Page 1

2#.##3"'201543%0..+33+0/'2404#3,0/#.#&#/2+%' -; *#; )); $+'#: "#);)$;);!((:%'+!; "!; '"; #: #;);/0;!$!;$+'#"#); (*; #; *#; '(;$';);"#;()1; $+'#$'; * )'; : -()'-; ); ); +#*;$;);$Ĝ ;;!;;;$ě;; "!#; '$2; ,$; ,(; $; ); ()'*)$#; $; '; ;#; $ě;; ); ()'*: 

;

)$#; $; ); '2; (*#!-; ()$%%; !:,-; #)$; (; (%; #; "#; )$; #$,; ); )*!; ;*'; $; );)"(;)$;;()'*); '$"; ); $""(($#'; $';%!;*)(;4$+')-;

!!+)$#52;*' ; ! 1; ; $+'#$'; #((); ));;,$*!;#$);$#)#*; ,););(%;*#!((;); $""(($#'; +; "; ); )*!; #*"'; $; ); (; $; '; #; ()':

*)1 '$7(; )$#; %%'; )$;;#;$#(&*#;$;); '!';(%;-;);$": "(($#'2; ,$; ; (;

 

    

#!

((()) ($(% !

    

2+&#85-8 

!0-0

 1#)'3 0(243  

 $583

34#,' +/'/8#/ $#/, 

 1#)'30( /#4+0/7+&' #2-+#.'/4#28 2'10243  

+6'23%2+3+3

 

   

93#3*0-# 04*'2)0633402.7#/40/#4*#/407#&'+/

 %#$ % ' #%  $%#!%#!&$!&#$ #$ * $! &&# %%(!)"&# )% % ! % !%%! %%#!& &$%#) %%%! $$)&)$%#)

     $'"'; ; $; ))2; #'!;  * ! ( ! " ;; * '2; (; ('; ); *''#); %$!)!; '((; #; +'(; )); (; (; #; !!; $#; %$!)#(; #: +$!+;)$;%*);;' ;#; ';); $#; ,); )-; '; $#1; ; (; ,(; %%##; (; ); ()); $+'#$'(; #; $'); '$*')2; +: '(; ))2; ($*); ); #: )'+#)$#; $; '(#); $$!* ; $#)#; (; 8); )'; $; !!9; )$; #; ); (""'#; %$: !)!; '((; #; ); ())1; ; $+'#$'(; '3; : )*#; ($!; 4 : $(52; -$; -"; 4 )52; $!; "$; 4-$52; *; '($!; 4(*#52; *#!; "$: (*#; 4*#52; #; )'; $)'(; '%'(#); -; )'; %*)-; $+'#$'(2; '#;.; *"';$; "$;))2;"(;'*: * ;$;(',;)); #;!; * )';# '; $;"';))1   

#110+/43+4+)2051!'4+6#40.#/#)'/4'212+3'#/,:33#-'
  

  

  

    

  H **+H %F $%+H &)F '&)+ &%H &H ) H ? F @H * H +H H%$H + )&,'H%H ) F&,*H %-*+F $%+H%"<H+ -H' +#<H +&H $%H +H *#H &H +*H *)*H %H%+)') *H%";H +H*H#*&H%$H+HH)$H &H ;H # *H :H &;H *H ##H - *)H+&H+H+)%*+ &%; H H +&&"H &-)H +H %+ &%# *H%"*HFH %F *+)+H?&)$)#0H) %"@<H 0*+&%H ?&)$)#0H %"H @H%H%+)') *H?&)F $)#0H ') %H %"@H FH %H

4233H %H )' +# *H +$H .%H +0H #H +&H H%H %.H %-*+&)*H &)H H %+)#H %"H &H F ) B*H)' +# *+ &%HF # %;H H B*H % %H )+&)H%H H/,F + -<H ,*+'H "F <H * <H %H %H %+)- .H 0*F +)0<H ++H +H &)% *F + &%H '#%%H +&H *##H 322H ')%+H&H%+)') *H%"H +)&,H + )&,'H %H + -H,+H.&,#H&)% *H +H *#H &H +H &+)H +.&H #%)*H+HH#+)H+; &) %H +&H $<H %F +)') *H %"H .&,#H H +HH)*+H+&HH*&#H,*H +H *H+H*$##*+H&H+HHF

%% #H %*+ +,+ &%*H %H +H &)'&)+ &%H /'+*H +H .&,#HH+H* *+H+&HH *'&*H&Ä&#x203A;H;H B*HH&H&)F '&)+H &$$,% + &%*<H );H 0&H $&<H +&#H  H H ++H +H &)'&)+ &%B*H *+)+0H *H +&H H% *H . +H &%H %"H &)H $&- %H &%H +&H %F &+);H H **+H $%F $%+H &$'%0H * H +H *H &%H +)"H . +H +*H + $# %H +&H&$'#+H+H*#H&H##H +)H#%)*H0H+H+ )H (,)+)H&H%/+H0); F* 1H%"*H*,H*H "0H %"<H # +0H %"H %H $&%H %"H )H /'+H+&H&$'+H. +H

&,+H ) B*H )*+%H &)H+H(, * + &%H&H 0F *+&%H%"H%H %*+)+H %";HH )*+%H<H 1F .H/*%<HH)-#H %H ,%H++H+H&,+HF ) %H #%)H .*H "%H &%H ,0 %H +)H 0*+&%H %"H&)H %*+)+H%";H + )&,'<H %&)'&)+F H &%H )H 8<H 3988<H *H H #&#H -)* HHH%% #H *)- *H&# %H&$'%0H .&*H,* %***H')&- H &%*,$)*<H &)'&)+ &%*<H &-)%$%+*H %H %*+ +,F + &%*H . +H H )&H )%H &H H%% #H ')&,+*H %H *)- *<H %#, %H &%F *,$)H%" %H%H) +<H &)'&)+H %H %-*+$%+H

%" %<H*,) + *H)&")F <H +)%*+ &%H *)- *H %H.#+H$%$%+;H H &$'%0H &')F +*H %H +.&H *$%+*=H + &)'<H &%* *+ %H &H +H &$'%0B*H #&#H &%F *,$)H%" %H,* %***H %H %*+ +,+ &%#H # %+*H )&,'<H%H + H&# %*<H &%* *+ %H &H )&")H %H**+H$%$%+<H#&F #H&%*,$)H#% %H%H *' #H**+H'&&#;H #*&<H + -H ,) + *H

$ +<H H *,* )0H &H + -H ' +#H %F $%+H $ +<H *HH# %H

 

      

')-- *.-1)/+()++#( 2.'+,+0-- *.-1)/+()+ ',"# +..% )/+()+ #)& $#')# ) 1) -- )/+()+ -.( ,")&  ) !), -- )/+()+ 1) 1'#) %#-#--)/+()+)-#'# '"#) #/+,--)/+()+#%.(& '),.() !.(--' + -- *.-1)/+()++"#'%%&()/+()+. +!,)&) ,.(----")/+('(-)., )+-+).+-#/+,--1,-+1

# %H $$)H &%H +H ) %H +&"H /%H ,#0H ),#+H 0H +H ,) + *H %H /%H &$$ ** &%<H +&H ))0H &,+H ,* %**H *H H )&");H H *)- *H &Ä&#x203A;H)H %#,=H )&")<H ,%H &,%+F %E$ % *+)+ &%H %H $) %H +) %H &)H &+H % - ,#H%H %*+ +,+ &%F #H# %+*; + -H *H '&* + &%H +&H &Ä&#x203A;H)H *)- *H +&H **+H $%)*H%H % - ,#*H *" %HH H(,# +0H)&F ")H'#+&)$H+&H/,+H + )H(, +0H*+)+ *;

++HH#&#H&-)%$%+H )H .&,#H H ##&+H 4<522H*H&H+H5"HH&H ) <H+&+## %H69<222H*; ,+H &-)%&)H )&<H %H &,%+%+H 0H ')&** &%<H *)H . +H +H H,)<H *0 %H ++H 4<522H *H +&H H &,% #H )H .&,#H %&+HH,'H+&H+H+&+#HH,)H &H 69<222H *<H *H (,&+H 0H +H &$$ ** &%)<H ,+H 57<522H*; H &$$ ** &%)<H .&H '')H +&H -H %H ,+H %'' %<H $$ F +#0HH*%+H&)H *HH#H+&H%F #H $H +H +H ,)+H H,)H &H +H *H &H ) <H . #H+H&-)%&)H. +H '+ %+#0H &)H +H )*,#+H &H *HH% %*; %H Ä´H %H *H H+H H#<H +H &$$ ** &%)H *+)+H )# %H &,+H +H H,)*<H

$ H '&#&0H +&H +H &-F )%&)H %H +H ,##H #)H &H % +) *H ')*%+H %H '&'#H++H.)H##&+H +H) ; +H .*H +H + *H !,%+,)H ++H&-)%&)H)&H&%+ %F ,H . +H *H *'<H *0F %<HC H# -H %H&,%+F # +0H %H +)%*')%0H %H - %H&,+H+&H+H'&'#H .+H#&%*H+&H+$;DH %H *H ')+<H # "H +%F )H%H'&#&0<H*0 %<H C&,)H /##%0<H H $H *&))0>H H H %&+H +,##0H )H &,+H +H )"&.%<H H &%#0H *+&''H +H ##&F + &%H&)HH#&#H&-)%F $%+H)<H%H,*H&H + $H+&)<H H H%&+H -H +H +,#H )"&.%H &H &+)H %H ) *;H H H . ##H #+)H &).)H +&H 0&,H +H %+ )H)"&.%H&)H0&,)H &%* )+ &%<H&,)H/#F #%0;D

     

,#*#$ <H .&H *'&"H 0*+)0H %H %F %<H )H ++<H +H *H ' ##H)* %<H* H+H '&# + %*H %-&#-H %H +H) * *H-H+&HH)F ,#H %H &))H %&+H +&H +),%F +H$&)0; C&,+H +H -)*H ++H ) * *<H +H *H (, +H *;H H &'H +H '&# + F %*H .&,#H ',+H H )"H %H )H+H &%H .+H +0H )H& %H %H&))H%&+H+&H +),%+H$&)0; C H &'H +&*H %-&#-H .&,#H+"H%&+H&H.+H $&)0H *H %H "H +$*#-*;H +H *H ''%H *H -)0H *<DH H*+)**;H H&)$)HH&H*++H * H '&# + %*H *&,#H *+&'H +" %H $&)0H &)H )%+<H %H ++H

+)H *H H # $ +H +&H .+H )&$H *H ##H &,+H %H $&)0; C %H$&)0<H+)H *H H # $ +H +&H .+H )&$H *H##H&,+;H)H *H)F &$H &H *'<H )&$H &H **& + &%H %H .+H -H 0&,<H ,+H + *H *+&'*H .%H 0&,H *+)+H %) %F %H &%H &+)*BH )&$<DH H/'# %;H ,#*#$ <H H 'H $**&)H .&H H )&")H 'H %H $%0H .)) %H ) %H &,%F +) *<H *,H &)H 'H %H +H,))%+H) * *<H*0 %<H C +&,+H '<H +)H %HH%&H%+ &%;D H * H C- %H %H %-&#-H %H 'H ')&F **H )&,%H +H .&)#H &%H #H &H +H ) %H % &%H ?@<H H #.0*H -&+H &)H 'H %H &,)H %+ &%H ,*H B-H

*%H +H )*,#+H &H ,%)*+H %H&+)H&,%+) *;H H')0H ++H+H+ %*H&H$F %H.&,#H H. +H##H &H,*;HC H &$$%H +H $ H &)H & %H H &&H !&H %H"' %H+H%+ &%H )*+H &H +H ''%F %*H %H+H&,%+)0<HF %H ++H +H $ H -H *&.%H ++H +0H )H +H .+&H&H+H*& +0; C&,H ?$ @H )H +H ")*H &H +H *& +0;H &,H $"H '&'#H + %"H %H "H +$*#-*H %H .+H+0H)H& %;H&,H #*&H $"H +$H &))+H +$*#-*H .%-)H +0H )H & %H .)&%;H &,H)H##H& %HH&&H !&H %H %H+H.+&H &H+H*& +0<DHH* ; %H *H +H ) * *H &%F + %,*H +&H +) &)+<H +H +H &-)%&)*<H

.&H ##H +$*#-*H ')&)** -*<H 0*+)0H *"H)* %+H &%+%H +&H %+)-%H %H &))H +&H *-H+H%+ &%B*HH %H $&)+ H /') $%+H )&$H&##'*; 0H ,)H )* %+H

&%+%H +&H $&%*+)+H +H )(, )H #)* 'H *H +H +)H &H ##<H %H . #H *H $&)#H ,+&)F +0H+&H%+)&%H'<H%&+H &%#0H %H -)*H ++<H ,+H #*&H %H##H*++*H%H&F '&# + #H ) &%*H %H +H &,%+)0;H H +H &-)%&)*H * <H %H H *++$%+H )H &%H + )H #H 0H +H &-)%&)H &H " + H ++<H 0&H 0$ <H ++<H CH # -H ++H + *H *H &,+H +H $&)#H ,+&)F +0H &H );H )* %+>H +H *H &,+H "' %H + *H F $&)0>H +H *H&,+H'H

) % %H %&+H !,*+H %H -F )*H++<H,*H.HF # -H++H +H *H%&+H!,*+H*H +H&%)%*H$ <H,+H ++H +H %+ )H &,%+)0H *&,#H#*&HH&H&%)%H +&H $H? &%+%@;H CH # -H ++H );H )* %+<H %H &,)H #)HGH.H)H##H')* F %+B*H $%<H ')* %+B*H &-)%&)*<H H *H &,)H #)H GH .H #H ++H H +,##0H &,' *H H -)0H ) + #H '&* + &%H ++H %F ** ++*H *H. # %H *H $&)#H,+&) +0H %H%*,)F %H++H'H) %*H)H %H ++H %&&0H ,**H $H 0H *,+),H *H +&H )+H * +,+ &%*H ++H )H %+ )#0H-& #; H CH * +,+ &%H %H -F )*H++H *H-& #H%H .H .%+H ##H ')+ *H +&H *+H + )H *.&)H %H #'H )*+&)H +H 'H

%H *,) +0H &H &,)H *++H );DHH %H)&#H&H+H'&# H %H +H #&%F),%% %H ) * *<H +H &-)%&)*H - *H +H %*'+&)F%)#H &H &# <H &$$H ,")<H +&H +"H %F **)0H *+'*H +&H )*+&)H +H &%H%H &H -)*H ++H &-)%&)H %H +H '&'#H %H+H'&# ; CH %*'+&)F%)#H &H&# H*&,#H+"H-F )0H) + #H*+'H+&H)*+&)H +H &%H%H &H +H '&'#H %H +H '&# ;H %H &,)H# )+ &%H. +H&,)H &+)<H .H #*&H *+)**H +H $'&)+%H &H +H ))0H &H +H '&# H %H )*+&) %H ',# H &%F H%<H . H *H %H )+#0H $ % *H %H+H '&# H &$$%H )H %H -)*H ++<DH +H *++F $%+H* ;
 

     # 

*$G '.*&%&,G 1+,*1G $%&,G , G !&*+!&G /.G 'G *-G '!$G , ,>G !+$'+!&G , ,G , G '-&,*1G !+G $'+!&G '-,G 733>G 333G **$+G (*G 1G ,*&+$,!&G !&,'G '.*G <:G !$$!'&>G '-,G 79=;G %!$$!'&>G (*G 1G ,G -**&,G (*!G 'G <44:G(*G**$= '&+)-&,$1>G *$G '.*&%&,G !+G /'*#!&G '&G + '*,G &G %!-%G ,*%G +,*,!+G'&G '/G,'G $,G, G *!%G &G ''+,G , G &,!'&B+G /!&$!&G '!$G *.&-G (*'G$= G$$G+#G'*G!+G!&G '&+,!,-,G 1G G '%%!ĴGG $G 1G #/F '%G ,,G '.*&'*>G'+/!$$G#(!'>G ,'GG G1G, GĴG'*&1G &*$G 'G , G *,!'&>G ' %%G '#>G ,'G (*'+-,G **+,G +-+(,+G

'G*-G'!$G, ,>G/ 'G*!+#G54G 1*+G !%(*!+'&%&,G /!, '-,G '(,!'&G'GG&G'&G'&.!,!'&= +G /*G *.$G 1+,*1G !&G G *!G&G /!, G ,,G '-+G '**+('&&,+G + '*,$1G ,*G , G ,!'&$G '&'%!G '-&!$G ?@G %,!&G(*+!G'.*G1G!G *+!&,G %!G %'G ,G , G*+!&,!$G!$$= ,!'&$G $&&!&G '%%!++!'&G !&!+,*>G *=G %+-&G +%&>G G&#G 1G '.*&'*+G 'G $,>G %/>G &G '%>G %%&-$G - &>G -,$G 1#'G &G * !%G &#/%'G *+(,!.$1>G +G /$$G +G , G !&!+,*G 'G ,,G '*G -,!'&>G 1+'%G !#>G +!G (*,G *'%G '!$G , ,>G , G G $!*,G '&G '.*&%&,G '**'/!&G ($&>G($&G'&G*2!&G*+*.+G &G -(,G '&G , G $%"!*!G -,!'&=

- &>G / 'G G *!G , G '-&!$G '&G , G /'*#G 'G , G '%%!ĴG>G +,G -(G ,'G */G-(GG*'%(G,'G-!G -*, *G ,!'&+G , ,G /'-$G G ,#&G 1G G ,'/*+G G&!&G G $+,!&G +'$-,!'&G ,'G , G(*'$%G'G*-G'!$G, ,>G !+$'+G, G*,G'G, G*!%G /+G'%!&G$*%!&= G+!G, G'%%!ĴGG/+G /'*#!&G '&G (*'.!!&G ', G $'&G&G+ '*,G,*%G+,*,!+G &G G(*'.!G, G!&,*!%G %+-*+G / ! G G &G '(,G !&G **1!&G '-,G , G ++!&%&,= G '*!&G ,'G !%>G C G

'%%!ĴGG +G %'.G ,'G *++G , G !++-G 'G , G 733>G 333G **$+G (*G 1G (*'-,!'&G + '*,$$=G G '.*&'*+G 'G 1$+G &G $,G .G &G %&,G ,'G %,G /!, G , G '&*&G '!$G %"'*+G &G , G G ,'G /'*#G '-,G %'$!,!+G '*G , G ěG,!.G*(!*G'G, G%G &G *&+G !*G (!($!&+G -**&,$1G+ -,=D G G $$G ,+#G '*G !+G %G -(G 'G *(*+&,,!.+G *'%G , G >G , G *%G '*+>G !.!$G &>G '$!>G ,,G -*!,1G *.!G ?@G &G', *G*$,G&!+>G,'G

G !&G '*G '*G '&G 1*G /!, G ěG,G*'%G -$1G5346= G &G !+G (*,>G '%G ,,>G &#/'>G , G !*%&G 'G , G G F 'G '%%!ĴGG '&G, G5345E5346G*$E,,G '.*&%&,+G '**'/!&G $&+G !+$'+G , ,G '&$1G ,&G +,,+G G +'G *G !&!,G !&,*+,+G !&G , G .*!'-+G $'&+G ,*,G ,G -&!&G ! G !%(,G (*'",+G !&G +- G *!,!$G*+G'G!&*+,*-,-*>G !&$-!&G '-+!&>G /,*G +-(($1>G *'+!'&G '&,*'$G &G %($'1%&,G&*,!'&= G &G *2!&G *+*.>G , G %/G ,,G '.*&'*>G

1#'>G +!G , G '-&!$G -&*+'*G , G &G '*G , G &,!'&G ,'G (1G %'*G ĴG&,!'&G ,'G''G+-*!,1G+GG%&+G'G ''+,!&G &,!'&$G (*'-,!'&G &G , G /$$G !&G 'G , G ('($= ,G$+'G%&,G&#/'G ,'G !*G , G &,!'&$G 'F '*!&,!'&G ěG'*,+G / !$G , G '.*&'*+G 'G #/G '%>G &-->G &'>G %/>G -&G &G &-G /!$$G ''*!&,G , G ěG'*,+G !&G .*!'-+G '('$!,!$G 2'&+G / !$GG(*!'G'G! ,G/#+G /+G !.&G ,'G +-%!,G !,+G G&$G *('*,=

#!"

 "1(,G *!+#+G !&G &-$G !&G G !.!$G /*G -&$++G !,+G &/$1G !&+,$$G !&,*!%G '.*&%&,G !+G 0(&G ,'G !&$-G +$%!+,+>G , G *!&G &!'&G /*&G -*+1= G $'>G )-*,*G !&G!+G>G+-+(&G 1(,G , !+G %'&, G ,*G , G %!$!,*1G '-+,G *+!&,G ' %G -*+!G '&G -$1G 6>G '$$'/!&G -G +,*,G (*',+,+G!&+,G !+G*-$= $( G -%*G '&*>G G '*%*G (*+!&,G 'G $!>G (('!&,G1G, GG,'G$G G (&$G '&G 1(,>G +!G , G ,*&+!,!'&$G -, '*!,!+G G &',G %,G / ,G G +!G /*G , !*G'",!.+G'G+ĴG!&G-(G G'.*&%&,G, ,G!&$-G $$G(*,!+= C G G*+,G *!+#G ?'G 0$-!&G +$%!+,+@G ===G !+G %#!&G !&+,!$!,1G %'*G -,=G !+G !&+,!$!,1G &G $G ,'G G *,*G ===G *!+#G 'G !.!$G /*>G , G *!+#G 'G (&!&G .!'$&G '&G G !$1G +!+>DG '&*G ,'$G

G &/+G '&*&G !&G , G , !'(!&G(!,$= ==G*,*1G'G,,G ' &G **1G+!G&+1G, ,G 1(,G%1G .G.'!GG !.!$G/*G, !+G%'&, >G&',!&G , !+G/+G'&G,'*G,'G/! G +G + !&,'&G !+G / , *G ,'G -,G %'+,G ==G !G,'G!*'>G/ ! G!,G/'-$G G$$$1G'-&G,'G'G!G!,G $++!GG -*+!B+G *%'.$G +GG%!$!,*1G'-(= G '.*, *'/G 'G , G -+$!%G *', * ''F #G (*+!&,G $*G , G /1G '*G , !+G /#B+G !&+,$$,!'&G 'G G &/G !&,*!%G !&,>G *G /!, G *+,'*!&G !.!$!&G *-$G &G *.!.!&G , G '&'%1=G ,G!&$-G&'G +$%!+,+= '-+&+G 'G -*+!B+G +-(('*,*+G %'&+,*,G '-,+!G, G*!%G !&!+,*B+G 'Ĝ GGG&G%* G, *'- G !*'G &+1>G ,'G &'-&G, G&/G%!$!,*1F #G %!&!+,*,!'&G &G + '/G , ,G , 1G G &'G !&,&,!'&G 'G '/!&G ,'G *%1G!,,+=

!   G ('($G 'G !.*+G ,,G .G *+'$.G ,'G +-(('*,G *+!&,!$G ''$-#G '&, &G '*G G +'&G,*%G!&G5348= G('($G .G$+'G+/'*&G &',G ,'G (,G , G ('+!,!'&G 'G G .!G (*+!&,!$G +$',>G !&G &#*G ,*G 1G +'%G('$!,!!&+G!&G, G'-, F '-, =GG &G $*G +,,+%&G !&G , G +,,>G !G / '*G ''>G ,'$G "'-*&$!+,+G !&G '*,G *'-*,G , ,G &1G ', *G ('$!,!$G ('+!,!'&G ', *G , &G , G *+!&1G !+G &',G (,$G ,'G , G ('($G 'G !.*+G ,,G &G , G '-, F '-, = G G +('#G ,'G "'-*&$!+,+G ,*G%'.+G1G+'%G(*+'&+G *(*+&,!&G +'%G '*, *&G ('$!,!!&+G!&,*+,G!&G.1!&G

'*G, G*+!&1G!&G5348G/+G *-ěGG 1G , G '&*&G $*+G 'G !.*+>G %G -(G $*$1G'G'($BG%'*,!G *,1G?@G !,!&+= C-*G +!*G ,'G .G *+!&,G '&, &G *-&G '*G G +'&G ,*%G !&G 5348G /!$$G &',G G '%(*'%!+=G &1G ('$!,!!&G *'%G !.*+G ,,>G / 'G !+G '&'!&G /!, G '*, *&G ('$!,!!&+>G !&G 0 &G '*G , G ('+!,!'&G 'G *+!&,G 'G , G *$G (-$!G 'G !*!>G !+G '&G !+G '/&=G G /!$$G &',G +ĴG$G '*G &1, !&G $++G , &G , G *+!&1>DG G+!= ''G +#G '.*&'*G ',!%!G % !G ,'G (-$!$1G *&'-&G !+G *-%'-*G %!,!'&G ,'G *-&G +G .!G (*+!&,G !&G 5348G /!, G , G '.*&'*G 'G !/G ,,>G $ "!G-$G %!'=G

 6#!32'4# '0#!2-0*!-,#20-*#3+'+'2#"01 3"0#7-# 8'% - ,%',% '0#!2-00-$#11-0-1#.& 8'% -'1-7*(#127 7,% 30#,-$)-0-"3 0*3"##,7#$31',"%-122# -++'11'-,#0 $-0 ,#0%7,"',#0*#1-30!#1 ,%',##0-/'(,'22&#%0"32'-,!#0#+-,7$-0 #,#!'0'#1-$*!-, -!2'-,*)'**1 !/3'1'2'-,,"-+#, +.-5#0+#,20-%0++#&#*"22&#', -5 4#,2 #,20#)-0-"3 %-17#12#0"7&-2-3,"#%3,"#('

 "     (&G , G ěG,+G &G Ĝ GG1G 'G +- G !$$+G '*G , G &,!*G &,!'&G &G , G &,!*G '&'%1>DG+ G+!= &G $$G &'*%'-+G ('/*+G , G !$$G !.+G G +!ĴG!&G !&!+,*G'G,*'$-%G +'-*+>G 2!&!G +!G , G 0,&,G ,*'$-%G ,G , ,G !.+G !&!+,*G 'G ,*'$-%G , G (-*('*,G &'*%'-+G ('/*+G&G&',G, G(*'('+G

*$G '.*&%&,G 1+,*1G ,'$G +,# '$*+G !&G !$G &G +G +,'*+G &',G ,'G ('$!,!!+G , G ,*'$-%G &-+,*!$G !$$G ? @= ,G $+'G !+$'+G , ,G , G -$$G !%($%&,,!'&G 'G , G !$$>G / &G (++G !&,'G $/>G/'-$G,#GG&-%*G'G 1*+= &,G *+!&,>G .!G *#>G $+'G $*G , ,G '.*&%&,G /'-$G &',G +--%G ,'G !&,!%!,!'&G   &G $#%!$G *'%G %-$,!F &,!'&$G '!$G '%(&!+G '.*G ,!'&$G -!!$G , G = '-&!$G ? @G !&!+,*G 'G ,*'$-%G 1 + , *  1G +'-*+>G !2&!G $$!+'&F (*'&G -+,!G -#>G / 'G +,,G , !+G

/$G -%%!G -*!&G , G (-$!G *!&G '*&!+G 1G &,G '!&,G '*G!&,**!&G/!, G0-,!'&G '%%!ĴGG '&G ,*'$-%G 'G , G "-%&,G $!.*G &-+,*!$G!$$>G+-%!ĴGG, ,G 1G -+,!G -G ##G 'G , G !G!$$G$!#G G!+G(*+'&$!+G *$G (!,$G **!,'*1G '*G ('$!,!!+>G !,G /'-$G ! G'-*,>G-"= -%%!G /+G $$G 'G %'-&,G ,'G (&!&G , G ěG,+G&GĜ GG1G'G, G!$$= !&,**&G !&G , G +-!,G G C !+G +%G $/G !+G '*G $$G ,/&G +,$$'G ,/1G *'-(G&G$ "!G-$B2!2G !*!&+G &G '*G $$G (*,+G -#*G *!>G G '*%*G 'G , G '-&,*1=G &G , ,G ,!'&$G ++%$1G %%*G !+G , G !&,&,G 'G , G $ĴG*G 'G &G -**&,G '.*&'*G 'G , G $/G / ! G /G '(G !,G %*G,,= /!$$G (*'.!=G ,G + '-$G G G !+G /+G (*,G 'G , G *G .*1G $*G , ,G / &G /G * !&G !+!'&+G ,#&G (*+'&$!+G '*G ('$!,!!+G ,G , G 96*G %,!&G 'G , G !$$+G 'G , !+G %&!,-G "-!!$G'1G $G'&G -$1G4:G &G ,*%&'-+G '&'%!G &G4;>G5346>G!&G-"= !%('*,&G ,'G , G &,!'&>G G ,G , G %,!&>G , G G , &G /G .G (&G G$!*,G'&G, G*('*,G , '+G !$$+G &G !&.*!$1G &G *'%%&,!'&G 'G !,+G

 = G+!>GC *G!+G&'G$/G , ,G '&*+G '&G , G !&!+,*G 'G ,*'$-%G !&G !*!G +G %&1G ('/*+G +G , G -**&,G ,*'$-%G ,=G ,G !+G , G ,G, ,G'&*+G'&G !&!+,*G $$G('/*+= C G G +G *-G , '+G ('/*+G -+G /G /'*#G.*1G *G,'G*-G , %G !&G G &-%*G 'G /1+=G

+G G %ĴG*G 'G ,>G /G ,''#G +G +,G (*,!G , G $/+G 'G , '+G ($+G $!#G , G &!,G !&'%>G $1+!G &G '*/1>G &G 1,>G /G !G &',G'&*G-('&G, G !&!+,*G 'G ,*'$-%G +'-*+G !&G !*!G, G0,&,G'G('/*+G , ,G , '+G '-&,*!+G .G '&**G'&G, !*G%!&!+,*+=G 'G /G ,-$$1G %!,!,G '-,G , G ('/*+G 'G , G ,*'$-%G !&!+,*=D

 

  '%%!ĴGG , ,G !&.+,!,G , G(,!,!'&G'*/*G,'G!,G1G +,$$'G ,/1G *'-(G !&G +-!,G '=G EEE7;9E43G !&+,G -+,!G /$G ++&G -%%!>G >G , G '*%*G !G -G'G! G'-*,G'G >G-"= G ,G , G &G 'G $!*,!'&>G , G G(,G, GG&!&+G 'G !,+G '%%!ĴGG , ,G -%%!G !&,**G /!, G 0-,!'&G 'G , G "-%&,G $!.*G 1G

-+,!G -G##G'G, GG ! G'-*,>G-">G!&G, G+!G +-!,=G GG+,,%&,G1G'"!G1>G+)=G ,!&G!*,'*G'G &'*%,!'&G 'G G +!G C'-&!$G '-&G , G!&,**&G1G-%%!G!&G , G0-,!'&G'G, G"-%&,G +G %'+,G -&, !$G &G ! $1G *(* &+!$=D G ,G -*, *G *G , ,>G C'-&!$G $+'G (,G , G *'%%&,!'&G 'G !,+G !&.+,!,!'&G '%%!ĴGG , ,G '&=G -+,!G -%%!G /+G -!$,1G 'G *'++G %!+'&-,G

'&,**1G ,'G -$G 4?!@G 'G , G 'G 'G '&-,G '*G -!!$G Ĝ GG*+G 'G , G *$G (-$!G 'G !*!G / ! G /'-$G .G$G,'G !+G*%'.$G *'%G'Ĝ GG=DGG G'/.*>G1G+!G, G G ,''#G C'&!2&G 'G , G ,G , ,G '&=G -+,!G -%%!G +G $*1G .'$-&,*!$1G *,!*G *'%G+*.!G&G'&+)-&,$1G !G&',G,'G*'%%&G !+G *%'.$G*'%G'Ĝ GG= C'-&!$G !G , ,G &'*, >G &1G +!%!$*G %!+'&-,G 1G &1G "-!!$G 'Ĝ GG*G!&G, G*,!'&G/!$$GG .!+!,G/!, G+.*G+&,!'&+>DG , G+,,%&,G= G !%!$*$1>G G /*&G

-+,!G =G =G &1,&-G 'G , G *$G ! G '-*,G '*G *&,!&G 0F(*,G '**G /!, '-,G *!&G , G (&!&G %',!'&G '&G &',!G &G (($!,!'&+G !&G +-!,G ,/&G .&$!+,G *!,1G=G# G=G $(G *!G !*!G !%!,G &G&', *=


  

  

      

% # 

! E"E )!E E "(&$&''E > '?E &E (#E "D #-E 3:7E #"E#&E (+"(-E $&E "(E "E #E &(E > #?E &#!EE (E 904/E ! #"E > 13E D #"?E)"E$$&#*E#&ED (-E "E E -E&"E * #$!"(E"E>?: E &#!E (E !#)"(;E 964! #"E > 01E #"?E !)!D(&!E "E #E &(E E +'E E $$&#*E -E EE#&E(E"E(#E)"E ' (E $&#('E "E '(#&'E ((E&E&( E(#E &A'E (&"'#&!(#"E"E"E #"#!E &#+(;E ')E 'E "&'(&)()&;E!")()&D "E"E! E"E )!E "(&$&''E> '?: E #E'E"E&#"(#"E #E(E$#'(*E!$(E#E(E "(& E "E #E &A'E ěE#&('E(#E'(&"("E('E')D $&*'#&-E &!+#&;E '(D .E"E"'( E#"E"E "E(E # EE"" E'-'(!E 'E+ E'E!$&#*E %)(-E "E&(EE#+': '#;E (E "E #E &(E

> #?E+ EE#!$ !"(D E -E A'E &&"D '-"(EE"""E#E)$E (#E964E! #"E#"EE'(DD #&(E'': E #E + E #!$ D !"(E(E"A'E#(&E)"D &'"E ěE#&('E (&#)E $#'('E !# .(#"E "E E"""E "'E &#!E D * #$!"(E""E "'(()D (#"'E > '?;E #!!& E "'E "E $&#'E &#!E ('E&"(E#"E'')": E A'E #E + E #"(&)(E (#E &"E (E "A'E E"""E $E -E $&#*"E (E !)D"D E #"&D(&!E %)(-E(#E !(E ('E $$ "E !"'E "'(E (E &#)"E #E EE"" E!&(E((E'E (&(#E ' "(E (#+&'E '#&(D(&!E %)(-E "D ("E ''E (#E !)!DE (#E #"D(&!E "": 'EE"""E+ E #+E (E"E(#EĴE&E'&*E"E )"E ('E "(';E "&'E (E ("#&'E #E #"'E (#E ')D $&#('E "E ,$"E ('E #"E $#&(# #;E $&() & -E"E (E !")()&"E "E "&'(&)()&E'(#&':E E #E '"'E '(&#"E '" 'E((E &A'EE""D E '(#&E 'E '( .E "E #"E&!'E E &()&"E #E #"E"E (#E (E "(#"A'E ""E '(#&:E (E 'E '#E '-!# E #E A'E $&(D "&'$E &# E "E ')$$#&("E (E$&*(E'(#&E(#E$ -E('E &() E"E!$#&("(E$&(E "E ) "E (E &"E #"#!-:

#&#*&;E (E '#E D ('E (E A'E #!!(D !"(E (#E ')$$#&("E ('E D #" E !&E #)"(&'E "E (&E #*&"!"('E "E '(&"(""E (&E E""D E !&(';E *&'-"E (&E #"#!'E "E &D *!$"E (&E "&'(&)D ()&E (#E ((E '(&#"&E $&*(E'(#&E$&($(#"E "E #"(&)(#"E (#E (E #"#!-: (!( -;E ('E (&"'D (#"E + E #"(&)(E (#E !D $&#*E "E #"&E (&!E %)(-E "E (E ""E '(#&;E "&'E #*&"D

!"(E&*")';E!$#&(E')D '(()(#"E"E#E&(#": E (-E "E E 'E "E ""#)'E "E ((E 'E "E #$&(#" E '"E 1//0: E (E'E#*&E1//E&"'E "E #*&E (+#E ! #"E )'D

 #$ E +#E *E "&E )'-E &#'E #&E (&* E #"E (!E &E (E (E &'E #E $&!()&E (;E # #+D "E &E $# )(#";E 'E #"E E # E '()-:E E E"";E +E +'E #"D ("E "E "-E &$#&('E (E (E +";E '((E ((E &E $# )(#"E &!'E $#$ E +(E +E &('E "E 'E(#E(&E(: "(E &$#&('E &#!E #& E (E &".D (#"E >?E #"E&!E

 !$ $) & " ( -E &)'(E "E >E "?E - ' ( &  -E " " # ) "  E ((E (E E &E "E &!"(E(#E%)&EE6/E $&E "(E '(E "E "-A'E "E "E !(E #&E 90//E! #"E> 05E #"?: "E "E 'E (#( E 'D '('E #E 9227E ! #"E +(E #$&(#"'E "E "-;E +"E "E ";E E E "E '((!"(E ':E (E E ((E ('E &D !"(E (#E %)&E (E $&D

*( -D E "-"E "E 'E ')(E (#E &) (#&-E $$&#* ': BE"E+ E"(&E'(E &E (&#)E E !) (D #)"(&-E"E' E$ (D #&!;E ()'E ,$""E ('E "(&"(#" E $&'"E "E ')D&"E &;CE (E &"E "&E': &'E "E E ";E +E *E "E 02E $&"(E '"E (E '(&(E #E (E -&;E "E )$E 0:55E $&"(E (#E 15:3/E $&E '&E -'(&-E &#)"E 94E #": E(#$D(&E"E'E(E + E %)&E (E !#&(-E

'(E"E"E";E'(E)$E "E 0880;E (&#)E E '&E $)&'E &#!E )&&"(E '&# &'E "E &(E "*'(!"(: A'E E ,)(*;E

&:E )"E ;E E 'E(E"E+'E-"E ,$"'#"E #$$#&()"('E "E '(E &E > "-;E "."E"E"?ED (&E) "E)$E#$&(#"'E "E'(E&E(#E($E"(#E (E &#"A'E '(E &#+"E #"#!'E"E'E#E#D "E)'"'':EEE'E(E !#*E +#) E " E (E #!!& E "E '(E )$E ')'&'E "E (E #)"D

 (-E "E E E (#( E '&# &'E)"E!#)"(D "E (#E 90:/3E #":E E "E 'E &"E !#"E (E (#$E',E"'E"E &E-E %)(-E 'E "E (E "E (&!'E#E$#'('E"E(#( E ''(':

 !$ " ! 

