Page 52

5. Bạn có biết thể loại công việc mà bạn thích làm? a. Không thật sự biết - bạn muốn làm rất nhiều thứ, nhưng bạn vẫn chưa vạch ra một kế hoạch nào cả (bạn muốn sự lựa chọn của mình rộng mở, bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình) b. Có - bạn muốn làm những gì mình luôn mơ ước và sẽ rất thất vọng nếu không làm được điều đó c. Một việc làm tử tế - bạn nghĩ rằng bạn sẽ vui lòng làm, và bạn chỉ quan tâm nó sẽ đem lại cho bạn điều gì 6. Có một công việc - điều đó có quan trọng với bạn không? a. Đó không phải là vấn đề lớn - công việc không phải là tất cả. Bạn muốn có những mối quan hệ rộng và một cuộc sống hạnh phúc b. Khá quan trọng - bạn sẽ làm việc ít nhất 30 năm tới và bạn muốn làm công việc mà mình yêu thích. c. Rất quan trọng - bạn muốn mọi thứ tốt nhất kể cả công việc, một công việc đem lại cho bạn rất nhiều tiền 7. Khi chọn những môn học cho năm tới, điều gì sẽ giúp bạn quyết định? a. Bạn chỉ chọn những môn học sẽ giúp bạn chuẩn bị cho đại học và công việc trong tương lai không cần biết là bạn có thích hay không, tất cả các môn khác đều là phung phí thời gian. b. Bạn chỉ chọn những môn học bạn thích - trường học đã quá nhàm chán với những lớp học riêng lẻ. Vả lại, bạn có vẻ luôn học tốt những môn mình thích. c. bạn sẽ chọn những lớp bạn thích và những môn học mà bạn giỏi - lớp học sẽ vui như hội nếu có những người bạn hợp cạ. 8. Nếu bạn có thể hòan thành tốt mọi thứ thì công việc mơ ước của bạn sẽ là gì? a. Luật sư - bạn không thể có đủ kiến thức về luật pháp qua truyền hình, vì vậy bạn chắc rằng bạn yêu thích không khí trong một phòng tiếp kiến. b. Giáo viên - bạn thích công việc giám sát sau giờ mà bạn làm năm vừa rồi, và đó là một dấu hiệu tốt. c. Thời trang - bạn tôn thờ thời trang, và đã từng học ban.

VTTC News 3  

VTTC News- Let's share to be shared

VTTC News 3  

VTTC News- Let's share to be shared