Page 1


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

4


Voor u ligt een onderzoeksboek dat hoort bij het concept New Samaritan. Dit concept is ontwikkeld in het kader van mijn afstudeerproject voor Academie Artemis, Hogeschool voor Styling en Vormgeving. Dit onderzoeksboek laat iets zien van de dingen die ik heb onderzocht voordat ik tot mijn concept kwam. Ook staat het concept hierin beschreven, met alle ins en outs die daarbij horen. Daisy Ranoe

5


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

6


7


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

8


9


In mei 2013 voorspelde Ellen Verbeek in een interview in Adformatie, samen met haar man Derk Sauer: “Over vijf jaar zijn er geen tijdschriften meer, op een paar uitzonderingen na.” Ondertussen zijn we 3 jaar verder, maar doen tijdschriften het nog steeds goed. Anke Brummerhop en Herman van Oorschot in een artikel op Frankwatching: “We zien voldoende redenen waarom er ook na 2018 mediamerken zullen zijn die periodiek bij hun doelgroep over de vloer komen. Juist in het digitale tijdperk.” Dit heeft alles te maken met engagement. Tijdschriften creëren vanouds een sterke band met hun lezers en abonnees. Sommigen vertellen zelfs met trots dat ze ‘lid’ zijn van de Margriet, de VI, de Volkskrant of de Okki. Het zit diep in de mens om bij gelijkgestemden te willen horen en daarom verbinden we ons via genootschappen, verenigingen én (media) merken. De verbinding (engagement) wordt bevestigd door het ritueel. Het cryptogram uit de zaterdagkrant dat vaak in overleg wordt opgelost, de Libelle Zomerdagen die met vriendinnen worden bezocht, het bord op schoot bij Studio Sport op zondagavond; het zijn ijzersterke rituelen die de kracht van periodieken illustreren. Wat voor vorm ze ook hebben. De middelen en de techniek mogen veranderen, wat blijft is de kracht van een sterk format, waarbinnen je je publiek periodiek verrast met zaken die het engagement bevestigen en versterken. Een voorbeeld van een tijdschrift dat het nog steeds goed doet is LINDA. En ook LINDA. heeft een website, die het heel goed doet. Echter is een website een logische extensie van het blad: aanvulling, uithangbord, klankbord. Zonder al te veel kosten voor extra content. Maar het is geen vervanger van het blad. Het blad in printopmaak kun je digitaal lezen via tijdschrift.nl, al beveelt de redactie dit op haar site zelf niet aan: “Glossy bladzijden door je vingers laten glijden is natuurlijk veel fijner dan digitaal bladeren”. Dan was er nog een app, maar die is niet meer actief. Kortom, LINDA. is alive and kicking, experimenteert volop en zorgt ervoor dat ze is waar haar doelgroep is: offline en online. En ze zorgt ervoor dat ze voorspelbaar is (in format en verschijningsfrequentie) en tegelijk verrassend (in inhoud en in verschijningsvorm). De vraag is hoe je het goede van het periodieke tijdschrift behoudt en tegelijk recht doet aan de veranderende mediavoorkeuren en nieuwe, technische mogelijkheden. Volgens Joris Luyendijk, journalist en antropoloog, is de toekomst dat journalisten en webdevelopers samen concepten, artikelen en series bedenken. Belangrijk is dus om die mogelijkheid te bieden aan lezers. Zo worden lezers actief en letterlijk onderdeel van een tijdschrift. Daarnaast moet online en offline content aanwezig zijn en elkaar altijd aanvullen. Gewoontes van lezers en de waarde die ze toekennen aan content zijn essentieel voor hun gedrag. Goede kranten en tijdschriften bieden een selectie van wat belangrijk is en duiden waarom dat zo is. Dat is hun toegevoegde waarde. Gewoontes zijn gecompliceerder en subtieler. Gedrukte media waren lang onderdeel van diepgewortelde levensstijlen. Die gewoonte maakte het makkelijker om waarde te behouden. Als de waarde van een periodiek eenmaal is herkend (of doorgegeven) is ze essentieel voor de lezers. Ze willen die waarde niet verliezen; een niet-lezer heeft die waarde nog niet gevonden. Daarom is het makkelijker om een lezer te behouden dan een nieuwe te werven. Er zullen in elk geval altijd mensen blijven die behoefte hebben aan het tactiele en de stilte van een papieren tijdschrift, aan de verdieping en het ongestoord en zonder ruis consumeren van informatie.