 %!" #& (&"&& ## %# ' '#! ' '' #!!&&#"% #% #(&" ( "(& $"!%''#!!&&#"%#% ('#"%&(#%!%"&'%##*%%#%'" #%!% %'%+ "% # ' #!!#"* ' ! "+#( " "" %'#% " %#($ # #!$"& % # & #+ ' ' '% ! "+#( '(% %& #" ## #)%"" " ## $%&"''#""& '''+&'%+

  

(#!&'E #(E "E (E ',E #$# ( E.#"'E#E D &:E (E ';E ()';E '(&( -E $ E (#E ($E "(#E *&#)'E '(#&'E"E"')&E*&'D E(#"E#E('E "(E':E 'E (E !&E 1/01;E

(&'E!"(#": E "E + E B%)&E "&'E ((E &E "#(E ((E &;E )(E $&#E( E "E (#'E #)"(&'E "E (E '#&(E(&!;CEE'((:E E ,$ "E ((E (E "E +'E (&("E (E '(E &"E "(#"'E #+D "E (#E (&E B$$& E &#''E #!'(E $&#)(;E &#+"E"*'(!"('E"E 'E#E#"E)'"'':C "E"E'E9073E! D #"E #"E ##E 'E (E 20E

&;E 1/02;E "E #$&D ('E &#!E 27E &"'E &#''E (&E '(E &"E "(#"':

((E &E $# )(#"E "E (#+"'E "E ('E 'E 0:2E ! #"E $#$ E # -E -& -:E E ,$&('E '((D E ((E (E (# E " )'E (#)'"'E#E&(#"'E+#E E-& -E)E(#E&E$# D )(#": (E'E '#E'(!(E((E "& -E 2/;///E $#$ E E $&!()& -EE-&E'E E&(E&') (E#E,$#')&E (#E&E$# )(#"E"E :E&E $# )(#"E'E"E "E (#E'(!E"E#(&E )"E ''';E " )"E "D &;E'E+ E'E&(E$&#D !'E&#''E(E+#& : B#$ E +(E &-E +"E &('E +#E +&E ,$#'E (#E E * ';E -E *"E "&E (#;E #&E (&* "E #"E )'-E &#';E #&E ,!$ ;E +&E $&() & -E ')'$( ;CE (E&$#&('E': &-;E (E &('E &(E#)"(#";E+E )"EE "(E+#&;E 'E)&E(E E(#E "E )$E ('E &;E "''("E ((E !"-E #E ('E ('E #("E ,E'(-E * 'E'(E-E (E)&#$"E"#": (&#"E "(#"'E '#+E ((E &E %) D (-E + E &E )&#D $"E "#"E >?E !('E "E 04E &#"'E )"( E 1/1/:E #+*&;E #*&"!"(E 'E $ E ('E #!!(D !"(E(#E!$&#*E&E%) D (-;E #'&*"E ((E !"-E $&('E#E(E E!(EE &E %) (-E !('E #&E E $# )("(': E &$#&(E E ((;EE BE #*&"!"(E 'E D &-E !ĴEE ((E &E %) (-E + E &E E !('E "E 04E &#"'E )"( E 1/1/:E )(E &E '-'E (E 'E #!!ĴEE (#E !$&#*"E &E%) (-E"E((E!#'(E $&('E#E(E E!(EE &E %) (-E !('E #&E E $# )("(': BE &('E &(E #)"(#";E+E)"D EE "(E+#&;E'-'E (E E !)'(E "E )$E ('E&EDE!"-E#E('E('E #("E ,E '(-E *D 'E '(E -E (E )&#$"E "#":CE &E $# )(#";E & -E &#!E (&Ĝ EEE )!';E E $&*#)' -E "E "E (#E &(E ĴE'E )(E "#(E &(E )&: 'E$$"'E+"E(E &(E !)' E #!'E +E "E ''E ##E (E ('E#E#E$)!$"E ##E

&#)"E(E#-:E (E'E#D ("E (E #"'%)"E #E E &(E ĴEE "E ěE('E !#&E("E64/;///E$#$ E "E(E : E "(E &'&E ##E(E24E'()'E+(E (E#&E(#)'"'E#E$D ("('E "E 01E #)"(&';E "D )"E (E ;E (E E "E": E '()-E '#E #"D E&!E ((E $# )(#"E !'E (E #"(#"E #E &(E )&E $("('E +#&': E '(&#"'(E "E +'E #)"E+(E''E')E'E &#"E!#"#,E"E"D (&#"E#,;E'E+ E'E E"E$&() (E&E$# )D (#"E DE )!'E &#!E )'';E (,'E "E #&&'E ((E "E (E $E "(#E (E )"'E "E &#!E (&;E "(#E (E ##'(&!: #'E +(E +"E &('E+#E+&E,$#'E (#E E * ';E -E *D "E "&E (#;E #&E (&* "E #"E)'-E&#';E#&E,D !$ ;E +&E $&() & -E ')'$( :E "E (E "D &'E &'E '!'E (#E E '(&#"'(E #"E (E -E #E ,$#')&: &E "##$E E "E # )'E +#E &&E #)(E (E '()-E "#(E ((E !#&(E &)(#"'E "E &E$# )(#"E#) E*#E 7;///E E #'$( E !'D '#"'E #&E &(E )&E E-&: B&A'E"#E&'#"E+-E (E !$(E +#) "A(E E '! &E "E (E ;CE (E '()-E': "E "&+'E #E (E #-E &#)$;E "(E &(;E'<EBE E'E E E $&# !E +(E &E $# )(#";E $&() & -E &#!E &#E (&Ĝ EE;E "E (E#*&"!"(E&'$#"'E ' -E 'E "E +#&'E ("E)' '':C E 'E $#$ E '#) E E &(E+"E$# )(#"E * 'E &E ;E '#E ((E (-E "E (E !')&'E (#E $&#((E (!' *';E -E '(-"E "##&'E +"E $#'' E "E *#"E )'-E&#': E E ! E #Ĝ EED &E &"( -E (E (E !$(E #E &E $# )D (#"E "E &E E&'(E "") E &$#&(E#"E(E'((E#E(E "(#"A'E (=E &E $# D )(#"E +'E (E !#"E (E (#$E 0/E )''E #E!#&( (-E"E(E :
 

    $&!" &!"# #"! 

'-,J 74J ','&'-J ',+J '&,!&!&J !$$$$1J *J&J *-J /*J 1+I ,*1J +,*'1J 1J'Ĝ JJ*+J&J*,!&+J'J, J !*!&J.1J!&J, J*!.*!&J *J'J$,J,,? J ,*-#+J /*J !&,*(,I J-*!&JJ*!J,J(-%%!J &J ', *J *!.*!&J %(+J 'J , J !$$$J *J&*!+J '(*I ,'*+J!&J, J*? +!+@J , J ,*-#+J I +,*'1J 65J !$$$J $'$J *J&I *!+J ,J (-%%!J &J 56J ,J $*'J *#+J /*J +,J $2J ,'J+*.J+J,**&,J,'J', *J !$$$J-&#**+? (#!&J/!, J"'-*&$!+,+J,J , J&J'J, J'(*,!'&@J, J '%%&!&J Ĝ JJ*@J J $,@J **!J .$J +@J '%%''*J ' %%J *@J+!J, J.1J/'-$J &'J $'&*J ,'$*,J , J ,!.!I

,!+J 'J '&'%!J +',-*+J !&J , J!*J$,J*!'&? F J !*!&J .1J /!$$J '&,!&-J,'J/J/*J!&+,J '!$J , ,J !&J , J !*J $,J *!'&?J J /!$$J &',J ,'$*,J !$$$J ,J !&J (*(,*,J $'&J , J *#+J &J /,*I /1+J *%*#J , J '%I %&!&JĜ JJ*? *J %!&,!&J , J +J /'-$J '&,!&-J ,'J *J +,*!,$1J ,'J , J !J 'J .$J ,ěJJ 2*'J ,'$*&J '&J !$$$J -&#*!&J &J ', *J !$$$!I ,!+J!&J(*,!+J!&J, J/I ,*/1+? J!+$'+J, ,J, J+'-*J 'J, J*-J/*J'ĴJ&J*'%J &'&J /$$I @J 0I ($!&!&J , ,J , J ''$-%+J (!,$!+J '&J !,J &J +,*,J +!( '&!&J*-J'!$J,J/!$$? F J /&,J ,'J +'-&J J &',J 'J

&! ""#% !!"   ' % % ! + + ! ' & *J 'J '$!@J 1$+J ,,@J *?J '&1J !,!!,-/@J'&J -+1J+(J, J1J , J / !+#*+J +J -&%&J +-+(,J ,'J J %!$!,&,+J ĴJ#J !+J '&.'1J $'&J , J ('*'%H1'%J /,*/1+J !&J '-, *&J "/J '$J '.*&%&,J *J'J, J+,,? J ĴJ#@J / ! J 'I -**J,J'-,J;?74%J'&J -+1@J $J ,'J -&+(!I JJ &-%*J 'J #!$$!&+@J /!, J ('$!J +'-*J $!%I !&J, ,J+'%J(!*,+J/*J #!$$? J -,J J +,,%&,J 1J , J '$!J-$!J$,!'&+JI J*J BCJ !&J , J +,,@J ?J?J?J$0J# !@J!J &',J !+$'+J !J , J '$!J '%%&J +-+,!&J &1J +-$,!+? !$1J /+/, J , I *J , ,J , J *%J %&@J &-%*!&J '-,J ,&J &J +-+(,J ,'J J %%*+J 'J J &','*!'-+J &@J /*J *('*,$1J #!$$J !&J , J -&J ĴJ$J &J , !*J ',+J +-&#? J !,!!,-/J /+J +!J ,'J J '&J J /#$'&J %!$I !*!+,!'&J,'-*J'J!.!+!'&+J &J'*%,!'&+J/!, !&J, J '%%&? -*!,1J +'-*+J !&I '*%J !$1J /+/, J , ,J , J ĴJ#J /+J $-& J'&J !+J/1J,'J!I .!+!'&+J!&J'-, *&J "/? J# !J+!J!&JJ+,,I %&,J!++-J1+,*1J, ,J F-&',+J ($'1J ,'J J -(J +-*!,1J !&J /'&J *++@J #++@J #('%J &J '-, *&J "/J *J 'J , J +,,J !&J (*,!-$*J /*J ĴJ#J ,/&J ('*'%H1'%J ,*I

,!'&J /+J &',J '&$1J *'!&J , J&,!'&JJ$',J'J'*,-&@J-,J ,*!%&,$J,'J *J'&'%1? FJ/!$$J&',J*+,J'&J'-*J'*+J , J $'&J *%J 'J , J $/J /!$$J !&J J ,!&J , !+J *!%!&$J ,'J J +''&J, J-(J/!, J, %?G !$J+*!!&J, J,!.!I +,&+,!$$@J-+J, !*J,!'&J ,!+J 'J !$$$J -&#*!&J &J !+J!&!%!$J,'J, J*'/, J'J, J (!($!&J.&$!+%J+JJ*!%!I &,!'&E+J '&'%1J &J , J '!$J &$J 'ěJ&@J *J +!J , !*J +,'*?GJ

 

    

/1+J '&J -+1J -$1J 5:@J 6457@J ,J '-,J 5=?74 *+@J 1J J ',J /!, J '-,J ,&J *%J%&J$!.J,'JJ &','*!'-+J+J(!*,+J/ 'J .J &J ,**'*!+!&J '-*J /,*/1+? J F &J , J &+-!&J -&J ĴJ$@J+'%J'J, J(!*,+J /*J *J @J ', I *+J "-%(J !&,'J , J /I ,*J/ !$J, !*J',+J/*J +-&#?J ,J /'-$J .J ,-*&J '-,J ,'J J &', *J $%!,1J /+J .*,J -J ,'J, J$*,&++J'J, J(I ,*'$J,%@J&J, J(*(*I &++J'J, J1$+J,,J '$!J '%%&J ,'J $J /!, J ,+J 'J *!%!&$!,1@J +J(!*1@J*%J*'*1J &J ', *J *!%+J !&J , J +,,? JF %*+J'J, J(-$!J *J .!+J ,'J 'J '-,J , !*J&'*%$J-,!+J+J('I $!J!+J'&J,'(J'J, J+!,-I ,!'&?J'J+,'&J/!$$JJ$,J -&,-*&J !&J '-*J )-+,J ,'J $J/!, J$$J*!%!&$J$I %&,+J!&J, J+,,? J &/ !$@J 58J (*+'&+J /*J 1+,*1J (*J 1J, J('$!J'.*J$$J !&.'$.%&,J !&J ++J 'J '&+(!*1J &J +,$!&@J .&$!+,!'&J 'J -&*I *'-&J $@J -&$/-$J ('++++!'&J'J%+,*J#1? J %'&J , '+J (*J /+J J 86I1*I'$J *-I ,J'J &J'$1, &!@J &@J1'J,,@J!,!$1'J /$J '+!&@J '*J $$I $1J !++-!&J #J %!+I +!'&J $ĴJ*+J ,'J $!&,+J !&I ,*+,J,'J+,-1J!&J'-, J *!&J&!.*+!,!+? J'*!&J,'J, J('$!@J J /+J **+,J ,*J J 'ěJ*JJ#J(*'.!+!'&$J %!++!'&J $ĴJ*J ,'J '&J !++J&!1J $&J-$J '*J J *J '-*+J !&J J '-, J *!&J -&!.*+!,1@J '&+ J &!.*+!,1J !&J '-, J*!?

/*&!&J ,'J !$$$J -&#**+J ,'J +!+,J *'%J , !+J *!%!&$J ,J+J&1'&J- ,J/!$$J&',J '&$1J J $,J /!, J +.*$1@J -,J/!$$J$+'JJ &J'.*J ,'J, J$/J&'*%&,J&,+J

'*J(*'+-,!'&@GJ J+!? J 0($!&J , ,J -*!&J , J*!@J!$$$J-&#**+JJJ '&J+! ,!&J, J&.$J(*+'&I &$@J !&J F, 1J &J '&$1J *-&J-,J&&',J !@J-+J

!"# ""  *'++'*J%JJ$J 'J, J %-J$$'J &!.*+!,1J BC@J *!@J +J +!J , ,J !*!J &J '&$1J +,'(J !%('*,,!'&J 'J -$J &J !&+J ,'J $'$$1J *J&J !,+J *-J '!$J !J , J !J *J&*!+J !&J , J '-&,*1J *J *($J /!, J+%$$*J'&+?J !+J!+J+JJ$J+!J J +J '&$-J **&%&,+J ,'J -!$J !+J'/&J*J&*1@J/ ! J /!$$JJ($J'J*J&!&J'&J ,*!$*J'J*-J'!$J!$1? J$J +!J !*!J /+J /+,!&J ,''J %- J %'&1J '&J 0('*,,!'&J 'J *-J &J !%I ('*,,!'&J 'J 2'$!,+@J +1!&J , J &J '*J '&+,*-,!'&J 'J

%!&!J*-J'!$J*J&*!+J!&J, J '-&,*1J +J '%J !%(*I ,!.? (#!&J !&J -&J ,J J (-$!J $,-*J '*&!+J 1J , J -&J ,,J (,*J 'J ++'!,!'&J 'J *'++!'&$J '%&J&!&*+J'J!*!J BC@J J +!J F!*!J +J$$J!,J,#+J,'J*J&J$$J!,+J *-J !&J , J '-&,*1@J !J %!&!J *J&*!+J *($J , J (*+&,J '&+J, ,J*J(!$(,!?G J $,-*@J &,!,$AJ F J &J /J ,*!$+J +J &*I !&,J ,'J ,!'&$J .$'(I %&,@JJ$@J / 'J +('#J '&J F*'-,!'&J 'J '$!,+J *'%J

'$J !&*$+J'*J,*'$-%J J&!&J*'++@GJ+!@J!I *!&J,!'&$J,*'$-%J'*I ('*,!'&J BCJ +(&+J 9J

!$$!'&J'&JD'$!,JEJ!%('*,I ,!'&J (*J 1*@J / !$J J ĴJ*J '&J&JJ(*'-J$'$$1?JJ J -&!.*+!,1J '&@J / 'J +J &J !&,'J , J (*'-,!'&J 'J2'$!,+@J+!J!J'.*&%&,J *-++J,'J(1JĴJ&,!'&J,'J !+J (*'-,@J J /!$$J '&+,*-,J J %!&!J (,*'$-%J *J&*1J -+I !&J !+J'$!,J@JJ&',!&J, ,J +!J*J&!&J'J*-J'!$@JI '$!,JJ&J$+'JJ-+J'*J+'J %&1J', *J, !&+@J!&$-!&J /,*J(-*!J,!'&? F ,J J !&,&J ,'J 'J ,*J *,!*%&,J!+J,'J-+J!,J'*J*J&I !&J'&J+%$$J+$J+!+@J-!$J J +1+,%J / ! J &J *J&J ,J $+,J'&J,*!$*J'J*-J'!$JJ 1?J J , +J !&,!J *J&*I !+J *#J '/&@J , &J /J &J '%J!&@GJ J+!?

(#!&J*$!*J!&J *J/$I '%J *++@J !*(*+'&@J @J&*J!+!J+!%@J +!J , J &J '*J &*1J !&J .$'(%&,J 'J &1J &,!'&J &&',J J '.*%( +!+@J !&J , ,J J !&J '$I $'*,!'&J /!, J !*!J '!I ,1J 'J &!&*+J BCJ '&I +!*J!,J&++*1J,'J('*,*1J , J &J '*J %0!%-%J -,!$!I +,!'&J'J$'$J%!&*$J'*+J,'J ''+,J(*'-,!'&? '*!&J ,'J *@J F!$J #(+J , J ,'*+J 'J !&-+,*!I $!+J'-&,*!+J/'*#!&J&J (*'.!+J , J *.&-+?J J %* J 'J (*'*++J /'-$J J *,*J &J $!J !,+$J -&I *$J !J , J /'*$J !+J I (*!.J'J'!$@GJ+ J+!?

*/ +)*+, )"$ '$1.$" + ((). '."#) '-.+-'1&* (0$)$,- +*!$)) + "*2$&*)%*0 ')*/+$ '.,0( ). --# -$*)' *)*($ *.)$' -$)"$) .%1 ,- +1       

 $ !! ""   !.*+J ,,J &J '&'%!J '%%-&!,1J 'J +,J*!&J ,,+J BCJ .J +!&J J %'*&-%J 'J &*+,&!&J B CJ '*J , J '&+,*-,!'&J 'J J ,'*1J ,'J (*'-J &,!I%'+)-!,'J $*.J!'$*.!!+J-&*J, J J $*!J$!%!&,!'&J %(!&? !'$*.!!+J *J +J +-I +,&+J +(*1J ,'J +,*'1J %'+)-!,'+J,J, J$*.J+,? J *%&,@J +!&J !&J -"@J '*!&J ,'J J +,,I %&,J %J .!$$J ,'J , J (*++J1J, J'%%!++!'&@J!+JJ '$$'/J -(J ,'J , J ,*!(*,!,J I '*JJ+!&J!&J644=J /!, J-J&J&2-$@J'*J , J+ĴJ!&J-(J'J, *J!'$*I .!!J,'*!+J!&J, *JI J %%*J +,,+J IJ ',J E .'!*@J !*!J &J &@J '*J , J +-(($1J 'J , J (*'-,J

*'++J, J*!'&J+JJ%&+J'J +,*&, &!&J , J .,'*J '&I ,*'$J+,*,1J'*J%$*!J$!%!I &,!'&? '*!&J ,'J , J +,,%&,@J %$*!J'+,+J*!J%'*J, &J >56J !$$!'&J &&-$$1J !&J !I ,!'&J,'J -&*+J'J, '-+&+J 'J , +@J +(!$$1J !$*&J -&*JJ.J&J(*&&,J/'%I &@J/!, J+,J*!J*!&JJ

!+(*'('*,!'&,J $.$J 'J , J -*&? !$J +!&!&J , J '@J *+!&,J 'J , J J '%%!++!'&@J *3J 3+!*3J -3*''@J*(*+&,J1J !+J !J*+!&,@J'J1/J &,'+ @J *Ĝ JJ*%J , J '*I &!+,!'&E+J ,',$J '%%!,%&,J ,'J , J $!%!&,!'&J 'J %$*!J

+'-*J!&J, J*!'&? (#!&J !&J , J +%J .!&@J , J !.*+J ,,J '%%!++!'&I *J '*J $, @J *?J %(+'&J *#*@J / 'J +!&J '&J $J 'J '.*&'*J ',!%!J % !@J +!J, J 'J&J', *JěJ'*,+J 1J J /*J '$J +,,I %&,+J 1J , J *!'&J 'J !,+J I ,*%!&,!'&J ,'J &+-*J %$*!J $!%!&,!'&?J

& # " #!!$"!  

'+J !.!+!'&J 'J , J '-*,J 'J(($J +!ĴJ!&J !&J '+*J 1+,*1J , */J '-,J , J !$J (($!,!'&J!&+,!,-,J1J '&.!,J,/'J'Ĝ JJ!$+J'J*/J *%-,!$J '%(&1J

!%!,@J1%'J!'-&J&J $J*'%'+$?J 1J /*J '&.!,J '*J (*'-!&J-$,*,J*-JIJ 1J !#!&J1J,, !&J%!0,-*? ,!*J -+,!J # -#/-J ##J 'J , J *$J ! J

'-*,J+!ĴJ!&J!&J #'1!@J '+@J J +&,&J , %J ,'J +.&J 1*+J !%(*!+'&%&,J J '&J 1J 5;@J 6457@J !&J J *J %J !&+,J , %J1J, J,!'&$J&1J'*J ''J &J *-J %!&!+,*,!'&J &J'&,*'$JBC? J ,*!$J '-*,J J '&.!,J , %J '&J *J 'J '&+(!*1J &J +$J 'J , J -$,*,J +1*-(@J+!J,'J .J#!$$J'.*J<8J !$*&J !&J , J '-&,*1?J -+,!J ##J J $+'J '**J , ,J , J '%(&1J J $'+J '/&@J &J !,+J ++,+J '*!,J ,'J , J *$J

'.*&%&,? '/.*@J&',J+,!+JJ/!, J, J '&.!,!'&@J'-&+$J,'J, J'&.!,+@J +*'J '%!&J BC@J ((*' J , J (($$,J '-*,@J /!, J J ('+!,!'&J , ,J , J $'/*J '-*,E+J"-%&,J/+JJ%&!+,J %!+**!J'J"-+,!? -,J , J (($$,J '-*,J !&J J *-$!&J $!.*J 1J -+,!J ,!%J #!&%!J $*J , ,J , J '&.!,+J !$J ,'J !+$'+J &1J +(!$J '*J 0(,!'&$J !*-%+,&J,'J/**&,J, J*&,J 'J!$J(&!&J(($?


  

   

#$""$!#!!"  $'%!!  

 

%  "E % , ( $ # $ *E   ( # $E %(+#E %E *E

%)E **E &*(E %E %&")E #%(*E (*/E =>E )E %$#$E *E ""E %(E (#%,"E %E %(#(E $*%$"E &+*/E (#$E %E *E &(*/<E E %E %(<E )E ##(E%EE%(E%E (+)*)E =%><E )*())$E **E*E)E*E$-%(!E%E *E%&&%)*%$; ())$E %+($")*)E $E &(*/E ##()E /)*(/E $E %)<E (#$E %E %#%"+E

%"E %,($#$*E %+$"<E "E $"D (<E -%E )&%!E %$E

"E %E *E %(+#<E )E */E ( *E *E ""E %+*(*<E #&))$E **E )%#E E ##()E (E """/E %$$,$E -*E *E %&&%)*%$E *%E )*")E*E&(*/; $"D(E )"%)E **E )$E )%#E ##()E %E *E %&&%)*%$E ,E $E"*(*E *E &(*/E *%-()E )*")$E *E $*)E **E *%$E %$())E %E (E =>E)E ĴE(/E%E*EE E%E3126E"*%$);E AE ( *E %+*(*E *E )E #($()E $E %+(E &(*/<E -%E "#E *%E E E $E /*#E +*E (E $$E $E -$$E -*EE$E&(*""/E &"/$E %+*E *(E )(&*;EE A *E )E $E )*")E *E

**E E %E %(E )E E )"E))<E %##ĴEE $E )"D)(E$E "(E %E %+(E &(*/E $%*E %$"/E $E %+*E )*E +*E $E *E -%"E $*%$;E E ""$)E E E E $E *E &)*<E $"+$E *E %$,%"+*E *("E $E +$)(,E$((*%$<E (E ""E &(%+*)E %E ,(/E )$+"E $E -!E &%"*);E)E#&()%$#$*E -)E %()*(*E $E )&%$)%(E /E *E E "'+;E E *(+*E )E **E E %E %(E (#$)E *E )*(%$)*E +"-(!E$)*E*EE %#$*%$E %E *E %+*E )*;E E )E *(E (*)*E E +)E E $$%*E E %+*E %(E &+();E)!$E%(E*E

(#%,"E %E E %E %(E (%#E *E %E %E %+(E &(*/E )E )""/E )E *E )<E *E )<E %-,(<E &(*E %E E )&"E )$E *%E $*#*E *%)E -%E %$)**+*E *E %(#"E $E #&$*("E %(E %E ()$*E %%"+!E

%$*$@)E "%/")*)E $E *$E ,$*+""/E )%*E *E)%$E*(#EE%E (;E ()$*;B EE**E%(@)E %ěE$E )E +)E E =%(>E $))*E **E E )%"E "$D"E (*!(E %##ĴEE )%+"E E )$E %(*-*E +)E *E )E %+*",E *)E +)+"$))<E #$*$$E **E *E %##ĴEE -)E )+&&%)E *%EE*(E +)*E%(E32E/);E

  

+)*E *(E !D

-"E %E E %)E E %+(*E )ĴE$E $E %)(E)E"(E**E *E "+#%$E #"/E )E *E (*+"E %-$(E $E %,("%(E %E E $E !+$D E"$; $EE +#$*E",(E $E)+*E$+#(E C3749C12E $E E"E /E E -%E "#%(%E $)*E &%)*"E E "(- +E $E %+(E %*()<E !D -"E -"E #!$E (($E *%E *E +&(#E %+(*E +#$*E$E)+*E$+#(E C259C2::8E ",(E %$E #(E :<E 3113E "(E **E +&%$E $E +$)#%E #")E %E E (%$)E $E &*E E "+#%$E =)%$E $$*>E )E %,("%(E %E E $E (E *%E )"%)E *%E #E *E "$E )%"E%(E")E$E#%$/E %""*;

E +E "E **E *E ,$E %E *E $$*@)E -*$)))E -)E **E ##()E %E *E "#$*@)E #"/E -(E $%*E *(E *(%+%+*E *E &(%+(E %(E .)%$<E $E *E "#$*E "E *%E&(%,E,$E%E)E $,%",#$*; $E )E %($*$E )+##%$)E%(E*E%+(*<E *E "#$*E E &(/E *E +E *%E #!E E "(*%$E**E*E&("E %E "$E #)+($E 34;54E *()E %E "$E %(#$E -E ""E .)%$E &+")E $E %)E **E %Ĝ EE"E 0ĴEE $+#(E :E ,%";E 3:E %E (E 39<E 2::7E "%$E ."+),"/E *%E #E $E **E $/E &+(&%(*E )"E%E*E)E"$E)%+"E E"(E$+""E$E,%; %-,(<E *E "#$*E )E&&(%E*E %)E ,)%$E %E *E %+(*E %E &&"E *%E )!E (())E ,$E $%*E $E )*)EE -*E*E +#$*;

& $ "#  #('* "%#&%&!%"#%'"!& %"'* " &&"! '"!$(%'%& (% ""*** '! " !% "!!!'" *"(%!'#('*"%#& %&+&&'"#")%)&'' "!!!' " !&(!''*&'%*

# "!"" #" '!"#!  !*E **E &*(E %E *E %$($E %E(E%"*"E (*)E =>E )E (*)E *E "()&E %E %&")E #%(*E(*/E=>E%(E $%*E &+ĴE$E *(E %+)E $E %((; E (%+&E *E E &())E %$($E ())E /E *)E (#$<E ($E +$ E +$"%"<E $E %D !*E "#E *E &(*/E %(E ""%-$E *)E $*($"E ())E *%E $(*E $*%E "%%/E ,%"$; +$"%"E )(E *E ,"%&#$*E )E +$""E %(E $E )%+"E E%$#$E/E""E(*E *$!$E &%"*"E &(*)E **E,E*E$*()*E%E*E &%&"E*E(*; %-,(<E *E (%+&E )E &))EE,%*E%E%$E$E %$E %,($%(E /%E /#D"E#$)*(*%$<E )*())$E **E *E 311E &%"*"E &(*)E +$(E *)E

+#(""E,E""E()%",E *%E)+&&%(*E*E)%$E*(#E E%E*E%,($%(; *E "#$*E **E (*(E *$E %ěE($E ,"E $E &(*"E )%"+*%$)E %$E *E -/E %(-(E %(E *E )**<E <E $E *E # %(E %&&%)*%$<E E %&*E*%EA*E%+*E%E#"E $E *(E /E "+$$E +$-(($*E ĴE!)E %$E )%#E%E*(E##();B *E -%+"E E (""E **E $%E -(E *$E *-%E E ##()E $E )%#E %+($")*)E -(E )(%+)"/E $ +(E +)/E -$E )%#E %%"+#)E $,E *E&(*/@)E)(*(*E"%$E "%)+$<E %D!*E -*E $(%+)E-&%$)E+($E E&())E%$($; AE %$($E $E !*E **E )E $%*E -*E )#/E *E ($*E ,%"$*E &(%*)*E /E E %,(E &(,E &%"*"E %#$*%$E -*$E *E &(*/E$E(/E%$#$)E *E *%$E %E *E &%)*")E %E ,%"$E $E )*(%$)*E *(#)<BE+$"%"E);E

$E *E )%$E *(#E E %E /#<E E #$*$E **E *E (%+&E )E )*)EE -*E *E ,"%&#$*"E &(%(##)E %E *E %,($%(<E $E **E

A31E &%"*"E &(*)E ,<E *(%(<E E *%E &*E *(E *$*E -*E )E .""$/<E (;E /%E /#E %(E )%$E *(#E *%E $"E #E %$*$+E -*E *E *($)%(#*%$E $E %E )E #$)*(*%$E $E 3125;BE

!%!" !  

