed og drage erfaringer, som kan forbedre håndelaget i arbejdet med organiske gødninger. Vi vil gerne bidrage til den udvikling, og derfor har vi i 2017 gennemført 10 store og små demoforsøg med Øgro. Årsberetningen 2017 præsenterer resultaterne fra et udpluk af demoforsøgene som inspiration til at opnå bedre udnyttelse, og til at give indsigt i, hvilke muligheder og fordele, der er ved at bruge Øgro. Samtidig er det en mulighed for at lære af andres udfordringer og succeser. Erfaringerne fra forsøgene bekræfter kendt viden, at meget kan vindes med en korrekt og omhyggelig placering af gødningen, men bidrager også med økologiske perspektiver for udvalgte afgrøder som kartofler, vårbyg, roer og majs.

”Tur, talent og tæft”, hvilket på dansk nok bedst kan oversættes til ”omhyggelighed, håndelag og timing” Rigtig god læselyst.

FULL SERVICE LEASING ER VORES METIER Vi tager os af alt, der har med virksomhedens biler at gøre – fra administration af flåder til den enkelte medarbejders bil. Person- eller varebiler – ALD Automotive bliver din partner i arbejdet mod at sikre din virksomheds behov for mobilitet. Vi arbejder med biler men tror på, at det er menneskene bag, der gør forskellen. Vi stiller med et dedikeret team af rådgivere og sørger for, at I får adgang til nøjagtig den viden og de services, som gør det nemt at være kunde hos os. Du vælger dit fokus. Vi viser vej.

Ring og hør mere på telefon 3355 8000 www.aldautomotive.dk

/Peter Dammegaard, Market Manager, Øgro

Årsberetning 2017

/5


Vi tænker på miljøet og hygiejnen

Udført af: Flemming Skovgaard/KMC Lokation: Vojens

Øgro 6-3-12+7S i kartofler

Årsberetning 2017

Gl. Struervej 50 | 7500 Holstebro | +45 9740 3133 info@jyskkemi.dk | www.jyskkemi.dk

300 250 200 150

DANSK DANSK PRODUCENT PRODUCENT

100

25 tg 80 ylle 6- K k + 34 12 g Ø 0N +7 gro S

og

og

4 yll 6- 0K k e + 32 12 g Ø 0N +7 gro S

tg

50

tg

yl

le

le yl tg 25

25

Din leverandør af ventiler Coreline tilbyder sine kunder høj service og kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser

HKG STIVELSESUDBYTTE/HA 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34

ALT I ELEKTROMOTORER, SPECIALMOTORER, ENERGISPAREMOTORER, BREMSEMOTORER OG GEAR...

Ring 9244 1690 eller besøg os på coreline.dk BUTTERFLYVENTILER

KUGLEHANER

SPADEVENTILER

AKTUATORER

TILBEHØR

25 tg 80 ylle 6- K k + 34 12 g Ø 0N +7 gro S

tg

og

og

le yl tg 50

4 yll 6- 0K k e + 32 12 g Ø 0N +7 gro S

Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård

25 siger Flemming Skov.

ISOISO CERTIFICERET CERTIFICERET VHK PRODUCENT VHK PRODUCENT

0

le

”Vi har spredt Øgro-gødningen ud samtidig med at vi har lagt kartoflerne. Vi har brugt den samme maskine til at placere gødningen med, så det kommer ned. Så vi lægger en kartoffel, og så en portion gødning”

MILJØRIGTIG MILJØRIGTIG PRODUKTION PRODUKTION

50

yl

UDBYTTE OG ERFARINGER Resultaterne viser, at udbringning med 4 RK Kverneland kartoffellægger fungerede uden problemer ved de afprøvede gødningsmængder. Der var tydelige visuelle forskelle i marken gennem vækstsæsonen i form af en kraftigere og grønnere topvækst og tydelig udbytterespons ved placering af 20kg N/ha + 40kg K/ha og 40kg N/ha + 80kg K/ha i Øgro totalmængder næringsstof i både knoldudbytte og i totalt stivelsesudbytte ved de to prøveoptagninger. Der er målt større knold- og stivelsesudbytte med 75kg N/ha i gylle + 40kg N/ha placeret i Øgro 6-3-12+7S end ved 150kg N/ha tildelt med gylle alene.

PERSPEKTIVER FOR KARTOFLER Kartofler er en interessant afgrøde at genudbrede i økologisk dyrkning. Kartoflen er dyrkningsegnet i mange klimabælter og ret uafhængig af jordtyper, men har især konkurrencefordel på de lettere jorde. I de gamle sædskifter blev kartoflen placeret som en brakmarksafgrøde og en ideel forfrugt til vinterrug. Kartoflen havde ofte en lupingrønafgrøde som forfrugt med nedpløjet staldgødning, ellers blev den gødet i selve vækståret. Den ideelle forfrugt til kartofler er korn. Den store udfordring i den økologiske kartoffelavl er skimmelangreb, men også her er der hjælp på vej via forædling af sorter.

