Page 1

Kuchnia Przechowywanie ˝ywnoÊci Przechowywanie ˝ywnoÊci Przechowywanie ˝ywnoÊci

Przyprawniki Pojemniki na zio∏a, przyprawy, artyku∏y sypkie S∏oiki Pojemniki do ˝ywnoÊci Pojemniki hermetyczne Puszki Termosy Chlebaki Koszyki


Kuc hni a PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI

Kuc hni a

PRZYPRAWNIKI

Ester

Te m i s

37850 SOLNICZKA WIE˚A

37856 POJEMNIK NA OCET / OLIW¢

37858 PRZYPRAWNIKI KPL. 3 EL.

37851 SOLNICZKA KWADRAT

37855 SOLNICZKA

37859 PRZYPRAWNIKI KPL. 5 EL.

37800 PRZYPRAWNIK ÂWIDEREK

37805 BUTELKA NA OLIW¢ KWADRATOWA Z LEJKIEM

37852 SOLNICZKA BARY¸KA

37853 SOLNICZKA FOKUS

29


Kuchnia

PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI POJEMNIKI NA ZIO¸A, P R Z Y P R A W Y, A R T . S Y P K I E

Kuc hnia

Grand Cheef 98180 POJEMNIK 0,8L NA ART. SYPKIE

98555 POJEMNIK 1L NA ART. SYPKIE

98182 POJEMNIK 1,6L NA ART. SYPKIE

98556 POJEMNIK 1,7L NA ART. SYPKIE

98316 POJEMNIK 2,4L NA ART. SYPKIE

29


Kuc hni a PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI

Kuc hni a

S ¸O I K I

29

Octime

Club

02691 S¸OIK 0,5L

03731 S¸OIK SMALL 0,28L

03736 S¸OIK 1L

02692 S¸OIK 1L

03732 S¸OIK 0,5L

03737 S¸OIK 1,5L

03735 S¸OIK 0,75L

03740 S¸OIK BIG 1,5L


Kuchnia PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI S ¸O I K I

Kuc hnia

Anabel

Anabel

37812 S¸OIK OKRÑG¸Y 15CM Z NDZ. ZAKR¢TKÑ, SAT.

37814 S¸OIK OKRÑG¸Y 25CM Z NDZ. ZAKR¢TKÑ, SAT.

37817 S¸OIK KWADRAT. 11CM Z NDZ. ZAKR¢TKÑ, SAT.

37819 S¸OIK KWADRAT. 18,7CM Z NDZ. ZAKR¢TKÑ, SAT.

37813 S¸OIK OKRÑG¸Y 20CM Z NDZ. ZAKR¢TKÑ, SAT.

37815 S¸OIK OKRÑG¸Y 32CM Z NDZ. ZAKR¢TKÑ, SAT.

37818 S¸OIK KWADRAT. 14,5CM Z NDZ. ZAKR¢TKÑ, SAT.

37820 S¸OIK KWADRAT. 22,5CM Z NDZ. ZAKR¢TKÑ, SAT.

37816 S¸OIK OKRÑGŁY KPL. 4 SZT.

37821 S¸OIK KWADRATOWY KPL. 4 SZT

37803 S¸OIK DO SYROPU Z DOZOWNIKIEM

37807 S¸OICZEK WEK NA PRZYPRAWY

29


Kuc hni a PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI

Kuc hni a

POJEMNIKI DO ˚YWNOÂCI

Borosilicat z pokrywà metalowà

69875 POJEMNIK 600ML 10X12CM

69877 POJEMNIK 1300ML 10X22CM

69876 POJEMNIK 1000ML 10X17,5CM

69878 POJEMNIK 1800ML 10X30CM

Szk∏o borokrzemowe wytrzymuje temperatur´ do 1000°C

29


Kuchnia PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI POJEMNIKI DO ˚YWNOÂCI