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

10


11

BRANCHE & MERK


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

12


13

BRANCHE & MERK


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

14


15

BRANCHE & MERK


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

16


Het uitgeversduo Paul van der Niet en Peter van Dijk vormt samen Lente media. Paul van der Niet heeft een achtergrond in de filmwereld en Peter van Dijk een achtergrond in de boekenwereld. Lente media is waar deze werelden elkaar raken. Het bedrijf is in januari 2015 opgericht en heeft 2 glossy’s uitgebracht. De eerste uitgave van Lente media is de spraakmakende glossy over Jezus. Als beroemdheden zoals Linda de Mol, Maarten van Rossum en Youp van ‘t Hek een eigen glossy krijgen, dan toch zeker ook de bekendste persoon op aarde, dachten de vier (christelijke) initiatiefnemers van de eenmalige glossy Jezus!. De vier willen hiermee het beeld dat veel mensen van Jezus hebben, opfrissen. Voor deze glossy was bewust gekozen om veel gebruik te maken van niet-gelovige schrijvers, vormgevers en fotografen. Dit levert een verrassend eindproduct op, waardoor het voor zowel gelovigen als niet-gelovigen een interessant magazine is geworden. Ook deze glossy biedt zowel offline als online content aan. De glossy biedt namelijk de mogelijkheid om virtueel me te lopen met wandelingen van Jezus. Met behulp van een layer-app kun je levensecht om je heen kijken op bijvoorbeeld de Tempelberg. Al met al zijn de makers zijn er op meerdere plekken in geslaagd om je - ongeacht je achtergrond - op een frisse manier te laten kijken naar de man waar al zo veel over geschreven en gezegd is. De inhoud is afwisselend en boeiend, voor elk wat wils. Eind 2015 volgde de Bijbelglossy: een nieuwe glanzende uitgave van het Nieuwe Testament met veel illustraties en een bijbehorende app. Peter van Dijk op de vraag waarom je de Bijbel in een glossy zou gieten: “Het is voor ons een nieuwe mogelijkheid om het Evangelie voor een groot publiek beschikbaar te maken. Want als ze de Bijbel lezen, komen ze vanzelf God tegen. In het hart van het blad staat een tekst uit het Oude Testament: dat God toekomst en nieuwe hoop geeft. Ik hoop van harte dat die boodschap de lezers bijblijft. De glossy heeft dus twee doelen: we bereiken een groter publiek met de Bijbel en hopen de mensen die de Bijbel heel goed kennen, te verrassen met deze opmaak.” Lente media heeft citaten uit de Bijbel gekozen die met name door Flow- en Happinez-lezers gewaardeerd worden, zoals ‘waar je schat is, daar zullen ook je hart en gedachten zijn’. Bovendien hebben ze een app voor smartphones laten maken, waarmee sommige illustraties prachtig tot leven komen. Dat maakt de beleving nog mooier. Ook hier is dus gebruik gemaakt van offline aanbod in combinatie met online aanbod. In het kort is de missie van Lente media om een brug te slaan tussen de seculiere wereld en de christelijke wereld, dit op een eigentijdse en open-minded manier zonder belerend te willen zijn. Zie volgende 2 pagina’s voor een overzicht van glossy’s die dit (ook) voor ogen hadden.