E

/%+$E %Ĝ EE(E %E *E (E +(*/E$E,"E $E %(&)E =><E -%E )+/<E -)E /)*(/E (+)E /E E %##("E +)E -"E %$E %(E #*$E *E *E )**E '+(*()E %E *E $/E$E%D!*; E *(/<E -E %+((E "%$E %+)$E %<E *(-E ()$*)E %E *E (E $*%E %$+)%$E )E */E )*(+"E *%E &(,$*E *E (,(E %E *E +)E (%#E )&$; )+/<E $E $)&*%(E $E #+%D!*<E !*E )*E ,)%$E %E <E -)E !""E /E *E (,(E %E E

%&"E &"/$E *E ($E ))E "%$E ,$*)E +)E *%&E %$E %)E )"$E -(E)%!E*%EE$E*E %(&)E%EE-%#$E"/$E %&&%)*E %$)%"*E )%+$*E #*E = >E %+)E +)*E %(E *E &%&+"(E E(;E E -%#$<E %+*E 66D/(E %"<E -)E )E *%E ,E +#&E $*%E *E "%%$E*(E)ĴE$E%-$E /E*EEEE%E*E-*(E %(E%+*E*-%E%+();E E "*(E $*EE )E %/$E #+)$E /E !$E #+)$<E -%E "#E *%E E (E (%*(<E -)E )E *%E ,E ĴE#&*E )+E("(E$E*E/(E *E*E)#E)&%*<E+*E%(E *E *#"/E $*(,$*%$E %E &))()/E **E *%%!E (E *%E *E +*E (%E %"E**%$;E %($E *%E /-*$)))<E *E -%#$E )E $E )$E &($E *E ))E %(E %+*EE-!<E +)*E)E)E -)E )E *%E +)+""/E )*E %-$E/E*E)<E"%%!$E "!E )E -)E $E E *($E %(E%+();

A *E -)E E )+(&()E *%E +)E -$E -E )E (E )+$"/E +#&E $*%E *E "%%$E *)E #%($$E +)E )E +)+""/E %#)E *(E *%E )*E %(E %+()E $E -$E )E )E *(<E )E -%+"E )*$E +&E $E %;E $E -E %+"$@*E )-#<E -E E *%E ""E %(E "&<E +*E )E )E E %(E *E ()+()E (%+*E (E %+*E %E *E (,(;E *E )E ,(/E +$%(*+$*<BE *E /-*$)))E); $E  E )&%!E *%E #+)$<E E )E )E ))*(E )E $E #$*""/E )!E $E -)E +)*E ($*"/E )(E (%#E*E%)&*";E $-"<E E )%+(E $E *E +*D(%E %"E **%$E %$E(#E **E *E -%#$E -)E (%+*E *%E*E)**%$E("(E*)E /(E /E )%#E &%&"E **E ()+E (E (%#E +#&$E$*%E*E"%%$;E E E **E *E -%#$E -)E (")E *%E (E ("*,)<E -($$E *#E*%E*!E(E!E*%E *E %)&*"E %(E &(%&(E *(*#$*E)E*/E"#E )E-)E#$*""/E"";

*)+)E )&E +)E -*E ()*(*%$E $+#(E $%E E5:8E ;E $E /-*$))<E E &()%$E %Ĝ EE(E **E &(((E !""#!("!%!#! $%$/#*/<E )E E -)E  #%$/<E +*E *E (%()E )ĴE$E *E E #$E ĴE!E $E )%*E #E -%(!)%&E %&&%)*E *E $E )E %+)$<E )#&"/E E (,(E %E %(#(E $*EE )E %$)%%<E )$E%E*E$$*E-$E $*%(E /%E E )+$"/E (E *E %$E*E-/E(%#E*E$!E ()<E -%E %$E $E */E %*E E *E )%+$E%EE,"E&&"/$E (&()$*E !*E %(*E *E(!; *E $,()*/E %""E E +"E "*%$)E $E*E*%$"E))#"/<E %)&*"<E $; )(E"+<E-)E!""E/E Ĝ EE(E %E <E %"+E %-,(<E ()E -"E %"<E-%E)(E*E (#E (%()E $E $E (*$E *%E *E $$*E /)*(/; $$*E )E +$%(*+$*<E *%"E "/E -)-*E *E -)E *(E **E %$E&%$E**EE-)E/*E )E *E %Ĝ EE(E -)E %$E *%E*E)**E'+(*()E%E "+E =4:><E -%E -)E *%E ",E **E "+E )E *E$/E"%$E%E%E ()@)E (,(E %(E 25E ; *%E ĴE$E E )$)*)*%$E /()<E "*E %D!*E %(E E ""E %$E *E &%"E &(%(##E %($)E $E /)*(/E *%E +/E *%E E)E %+*E *E !""()<E /E *E (,*E +(E E?*%!+$%@E(;E )/$E **E A*%)E -%E E-)E)E*%E,E%$E !""E )(E #+)*E $%*E %E %#&$/E =>E -$E E *%E *E $!E *%E -*(-E -)E(+)E/E*E+); +$&+$);B
 

   

  

  

   

G $ G +Ä&#x203A;G % &%G &G % -)* + *G ?@G *G ,*G +G )#G &-)%$%+G &G &%*' )0G +&G *+)&0G +G ) %G 0&,+G +)&,G +*G %*%* + - +0G +&G )+G &G ,+ &%G %G+G&,%+)0; G* G+GG')**G) G%G +G #G0*+)0G %G+G% -)* +0G &G % %G +)G G $+ %G &G +*G % %G&%G++G+G')&#$*G %G +G,+ &%G*+&)G)GG)*,#+G &G,%),% %G%G# )+G

%#+G0G+G&-)%$%+; %G G )#*G * %G 0G *&$G /,+ -G $$)*<G %#, %G +G % %G &%#G &&) %+&)<G )G ,%%0G #&<G +G ,% &%G #*&G ,*G +G )#G &-)%$%+G &G # )+G ),*#G +&G $'#$%+G +G 422:G EG )$%+<G ,%$%+##0G$%+G+&G)**G +G ')&#$*G &G +G ,+ &%G *+&)G %G )*+&)G ,% -)* + *G &%G +G '+G &G ')&)**G %G )"&% %; G *++$%+G )G %G ')+=G C- %G &%*,#+G . #0<G &,'#G . +G *-)#G #G

!!!#!" !#  

 

G

+&+#G &G 53G *,*'+*G ))*+G &)G -) &,*G &Ä&#x203A;G%*G )% %G )&$G " %'' %<G )$G )&)0<G ,#+ *$<G %G )'<G .)G 0*+)0G')G0G+G&G ++G&# G&$$%;G $&%G +G )) %G *G G '*+&)G &G +G ')G G ,)<G .&G G#G %G 33G 0)G &#G )#;G G .*G ##G +&G -G #,)G +.&G $ %&)*G +&G *G)&&$G.)GGG#G&%G &G +$;G G '*+&)G &.-)<G % G +G G ##+ &%<G *0 %G G &%#0G +&#G +$G +&G )$&-G + )G #&+*G %G *&.G $G + )G%,G& *; ) G%G %.*$%G +G +G ')<G +G &G ++G &$$ ** &%)G &G &# <G G &#,*&G ;G %!&G * G +G &$$%G*G*&G)G')G G +&+#G &G * /+0G *,*'+*G ))*+G &)G -) &,*G &Ä&#x203A;G%*G . + %G +G '*+G G-G ."*;G G *#&*G++G+.%G9+G

&G ,%G%G34+G&G ,#0<G4235<G &')+ -*G &G +G &$$%G .&)"G ** ,&,*#0G %G ))*+GG+&+#G&G39G*,*'+G " %'')*E)$G)&)*;G G#*&<G+G&$$%G))*+G +)G*,*'+G,#+ *+*G+G##G - ##G %G )&-)G &%G #&##0G $G &,#G ))#G ' *+&#G)&$G+$;G %G+G*G&G G#$%+<G +G &$$ ** &%)G * G %&+)G 64G 0)G &#G $%G .&GG#GG34G0)G&#G )#<G ')+G)&$G+G'*+&)G.*G#*&G ))*+; .&G &+)G $%<G 68G %G 69G .)G#*&G))*+G&)GG# %G G 35G %G %G 33G 0)G &#G )#*G )*'+ -#0; G&) %G+&G+G'&# G&**<G +G*,*'+*G$G&%** &%#G *++$%+*G &)G +G **G %G .&,#G G )G +&G &,)+;G G G &.-)<G ')&$ *G ++G +G &$$%G . ##G %&+G )#%+G %G +*G Ä&#x203A;G&)+G +&G %*,)G ++G ) $ %#G + - + *<G G %&+G +&+##0G ) +<G G ),G +&G)*+G$ % $,$;

  %! $ !#("""#$#  G &-)% %G &,% #G &G +G % -)* +0G &G 0&G <G ".G &$G ++<G *G %%&,%G +*G %+%+ &%G +&G $$&)+# 1G %*#0G$&Ä´G<G +G*+,%+G###0G" ##G#*+G $&%+G 0G +G '&# G ,) %G G - &#%+G ')&+*+G 0G *+,%+*G &G +G,% -)* +0; G ')&+*+G . G +&&"G '#G &%G ,%G 34G #*&G #G +&G +G$** -G*+),+ &%G&G+G ,% -)* +0B*G ')&')+ *G -#,G +G$ ## &%*G&GG% ); G * &%G +&G $$&)+# 1G $&Ä´GG .*G *#&*G 0*+)0G 0G +G )&G %##&)G &G <G )&**&)G $*G"&"&<G.%G G #G &+)G &,% #G $$)*G +&G&$$ *)+G. +G+G$ #0G &G+G*# %G*+,%+G %G0&<G+G *++G' +#; GG#+G$&Ä´GG.*GGG%#G 0)G*+,%+G&G+G')+$%+G &G &&#&0;G G .*G ###0G ##G 0G '&# G ,##+*G .%G *+,%+*G &G +G ,% -)* +0G $)"G&%GG',#G')&+*+G &-)G+G-)* +0G$%$%+B*G "G %G +)%*'&)+G )*G %G &+)G*,%)0G)*; G'" %G,) %G+G- * +G+&G +G$ #0G&G+G*# %G*+,%+< G )&**&)G "&"&G * <G CG -G &$G +&G '0G &%&#%G - * +G +&G &,)G $,$$0G %G )G $ #0;G G &,#G -G &$G )# )G ,+G .G +&,+G .G *&,#G -G 0&,G *&$G + $G +)G+G,#0G % %+G&G ,%G 34; C%G .%G .G $G &)G

&,% #G $+ %G 0*+)0G G G ++G ))#**G &G G)G&%G*+) "<G.G%%&+G #0G %0G #&%)G &$ %G +&G &$$ *)+G. +G0&,; &G .&)G &G &$$ *)+ &%G %G ) %G "G %*#0<G %&)G &$'%*+G 0&,;G +G +G *$G + $G .G .%+G +&G G 0G 0&,)G * G *G 0&,G $&,)%G 0&,)G #&-G*&%; C%G .G .%+G +&G **,)G 0&,G ++G .G #G &)G 0&,G %G +G$ #0;GG)G##G %G' %*G %G#G+G*$G.0G0&,G)G # %G%&.;GGG0&,%<G- )%+G # -G . +G ##G &''&)+,% + *G &G # -G ,+G &.%G %G +G ') $G &G # -; CG %%&+G ) %G $G "G ,+G+G#*+G+&+)G,%)G+G , %G &G &G -G *&#G %G&'; G %*#0G &,+G %&+G +&G -G G+G.0GG <G %%&%+<G %G G *%*#**G $,));G ,+G .G )G &$&)+G ++G &G . ##G -G 0&,G +G *+)%+G %G +G &)+ +,G +&G )G + *G ))')#G#&**D; G )&G %##&)G * G +G ,% -)* +0G &$$,% +0G %G +G %G +G %*+ +,+ &%B*G &,% #G.*G*,)G++G %*#0G G%&+G G %G- %<G %G++G +G&,% #G. ##G&G-)0+ %G +&G ')&-G ++G +G G *B*GG +G.*G%&+G. *G.0; CG *G +G ,% -)* +0G &$$,% +0G %G &,% #G . ##G %*,)G ++G %*#0G G G %&+G G %G- %; +-)G .0G .G %G $$&)+# 1G $G %G +G ,% -)* +0<G.G. ##G&G++;G

',#G $&-*G %G Ä´G$'+*G +&G +G +G &-)%$%+G +&G &G +G )#G + %<G &,)G ,% &%G *G ' %,##0G +"%G +G &'+ &%G &G

*+) "G*GG.0G&,+G%G )+G $$)*G +&G &G "G +&G +G +)%*; C,)G $G *G +&G &$'#G G

)# +)%+<G %* %)G %G ,%)'%+%+G&-)%$%+G+&G&G +G) +G+ %;G&)G+G',)'&*G &G $'* *<G +G ,))%+G *+) "G

*G +&+#<G &$')%* -G %G %G% +<G $% %G ++G ##G &)$#G $ G + - + *G *G *,*'%<DG +G*++;

   "" 

G :7+G )+0G #)+ &%G &G );G #*&%G %#<G .*G #)+G %G *<G #+G ++G 0*+)0G . +G &-)%&)G $$%,#G ,%<G ## %G &%G ) %*G%G+G.&)#G+&G -&+G$&)G+ $G+&G.&)"G&)G ,$% +0;

'" %G +G +G '#%+ %G &G :7G +)*G +&G &$$$&)+G +G :7G 0)*G &G );G %#G %G G )%G%$<G  

  <G %G*<GG%&+G ++G+G49G0)*G);G %#G *'%+G %G') *&%G*&,#G %*' )G '&'#G+&G*'%G*-)#G&,)*G %G0*G+&G*)-G,$% +0G*G G$)"G&G&%&,)G+&G %#; G &-)%&)G ,%<G .&G .*G )')*%+G 0G +G G

&G +Ä&#x203A;G<G )G *+,*G ",&)<G *#&*G ++G +G '#%+ %G &G +G )%G .*G G ') - #G ,*<G C %G +*G ,##G #&&$<G +G . ##G *)-G *G %G ))* *+ #G +&,) *+G Ä´G)+ &%G . #G +G +G *$G + $G "'G +G $$&)0G &G +G )+G ) %<G )*G +G ##G + $*G %G +G $ %*G &G ##<G -%G0&%G+G# + $G&G+G % + +&); C +G $G &$$%G &,)G %&$ +#G *)+G .)) &)G

%G+G)#%+#**G),*)G&)G G *,*+ %#G %- )&%$%+<G &,)G&.%<G);G.+&%G ,%&)<G .&*G )+ #G $ %G )&,+G + *G G&G%&+G&%#0G + %G G )%G +&G &%G &G ) B*G )+*+G )&*<G );G #*&%G %#<G ,+G . +G G +&,+G &)G +G %- )&%$%+G %G .+G G *G $&*+G '')&') +#0G %$<G %#G)%G&G:7G )*<DGG* ;

 *&'(( $""''$#&$&$& '&($& $" )'('% &&'&$#)' $+## &"# *&' (( *! &* $""''$# & $ &(,#'!!$+ ( ( *&' *! &* + # $&( &$)&(,'(&,

""&!"&""!  

 0#*G++G&-)%&)<G &%;G ) "G "*&%G *G *.&)%F %G G %.G &$$ ** &%)G &)G %<G %&#&0G %G %'&.)G -#&'$%+<G . +G G ##G &%G $$)*G &G +G ++G /,+ -G &,% #G %G '&# + #G ''& %+*G +&G G &&G +$G '#0)*G *G .##G *G )%)G (,# +0G *)- G +&G +G &-)%$%+G %G '&'#G &G +G ++; G %.G &$$ ** &%)<G );G )" %*&%G $%,#<G .*G,%+ #G *G%.G'&* + &%<G+G ' #G- *)G+&G+G&-)%&)G &%G &%)0G ,+ &%G %G )'#*G )*;G G#*&%F "<G .&G*G* %G%G'#&0G+&G

&-)%$%+G&,*G*G G&G +Ä&#x203A;G; G &-)%&)<G #*&G ,)G '&# + #G ''& %+*G %&+G +&G %G %G,%%**)0G ") %G %G +*G ++G )G '#G &G *+)+ %G &-)%$%+G Ä´G%+ &%G %G +*G * )G +&G ,##0G # -)G&%G +*G)*+&)+ &%G%G +&G+G'&'#; #<G/')** %G&%G%G %G +G # +0G &G );G )" %*&%G $%,#G +&G # -)G &%G *G $%+<G +G &-)%&)G %&+G ++G +)G )G *+ ##G G #&+G &G ##%*G G . + %G &-)%$%+G %)##0G %G +G $ % *+)0G&G %G%&#&0G %G %'&.)G -#&'$%+G ,) %G $G +&G ) *G +&G +G ##%; C&,G)G!& % %G,*G+GG+ $G

+G)*+&)+ &%G+) %G*G$&-G &)G &,+G G 0)G %G #;G G G #&+G *G ''% %G ,+G G #&+G *+ ##G # *G +&G G ,%&#;G G *G 0&,G -G !& %G ,*<G .G /'+G +G *+G '&** #G #&0#+0<G )G .&)"G %G *#G**G + &%G +&G+G** %$%+*<G&)$#G%G %&)$#G ++G . ##G G ** %G +&G0&,D; &%;G "*&%G ,)+)G ,)G $G +&G ,)%+#0G # *G . +G +G &)$)G &$$ ** &%)G %G )G &G +G % *+)0G %G +G )$%%+G )+)0G &)G (,+G ) G%*G +&G %#G $G*. %G %+&G+ &%G*G.##G*G ,%&#G+G-) &,*G')&)$$*G * %G +&G Ä´G)G +G #&+G &G 0#*%*; C&,G )G ** %G +&G +G % *+)0G&G %<G%&#&0G

%G %'&.)G -#&'$%+<G %G %G + *G $ % *+)0G 0&,G -G 0&,)G %*G ,##G ,*G .G -G%&)$&,*G')&#$*G.%G +G &$*G +&G !&G )+ &%<G 0&,+G $%$%+G%G*&G&%G%G#*&G %&,) %G* %G''# + &%G %G##G*')*G&G&,)G# -*D; C "<G G * G *&$G .&)"G *G %G&%<G+)B*G%G$ + &,*G ')&)$$G &G $'&.)$%+G +&GG,%&#<G*&G G/'+G0&,G +&G .&)"<G +G ) G%*G )&$G 0&,)G ')$%%+G *)+)0G %G G &G *+Ä&#x203A;GG %G &+)*G .&G )G %-&#-;G &G %G %&G *+%+G + $<G &,)G '&'#G . ##G +G $'&.)$%+<G .+)G +G 0&,+<G *' #G $'&.)$%+G *$G *&G ##G + *G ')&)$$G . ##G -G %',+G )&$G 0&,)G $ % *+)0;D

""$#' #" "$!   

&%+*+%+*G &)G +G 4235G &*+G ,+ ,#G )#G %G ) G ? @G '%+*<G -G %G ,+ &%G +&G G .)0G &G +G *')G &G E G - ),*<G -%G *G +G . %%)G *G %G ')&$ *G +&G G &%))G . +G %G &%&))0G + 1%* '&G0#*G++; G0#*G++G&-)%&)<G &%;G ) "G "*&%G .&G *++G + *G %G %&G . #G ) - %G+G&%+*+%+*<G#*&G ,)G +G +$G +&G ')&$&+G .)%**G &%G +G E G

*&,)<G %G %- +G +$G +&G G .#"G + *G ."%<G . G *G +<G C#"G &)G <DG $G +G )+ %G .)%**G &%G +G E G *&,)G $&%G+G + 1%)0;G G -%+G *G *,#G +&G +"G'#G %G%&<G+G*++G ' +#G&%G+,)0G-% %;G &$$% %G +G &)% 1)*G &G +G ')&)$$G &)G +" %G + $G +&G (, %+G +G &%+*+%+*G . +G $!&)G *+&) #G * +*G %G +G *++<G +G &-)%&)G * <BG C B$G ')+ ,#)#0G# +G++G+G &)% *)*G +&&"G + $G +&G +"G 0&,G )&,%G *&$G &G +G -)0G *+&) G '#*G %G +G *++>

&-)G$)*G*G+G4235G &*+G,+ ,#G )#G %G ) G %G+ *G')+ ,#)G&%+*+G&%G+ *G )+G*& #G&G0#*<G+G#&)0G &G##G %*G%G+G' +#G&G !.G %+ &%<G ++G ')*&%G . ##G G %G &%&))0G + 1%G &G + *G *++G%G. ##GG%+ +#G+&G##G ++G&$*G. +G++G&%&))0G + 1%* 'G*++,*D *) %G 0#*G *G &%G &G +G $&*+G ',#G *++*G %G +G&,%+)0<GG%&+G++G+G *++G*GG#&+G+&G&Ä&#x203A;G)G0&%G & #G %G *G %G /')**G &-)%$%+B*G %+%+ &%G +&G +)%*&)$G +G %+&GG+&,) *$G%G %+)+ %$%+G,G %G+G%)G ,+,);

&$$% %G +G #-) )G )&,'G &)G ')&$&+ %G+G G-%+<G &-)%&)G "*&%G %&+G ++G+G')*%G&G+G$&*+G ,+ ,#G )#*G %G +G *++G -*G)%G+&G+G'&* + -G )*,#+G&G+G %-*+$%+G %G $G %G +G )G &G *,) +0G %G+&,) *$; )# )<G +G G )* %+G &G +G #-) )G )&,'<G &)% 1)*G &G +G -%+<G );G ,0G ,))0FG),<G'& %+G &,+G++<G.&-)G$)*G*G . %%)G .&,#G )')*%+G +G &,%+)0G %G +G &)+&$ %G **G &)#G %+G *,#G+&G&#G %G ")+<G %&%* ;


 

    

        " 

 *&# )*D+D+D"'& %+D *"D +D & #D &# D &Ĝ DD)D +&D *$)"D )&$D *D $&+&)0#D %D )&##D +D '**D +)&,D +D "'& %+9D D '&# $%D ),*D %D +D*&# )*D %D+,)%D* 1D +D $&+&)0#D &),##0D )&$D $9 AD '&# $%D #+D +D *&# )*:D .%+D %+&D +D &-)%$%+D &,*D

%D +&#D *D &##,*D &,+D +D )**$%+9D $$ +#0:D +D '&# D &Ĝ DD)*D ĴDD +&D +D &-)%&)@*D &%-&0D **$#D +$*#-*D %D $&-D *+) +D +&D +D "'& %+D +&D ##%D+D)**$%+D &D + )D &##,:BD +D 0. +%**D* 9 +D +&&"D +D %+)-%+ &%D &D +D &-)%&)@*D D

+&D#$D+D.)) &)*D.&D D &"D + )D ,%*:D . + %D+&D*&&+9 D:D.&D'#D &)D #$D &%D )) -#D +D +D *%:D /')**D &%)%D++D+D'&'#D .&D)D*,''&*D+&D#D 0D/$'#D.)D)D+&D D+9 %D 0. +%**:D #! D #:D #$%+D &.D +D *&# )*D -D %D $#+)+ %D &+)D )&D ,*)*D +D "'& %+*:D ## %D &%D +D *++D &-)%&)D +&D *%D ##D

"'& %+*D+&D-& D%0D #&&0D #*D +.%D - # %*D%D+D)$09 AD *&# )*D +D +D "'& %+D )D &%*+ +,+ %D %, *%9D 0D )D )** %D -)0&0D +D -) &,*D "'& %+*D %D '&'#D )D.&)) 9DD&-)%&)D %*D +&D &D *&$+ %D &,+D + *D ,#0D * +,+ &%D 0D *$%+# %D ##D +D "'& %+*:D &+). *D +D .&,#D &%D 0D D D ĴD#D &D *&# )*D -)*,*D - # %*:BDD* 9

* %+*D &D :D &"&+&D &D )D &D ,%D $ + ) & ' & # * :D .)D 0*+)0D +)&.%D %+&D&%,* &%D%D)D*D *&# )*D %D '&# $%D ĴDD+&D ,%D++D &-)%$%+D &,*D #*D+DD"'& %+D %D +D)9D D % %:D #0D .*.+D +):D +&&"D '#D +D &,+D 33;52$D%)D+D ,%D &-)%$%+D &,*:D %D &)D$%0D+&D*,))0D&)D *+09 D #*D #D +&D +)Ĝ DDD !$D %D +D )D *D )D &.%)*D %&%D + )D - #*D. #D+0D+)0D+&D $"D+ )D.0D&,+D&D+D '#9 %D 0. +%**D * D +D +.&D# +&)*D/%D ĴD)D .&)*D *D .##D &" %D + )D ,%*D %D )0D+&D&'%DD)D+DD &+)D &)D +D ')&$'+D %+)-%+ &%D &D +D D D $'D =>D +&D +D &-)%&):D D D:D .&D #$D )0 %D %)-*9 #0D %'%%+D #)%+D++D+)&,#D*+)+D .%D +D *&# )*D &%D ,+0D +D +D "'& %+D $'&,%D +D $&+&)0#D &D D & #D &# D &Ĝ DD):D .&D ĴD$'+D +&D ) D '**D +D"'& %+:D %*+D&D )&## %D +9      +D .*D * D ++D A+D !!

! !! !  %+D %&) +0D

):D &)D ",$:D '')*D +&D D #&* %D ) 'D &D +D #)* 'D &D +D + &%D &%)**D &D ) :D :D *D +D &)$)D ',+0D &-)%&)* 'D % +D &D +D ')+0:D #! D *$%D ,")D %D %+&)D % #D )&):D -D %,,)+D +D %,D++D'+)D&D+D ##D)&)** -D&%)**:D :D. +&,+D)&,)*D+&D $9 D *++D )$%D &D +D:D&$)DD )&:D .&D *D ",$@*D #&0# *+D D **,D D *++$%+D &%$% %D *$%D ,")@*D + &%#D +%% *D ,+D ,")D *D *) D )&@*D *++$%+D *D +D )%+ %D&D%D%+9 D ** *+%+D +&D %+&)D &)D D ",$:D )*D "0D D )' %:D %D D )+ &%D +&D +D %,,)+ &%D&D+D:D * D+D')+0D*D%&+D%D &Ĝ DD ##0D ) *+)D 0D +D %'%%+D+ &%#D #+&)#D &$$ ** &%:D :D *&:D +D ',)'&)+D %,,)+ &%D .*D %D +D

&D ### +09 )' %D ,)+)D *++D ++D %+&)D ",$D %D D &)$)D $$)D &D +D &,*D&D')*%++ -*:D D #*&%D #':D .&D )D $$)*D &D +D %+ &%#D .&)" %D &$$ ĴDD &D +D :D %%&+D D /#,D )&$D + - + *D &D +D ')+0D %D %,D ++D %D %* *+D

++D +D D .*D %&+D + &%# 1D *D # $D %D)+ %D(,)+)*9 D -#&'$%+D '')*D +&D D - %D %D D +&D +D ),# %D &'#*@D $&)+ D )+0:D D :D D . D D * D #)* 'D +,**#DD $0D $"D +D $))D '#%D+&D #9 ++D',# +0D*)+)0D

&D +D :D &. %D 0 :D D # $D ++D +D $'&* + &%D &D % +*D %D +D D %D +D #*+D #+ &%D D $D +*@D D &,%+ &%D +&D )"9 A##D.D-D*%D %D+D '*+D+.&D0)*D %D+DD *D %&+ %D ,+D *&.<D .%D +D D *+)+*D %D %,:D +D ' +,)D . ##D

D +D *$D ,*D ##D +D)%+D$$)*D-D . +).%B:D0 D%&+ D /'# %D ++D &-)%&)D ,*.$@*D - +&)0D +D +D ,')$D &,)+D $D @*D )%+D $$)*D +&D . +).D %D ') +D ++D &''&* + &%D $0D %&+D -D%0D*D %D+D4237D &-)%&)* 'D)9

$&! # $ & % $  

& - ) % & )D ,)+#D0"&:D &D $.D ++@*D '&# + #D **& +D $0D *&&%D )&'D +D ),# %DD &'#*@D $&)+ D )+0=>:D +&D %&+)D '#+&)$D # $D +D )+&)D &D )**D %D ,# +0D +&D +D &-)%&):D $D!&9 !&D D * D D ++D *D ') % '#D #&0# *+*D -D D%##0D$D,'D+ )D$ %D +&D ,$'D +D ),# %D D ')+0D +&D&+)D'#+&)$9 &.-):D +D *++D )$%D &D +D :D #&0#D+&D0"&DD#9D$)D

% ! 0.D ,$:D % D *,D ))%$%+D *0 %D ++D +0D . ##D %&+D #-D :D %D %&D ),$*+%D,+D D %* D +:D %D+DD&D##D&*9 ,$D .&D *'&"D +)&,D+D')+0D)+)0D )9D 9D 9D # *D * D ++D 0"&D *'&"*$%D D #"D %0D $&)# +0D +&D *'"D &)D +D ')+0D *+"&#)*D *0 %D ++D +0D )D %&+D ')+D&D*,D))%$%+ A *D '&'#D +#" %D )D %&+D $$)*D &D &,)D ')+0D %D#"D,+&) +0D+&D*'"D &)D ,*:D .D . ##D %&+D #-D D ,+D +&D .&)"D &)D +D - +&)0D &D +D ')+0D %D +D &$ %D '&##*:BD # $D

,$9 ,+D !&D %* *+D ++D +D *+"&#)*D &D =>D %D+D*++D*' ##0D+&*D #&0#D+&D+D&-)%&):DD-D )D+&D,$'D+D')+0D9 &) %D +&D !&D +D *+"&#)*D #&0#D +&D *D &**D $+D +D )" D +*D &D $.DD +D D &-)%&)@*D D)*+D *&%:D &$$%)D ,#1 1D 0"&D =)+>D +&D ) %*+&)$D %D&$D&,+D. +DD*&# D *&#,+ &%*D +&D +D ')*%+D '&# + #D*(,#*D*&D*D+&D -DD&)$ #D'&# + #D *+),+,)D %D+D*++9 !&D /'# %D ++:D +D *+"&#)*D &*)-D ++D .%D +D *++D &D

$)%0D .*D $'&*D &%D $.D ++:D ,#1 1D 0"&D '#0D D +)$%&,*D ěD&)+*D %D $" %D*,)D++:D+D%+ )D '&',#D *' ##0D +D 0&,+*D )D *%* + 1D +&D D#.D %D %D+D*++D %&+D +&D &D %0+ %D ++D . ##D )+D +$&*')D &D )%"#D %D *)*'+*D +&D +D%&))*D&D+D*++D&D $)%0D=)$0>9 D #*&D +&#D +$D ++:D -%D+&,DD=,#1 1D 0"&>D *D %&+D D ,##D '#D '&# + %:D ,+D D *% &)D *+"&#)D ++D *D %+)*+D %D+D$.D %+)') *D =)&!+>D *&:D D +&#D +$D ++D ##D &'+ &%*D )D . #0D &'%D +&D %*,)D'D%D)$&%0D *D$ %+ %D %D+D*++9

  

D&D')+ &%*D &D %*+)+D %":D %"'D )%D %D & D ++:D &$$D $):D D %D )) %D &)D D

&"&!D D *+)+@*D &,)+D &)D ###0D ), %D +D %"D &D 5897D$ ## &%9 &) %D+&D+D'&# D )*+D %&)$+ &%D '&)+D = >:D &%D &D +D &Ĝ DD #*D &D +D %":D *)D :D *&-)D +D ),D . #D &%D )&,+ %D "D +D+D%"@*D)%D%D )'&)+D +&D +D '&# D %D

&"&!9 D D *#&*D ++D D *&-)D ++D +D 63C0)C&#D $):D *D D &D ')+ &%*D %D +D %":D ),,#%+#0D $11#D5897D$ ## &%9 D &Ĝ DD)D ##D ++D +D ,*D ')'+)+D +D ),D +)&,D ,%,+&) 1D (,*:D + %D-) &,*D ,*+&$)*@D &,%+*D . +&,+D+ )D&%*%+9 D .*D #*&D ##D +&D D $% ',#+ %D ,*+&$)*@D &,%+*D 0D + %D +$D D + $D '&* +*D .)D $D %D -)+ %D*,D$&% *D+&D *D')*&%#D,*9

! !  #  )0D *+),"D %D #&) %:D .)D++D ' +#D %D+D)#0D &,)*D &D 0*+)0:D .%D +)D $ #D D $%D &D +D *$D ')%+*D .)D ),*D +&D+D0DD+),"D. +D +D 9D &;D D D 379DD D %$*D &D +DD +)D *D )D -%D *D ") D ,:D * ,D ,D %D % ,9DD D *D -%+D &,))D +D 0,%D )D &D #&) %D $+)&'&# *:D #D +&D +D ,)% %D &D +D #&))0D #&D . +D +&%*D &D $%+9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D -#&'$%+D *),'+D +) D D #&.D &)D $%0D &,)*D &%D +D -)D ,*0D &#D D )&9D D ##C+D$%D.)D )'&)+#0D +)-# %D +&D "C0 :D &,+D -D " #&$+)*D )&$D +D ++D ' +#D .%D +D % %+D''%9DDDDDDDDDDDD &% )$ %D +D % %+:D+D++D&# D ,# D#+ &%*D )D =>:D D #,$ D &:D * D *&$D '&'#D .&D -%# 1D +D +),"D 0D D *+# %D $%+:D -D %D ))*+D. +D&,+D322D *D&D%&+D$%+D )&-)D)&$D+$9
  

           

H

#) =H *&'H *+,*H .&,=H 6:=H&H+H#-+ &%H  +  ) # =H $," H )! H .)) =H $&H ++=H .*H &%H %*0H )H &)H %H #&) %H *+)+C*H &,)+H &)H ###0H &%*' ) %H . +H

&+)*H%&.H+H#)=H+&H),H &%H!'H,),HH&H+H*,$H &H8=H5:2=H222< H%$*H&H *H&$'# H %#,H ) %H $"H H &H &<H3=H1G H<H1G =H $&H ++H %H *H * *+)=H %%0H ,&$H &H +H *$H )**=H ##H $&H % %*< H ,*H ')*&%H .*H )) %H &%H H +)G&,%+H

)H &H ) $ %#H &%*' )0=H + %H %H ) $ %#H )H &H +),*+H %H &+ % %H $&%0H ,%)H#*H')+%<H &) %H +&H &# H )*+H %&)$+ &%H '&)+H @ A=H +H &ěH%*H &%+)-%H + &%*H ;9=544H %H 534H &H +H %#H &H .H %H + &%H 3@5AH &H +H -%H H ),H %H &+)H)#+H&ěH%*H+HH

8H#.H&H)#H',# H&H ) <H H &$'# %%+=H &) %H +&H +H )H *+=H &%H #H &H&+)*=H'+ + &%H+H .)H ++H &$$ ** &%)H &H &# H ++H$"H@4%H,*A=H%&.H +H #)=H &%*' )H . +H )H * *+)=H %%0H @5)H ,*AH #*&H +H #)=H +&H ')'+)+H +H +<H

+H ,)+)H ##H ++H +H 4%H %H 5)H ,*H $+H +H &$'# %%+*H %H )&%+H &H %+)#H %"H &Ĝ HHH %H %+)&,H +$*#-*H +&H H )')*%++ -*H &H +H H #+)&% H ,* %**H )- *=H *H %H #H %+)%+ &%#H )"+=H &*<H 0H ##=H ,%)H +H ')+%H &H &)% * %H ')&$&H %H&%%1=H *+) ,+H&)$*H %H &##+H H +&+#H *,$H &H 8=5:2=222>22=H . +H H ')&$ *H +&H *+) ,+H +H #+)&% H +$*H&%H&)H&)H49G28G4235< ,) %H %-*+ + &%*=H +H *+H =H +H ,*=H .&H *H H $$)H &H +H *0% +=H %&)$##0H &##+*H +H ')%+H *)H )&$H +H

$&,%+H ),H %%&%+H + 1%*H&H .)H*++<H &,%*#H +&H +H ,*=H %%&%+H "=H ''# H &)H #H &)H *H # %+H &%H +H * *H &H ')*,$'+ &%H &H %%&%H *H %*) %H %H+ &%H58H@7AH&H+H 3;;;H&%*+ +,+ &%H*H$%< &# H ')&*,+&)=H &. %H 1,=H &.-)=H &''&*H +H #H''# + &%H&%H+H)&,%H ++H +H *+ &%*H &H +H #.H ,%)H . H +H ,*H .*H )) %H )H %&+H &) %) #0H ##< %H *H ),# %=H +H +) #H !,=H % 0 =H)$%H+H,*H %H %#H ,$H ,) +0H ) *&%=H . #H !&,)% %H +H *H + ##H ,,*+H 3H &)H ,)+)H $%+ &%<

$ " !! %$ !   