Kuc hnia

60504 POJEMNIK 700ML SZKLANY NDZ.

60508 POJEMNIK 750ML SZKLANY SZRONIONY

60503 POJEMNIK 1000ML SZKLANY NDZ.

60507 POJEMNIK 1000ML SZKLANY SZRONIONY

60502 POJEMNIK 1350ML SZKLANY NDZ.

60506 POJEMNIK 1400ML SZKLANY SZRONIONY

60501 POJEMNIK 1750ML SZKLANY NDZ.

60505 POJEMNIK 1650ML SZKLANY SZRONIONY

29


Kuc hni a PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI

Kuc hni a

POJEMNIKI DO ˚YWNOÂCI

29

98460 POJEMNIK 0,4L PLASTIKOWY

98464 POJEMNIK 3,0L PLASTIKOWY

98435 POJEMNIK 1,0L KWADRATOWY

98461 POJEMNIK 0,8L PLASTIKOWY

98465 POJEMNIK 4,0L PLASTIKOWY

98432 POJEMNIK 1,5L KWADRATOWY

98462 POJEMNIK 1,2L PLASTIKOWY

98436 POJEMNIK 0,5L KWADRATOWY

98434 POJEMNIK 2,0L KWADRATOWY

98463 POJEMNIK 2,0L PLASTIKOWY

98431 POJEMNIK 0,75L KWADRATOWY

98433 POJEMNIK 3,0L KWADRATOWY


Kuchnia PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI POJEMNIKI DO ˚YWNOÂCI

98429 POJEMNIK 4L PROSTOKÑTNY

98288 POJEMNIK 0,5L OKRÑGŁY

98309 POJEMNIK 0,25L KWADRATOWY

98428 POJEMNIK 1L OKRÑG¸Y

98305 POJEMNIK 1L OKRÑGŁY

98351 POJEMNIK 0,45L KWADRATOWY

98427 POJEMNIK 2L OKRÑG¸Y

28118 POJEMNIK 0,5L PROSTOKÑTNY

98355 POJEMNIK 0,8L KWADRATOWY

98426 POJEMNIK 2L OKRÑG¸Y

28119 POJEMNIK 1L PROSTOKÑTNY

98390 POJEMNIK 1,2L KWADRATOWY

98458 POJEMNIK DU˚Y

28120 POJEMNIK 2L PROSTOKÑTNY

98441 POJEMNIK 1,7L KWADRATOWY

Kuc hnia

Fresh & Go

98478 POJEMNIK 2,9L KWADRATOWY

Pojemniki Fresh&Go wyst´pujà w dwóch kolorach: • niebieski • ˝ó∏ty

29


Kuc hni a PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI

Kuc hni a

POJEMNIKI DO ˚YWNOÂCI

M i c r o To p - B o x

Po l a r

84808 POJEMNIK 1,3L

84972 POJEMNIK 0,46L

84970 POJEMNIK 0,45L

84791 POJEMNIK 2,3L

84969 POJEMNIK 0,9L

84971 POJEMNIK 0,9L

84792 POJEMNIK 2,7L

84739 POJEMNIK 1,5L

84974 POJEMNIK 1,9L

84829 POJEMNIK 5,1L

84975 POJEMNIK 2,5L

84973 POJEMNIK 3,0L

84793 POJEMNIK 0,5L, OKRÑG¸Y

84794 POJEMNIK 1,5L, OKRÑG¸Y

84795 POJEMNIK 2,0L, OKRÑG¸Y

29

84844 POJEMNIK Z OTW. POKRYWKÑ


Kuchnia PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI POJEMNIKI HERMETYCZNE