Ring 97 40 31 33 og hør hvordan vores flere års erfaring kan hjælpe jer.

HKG KNOLDUDBYTTE/HA

tg

METODE Demoforsøget blev udført i kartoffelsorten Kuras på Skovgaard ved Vojens af Flemming Skov i samarbejde med KMC. Øgro 6-312+7S blev placeret i forbindelse med lægning. Øgro 6-3-12+7S er baseret på kødbenmel, blodmel og kaliumvinasse. De forskellige gødskningsniveauer af Øgro 6-3-12+7S blev sammenlignet med to niveauer af kvæggylle udbragt inden lægning, henholdsvis 25 og 50ton. Der blev foretaget to prøveopgravninger gennem vækstsæsonen.

DISKUSSION AF RESULTATER I dyrkningen af kartofler til stivelse sigtes efter, at optimere stivelsesindholdet i modsætning til spisekartofler, hvor man skal tage hensyn til kogefasthed m.m. Kartofler er ret næringskrævende, da der bortføres en stor mængde tørstof og fosfor med høsten. Kvælstof og kalium spiller en fremtrædende rolle. Kalium optages i store mængder, og hvis der er mere til rådighed end nødvendigt, luksusoptages dette også, med negativ indvirkning på stivelsesprocenten. Derfor bør N:K forholdet erfaringsmæssigt ligge i niveauet 1:1,7 for at få størst stivelsesudbytte. På Skovgaard er rygraden i gødningsplanen nabogylle, en kvæggylle, der sammen med en begrænset mængde protamylasse med N:K forhold 1:2,5 forsøges balanceret til det ønskede forhold mellem N og K.

25

FORMÅL Kartofler til stivelsesproduktion er ofte dyrket på næringsstoffer fra gylle og en begrænset mængde protamylasse (kartoffelfrugtvand). Formålet med afprøvningen af Øgro 6-3-12+7S var, at få erfaringer med håndtering i forbindelse med kartoffellægningen. Flemming Skov har derfor afprøvet placering af Øgro 6-3-12+7S i forbindelse med lægning. Valget faldt på Øgro 6-3-12+7S, da kaliumkilden her er klorfattig og passer godt i en gødningsplan med kvæggylle og protamylasse. Forskellige gødskningsniveauer blev bestemt ud fra et ønske om at spore visuelle forskelle gennem vækstsæsonen.

Jysk Kemi Service skræddersyr et helt koncept, der passer til jeres rengøringsbehov

Tlf.: 75 89 54 44 Fax: 75 89 58 31

DØGNSERVICE

Ring 7589 5444 hele døgnet rundt

e-mail: rfp@frimodt-p.dk www.frimodt-p.dk

Vognmagervej 19A, 7000 Fredericia, Danmark www.coreline.dk / mail@coreline.dk / +45 92441690

/7


Øgro 10-3-1 i vårbyg

Onfarm-forsøget viste sig velegnet i forhold til Erfa-gruppebesøg. Der var udbredt enighed blandt de fremmødte om visuelle forskelle mellem parcellerne i form af en fin sammenhæng i farve, afgrødefrodighed og udviklingsstadie både i gyllegødet og Øgro-gødet. Proteinindholdet i de Øgro-gødede parceller var markant højere end i de gylle-gødede parceller og indikerer, at afgrøden i Øgro-gødede parceller har været mere velforsynede med næringsstoffer og/eller bedre i stand til at optage næringsstoffer.

Det kan have stor betydning for kornets fremspiring, dersom jorden bliver for sammenpakket og efterfølgende udsat for store mængder nedbør. Umiddelbart var der ingen synlige forringelser på afgrøderne. Ved opgørelse af udbytterne viser resultaterne dog et marginalt lavere udbytte i netop disse parceller udsået med to på hinanden følgende overkørsler.

siger Aage Lohmann.

8,5

le N/ kg 0

14

50

kg

N/

ha ;

Gy l

Gy l ha ;

10 gr o ;Ø

17

0

kg

N/

ha

ha ;Ø N/ kg 0 10

le

-1 -3

-1 gr o

gr o

10

10

-3

-3

-1 -3

-1

8

ha ;Ø

ha ; 14

0

kg

N/

ha ;

Gy l

Gy l

le

le

-1 50

kg

N/

gr o kg 0

17

kg 0 10

N/

ha ;Ø N/

ha ;Ø

gr o

10

-3 10

10 ro Øg ha ; N/ kg

60

-3

-1

-1 -3

-1 -3 10 ro Øg ha ;

kg 30

øv r

ig

N/

gy

0

kg

lle gø de tm

N/

ar

k

ha

0

Specielt i kørespor har kløverne meget dårlig etableringschance. Derfor anbefaler vi, at gødningen kommer ud før eller i forbindelse med såning, helst placeret, og som eneste gødning til at sikre både udbyttet i dæksæden, men også for at sikre udlægget bedst mulige betingelser.