17

BRANCHE & MERK


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

18


19

BRANCHE & MERK


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

20


21

BRANCHE & MERK


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

22


23


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

24


25

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

26


27

TRENDS & PROGNOSE


Onderzoek na onderzoek geeft aan dat het beter met ons gaat dan ooit in de geschiedenis. Het geweld in de wereld neemt af, de veiligheid neemt toe, de vrijheid groeit. We geloven het niet. De medialogica vereist incidenten die kunnen worden uitgelicht, terwijl maatschappelijke ontwikkeling een continu proces is. Maar welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn momenteel gaande die invloed hebben op het concept New Samaritan?

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

28


29

TRENDS & PROGNOSE


Het samenleven maakt een existentiële crisis door. Het nieuws toont de vele vijandigheden tussen het individu en de vertegenwoordigers van het systeem. We willen niet langer gevangenen zijn van de onoverzichtelijkheid der dingen en creëren onze persoonlijke cirkels van vertrouwen, een selecte groep waarop we blind durven varen. Dat zorgt voor grip op een wereld waarbinnen de waarheden van vandaag de onwaarheden van morgen zijn. We wensen een menselijke maat. Tijd is aandacht. Anderen laten de overheid simpelweg links liggen en creëren een autarkische mini-samenleving, met een onderling ruilsysteem dat zich niet langer verbindt aan bestaande structuren. We gaan de ander weer ontdekken als iemand waar we niet alleen iets mee moeten, maar ook kunnen. Vertrouwen en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Na twee decennia nadruk op ‘ik’, succes, selfies, efficiëntie en het bijbehorende ongeduld, neemt de behoefte aan het zelfoverstijgende toe. Voel ik nog binding met anderen, met een idee? Durf ik te vertrouwen op wat de ander zegt en doet? Vind ik het prettig wanneer mensen mij vertrouwen? De grootste revolutie vindt niet plaats in technologie maar in onze mindset: we hebben het andere in de anderen nodig om vooruit te komen. Gelijkgestemden zoeken elkaar op en gaan een flexibele verbintenis aan. Alleen gezamenlijk krijgen we grip op wat gezamenlijke problemen zijn. Samengrip zoekt naar nieuwe ‘wij’vormen, zonder er direct een ‘zij’ aan te koppelen. Nu ik de bouwsteen van de samenleving ben, wat is mijn bouwende vermogen? Dat is de vraag die bij deze tijd hoort. We willen gehoord worden, gezien worden en ons eendeel voelen van iets gezamenlijks. Wat is mijn betekenis en welke verbinding zoek ik, waaraan kan ik mijn steentje bijdragen? Er gloort begrip voor het andere, de ander. Omdat we inzien dat ons ik niets betekent zonder de ander. Alleen samen krijgen we grip op onze nieuwe wereld. En bouwen we aan onderling vertrouwen.

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

30


31

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

32


33

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

34


Verbinding aan elkaar, verbinding aan merken. Er is aandacht voor het potentieel van introverten, zonderlingen en dwarskijkers. Er is oog en ruimte voor onderwerpen als empathie, bezieling, inspiratie en passie, waar tot voor kort vooral ratio, kennis en kundes leidend waren. Voorwaarde is wel dat we ons individueel niet isoleren, maar in verbinding blijven, om zo onze betekenis binnen het geheel te kunnen zien en voeden. De opdracht voor de toekomst is continue reectie op de reikwijdte van de eigen kracht. We zijn allemaal uniek, maar ook weer niet zo uniek als we dachten. Startend bij de persoonlijke betekenis zoeken we tastend naar grip op de wereld om ons heen. Bij gebrek aan grote lijnen pakken we het zelf maar aan, op controleerbare schaal. Creatieve samenwerkingsverbanden schieten overal uit de grond. De wil tot verandering is breed aanwezig, de frustratie over de gevoelde tegenwerking ook. Kunnen we als burger, als consument en als mens, vanuit autonomie, met onze unieke competentie, verbinding maken met elkaar? Ons kantoor, onze levensloop, onze samenleving, ze worden flexibeler van opzet, en kunnen dat ook worden, zolang we grip op onze eigen kern hebben en het geheel in ogenschouw durven nemen. Wat ons bindt is de wens verbinding te maken.