H

        

     

# " "!#   )#0H H $&%+H +)H %H )$%H %H %#H ,$H ,) +0H ) *&%=H #&) %=H .)H ++=H +H #,%%H &H %$&=H #! H ,## H +%H &#.&#=H %*0H )+H )H &H )&$H *H +H H &,)+=H #&) %H)%+H $H #<H &.-)=H +H ),# %H &%H #H ''# + &%HH#H0H% %$&C*H &,%+)')+=H #! H %H , ),H%H&,)H&+)H,*H ')*&%*=H "%H #* %#=H H,H ,) #=H &*$+H ,*,H

%H # $&%H ")=H . ##H H H +&0H @) 0A<H H ,&HH)# )H%H)$%H +H+H)#H) *&%=H %#=H #&) %=H0HH#&.)H&,)+< #+&,H +H #,%%H .*H %&+H )&,+H +&H &,)+=H *H #)%=H %,$) %H &,+H +%=H .&H +)&%H +H &,)+H )%=H* H+0H.)H/+)$#0H &-).#$H 0H +H -) +=H *+)** %H ++H + )H +)C*H )#*H . ##H ,% +H +H $ #0=H . H*H +)+&H*ĴH)< +H *H )##H ++H &#.&#H .*H)$%H0HH *+)+H &,)+=H +&+)H . +H *H

% %$&H &,%+)')+=H , ),=H&-)H + %0H)*H ++H),'+H %H+ )H&$$,% +0H &-)H H $!&)H *)$%+H )*,#+ %H)&$H&)&%+ &%H **,< H % %+H #*&H #H +&H .%+&%H *+),+ &%H &H # -*H %H')&')+0H.&)+H$ ## &%*H&H )<H &,%*#H &)H +H $&%)*H +&&"H +H $ĴH)H +&H +H H &,)+=H * %H +H #&.)H &,)+H #"H !,) * + &%H +&H +)0H +H *=H +)H +H *H *,ěH)H +.&H !&,)%$%+*H &%H 0H 4:H %H

,%H9H+H+H#&.)H&,)+<

,*+ H 0&H ,*,H -H

       

  )* %+H &H +H -H -#&'$%+H **& + &%H @ AH %H *).H ++=H &$)H &#&$&%H -"0=H *H % H $ H )'&)+*H ) +H +&H $H *H #$ %H +H *++H &-)%$%+H &H %*%* + - +0H &-)H +H %**%+H ĴH"*H &%H *H " %*$%H 0H ,#% H )*$%< -"0H * H +H $ H )'&)+*H.)H+H% .&)"H &H *&$H $ * H $)")*=H .&H )H &,+H +&H *$)H *H )',++ &%H *H .##H *H ,*H *ěH+ &%H +.%H $H %H+H&-)%$%+< " %H+H#) H+ &%H %H H *++$%+H **,H %H H=H +H *++H ' +#=H 0*+)0=H H %&+H ++H +H -H &$$,% +0H %H+H*++H%-)H H +H.##H,%+ #H+H&$ %H &%H&)H&H&-)%&)H%"&H #G$",)G#H&%)**H&)H )&)** -H %H @AH $ % *+)+ &%<

&) %H +&H $=H +H * H $ H )'&)+*H .)H +H % .&)"H &H *&$H #$%+*H %+H &%H *$) %H *H)',++ &%H%H#*&H,*H *ěH+ &%H+.%H $H%H +H*++H&-)%$%+=H %H ++H +H #)* 'H &H +H -H &$$,% +0H %H +H *++H .&,#H &%+ %,H +&H *,''&)+H +H')*%+H$ % *+)+ &%H+&H *,< -"0H %&+H . +H # +H +H *. +H )*'&%*H &H +H &-)%&)H +&H +H ) * *H +.%H +H -F,#% H %H .H &#H&-)%$%+H)H &H +H *++H %H +H )#*H &H )# H $+) #*H +&H +H *'#H ')*&%*H ěH+H 0H +H ) * *=H $ %+ % %H ++H+H&%-% %H&HH'H $+ %H +.%H *).H %H%,H*++H&-)%$%+*H .*H H #)H $% *++ &%H &H +H &-)%&)C*H &$$ +$%+H +&H+H')&++ &%H&H# -*H%H ')&')+0H&H+H + 1%*H&H+H *++< H ##H &%H +H *++H &-)%$%+H %H +H ',# H

+&H *))H +H * H $ H )'&)+*=H !,*+H *H H - *H !&,)%# *+*H +&H #.0*H -) 0H *&,)*H &H %&)$+ &%H &)H & %H +&H +H ')**H %H &))H +&H -& H $ *# %H +H',# < -"0H ,)H -H &$$,% +0H %H +H *++H +&H &%+ %,H +&H H #.H  %H %H -& H %0H +%%0H '#H &H !&') * %H +H ) #H 'H %H +H *++=H *+)** %H ++H +)H %H H %&H -#&'$%+H %H %H +$&*')H&H)%&)<

+H #,%%=H . +H +)H &+)*=H %#, %H,#% 0,H ,# )=H )H #&H %H % 0,H &#.&#=H .&H .)H )$%H #&%H . +H $H #H %H +H *,$H &H 7H $ ## &%H %H +.&H *,)+ *H H %H +H # "H *,$< %H H +H . +H #,%%C*H #*+H *&%=H #! H &#.&#H "%=H.&H#H&+)H #)%H +&H +H &,)+=H H /')**H # +H&-)H+H!,$%+=H-%H *H H ##H &%H &-)%$%+H +&H ** *+H %H ')&- %H (,+H *,) +0H&)H+H&$$,% +0< "%H #$%+H ++H *H +)C*H %))+ &%H H %+ -#0H ěH+H +H $ #0=H %H ++H +H #)%H -H %H ěH+H &+H '*0&#& ##0H %H &+). *H * %H+ )H+)C*H*%<H DH)H-)0H''0H&,+H+ *H -#&'$%+H%H+H) * *H *H+H #*+H+ %H.H%H%&.=H H%H+##H 0&,<H %0H&H+H #)%H-H *+&''H *&&# %H %H ##H +H $ #0H$$)*H-H*ĴH)H * %H +H % %+H &,))=H *' ##0H*H)+,)% %H&$H *H &,+H &H +H (,*+ &%H &)H )H &H )') *#HĴH"< DH &-)%$%+H %*H +&H ** *+H+H+&.%H %H+H')&- * &%H &H (,+H *,) +0H &)H +H &$$,% +0H+&H)+,)%H+&H+H'+H &H')&)**=EHH<

&$$) #H )H ) -)H . +H +.&H &+)H ')*&%*H %))&.#0H *'H %H #0%H &%H ,)*0H +H #&) %H ,*# $H $+)0=H *)=H &##&. %H+ )H##HĴH$'+H +&H*$,#H %+&H+H- #H+H &)'*H&HH.&$%H.&*H- +#H &)%*H .)H *,*'+H +&H H $ ** %< &) %H +&H 0H . +%**=H +H +) &H &,%H +H $+)0H +H &'%H %H )&-H %H . +&,+H +H ')$ ** &%H &H +&*H %H)=HH-#&'$%+H . H ).H +H )H &H +H $%$%+=H &$$) #H $&+&)0# *+*H %H &+)*H .&H H&&H+H*'&+H $$ +#0<  H ,)+)H +)H ++H ')+H )&$H %H(, 11H&)H*" '' %H+H $+)0H')&,)=H+0H.)H &)H +&H &'%H +H +/ H &&+H .)H+0H',+H+H&)'*< '&%H &'% %H +H &&+=H +H .*H ###0H *&-)H ++H +H&)'*H.*H. +&,+H+H+.&H

0*=H)*+*H%H') -+H')+*<H &##&. %H + *H -#&'$%+=H &%H &H +H ,)*H &%H ,+0H )'&)+#0H #)+H +H '&# =H .&H ')&$'+#0H )*'&%H +&H +H *+)**H##< H *&,)H H ++H +H + $#0H %+)-%+ &%H &H +H *,) +0H %+*H *-H +H *,*'+*H)&$H%H#0%< %&+)H &,%+H +&#H &,)H &))*'&%%+H ++H +H + $#0H )) -#H &H H )%&.%H *#$ H *&#)=H)<H,")H# %=H +H +H *%H #*&H *-H +H * +,+ &%H)&$H%)+ %< # %=H .&H *H )+#0H %H )H&H+H ,*# $H$+)0=H .*H* H+&H-H#+H+H*%H . +H +H *,*'+*H %H +H '&# $%< %H &%++H &%H '&%=H # %H* H+H **,H.*H%&+H*H *) &,*H *H '&'#H /)+H +=H *0 %H D+H ')&#$H *H ++H +&*H $%H )H - ##)*<H 0H !,*+H *.H +H $+)0H +H &'%H %H )&-H %H . +&,+H %(, ) %H&,+H+H')&,)H &)H,)0 %HH&)'*H+) %<E

 "! !! !  H &-)% %H &,% #H &H +H % -)* +0H &H &*H *H '')&-H +H ')&$&+ &%H &H47H))*H %H+H %*+ +,+ &%H +&H+H)%"H&H,##H')&**&)*< %H H ')**H *++$%+H * %H 0H ',+0H *+))=H %&)$+ &%H %H ,# + &%=H +-H +&.&=H +&*H ')&$&+H %#,*H )&<H *"H #)+H )&$H ')+$%+H &H $ *+)0?H )&<H #*&%H "'=H )$,+ #H $ *+)0?H )&<H <H H "&)=H )$0H%H)$,+ #H %&#&0?H )&<H #$%+H "*=H %+)%+ &%#H .H %H ,) *'),%H %H )&<H

%%'H #)+H &"'=H ,+ &%H&,%+ &%< #*&H &%H +H ')&$&+ &%H # *+H )H D)&<H %%H "., )=H ' #H ,+ &%?H )&<H $&+0H $&=H #%+H %H %H%&#&0?H)&<H&$ % H

*=H &$$) #H .?H )&<H $$%,#H #$ "=H )$,+ #H $ *+)0?H )&<H

&+$H % $=H # &%H%H #&*&'0?H)&<H #,&H#'&%*,*=H&$$) #H

.?H )&<H <H $"&=H %$%+H +, *?H )&<H *H )=H %# *?H )&<H &H ))&#=H , # %H %H )&<H

&%H ."H )& &#&0< H &-)% %H &,% #H #*&H '')&-H +H ')&$&+ &%H &H )&<H ,,H $&=H &# + #H %?H )&<H %H ,'+=H  %?H )&<H $,#H <H =H * &#&0?H )&<H +)H <H *,&)! =H ' #H ,+ &%?H )&<H &$"H ,#H $=H ,+ &%H &,%+ &%?H )&<H $ H $"&#$=H 0* &#&0?H )&<H $ *H #H=H &%&$ *H %H )&<H

$ H &$ %=H &&#&0<H H ')&$&+ &%*H +"H ěH+H )&$H 3H +&)=H 4233EH +H *++$%+H )*<

%!! !! $!   H !, #H &$$ ** &%H &H %(, )0H %+&H+H)%+H $**)H &H *,) +0H &')+ -*H %H $ĴH)*H &%%+H +). +H %H #"0&H - ##H %H HH

&#H &-)%$%+H )H &H *).H ++H *H ) -H 3;H $$&)%H *,$ ĴHH 0H % - ,#*H%H)&,'*<HH )$%H &H +H % %G$%H

&$$ ** &%=H ,*+ H &*'H &#H 0%H @+A=H .&H *#&*H + *H 0*+)0H %H %H )**H +H +H &)$#H %,,)#H ',# H * ĴH %H &H +H &$$ ** &%H +H +H H &,)+H4=H H=H+H*++H' +#=H **,)H ++H +H &$$ ** &%H . ##HH, H0H+H') % '#*H &H (, +0=H )%**H !,*+ =H %,+)# +0=H +)%*')%0=H ,H # %H%H+&)&,%**H %H +H *)H&H +*H** %$%+H %H+H(,*+H&)H'<

0%H * >H D+H + *H !,%+,)=H#+H$H**,)H0&,H++H +H !, #H &$$ ** &%H . ##H )*'+H &%H%+ # +0H .)H %**)0<H %H +H *H &,)H &'H ++H +H *,**,#H &$'#+ &%H &H+H.&)"H&H+H&$$ ** &%H . ##HH+H %% %H&H+H%H &H+H" %H&H- &#%+H&%H +H+H **,H %H+H*++<E H/'# %H++H+H*ĴH %H ,'H &H +H &$$ ** &%H .*H ')+H &H +H *) *H &H $*,)*H %H &'+H 0H +H *++H

&-)%$%+H+&H))*+H+H+)%H %H 0#H &H - &#%=H %&+ %H ++H +H &$$ ** &%H .*H %&+H &,+H +&H . +G,%+H %0&%H &)H )&,'< D +H $H )G**,)H 0&,H ##H ++H +H &$$ ** &%H .&,#H H , H 0H +H ') % '#*H &H (, +0=H )%**=H !,*+ =H %,+)# +0=H +)%*')%0=H ,H # %H%H+&)&,%**H %H +H *)H&H +*H** %$%+H %H +H (,*+H &H '=EH H *+)**<
    

  

     

K

.,,"'K (.+-K !,K ,'-'K ) + ( - , -K %+K %1"K /%'2K -(K K/K2+,K"'KK)'%K(%('2K -+KK'"' K!"&K ."%-2K(K &33%&'-? /%'2G,K",K,"K-!-K !K 0(.%K ))%K "',-K 2,-+2G,K /+"-K 'K 0"-!+0K !",K '"2K (+K 2(+K (K (,(0K "'K )-&+G,K %-"('@K ,K -!2K %%K (+K K )(%%K (2(ĴK? !K /+"-K ('K ('K (K .,,"'K )+,"'-K %"&"+K .-"'G,K K+,-K +"-",K +0K ,0"-K ('&'-"('K +(&K -!K .+()'K'"('K(.'-+",K 'K -!K ??@K +"-"'@K +&'2K 'K +'@K 0!(K ,"K -!-K "-K +",K *.,-"(',K(.-K-!K+.%K(K %0K"'K.,,"K'K.-"'G,K -+-&'-K(K())(''-,? .))(+-+,K (K -!K 7;J2+J(%K '-"J (++.)-"('K &)" '+K &+!K('KK%(%K)+",('K (%%(0"' K -!K +.%"' K "'K .,,"G,K '(+-!+'K "+(/K + "('K-!-K(.'K/%'2K ."%-2K(K,-%"' K>944@444K +(&K K ,--K -"&+K (&)'2?K (%"K ++,-K

-K%,-K-0(K)+(-,-+,K"'KK ,-'J(ěK?

. K+ "K%"'(/K,"K -!-K!K!K(.'K/%'2K ."%-2K (K (%%."' K -(K ,-%K &('2K "'K K -"&+K %K 0!"%K -"' K ,K 'K .')"K/",+K-(K-!K%(%K (/+'&'-? H!K (.+-@K !/"' K 1&"'K -!K ,@K !,K ,-%",!K -!-K /%'2K (+ '",K K +"&K 'K -!K-!-K(K)+()+-2K('KK )+-".%+%2K %+ K ,%@IK

-!K#. K,"? /%'2@K 0!(K &+ K ,KK)+(&"''-K())(,"-"('K %+K %,-K 2+K .+"' K '-"J.-"'K )+(-,-,@K !K )%''K -(K +.'K ,K K '"-K -(K K (,(0K &2(+K "'K )-&+K "',-K+ "K(2'"'@KK .-"'K/(.+"-? K -!K ,'-'K ,-((@K "-K (.%K %,(K +K !"&K +(&K +.''"' K "'K -!K 645<K )+,"'-"%K %-"('@K "'K 0!"!K .-"'@K .,,"G,K

(&"''-K %+K (+K 57K 2+,@K(.%K-+2K-(K1-'K !",K+.%K.'-"%K6468? !K '-"J(++.)-"('K &)" '+K 1!' K 0+2K ,&"%,K 0"-!K !",K 0"@K .%"@K 0!(K ,-((K !"'K !"&K "'K (.+-K -+K -!K /+"-K0,K+? /%'2K !. K !",K 0"@K.%"K'K!",K&(-!+@K ,!(($K !",K -!+G,K !'K 'K -!'K ),,K -!&K !",K 0-!K (+K "' K %K 02K "'K !'.ěK,?K

K !K )(,-K -0"ĴK+K &,, ,K-!+(. !(.-K-!K /+"-K'K,'-'"' ? 'K K %,-K &,, K +(&K (.+-@K /%'2K +++K -(K .-"'K ,K K -(K 0!(K .,K .,,"G,K /,-K ("%K +/'.,K -(K ,-2K "'K )(0+K 'K &K %+K !K 1)-K !",K ,.))(+-+,K -(K )+,,K !",K &)" '?I$2@K ('G-K &",,K &@IK !K 0+(-K ('K 0"ĴK+?K /%'2K 0+(-K -+K -!K (.+-K /+"-@K

   ,K %,-"'"'K %   + ,K -!+K -(K ",.,,K K )(,,"%K ?J +($+K +,.&)-"('K (K )K -%$,K 2,-+2@K -!K ,+%"K (/+'&'-K '"K K,!"-K"'K"-,K('"-"(',K-!-K &" !-K!%)K'KK-!+J2+K ,-%&-? +,"'-K !&(.K ,K 0,K .K -(K "'K +"K' K%%(0K K%+,K "'K &%%!K ,!(+-%2K ('K !",K &-"' ,K -!",K 0$K 0"-!K ??K+-+2K(K--K (!'K ++2@K 0!(K !,K 1-'K !",K ,-2K "'K -!K + "('K 'K

))+,K -(K K !()"' K (+K ,(&K &(/&'-K -(0+K -%$,? K (&&'-K 2K 'K ,+%"K (Ĝ KK"%K -!-K ,+%K !K +K -(K K '0K 0(+"' K ('K .-.+K (++K ' (-"-"(',K0,@K!(0/+@K '"K2KK,)($,&'K(+K +"&K "'",-+K '#&"'K -'2!.? ++2K!,K "/'K'(K-"%K ('K 0!+K !K %"/,K -!K -0(K ,",K &" !-K "/K +(.'@K -!(. !K !K ,"K -+K &-"' K ,K "'K

(+'K('K',2K-!-K "ěK+',K !K '++(0K H/+2K," '"K'-%2I?

$"' K !",K ,"1-!K /","-K -(K -!K + "('K ,"'K +!@K ++2K !,K '(-K ,)%%K (.-K !",K )+()(,%,?K .-K !",K ěK(+-,K 0('K -!K '(-%K '(+,&'-K (K -!K +K

 .@K 0!"!K ,"K -!2K H)+(/"K -!K +(.'K 'K K ,."-%K '/"+('&'-K -(K ,-+-K' (-"-"(',I? ++2K !,K !" !%" !-K K 6446K (ěK+K &K 2K -!K 66J'-"('K .K -(K &$K )K 0"-!K ,+%K "'K +-.+'K (+K K %,-"'"'K ,--K +(%2K "',"K (++,K -!-K 1",-K (+K ,+%K (.)"K -!K ,-K '$@K 3K -+")K 'K ,-K

+.,%&K"'KK5=:;K0+? -'2!.G,K ,)($,&'K '"K -!K (.'-K (K 'K ,+%"K (Ĝ KK"%@K +"K' K '('2&(.,%2@K 0!(K !K ,"K -!K (/+'&'-K 0(.%K +K -(K K (+&.%K .'+K 0!"!K (++,K (K K %,-"'"'K ,--K 0(.%K K ,K ('K 5=:;K %"',K JK K ,0)"' K !'(/+K (K -!K (.)"K,-K'$@K0!"!K ",K )))+K 0"-!K 0",!K ,ĴK%&'-,? !K +K

 .K ('K+&K -!",K 0$K -!-K "-K 0,K 0"%%"' K -(K (',"+K ,0))"' K ,(&K %'K ('K "-!+K ,"K (K -!K 5=:;K

   "#"' K .-!(+"-",K ++K#"%K-"/",-K .K !"2(' K +(&K &-"' K 0"-!K !",K %02+K 2,-+2@K "'K0!-K!",K,.))(+-+,K,2K",K 'K ,%-"('K (K 'K (' ("' K +$(0'K "',-K "/"K (+ '",+,K+(,,K!"'? K 02+K ".K " .(K ++"/K2,-+2K&(+'"' K-K -!K.&+K!+K-'-"('K '-+K "'K "#"' @K 0!+K .K !"2(' K 0,K -"'K ('K .,2@K (+K -!K K+,-K /","-K -(K !",K %"'-?K K 0,K ,$K -(K

K%KK/","--"('K+*.,-@K0!"!K 0,K-.+'K(0'?K ',-K(K %/"' @K!K"K-(K,)'K %%K2K0"-"' ? K H!2K -(%K &K !K !K 'K -$'K 02@K .-K K 0,K -!+K ,"'K -!K &(+'"' K 'K "'G-K ,K '2(2K (&"' K "'K 'K (.-@K '(+K "K K ,K '2K )(%"&'K ))%2"' K (+K )+&",,"('K -(K +&(/K !"&@IK -!K %02+K ,"?K ".K " .(K ,"K ,(&K 64K +"',K 'K "-"3',K 0!(&K .K !"2(' K !%)K"'K-!K),-K -!+K-K -!K"%"-2K-(K)+(-,-?KK

 !    "-!K -!K ('(&2K )+$"' K .)K .'+K !",K H'(&",IK )(%"",@K )',K +"&K "'",-+K!"'3(KK'K!",K +.%"' K %(K +K ,'K +(%%"' K -(K K ('/"'"' K /"-(+2K "'K .'2G,K .))+K !(.,K %-"('K 'K + "'"' K ('-+(%K (K (-!K !(.,,K (K )+%"&'-K(+K-!KK+,-K-"&K "'K,"1K2+,? K 0"'K 0(.%K K ,0-K +&)-"('K (+K @K 0!(K %(,-K-!K.))+K!(.,K"'K644;K .+"' K 'K +%"+K ,-"'-K ,K )+"&K &"'",-+@K 'K &$K "-K ,"+K (+K !"&K -(K (/+'?K K ,2,K !",K -()K )+"(+"-",K +K + "'"' K )(%"-"%K ,-"%"-2K 'K +/"/"' K -!K %(' J,- ''-K ('(&2@K -!K !"K('+'K(+K/(-+,?K.-K K","/K/"-(+2K(.%K%,(K &(%'K !"&K ('K '(-!+K +('-AK -!K '-"('%",-"K 'K !K !K -(K '('K !",KK+,-K-"&K"'K(Ĝ KK? HK&2K!+K-!-K"'-+'%K

H(K ???K -!+K 0"%%K K '(K '"K ,'+"(K 0"-!K 'K *."ĴK%IK K )(+-,K +(&K (,(0@K ,"K -!-K /%'2K !K %02,K %"&K -!-K -!K !+ ,K 0+K )(%"-"%%2K &(-"/-?K HK &K -(K +)+,'-K -!K '-"J (/+'&'-K )+(-,-,@K !K ",K '-"J(++.)-"('BK !K ",K K )().%",-K K .+K 'K !K !K(',"+%K,.))(+-@K )+-".%+%2K !+K "'K (,(0?IK

/("K,2"' @KF!",K",K-!K-"&K (+K2(.K-(K).+,.K2(.+K(0'K (%,@GKHK,"K ("!"K$'(@K K )(%"-"%K ,"'K )+(,,(+K -K ()!"K '"/+,"-2K "'K ($2(? K(0,K!",K+",K-(K)+"&K &"'",-+K"'K)+-K-(K+" !-J0"' K ,.))(+-+,K"'K!",K)+-2K0!(K 1)-K !"&K -(K ).+,.K -!"+K '?K !-K &2K "'%.K %2"' K -!K +(.'0(+$K (+K +/","' K )'G,K )"K,-K (',-"-.-"('@K )+(&(-"' K -+"-"('%K &"%2K /%.,K 'K &$"' K !' ,K -(K -!K .-"('K ,2,-&K -(K "',-"%%K &(+K)-+"(-",&K"'K,-.'-,?K K !,K %%K -!K .++'-K !",-(+2K .++".%.&K H,%J .,"/IK'K-((K)(%( -"K -(K ,"'K '" !(.+,K (/+K

)'G,K0+-"&K-"(',? K',K-(K-+K+.%%2@K !(0/+@K .,K '2K ,-)J .)K "'K '-"('%",&K 0(.%K %"$%2K 1+-K %+2K -',K-",K0"-!K'+2K!"'K 'K(.-!K (+?K

(++,@K +"' "' K "-K %(,+K -(K-!K ,+%"K)(,"-"('?K!-K ",K -!-K -!K (%K (++,K 0(.%K %/K ,+%K -K -((K +-K K +",$K (K ĴK$K 'K -!-K,(&K,ĴK%&'-K%(,K ,!(.%K K "'(+)(+-K "'-(K ,+%? ,K 0,K .K -(K ('/'K ,'"(+K &&+,K (K -!K .&+%%K %,-"'K

"+-"('K + '"3-"('K D EK'K!",K-!K+-2K -K7K)?&?K"'K&%%!@K!.K (K -!K ,+%"J(.)"K ,-K '$K 'K ,-K (K !",K ??J$K ,%J+.%K &"'",-+-"('?KKK

   

             

    '&K ,"K ('K ',2K "-K !K %%K ('K -!K '"-K -"(',K .+"-2K (.'"%K-(K"'/,-" -K K (+-!K (+'K ,!")K . !-K ,&. %"' K +&,K +(&K .@K )"%"' K &(+K )+,,.+K ('K 2(' 2' K (/+K K )(,,"%K +!K(KK,'-"(',? '&K ,-())K -!K ,!")K %,-K0$K'K,"3K"-,K+ (K -+K K ,-'J(ěKK 0"-!K -!K (+-!K (+'K +0K "'K 0!"!K -!K)-"'K-+"K-(K,%"-K!",K(0'K -!+(-?K .-!(+"-",K ",(/+K &",,"%K *.")&'-@K "K K !-+K #-,K 'K (-!+K +&,K (+K -!-K .K ,"K 0+K H(,(%-IK(/"-J+K0)(',K "' K,'-K-(K(+-!K (+K(+K +)"+? H -G,K ("' K-(KK-+',++K -(K -!K ??K .+"-2K (.'"%?K !2K0"%%K"K0!-K-(K(@IK '&'"'K.+"-2K "'",-+K

(,K .%K .%"'(K ,"K "'K '&K"-2? "/K K "'/,-" -(+,@K "'%."' K ('K +(&K -!K .+"-2K(.'"%@K+K1)-K -(K++"/K+(.'K-!K "''"' K (K . .,-K ('K -!K ,!")@K -!K !(' K !('K ' @K !,K 'K .'%(@K '&'"'K (/+'&'-K(Ĝ KK"%,K,"? !K (+-!K (+'K (/+'&'-K .+ K '&K -(K +%,K -!K ,!")K 'K "-,K +0@K 0!(K0+K-"'K'K+K"'K -!K )+(,,K (K "' K !+ K (+K"%"' K-(K%+K-!K+&,K ('K(+? H!",K + (K ",K '(-!"' K .-K "' K 0)(',@K 0!"!K +K -(K K ,'-K $K -(K .K -+K (/+!.%"' K-!&K(+"' K-(K K% "-"&-K('-+-@IKK(+-!K (+'K (+" 'K "'",-+2K ,)($,&'K 0,K *.(-K ,K ,2"' K 2K -!K (Ĝ KK"%K K '0,K '2?

!K"'"'-K!,K'(-K+"%K ??J.'K-%$,K('K&" +-"('@K 0!"!K 0'-K !K ,K ,!.%K('K',2@K.-K ??K (Ĝ KK"%,K ,"K ,!"' -('K 0(.%K +",K -!K ",,.K (K -!K ,!")K0"-!K.K/+2K,(('?K'K ,'"(+K ??K %0&$+K %%K -!K&ĴK+KKH +/K/"(%-"('K(K "'-+'-"('%K-+-",?I !K '"-K -"(',K !,K "&)(,K /+"(.,K ,'-"(',K ('K 2(' 2' @K "'%."' K ,-+"-K + .%-"(',K('K+&,K,!")&'-,@K (+KK(.-"' K&,.+,K"&K-K .+"' K "-,K '.%+K 0)(',K )+( +&&? ??K +-+2J'+%K 'K "J&(('K )+",K '&K ('K ',2K (+K ,"3"' K -!K /,,%@K "' K -!-K -!K ??K ,'-"(',K (&&"ĴKK 0(.%K -$K .)K -!K ",,.K )+(&)-%2?K (.-K 794K )(%"K 'K (++K )-+(%K (Ĝ KK"%,K 0+K (&"' K -!+(. !K -!K ,!")@K 0!"!K !,K

2+"'K +. ,K ' +"%2K -(%K '"-K --,K +-+2K (K --K (!'K ++2K 2,-+2K -!-K -!K '"-K --,K ,!(.%K ,-K .)K K'(JK2K3('K'K,K!/',K "'K2+"K-(K)+(--K-!&? ","-"' KK&)K-!-K!(%,K +(. !%2K 559@444K 2+"'K +. ,K "'K (+'K (.-K 56K $&K D" !-K &"%,EK +(&K -!K 2+"'K (++@K ++2K ,)'-K(.-K84K&"'.-,K0"-!K !%K K (3'K +. ,K 0!(K /'-K-!"+K+.,-+-"('K-K-!K "'-+'-"('%K (&&.'"-2G,K "%.+K -(K 'K 2+"G,K &(+K -!'K -0(J2+J(%K "/"%K 0+?K K -(%K -!&K ,!"' -('K 0,K (',"+"' K /+"(.,K ()-"(',@K "'%."' K .ěK+K 3(',K (+K -!"+K )+(--"('@K .-K -!-K -!K ,"-.-"('K 0,K (&)%1K 'K &.!K 0,K ,-"%%K .'+K(',"+-"('? H!+K",K-!K"'-+'-"('%K (&&.'"-2CK !-K +K 2(.K 0"-"' K (+CIK K 2+"'K 0(&'@K 0!(K "K '(-K "/K !+K '&@K -(%K ++2K -K -!K '"-K -"(',GK -+"K +. K &)?K HK !()K -!-K 2(.K 0"%%K '(-K (K $K -(K -!K --,K (+K 2(.K K'K K ,(%.-"('K-(K-!K+",",?K-K%,-K "&)(,K K '(JK2K 3('K (+K 'K &+ (? H!K??@K,KK,.)+)(0+@K 'K !' K -!K *.-"('K "'K 2+"K"'K74K&"'.-,K-+K2(.K +-.+'K-(K,!"' -('?I /"' K K )'K "'K -!K "+K 'K -))"' K "-K ('K -!K -%@K -!K 0(&'K +++K -(K -!K .,%"&K ,-"' K &('-!K (K &'@K 0!"!K ',K "'K -!+K 0$,?K !K ,"AK H +?K +-+2@K "K -!K ,"-.-"('K +&"',K.'!' K.'-"%K-!K 'K (K &'K -!",K &)K 0"%%K(&K&)-2?K


   

  

   '"-K -"(',K +-+2J '+%K 'K "J&(('K ",K 1)+,,"' K ('+'K (.-K %% K .,,K 2K +&K (+,K "'K -!K&(+-"K).%"K(K (' (@K0!(K+K.,K(K &",-+-"' K+%K-"',K 'K,+-"' K(+),,? K 'G,K ,)($,&'K ,"K ',2K -!K ??K !"K ",K %%"' K ('K -!K (' (%,K (/+'&'-K -(K !(%K (.'-%K -!(,K +,)(',"%K (+K '2K .,,K "',-K-!K 67K+%,? K !K K &",,"('K "'K -!K K ",K +/"0"' K "-,K ,.))(+-K (+K -!K (.'-+2G,K &"%"-+2@K 'K ,2,K "-K 0%(&,K ,-),K 2K -!K +&2K -(K "'/,-" -K -!K %% -"(',? K+((),K"'K-!KK!/K K (-!+K !+ ,K (K &",('.-K .+"' K -!"+K K !-K "',-K 67K +%,K "'K -!K ,-+'K )+-K (K -!K (.'-+2? K K !.&'K +" !-,K "'/,-" -(+,K ",,.K K +)(+-K "'K 2K ,2"' K

(' (%,K ,(%"+,K +)K -K %,-K 574K 0(&'K 'K "+%,K -+K K"' K K +%K /'K %,-K (/&+?K %/'K ,(%"+,K 0+K ++,-K 'K 56K ,'"(+K (Ĝ KK+,K 0+K ,.,)'K

"'K (''-"('K -(K -!(,K (ěK',? K !K ,&K +)(+-K (.&'-K .,,K 2K -!K +%,@K "'%."' K +)@K +"-++2K 1.-"(',K 'K -!K ++."-&'-K (K !"%K

,(%"+,? K (' (%,K -+((),K !/K 'K ĴK%"' K 67K +%,K -!",K 0$K '+K -!K "-2K (K (&@K 0!"!K -!K +%,K +"K2K (.)"K "'K (/&+?K !K

(/+'&'-K ,"K ('2K "-,K (+,K !K $"%%K 564K +%,K "'K (+-!K "/.K )+(/"'? K !K K ",K )%(2"' K K 7@444J,-+(' K H"'-+/'-"('K +" IK.-!(+",K-(K-$K

! (.-!K +"K ,2,K (+&+K )+,"'-K %,('K '%G,K !%-!K ",K H,-"%2K "&)+(/"' IK ,K !K -.+',K=9K2+,K(%K2,-+2? +,"'-K (K .&K 0",!K '%K !))2K "+-!2K "'K K ,--&'-@K ,2"' K(.-!K+"K",K)+(.K -(K %%K -!K "'-+'-"('%K "('K "-,K(0'?K '%G,K. !-+@K "'3"K '%@K ('K+&K 2,-+2K -!-K !+K -!+G,K !%-!K",K ĴK"' KĴK+? H!+K 0+K K (.)%K (K -"&,K0!+K K%"$@K0,K/+2K "',.+K 'K .'+-"'K 'K /+2K +"@K 2(.K $'(0@K (K 0!-K &" !-K !))'@IK ,!K ,"?K K H.-K (/+K -!K ),-K -!+K0$,K(+K,(K K!/K#.,-K ,'K K !. K -.+'+(.'?K H"'3"K '%K,"K,!K",K

H('K'-IK !+K -!+K 0"%%K +-.+'K!(&K,(&-"&K,(('? !K '-"J)+-!"K "('K !,K ,)'-K &(+K -!'K K &('-!K "'K K +-(+"K !(,)"-%K-+K"' K+.,!K -!+K (+K K +.++"' K %.' K

"'-"('?KK (.-!K +"',K +K !(%"' K" K%+-"(',K-(K &+$K !",K "+-!2@K 0!"!K !,K 'K ," '-K 'K "'-+'-"('%K 2K (K ,+/"?