10

10

N/

20

9

kg

30

9,5

gr o

40

60

50

10

ha ;Ø

60

10,5

N/

70

ha

80

PROTEIN-% I KERNE

N/

Pristillæg, når den kan afsættes på malterier eller til fremavl, kan ofte gøre den mere attraktiv end ved anvendelse som foderbyg. Vårbyg som dæksæd giver stor sikkerhed for etablering af en god kløvergræs med stor kløverandel. Erfaringerne viser, at det ikke er den stærkest gødede og tætteste dæksæd, der sikrer høj kløverandel og dermed også kvælstof til de sidste afgrøder i afgrøderotationen.

kg

PERSPEKTIVER FOR VÅRBYG Vårbyg er en interessant afgrøde i økologien. I sædskiftet er den velegnet som dæksæd for etablering af kløvergræs og som vekselafgrøde i kornrige sædskifter. Som hjemmeavlet foder eller som bytte med færdigfoder er den stabilt prissat i markedet i forhold til dyrkningssikkerhed og fremstillingspris.

HKG KERNE/HA

Årsberetning 2017

”Der har været en god og tør periode i etableringsperioden, der er kommet fint med nedbør, og i sidste ende synes jeg, at det har givet et ganske fint resultat og en fin afgrøde i forbindelse med forsøget”

kg

Svinegyllen på den omgivende mark blev udbragt med slæbeslage efter såning. Høstudbyttet blev registreret via udbyttemåler på mejetærskeren og analyser fortaget af Agrovi.

DISKUSSION AF RESULTATER Det er kendt, at svovlmangel er hyppigt forekommende i både økologisk og konventionel dyrkning. Svovloptagelse er en energikrævende proces i planten og indholdet af svovl i gylle er beskedent og hårdt bundet. Det er derfor nærliggende, at vi både ser effekt af kvælstof og svovl som de vigtigste forklaringer i udbytteforskellen. Under mødet blev det bl.a. diskuteret, at selve forsøgsdesignet med udsåning af Øgro-mængder på 1.400 og 1.700kg gødning pr./ha kræver to overkørsler.

30

METODE Demoforsøget blev anlagt i storparceller og sammenligningen blev opsat i et Onfarm Dosis-Respons design, der i størst mulig udstrækning gav mulighed for et reelt syn for sagen ved besøg i vækstsæsonen.

UDBYTTE OG ERFARINGER Ved udbyttemålingen i høst bekræftedes en bedre virkning af Øgro 10-3-1 i alle led på udbytte og proteinindhold ift. gyllegødede parceller. Den ubehandlede parcel vurderedes dog ikke som repræsentativ i forhold til N-min i jorden, da den havde større udbytte end de gyllebehandlede parceller og den omgivende mark som helhed. Øgro-parceller i sammenligning med gylleparceller og hele den omgivende mark fastslog bedre virkning af Øgro 10-3-1 end af gyllen.

0

FORMÅL Formålet med demoforsøget hos Aage Lohmann var at undersøge virkningen af Øgro 10-3-1 gødning i vårbyg i forhold til sammenlignelige mængder husdyrgødning. Der er generelt en stor efterspørgsel på byg til foder og malt, og mens havren blandt kornarterne klarer sig godt i økologiske sædskifter med kløvergræs, og passende mængde husdyrgødning til rådighed, er resultaterne meget varierende, når det kommer til vårbyg.

Udført af: Aage Lohmann/Agrovi Lokation: Snertinge

/9


Udført af: Otto Nielsen/ Nordic Beet Research Lokation: Holeby

Øgro N15 og 10-3-1 i roer

Årsberetning 2017

25 Øg kg ro N/ N1 ha; 5 50 Øg kg ro N/ N1 ha; 5

2 Øg 5 kg ro N 10 /ha -3 ; -1

;

kg N3 N/ 4 ha:

50

kg N3 N/ 4 ha

ha N/ kg 0

25

Fortæller Otto Nielsen

Nr.

Behandling

N

N%

Kg/ha

25 Øg kg ro N/ N1 ha; 5 50 Øg kg ro N/ N1 ha; 5

2 Øg 5 kg ro N 10 /ha -3 ; -1

kg N3 N/ 4 ha:

50

kg N3 N/ 4 h

a;

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

0

Erfaringerne med udsåning af Øgro som startgødning var positive. Vi har at gøre med en pilleform, der kobler perfekt til almindelige roesåmaskiner med udstyr til fast gødning.