Kuc hnia

29358 POJEMNIK NDZ. 600ML.

84809 POJEMNIK PRÓ˚NIOWY 0,6L

84812 POJEMNIK PRÓ˚NIOWY DO MAKARONU, 1,2L

29359 POJEMNIK NDZ. 750ML.

84810 POJEMNIK PRÓ˚NIOWY 1,6L

84815 POJEMNIK PRÓ˚NIOWY OKRÑGŁY, 1L

29360 POJEMNIK NDZ. 1000ML.

84811 POJEMNIK PRÓ˚NIOWY 2,5L

29


Kuc hni a PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI

Kuc hni a

TERMOSY

69727 TERMOS 1,9L KOLOROWY Z POMPKÑ

69728 TERMOS 1,9L NDZ Z POMPKÑ

69718 TERMOS 3L Z POMPKÑ Z WK¸ADEM ZE STALI NDZ

29


Kuchnia PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI TERMOSY

69707 TERMOS 0,45L PLASTIKOWY

62256 TERMOS 0,5L NDZ

32501 TERMOS 0,35L NDZ

69708 TERMOS 0,68L PLASTIKOWY

62257 TERMOS 0,75L NDZ

32502 TERMOS 0,5L NDZ

69709 TERMOS 1L PLASTIKOWY

62258 TERMOS 1L NDZ

Kuc hnia

32500 TERMOS 0,25L NDZ

32503 TERMOS 0,75L NDZ

32504 TERMOS 1L NDZ

29


Kuc hni a PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI

Kuc hni a

TERMOSY

82822 TERMOS NDZ, 1,2L KONFERENCYJNY

82823 TERMOS NDZ, 1,5L KONFERENCYJNY

69702 TERMOS NDZ 1L Z WK¸ADEM SZKLANYM CZARNY LUB POMARA¡CZOWY

69701 TERMOS 1,2L NDZ, WALIZKA

• Stal nierdzewna 18/0 • GruboÊç Êcianki 0,5mm • Stal nierdzewna • GruboÊç Êcianki 0,4mm • Wk∏ad szklany

82824 TERMOS NDZ, 2,0L KONFERENCYJNY

82829 TERMOS 1,4L OBIADOWY, PLASTIKOWY

29

82836 KUBEK TERMICZNY 380ML

82837 KUBEK TERMICZNY NDZ, 360ML + KUBEK Z PODWÓJNÑ ÂCIANKÑ


Kuchnia PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI CHLEBAKI

Kuc hnia

68900 CHLEBAK NDZ

68901 CHLEBAK NA PODSTAWIE DREWNIANEJ

• Stal nierdzewna 18/0 • GruboÊç 0,5mm • Rozmiary 39,5x21x21cm

• Stal nierdzewna 18/0 • GruboÊç 0,5mm • Rozmiary 38x28x16cm

68905 CHLEBAK MALOWANY Z WZOREM

29


Kuc hni a PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI

Kuc hni a

CHLEBAKI

Graham

87661

87663 CHLEBAK CZERWONY

87662

87664 CHLEBAK BRÑZOWY

29

CHLEBAK ˚Ó¸TY

CHLEBAK DYMIONY


Kuchnia PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI CHLEBAKI

94271

87679

87683 CHLEBAK SREBRNY METLIK

87680

94272 CHLEBAK BE˚OWY MARMUREK

94270 CHLEBAK ˚ÓŁTY

CHLEBAK BRÑZOWY

Kuc hnia

CHLEBAK BIA¸Y

94273 CHLEBAK CZERWONY

CHLEBAK MARMUREK

94276 CHLEBAK MA¸Y BIA¸Y

87690

87687 CHLEBAK MA¸Y SREBRNY METLIK

87684

94277 CHLEBAK MA¸Y BE˚OWY MARMUREK

94275 CHLEBAK MA¸Y ˚ÓŁTY

CHLEBAK MA¸Y BRÑZOWY

94278 CHLEBAK MA¸Y CZERWONY

CHLEBAK MA¸Y MARMUREK

29


Kuc hni a

PRZECHOWYWANIE ˚YWNOÂCI KOSZYKI PALMOWE,

Kuc hni a

RATTANOWE I BAMBUSOWE

Pa l m a

29

68050 KOSZYK 32X24

68053 KOSZYK KWADRAT 19CM

68057 KOSZYK 21CM Z UCHWYTEM

68051 KOSZYK 28X21

68054 KOSZYK 24CM Z UCHWYTEM

68058 KOSZYK 30X20CM Z UCHWYTEM

68052 KOSZYK 24X17

68055 KOSZYK 20X20CM

68067 KOSZYK 27X18,5CM OWALNY WYSOKI

Katalog Dajar - pojemniki kuchenne, naczynia kuchenne, termosy  

Katalog pojemników kuchennych, naczyń, termosów.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you