'(0'K ,K H '%K 2@IK )()%K +K ,$K -(K "/K :;K &"'.-,K (K -!"+K -"&K ("' K ,(&-!"' K !+"-%@K (+K ('K &"'.-K (+K!K2+K!K"-K -(K !",K ,-+. %K (+K ,("%K!K!K"K+(&K!",K"%&'-,K 'K -!-K !",K $"%%"' K !K 'K ,- ? !K 97J2+J(%K 0,K -$'K +(&K K !(-%K "'K '(+-!K ,-+'K %"K "'K (/&+K 6455@K -( -!+K0"-!K+ K 3+/"@K '(-!+K+'!K'-"('%? K!K)"+K0,K('KK.,"',,K -+")K (+K K &'-K )+(#-@K (+"' K -(K +%-"/,@K 0!(K !/K '"K -!-K -!2K !K '2K -",K 0"-!K ,+-K ,+/"K (+K &+'+",? +('G,K)-(+,K''(.'K "'K +!K -!2K !K $"%%K !"&K "'K+/' K(+K+'G,K&"%"-+2K "'-+/'-"('K"'K-!K(.'-+2?K.-K +",K!K'/+K('K+&K-!",K .'-"%K!",K(2K0,K",(/+K "'K -!K (.'-+2G,K '(+-!K 'K "'-"KK-!",K&('-!?     

  (.+K !"',K 'K ('K ' %,K '-"('%@K 0!(K ,2K -!2K0+K-"'K 'K-(+-.+K.'+K 1J!"'K )+,"'-K ",,'K +@K +K "/"' K -!"+K )(,"-"(',K -!",K 0$K "'K ' %K (+K -!K 1-+(+"'+2K +"'K !&+,K -!-K !+ K +K %,-K &('-!K 0"-!K +"&,K "',-K !.&'"-2@K -(+-.+K 'K 0+K +"&,K .+"' K !",K " !-K 2+,K "'K )(0+? K 'K $+@K -!K (+&+K -"',K !%K K )+,,K ('+'K -(K -%%K -!"+K ,-(+",?K (.'(.,K !#"+K +(%%K .)K !",K ,%/K 'K )("'-K -(K ,+,K '"+%"' K !",K%-K")?K K H!K -(+-.+K "K -!",@IK !K ,"?K K H!2K ĴK!K !+K 'K !+?K K -K %-K ()'K 0(.',?KK K(.%'G-K-K0"-!K &2K !',K (+K -0(K 0$,?KK K 0,K '+%2K )+%2,?K K !K -(K %(0+K &2K !K 'K -K %"$K 'K '"&%K .,K "K 2(.K "'G-K -@K 2(.K

0(.%'G-K%"/?I K !#"+K0,K++,-K"'K . .,-K 5==4K 'K .,K (K ",-+".-"' K %K-,K "',-K -!K +K + "&?K K ,.ěK+K K +.-%K (+&K (K -(+-.+@K $'(0'K 2K -!K +"K-+&K+-!+@K-!-K 0,K .,K 2K -!K )(%"-"%K )(%"K (K 1J!"'K )+,"'-K",,'K+?KK

H!2K -(+-.+K &@IK !K ,"?K H!2K -"K -( -!+K 2(.+K +&,K -(K 2(.+K % ,K !"'K 2(.K 'K -!'K &K 2(.K +"'$K 0-+K .'-"%K 2(.K %(,-K (',"(.,',,?K !2K 0(.%K ,$K 2(.K +)-%2AK!(K0+K2(.+K (&)%",CK !2K $)-K ("' K.'-"%K2(.K(.%K (K'(K %(' +K 'K -!K '1-K 2@K "-K

0(.%K,-+-K "'?IK K !#"+K 0,K +%,K 0!'K +K 0,K (/+-!+(0'K "'K K &"%"-+2K (.)K "'K &+K 5==4?KK +K KK -(K ' %?K !#"+K ",K ('K (K 5@459K "+-K 'K "'"+-K /"-"&,@K &'"' K -!K %"/"' K 1J -"',K 'K +%-"/,K (K -!(,K ,@K 0!(,K

%02+,K,2KK%K('K .%2K59K ,K "/"%K )+-",K "'K -!K ,K "',-K+?K K +K 0,K "'"-K "'K

.'K 2K -!K 1-+(+"'+2K +"'K !&+,@K -!K ,)"%K -+".'%K ,-K .)K 2K -!K +"'K '"('K "'K ' %K 'K .'K 2K -!K "'-+'-"('%K(&&.'"-2K-(K -+2K!"&?

  ! 'K ( ! & K !'K (K -!K .,%"&K +(-!+!((K 0,K ++,-K %,-K 0$@K !K (-K K -,-K (K 0!-K %"K &2K K %"$K (+K -!K ,%&",-K &(/&'-K'(0K-!-K-!K+&2K !,K (/+-!+(0'K +,"'-K (!&K (+,"?K -K 0,K K &"%"+K%"' ? %K (+K -0(K '" !-,K 0"-!K 68K(-!+K&'K"'KK)$K%%K 54K-KD-!+K&-+,EK,*.+@K !'K ,"K -!K -+-&'-K 0,KK!"%%"' K+&"'+K(K-!K

#.,-"? ??K +,"'-K +$K &@K0!(K/","-K(.-!K +"K%,-K&('-!@K,"K"'KK ,--&'-K %-K ',2K -!-K )()%K /+20!+K 'K !('(.+K '%K 2K H!"' K !",K 1&)%IK -!+(. !K-,K(K,+/"? '%K ",K +/+K "'K (.-!K +"K 'K 2('K (+K !",K +(%K "'K '"' K (""%K +"%K ",+"&"'-"('K 'K 0!"-K &"'(+"-2K+.%?KK

   

 "#$

+'!K !(,- K !"%"))K +('@K 0!(K 0,K $"'))K 2K %JK "'K -!K ,%&"K !+K D EK "'K %"K "'K 6455K 'K (.'K K ,/+%K 0$,K (@K0,K1.-K0"-!KK,!(-K -(K -!K !@K )+(,.-(+,K ,"K 2,-+2? KH-+K-!K+-.+'K(K-!K(2K -(K +'@K -!K .-(),2K 0,K %K -(K ,-%",!K -!-K !"%"))K +('K 0,K &.++K 2K "' K ,!(-K "'K -!K !@IK -!K +",K)+(,.-(+,GK(Ĝ KKK,"? K !K (2K (K +('@K 0!(K ,.ěK+K +(&K 'K .%+K 'K -!2+"@K 'K '(+&%%2K ,-K!+--@K0,KK(0'K$K -(K+",K('K',2? !K )(,,""%"-2K !K )+/"(.,%2K 'K +",K -!-K

-"('K "',-K -!K &'2K +&K +(.),K "'K (+-!K "/.?K !K +(.),K !/K 'K-"/K"'K-!K)+(/"'K (+K &(+K -!'K K @K K !-"' K(/+K('-+(%K(K-!K + "('G,K+"!K&"',?KKK

())+,,"('K -!-K -!K +(-!+,K ,.ěK+K .+"' K ,K 0!'K 2)-K 0,K +.%K 2K !(,-"%K&"%"-+2K&'? HK (.%'G-K ,"-?K K (.%'G-K )+2@K 0K (.%'G-K ,%)@IK!K-(%K.-+,?KH!",K ",K -!K 02K (K %"K 0K +K +-K0"-!K-+K-!K(.)@IK !K,"@K+++"' K-(K-!K+&2G,K -$(/+K -0(K 0$,K (K -!-K ,-+'K (/+'&'-,K !/K '(-K2-K-+&K,K,.!? !'K )+(-,-,K +(. !-K (0'K /-+'K &"%"-+2K .-(+-K (,'"K .+$K "'K 6455@K-!K+(-!+!((@K0!"!K

,)'-K<9K2+,K"'K-!K,!(0,K ,K K ,+-K ,("-2@K .+,-K "'-(K 2%" !-K ,K -!K (&"''-K )(%"-"%K (+K "'K -!K (.'-+2@K 0"''"' K %-"('K -+K %-"('?K .-K '(0K -!-K -!(,K /"-(+",K !/K 'K +/+,K 2K '(-!+K '+%@K -!K +(-!+,K +K "' K K .-.+K $K.'+ +(.'? H!2K +K (,,,K 2K -!"+K(+%K"'K-!K),-@IK,"K !%"%K %J''"@K 'K 1)+-K ('K ,%&",-K &(/&'-,K -K .+!&K '"/+,"-2?K H!2K +K+" !-K-(KK/+2K('+'K (.-K-!"+K)+,('%K+(&,K

'K-!"+K.-.+?I !K +(-!+!((K ",K .'%"$%2@K !(0/+@K -(K +-.+'K -(K -!K ,-+- 2K (K /"(%'K "-K '('K ,K (@K ''"K ,"?K H!K %+,!")K +%",,K"-K''(-K,+"KK-!"+K "& K'K+""%"-2K2K.,"' K /"(%'@IK ,"K ''"?K H!2K +%",K "-K ",K K .,%,,K -((%K "'K -!K)(%"-"%K('-1-@K'K-!2K $'(0K -!K ,--K 0"%%K 0"'K '2K /"(%'-K('-,-?KH+(-!+!((K K .+,K,2K-!K&"%"-+2K",K'-K ('K+"/"' K-!&K(.-K(K)(%"-",K %-( -!+@K -!"+K %+,!")K !.%K(ěKK-(K#"%?KKK

!K87-!K(+"'+2K,,,"('K (K -!K K !,K (K,--K'K (/+'&'-K ()'K "'K -!K " +"'K )"-%K .#K 0"-!K %"K 'K ."'K ",,.K -())"' K -!K 'K ,K + "('%K %+,K %%K (+K "'-+'-"('%K ,.))(+-K -(K 1)"-K -!K )(%"-"%K -+',"-"(',K "'K (-!K (.'-+",?K (-!K %"K 'K ."'K ",,.K +K )+)+"' K (+K )(,-J+",",K %-"(',K -+K 0"-',,"' KK2+K(K)(%"-"%K +",",?K K ,--&'-K )(,-K ('K -!K K 0,"-K 2,-+2K (.-K -!K ,,,"('K 0!"!K 'K('K',2@K*.(-K +,"'-K((%.$K ('-!'K ,K ,2"' K -!-K %-!(. !K -!K + "('%K +(.)"' K !K ('K &.!K -(K !%)K "'K &(/"' K %"G,K -+',"-"('K -(K &(+2K (+0+@K -!K 1+",K +*."+K K ,!K "'#-"('K 'K +*.,-K ,(&K >69K &"%%"('K +(&K -!K "'-+'-"('%K(&&.'"-2?K K,"K-!",K0,K'K-(K H+" K -!K K''"%K )B (+K -!K )+(/","('K (K +"-"%K %( ",-"%K,.))(+-K)+-".%+%2K "+K,,-,K'K)%(2&'-K(K "'-+'-"('%K 'K '-"('%K (,+/+,K (+K %"G,K .%2K 6<@K %-"(',IK -+K K +'J %K &"%"-+2K "'-+/'-"('K !%)K +(/+K -!K '(+-!K (K -!K (.'-+2K !"-!+-(K .'+K ,%&",-K(.)-"('?K !K +"'J%K '-+'-"('%K .))(+-K ",,"('K D E@K 0!"!K -+',(+&K "'-(K K K &",,"('K('K .%2K5@K",K!%)"' K -(K,-"%",K-!K,"-.-"('K-+K -!K +'!K -+(()K ).%%K (.-K +%"+K-!",K2+? K'K-!K,"-.-"('K"'K."'K ",,.@K -!K " +"'K %+K !(K -!K ,-'K (K (-!+K %+,K "'K -!K + "('K 0!'K !K &'K -!-K &(+K )+,,.+K ,!(.%K K +(. !-K -(K+K('K-!K+"'K'"('K 'K -!K K -(K +( '",K -!K -+',"-"('%K (/+'&'-K 'K %"-K,'-"(',K"&)(,K('K-!K (.'-+2?K
  

   

 

    

 

    

 "   

! "" "!" !     

 

 

  

   

   

  

 

  

  

            #        

 

 

   

    " !   ! ! !  

Ĵ    !,'*!$H%1!$1&/+/, &>'%K &K*++K,'K, K!,'*?K 

 48<I494?K*'K,*,?K '+ K3:3<K;83K77;;?K3:3<K;;5K4957&!,!'&+K, ,K*$K '.*&%&,K!+K%*$1K (1!&K$!(K+*.!K,'K $,!&K*'-K!%('*,,!'&K 'K(,*'$-%K(*'-,+K , *'- K!$!,,!&K'%+,!K *K&!&K/*K!.&K*&,$1K 1K, K!*!&K,!'&$K ,*'$-%K'*('*,!'&KBC?K / ! K+!K$$K, K %'*&K 'K&*+,&!&KB '+CK +!&K/!, K'*!&KK*%+K+!&K 5343K,'K+,$!+ K*K&*!+K!&K !*!K&&',K/'*#>KK K*'-(K &!&K !*,'*K&*/K#--K +!K'ģ K K &K-*!&K, K 5346KěK+ '*K &'$'1K '&*&K 1K:K, ,KK!&,K *-$,!'&+K'K, K'/&+,*%K '!$K!&-+,*1K +K,*-&,K , K 'K+!&K5343K/!, K , K !&K,,K'&+,*-,!'&K &!&*!&K'*('*,!'&K,'K '&+,*-,K!,!'&$K, *K *&K$K*K&*!+K!&K '+?K '!K&K1$+K,,>KK!+K /'*+@KF-!,KK&-%*K'K , !&+K*K/*'&>KK'K!&.+,'*K

/!$$K'%K&K!&.+,K!&KK *-$,K&.!*'&%&,>KK'K!,K !+K&',K'-,K !&+K'*K&1K ', *K(*+'&K*!&!&K%'&1?K &''1K!+K'!&K,'K*!&K*K %'&1>GKK E+K+'-*K*%*#+K '%+K,KK,!%K!*!&+K /*K0(,!&K*+!&,K ''$-#K '&, &E+K(*'%!+K +!0K%'-$*K*K&*!+K,'K+,*,K (*'-,!'&>K KK+!K$$K , K 'K!,K+!&K/!, K'*!&K !&.+,'*+K'&K $K'K*$K '.*&%&,K*K+,-#>KK K +%KK, ,K*-+,*,K 4;J$!&+K'%+,!K(,*'$-%K *K&*+K.!K!%('++!$K '(*,!&K'&!,!'&+K+!K, ,K , K+(*,K '+K+!&K/!, K K*%+K*'%K, K&!,K,,+K 'K%*!K&K !&K/*K +'% '/KK'&K**!.$>KK KK&K!,+K(*!&!($K K/*K/*K, ,K'&,!&-K '.*&%&,K'&,*'$K'K(*!!&K 'K(,*'$-%K(*'-,+?K , K*-+$K'K, K,!'&$K ++%$1K,'K+!&K, K,*'$-%K

 

K

*K/!, K(!,1?KK(!K1K'&K --1&K"!'K'&K *#E+K'-+K 'K!&'$&K/ *K KĴK%(,K ,'K&K&*$K.!K *#?K, K &,K*+!&,?K'.*K, K&,E+K $#!+!$KĴK!,-K,'/*+K!++-+K 'K&,!'&$K!+'-*+>KK!$$'!$$1K '&$-K, ,K K/+K+('&+'*K1K '&>K%-/$E+K$'/*K'-+K'K (*+&,,!.+>KK+,,?KFK/+K +!%($1K&',K+%*,K&'- K,'K'&$K, K !&,!,1K'K !+K+('&+'*>GKK&/+K'*K !+K%(?K K .K&'K+('&+'*?K+.K'*K %1K'&+!&K&K, K*%K'K!.!&K KĴK*K!*!K,'K%1K !$*&> K%K1,K,'K%,K'&>K%-/$?K &!, *K*K/K*$,K!&K&1/1>K &K,?K/K*K&',K*'%K, K+%K '('$!,!$K2'&>K &K'K''K '&+!&K%-+,K*!+K-(K,'K&KK ''K-+K&K+(#K,*-, K,'K('/*> K+!K%1KF%!++!'&K/+K,'K -&"-+,!K$1K!&!,K, K(-$!K!&+,K , K!&+,!,-,!'&K'K, K&,K1K,*1!&K ,'K+,$!+ KK&,!.K&0-+K,/&K , K-&!&K'K, K&,K&K, K $$K&'&J(*'*%&K, ,K*+!K

'&$1K!&K !+K!%!&,!'&>GK &!,K '*!&K,'K, K0'*K!,!'&*1K %&+K,'K&'-*K'*K+,!*K-(KB.!'$&,K '*K-&$/-$K .!'*C?K-*K'*K (*+-KB+'%'&CK,'K,K!&KK.!'$&,K '*K-&$/-$K/1> '/K!K%1K*,!$K!&!,K, K (-$!K!&+,K, K&,AK'+K!,K &K, K,K, ,K,K, K&K'K *>K *#E+K,&-*K+K, K&,K*+!&,?K 5>7!$$!'&K/'-$K .K&K+(&,K,'K +*.!K !%K$'&AK*K'+K !+K$$K (1%+,*K$!.K, !+K!+K+,!$$K, K %!$!,*1K*K/ *K, K$/K'K+!,!'&K &KK-+K,'K%-22$K"'-*&$!+,!K ěK'*,+AK((*&,$1?K, K&-K+&,'*K (*+&,$1K/!+ K,'K&+'*K, K+'!$K %!K!+K,!.> 1K+,,!&K+K !.%&,K, ,K *#E+K-((*K '-+K +K K$++K *!,!'&K/!, K, K0-,!.K*%K '%(*K,'K !+K(*++'*+K+(#+K .'$-%K'K, K%!&K'K, '+K/ 'K*-$K -+>K$$1?K K, !&#K!,+K'$$1K*($1!&K +- K-&*+'&$K(!>

 

&-+,*1K!$$KB CK!&K! ,K1*+K /'-$K*-+,*,K(*!.,K*K&*+K ,'K(*'%',K*-$,!'&K/ &K , 1K+!&K&', *K'-+K 'K !&K -&K5345K/!, K+'%K(*!.,K !&.+,'*+K*'%K, K>>KK KK "'!&,K.&,-*K 'K/+K/!, K -$&K&*1K'*('*,!'&K'*K K$K/'*, K=7>8K!$$!'&KB9<;K !$$!'&CK,'K-!$K+!0K%'-$*K *K&*!+K!&K'$$'*,!'&K/!, K >KK $-+-&K&?K, K*K &K &.+,%&,K !&!+,*?K KK1*K'K++-*K'K, K *!&++K'K,/'K'K, K*K&*!+K 1K 1K5346?K,'K'&,*!-,K43K %!$$!'&K$!,*+K-$>KK K$E+K -,1K/+K!,+K,!%$!&>K &K$$?K , K+!0K*K&*!+K .K(!,1K ,'K*K&K4;3?333K**$+K'K*-K (*K1K'*K63K%!$$!'&K$!,*+K'K *K&K(,*'$?K!+$?K#*'+&?K &K '/K'-*K-$K!$K(*K 1?K/ ! K/'-$K+!&!K&,$1K *-K(&&K'&K !%('*,,!'&K, ,K +K&K+'-*K 'K%++!.K, ,K'K5K,*!$$!'&K +-+!1K-&+K!&K5345K$'&>KK !K*+!&,K-$&K

,*'$-%K !%K &+K$K K++-*K!,K/'-$K,#K +!0K%'&, +K,'K'&+,*-,K K *K&*1K!&K, K&!,K,,+K 'K%*!?K'&K%'&, K,'K ,+,K*-&K&K!+%&,$K, K *K&*1K'*K+ !((!&?K'&K %'&, K'*K+ !(%&,?K'$$'/K 1KK.K%'&, +K,'K*++%$K '%('&&,+K!&K!*!K,'K '%%&K-$$K(*'-,!'&>KK -%K!+K, K/'*K*'%K&K &K,*'$-%K !&!+,*1K !&!+,*K !2&!K$!+'&J -#K'&K +,,-+K'K*K&*1K '+> &K+(!,K'K&E+K'(,!%!+%?K !&-+,*1K+,# '$*+K/*K '-,-$?K*!&K, ,K*'&1!+%?K &K('$!,!$K(,*'&K .K *($K'*('*,K, !+>KK '+,K'K, +K '+K$#K ,*&+(*&1> &(*'K,!$!,1K'K*K&*!+K!&K +'%K', *K(*,+K'K, K/'*$K '+K&',K(($1K,'K!*!K/!, K K$*K('(-$,!'&K&K/!, K (',&,!$K$*K%*#,K,'K+*.!K !&K+,K*!>KK K!$-*K ,'K*.!.K'%+,!K*K&!&?K 'Ĝ KK!$$1K'K'/&K1K

&$++K!$K*(!*+K,'K!.K *''%K'*K*'-K!%('*,,!'&K&K '-,-$K+-+!!+?K!+K, K*'',K'K (,*'$-%K+-(($1K*!+!+> !*!E+K0!+,!&K'-*K *K&*!+K'(*,K!&KK,+K,K63K,'K 73K(*&,K(!,1K'K778?333K **$+K(*K1?K$*$1K-K,'K %'&-%&,$K*,K&K*'++K %!+%&%&,>KK ,K!+K!&+,*-,!.K, ,K*+!&1K !+K%'',!&K, K+*((!&K'K ?K,*'$-%K)-$!+,!'&K -&?K&K', *K%'&1J -22$!&K&,!J*-$,!'&K &!+K!&K'**K,'K*K, K %*#,K*'%KK%'&'('$1K &K+,*&$ '$>KK*K+1K , ,K(*!JK0!&K&K&'K$'&*K K(++K'ěKK'*K(,K!&K +KF*-$,!'&G>KK ,K+ '-$K &',K,#K,*&!,1K,'KK0K'%+,!K *K&*!+?K&K-!$K&/K'&+> K,!'&$K++%$1K+ '-$K (++K!%%!,$1K, K K&K +($$K'-,K'&!,!'&+K'*K&-!&K *-$,!'&K,'K*K, K&,!'&K *'%K, K(,!.!,1K'K'!$K*,$K &K'*K&,-*E+K!,K'K'!$K,'K $++K, K('($>
 

 

  

  %M&,)M0%$ M$&)0M%M %M 3;;;?M-)0&%M%M$ +M+M')*%M &M'&# + #M*& # 1+ &%?MM#)% %M ')&**M0M. M*&,%M%&)$*M%M - &,)*M&)M),%% %MM'&# + #M *0*+$M)M+)%*$ ĴMM)&$M&%M%)+ &%M+&M %&+)>M )M *M ěM)%M+.%M'&# + #M *& # 1+ &%M%M'&# + #M,#+,)>M #M '&# + #M*& # 1+ &%M *M"%&.%?M'&# + #M ,#+,)M *M+M+) + &%#M&) %++ &%M%M ')'+ &%M&M + 1%*M&,+M'&# + *M&)M '&# + #M+ - + *M %MM&,%+)0>M&$M')*&%*M -M),M++M+M#&%M*+0M&M$ # +)0M %M '&.)M *M M0M)*'&%* #M&)M+M+)-*+0M&M $&)0C %?M+M(,*+ &%M *?M&.M&M.M#%M '&# + #M,#+,)M. +M'&# + #M*& # 1+ &%M %M+M&,%+)0BM%&+)M(,*+ &%M *M.0M *M +M++?M.+M.*M'&** #M %M+M')L %'%%M ) M *M%&M#&%)M'&** #M %M'&*+L %'%%M ) BM %M+M')L %'%%M ) ?M*&$M&M+M$!&)M '&# + #M&ĴM#%"*M %) %M&,)M$&)+ M !&,)%0M+&0M.)M*%+CM &)M/$'#?M %M+M ) M&M+&0?M +M *MM 0)$M&)M%0M&%M&' %M+&M&#M#+ -M '&* + &%M&,+* M *M&)M)M%*+)#M&$M&)M &$$,% +0?M,+M %M3;78?MM ) %M&M,#% M /+)+ &%M.*M#+M*M+MM)*+M$0&)M&M %,,M,%)M+M'#+&)$M&M+M+ &%#M &,% #M&M ) %M + 1%MDE>M MM)*+M+%,)M&M#! M$),M#+ %M*M +M$0&)M&M%,,M.*M*,**,#?M*&?M.%M M.%+M)L#+ &%M %M3;7:?M+% M'&# + *M %M+&M))M +*M,#0M*?M*+)+ %M)&$M *M '&# + #M')+0?M+M>M%M *M')+0M % M $M+M+ "+M+&M*"M)L#+ &%?MM

   

$&-M+&M%&+)M')+0M.)MM&%*&# +M *M) 'M&%M+M')+0M%M&'+M.+M$%0M .&,#M##MH$M. %% %M&)$,#I>M +M. ##MM)##M++?M+)M.*MM+ $M .%M)* %+M)"M$M.*M(,&+M *M*0 %?MM.&,#M)+)MMM&%L+)$M ')* %+M+%M&$MM+.&M+)$M$ &) +0> $M$M+M*++$%+M.%M *M '&# + #M&''&%%+*M.)M,*0M.&)" %M+&M $"M $MM&%L+)$M')* %+>M "M+M*M &M$?MM'&# + #M')**,)M)&,'M"%&.%M *M L*,""L.,M% +M)&%+MDEM .)M,*0M.&)" %M. +M+MM+&M ),*+)+M+M)L#+ &%M&M#! M#+ %M*M+M

"!' ' ""$ !"#"!! !" #"  #%! "!" !" '  ### " " " 

0&)M&M%,,>M

,*+M+M.0M$M, #+MM%+ &%#M&# + &%M %M)&L*M''#*M+&M. %M *M)L#+ &%M *M')* %+M&M+M% +M++*M&M$) AM #! M#+ %M, #+MM)&L*M&# + &%M&M %&%L % %&,*M &M.&M&%*+ +,+M&-)M72M ')%+M&M%,,M&',#+ &%M+&M+M)L#+M *M+M 0&)M&M%,,M %M3;7:> $ #)#0?M ) $M $$M.*M%&+)M ) %M.&M)')*%+M&+M *M.M &%*+ +,%0M&M&)%&M %M+M+%M&)+)%M ) M&,*M&M**$#0M+.%M3;73M +&M3;7;?M%M#*&M$&-M)&$M *M%+ -M &%*+ +,%0M+&M+M)L#+M+&M+M*$M &)+)%M ) %M&,*M&M**$#0M.)M M)')*%+M -M&%*+ +,%0M&M+M')*%+M 0M%,M++>M +M$,*+M#*&MM,%)*+&&M++M ) $M $$M.*M%-)MM -M$%?M,+MM %,) M $%?M0+?MM)')*%+M -M&%*+ +,%0M %M+M+%M&)+)%M ) M&,*M&M **$#0>M+M$M+ *M')+ M'&** #M %M+M'*+BM*M +M'&# + #M,#+,)M&)M'&# + #M *& # 1+ &%B M,% (,M&*' +# +0M&M ) %*M %0.)M+0M)M&,%M *M%&+M %M&,+CM,+?M M+M M&M')&$&+ %M,% +0M %M -)* +0M.*M '&** #M %M+M'*+?M.0M%G+M.M)'# +M +M%M+),#0M&$$ +M&,)*#-*M+&M* $ #)M ')+ *M+&0BM%M)* %+M&&#,"M

&%+%M.*M*+ ##M+M',+0M&-)%&)M&M 0#*M++?MM* @MH&M&%M.&,#M# "M+&M M$MM" %M %MM+ %0M *#%I>M   ! !  

  #  ')+M)&$M+M $&)+ 1+ &%M&M#)% %M ++M *M+M&)M-#,M. M '&%L $&M*M)&,+M %+&M *,%M*++G*M,+ &%#M *+?M +M*M#*&M),M&-)%$%+G*M *'% %M&%M)L&'0M+/+&&"*AM%M %%,#M) +,#M0M$&*+M&-)%$%+*M %M + *M')+M&M+M.&)#>MM$&+ -+ %M ĴM) ,+*M&M+%&#&0M %M+ %L #)% %M* +,+ &%*M *M#*&M.&)+0M&M %M#)+>M &)M)-&#,+ &%)0M *M+M # +0M&M'&%L $&M+&M')&$&+M H %+#M#)% %I?M#)% %M+M+M % &)M&%)0M#-#*M %M*,%M. ##M%&M #&%)MM*+)&+0'M# "M&)> M %MM)%+M&%# %M *,** &%M&%M &)#M**& + &%M&)M%# %M,+ &%M DL .*J&&#)&,'*>&$EM +M#+*M. +ML&&"*M %M ) M %M%?MM&%+) ,+&)M'')%+#0M ))) %M+&M'&%L $&M.)&+?MHM )M$" %M%M,* %M*&$ML&&"*M &)M *M##M*+,%+*M-M)M+M$0M ,% -)* +0M %M '%?M,+M.M$0M-M *&$M+ %M,'M+&M&CI>M #%M*MM'&',#+ &%M&M&-)M 92M$ ## &%M'&'#M%M*M *M %M*&%M M&M)&)$M%M$&)% 1+ &%M &M)M,+ &%#M*0*+$>MM '#&0$%+M&M#+*M&)M,+ &%#M ',)'&**M+MHM%M#+M)M #IM*$M.*M*+)+M)&,%M +M*$M+ $M*M'&%L $&M %M*,%?M #+&,M #%G*M#+M')&!+M.*M ),M+&MM$&)M&MM'&# + #M$&-M )+)M+%M,+ -M*M %M+M*M &M*,%>MM#+M')&'&*M+&MM *+) ,+M0M+M M&-)%$%+M &) %M+&MM,*+)# %MD...> +,*+)# %>&$EM. ##M&*+M)&,#0M

&) %M&$'%0M&,+* M+M M &%&$0?M*,%M&-)%$%+M+)&,M M=322M>M #MHM%M#+M )*&#G*M %%, +0M*M&%#,M ')M #I?M),#0M.&)#M#)*+M ##M))%$%+*M++M. ##M*M&-)M:2<M $&,%+M&M+#+*M *+) ,+M0M%0M &M+M372?222M+#+*M**$#M %M*,%M &-)%$%+M. ##MM -%M+&M') $)0M ,* %M+M#&#M$%'&.)M+)&,M+M *&&#M*+,%+*MM+.%M34M%M M % + + -LM%&+)M#,#M 35?M+M&-)%$%+M&M*,%M%M)M % + + -M&M,M$ % *+)+ &%M+&M ')+M+)+*M% &)M&%)0M&&#M )+M!&*M&)M+M0&,+*M&M+M*++> *+,%+*> #M+M*+,%+*M&M*,%M)M ,*M&M+M)# 1+ &%M&M+M ')$ ĴMM+&M+"M+M+#+*M&$M %&)$&,*M&''&)+,% +0M )% %M )&$M+M0M&M *+) ,+ &%M&)M+ )M #+*M)M'#M&M) % %M +)L*&&#M) %M%M')+ ?M+ *M %+&M+M,+ &%#M*+&)?MM #,/,)0M *M)+)M$ ** %M %M+M*M&M M&-)%$%+M*$M*M*,%M *M +M M&-)%$%+G*M))%$%+>M &$$ ĴM %MM,M*,$M&M$&%0M+&M+ *M M*+,%+*M. ##M&%#0MM##&.M+&M ')&!+?M%&+. +*+% %M+M&%&$ M +"M+M+#+*M.0M)&$M+M*&&#M *++,*M&M #%M&$')M+&M&+)M %- )&%$%+M+)M*&$M+ $> &,%+) *M %M++M) &%>M &M+M$&)M+% #M*'+M&M+M #*&M.&)+0M&M$%+ &% %M *M - ?M+M M&-)%$%+M#+*M +M+M++M4K5M&M+M+&+#M+#+*M &$M. +MM9IM%M),%*M&%M%)& M ')&'&*M&)M *+) ,+ &%M0M+M M 6>2>M +M&$*M. +MM&,M*)%M!,*+M &-)%$%+M. ##MM*,''# M0MM # "M'&%L $&M%MM*)%M)*&#,+ &%M     

"!"#"!!# "" """""! "' !" #" " " ! ""!#&# '! " !!"!" $ "(! "

&M3246/822M. +M L ?M#,+&&+?M%M M' )M&M4 M$)*?M*'")M%MM L*%*&)>M +M)+)M*M#**)M %+)%#M $$&)0M&M:LM&$')M. +M'&%L $&M. M&$*M. +M54LM&$ %M $$&)0M # +0>M +M *M $'&)+%+M+&M %&+M++?M'&%L $&M&%+ %*M&-)M85M L+/+&&"*?M73M- &M+,+&) #*?M%M37M &,)*M&M, &M-& &-)*M%M&-)M 62?222M')+ M(,*+ &%*M*M %*+M #%G*M#+*M. +M7M*,!+*M &%+ % %M558M#)% %M&!+*MD...> %+ &%$,#+ $ >&$E>M)*M +M#+M *+) ,+M0M+M M &-)%$%+M *M'#M&M),%% %M&%MM ĴM)0M&M#**M+%M7M&,)*?M'&%L $&M *MM*+%)MĴM)0M# M&M8M&,)*> &,?M #%M *M$&)M')&*')&,*M &%&$ ##0M+%M+M++M&M*,%?M *M%-)+#**M%!&0*M+M*,''&)+M&M M+%&#&0M %+M# "M''#M+&.)*M )M#+*M')&!+M %M+M)M&M M &%+ &%*M%M+)M+) % %MD...> +M +#))>&$E?M.)*M*,%M *M )#0 %M*&##0M&%M)M$)M)*&,)*>M &-M##?M&-)%$%+M''& %+MM '#M)&!+M %$%+MĜ MMM D EM+&M&-)*M+M')&!+M%M) %M ##M+M*+"&#)*M+&+)M&%M+M *$M'M+&M -M&#*?M. M #%M M%&+M&> M,% (,%**M&M'&%L $&M')&!+M *M ĴM)M'') +M.%M'#M* L0L * M. +M+M.&)#G*M# $M#)*+M &$',+)M+#+MM*$K')&!+M&)M ,+ &%M0M%0M&-)%$%+M+M.&)#M &-)AM+M #%G*MH%M #M)M #+IM*$> $!