EFFEKT AF STARTGØDNING PÅ SUKKERUDBYTTE

25

Plantetallene er lidt lave i led 1-2, men tidligere forsøg viser, at det ikke påvirker udbytterne, da der er tæt på 80.000 pl/ha.

Når gødskningen må indordne sig såbedet, er en vinterpløjet jord, som efterlader en jævn overflade med frostløsnet god struktur i rodzonen og mulighed for jordbearbejdning, at anbefale. En god krummestruktur giver godt luftskifte og hurtigere varme i jorden. Tildelt en passende mængde startgødning får roerne bedst mulige forudsætninger for hurtig og ensartet fremspiring, og jorden modstår bedst følgerne af slagregn, med efterfølgende tilslemning og skorpedannelse. Ikke mindst skal såningen afslutte den tunge del af færdslen i marken for at få god virkning af efterfølgende mekanisk renholdelse, der dels dækker ukrudtet, dels løsriver rødderne fra jorden

”Gødningen blev placeret, da vi såede afgrøderne. Såmaskinen sørger for, at den pillerede Øgro-gødning kommer ned i jorden og tæt på rækken. Vi har brugt almindeligt udstyr til at få det ud med. Og det har været helt uproblematisk.”

ton sukker/ha

ha

UDBYTTE OG ERFARINGER Resultat af forsøget med variansanalyse, viser signifikant øget rod- og sukkerudbytte i alle behandlinger med placering af N. 25kg N i begge Øgro-produkter er på niveau med 25kg N N34. 50kg Øgro N15 viste et lidt lavere sukkerindhold og er derfor på niveau med 25kg Øgro N15 og markant under 50kg N34.

Fokus ved valg af taktik skal være på de dårlige odds, der kendetegner etableringsvilkårene for roer i form af tynd udsåning på blivende plantebestand, langsom fremspiring i forhold til ukrudt og spildfrø og derfor dårlig konkurrenceevne om vand, lys og næring. Det er derfor af største betydning for vækststarten, at have et velforberedt såbed til de øvrige indsatsfaktorer som gødskning og renholdelse.

100 98 96 94 92 90 88 86 84 82

N/

METODE Øgro N15 og Øgro 10-3-1 blev tildelt som startgødning i mængder svarende til 25 og 50kg total N/ha placeret ved såning. Som kontrolgødning anvendtes 0,25 og 50kg kvælstof i N34. Demoforsøget er gennemført som et konventionelt dyrkningsforsøg. Dvs. roerne er holdt rene med almindelig konventionel ukrudtsstrategi og der blev anvendt plantebeskyttelsesmidler efter behov gennem vækstsæsonen. For at simulere økologisk dyrkning med en sent virkende organisk gødning er der færdiggødet med 50kg N i N34 på bladstadie 6.

DISKUSSION AF RESULTATER Resultaterne er helt i overensstemmelse med, hvad vi ved om effekten af startgødninger. I forhold til generelle dyrkningsvejledninger ligger resultaterne i tråd med anbefalinger, der går på gødskning med kombination af efterårstildelt husdyrgødning, efterafgrøde og en N-min baseret startgødning ved såning, der overlader en jævn jordoverflade til mekanisk renholdelse.

EFFEKT AF STARTGØDNING PÅ RODUDBYTTE

kg

FORMÅL Nordic Beet Research, har i 2017 afprøvet effekten af to Øgro-produkter. Formålet var at få mere viden om gødningernes egnethed som startgødning og erfaring med håndteringsmæssige aspekter.

ton rod/ha

PERSPEKTIVER FOR ROER Økologisk sukkerroeproduktion har tidligere været afprøvet i Danmark uden held, men flere faktorer har de seneste år ændret sig. Efterspørgslen på økologisk sukker vokser og forædlingen af nye hurtigt fremspirende sorter og forbedret teknologi til ukrudtsbekæmpelse gør det interessant at genoverveje at dyrke økologisk Citater fra Darran – konsulent og Jesper Skovgaard, i en kombinaroer i Danmark. tion af rådgivernes forsøg og Jespers egne eksperimenter Resultater fra marken Brug af Øgro-gødninger gør det muligt at tilføre en Stort præcis billede fra markforsøg mængde næringsstof med let materiel i forbindelse med såning, og dermed undgå risikoen for at skade rodudviklingen i afgrøden. En skade man ofte ser ved tildeling af eksempelvis husdyrgødning med meget tungt materiel. Så perspektiverne for den økologiske roedyrkning i Danmark er rigtig gode.

