Issuu on Google+

Bab 16 Perkembangan Sistem Perhubungan


 Dilengkapi

dengan pelbagai peralatan multimedia/komputer yang terkini  Memungkinkan pengurusan sekolah menjadi lebih cekap dan berkesan  Rangkaian Sekolah Global – membolehkan sekolah-sekolah di negara Malaysia dihubungkan secara elektronik dengan sekolah-sekolah terpilih di seluruh pelosok dunia


THANK YOU


sekolah bestari