! "# 


      

  # &  #D # , $ % ) * <D '&'D *+)*D %D &) %)0D ' & ' # D )&,%D +D .&)#D 0*+)0D!& %D$ ## &%*D &D &,+D ) %*D %D '# %D *,''&)+D &)D +D # %D #*&%D %#D &%D *D:6+D )+0D$ D )'&)+*D ++D +D %+ B ')+ D &%?*D #+D .*D@*+ #0D $')&- %AD *DD#0D %DD&*' +#DD Ä´D# %D D ) + #D #,%D %+ &%; $&%D +D .&)#D #,$ %) *D )D )* %+D )"D $D &D +DD % +D ++*<D &)$)DD &,+D ) %D )* %+D &D " <D )+ )D ) *&'D *$&%D ,+,D %D D &#D

,)+<D )D )%*&%;D +)D .##B . *)*D %#,D +D # D $<D &)$)D D ')* %+D ##D# %+&%D%D *D. D ##)0<DD+&)D &)%D )$%D %D %#?*D &)$)D ! #)<D D D #)"<D .&D .%+D &%D +&D *)D +D &#D D) 1D. +D $;DD )* %+D $D ' D .)$D+) ,+D+&D %#D &)D *D :6+D )+0D &%D ,)*0<D. D+D%+ B ')+ D &%D *'%+D %D &*' +#<D)&-) %D)&$D #$%+; $?*D$**D$D *D %#?*D 0&,%*+D ,+)<D %1 <D * D )D +)D .*D $" %D @)$)"#AD ')&)**<D . #D $ ))*D )&,%D +D .&)#D ')')D +&D &%&,)D+D&)$)D&,+D ) %D ')* %+?*D #0D . +D D .-D &D ) +#D+*; $<D .&D - * +D &,+D ) D #*+D $&%+D ,+D .*D ,%#D +&D *D %#D ,*D &D *D ##%**<D .*D ,#*&$D %D

 *D ') *D &D +D &)$)D *++*$%<D ))) %D +&D $D 0D *D #%D %$<D ; @,)D$ #0D.*D'#0D $&-D 0D &,)D - * +D +&D ?*D &)$)D ##D &%D &%D *#%D ,) %D &,)D )%+D +) 'D +&D &,+D ) D %D .D . ##D &)-)D ).D *+)%+D %D %*' )+ &%D )&$D *D /+)&) %)0D/$'#D&D $&)#D &,)<D " %%**D %D,$ # +0<ADD* D %D D*++$%+; DD)* %+D##D &%D '&'#D +&D &%&,)D +D #)#0D #)D 0D +" %D ')+D %D #*&%D %#D 0D &%D ,)*0<D .%D $ ))*D )&,%D +D .&)#D . ##D ,'&#D *D #0D . +D ) +#D +*; ")D %*D #%D +D *+)+*<D -&#,%+)*D . ##D ' %+D *&&#*D %D '&# + %*D *'%+D 78D $ %,+*D &%D .&)+0D ')&!+*D BBD ##D +&D $)"D %#?*D 78D 0)*D &D ',# D*)- ; @ +D ,*D )+,)%D ?*D *) D*D %D &%+) ,+ &%*D +)&,D &,)D&.%DÄ&#x203A;D&)+*D+&D, #DD Ä´D)D*& +0<AD* D&,+D ) %D )* %+D &D ,$;D )D )+&) <D ,$D $*#D%%##D %#?*D )&**B &$$,% +0D ''#D 0D # -) %D &-)%$%+D &,* %D+&D'&&)D. +*; #)%D %D *&&#*D )&,%D +D &,%+)0D " "D &Ä&#x203A;DD +D 0D 0D * % %D @''0D )+0AD +&D +D &)$)D ') *&%)<D .&D #*&D $)"D 36+D %% -)*)0D &D *D $)) D +&D + )D . <D)D #; D &-)%$%+D #*&D &*+DD)$&%0D&)D+D *0$&# D % %D &-)D &D %#?*D %.D B +D D )<D . D . ##D D ) -D 0D %1 ;D D -%+D *D #%D . +D

*0$&# *$D %D D &,%+)0D .)D ')+ D .*D %&)D 0D '**D &&"*<D . D #"D + 1%*D .)D &)D +&D ))0D %D . D# $ +D$&-$%+D +&D)+ %D)*D+D)+ %D + $*; D % +D + &%*D #)D +D &#D D #,)+?*D )+0D %#D 0D %D 4232D ,+D&)D$%0D+ *D0)<D +D +"*D&%D/+)D'& %%0; %#D *D *'%+D +D #*+D 53D 0*D %D D )+&) D &*' +#D %D ) + #D ,+D *+#D &% + &%<D +)D %D $ Ä´DD &)D D ),)) %D #,%D %+ &%;D $ #0D %D ) %*D -D * D D *D %&.D )*'&% %D +&D +)+$%+D %D )+ %D . +D +D D&DD$ %; %1 D * D )D +)D .*D$" %D@)$)"#AD ')&)**D %D&*' +#;D@D )*'&%*D -)0D .##;;;D . +D *D0*D%DD%&*D %D *&$+ $*D D # +*D *D %<D # "D +&D *"D 0&,)D %<AD *D +&#D !&,)%# *+*D%*0; %#?*D *,**&)D *D ')* %+<D &D " <D -%D *,*+D D $ +D D *)D )&$D &*' +#D *&&%;D @)D .*D D + $D ++D .D .)D ##D/+)$#0D%/ &,*D%D .&)) D %D .D .)D ')')D &)D +D .&)*+<AD * D %1 <D %D @,+D D&%+ %,*D+&D$1D,*D -)0D0;A @ D . ##D #*&D D - %D $0D 78D $ %,+*D +&D $"D +D .&)#D D Ä´D)D '#<D &%D*$##D*+'D+DD+ $<AD ) + *D,* %**D$%+<D )D )%*&%D -&.D %DD)&)D$**; %D % #<D ' +#D &D +D # '' %*<D 62D %&%D *+)+D #)%D . ##D +D D +#- * &%D*+, &D+&,)D%D *D')&)$%*D0D#&#D )+ *+*; %D +,)0<D +D

,*+)# %D +0D &D #&,)%D . ##D &#D D &%)+D +,) %D #&#D %D ) %D )+ *+*<D . #D D $,* D *+ -#D #+)D+ *D0)D %D&).0D . ##D ')&$&+D (,# +0D %D *&&#*; &)%D &%D ,#0D 39<D 3:39<D %#D &,+D %*+D . +D),#D %D&,+D) D *D D 0&,%D #.0)D %D .*D &%- +D &D +)*&%D %D 3:75;D D *'%+D +D %/+D 48D 0)*D %D ! #;D +D .*D %D ')+D +)&,D *D . ## %%**D+&D&) -D *D . +D! #)*D++D %#D $D *D %# #D $)"D &%D *+&)0; +)D %&+ + %D %D %D +&D ')+ <D D $D &,+D ) ?*D D)*+D #"D ')* %+<D ). %D D # %D ,%)D %+,) *D &D &#&% #D %D ) *+D *,'')** &%;D D +%D #D )&% # + &%D %D +D '#0D - D &,%+)0; %#?*D 'B $" %D *' ) +D *D .&%D $D .&)#. D )*'+;D @-)D &)D %D *+&)0D .*D &%D ,$%D %D *&D ,% -)*##0D "%&.#D %D *D # + $D *D +D $& $%+D &D $%% $ +0D %D )&% # + &%D *D

   

#*&%D %#<AD * D ) *&'D *$&%D ,+,<D $*#D D &#D D #,)+;D ,+D +D *,%*+D &D %#?*D # D *D %D *&$.+D # '*D 0D Ä´D)D %D+ %D $&%D *D )#+ -*; %#D .*D &*' +# 1D ,%D 9D CD *D &,)+D - * +D +&D +D &*' +#D %DD0)DCD&)DD ),)) %D #,%D %+ &%;D *D &% + &%D $D ) + #<D ) * %D #)$*D ++D +D &)$)D &,+D ) %D ')* %+D .*D &%D *D +D ;D D )&.D &-)D *D D%#D )*+ %D '#D *D *%D +)D &D *D #)%?*D)-*D,D ,'D %D + )D )$ %*D $&-D $ D ',# D ).# %D%D##D+ &%D $&%D *D #)%D %D )% #)%; &) %D +&D )'&)+*<D +)&%*D&D&,+D) %*D &D ##D )*D +)D &,+* D +D )%D +*D &D +D # % D )+D &*' +#<D* % %D@''0D )+0<AD % %D &)D #&. %D -,-,1#*<D +D #&%D '#*+ D &)%*D ++D .)D , (, +&,*D ,) %D +D &)#D ,'D *&)D $+*D #D %D &,+D ) D %D4232; @D )D ##D )D *D D %+ &%D +&D #)+D +D )+D $%?*D )+0<AD #)D&%*+%D# /<D 76<D .&D $D D * /B&,)D !&,)%0D 0D ,*D )&$D *+)%D 'D )&- %;D @D )D %&+D &.%D %D &,+D ,*D D *D * ";D +D *&.*D+D%+ &%D*+ ##D*D &'D&)D $;A %D *D #)%D ++D %#?*D #+D *D * D +&D D Ä´D)<D &%*+%D =D@ 0D*' ) +D *D# +D ,'D %D %&,);D D %D $D+&D*+0D. +D,*D #&%);A %D D *++$%+<D &,+D ) %D )* %+D &D ,$D * D %#?*D @&+&)*D -D &%D)$D ++D *D#+D *D*+ #0D

$')&- %;AD ,$D %&+#0D D %&+D ))D +&D %#?*D &% + &%D *D @) + #D,+D*+#<AD*D+D &-)%$%+D ')- &,*#0D *;D ,$D #*&D . *D %#D D @!&0&,*D :6+D )+0<AD ))) %D +&D $D*D <D *D&*D #%D%$; %D 422:<D +D % +D + &%*D *D )&% *D *D )+0D *D #*&%D %#D %+)%+ &%#D 0D %D *D ,)D '&'#D +&D '0D +) ,+D +&D $D 0D -&#,%+) %D 78D $ %,+*D+&.)DD.&)+0D ,*D+&D$)"D %#?*D 78D0)*D&D',# D*)- ;D %0D &,+D ) %*D +&&"D ++D ##D +&D )+D ,)*0<D &%+ %D &&D +&D ) + *<D -&#,%+) %D %D &)'%*<D ' " %D ,'D +)*D %D $" %D *%. *D &)D +D '&&);D ,$D .*D *,#D +&D $)"D +D )+0D 0D &-)* %D &%+ &%*D &D &,**D +&D $'&-) *D . +D)$)*D %D)+&) ;D

&,)D + - *+*D %D 'D &.%D .)D &# %D %D -%+D +&D ,)D '&'#D +&D &%+D &&D +&D +D % %+;D D )&,'D &D 0&,%D &,+D ) %D )+ *+*D )+D D ')&!+D &D :6D '&*+)*<D &$' #D )&$D *,$ ** &%*D )&$D )&,%D +D .&)#<D +&D &$$$&)+D %#; ,+* D +D # % D )+D&*' +#<D+D$&&D .*D !, #%+;D ) %D %*D '#0D @''0D )+0AD *D .##D *D &,+D ) ?*D %+ &%#D %+$;D &&#D #)%D )**D %D +D )%D %D 0##&.D &#&,)*D &D +D ),# %D ) %D + &%#D &%)**D ')+0D *%D +) ,+*D +&D %#D *D + )D')%+*D%D+)*D ')&,#0D .+;D +)*D * %D +D ,%)*D &D %%)*D '#*+)D &%D +D .##D &D +D &*' +#<D . * %D %#D D  


    

   !    

G )$#!G $G $G $'%$')G $+F '##G $'G #())*F )$#(G#G)G$*#)'.G (G-%)G)$G$"G #)$G$'G'!.G#-)G.'; G G -*)+G ')'.E G-*)+GĜ GG'G$G)G ##!G %$')#G $*#F !G $G 'G ?@<G ';G "G /<G (!$(G )(G )G G %'((G 'G#G #G $(G .(F )'.G$#G)G)+)(G$G)G $*#!; G ())G ))G )G ()'#G $""ĴGG $#G )G #)$#!G $G$G$'%$')G$+'##G ,G,(G$#())*)G$#G #F *'.G17<G2013<G,!!GG$"%!)F #G )(G (*(($#G ')G #-)G "$#)G #G ))G $)'G #(F ('.G%'$(((G,$*!GG$"F %!)G.G)G#G$G)G.';

$'#G)$G"<G,#G$%F ')$#!<G)G$G,!!G(*%'F (G $)'G -)#)G $'%$')G $+'##G $(G $'G ()$'(G (*G (G # #<G #(*'#G #G)G%)!G"' ); G '*G ))G *#! G )G *''#)G$(G,G'GC%'F (*(+D<G )G #)$#!G $G ,$*!G $$()G $'%$')G $+F '##G #G )G $*#)'.G (G )G ,$*!G#)!G)G#$'"#)G $G (#)$#(G $'G *!)#G G'"(G#G$'#/)$#(; (GG%*)G)<GCG((*#G $GG)$#!G$G$G$'%$F ')G$+'##G(GG+'.G"F %$')#)G!+'!G))G#GG *(G)$G##G$*'G#)$#!G $"%))+#((G #G '((G ($"G ($$F$#$"G ((*(G #!*#G$''*%)$#G#G! G $G#%##;G )G(G!($G#G $%%$')*#).G)$G'(G)G'G#G )G%*!G#G%'+)G()$'(G #G )$G #(*'G ))G )'G 'G ()ěGG %#!)(G #G ))G 'F )$'(G 'G %'($#!!.G !!G $'G )'G)$#(G#G#)$#(;D #,!<G )G G (G

*'G '!$*(G $(<G $#F $+'#"#)!G '#/)$#(G ?(@G #G $)'G #$)F$'F %'$G)G#(G+#G(#GF #)G $""'!G $%')$#(G )$G$%)G"(*'(G)$G)G)G "'G 31()G !#G $'G $"%!#G,)G #)'#)$#!G ##!G %$')#G )#F '(G? @G%'$+($#(; /<G())G)(G)GG%'((G 'G#G$#G)G)+)(G$G)G $*#!G .()'.;G G #$)G ))G G##!G ())"#)(G %'F

(#)G.G(*G$'#/)$#(G ,'G *''#)!.G #$)G *#$'"G #G $"%'!G #G $G #$)G $"%!.G,)G)G))"#)(G$G $*#)#G )#'(G ?@G 32G ,G ,'G )G $*#)F #G ()#'(G ()!(G $'G )(G$*)G)(;G G()'((G))G)G$"%!F #G,)GG32G,$*!G" G $%)$#G$G G"*G('G $'G#$)F$'FG%'$G)G#(; GG$((G$('+G))G +#G )$*G (+'!G $G )(G

$'#/)$#(G $%')G $#G $""'!G!#(G).G*(*!!.G '*G))G)G(G#$)G"#)$'.G $'G)"G)$G$%)GG32G#G G *(G ).G ,'G (F (#)!!.G ()G *%G (G ')!G #())*)$#(; $'#G)$G/<GC(G (G(G$#G)G'*"#)G))G ).G 'G #G #G )G AF +#"#)G$G#G$)G$G#F '!G%*!G*)!).BG#G!((F GG (G A$"%#.G !")G .G *'#)BG(G%'$+G$'G.G

()$#G 26G $G )G $"%#(G #G!!G ĴG'(G)G 2004;G *G G !"<G ,#G "G #G '(%)G $G #G )+).G ''G $*)G $#G $""'!G !#(<G (G $#)''.G)$G)G#)#)$#G$G)G %'$+($#G #G %*)G )G (()(G $G )G ')!G %*'%$(G )G (#G#)G'( ;D G (G ))G )G $*#!G ,$*!G ()%G *%G ěG$')(G )$G #F !)#G )G $'#/)$#(G $#G )G #G )$G $"%!.G ,)G )G #,GG##!G'";

    ')(G (*(%)G )$G G 'F #(G G ,'G (G )$G +G !$$)G G "!G )# 'G #G #*'G ($"G $G )(G ',G $ěGG )G $()G $G $$G )(G , <G )(G $+'#"#)G #G G "')"G #.G (G.()'.<G*#'($'F #G #'(#G )')(G )$G (%%#G #G ()G '#G ,)'(;G )G,(G!!GG))GF '#G#(G,'GG)G"#G %'%)')$'(G $G )G ĴG (G (G *#"#G #G (%$)(G $'G )G '(!!G (F !#(FGG G #G #)*'$#G)# 'G$#G*(F .<G '$*#G 45G #*)!G "!(G ($*)()G $G $$B(G $()!G %)!G $"<G #G 'G "$#.G #G %$(F ((($#(G $G )G (%G #G )(G ',<G G (*').G ($*'G (; ')G)+).G(G(% G #G )G *!G $G *#G 'F $#<G,G#!*(GF '<G$$<G#G#G +$'.G $()G #G (G G (#G#)G ($*'G $G $!<G $$G #G ")!(G$'G,$'!G"' )(;G *)G *#! G !$#G )G     

    

$'#G$G'<G#)'#)$#F !G #+(G 'G #$)G )+!.G #G #G $*#)'F%'.G "(($#(G $ěGG ()G ';G $$B(G $+'#"#)G (G )G (%)G G #+!G %)'$!G $)G )'G '+#G G (F )'((G !!G $!!$,#G )G )F ) ;G G )# 'G G (#G #G ($')G )$G )G %$')G $G $"G ,!G )G #+(G $G $$G #G ##G ,'G *#)#G$'G)G%')(;GG #)'#)$#!G ')"G*F '*G? @<GG%'.G,)F $<G $#G'"G #G ĴG G $#G G "!G )# 'G #G G ("!'G!$)$#G*)GG#$)G +G)G#"G$G)G+((!; $'#G)$G G'%$')=G C#G *!.G 16<G )G '$'(G )$$ G ),$G ',G ""'(G #G ("' G '$"G )G )# 'G ,)G )G '(*G $)<G ) #G !$#G (%B(G (<G ',G (G #G %'F ($#!G!$##(;DG CG',G,'G'!(G !)';G'G',G""'(G ,'G #*'G *'#G )G ##);DG G '$#!G #F '(G #G %'.G $+'G )G !()G .'G (G '+#G *%G (%%#G #G #(*'#G $()(<G ($*'#G #+()F "#);G#G $#.<G%')(G G #G $!G %'$*)(G )# 'G ,)G 24G ',G $#G $'G $ěGG )G $()G $G F $#<G)G"$()G($*)'!.G#G G(%)G$G'(G#G)G*!G $G*#G)$G);

'#)G'*GFG:G108;G71 $!GGGGGGGGGGGGGGFG:G1<285;39 $$GGGGGGGGGGGGFGG:GG2<347

 +%-#(!#+-)+#!+#( +0+#,&+&-++(-" )+*)+- #+, /#,++. +"%('(+%-#(!( !+.&+!((# )(-#((-&!++''(.& !..+#(!-"+,, )( +() -".&+&-#'-+" ,,)("&--"#!+#( +0+#,!), +!('.!),")-) -.(!.($#

    $G+$G*##(('.G $#()$#G )G )G

$(G $')G $"F %!-G ? @<G %%<G

$(<G )G 'G *()$"(G'+G?@G$"F "#G #G )G 'G (G #G )G !()G $#G "$#)G )'#(''G 1<350G $#)#'(G )$G )'"#!(G $*)(G)G$"%!-; #G'(G $G )G ()*'G 'G )G !.%$#G '"#!<G $'>G$')G#G'"#!G *!F )('+(G ")<G #G #G (!#G $')>G ' 'G )'G '"#!G ? @<G %%>G #G )G *#G #!#G$#)#'G '"#!; G$''G)$G"$+G)G$#F )#'(G)$G)(G!)(G"G '$"G)G*()$"(G'G$#F )'$!!'G ?@<G $G )G %%G 'G 1G $""#G $G )G ('F +<G $"%)'$!!'G '!(G $,G <G ,$G (G )G ()*'G,(G"G)G!))F #G)'; <G ,$G (%$ G )$G ($"G "G "#G #G (G $Ĝ GGG *'(.<G (G $#G $G )G $"%!#)(GG,(G$#'$#)G

  GGGGGFGG155;76 GGGGGFGGG235;9421 *'$GGGGGFGG203;9989

,)G$#G(G((*"%)$#G#G$F GG)G)G$""#G,(GF !.G#G)G'!(G$G'$G*G )$G(###G!$()(G%'$!"(; $G #(*'G ))G )(G G #$)G $#)#*<GG#$'"G))GG ')G )G G '"#!(G %%<G $#(($#'(G )$G $'"'G$#)#'G'"#!<G)$G )'#('G($"G$G)G$$(G#G &*()$#G)$G)G!G!)(G)$G " G$'G'FG$,G$G!+'.; $'#G)$G"<GG#+'G $)'G ,'G )G *).G ,$*!G G %G ($G !$#G (G ,'+'G ))G ,(G $#<G )G ,#)G)$G)G*()$"(G,'G!!G )G$""#(G'%$')G)$; C G #$,G G +G G '+#*G )')G )$G ")G *)G B"G "$'G $#'#G $*)G )G 'G *()$"(G '+#*G )G !';G G !!G)G$$(G'G!'G#G)G $""#G'<G))G,!!G$$()G $*'G'+#*G&*)G!!G')G*)G G,!!G#$)G*(G$G))G!!$,G %$%!B(G $$(G )$G '"#G #G )G %$')G ,)G !!G )G "%!F )$#(; C)G(G,.G GG)$G')G G)$G)'#('G($"G$G)G $#)#'(G )$G !.%$#>G ($"G )$G G #G ;G G G )$G "$+G ($"G )$G *#;G

  GGGFGG161 GGGFGG245 GGGFGG211

'+'G).G'G!'G)G '+#*G $(G )$G )G 'G *()$"(G'+D<G$"%)'$!F !'G G(; G(!$(G))G)'G,(G #G -%)G !*!!G #G $#)#'G (###G $!!$,#G )G #G $+'G $G (###G ('+(G )$G !$!G #(.()"(G '$"G $)#G '(*!)#G #G )G #G '$G!+'.; $G*($#G)GěG)<G G (G )G $""#G G )$G $""#G )G 'F'$*)#G $G ($"G $#)#'(G "#)G $'G (###G)$G%.(!G-"#F )$#<G%$#)#G$*)G))G)$*G ))G,(GG)G)"F$#(*"#G *)G ,(G %'''G )$G !+#G )G$$(G*#ĴG#G)$; G#$*#G))G)G))F #G %'$!"(G #$*#)'G *G)$G)G#G$G*'(G#G (###G ('+(G G (%F %'G(G+'.)#GG'F )*'#G)$G#$'"!G,)G!$!G #G #!#G *%G )$G 200G $#)#'(G !.G ,G ,(G )G '$'G $G )(G %'(($'<G $)#; CGGG!!#G,#G $+'#"#)G)'#(''G(#F ##G ('+(G '$"G $)#G ))G,(G#!#G)G)$G!$!G

#G #G -%)!.<G ).G $*!G #$)G ")G )G )')G $G $*)G200G$#)#'(G)(G%'F (($'G,(G$#;G(G($*!G G-%)G(G.$*G$#B)G-F %)G )"G )$G )G )G '$*#G '*###;G *)G $+'G )"<G ).G +G"%'$+;G(G)G!()G'F .<G".GG?%*).G$"%F )'$!!'@G#G'G$G(###<G )$!G "G ))G ).G G 200G ,G,(G,)G$)#G,(G $#G $'G ).G !)D<G )G G(; $,+'<G )G $#!.G #$ĴG.G 'G %'(#)!.G ,(G )G ((*F #G $G )G ( G (((("#)G %$')G?@<GG+!$%"#)G G (G )G $""#G G #G!G)$G$#)#G.G( F #G )G "%$')'(G #G )'G #)(G )$G " G %."#)G (G $#G (!G (((("#)G %##G,#G)G$*"#)G ,(G+#)*!!.G'!(; .G)(<G)G$'"'GG$G $)G #G #G #G *')!G *""G #)'#)$#!G '%$')G $""#(G (!$(G ))G,)G)G,$*!G"#G,(G ))G#.G$('+G($')!!G#G %."#)G,#G)GG"G $*)<G ,$*!G #$,G G $"%!F "#)G.G)G$#(#(;G

 #G)$#GGGGGGGGGFGG8;4 GGGGGGGGGGGGGGGGFGG12 '(*'.G!!GGGFG11;5

   !!F'G #-GF38<334;54 ' )G%GGF12<G140)'#


  

  

!

   G $)*(G %G *(%"+#G F )%+()>G

()=G 0$G ")%$F

+!>G )G +(G )*!%"()G $G *G %"G $G )G $+)*(/G $%*G *%G &%"*)G %(G &()%$")G *G*(%"+#G$+)*(/G""G @AG +(($*"/G %(G *G *%$"G ))#"/=G G )*())G **G *G ""G -)G (G *%-()G &(%,$G G -$F-$G )$(%G %(G ""G )*!%"()G $G *G &*(%F "+#G)*%(= ")%$F +!G #G *)G )+#))%$G /)*(/G *G *G *%$"G ))#"/G +($G*G*-%F/G&+"G ($G/G*G$*G %$*G %##ĴGG %$G *G G $G + = G ,((G **G *G (F )&%$)"*/G%(G*G.()G %G*G&%-()G&(%&%)G$G *G ""G %(G *G ()$*G $G *(%"+#G $)*(G -""G+"*#*"/G()*G%$G$/G #$)*(*%$G$G&%-(G*G *G*#G$G)%G)%+"G$%*G G&()%$"0=GG G (+G **G *G -)G #&%(*$*G %(G *G "-G *%G )+Ĝ GG$*"/G #&%-(G $/G #$)*(*%$G*%G*G$G*G )*G $*()*G %G *G F ($G &%&">G )*())$G **G *G&(%,)%$G#&%-($G *G()$*G$G*G $F )*(G%G*(%"+#G)%+(F )G-)G$%*G%+*G(G%(G*G

()$*G)G*G-)G$%*G"!F "/G **G *G &()$*G #$F )*(*%$G-%+"GG$G&%-F (G-$G*G"-G-%+"G*G *%G +""G #&"#$**%$G $G *G/()G= ")%$F +!G )**?G D/G *G *#G *G G )G +""/G (*+"*G $G #F &"#$*G *G +(($*G ()$*G $G $)*(G %G *(%"+#G )%+()G -""G $%G"%$(GG$G%Ĝ GG=G)G ""G*!)GG-"G%(G*G )G%&(*%$"=GG)*())G **G *G &(%&%)G *($)F *%$G &(%G *(G *G &)F )G %G *G ""G )G *G ")*G *(G/()=G %*>G*(G(G %,(G :2G (+"*%$)G *%G G #G%(G*)G""G*%GG%&F (*%$"= D"G -G *!G )*G &(*)G(%#G%*(G,"F %&G (%$)>G -G )%+"G ")%G -%(!G -*$G *G +$F ()*$$G %G %+(G %-$G )%%F%$%#G$G)%"F +"*+("G$%(#)>G$G(*G $**)G $G &%")G **G -""G-%(!G$G(G$%*G)F *$G*%G"G(%#G*G-%(F %>EG)G=G G )**G **G %$*((/G *%G *G #&())%$G **G *G G ($*G $%(#%+)G &%-()G *%G *G $)*(G %G *(%"+#G )%+()>G *G )%+"G %-,(G G $%*G **G *G &%-()G ,)*G %$G *G $)*(G /G *G ""G -(G $%*G ěG($*G (%#G *%)G ,)*G %$G *G $F )*(C)G %+$*(&(*)G /G *G &*(%"+#G "-)G %G *G $*G!$%#>G "/)G $G %(-/>G)*())$G**G *G&%-()G($*G*G F ($G $)*(G/G*GG

-)G "))G *$G *%)G %G (G %+$*(&(*)G$G*G"-)G%G ,$G &*(%"+#G &(%F +$G%+$*()= ")%$F +!G $%*G **G *G G )*"))G G G."G G)"G (#G **G -%+"G $()G %,($F #$*G*!G$G/*G$%+(F G $,)*#$*G $G *G &F *(%"+#G )*%(>G )/$G *G -%+"G ""%-G %(G &(%+F *%$F)G $$*,G )/)F *#G-G$G*G"%$G(+$G -%+"G%##%*G,(/G &"/(G$G*G$+)*(/= ())$G *G %$($G %$G *G #+"*F*G (+F "*%(/G %)G %(G *G >G *G #$)*(G )G *)G -)G

)""/G )G G ()+"*G %G *G %#&".G $*+(G %G *G $F +)*(/>G$G**G$G+$F -"/>G ###%*G $**/G **G %)*G *-%G %#&"*G )&(*"/G (+$G %($0F *%$)G -)G $%*G G #%G %G Ĝ GG$/G+*G*G)(F *G (+"*%(/G )/)*#G -%+"G $"G )&/G (F )&%$)G*%G,(*/G%G))+)G **G#*G()G(%#G*#G *%G*#= $G *G ))+G %G *G %)*G %##+$*)>G *G $)*(G $%*G **G *G -)G )*F ")G *%G #**G *G +F #$G $G $,(%$#$*"G %$*%$)G $G *G (%$G $G*%G))+G*G"$)G*("$G $!G "G /)F *(/G (")G *)G G()*F"G ($$)G (F &%(*>G $*$G **G *G $!G #$*$G %$*$+$G )*(%$G #%#$F *+#G$G*)G&(%G*"*/G-*G;9G &(G$*G(%-*G$G&(%G*G*(G *.= G G()*F"G (&%(*G #G %$G *G ")G %G $*"G G"$)G )%-$G.*$),G)(%"F ()CG $*()*)G $G *G $!C)G %$%$G 34=7G ""%$G *)G ))+=G*("$G$!G)G()$G 34=7G""%$G*(%+GG(*)G ))+G%G%+*G7=::;G""%$G%(F $(/G)()G%G72G!%%GG *G 4=34G &(G )(=G *("$G $!GG*(G*GGG%G 5=27G*G*G)*%!G#(!*=GG )()G,G$G&(F""%ĴGG %$G *G ))G %G *(G $-G %($(/G )()G %G 72G !%%G G%(G,(/G*G%($(/G )()G%G72G!%%GG"G)G *G /G 42>G 4235=G&&"*%$G ")*>G-G%&$G%$G +$G46>G 4235>G-""G(+$G*""G +"/G53>G4235= $*(#G(&%(*G$G%+$*)G %G *("$G $!G %(G *G ).F #%$*G&(%G$G +$G52>G 4235G )%-G **G ($$)G &(G)(G%+"G*%G5:G!%%G $G4235G)G$)*G3;G!%%G$G %#&("G &(%G %G 4234>G +$("$$G *G $()$G ĴG(*%$G %G *G $!G )G G F/"G )*%!=G $,)*%()G

()&%$G &%)*,"/G *%G *G ($$)G(&%(*G)G*G$!C)G )(G &(G (%)G /G 2=5:G &(G $*G/)*(/G*%G 4=89=G)G #&")G %+"F*G ).F #%$*G ($$)G /"G %G 36=4G &(G$*= G (&%(*G )%-G **G &(%G*G%(G*.G(%)G/G;5=7G &(G $*G *%G 8=49G ""%$G )G $)*G 5=46G""%$G(%(G $G %(()&%$$G &(%G %G 4234=G (%G*G *(G *.G $("/G %+"G(%#G 5=23G""%$G*%G 7=;4G""%$>G(&()$*$G$G $()G%G;8=9G&(G$*= G %ĴG%#F"$G &(%(F #$G -)G (,$G /G *G $!C)G (%-$G ($G F &*"*/G $G +)*%#()CG &%)*G)G-""G)GĜ GG$*G%)*G $G()!)G#$#$*=G(%))G ($$)G (%)G /G 4:G &(G $*G (%#G 54=8:G""%$G*%G 63=:8G ""%$=G"G$*()*G$%#G (-G /G 3:G &(G $*G (%#G 48=56G ""%$G *%G 53=2:G "F "%$>G$*G$*()*G$%#G(-G )*(G/G49G&(G$*G*%G 37=39G ""%$G $G 4235G )G $)*G 33=;8G ""%$G $G %#&("G &(%G%G4234=

/G"$G)*G*#)G")%G +$()%(G *G %$*$+$G +$#$*"G )*($*G %G *G $!=G %*"G &%)*)G (%)G /G 43G&(G$*G(%#G 688=:7G"F "%$G(%(G)G*G#(G 53>G4234>G-G-)G*G%&$F $G G+(G %(G *)G /(>G *%G 786=;5G""%$G/G +$G4235=G

()$*G,G (!G)G *G *%$"G))#"/G-)G $.%+)G*%G&))G*GG$G +(G ""G *G )*!%"()G *%G #!G % *,G )+#)F )%$)G **G -%+"G (*G G -$F-$G )*+*%$G %(G *G ("G %,($#$*>G *G $*($*%$"G "G %#&F $)G @)AG $G %*(G %&F (*%()G $G *G &*(%"+#G $+)*(/=G *G-%+"GG(""G**G *G G -)G )G %$G *G (&%(*G %G *G "G $G )G %(#G #&"#$**%$G %##ĴGG @AG )*G +&G /G *G ("G %,($F #$*G*(*$G/()G%G*%G ((/G%+*GG%#&($),G

 '+*. &%*(&##( ( % +)*&$(, ( ( %!$ % )) )*%*+'( %*%%* ( % +)*&$(, -+%. %) &$ % % (*&( %"(+% !% )) )*%*+'( %*%%* ( % +)*&$(, +# $% +( %* %"**#$%*&(+$#(%*#. %&)

!   