Planter

ton rod/ha

Sukker

ton sukker/ha

Vedh. Jord

100/ha%

ton rod/ha

%

t/ha

relativ

%

Na

K

Amino-N

mg/100g sukker

1

0 kg N/ha

0

34

78,1

89,2

18,5

16,5

100

7,4

17

714

42

2

25 kg N/ha; N34

25

34

76,3

95,3

18,2

17,3

105

7,2

18

700

40

3

50 kg N/ha; N34

50

34

84,6

99,6

18,2

18,1

110

8

22

668

50

4

25 kg N/ha; Øgro 10-3-1

25

10

86,3

95,9

18,2

17,5

106

7,9

18

685

39

5

25 kg N/ha; Øgro N15

25

15

85,9

93,4

18,4

17,1

104

7

17

699

39

6

50 kg N/ha; Øgro N15

50

15

82,2

95,6

18

17,2

105

7,1

19

685

36

ns

3,9

ns

0,7

4,5

ns

ns

ns

ns

0,059

0,002

0,06

0,4

0,3

0,2

0,2

0,016

/ 11


100

70 60 50

Ejby Industrivej 26 · 2600 Glostrup Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning T: 43 20 26 00 · info@granzow.dk · www.granzow.dk

20 10

15 ha 0 k ;* g N N1 / 5

0

Specialister i udvikling og fremstilling af maskiner til bulk handling.

VÆGT AF KOLBE UDEN SVØBEBLADE I GRAM. 250

Vi medvirker konstruktivt, i samarbejde med jer (kunderne), om at finde de bedste løsninger til det aktuelle behov.

150 100

Giv os et kald på 9758 4200 og få en uforpligtende snak om jeres behov.

50

kg

15 ha 0 k ;* g N N1 / 5

Siger Torben Langer.

15 0 9- kg 3- N 4+ /h 2S a; 10 0 9- kg 3- N 4+ /h 2S a; 10 0 kg N1 N/ 5 ha ;

0

0

Årsberetning 2017

• Nyeste teknologi • Fokus på miljø • Komplette løsninger • Energimålinger • Læksøgning • Døgnservice

30

200

”Majsene kommer noget bedre fra start i den første tid. I starten, da majsene var 10-15 cm høje, var det tydeligt at se, at de var noget kraftigere i forsøgsparcellerne, end der, hvor de ikke havde fået Øgro som startgødning.”

Læs hele casen nu på: www.berendsen.dk/daka

Alle typer kompressorer: Skrue-, stempel-, lamel-, scroll-, oliesmurte-, oliefrie-, støjsvage-, højtryks-, mobile m.m.

40

15 0 9- kg 3- N 4+ /h 2S a; 10 0 9- kg 3- N 4+ /h 2S a; 10 0 kg N1 N/ 5 ha ;

PERSPEKTIVER FOR MAJS Majs er en forholdsvis sund afgrøde med eftertragtede egenskaber som økologisk foder. Majs udmærker sig også som foder til svin og fjerkræ. Dyrkningsmæssigt kan den præstere store udbytter selv på sandede jorde med lille vandholdende kapacitet, og på lerede jorde klarer majsen sig også godt målt på udbytte, kvalitet og høstomkostninger. I tillæg til disse egenskaber giver majs mulighed for mekanisk renholdelse over en lang periode i vækstsæsonen. Den største begrænsning for majsens udbredelse i økologien er dens behov for meget næring og dens langsomme vækststart. Derfor kan en hurtigt etablerende majssort kombineret med en placereret mængde Øgro tæt på rødderne fremme valget af majs i økologisk dyrkning.

“ Vi samarbejder med Berendsen, fordi vi ved, at det giver os en højere hygiejnestandard, når Berendsen tager hånd om at vaske alt vores arbejdstøj korrekt” Rikke Krogh, Strategic Procurement Specialist hos Daka Denmark A/S

TØRSTOF-% I KOLBER

a

DISKUSSION AF RESULTATER Højere mængde kolbetørstof i majs startgødet med Øgro 9-3-4+2S end med N15 vil være en forventelig følge af de øvrige tilførte næringsstoffer P og K. Kaliums funktion i tørstofopbyggelsen er velbeskrevet og forventelig, men specielt forklarende er fosfors virkning ved vækststart. Vigtigheden af lettilgængelig fosfor omkring rødderne i vækststart er almindelig kendt.

15 ha 0 k ;* g N N1 / 5

0

kg

N/

ha 15 0 9- kg 3- N 4+ /h 2S a; 10 0 9- kg 3- N 4+ /h 2S a; 10 0 kg N1 N/ 5 ha ;

0

N/

Samme gode effekt måltes med Øgro N15 ved tildelinger svarende til 15 og 22,5kg N/ha, som startgødning.

