Page 15

Trắc nghiệm RIASEC định hướng ngành nghề Bộ công cụ này được xây dựng trên cơ sở lý thuyết cho TS Tâm lý học John Holland dày công tìm hiểu. Lý thuyết này dựa trên 8 luận điểm, trong đó có 2 luận điểm đầu là: 1. Hầu như ai cũng có thể xếp vào 1 trong 6 kiểu người, 6 kiểu người đó là •

R - Realistic (Người thực tế)

I – Investigative (Người thích nghiên cứu)

A – Artistic (Người có tính nghệ sĩ)

S – Social (Người có tính xã hội)

E – Enterprising (Người dám nghĩ dám làm)

C – Conventional (Người công chức)

Có 6 môi trường hoạt động ứng đúng với 6 người kể trên. Lý thuyết ngày về sau lấy 6 chữ cái ghép lại thành tên RIASEC. Trên cơ sở lý thuyết này, John Holland đã xây dựng một bộ Test dành cho người muốn tự hiểu mình. Qua nhiều năm phát triển, bộ trắc nghiệm này giúp cho người ta tự phát hiện được các kiểu người trội nhất đang tiềm ẩn trong con người mình để tự định hướng khi lựa chọn nghề. Bạn có thể làm bài trắc nghiệm này tại: http://toilaai.vn/trac-nghiem/trac-nghiem-huong-nghiep-john-holland/280/Trac-nghiem-Huong-nghiepJohn-Holland-.html (Online) Hoặc http://nld.com.vn/20090216121354800P0C1017/trac-nghiem-dinh-huong-nghe-nghiep.htm (Offline) Website Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp Trang web này là thành quả của Nhóm nghiên cứu do TS Lê Thị Thanh Mai (ĐH Quốc Gia TP.HCM) làm trưởng nhóm. Nó được ra đời với mong muốn sẽ phần nào giúp các bạn học sinh có được định hướng nghề nghiệp một cách khoa học và chính xác hơn để từ đó có thể tìm hiểu và chọn ngành học phù hợp với sở thích nghề nghiệp và kết quả học tập bậc THPT, tăng khả năng trúng tuyển. Tại đây, bạn có thể:

VTTC News 3  

VTTC News- Let's share to be shared

VTTC News 3  

VTTC News- Let's share to be shared