%G *G %)*G %##+$*)G *%-()G %"G $G )G %#F &$)= ")%$F +!G )**G **G *G G )%+*G *%G )F *")G G "">G G)"G $G (+"*%(/G(#-%(!G**G -%+"G (,%"+*%$0G *G &*(%"+#G $+)*(/G $G F (>G )*())$G **G *G $F *$G*%G(*GG)*$(G +)$))G &(*>G &(%**G "*>G )*/G $G $,F (%$#$*G $G *G %+()G %G &*(%"+#G.&"%(*%$G$G $$G .&"%(*%$G $G .&"%**%$G %G &*(%"+#G $G (= "($G %&$G *G &+F "G ($>G *G $*G

*$G*G)#G&(%>G*%*"G ))*)G(-G/G3;G&(G$*G*%G 8;2=:6G ""%$G %#&(G -*G 7:2=45G ""%$G -"G )(%"()CG+$)G$()G (%#G 68=86G ""%$G *%G 6;G ""%$=G "G "%$)G $G F ,$)G $()G /G 3;G &(G $*G (%#G 44;=64G ""%$G *%G 494=97G ""%$>G *G &(%&%(F *%$G%G$%$F&(%(#$G"%$)G *%G (%))G "%$)G $G ,$)G (#$G !#*G *G 4=9G &(G$*G+($G*G&(%>G(G ĴG(G *$G $+)*(/C)G $F #(!G%G7=2G&(G$*= GG()*G"G(&%(*G)%-G **G *G $!G ,G $("/G ,G *)G +""F/(G &(%(F #$G %(G 4234G -*$G *G G()*G"G%G*)G/(>G&+ĴG$G *G $G %%G %+()G *%G ,G *)G%()*)=GG"*)*G(&%(*G ")%G )%-G %$*$+*%$G %G *G%%G)*(*G$%*G$G*GG()*G '+(*(G%G*)G/(= *("$G$!C)G*(F#%$*G (&%(*G %(G *G &(%G $G

(G 53>G 4235G )%-G **G &(%G*G*(G*.G(%)G/G;8G&(G $*G-"G&(%G*G%(G*.G$F ()G/G:7G&(G$*=G(%))G ($$)G )*%%G *G 3;=:6G "F "%$G )G $)*G 38=43G ""%$G (%(G $G %#&("G &F (%G%G4234=G(%G*G%(G*.G +#&G(%#G 3=85G""%$G*%G 5=24G""%$G-"G&(%G*G*(G *.G "&*G *%G 4=94G ""%$G )G $)*G 3=5;G""%$=

+""F/(G (&%(*G %(G 4234G )%-G (%))G ($$)G %G 8:=:8G ""%$=G (%G*)G $G *(G*.G)*%%G*G 9=7G""%$G $G 8=;7G""%$G()&*,"/= %##$*$G %$G *G 4235G G()*G "G (&%(*>G $$G (*%(>G *("$G $!>G (=G #G %">G )G *G &(F %(#$G %G *G $!G -)G G (G*%$G %G *G )*"*/G $G (%-*G &%*$*"G %G *)G +)F $))G)*(*/= %($G *%G #>G *G $!C)G %##$"G (&%(*G -)G )G G ()+"*G %G +)*%#(G -$$$G $G %)*G #$F #$*G )*(*)>G -G $F "G *G *%G #$*$G *)G G()*G '+(*(G($$)G#%#$*+#= DG(G&")G-*G*G(F &%(*=G,(G*G$.*G).G#%$*)>G %+(G&(%(*/G)G*%G"(*G%+(G <622G #""%$G &*"G ()$G &(%(#>G -G %##$G -*G %,(-"#$G )+&&%(*G (%#G%+(G)(%"()G%(G*G %$%$G(*)G))+G%G 34=7G ""%$G@<:2G#""%$A=GG$.*G &)G %G *G &(%(#G $F "+)G G <342G #""%$G &(,*G &"#$*G$G)+)'+$*"/>G G<422G#""%$G#+"*F+(($/G *(G 4G &*"G ()$G .()=G G(#$G%&*#)*G**G%+(G &*"G&"$)G-""GG,G *%G $"G +)G (,G +)$))G (%-*>G -"G ",($G )+F &(%(G (*+($)G *%G %+(G )(F %"()>EG%"G)=

  (>G $">G ((G %$>G

  

%G -(G *$G %$G #""%$G (#()G (%#G (G $G %*(G )*G ($G %+$*()G -""G F (*"/G $G*G (%#G *G +&&%(*G %(G (+"*+("G )(G $G ,"%&F #$*G %G *(*G (%&)G @FAG *(%+G $F $%,*%$)G )!*G /G )%#G ()(()= G&(% *>G*G-)G"($*>G -%+"G ()G *G &(%+F *,*/G %G #0>G )),>G -*>G $G (G /G 42&(F $*G $G *-$*/G )"*G %+$*()G$G(=G G &"$G )G *%G (+G %%G #&%(**%$G (%#G %*(G %$*$$*)G $G %F (G (#()G ĴG(G ))G *%G #(!*)>G #&(%,G ",F "%%)>G $G *!"G &%,F (*/G*(%+G$$GF &*)G %G $G()G *%G )+)*$"G ,"%&#$*G $G *G (%$=G +$G /G *G ($G ,"%&#$*G $!G -*G <85=46G #""%$>G FG")%G#)G*%G(F *G!$%-"G%$G*G*)*F G$$%,*%$)G-*G(#F ()G$G$$>G1*GC,%(>G G %$%>G (*(>G *%F &>G $>G $/>G )%F *%>G )(>G ">G

+(*$>G (>G F

+$>G $0$>G $>G #>G$G#-= ")%>G$%*(G3=7G#""%$G (#()GG-""GG(G/G *GG&(% *G)&$G%ěGGěG*)= "(/>G ()(()G +$(G*G+&&%(*G%(GF (+"*+("G )(G $G ,"%&#$*G %G *(*G (%&)G @FAG ,G $G #*$G *G *G %$%F $G8*G($G(+"*+(F "G$G!G$G(G*%G (-G #%(G )+&&%(*G (%#G &(*$()G$*%G*GG&(% *= G )F,$*G %$G *G *#?G D(*$()>G %))F "*)G$G(%)&*)>EG)G %%)*G ěG%(*)G *%G *($)F %(#G(+"*+(G$G(= G D ((%-$G *G /"G &G )G !/G %(G ($G (#()>G $G *G -""G "&G *#G *%G %#&*G "%""/G $G *%G G *#)",)>EG )/)G(% *G%%($*%(G%G F>G (G (/)$*+)G !#>G (%#G *G $*($F *%$"G $)**+*G %G (%&"G (+"*+(G@A= G G,F/(G #+"*F G $*(G $**,G -""G (+$G +$*"G 4238>G $G -""GG%F#&"#$*G/G *(G (F)G G $*()?G >G (G G $*(>G $G *G $*($F *%$"G $*(G %(G (+"F *+("G )(G $G *G (/G ()=


  

 

 

     #$"#$!"#!!!"#!!&!#"!!"&"#!!!" #!$#$!"#!"#"#"##$!"  ""(C )C &!C (*##'C )'+"C ((%$C $(9C #%'C &%&"C &"$C )%C )'+"8C *!".9C )'C 'C &"$).C %C #/$C&"(C)%C+()C'%*$C)C ,%'"8C C ($C %()C %C 'C )!)C (C "'.C C &'%"#8C %*C $C ().C "%('C )%C %#8C )C (C )'C ))C %".#!'(C (&"".C ()*$)(C &"$C )%C )C )C '%C $C '%'C $*#'(8C)*$)(C*(*"".CC%!C)%C # %'C )(C (*C (C %(9C * C $C%')C'%*')C,"C%$C%".9C *)C)(C.'9C).C,""CC)''C *C )%C "+$C -&$((C ",.(C $'($9C $C (!.'%!)$C 'C '(8C C &')C '%#C %$'$(C $C "!C%C)#9CC$$C(C)C')()C )''$)C)%C"(*'C)'+"8CC %#()C '"$(C 'C $%)C "&$C#ĴC'(8C.C+C$)'C $)'%*C &!(C "!C ()*$)C '(C$%'CC$,C"'$B%*(C #$)(C )%C )(C %ěC'$8C (C )C ,'9C $%)C #$.C )'+""'(C ,%*"C "!C )%C )'+"C .C '%C *C )%C )C C '%C %$)%$(C )'%*C )C "$)C$C')C%C)C%*$)'.8C *C )%C )(C ()$((9C 'C )'+"C (C +'.C ĴC')+C (C )C (+(C )#8C )C &&'(C#$.C$>)C%C,'C).C $C)%C%C'%*$C)C%*$)'.C%'C +)%$C%+'((C(CC'(*")C%C)C %'#$)%$C'(%$(8 C )C ,""C C (*'&'($C C C %".#!'C %$>)C &*)C %ěCC )'+"C ,$C )!)C (C ),$C 259111811C $C 279111811C ;($"<C %'C C $C %*'>(C C)C %ěC'C .C #%()C %#()C '''(C %&')$C $C )C %*$)'.9C %'C %$C "(*'C )'&8CC $C %)'C "#(9C )C &)*'C (C 'C ěC'$)8C C %)C C ,C +C %#&"$C ))C $C 'C '(C 'C%+C$)'$)%$"C+'8 '8C $(".C .9C $C *$''*)C %C $+'().C %C '*")*'9C #*!9C #*9C C ))9C (C %$)#&")$C %,C C ,%*"C C.C )%C #)C (C #".C $C %(C $-)C #%$)C ,$C +'.C ##'C %C (C #".C *(*"".C )C )%)'8C C )C )C C %()C %C 'C )'+"C %'C (C (%$C )%C ().C !C $C (%%"8C ?C '"$C $*()'.C$C'C(C$%)C''.$C ()*$)(C"%$8C%C.%*C!$%,C(%#C %C #.C %""*(C +C $%)C +$C C%,$C $C C &"$C %':C %#C %C )#C ,""C C '*)$C (%%$8C 'C (C (%#)$C ""C ()*$)C )!)C$C%)'C%*$)'(8C $C'9C .%*C'C%$C.%*'C%,$9@CC(8 C ".C ,(,)C (&%!C )%C (%#C '"$(C #C %$(*")$)(A (&%!(#$C $C )C %*$)'.C ,%C (#((C &'C (C C # %'C ""$C )%C )%*'(#9C $(()$C ))C )'C (C C C #$C %'C )'+"C )(C &!C ((%$C (&"".C %'C %*)%*$C )'+"(8C (C %$C %C )#C ,%C (&%!C %$C )C %$)%$C %C $%$.#).C (9C ?'+""'(C 'C #!$C )'C %%!$(8C %C )%C *')"C *##C '&%')9C

%(9C&(($'(C'C+'.,'8C $".CC,C'"$(C'C+""C%$C )C%#()C'%*)(9@CC(8C C $%$.#%*(C (&!'C *')'C (9C ?%*C 'C #!$C C (C %'C ()*$)(8C C )""C .%*9C )C ,""C C Ĝ CC*")C%'C$.C'"$C$C'C)%C %ěC'C()*$)C)!)8@C C )C *(C (C %$C %C )C '(%$(C '"$(C ('&&C (*C =$$)+9>C ,"C &%()$C ))9C ?$C.%*C#$CC()*)%$C,'C +'.%.C$"*$C,%'!'(C %()"C )%CC((*CC()*$)C'C)!)C *()C

    

*(C %C )C '*C &':C )C (C *(*"".C51C&'C$)C(%*$)C%C)C #$C )!)8C $(C 'C "'.C )%*C%'C'"$(8@ *)C ()*$)(C 'C $%)C "%$C $C )(C &")8C $C )C %#(C )%C #&"%.(>C ,""$9C +)%$C )#C (C $C "$!C ,)C 'C &'%*)+).8C%C*(C)C"09C?""C ,%'!C$C$%C&".C#!C !CC*""C %.8@C $C ,""C %#()C '"$C $)'%*C )%*'()C '(C )%C %%()C %#()C)%*'(#: C &'($)C %C C $$)#$)C '%*&9C %ĴC("9C'/%$9C 889C '!C'$%"9C(C'"$(C'C$C *($((C)%C#!CC&'%C)9C$C,"C ))C (C ,)C ).C 'C (*&&%(C )%C %9C $'(C &'(C #$C ,'C &%&"CC.$8

C$C ,'C &%&"C C.$C #$(C "((C(C$C(8CC)$C)C88C &')#$)C %C '$(&%'))%$C *'*9C 88C '"$(C ''C 5385C #""%$C &(($'(C $C '*'.C 31249C 283C &'C $)C "((C )$C $C '*'.C31238 ?%#C %$('C )C '"$(C %*'C &')$'(C$C)%*'(#8C*)C'"".9C).C 'C)C)'$(&%'))%$C$*()'.C))C "+'(C%*'C*()(8CC%(&)").C $*()'.C %"C (C )%C C""C '%%#(9C '()*'$)C ()(9C (&C )')#$)C '%%#(C $C )#C &'!(C )C )C ()C &'C )C #'!)C ,''$)(8C (C &'$C %$)$*(C )%C $'(9C )>(C %#$C )%C C &%$)C ,'C )C "(*'C)'+""'C,""C$%)CC.C*C)%C %()9@CC(8 %'$C)%C#9C,"C%)"'(C

"!#!"$! !#!" #$!"$#!'#'!# #!" !##$"#!'##%!"$! $"#"" ##'$"#!'"# !"!"#$!#"#"" #!## !"# !"##"# ! #!#&!!#"" !#$" #!"#("# #&!# "$!#!%!&#'$#"#

+C $%C %$)'%"C %+'C '"$C &'(9C,C'CC()'%$C%'C$C)C )%*'(#C $*()'.8C C ()C ,.C )%C )'.C $C #!C $C #&)C %$C ,'C &%&"C C.$C (C )%C #!C (*'C %*'C +%(C 'C 'C ,)C %*'C ")C

%Ĝ CC"(9C #&(/$C ,.C '")(C )%C %*'C ()$)%$(C 'C $8C )C C #$#*#9C )C $-)C )#C $C '"$C #&"%.C (!(C .%*C %'C $C $*()'.C ')9C (!C )#C C'()C %'C )'C$*()'.C')8

   

 %)"C $(C $C $C 'C &"$$$C )%C (,)C )%C '$C )'C %'$C*()%#'(C$C%""'(9C %$C%*$)C%CC&')$C '*&9C '&%')(C (.8C C '*&C ,(C (C )%C +C ""$C '%*$C 24C &'C $)C $()C )C C %""'C ($C .9C)C,%'()C(*C("C$C (8C %)"(9C %,+'9C 'C $%)C"%%!$C)C'+($C'%%#C ')(C##)".8 ?C 'C $%)C %""%,$C C %""'C )'ěC9C (%C )'C (C $%C ,$""C $C ,)C )C '*&C &')$8C +$C ))C %$'$(C %*)C )C

'*&C '#$9C %)"C $(C 'C %$('$C (,)$C !C)%C%""'C)'ěC9@C(CC ($%'C%Ĝ CC"C'%#C)C "C #&$(!C %)"(9C (C &'C C '&%')C .C "&$C )!C $C ,' C %$!'C $C *($((C )$'8C "C C "'.C %$C $C %'C C %""'C )'ěCC %'C ')'C %&')%$(C )C )(C "(*'C &'%&')(8 $C 31169C ,$C )C %""'C ,(C %$C C ,!C ,!)9C $)'$)%$"C (C ,""C (C %#()C %)"C $(C $C $C C C )%C 'C )'C %#()C $C $)'$)%$"C *()%#'(C $C '*&(8
  

   

        !J *+!&,J %!J %'J +J -&.!$J J *&J !&,!,1J *!+,&JE+!&,!&J !*!@FJ !&J , J ,,J '-+@J -"?J J +,*I+,-J *%'&1J /+J (* (+J , J J*+,I 'I!,+I#!&J / &J ,'-*!+%J .'!J /+J &',J '&$1J *@J -,J $+'J $*,J !&J , J '1*J 'J , J &)-,J$$@J.&-J'J, J.&,?J J $$J /+J ,-*&J ,'J J *&J 0 !!,!'&J&,*?J J -#!$1@J+'%J'J, J!&!,*!+J / 'J '%(&!J , J J /*J ('$!,!!&+J !&$-!&J %%*+J 'J , J,!'&$J++%$1J0(,J,'J #J $$J *%/'*#J 'J ,'-*!+%J -+!&+++J !&J , J '-&,*1?J ,J /+J J **J '(('*,-&!,1J , ,J ,'-*!+%J (*'%',*+J J$''#J'*/*J,'J +!&J*,-*&J,'J%'*1?J ,J .J !%(,-+J ,'J , J +,J 'J !*!&J *,@J *,@J + !'&@J &,*,!&%&,J &J +('*,+@J %-+!J &J &J / ! J /*J (*'-$1J + '/+J (&-$,!%,J -*+1?J*!F+J*! +,J/'%&@J '$'*-&+'J $#!"@J *%!&J , J -!&J'-,J, J!%('*,&J'J ,'-*!+%J &J !,+J '&,*!-,!'&+J ,'J &1J'&'%1? J !&!+,*J 'J '-*!+%@J -$,-*J &J ,!'&$J *!&,,!'&@J !J %J -#J +!AJ G J !*!J +!*+J ,'J J '&J 'J , J ,'(J 86J '&'%!+J 1J 8686@J /J %-+,J 'J / ,J , J ,'(J 86J '&'%!+J *J '!&?J 1J .J !&.+,J !&J ,'-*!+%J &J *J -+!&J -$,-*J +J %"'*J '$$,*$?J !+J !+J J '-&,*1J 'J 7;<J %!$$!'&J *,!.J %!&+?J !+J!+JJ'-&,*1J, ,J +J &J J&J 1J , J *+,J 'J , J /'*$J +J '%%',!&J , J /'*$F+J ((!+,J ('($?J !+J !+J J +,'*J , ,J '%%',+J .*1J (*'++!'&$J $$!&BJ , *J !+J .*+,!$!,1@J *,!.!,1J &J &'*%'-+J ('++!!$!,!+J !&J , J +,'*?H *+!&,J ''$-#J '&, &J

'&, &J*$J'-,JJ-*+@J+1!&J , ,J,'-*!+%J'&,*!-,J, *J(*J &,J ,'J !*!F+J *'++J '%+,!J *'-,J !&J 8678J &J 8?=J (*J &,J 'J ,',$J %($'1%&,?J G!, J , !+J &'-*!&J'&,*!-,!'&J&J, J .!*&1J 'J , J +,'*@J !*!J !+J !&J%*!&J+J'&J'J*!F+J $!&J +,!&,!'&+J !&.+,!&J !&J , J '+(!,$!,1J!&-+,*1@HJ J+!?JJ

'&, &J / 'J /+J *(*+&,J ,J , J .&,J 1J !J *+!&,J %!J %'J ++-*J , ,J '.*&%&,J !+J ,*%!&J ,'J ,*&+'*%J , J +,'*J '*J , J &J,J'J!,!2&+?J!+J/!@J%J ,!&J '&, &J / 'J !+J &%J E'-*!+%J %++'*FJ /+J $+'J +&,? J *+!&,J +!J J +J G!*,J , J !&!+,*1J 'J *J &J &.+,%&,J ,'J /'*#J /!, J , J !&!+,*1J 'J '-*!+%@J -$,-*J &J ,!'&$J *!&,,!'&J !&J .$'(!&J +,'*J +(!JJ % &!+%+J , ,J /!$$J +,!%-$,J &J +-+,!&J !&.+,%&,J !&J , !+J .*1J !%('*,&,J &J +!&,!&J +,'*?HJJ$+'J+!J'.*&%&,J /'-$J '$$'*,J /!, J , J (*!.,J+,'*J!&J-(*!&J,'-*!+,J ĴJ*,!'&+J*'++J, J'-&,*1J&J $$1J*+J!&J+'%J)-*,*+J, ,J , J!&!,!,!.J/'-$JJ+('&+'*J 1J'.*&%&,? JG J .J!*,J, J !&!+,*1J'J !&&J,'J'%J-(J/!, J*,!.J -&!&J'(,!'&+J'*J, J+,'*@J&',J

      ',J)-!,J$'&@J&J&J &2&!J *!&,*'-J .$-J J ,0J CDJ '&J '%%',!'&J !$!,!+J !&J ', J '-&,*!+?J '/.*@J 1+J $,*@J &2&!J !J ,'J +*(J , J @J +(!$$1J ,*J !,J &',!J , ,J !,+J %!&J *!'&$J *!.$@J &1@J +,!$$J .J !&.+,'*+J , ,J *(*!.@J*('*,+J+1?J J($1*+J !&J&J .J&',J J+- J$-#?J $$+J,'J .J&F+J%!&!+,*1J 'J !&&J ,'J 'J / ,J &2&!J +J '&J *J *'/!&J $'-*@J -,J , *J *J /J !&!,!'&+J '.*&%&,J/!$$J-? G ,J!+JJ.*1J!+(('!&,!&J*'*J , ,J , J '.*&%&,J .+J , J /1J !,J '+J /!, J ,'-*!+%?J ,J !+J .*1J !&+&+!,!.J '&J '/J !,J ,*,+J , J +,# '$*+J !&J ,'-*!+%J 1J !&,*'-!&J $+,I%!&-,J &+J / ! J *J &',J ''J '*J , J .$'(%&,J 'J , J +,'*@HJ +!J '$&'+J *!+J &!&J !*,'*J '%&J *&J -*!&J J (*++J '&*&J '*&!+J 1J , J ++'!,!'&J 'J &J '-*J () %*$ $&$ ( %* ( (% %* */#&&'()%*/&+( )$ % )*( (*,!'&J C-,'DJ ,J , !*J 'Ĝ JJ+J

$ +"- #&*( % *( )#&&"&% !&J '$'$'? *&J +!J , J %'.J /'-$J , *'- J , J -,J -,J , *'- J '-&,*1@J J ,'-*!+%J *&J / ! J &J ,'-*!+%J $'&+J ,'J +'%J 'J JJ-$,J *!.,J -$!J *,&*+ !(@HJ J /!$$J(*'(*$1J('+!,!'&J'-*J'-&,*1J , J !+,J '&'%!J +,'*+J !&J /'*+&J &J $*1J !Ĝ +!,-,!'&?H-(&!+J *J +,!$$J +!?J '%J !,!'&$J &J,+J !&J , J $'$J ,'-*!+%J +,J !+J , J /'*$J &J !,J '.+J -+J +J !*!&+J ,'J '(&J J &/J &J J .*1J $'/J IJ ,/&J 86J (*J &,J J !&,!JJ *J , J 766J *!,J !&J$-& ?HJ -#J J -*!&J J (*++J $'*!'-+J (J '*J -$,-*J &J &J 96J (*J &,?J +J &$++J +!,+J!&J, J'-&,*1J'*J*+,'*,!'&@J *'$'#+J *J &',J -+-$?J J ,!.,!'&J &J (*'%',!'&?J *!J&J !&J '+J ! $! ,J , J ,'-*!+%J!&J, !+J'-&,*1?H '(J*,!+,+J+- J+J !&J-&&1J 7=J (*J &,J !&*%&,J !+J ,',$$1J J *+!&,J '(J , ,J !+J *$.&J'JJ,'-*!+%J!&,!,1J!&J -&,&$J &J $- $J '*J , J '.*&%&,J !&.'$.%&,J /'-$J ,'1F+J %*#,J &J , J .$-J !,J @J -J !!J &J E -#*FJ /!$$J *!&J ,'J J '-&,*1?J J G!&J J *''&*@J &1&1@J J , *!$$J , J '-&,*1J, ,J/&,+J,'J'%(,J!&J "-%(+,*,J, J&,!'&F+J,'-*!+%? G'1F+J $-& J !+J %J %!&!+,*J !&J , J %!&!+,*1@J -!&?J J &J , J +%J /1@J , J$'$J'&'%1?H -,'F+796J %%*I'%(&!+J '%%&$J &J $!&+J -$$1J +'%, !&J +J &J ,'(J '&J %/-%!J J &J !%(*++!.J /!, J '-*J '-+J &J ($&J ,'J %1J %!&@J '*J !*!J ,'J .J (*'*%&J'J *J !,J+'&J 'J *-J, ,J, J!&,*'-,!'&J'J, J ,*&+'*%J , !+J +,'*J &J "'!&J J !+,!&,!.J ,'-*!+%J !&,!,1?J J 'J +#?J J I)-*J *', *+J ,0@J / ! J /+J '&J !&J 7:J 1+@J , J $-J 'J '-&,*!+J , ,J !ěJ*&,J '-&,*!+J .J , !*J +,J, J $$J'J+J, 1J*&*J /!$$J ěJ,J , !*J $*1J ''#J */J +!&!J&,J *.&-J *'%J '/&J ,'-*!+%J !&,!,1?J ,J 'J&J$!#J'-J&JJ'J+1?J +*!+? G J &/J 7=J (*J &,J , !+J !%('*,&,J &J %-$,!,J !+J / 1J /J *J 'J E &*!$J '%!&+J,''J/*J*(*+&,?J , *J ,!.!,!+J ,-*J ,J , J J !%('+J '&J -('-&,*1J &!@J &!)-$1J !&('*@J &J !&-+,*1JC,'-*!+%D@HJ J+!?J *'++J !.*J ,,J '.*&'*J %('++!$J'-, J*!@HJ J+!? .&,J !&$-J '-%&,*!+J '%%',!'&J!$!,!+J/!$$J$J -#J +!@J G'&! ,J !+J , ,J '&J , J '-&,*1F+J '*, '%!&J ,'J $'+++J 1J ,'-*J '(*,'*+J / 'J

!1$J %'#@J / 'J $+'J *J .J $*1J +&,J '-,J !,!&**!+J $*,!'&@J *! J , J '+!'&@J ('!&,J '-,J , ,J &! ,J/ &J/J'(&J''*J!&,'J, J &,&*1J '$$1/''@J ,'J , !*J !&,&!&J $!&,+@J &J *'++J !.*J +J !&.+,J .!$1J &,!'&F+J-&$!.$J('++!!$!,!+J &'/%&,+@J !&J %#!&J !*!J J +!&,!&J &J *,J , J ,$&,+J , ,J '',$$J !'&+J &J +!&,!&J !,J !+J !%('++!$J ,'J *.!+J *,+J )-',?J !+J %1J $+'J $J ,'J '-&,*1?J J +!J G, !+J !+J J &/J /$$J !&J , !+J '-&,*1J !&J , J +,,+J/*J+ '/&?J ,!'&+J $,*J '&J , J !&&*J *-J &-%*J 'J ,'-*!+,+J -J !&&!&J '*J !*!J ,'-*!+%J !&,*+,J'J!*!F+J!%?H '*!&J ,'J !%@J G ,J !+J $+'J '*&!+J ,'J + '/+J , J ,'J&$$,!'&+J,*J, J!&*+J &J, J*&J!*!?H '-*!+%J %!&!+,*J +!J G'*J , J !%('*,&,J '*J -+J ,'J +1J !,J $'-J '-&,*1F+J *! J ,'-*!+%J &J !+J !%('+J '&J , %@HJ +!J -,'J !*%&J'&!&J1%-#%? .*1JJ*+,J,!%J!&J, J !+,'*1J'J'-*J &J $*J , ,J -$,-*@J &,*(*!+J -$,-*$J(',&,!$?J

     +* @J +,J (*,!+J &J &/J %, ''$'!+J '*J ,'-*!+%J .$'(%&,J *J ,J , J &,*J 'J &J *%&,J +!&J ,/&J , J &!,J ,!'&+J '*$J '-*!+%J *&!+,!'&J CDJ &J J (&!+ J (-$!J '%(&1@J C &&!*3J J !+,%+J (*J $J &+J J +(5DJ J J '*J + '*,J?J J J +!J , J *%&,J !%+J ,J .$'(!&J (!$',J(*'",+J+J'&JJ*&J'J +-",+J !&$-!&J '&&,!.!,1J &J&*1J!&J,'-*!+%? J *,*1I&*$@J $J !!J +!J J /!$$J */J'&J, J0(*,!+J'J +J!&J (*'.!!&J&!&*!&J+*.!+J,'J , J (&!+ J %!&!+,*,!'&J &J !&,*&,!'&$J(-$!J'!+? GJ + *J J '%%'&J .!/J /!, J +J &J , !+J *%&,J /!$$J '&,*!-,J ,'J .&J &/J '&(,+J'*J,'-*!+%J.$'(%&,J / ! J /!$$J J ('+!,!'&J !&J , J $'$J ,'-*!+%J &@HJ J +!J / !$J+!&!&J, J*%&,? (!JJ *+J 'J ''(*,!'&J !&$-J (*'",+J '&J ,'-*!+%J &J !&*+,*-,-*J &J '&&,!.!,1@J &*1@J &J .$'(%&,J ++!+,&? GJ*J(*'-J,'J"'!&J'-*JěJ'*,+J ,'J, J/'*#J, ,JJ**!+J

'-,J !&J +-(('*,J 'J '&J 'J , J $!&J'&'%!J,!.!,!+J'J'-*J ,!%@HJ +!J *&!+'J -*J -!'@JJ'J +?J

'/.*@J J $+'J J , ,@J G !+J*%&,J'&+'$!,+J'-*J '%%!,%&,J,'J'.*$$JJ'$+J 'J +-+,!&!$!,1J &J '*('*,J

+'!$J *+('&+!!$!,1@J / ! J /J +-+*!J$*1J!&J866>J/ &J /J"'!&J, J$'$J'%(,J'J , J&!,J,!'&+?H

() $ /& % % (*&( -)%/ & (  (*) ( &% %%/ '(

.+* , (*&(& -%*&($(, ) **' #( $)&$$ )) &% %+!(%*#/


  

     

 !",J2+F,J%(%J('/'-"('@J)-&+J5:I5=J"'J "&"@J'"-J--,J (J&+(J(ěJ+,JJ2'&"J)+( +&&J0"-!J.-"('@J'-0(+$"' J 'J "'.,-+2J %"' J "'(+&-"('?J J ",J %"' J J '0J +J "'J -!J -+/%J "'.,-+2@J 0(+$"' J -(J '!'@J 'J 'J )+(&(-J -!J +-J 0(+$J -!-J-+/%J)+(,,"('%,J(?J!",J2+F,J," '-.+J/'-J0,J," 'J0"-!J ('J%+J(#-"/AJ!%)J-+/%J1)+-,J%+'@J'-0(+$J'J +(0?J" !%" !-,J "'%.J1%.,"/J"'," !-,J+(&J-+/%J"(',?J

 #  +"J +/%J ,,("-"('J CDJ !,J ,-J '0J -,J (+J "-,J 7<-!J ''.%J J (+%J (' +,,J "'J &+(('?J !J /'-J 0"%%J '(0J J !%J +(&J ',2@J-(+J5:J-(J ('2@J-(+J65?JJ",J-!J%"' J %(%J -+J,,("-"('J)+(&(-"' J-+/%J'J-(.+",&J-(J+"J'J,-+' -!'"' J"'-+I +"J)+-'+,!"),? J ,--&'-J +(&J 0J (+$@J I,J (+ '",-"('J ,"@J G-+J ",.,,"(',J -0'J-!J&+(('"'J "'",-+J(J(.+",&J'J ",.+@J-!J (%J+ '","' J (' +,,J(&&"ĴJJ'JF,J '-+'-"('%J(+J(J"+-(+,@J"-J0,J +J-(J !' J-!J-,J(J-!J(' +,,?J G!J$2J,-$!(%+,J"J-!-J"-J0(.%J%%(0J.+-!+J-"&J(+J-!J!(,-J(.'-+2J C&+(('DJ-(J!'%J-!J%( ",-",J(J-!J,"3%J/'-@HJ,"J0+J+ &'@J F,J1.-"/J"+-(+?J G!"-"' J -!J ''.%J (' +,,J 02J +(&J "-,J !",-(+"%J -J "'J 2J -(J -(+J 0(.%J%,(JJJ&(+J('/'"'-J-"&J('J-!J-+/%J"'.,-+2J%'+J-(J!(,-J,.!J 'J"&)(+-'-J"'.,-+2J/'-?HJ +"$J"+J0"%%JJ-!J(Ĝ JJ"%J??J(' +,,J++"+J'J0"%%J(ěJ+J",(.'-J+-,J-(J (.%J(+J% -,JĴJ'"' J-!J6457JJ(' +,,J"'J&+(('?