35

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

36


37

TRENDS & PROGNOSE


We proeven chaos, onveiligheid, onzekerheid. Mensen zijn massaal op de vlucht voor oorlog en geweld. Ontheemden zoeken veiligheid. Terroristen stromen een land niet eens zover van Europa verwijderd binnen en zaaien paniek in onze steden. Ze doen dat met wapens, in luxe jeeps en op gympies die ze ‘bij ons’ kopen, met geld verkregen uit de verkoop van dezelfde olie waarop de tanks rijden die wij tegen hen inzetten. Anna Smit “We hebben jarenlang op de toppen van ons kunnen geleefd, met als gevolg dat veel mensen een burn-out kregen. Alles heeft ene houdbaarheidsdatum en die hebben we nu als samenleving bereikt: het is tijd om pas op de plaat te maken, om lief te hebben en te leven vanuit het hart.” Elena Simons ziet dat er steeds meer initiatieven zijn die als doel hebben om meer zachtheid en vriendelijkheid in de samenleving te brengen. “De media brengen ons vooral nieuws over dreiging, dat is nu eenmaal hoe de media werken: gevaar trekt de aandacht van ons brein. Dat zorgt voor een tegenreactie: mensen willen wat doen, iets bijdragen. Het geeft bovendien een prettig gevoel iets goeds te doen voor een ander.” Annerieke, een vrouw die vluchtelingen begeleidt op Lesbos, stelt in een uitzending van RTL Late Night: “Mensen vragen me steeds: is wat jij doet geen druppel op een gloeiende plaat? Maar mijn tegenvraag is: wat als mijn druppel nu eens precies landt waar hij nodig is?” Door de persoonlijke bijdrage centraal te stellen krijgt men grip. “Ik doe wat nodig is. Dat geeft zekerheid.” Aandacht geeft betekenis. Betekenis zorgt voor grip.

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

38


39

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

40


41

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

42


De zoektocht naar geluk is eindeloos. Wij mensen zijn altijd op zoek naar geluk. Inmiddels weten we dat je van geven gelukkiger wordt dan van graaien. De vrucht van een vriendelijke daad is geluk. Door vriendelijk en gul te zijn zie je de ander in een gunstiger daglicht en met meer mededogen; hulpvaardigheid leidt tot een versterkt gevoel van verbondenheid en solidariteit met je omgeving. Door vriendelijk gedrag zwakken schuldgevoelens af. Je voelt je minder ongemakkelijk bij de moeilijkheden en het lijden van andere mensen, en je raak bewust van je eigen, relatief gunstige situatie. Met andere woorden: door anderen te helpen voel je jezelf gefortuneerd, wat je dankbaar maakt. Goedheid heeft invloed op ons zelfbeeld. Wie goeddoet, gaat zichzelf zien als een altruĂŻstisch, meelevend mens. Door mensen te helpen of je in te zetten voor een goed doel, laat je je vaardigheden, mogelijkheden en deskundigheid zien en krijg je meer grip op het leven. Goedheid vormt het begin van een reeks positieve sociale gevolgen. Als je mensen helpt, krijg je daarvoor dank en waardering. Mensen zullen jou op hun beurt helpen als je in nood zit. Door anderen te helpen, bevredig je de basale menselijke behoefte aan verbondenheid.

43

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

44


45

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

46


In deze tijd, waarin we overspoeld worden door ingrijpende gebeurtenissen -die zich direct in onze persoonlijke leefwereld opdringt via social media-, ontstaat er behoefte aan meer zachtheid. Er treedt een verschuiving op van nadruk op materiële waarde naar menselijke waardigheid. Hierbij draait het om: oog voor elkaar hebben – het onverwachte doen – naastenliefde. Samen individu zijn, verbindingen leggen en deel voelen van iets gezamenlijks waardoor we bouwen aan ons eigen geluk.

