Page 55

Các bạn VTTCer có biết rằng

Test IQ là một trong những phương thức kiểm

tra thường xuyên của nhà tuyển dụng để chọn ra ứng viên xuất sắc không? Hãy cùng News 3 rèn luyện

IQ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai nhé. ☺

Đặc biệt trong VTTC News kỳ này, với chủ đề chính là Hướng Nghiệp - Tuyển Sinh,

10 bạn

VTTCer gửi câu trả lời đúng và sớm nhất đến hộp mail: news@vuontoithanhcong.com sẽ nhận được một món quà rất ý nghĩa từ Ban Quản Trị Vươn Tới Thành Công đấy ^.^. Quà tặng cho kỳ này chính là

“Mã Số Trắc nghiệm tính cách MBTI” tại trang

web: www.mbti.vn đó các bạn. Các “Mem” nhà mình hãy cùng rèn luyện IQ và hiểu rõ bản thân nào!

1. Hãy tìm số khác biệt nhất trong dãy số sau: 9678 – 4572 – 5261 – 5133 – 3527 – 6895 – 7768 2. Hãy chọn hình nào còn thiếu:

3. Hình nào khác biệt nhất trong 5 hình sau:

VTTC News 3  

VTTC News- Let's share to be shared