200

ha

UDBYTTE OG ERFARINGER Kombinationen af såning og udmadning af Øgro gødningerne var uden komplikationer. Stikprøvemålingerne understøtter eksisterende viden om, at majsen på samme måde som i konventionel majsdyrkning, kvitterer med højere kolbeudbytte målt i friskvægt og med en højere tørstofprocent. Øgro 9-3-4+2S viste højere mængde kolbetørstof end 0kg N/ha ved tilførsel af 9 og 13,5kg N/ ha til afgrøden.

300

kg N/ h

METODE To gødningsmidler i hver to doseringer Øgro N15 og 9-3-4+2S i storparceller på hele såbredder sammenlignet med grundgødning bestående af 8t svinegylle + 10t dybstrøelse nedpløjet forår + tilført 250kg patentkali efter såning. Resultaterne er opgjort på baggrund af stikprøvemålinger af plantehøjde, kolbevægt og tørstofindhold.

Trykluft i højeste kvalitet

HØJDE I CM

FORMÅL Det overordnede mål med demoforsøget i majs var begrundet i en konkret forespørgsel om, hvorvidt majsen fortsat kunne være bærende i foderplanen i den aktuelle omlægningsfase fra konventionelt frilandsgrisehold til økologisk grisehold. Målet var, med simple midler, at få indikationer på majsens respons på en startgødning. Samtidig ønskede vi at indhente erfaringer med Øgro N15 og 9-3-4+2S sammen med eksisterende såteknik.

Udført af: Torben Langer/ Økologirådgivning Danmark Lokation: Holstebro

0

Øgro N15 og 9-3-4+2S i majs Skal majs ind i varmen hos økologerne

Fabriksvej 14, V. Lyby, 7800 Skive - Tlf.: +45 97 58 42 00 - post@fjordvejs.dk - www.fjordvejs.dk

MegaWash er altid parat til at give et bud på en vaske- eller desinfektionsopgave til netop din virksomhed. Frostvej 1 B, 7100 Vejle +45 7572 3711 kontakt@megawash.dk www.megawash.dk

Kedelrens Kedelpasning Dampkedler Udsyring Rensning Salg/Service Vedligehold/Eftersyn Gas-/Oliebrændere Mobilt højtryksspuleanlæg Udlejning af mobil kedelanlæg Håndværkervej 8, 7000 Fredericia Tlf: 75 56 93 60 / 20 24 88 11 Mail: info@dakitek.dk

www.dakitek.dk

/ 13


Produktoversigt

Øgro 10-3-1

Øgro 9-3-4+2S (pille eller granulat)

Øgro N15

Øgro 6-3-12+7S

Info: Øgro 10-3-1 er en organisk gødning baseret alene på kødbenmel. Gødningen er velegnet til både korn, raps, græsfrø, grøntsager og sukkerroer. Øgro 10-3-1 indeholder 10% kvælstof bundet i letomsættelige proteiner, og derfor kan man forvente en høj virkningsgrad. Produktet er fremstillet i hårdt pressede 4mm piller med minimalt smuld. Gødningen kan bredspredes eller kombisås med almindelige maskiner.

Info:

Info:

Info:

Øgro 9-3-4+2S er en organisk gødning baseret på kødbenmel og vinasse. Øgro 9-3-4+2S er en god allround gødning og er med indholdet af fosfor og kaliumsulfat også velegnet til klorfølsomme afgrøder. Produktet er fremstillet i hårdt pressede 4mm piller med minimalt smuld eller som løst granulat.

Øgro N15 er organiske gødninger baseret på børstemel (grisebørster). Gødningen indeholder 15% kvælstof og er velegnet som specifik N gødning med S, og kan anvendes i fosforfølsomt opland. Produkterne er fremstillet i hårdt pressede 4mm piller med minimalt smuld.

Øgro 6-3-12+7S er den nyeste type Øgro og er en organisk gødning baseret på kødbenmel, blodmel og kaliumvinasse. Øgro 6-3-12+7S er en specialgødning, som egner sig specielt godt til kalium- og svovlkrævende afgrøder og er derfor velegnet til f.eks. kartofler og andre grøntsager. Produktet er fremstillet i hårdt pressede 4mm piller med minimalt smuld.

Makronæringsstoffer Kvælstof [N] Fosfor [P] Kalium [K] Calcium [Ca] Magnesium [Mg] Svovl [S]

10,0 % 2,6 % 1,0 % 4,4 % 0,2 % 0,5 %

Makronæringsstoffer Kvælstof [N] Fosfor [P] Kalium [K] Calcium [Ca] Magnesium [Mg] Svovl [S]

8,8 % 2,5 % 3,6 % 3,9 % 0,2 % 2,4 %

Makronæringsstoffer Kvælstof [N] Fosfor [P] Kalium [K] Calcium [Ca] Magnesium [Mg] Svovl [S]

15,0 % 0,3 % 0,01 % 0,42 % 0,01 % 2,2 %

Makronæringsstoffer Kvælstof [N] Fosfor [P] Kalium [K] Calcium [Ca] Magnesium [Mg] Svovl [S]

6,1 % 2,4 % 12,0 % 4,9 % 0,1 % 7,3 %

Mikronæringsstoffer Bor [B] Kobber [Cu] Jern [Fe] Mangan [Mn] Zink [Zn] Aske % af TS

22 mg/kg <10 mg/kg 840 mg/kg 23 mg/kg 110 mg/kg 18

Mikronæringsstoffer Bor [B] Kobber [Cu] Jern [Fe] Mangan [Mn] Zink [Zn] Aske % af TS

22 mg/kg <10 mg/kg 1.700 mg/kg 26 mg/kg 105 mg/kg 31

Mikronæringsstoffer Bor [B] Kobber [Cu] Jern [Fe] Mangan [Mn] Zink [Zn] Aske % af TS

18 mg/kg 290mg/kg 22 mg/kg 230 mg/kg 2

Mikronæringsstoffer Bor Koppar Järn Mangan Zink Aske % af TS

22 mg/kg <10 mg/kg 390 mg/kg 12 mg/kg 71 mg/kg 16

Øgro-produkterne er koncentrerede gødninger, der frigives i trit med plantens behov ved forskellige temperaturer og fugtighedsforhold. En af de klare fordele ved Øgro er, at det er en formfast gødningspille, med proteinbundet kvælstofkilde, hvilket effektivt stimulerer plantevæksten og øger jordens frugtbarhed med et stort vindue for rettidig og præcis tildeling. Alle Øgro-produkter består af recirkulerede næringsstoffer, der er godkendt til anvendelse i økologiske sædskifter. Gødningerne kan både anvendes som startgødning, traditionel fuldgødskning eller til justering efter tidlig grundgødskning på stressede afgrøder.

Årsberetning 2017

/ 15


Målet er at klarlægge mere effektive efterafgrøder samt, at ”lede” efter nye næringskilder i både Agro-industrien og samfundet som helhed.

Kontakt vores team på tlf. 3586 0910 for informationer om vores produkter. Ørestads Boulevard 73, 2300 København S - Tel.: 3586 0910 - info@helmas.dk - www.helmas.dk

MILJØ

KVALITET

L HEALT NA

TAL MAN EN

ANCE M UR

18001

ISO

EMENT AG

OHSAS

14001

ISO

9001

AGEMEN AN

ARBEJDSMILJØ AF & S ETY

Output af projektet forventes at blive en række nye værktøjer til at øge planteavlernes udbytter kontinuerligt år for år. Vi er stolte over at være en del af dette projekt, hvor den ypperste og fremmeste viden er samlet fra SEGES, Økologiske Landsforening samt Aarhus- og Københavns universitet.

Prisen er kendt for et år ad gangen, da prisaftaler på det europæiske marked kører på lange kontrakter i et marked med lav volatilitet. Samtidig producerer vi selv råvaren, som sælges til den europæiske markedspris, der ikke påvirkes på samme måde af oliepriser og geopolitiske forhold som den konventionelle gødning.

Vi arbejder løbende på at styrke foder- og fødevaresikkerheden samt reducere belastningen af miljøet.

H

Nogle af de ”nye” næringskilder bioforgasses i Foulum, hvorefter der udføres markforsøg for at måle effekten, men Øgro er også en af de næringskilder, der testes i forsøget. Øgro indgår primært som startgødning i forsøgsrækkerne hos udvalgte landmænd. Noget af det spændende i forsøget er, at der løbende indbydes til markvandringer, så udviklingen kan følges af alle landmænd.

Det betyder, at Øgro’s prissætning sker ud fra en basispris for de enkelte produkter korrigeret ud fra en månedlige specifik prisregulering, samt en prisregulering på baggrund af kvantum og et zonereguleret transporttillæg. Det vil sige, at Øgro er billigst i august og september måned, hvorefter prisen stiger henover sæsonen. På den måde sikres en fair pris på Øgro henover hele sæsonen, som afspejler de faktiske omkostninger forbundet med det tidspunkt, man ønsker at købe gødningen. Vi sparer fordyrende lageromkostninger og optimerer logistikken, så vi kan tilbyde en på forhånd fastlagt prisregulering gennem hele sæsonen.

Som leverandør af produkter til landbruget samt foder- og fødevareindustrien lægger vi stor vægt på at håndtere vores produkter ansvarligt.