47

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

48


open menselijk natuurlijk onverwacht

49

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

50


fris eerlijk ingetogen

51

TRENDS & PROGNOSE


organisch onverwacht fragiel

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

52


53

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

54


natuurlijk gebroken zacht

55

TRENDS & PROGNOSE


veelheid divers fijntjes

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

56


57

TRENDS & PROGNOSE


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

58


59


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

60


New Samaritans zijn open-minded, creatief en hebben een brede interesse. Ze willen bijdragen aan een betere wereld en durven over drempels heen te stappen. Zij doen dat op hun eigen manier, maar altijd zรณ dat de wereld een stukje mooier wordt.

61

DOELGROEP


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

62


63

DOELGROEP


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

64


65

DOELGROEP


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

66


The caregiver – de beschermer
: bij dit archetype gaat het om hulp, verbondenheid, sfeer en harmonie. Deze merken weten waar het om gaat in het leven. De belofte is dat ze je ondersteunen bij je ontwikkeling. Ze zijn integraal onderdeel van het leven. De essentie van de dienaar is dienstbaar zijn. Hierdoor werken ze voor het belang van anderen en begeleiden ze hen in hun behoefte. Dienaren willen helen en stellen zich, op de achtergrond, dienstbaar en verzorgend op. Ze zijn praktisch, bekwaam, sensitief en bedreven in het onderhouden van persoonlijke contacten. Dienaren willen het welzijn van iedereen dienen en kunnen hierbij hun ego opzij zetten. Mogelijk gevolg hiervan is dat ze vergeten voor zichzelf te zorgen en ontkennen dat hun hulp niet altijd welkom is. Door hun intuïtie weten ze in sommige situaties haarfijn wat de behoefte is. Ze zijn in staat complexe zaken te reduceren en concrete oplossingen te geven voor problemen die je in je leven tegen kunt komen. Als ze in hun angst schieten kunnen ze manipulatief en overheersend worden.

67

DOELGROEP


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

68


69


In deze tijd waarin polarisering, oorlogen en crisissen ons leven binnendringen, ontstaat er in toenemende mate behoefte aan zachtheid. Mensen gaan op zoek naar wat hen verbindt, in plaats van wat hen scheidt. Verbondenheid en naastenliefde maken de wereld niet alleen mooier; ook het geluksniveau van mensen wordt hierdoor positief beĂŻnvloed. Het concept New Samaritan daagt mensen uit om die zachtheid en verbinding in hun leven handen en voeten te geven. Het middel is een inspirerend magazine over New Samaritans dat door crowdsourcing ontstaat. Het wordt een platform voor diverse ideeĂŤn en verhalen met als doel een community in beweging te brengen. Het halfjaarlijkse magazine zal worden uitgegeven worden door Lente media en is verkrijgbaar bij enkele duurzame winkelketens, op festivals en andere plekken met oog en hart voor duurzaamheid, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid.

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

70


71

CONCEPT


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

72


73

CONCEPT


New Samaritan is geïnspireerd op de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. Eén van de meest bekende gelijkenissen uit de Bijbel. Deze gelijkenis staat voor naastenliefde - het onverwachte doen - oog voor elkaar hebben. Een wetsleraar stekt Jezus een vraag Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets verkeerd laten zeggen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ Jezus zei tegen hem: ‘Wat staat er in de wet? Wat lees je daar?’ De man antwoordde: ‘Houd van de Heer, je God, met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medemensen als van jezelf.’ Toen zei Jezus: ‘Dat is het goede antwoord. Als je dat doet, zul je eeuwig leven.’ Jezus vertelt over een man op reis De wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus. Daarom vroeg hij: ‘Wie is mijn medemens dan?’ Toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei: ‘Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem halfdood, en lieten hem liggen. Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. Toen er even later een hulppriester langskwam, gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. Een Samaritaan helpt de man Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man liggen en kreeg medelijden. Daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn. En hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem. De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op mijn terugreis.” Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?’ De wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan.’ (Lucas 10 : 25-37)

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

74


Doel van een platform: vergroten van je kennis, uitwisselen van ervaringen, uitbreiden van je netwerk, ontmoeten van gelijkgestemden. Dรกt is wat New Samaritan wil zijn.

