Page 1

V. VADOVĖLIŲ FONDAS IR JO APSKAITA Temų sąrašas

V. VADOVĖLIŲ FONDAS IR JO APSKAITA..............................................................................98 5.1 Vadovėlių fondo katalogavimas...............................................................................................98 5.1.1 Vadovėlio BĮ paieška........................................................................................................98 5.1.2 Vadovėlio BĮ importavimas iš IS MOKYKLA svetainės ................................................99 5.1.3 Vadovėlio BĮ kopijavimas iš „z39.50 Vadovėlių paieška“............................................102 5.1.4 Naujo BĮ kūrimas............................................................................................................104 5.2 Vadovėlių fondo komplektavimas..........................................................................................106 5.2.1 Vadovėlių egzempliorių užsakymas................................................................................106 5.2.2 Vadovėlių sąskaitos kūrimas...........................................................................................107 5.2.3 Vadovėlių egzempliorių kūrimas....................................................................................107 5.2.4 Vadovėlių egzempliorių nurašymas................................................................................110 5.3 Vadovėlių bendroji apskaita..................................................................................................111 ŠIOJE DALYJE • • • • • • •

Išmoksime kataloguoti, komplektuoti vadovėlių fondą, vykdyti jo bendrąją apskaitą. Išmoksite naudotis vadovėlių tvarkymui skirta programos dalimi „Vadovėliai“. Išmoksite atlikti vadovėlių paiešką. Išmoksite tvarkyti ir kurti vadovėlių užsakymus. Išmoksite tvarkyti ir spausdinti vadovėlių sąskaitas. Žinosite, kaip dirbti su vadovėlių gavimo informacija. Žinosite, kaip spausdinti bendrąją ir papildomą vadovėlių apskaitą ir vadovėlių apskaitos kortelę.

5.1 Vadovėlių fondo katalogavimas 5.1.1 Vadovėlio BĮ paieška Vadovėlių tvarkymui yra skirta programos dalis „Vadovėliai“, kurios meniu atsidaro pagrindiniame programos lange pasirinkus komandas Egzemplioriai  Vadovėliai. • Kad įrašai nesidubliuotų, fondo katalogavimą pradedame nuo BĮ paieškos. Pagrindiniame programos lange pasirenkame komandas: Egzemplioriai  Vadovėliai  Paieška. Atsidaro įrašų paieškos langas (5.1 pav.). Šis langas skiriasi nuo dokumentų paieškos lango tik tuo, kad jame galime vykdyti vadovėlių paiešką pagal dalyką, kategoriją, klasę.

98


5.1 pav. Įrašų paieškos langas •

Įvedame paieškos kriterijus ir spaudžiame mygtuką „Ieškoti“. Jei sistemoje BĮ randame, tada atsidaro paieškos rezultatų langas (5.2 pav.).

5.2 pav. Paieškos rezultatų langas Paieškos rezultatų langas sudarytas iš dviejų dalių: •

Įrašų sąrašo lango, kuriame yra mygtukai, skirti darbui su sąrašu bei juostelė, rodanti rastų įrašų kiekį.

Pažymėto įrašo peržiūros lango, kuriame yra mygtukai skirti darbui su įrašu.

5.1.2 Vadovėlio BĮ importavimas iš IS MOKYKLA svetainės Jei sistemoje nerandame vadovėlio BĮ, jį kopijuojame. Vadovėlio BĮ kopijavimas. Pasirenkame komandas: Egzemplioriai  Vadovėliai  Paieška  Įrašų paieškos lange įrašome pavadinimą arba autorių  spaudžiame mygtuką „Ieškoti“  spaudžiame mygtuką „Ne“  spaudžiame mygtuką „www“ (Importas iš IS MOKYKLA svetainės): 1.

Paieškos lange (5.3 pav.) įrašome paieškos kriterijus ir spaudžiame mygtuką „Ieškoti“.

99


5.3 pav. Paieškos langas 2.

Pasirenkame vadovėlio BĮ (5.4 pav.).

5.4 pav. Paieškos rezultatų langas 3.

Lentelės apačioje pasirenkame „Mokyklų bibliotekininkams: įrašas kopijavimui“ (5.5 pav.).

100


5.5 pav. Vadovėlio BĮ langas 4.

5. 6.

Patvirtiname spausdami mygtuką OK (5.6 pav.).

