Page 1

Ugdymo plėtotės centras

<Mokyklų bibliotekų darbuotojų darbas su informacine sistema „Mobis“ (2.14 versija) Mokinio knyga

TURINYS 4 psl.

SFMIS NR. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-001


Švietimo informacinių technologijų centras

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO VYKDOMAS PROJEKTAS „MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS, TAIKANT ŠIUOLAIKINES PRIEMONES“ SFMIS NR. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-001

„Mokyklų bibliotekų darbuotojų darbas su informacine sistema „Mobis“ (2.14 versija)“ Metodinė medžiaga, skirta lektoriui

Projektas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“, Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-001, finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą”. Projektas yra sudėtinė „Mokyklų tobulinimo programos plius“ dalis. Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras, partneris – Švietimo informacinių technologijų centras.


TEMŲ SĄRAŠAS I sesija UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO VYKDOMAS PROJEKTAS „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“......................................................................................................................... 2 SFMIS Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-001............................................................................................................. 2 TEMŲ SĄRAŠAS.............................................................................................................................................. 3

PRIEDAS. UNIMARC TAISYKLĖS

MOBIS 03  

Mokymosi medžiaga programos dalyviui (klausytojui) Programa „Mokyklų bibliotekų darbuotojų darbas su informacine sistema MOBIS (2.14 versija...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you