Crowdsourcing is het online benutten van de kennis, kunde of creativiteit van een grote groep mensen. Een containerbegrip dat vele doelen kan dienen. Een groep klanten die meedenkt over productverbeteringen en wetenschappers die werkende oplossingen vinden voor scheikundige uitdagingen van bedrijven. Maar ook creatievelingen die voor je op zoek gaan en ontwerpen voor je maken. Op deze manier komt New Samaritan aan content voor in het magazine.

De vormgeving van het magazine is in een paar woorden: open- persoonlijk- subtiel. Openheid komt naar voren door relatief veel witruimte, daardoor krijgt werk van New Samaritans de aandacht die het verdient. Het persoonlijke komt naar voren door het handgeschreven font. New Samaritan wil op deze manier het menselijke en toegankelijke van het concept laten zien. De subtiliteit komt tot uitdrukking door de bescheiden manier van presenteren. New Samaritan wil de lezer geen mening opleggen, maar meerdere visies laten zien. Zo is er voor ieder wat wils.

75

CONCEPT


New Samaritan is te volgen via de website, Pinterest (pinterest.com/newsamaritanmag/) en Instagram (instagram.com/newsamaritanmag/). New Samaritans kunnen hun werk insturen via de website en/of hun (of andermans) werk taggen met #newsamaritans en op die manier kans maken om in het magazine te komen.

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

76


77

CONCEPT


Om de doelgroep vóór publicatie vast warm te maken voor en bekend te maken met het magazine, worden kaarten gedrukt met input die al geleverd is voor het komende issue. Het concept New Samaritan draait om geven en daarom worden deze kaarten ook weggegeven. Deze zijn verkrijgbaar bij de verkooppunten van het magazine.

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

78


Elke issue zal een ander merk, bekend persoon of New Samaritan gevraagd worden voor de rol van hoofdredacteur. Deze hoofdredacteur mag zelf weten hoe het magazine ingevuld mag worden, mits het bij de visie van New Samaritan past. Zo kan deze persoon zelf mensen vragen om input voor in het magazine. Lente media is elk magazine de Art Director, zo ontstaat er een dynamisch en tegelijk herkenbaar beeld. Het magazine zal worden gedrukt op gerecycled papier en kost €9,95. Van de opbrengst gaat 10% naar een goed doel. Deze 10% is opgesplitst in 50% voor het doel dat de hoofdredacteur kiest en 50% voor de New Samaritans die input hebben geleverd in het magazine. Lente media verdient geld door advertenties. Voorbeelden van adverteerders en sponsors zijn ASN Bank (“Duurzame bank voor de wereld van morgen”), Triodos (“Een van de duurzaamste banken ter wereld”) en Marqt (“Supermarkt voor duurzame dagelijkse boodschappen”). Deze bedrijven sluiten aan bij de visie van New Samaritan(s).

79

CONCEPT


Het magazine wordt verkocht bij duurzame winkelketens, op festivals en andere plekken met oog en hart voor duurzaamheid, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Waaronder: Nukuhiva, LENA fashion library, Reshare store van het Leger des Heils, Marqt, Fair Fashion Festival, Episode, Sukha en het Exxpose festival (op de foto van links naar rechts, van boven naar beneden).

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

80


81

CONCEPT


Deze flowchart geeft op een schematische manier aan hoe het proces verloop van magazine tot verkoop en van verkoop tot magazine. Daarnaast geeft het globaal een beeld van hoe gestimuleerd wordt om New Samaritan een community te laten zijn.