5.6 pav. Patvirtinimo informacija Iš BĮ lango (5.5 pav.) į BĮ įrašų langą (5.4 pav. ) galima grįžti paspaudus mygtuką „Backspace“. Tai yra patogu, kada norime kopijuoti kelis įrašus iš to paties lango. Paspaudus antrą kartą, pateksime į pradinį Paieškos langą (5.3 pav.). Arba galime naudoti mygtuką „Paieška registre“.

Nukopijuotus vadovėlių BĮ matysime Egzemplioriai  Vadovėliai  Paieška (5.7 pav.) ISBD forma. Paspaudus mygtuką „Unimarc“ matysime Unimarc formatu.

101


5.7 pav. Įrašų sąrašo langas Vadovėlio BĮ galime redaguoti paspaudus mygtuką . Matome, kad importavus BĮ iš IS MOKYKLA svetainės (5.8 pav.), jau turime labai svarbius vadovėliams laukus: 119 ir 129. Tai suteikia mums galimybę atlikti paiešką pagal dalyką ir kategoriją (119 laukas); pagal klasę (129 laukas). Tačiau neturi 210 lauko a ir c polaukių, juos turėsime įkelti papildomai. 215 lauke a polaukyje nėra raidės „p.“ BĮ redaguojame ir pataisome šiuos trūkumus.

5.8 pav. Įrašo redagavimo langas 5.1 Praktinė užduotis: importuokime tris vadovėlio BĮ iš IS MOKYKLA svetainės.

5.1.3 Vadovėlio BĮ kopijavimas iš „z39.50 Vadovėlių paieška“ Palyginimui nukopijuokime to paties vadovėlio„Fizika. IX kl.“ BĮ iš „z39.50 Vadovėlių paieška“. Pasirenkame komandas: Egzemplioriai  Vadovėliai  z39.50 Vadovėlių paieška: 1. Vadovėlio BĮ ieškome pagal pavadinimą, autorių arba ISBN (pasinaudokime įrašų rūšiavimu). 2. Pažymime kopijuojamą BĮ. 3. Spaudžiame mygtuką „Kopijuoti“. 4. Nukopijuotą BĮ matysime Egzemplioriai  Vadovėliai  Paieška (rodomas ISBD forma). Paspaudus mygtuką „Unimarc“ matysime Unimarc formatu. Kopijuotas vadovėlio BĮ iš „z39.50 Vadovėlių paieška“ turi tuos pačius laukus, kaip ir kopijuojami dokumentų BĮ iš „Paieška z.39.50“ (bibliotekos fondo katalogavimas). Matome, kad šis to paties vadovėlio BĮ (5.9 pav.) yra šiek tiek kitoks, nei importuotas BĮ iš IS MOKYKLA svetainės (5.8 pav.). Jame nėra 119 ir 129 laukų, tačiau yra daugiau kitos informacijos (210, 215, 606 laukai, naudojama Autoritetinių įrašų duomenų bazė). 5. Vadovėlio BĮ galime redaguoti paspaudus mygtuką

(5.9 pav.).

102


5.9 pav. Įrašo redagavimo langas 6. Trūkstamus laukus įkeliame paspaudus klavišą •

:

119 lauko a polaukį pildome palaipsniui einat žymekliu brūkšneliais į dešinę ir fiksuojant atitinkamus klasifikatorius (svarbiausi „kl_vad_kateg“ ir „kl_m_dalyk“) (5.10 pav.):

5.10 pav. Klasifikatorių langas 129 lauko a polaukyje įrašome klasę, kuriai skirtas vadovėlis; d polaukyje – patvirtinimo žymos datą; e polaukyje – patvirtinimo žymos registracijos numerį (5.11 pav.):

103


5.11 pav. Įrašo redagavimo langas 7. Redaguojamą BĮ išsaugome. Pastaba: jei vadovėlis yra dalis kelių dalių vadovėlio, tai pirmiausia kopijuodami turime pakeisti aprašo etiketėje hierarchinį lygį „2 žemesnio lygio įrašas“ į „0 hierarchinio lygio nėra“ ir tik tada įkelti papildomus 119 ir 129 laukus (nepakeitus lygio, įkeliamų laukų sąraše šių dviejų laukų nerasime). Sutvarkome antraštės, paantraštės duomenis.

5.2 Praktinė užduotis: nukopijuokite trijų vadovėlių BĮ iš „z39.50 Vadovėlių paieška“. Redaguokite vadovėlių BĮ įkeldami 119 ir 129 laukus.

5.1.4 Naujo BĮ kūrimas Jei sistemoje ieškomo vadovėlio BĮ neradome, tada gauname pranešimą (5.12 pav.). Spaudžiame mygtuką „Taip“ ir kuriame naują bibliografinį įrašą. Vadovėlių BĮ kuriami tik Unimarc formatu. Specialiais langais kurti vadovėlių BĮ nėra galimybės. Bibliografinio įrašo kūrimas susideda iš dviejų etapų: etiketės sukūrimo ir aprašo sukūrimo.

5.12. Pranešimo langas Pastaba: nekurkime vadovėlio BĮ pasirinkdami komandas Katalogas  Paieška. Sukūrę BĮ šioje vietoje, Egzemplioriai  Vadovėliai  Paieška jo nerasime. Vadovėlių fondas yra atskirtas nuo bibliotekos fondo. Vadovėlio naujo BĮ kūrimą pavaizduosime kurdami kataloginę kortelę:

104


Valentinavičius, Vladas

Fizika: vadovėlis 10 klasei / Vladas Valentinavičius. - Kaunas : Šviesa, 2006. - 229, [2] p : iliustr. - ISBN 5-43004213-7 1. Fizika - Vadovėliai 10 kl. UDK: 53(075.3)

Kataloginės kortelės kūrimo seka: Norėdami atidaryti naujo BĮ kūrimo etiketės langą, pagrindiniame programos lange pasirenkame komandas: Egzemplioriai  Vadovėliai  Paieška  Įrašų paieškos lange įrašome: 1. Pavadinimą arba autorių  . 2. Atsidariusiame patvirtinimo lange spaudžiame mygtuką „Taip“. 3. Etiketės lange (5.13 pav.) pažymime: • pozicija 5 – n; • pozicija 6 – a (spaudiniai) • pozicija 7 – m; • pozicija 8 – 0; • pozicija 17 – 3;

5.13 pav. Etiketės langas • spaudžiame mygtuką „Tęsti“. 4. Pildome laukus ir polaukius (5.14 pav.):

105


5.14 pav. Įrašo redagavimo langas Kurdami vadovėlio BĮ, visada etiketėje pasirenkame tik šias pozicijų reikšmes (5.13 pav.), todėl yra galimybė įkelti papildomus laukus: • 119 laukas (klasifikatoriai) grupuoja vadovėlius pagal dalyką ir kategoriją. • 129 lauke (vadovėlio duomenys) grupuoja vadovėlius pagal klases, todėl užpildome polaukį: a – nurodome klasę, kuriai skirtas vadovėlis; užpildome d ir e polaukius. 5. Užpildome indikatorius (I) ir koduotus duomenis . 6. Viską išsaugome. Pastaba: BĮ galime redaguoti. Jei atidarome redagavimo langą paspaudę mygtuką , tačiau jame neatlikome jokių veiksmų, rekomenduojama nespausti mygtuko

. Taip bus neperkraunama sistema

papildoma informacija. BĮ panaikiname spausdami mygtuką . Jį paspaudus, programa tikrina: • Ar turi kiti įrašai į jį ryšių? • Ar įrašas turi egzempliorių? Patvirtinimo lange patvirtiname savo apsisprendimą. Pastaba: skirtingai nei kataloguojant bibliotekos fondą, kada BĮ susiedavome su dalimis, tomais, kurdami vadovėlių fondą to nedarome. Susiejus vadovėlio dalis su bendrąją dalimi, negalėsime įkelti 119 ir 129 laukų, todėl prarasime galimybę ieškoti pagal dalyką, kategoriją ir klasę.

5.3 Praktinė užduotis: sukurkite pateiktų dviejų vadovėlių BĮ.

5.2 Vadovėlių fondo komplektavimas 5.2.1 Vadovėlių egzempliorių užsakymas Atlikdami vadovėlių užsakymą, pasirenkame komandas: Egzemplioriai  Vadovėliai  Užsakymas. Vadovėlių užsakymas vyksta taip pat, kaip ir bibliotekos fondo leidinių užsakymas. Tai padaryti išmokome temoje 3. Komplektavimas.

106


5.15 pav. Užsakymų langas

5.2.2 Vadovėlių sąskaitos kūrimas Meniu punktas „Administravimas“ pritaikytas ir vadovėlių fondui. Anksčiau sukurti tiekėjai, komplektavimo ir finansavimo šaltiniai, nurašymo priežastys jau yra mūsų sistemoje. Tačiau, jei reikalingo tiekėjo, finansavimo, komplektavimo šaltinio neturime, juos sukuriame. Bibliotekoje gaunamų vadovėlių sąskaitų (gavimo aktų), tvarkymui skirta programos dalis „Sąskaitos“ (5.16 pav.).

5.16 pav. Vadovėlių sąskaitų sąrašo langas Šiame lange pateikiamos sąrašas tik tų gavimo sąskaitų, kurios yra tvarkomos. Kai sąskaita baigiama tvarkyti, jai suteikiamas eilės numeris apskaitoje ir statusas „Sutvarkyta“. Tuomet ji šiame sąraše neberodoma. Sutvarkytų sąskaitų sąrašą galime rasti paspaudę mygtuką . Sukursime vadovėlių sąskaitą: • •

Pasirenkame komandas: Egzemplioriai  Vadovėliai  Sąskaitos  (5.16 pav.). Užpildome sąskaitos duomenis ( tai išmokome trečioje dalyje Komplektavimas) .

5.2.3 Vadovėlių egzempliorių kūrimas Vadovėlių egzemplioriai skiriasi nuo bibliotekos fondo egzempliorių tuo, kad jie yra apskaitomi kiekiais, ne inventoriniais numeriais. Vadovėlių egzemplioriams neturime galimybės įvesti brūkšninį kodą. Jų neskirstome į fondus, o įrašome šifrą (turime papildomą galimybę ieškoti egzempliorių pagal šifrą). Su sąskaita gavome vadovėlį „Istorija. 12 klasei. 1 d.“. Pirmiausia nukopijuojame šio vadovėlio BĮ arba jį sukuriame. Tada kuriame egzempliorius: • Pasirenkame komandas: Egzemplioriai  Vadovėliai  Sąskaitos  Pasirenkame sąskaitą  Spaudžiame mygtuką  Spaudžiame mygtuką „Ne“  Spaudžiame mygtuką  Įrašų sąraše įrašome paieškos kriterijų  Spaudžiame mygtuką „Ieškoti“  Pasirenkame vadovėlio BĮ  Spaudžiame mygtuką

 Egzempliorių lange spaudžiame mygtuką

 Užpildome egzemplioriaus laukus (5.17 pav.)  Spaudžiame mygtuką

.

107


5.17 pav. Vadovėlio egzemplioriaus langas •

Egzempliorius galime redaguoti. Pvz., gavome to paties pavadinimo vadovėlį su kita sąskaita, tačiau vadovėlio leidimo metai skiriasi. Turime pataisyti jo leidimo metus, nes vienoje vadovėlio kortelėje yra surašomi visų leidimų vadovėliai. Kad tai atlikti, sukuriame egzempliorius įprasta tvarka ir išsaugome. Po to pasižymime ir spaudžiame mygtuką redaguojame leidimo metus (5.18 – 5.19 pav.).

. Atsidariusiame lange

5.18 pav. Egzempliorių langas

5.19 pav. Redaguojamo egzemplioriaus langas Vadovėlio kortelę galime peržiūrėti BĮ lange paspaudę mygtuką „Kortelė“. Ją galime atspausdinti. Pastaba: kortelėje redaguoti nieko negalime. Jei duomenys netikslūs, juos taisome Egzemplioriaus lange. Vadovėlių fondo apskaitos kortelė Tinka nuo: Registracijos Nr. 68 Data

Nr. visuminės apskaitos knygoje

Leidimo metai

Istorija: istorijos vadovėlis 12 kl.: 1 d. / Gintaras Kaselis, Birutė Morozovienė, Mindaugas Tamošaitis. - Vilnius : Baltos lankos, 2008. - 279 p. - ISBN 978-9955-23-182-0. - UDK: 930.9(075) Gauta 1 egz. kaina 180 35,00 40 10,90

egz. 2008.10.01 2009.09.25

13 16

2008 2009 Iš viso:

2008.10.03

220

Nurašyta nurašymo metai

egz. 0 0 0

Yra egz. leidimo metai 2008 2008

180 40 220

Uždarome egzempliorių langą .

• Įrašų sąrašo lange vėl spaudžiame mygtuką , ieškome kito BĮ ir kuriame egzempliorių. • Kai sukuriame visų BĮ egzempliorius, uždarome visus langus. Patikrinsime sąskaitos duomenis: • Egzemplioriai  Vadovėliai  Sąskaitos  Pažymime sąskaitą (5.20 pav.)  Spaudžiame mygtuką

 Patikriname ar sutampa „Paskirstyta suma“ ir „Suma“; egzempliorių skaičius

108


ir t. t. (5.21 pav.)  Jei viskas gerai, spaudžiame mygtuką duomenis matysime vadovėlių bendrojoje apskaitoje.

. Tik uždarius sąskaitą,

5.20 pav. Vadovėlių sąskaitų sąrašo langas

5.21 pav. Vadovėlių sąskaitos duomenų langas Vadovėlių sąskaitos duomenų lange (5.21 pav.) matome sąskaitos įvedimo eilės numerį bendrojoje apskaitoje. Pastaba: atspausdinti vadovėlių sąskaitos nėra galimybės, todėl vadovėlių priėmimas be jokio lydraščio yra neįmanomas. Gauti vadovėliai turi turėti jau surašytą Gavimą aktą arba sąskaitą- faktūrą, kuriuos registruosime sistemoje. Visus suvestus vadovėlių egzempliorius galime rasti meniu: Egzemplioriai  Vadovėliai  Egzemplioriai  Paieška  Visi egzemplioriai. Lango apačioje matome eilutę su visų suvestų egzempliorių skaičiumi. Pasirinkę įrašą, viršuje matome vadovėlio, kuriam sukurti šie egzemplioriai pavadinimą (5.22 pav.). Jei norime surasti egzempliorius pagal šifrą, spauskime šiame lange Paieška  „Paieška pagal šifrą“.

5.22 pav. Egzempliorių langas

109


5.2.4 Vadovėlių egzempliorių nurašymas Vadovėlių fondo egzempliorių paruošimas nurašymui vyksta kitaip, nei bibliotekos fondo egzempliorių paruošimas nurašymui. Sistema suformuoja ne patį nurašymo aktą, o priedą prie nurašymo akto. • Vykdome komandas: Egzemplioriai  Vadovėliai  Paieška  Pasirenkame paieškos kriterijų ir spaudžiame mygtuką „Ieškoti“  Pažymime BĮ, kurio egzempliorius nurašysime  Spaudžiame mygtuką  Pažymime egzempliorius ir spaudžiame mygtuką  Pasirenkame nurašymo priežastį ir eilutėje „Paruošta“ įrašome kiek egzempliorių nurašome (5.23 pav.)  Spaudžiame mygtuką pav. )  Uždarome visus langus.

ir matome eilutėje „Likę egz.“ nulį (5.24

5.23 pav. Egzempliorių paruošimo nurašymui langas

5.24 pav. Paruoštų nurašymui egzempliorių langas •

Vykdome komandas: Egzemplioriai  Vadovėliai  Vadovėlių nurašymas  Paspaudę mygtuką

galime peržiūrėti paruoštą priedą prie nurašymo akto (5.24 pav.).

5.24 pav. Paruoštų nurašymui egzempliorių langas

110


Sistema suformuoja dokumentą: Priedas prie nurašymo akto Nr. Eil. Nr.

1

Antraštė

Leidimo metai

Žvilgsnis į gamtą ir aplinką: integruotų gamtos ir aplinkos mokslų vadovėlis 11-12 klasei / Tom Hagen, Lars Grosvold. Vilnius, [2002]. - 375, [1] p Iš viso:

2002

Kiekis

54

Vnt. kaina Lt

34,65 Lt

54

Suma

1.871,10 Lt 1.871,10 Lt

Jei viskas gerai, spaudžiame mygtuką

• •

Nurašymo akto priedą galime atspausdinti paspaudus mygtuką . Jei norime pakeisti nurašymų egzempliorių kiekį arba jų visai neįrašyti jų į aktą, galime tai padaryti: o surandame nurašomo vadovėlio BĮ ir jį pasirenkame; o spaudžiame mygtuką  pasirenkame anksčiau pasirinktą nurašymo priežastį  eilutėje „Paruošta“ pataisome kiek egzempliorių nurašysime arba, jei visai

.

nenurašysime, tada įrašome 0  spaudžiame mygtuką egzempliorių skaičių eilutėje „Likę egz.“ (5.25 pav.)  uždarome langus.

ir matome

5.25 pav. Egzempliorių paruošimo nurašymui langas

5.4 Praktinė užduotis: nurašykite dviejų pavadinimų vadovėlių egzempliorius.

5.3 Vadovėlių bendroji apskaita Vadovėlių egzemplioriai apskaitomi atskirai nuo kitų bibliotekos dokumentų. Jie yra neinventorindami, o apskaitomi kiekiais. Vadovėlių bendrosios apskaitos dokumentai skiriasi nuo bibliotekos fondo bendrosios apskaitos dokumentų. Vadovėlių papildoma apskaita yra tokia pati, kaip ir bibliotekos fondo papildoma apskaita. (Tai matyti 5.26-5.29 pav.). Pasirinkę komandas: Egzemplioriai  Vadovėliai  Vadovėlių apskaita formuojame ir galime atsispausdinti vadovėlių apskaitos dokumentus: • Gavimas (5.26 pav.). • Nurašymas (5.27 pav.). • Judėjimas (5.28 pav.). • Papildoma apskaita (5.29 pav.). Pastaba: suformuotuose apskaitos dokumentuose duomenys neredaguojami. Antraštiniai duomenys redaguojami šablonuose. Šablonus rasime kataloge C:\Program Files\Mobis.new.

111


5.26 pav. Suformuotas vadovėlių gavimo mokykloje dokumentas

5.27 pav. Suformuotas vadovėlių nurašymo dokumentas

5.28 pav. Suformuotas vadovėlių fondo judėjimo dokumentas

112


5.29 pav. Suformuotas papildomos apskaitos dokumentas •

Metinį vadovėlių pirkimo sąrašą suformuosime vykdydami komandas: Egzemplioriai 

Vadovėliai  Sąskaitos  Spaudžiame mygtuką Sistema suformuoja dokumentą:

 Įvedame finansinius metus  OK.

METINIS VADOVĖLIŲ PIRKIMO SĄRAŠAS Metai : 2008 Eil. Nr. 1 2

3

4 5 6

7

Antraštės Lietuvių kalba. XI–XII kl. / Čepaitienė Giedrė, Župerka Kazimieras. - Naujas/pirmasis leidimas. 2005. - 248 Literatūros vadovėlis. 1 d. XI kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui / Autorių kolektyvas (vad. Žukas Saulius). - Naujas/pirmas leidimas. - 2004. 295 Literatūros vadovėlis. 2 d. XI kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui / Autorių kolektyvas (vad. Žukas Saulius). - Naujas/pirmas leidimas. - 2004. 303 Dailė. 1-oji kn. XI–XII kl. / Čiurlionytė Ariadna. Pataisytas leidimas. - 2005. - 128 Dailė. 2-oji kn. XI–XII kl. / Čiurlionytė Ariadna. Pataisytas leidimas. - 2005. - 160 Literatūros vadovėlis. 1 d. XII kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui / Autorių kolektyvas (vad. Žukas Saulius). - Naujas/pirmas leidimas. - 2004. 303 Literatūros vadovėlis. 2 d. XII kl. Mokinio knyga išplėstiniam kursui / Autorių kolektyvas (vad. Žukas Saulius). - Naujas/pirmas leidimas. - 2004. 303

Kiekis 90

Vnt. kaina Lt 29,90 Lt

Kaina iš viso 2.691,00 Lt

196

22,00 Lt

196

Finansavimo šaltinis

Tiekėjas

ŠMM lėšos

UAB "Šviesa"

4.312,00 Lt

ŠMM lėšos

UAB "Baltų lankų" leidyba

22,00 Lt

4.312,00 Lt

ŠMM lėšos

UAB "Baltų lankų" leidyba

30

19,90 Lt

ŠMM lėšos

UAB "Šviesa"

30

19,90 Lt

ŠMM lėšos

UAB "Šviesa"

196

22,00 Lt

597,00 Lt 597,00 Lt 4.312,00 Lt

ŠMM lėšos

UAB "Baltų lankų" leidyba

196

22,00 Lt

4.312,00 Lt

ŠMM lėšos

UAB "Baltų lankų" leidyba

113

MOBIS 08  
MOBIS 08  

Mokymosi medžiaga programos dalyviui (klausytojui) Programa „Mokyklų bibliotekų darbuotojų darbas su informacine sistema MOBIS (2.14 versija...

Advertisement