LITY AS S UA

Det er i forbindelse med GUDP-projektet NutHY, Nutrients for Higher organic crop yields. Det er et projekt, som kører frem til 2020, hvor der kort fortalt arbejdes bredt på at finde ubalancer i den økologiske næringsstofforsyning, og på at belyse hvorledes mængden af næringsstoffer kan øges.

HELM SKANDINAVIEN

VIRONM EN

Øgro’s prismodel er bygget op således, at vores priser i videst muligt omfang afspejler en omkostningsstrukturen indenfor produktion, lager, transport og administration.

CUPATIO OC

Udover at videreføre succesen med demoforsøg i næste sæson, planlægges der også et større vækstforsøg.

Q

En gennemsigtig prismodel

T

Forsøg og test i 2018

Vi tager miljø, sikkerhed og kvalitet alvorligt Vores kunder er sikret en samarbejdspartner med fokus på høj kvalitet og ansvarlighed i forhold til både miljø og samfund. Vi udvikler kontinuerligt vores systemer for at give vores kunder den mest effektive og bæredygtige rengøringsløsning.

Hør mere om hvordan vi kan hjælpe med at understøtte jeres CSR indsats. Ring på 23 68 48 01 eller læs mere på vores hjemmeside www.elitemiljoe.dk

Årsberetning 2017

/ 17


Hvorfor egentlig Øgro - Organisk gødning til økologisk landbrug Gennem de senere år er der løbende kommet mere fokus på miljø, økologi og bæredygtig produktion. Ikke mindst indenfor landbruget, hvor der viser sig en stigende interesse for at genanvende ressourcer og drive økologiske landbrug. Daka Danmark er stærkt forankret i landbruget. Som produktionsvirksomhed og forvalter af Danmarks største pulje af recirkulerede næringsstoffer, som må anvendes til økologisk planteavl, ser vi det som vores ansvar at bidrage til at genanvende naturens ressourcer optimalt, og netop dette er Øgro-produkterne resultatet af.

ØGRO VÆKSTER DANSK ØKOLOGI I Danmark sætter forbrugerne pris på økologi, og de danske landmænd vælger i stigende grad at udvide eller omlægge til økologisk landbrug for at imødekomme efterspørgslen. Også i udlandet er interessen for dansk økologi høj, hvor mængden af dansk-eksporterede økologiprodukter næsten er syvdoblet på 10 år.

EU-Blomsten og cirkulær økonomi Øgro-produkterne er certificerede med EU-Blomsten, som er det officielle europæiske miljømærke. Når du vælger et Øgro-produkt, får du dermed et af de miljømæssigt bedste produkter på markedet. EU-Blomsten blev etableret i 1992 af EU-kommissionen, og formålet med miljømærket er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning ved at optimere produktets livscyklus, bl.a. ved at udnytte rest- og biprodukter fra den animalske produktion og dermed minimere klimabelastningen. På den måde bidrager EU-Blomsten også til at fremme cirkulær økonomi. EU-Blomst certificeringen betyder, at Øgro-produkterne er underlagt årlig kontrol, som skal sikre fremme af genanvendelse, begrænsning af jord-og vandforurening samt bevarelse af jordens fysiske, kemiske og biologiske egenskaber.

En af de udfordringer de danske landmænd står overfor, når de skal omlægge til økologi er for lave eller svingende udbytter, specielt i de husdyrtynde regioner som Sjælland, Fyn og Østjylland, der ellers er kendetegnet af god jordbonitet og høje udbyttepotentialer. Men ét er rådigheden over tilstrækkelige mængder. Et andet er timingen for, hvornår de tildeles og logistikken omkring udbringning uden strukturskader. Næringsstofferne skal være til rådighed til tiden, og skal tænkes helt ned på markniveau. Derfor vil Øgro være en hel naturlig del af planen.

Årsberetning 2017

/ 19


www.sky-media.dk

Se mere på øgro.dk

Peter Dammegaard Market Manager ped@daka.dk Mobil: +45 5156 4729 Øgro.dk

Vigtigste erfaringer 2017 Kort og godt er omhyggelighed og timing de vigtigste parametre, at fokusere på, i arbejdet med at opnå fuld effekt af Øgro og minimering af uforudsete udfordringer.

De vigtigste erfaringer i 2017 understøtter tidligere danske og svenske erfaringer med brugen af kødbenmel og vi kan se at:

Øgro giver mest effekt ved placering

Øgro giver generelt pæne udbytteeffekter

Øgro kan både anvendes alene eller i kombination med husdyrgødning

Daka Denmark A/S

Øgro kan anvendes i forskelligt udspredningsudstyr

www.Øgro.dk

Årsberetning øgro  

Erfaringer med Øgro i demoforsøg

Årsberetning øgro  

Erfaringer med Øgro i demoforsøg

Advertisement