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

82


Bekendmaking via sociale media: Instagram, Pinterest en de website

New Samaritan

Mensen laten delen wat voor hen #newsamaritan is

Mensen mee laten denken op Pinterest

Input op kaarten drukken

Door middel van crowdsourcing input verzamelen

Kaarten sturen naar winkels, om te exposeren en weg te geven

Kaarten sturen naar influencers

Verkoop in winkels, festivals en online

Magazine laten drukken

83

CONCEPT


ONDERZOEK NEW SAMARITAN

84


85


www.decorrespondent.nl, De Correspondent. https://decorrespondent.nl/1258/zeven-richtingaanwijzers-voor-een-nieuw-soort-christendom/93503366-dd5784b9 www.eo.nl, Evangelische Omroep. http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/het-is-niet-wat-u-verwacht-geloof-me-ik-was-hooked/ www.eo.nl, Evangelische Omroep. http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/jezus-glossy-krijgt-vervolg/ www.extendlimits.nl, Extend Limits. http://www.extendlimits.nl/nl/publicaties/trendrede/trendrede-2015 www.frankwatching.com, Frankwatching. https://www.frankwatching.com/archive/2014/10/17/crowdsourcing-wat-kun-je-ermee-3-inspirerende-voorbeelden/ www.frankwatching.com, Frankwatching. https://www.frankwatching.com/archive/2013/08/21/waarom-er-over-vijf-jaar-nog-tijdschriften-zullen-zijn/ ww.hansvanderloo.nl, Hans van der Loo. http://www.hansvanderloo.nl/imgUser/file/file/SMM_09_STORYMAN_23_28.pdf www.lentemedia.com, Lente media. http://www.lentemedia.com/ www.mijnwoordenboek.nl, Mijn Woordenboek. http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BARMHARTIGHEID/1 www.mintjesenco.nl, Mintjes & Co. http://www.mintjesenco.nl/storytelling/de-kracht-van-verhalen/ www.nos.nl, Nederlandse Omroep Stichting. http://nos.nl/video/2104492-bijna-honderd-doden-bij-aanslagen-in-bagdad.html www.nos.nl, Nederlandse Omroep Stichting. http://nos.nl/artikel/2106727-tientallen-doden-bij-aanslagen-in-syrische-kuststeden.html www.nrc.nl, Nieuwe Rotterdamse Courant. http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/12/van-hyves-naar-de-totale-polarisatie-1597662 www.parool.nl, Parool. http://www.parool.nl/kunst-en-media/na-linda-en-maarten-krijgt-jezus-een-eigen-glossy~a3845944/ www.puurvandaag.nl, Puur! vandaag. http://www.puurvandaag.nl/het-verhaal-achter-jezus/ www.quotenet.nl, Quote. http://www.quotenet.nl/Nieuws/Column-Robert-Jan-Blom-Is-de-crisis-voorbij-Nee-bepaald-niet-167722

ONDERZOEK NEW SAMARITAN

86


www.trendrede.nl, TrendRede. http://trendrede.nl/de-7-werken-van-barmhartigheid/ www.utwente.nl, University of Twente http://essay.utwente.nl/61294/1/Bolhuis_Sharon_-s_0164011_scriptie.pdf www.youngworks.nl, Youngworks. http://www.youngworks.nl/creatief-met-tijdschriften/

De maakbaarheid van het geluk, een wetenschappelijke benadering voor een gelukkig leven. Door Sonja Lyubomirsky De bijbel, glossy, 2015. Jezus! glossy, 2015 MOOD 16, trendboek door Translator, onder leiding van Hilde Roothart Psychologie Magazine, nummer 2 – 2016 TrendRede 2016, een initiatief van Nederlandse toekomstdenkers. Van trends naar brands. Eerste druk. Hilde Roothart en Wim van der Pol.

Covers: van het magazine (zie titel) Verkooppunten: winkels zelf Overig: eigen beeld

87

BRONNEN


Profile for Daisy Ranoe

New Samaritan onderzoek  

Afstudeerwerk Daisy Ranoe, Academie Artemis - 2016 • Magazine: https://issuu.com/daisyranoe/docs/new_samaritan_magazine_-_pdf_3

New Samaritan onderzoek  

Afstudeerwerk Daisy Ranoe, Academie Artemis - 2016 • Magazine: https://issuu.com/daisyranoe/docs/new_samaritan_magazine_-_pdf_3

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded