Page 1

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ РАЗЛОМАКА ℘ Разломке са једнаким имениоцима сабираш тако што бројиоце тих разломака сабереш, а именилац препишеш. a b a+b + = m m m ℘ Разломке са једнаким имениоцима одузимаш тако што од бројиоца умањеника одузмеш бројилац умањиоца, а именилац препишеш. a b a −b − = m m m Примери

℘ Код сабирања природног броја и правог разломка изостављаш знак + између њих и збир пишеш у облику мешовитог броја. a a n+ =n m m ℘ Ако сабираш природни број и мешовити разломак, сабереш природни број са целим делом мешовитог разломка и допишеш разломљени део мешовитог броја Примери

℘ Разлику природног броја и разломка можеш израчунати на два начина Први начин Други начин

℘ Мешовите бројеве можемо сабирати на два начина 1. Збиру целих делова додамо збир њихових разломака

2. Мешовите бројеве преведемо у разломке, па саберемо те разломке, а потом збир преведемо у мешовити број

℘ Мешовите бројеве можемо одузимати на два начина (као код сабирања) Први начин Други начин

!!! обрати пажњу


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ РАЗЛОМАКА

Ако ти се ово чини исувише компликованим, увек можеш да мешовите бројеве преведеш у неправе разломке

℘ Разломке различитих именилаца сабираш (одузимаш) тако што их, проширивањем, доводиш на разломке једнаких именилаца, а онда их сабираш (одузимаш) као разломке једнаких именилаца. a b a⋅n b⋅m a⋅n±b⋅m ± = ± = гледај да их увек прошириш до њиховог НЗС-а! m n m⋅n n⋅m n⋅m Примери

На крају, ако је могуће, разломак скратимо до несводљивог! Разломке увек можемо сабирати или одузимати преводећи их у неправе разломке

На крају, неправи разломак преводимо у мешовити број!

Sabiranje i oduzimanje razlomaka  

Sabiranje i oduzimanje razlomaka [:

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you