 "! -+J "+02,J 0"%%J J 1)'"' J -(J ",J J +"'J 0"-!J -!J %.'!J ,!.%J (+J )-&+J 57J (J -!",J 2+?J !J ,%I,-2%J 9I-+J "+%"'J 0"%%J "'"-"%%2J J2J -!+J-"&,JJ0$J-0'J (!J 'J ",@J .,"' J J -0(I%,,J ('J .+-"('J "+.,J 764J 0"-!J 56J ,-,J "'J .,"',,J %,,J 'J 576J ,-,J "'J ('(&2J %,,?J !J '0J +(.-J 0"%%J +"' J -+J "+02,FJ +"'J ,-"'-"(',J -(J 64J "'%."' J" +"? $+J%J$+@J-!JJ (J @J "'J J &"J +%,J #.,-J +"/J 0,J *.(-J ,J ,2"' AJ E-!"()"J ",J ,-J &+ "' J ,J J +(0"' J ('(&"J '-+@J (+&"' J ,-+(' J -+J %"'$,J 0"-!J .+()@J J 'J ,"J "J?J ,J J +(.-@J -!J (.'-+2J!,J +-J)(-'-"%J 0!'J %"'$J .)J 0"-!J $2J &+$-,J "'J .+()@J &+",J 'J (-!+J )+-,J(J -!J 0(+%?J J +J )%,J -(J J +"'(+"' J (.+J)+,'J"'J+"J0"-!J -!J "-"('J (J ,!.%J J" !-,J -(J ",J @J %%(0"' J .,J -(J .+-!+J 1)'J(.+J.,"',,J('J-!J +"'J('-"''-?J-!"()"J ",J $'(0'J (+J "-,J -!+"/"' J "'.,-+",J"'%."' J(ěJJ )+(.-"('@J +".%-.+%J (&&("-2J 1)(+-,J 'J %"/,-($J )+(.-"('?J !+J ",J %+%2J &'J 'J !. J )(-'-"%J -(J 'J +(&J -!"()"@J ('J (J -!J &'2J .'+,+/J &+$-,J+(,,J+"?J,JJ %(%J '-0(+$J ++"+J 0J +J%J-(J.%J%%J-!J',J (J -!J -+/%%"' J ).%"J +(&J ,.!J &+$-,J 'J (+J-!(,J0'-"' J-(J-+/%J -!+J +(&J ,-"'-"(',J -!-J 0J ,+/J +(.'J -!J 0(+%F? 'J -!J 0"+J ,-+'J +"'J + "('J -+J "+02,J %+2J ,+/,J '-J "'J ('#.'-"('J 0"-!J " %"J ('J J "%2J ,",J 'J J",J -0"J J 2J -(J "+("J 'J +J

,J %&J "'J ('#.'-"('J 0"-!J "%"&'#+(?J (+J ,-"'-"(',J(+J-!J+ "('J +J "' J )%''J 'J J !,J "'J -!J ),-J 'J %(($"' J -J (&,J 'J '3"+J 0"-!J -+Ĝ JJJ +" !-J ",,.,J !(0/+J %/"' J (&,J -J %,-J (ěJJ -!J -+J "+02,J &)J .'-"%J '(0? !J "+%"'J 0,J %.'!J .,-(&+J (+J -!J ("' J ;<;J +&%"'+J "'J -!J .%J + "('J 'J ",J "'J .J (.+,J 1)-"' J %"/+2J (J -!"+J J+,-J "+.,J 7<4?J

-+J -!",J 2+J -!J !.J (J -+J "+02,J 0"%%J &(/J -(J J '0J & J "+)(+-@J 0!+J -!J %+2J 0+J 0"''"' J +(.'J "%"-",J +J1)-J-(J)+(/"J2-J '(-!+J %/%J (J (&(+-J -(J -+',"-J ),,' +,J J2"' J 0"-!J J "'-(J -!J .%J + "('@J .+()@J -!J &+",J 'J -!J +J 'J (.-!J ,-?J -!J -!",J ,)J (+J + .%+J 'J +$"' J '0,J +(&J ,-+'J +"F,J /"+'-J /"-"('J,'?

# " !J '-+'-"('%J ( % " - " ( 'J (J (.+",&J +-'+,J C DJ !,J "J -(J -$JJ,-'J('JJ,+"(.,J ,("%J ",,.J ěJ-"' J -!J -(.+",&J ,-(+@J -!J )+(--"('J'J.-"('J (J ",/'- J !"%+'@J )+-".%+%2J "+%,? (%%(0"' J ",.,,"(',J -J -!J +'-J (+%J ('(&"J (+.&J "'J 2'&+J -0'J J +,"'-J +(,,(+J (ěJ+2J ")&'J 'J ,-"'J +(-@J"+-(+J (J +"',I '-+'-"('%@J -!J -0(J (+ '",-"(',J +J -(J (%%(+-J -(J !%)J+0JĴJ'-"('J-(J-!J ((J 0(+$J (J +"',I '-+'-"('%@J ,)+"' J +(.'J -!J 0(+%J +(&J "-,J ,J "'J (.-!,-J ,"?J,JJJ+,-J,-)@J J -!+(. !J "-,J (.'"' J

)+-'+J.+(0,@J0"%%J "+.%-J J "I&('-!%2J '0,%ĴJ+J +(&J +"',I '-+'-"('%J0"-!J/"J 'J ((J )+-"J (+J ,-"'-"(',J 'J -!"+J ,-$!(%+,?

")&'J,"AJGJ'F-J !/J*.%"-2J,-"'-"(',J "J 0J ('F-J )+(--J -!J !"%+'J-!+@J!%)J-!&J -J J '-J .-"('@J 'J J !'J (J J ĴJ+J %"?J 2J ,.))(+-"' J 'J ).%""3"' J -!J (.-,-'"' J 0(+$J (J +"',I '-+'-"('%@J J !(),J -(J .,J "-,J 1)'"' J '-0(+$J -(J &$J J "ěJ+'?J F/J %,(J !(,'J -(J ,2&(%"%%2J ''(.'J -!",J (%%(+-"('J ('J -!J 2J 0!'J 59I2+I (%J %%J (.,3"J IJ ,',%,,%2J ,!(-J (+J &)" '"' J (+J .-"('J ())(+-.'"-",J (+J "+%,@J %%,J (+J %(%J

,.))(+-J -J -!J J ,,&%2?J J 0'-J -(J ,-'J.)J'JJ(.'-?H +(-J ,"AJ G %%J (.,3"F,J,-(+2J+&"',J .,J!(0J,,'-"%J"-J",J-!-J !"%+'J +J )+(--J 'J "/'J -!J !'J 'J -!J ,.))(+-J -(J ."%J -!"+J .-.+?J !",J ''(-J J !"/J 2J ('J (+ '"3-"('J %('@J .-J ('%2J2J0(+$"' J0"-!J%%J ,-$!(%+,?J!",J",J0!2J -!",J (%%(+-"('J 0"-!J J ",J ,(J "&)(+-'-AJ "-J 0"%%J %%(0J -!J 1)',"('J (J ,+/",J 'J 0"%%J ,.))(+-J -!J "ěJ.,"('J (J -!J !"%J &,, ,J -(JJ0"+J."'?J (+J )()%J 0"%%J J "'(+&@J 0+@J 'J %J -(J -J -(J )+(--J!"%+'J0!+/+J -!2J-+/%J'JJ)+-J(J -!J!"%J&(/&'-AJ -( -!+@J 0J 'J )+(--J !"%+'J+(&J%%J(+&,J(J .,BH

# !J J/I,-+J (+"'-!"J %J (-%J >J )J "'J %-J 0,J '&J *.+I -+J(-%J(+J-!JJ+,-J '-+'-"('%J('+'J('J+!((.,-",AJ!J+I !(%( 2J(J(.'@J+.+2J5=I66@J6458?J J&.%-"I",")%"'+2J/'-J",J"' J(+ '",J2J-!J%J&)%J-.2J(.'I -"('JCDJ"'J,,("-"('J0"-!J-!J'"/+,"-2J(J %-J+(&J+.+2J5=I66@J6458?J !J6458J+!((.,-",J '-+'-"('%J('+'J"'J %-J",J1)-J-(J+0J &",@J +,+!+,@J &.,"(%( ",-,J 'J "'"/".%,J "'J "ěJ+'-J J%,J +(&J +(.'J-!J0(+%?J!J/'-J0"%%J1)%(+J'0J-!'(%( 2J"'J+!(%( 2J(+J"'I -"2"' J.'.,.%J,(.'J!/"(.+J(J-!J0(+%F,J(%,-J."%"' ,@J"'%."' J %-F,J +&+$%J& %"-!"J-&)%,J,.!J,J-!J0(+%J&(.,J%JJ"'"J2)( .&@J JJ(+%J+"- J"-?

"'J'"1@J(.'+J(J@J,"AJG.+J (%J.+"' J-!",J/'-J",J-(J).%%J-( -!I +J"'(+&-"('J'J1)+"'J+(&JJ0"J+' J(J,(.+,@J,$"' JJ-!+J-!-J "'-"J,J-!J&(,-J.'&'-%J))%"-"('J(J-!J!.&'J1)+"'J(J!+"' ?J J+J)+-".%+%2J"'-+,-J"'J-!J+(%J-!-J(.,-"J!/"(.+J&2J!/J!J"'J -!J/%()&'-J'J," 'J(J"&)(+-'-J+!"--.+J'J+"-.%J,),J-!+(. !I (.-J -!J '"'-J 0(+%?J+!(%( 2J (-'J (.,,J ('J -!J /",.%J 'J ('J )!2,"%J (#-,@J%-!(. !J-!J),-J0,J(J(.+,J'(-J,"%'-?H G!J(+"'-!"J%J(-%J>J)J",J)+(.J-(J!(,-J,.!JJ)+,-" "(.,J('+'J 'J0J+J%(($"' J(+0+J-(J0%(&"' J% -,J-(J %-J+(&J%%J)+-,J(J-!J %(?J.+J%(-"('J",J"%@J+(,,J+(&J-!J+,"'-"%J%J'J&"02JI -0'J-0(JJ(+%J+"- J"-,@J %-F,J)"-%@J%%ĴJJ'J-!J,"%'-J "-2J(J "'@HJ,"J/"J((0+@J'+%J ' +?J

 " !J '-+'-"('%J"+J+',)(+-J,,("-"('JC DJ!,J''(.'J-!-J -+J"+02,J0"%%J!(,-J-!J;4-!J J''.%J '+%J&-"' JC DJ 'J(+%J"+J+',)(+-J.&&"-?J!J/'-J0"%%J+0J-!J-()J%I +,!")J(J-!J"+J-+',)(+-J"'.,-+2J-(J(!J"'J-!J--J(J-+J .'J6458? G-+J0"%%JJJ'-,-"J%(-"('J(+J-!J;4-!J J ?J -J",J-J-!J!+-J (J-!J,-I +(0"' J'J2'&"J "%J,-J+ "('?J J&J('J'-J-!-J"-,J J ,!")J "+%"'@J -+J "+02,@J 0"%%J !(,-J -!J 0(+%J 0"-!J -!J -+&'(.,J ,-2%J'J0+&J!(,)"-%"-2J(+J0!"!J"-J!,J(&J&(.,@HJ,"J('2J2I %+@J F,J"+-(+J'+%J'J?J F,J&&+J"+%"',J)-J-!J"'/"--"('J(J-+J"+02,J-(J!(,-J -!J J"'J6458J-J-!J%(,J(J-!J:=-!J J J"'J)J(0'@J(.-!JI +"@J.,2?J-+J"+02,J!,J'J'J J&&+J,"'J5==;?J 'J6448@J "-J&J-!JJ+,-J"+%"'J-(J#("'J-!J+ ",-+2J(J-!J J)+-"('%J-2J ."-JC D?J'J-+J"+02,J@J$+J%J$+@J!,J,+/J('J-!J J (+J (J (/+'(+,J ,"'J 6456?J !",J 0"%%J J -!J (.+-!J -"&J -!-J -!J J J0"%%JJ!(,-J"'J-!J "%J,-J(%%(0"' J ,J"'J&&'@J

(+'JC5==;D@J!+'@J +'JC5=;4DJ'J"+(@J 2)-JC5=8:D?
  

        

   $ )+*E &# 0*<E +E +&,)E &')+ %E )$E &E $ )+*E %E ,)!E #E )<E +E .&)#@*E$&*+E#,/,) &,*E&+#<E -E ')+%)E +&E ) %E %E /#,* -E , E #,/,)0E &# 0E '"E&)E+)-##)*E)&$E ) ;E E E)$*E )E &Ä&#x203A;E) %E +)-##)*E +E &''&)+,% +0E +&E %!&0E E #,/,) &,*E &# 0E %E , E &)E +)E % +*E &)E +E ') E &E +.&;E +)+ %E )&$E 9E 6<675E ')E ')*&%<E +E '"E %#,*E)+,)%E,* %**E#**E ))<E &$$&+ &%E &%E +. %E *) %E %E E #,/E , +<E )"*+<E )&&$E +/E %E *)- E )*<E )+,)%E )'&)+E +)%*)*E %E E ') -+E )<E *E .##E *E )'&)+E')+,)E+/;EE&Ä&#x203A;E)E *E-# E )&$EE ,#0EE8E4235E,%+ #E ,#0EE53E4235; A ) E *E &%E &E +E "0E $)"+*E ++E .E '#%E +&E &,*E &,)E Ä&#x203A;E&)+*E &%;E ,)E /') %E %E $+ %E +E %*E &E +*E ,*+*E -*E ,*E +E &''&)+,% +0E +&E )+E E %,$)E &E $$&)#E &Ä&#x203A;E) %*E %E -%+*E &)E + *E')+ ,#)E$)"+<E%E+)E.E*E E +)$%&,*E *0%)0E . +E $ )+*E &# 0*<E+&.)*E - %E+ *E&#;E E-E%&+ E++E,)!E#E)E*E &$E E $,*+D- * +E *+ %+ &%E &)E ) %E +)-##)*<E %E .E &'E + *E +)%E *E)E+&E*+0;EE&%%+ - +0E ++E$ )+*E&Ä&#x203A;E)*E+.%E &*E+&E , E#'*E*+)%+%*E&,)E')*%E %E+E$)"+<E, #*E')+%)* '*E%E )+*E %.E ,* %**E &''&)+,% + *E +)&,E +E ,)!E#E)E *#*E %E')**E+) '*<BE* E %) E &) &<E %)#E %)<E,)!E#E); A$ )+*E &# 0*E *E #&&" %E +&E *+)%+%E +*E'&* + &%E %E+E ) %E $)"+E %E)&% + &%E&E +*E%&)$&,*E '&+%+ #;E ,)E ')+%)* 'E . +E +E ,)!E #E )E *E )##0E +E &$ %E

 

+&+)E &E +.&E &% E )%*<E %E .E # -E ++E +&+)<E .E -E E *+)&%E ')&,+E +&E ''#E +&E ) @*E *)% %E # %+#<E .&E . ##E /') %E ) %E &*' +# +0E +E +*E -)0E *+<BE * E %E#E ) *<E E )* %+D&$$) #E ')+ &%*<E $ )+*E&# 0*; *E')+E&E+E/#,* -E'"<E+E

,*+*E. ##EE&Ä&#x203A;E)E.#&$E) %"*E ,'&%E )) -#E %E #,/,) &,*<E ,##D* 1E *+*E&E)$*E$% + *E&)E $E%E &)E);EE'"E *E#*&E* %E &)E $ # *E +)-## %E . +E #)%<E %+ +# %E ,'E +&E +)E #)%E #&.E 34E 0)*E +&E *+0E &%E E &$'# $%+)0E * *;E ,) %E +E &#0E &%+E &E $%<E *+ %E ,*+*E %E +"E

-%+E &E &$'# $%+)0E %D*, +E +)E &)E ,&&)<E %*+E &E $&)% %E )"*+; %E + &%<E ##E ,*+*E ) -E ,%# $ +E &$'# $%+)0E **E +&E #E E+)')"<E&$'# $%+)0E #)%@*E- &E$*E%E)E**E =&)E ,'E +&E +)E #)%>E +&E %E *E#,;

   

   

*,%D*&&E *+ -#E # -)*E /+)&) %)0E /') %E.%E +E&$*E+&E )# &,*C,#+,)#E +&,) *$;EE +&,+E %0E &,+<E +E %+)%+ &%##0D# $E *+ -#E *E ',+E +E )+ *+E +&.%<E *&&<E &%E +E +)-#E $'<E *' ##0E -)0E ,,*+E .%E -&+*E %E .&)* ')*E &E +E *,%E &**E *E .##E *E *&%*E %E ,+)*E&E*,%E+)&&'E %E+&E'0E+ )E )*'+E +&E +E *,%E +0;E ,*+E E .E " #&$+)*E)&$E*&&<E%&+)E,% (,E ,#+,)#E*+ -#E"&%*; &,) *+*E . ##E E )) - %E <E #*&E %E &,+D.*+E ')+E &E +E &,%+)0<E )E +&E %!&0E %+,)E )+)+E %E +*E $E # 0<E "&"&);E &*+E $'&)+%+<E+)E *E E #)+ &%E .&-%E )&,%E E +0E %E.)) &)E&E+E&),;EE ,%E )%$ 0%E =*+ -#E &E )%$ 0%>E . E ,% +*E +E '&'#E +&+)E *E %E &)% *E *E E +&,) *+E ')&,+E + *E ,,*+;E &) %E +&E %&)$+ &%<E E +&,)E &$'%0E "%&.%E

*E #*0E )-#E :E &,)*E *E * %E E #E +&E '"E +E ,%E )%$ 0%E 4235E. E *EE/'+E+&EE) %E##E E % %*E %E +E &),E )E +E &$E %E %E +E *'&)E *,E *E )1 #<E ) % E%E&&<E $ <E,E%E % +E ++*E &E $) E +&E /') %E +E*+ -#; %E +&,) *+E *+ %+ &%E ++E . ##E +E Ä´E%+ &%E *EE%&+'E'&',#)#0E"%&.%E *E'E)%$ 0%E %E #E ;EE)%$ 0%E .*E&%E&E+E*-%E*&%*E&E"% <E+E &%#0E #E&E,,.E.&E) %E*E +E7+E&% E&E ;EE.*E$E*E%E % $+ E #)E .&E #E *E '&'#E %E +E'+E&E)+%**; *+&)0E *E +E ++E E !& %E *E %*+&)*E +)E *" %E %E +E ,'&) E &E *-)#E *,**,#E .)*<E *+# * %E +E % %E %E 0&E %&$*;E &0<E )%$ 0%E *E #)+E *E E ,% 0 %E &)E$&%E+E&),E'&'#E* %E+E #%E *E# -E+&EE+E$&*+E)-)E &E+E.&#E&),E + *;E


 

                  

           '1"!1$1 1!!"1 %"1"1#!111 1 "!1!"1!'1 1 *1 #!" *1#1 "!11 $1!"!11 !"1 !)1 11!#!"1 # !1 1!!11!1%1 $11"!11 *1%1#1 $11$11$11 #"1%11"1!"1 " 1"1#!11%1"1#!1"1 "1%)

1"1$1!1 1"1 !1"!*1"1!1 ""1 "1!"11 1"!1 #')1"1!1 Ĵ1 1"1'1"11 1%"1 1 11" ""1 1!! '1"1 !1%"11 1 !!")1111!1#!1"1 % 1!! '*1"1&#1%" 1 1" 1""!*111 "11 1!1 # 1 1 1 1!"'*1%"#"1$1'1 ! '1 !#)1 !!*1"1!1!1 ""1"1 $1"11 !1"!"1 '1 1!1 !!"*11"1"1"1

!! '1!"1"1!$1'1 1 "1"!"!1'1 $)1 !11"1 "!"1 !#"!11 1"!1 !#11") !" 1!!1# 1 1 "1"11 !"#"!1!#1!1"1"# 1 $ "*1"1"% 11 "1 !1%1!*11"1 1 )1!"1!0"!1# 1 %1!.!1"% 1 1 1 "1/ 1"11 1 1%"1 1 " %!1# "1'1*1 !*1 #!"*1!"#ě1!*1!"1" !) !111"1'1"1!*1 #"1"1 "1# !1%"#"1 !)1 !1%1#!11$'1 % 1 1" 1"1 1 "# '1'1"11"1# !) 

 11 1!# !1"1 "1 !1"1!! '1"1 !1#!1 "11 11#1 1"1 %"11 " 11#!*11" 1 1 !)1$1% !1 1" 1"!1 #1#11 Ĝ 11#"11 "!1"1!1"1'1 !#()

11!"11 1!1"''1 #!1'1!1# 111 %11 1%"1"!1!1 !!"1 111"*1 1"'1 #11$#'1#"1 '1 !"!1%1" 1"1 !!1%"1%" 1 1" 1'1 !#!") 1 ""1!"1"1"1 1 "1!" "!1!1"1 '1#"1  1!"111 1"1#!)1 1'#1 1#'1 1 "1 1%1#1 1 $"11 &!"1*1#!1"11 1" 1 ""1%11!#"1"1"1# !1 1"1 "')11'#1 1"1 $ 11&!"1#*1$11 "!"1! $1!# $'11"11 1 1%"1!1 !!"*1 '1 1'#11'# 1ě1 1"1 #')1 !1%11'#1!!!!1'1 1'#1'1#" 1%1 "1 !!"'1 1!"'11 "1#1!1'# !)1#1!#1 ! 1"!1""1 !1 # 1'# 1 1""!1 %1'#1ě1 1"1#'11#) !# 1""1'# 11 1!11 !!"1"1!1!1$ '11)1

!11 #1# !+1!# 1 #!1 1% 1" 0' 1 !!!+11!1%1 #1 "11 "1!"!1 1'1!1 1!0 "1 "1# !)1 "11!1 !1#!" 1 " Ĝ 11*1 "# '1 1 '1 1 "1#!" !1%1 1 1 % 111 1( !)       1 !!"111 1!1!"1 1#1'1"1!# 1"#'1 %1*1%11!1!!1 "1111 11!1%&1 " 1 "1"1# '11 1

" )1 1" 1#!1 1 "11 1"1$11ě1"*1 "#*11"!1 #!!1,# 1 "11!*1 1!"-1ě1"!1"1 #!!11"1%01!# )1 !1!#1"1111 !11 !1!1"11!1#1 !" '1"1%"1!0 !!"11"1 1 )1! 1!"'1!1%1!1 !"!11!"1%11 %" 1"1'11!)1%'!1 1"1 11!1 !!"111!1"!"1 1 1 " "1"1" 11 )

          

 

 

   

1'1$ !11 #"1 1 1"1 1!*1 #'*1""*1!1 "1"!11" 1 # !)1""11"1 1!1 1$ #!'11'1 !1%"1#"!1 1%"1$##!*1 1'1! #1!1%"1 #!!1 1!) 1#"0! # 1!11$ '1 ě1"$11)1"1 !11!#"1"1"1 1 *1""!1"1%"111 1 #!*11$##!1#1"1 "'1 %" 1"%1"%1!#!1"1 1! "1")11$ '1!"1 #!1 !#1!11%"1 "1!1 #!*1!1"1"1!"11 1 1%"11#"0! # )1 "ě11 !"!11 1 #!!1"1"1 !1$ 1"1%"11 11" 1"!1 %"#"11""1$ 1 " 1 !"1"1""1 "!11 %!)1 !1"1!*1%1 1"1! "1!!'11!!1 "1"1" "11"11 .!1 )1 " 1!1 1# *1#"1 1 "*1"'1 1"1#!"1 1"11! 1!11 !1"11"11 1# 1 1 1 " 1"11 1!)1!11!1#!1 "1 !1 11 %1!1 1#"!11"1 ) 1#!1!*1! 1 "1!1 1!11 !1!1 ""1"11!1"1" ! 1 ""!1!#1!1 !1 1 1 1"1"1" *1# 01 "1!1111!11 " 1!"1 !)1 1#1 1!#"1%"11%"1$##1
  

 

 

    

    

   

44%4"4ě4$&4 $4"#4$4"$)4 4 4"$)4'$"+4#44 $'2%$4#)#$4#4 $4 ##4$4"#44 44 4"#4'$"4"$"4$4 "$),4# )4'$"+ 41"4" 4 #4 "!%$)4#4$$4$)4"4 $4ě4$&4"""#44#,4 "#44$"+44#4 #$%$#4$"4 #4"4 %#4$4# "$4$4'#,4 "#,44")4 "###+4 44"4#' "#4%#4 $"")4$44#% $4 #4#4444" ,4 %"4")44$44"+4 ě4"$4"#444 " "$)4 4"#$%"$,4$44 4"4$44 $4 #4$4 "&$4 "##2$$+4 "4##4$"#"44 $$#,4#"4%#4 # 4 #4"$"4$4 #$"4 #,4# 4 #4 4444"#4 "4$"%)+444"#4 &4$4#4'#"#,4 #"%4"$4%$44$4 4 "$"4$4$4 44 $44"+ 4$4#444%$2 #"%",4'$4&%%#44 4ě4$&44$4"$)4"4 "#)4'$"4$"4 4 44"+44 4 #4$44"4'$,44#%"4 $4(%4 #$"#4"4

                      

$4"4%$4$44"4"#+4 &44")4&%#4 $4"4 #$"#4$4%#4$4&4 $4'$4*+4 4#44# #,4#"4 #$"4'"4##4#4 $"#24$"#4#4 $4##4"4&4$44 $0#4$+4"4"4 ě4"$4#4$$44 4%#4444"4

#%",4$#4%4#"#,4 4$#,4#$" "#,4 '(#44$"44"4 4##+ 4#4 4 $4$"%)4'$,4$,44 #%# 4#4"4"#44$4 '#4'$",4%#4#%"4 % #4"4 " "$44'4 $",4#%"4%$4 "%)4"4$4 "$#+4 &"#4'$4 "4#4$4##")4 "&4,4%$4#4 %##")4#$444 &4444$$4#4 # ")4%"4# #4"4 '$4##+44"#4 &4"#%#4$$4"4"4 # ")4$4$"4# ")4 $#+ %$"4"#4.$$4#,4 $"44"4/4"4 #$4"4#$4#$%$#,4%$4 4$"$#4)44 "4ě4$&44"&4 4$#+44#$%$#,4 ++4"$44$#44 $#434)4"!%"4$4 '$"+4 "4 )444#4$4 4"44"4",4$0#4#$4$4 $#$4$444#"4"4"4$4 #$4#&"4'#4$44 "4 "44 $$4 "#+4#$$#44 )24"4#&$2 #4"#4ě4$4#4 4"44##4&"#)+

#$44##4"4

# ")4'4'$4%##4 "##)4$"$4 )4$"4 $4 $4"$4'$4# 4"##$+    "4$44$4#%"4 )4##$4"4"4 )444')44"#4 '$4# 4"##$4"4#4 4"#34"#4%,4 %#4$"#4.$#/4$$4'4 $4#%ě4"4%4)4#4 $"4#%"4)"+4#4)4 !%44 "###4$4 %$4$#4 "##+44 $,4#"4$4#42 "&"#34$4ě4$44$4 4"4#%"4#4 "$+4 %#$4"$4)4$4 "##4 444$4$"4 $"#4"4$4$+4 "4$4%#%)4"#%$#4 4"#4$4 "!%"$#34 "#44$4 4"%$,44 ,4 4"4$4+44 4"4)4#4$#4&#%4 4$+4 4$"$4$4 "#4'$4# 4"##$4 &&#4$"4$4 "4$4$4#%"+4#4 4#"4$,4!%44 "###4%#$4"")4%$4 $#4 "###+4"),4 $4 "###4"42 "&"#+4"4#4Ĵ44 ě4$44")4# 4"##$,4 '4%#%)4#4!%$4 )')44$44"4#4,4 %$4$"4444"$4 "&$44'$4# 4 "##$444#4$4 "%$44$4ě4"4 $'4")44'$4# 4 "##$+ #4#44#$"4 #4"4$"4"&$&#4 "$4)4##&4$4 #%"44$4"4#$44 "$44#%"4$$4%4 #44$)4 $#4"4 #%$4% #+44#%$4 "4#% $#4"$4

"444 "&4 $"$+4#%)4$44"4 #4#'$4"4 Ĝ 44%$4$4,44#4 &$%)4"%#4$4 ě4$&##44$4$"$$,4 '4%#$44" $4$4 $4# 4"##$+4   4)%4'444"4$4 4# ")4%"4#4"4 44$#4$#44%#,4 )%4%#$4$4 "%$#4 $4 "&$4$#+4 #$4 '"4##4'44 '"4 " "$,44 ""4$4 %$4##4"4$4 &#%)2 "4$+4#4 $#,4"%#,4"4"#&4$ #4 4##$&4"#+4

ě4"4 #$4#4$4 $"#4'4$4#4",4 "4 #$"#4$4#$'4$"4 %"#4'$%$4" 4 '$"44$44"+44 '"4$$4'$"44$"4 $$#4"4%$##4 %#4"4",4"4ě44 # #,44$"#444 $"44)4##+ 4#$4')4$4 "&$4 # #4#4$4# )44"4 "44"4$"$$4$$4#4 # 2"##$$4'4'$+4 4%$4'4$4#% "4 "#44$4 4"-4)44"4$$4#4# 2 "##$$4'4'$4#4"%4 4$#4"4")4$4 4$4# ")44"+4 444"4#%"4 #4$4# 2"##$$4#4 %$%",4 " "4 $44$#4'4 $4""4$4#%"4 # 2"##$$+4"4(#$4 #%"#4$$4"4# ")4 '4'$,44 $"$$4#4$4#$4 $"$&+ 4"%4"#4( #%",4 % $#44'"#4 4"4"4"4 %#$"4 " "$#4

#%4&4$"44"4 $#$4 ")4"4 # 4"##$+4#4'4 4&")4$$4)%4"4 $4$4 $%4 # 4"##$4"4$$4 4"+4 "4#4 " "$#,4 !%"$")4$#$4#4 " "$,4'4"4 $"#44%4$#$4#4 !%$+4 )4&"#4 4$44"!%)+4 )4%4%"44 #$"#4%#4$44"#,4 '$44#"$4 "4$44"4#,4 $%"&"4"$44$4 "#,44$"4$"#4 ě4$4"#+ '&",4$4$4 4# 4"##$44$4 #4)%"4 $$4 $),4#$44"4 "%)4"4$#4 4 %#-4)4$4'$44 "44$"$$44 ##")4$4$44# 4 "##$-4%#4Ĵ44'"4 ##")4$4(%4'$"4 4$"4$$#+4

$"4 "#4%,4 4$44"4"!%$),4 '$%$4&44# ")4 "#%-4'"4 #$"#4 '4$"0#44*"4$)4 %#$4&-44%$4 )%"4$4 "$#4 4$"44)%"4 # 2"##$4$#$4"#%$#4 "#+ 4$44"4#4#$4 "&#44# 4"##$,4 " "4$44 4ě4$&44 "#"&4 #$)+44$44"4#4 #$4#4# ")4%"4 #4$#,44 $44 4 #4$4"#+4#"4 4"44 $"$$44$4#%"44 "#4'"4$4(#$4"#4 #4% $+


   

     

 "! ! % !  ! #%  %   ! %   # #% ! % ! "  % "  "  !  " # ! !#"   # #% 

//!/ ! !/ /!/ !/!// / /!/ / / // !/ */ //$!/ $/#//!/ ! ,/$!/!!/ //$!/!/ ".Ä&#x203A;/* ///$/Ä&#x203A;/!/ ! / "/ /"/ !/$ +/!/ $!/'!/! +/ &/$/ / !/ +/ !"!/ ./ /"/ ! // " +// !/.!/ "/# */ &/ //$/Ä&#x203A;/!#&+/ "!// /! /$/ ! * !/&"//!/ !/"!/!/ '// !///!/!/ /!/ */ "-/ / $!/!/!/!//&/ % !/! // " / /!/" // "/! */ /$///"//!/ &"/// * /!// /// &"/ / /!/ !/)(/ !+/!/! / $"///!/ ///#/ !+/!+// !/ */!/ !/// !&/ / / //!/$+/ "!/! /$/ !/// //$/!/"/

 -!/!/*/ /$///!/ !&/ / "!/!//"/ !/ !/!*//&"/ /"!///!/$+/ !/ /!!/!/!/ "!/$/!/$/Ä&#x203A;/!/ &/% !/! */ "/ $/#/!//"/!/ !//! //!/ !/$/!/!// ".Ä&#x203A;// !/!/!/ "/!/!"*/ / "/ / !&/ / "&/!/!/ /!/$//". Ä&#x203A;/*// //#&/ +/ /$!// ///// !/! //#/" / !/ !'/$!// * // / !/! //! / !!/" "&/ !// // / "/ /"!+/$+/ / !$/!!//!/ !!///#/ !/ */ /!&&/ !/"/ %/! /!/ /&*/ /// !/! /"!/ !&//.*/ //" / / /!/&/&"/ /"!//&"/ / $+//!/ /!!/&"/ $/#!"&/#/!/ #/!/!/! *// ! /!/ //!/ !//!//&"/ +/!&/ !//! */ /!&//!/

+/!/ / /"/!/Ä´/*/ /Ä´//$/ / /!/ /// / !/ / "!//!/ ! /$+/!/Ä´// $/ !!/!/+/ /!/! /$/!/ #/ //!//!/ */ /!//"!"/ $&/!//#/ / /!/ //!/& / /&/" /Ä&#x203A;/!/ ! / "/ /%/ " /"/# +/ !/! +//"!"/ " /!!//!/ /!/ ! //

!/ & ! //!/ / ///!/$!*/ #/&/% / / !$/!/! /$!/ "*

/!/ +/ !// /$/!/ +/ !/$!/$/!/!/ ! +/"//!/ !// !/ /!/ !#/Ä&#x203A;/! /"Ä&#x203A;// /" */ &/!/&/ %/!/!& //! +/ "!/ /%/// $/!/! / !!// !!&/ $!/!/ */ /!!/!/ !/! /$/#&/

 %!  ! &   !'#   %$  ! ! !  #! %! 

//!/!+/ !/ /- /% "/ !/!/ "//$/ /!/ / +/ /!/ / !!/!/ /!/ !/! /!!/$// &" /!/ / !"//$// !// !/!/!// / !/%/!//!/ !/!/" //!/ / //// "!/!//"!/ /!/ //&+/ / !// #!&// */ #/ /"/ !/ // /% !/ ! / / * !/$/! / " /+/!!/ $//!/!/ ! /!!/$/ +///!/ !/" !"!/$!/ //!&/ / *// / $!// +/" // // #/!// !/!/*/$& / $/!/!"//!/ +/"/"$ / '!&/"/ "# /!/!// #!&+/$/!/ * // / ! /// "/&/!/ /!/ /!/$//$/ */!/ / "///+/ /#/ / ///!// !/$!*/ /!/ / /!/+/!/ #/"$ // * !///$ +/

 /" /$//!/!/ //!/ +/#/ !//#"/!/ "!/ *// /$/! // ./ // ! /!!/$/&/ /#//$+/ / */

$/ //!/ !/#!&- /"! */ #/!/ "/%!// !!" //&/  *//" /! / !/!/ +/!// '!/$ */!/ / /"// $/!- / +/$!/ $/!/ !&//!/ ! /!/!//$/ $* "/!/$&/ !/ //&/ !/Ä&#x203A;/!/*/"/ !&/#/$&/ / //!/"/$/ #!/!//$/ / /!*/"/ $/!/&//!/ / !/ !"+/"!/!/$/ /!&/#!/ "!/ /// !/ //*//" / !$+/$//$/ * #/!/$!/ /!'// &/ /!/!// &/!// !/&/ / ! // ! */ ! /&/!// &///!/!+// &///$/ //!//"/ '//!$/!/!/& *
     

    

 

       I &,*&,!'&$I '&,*1I -&I +I /*&I , ,I ,!%I !+I *-&&!&I + '*,I '*I !&I ,'I !%($%&,I *!,!$I '&'%!I *'*%+I +I , I '.*&%&,@I &#+I &I '%(&!+I '%I -&*I %'-&,!&I+,*!&I*'%I*(!I&I -&$&I*'/, @I*('*,+I? &I !,+I &&-$I *('*,I '&I , I !&+I '&'%1@I , I I +'-&II%'*I-,!'&*1I&',I , &I (*.!'-+$1?I ,I +!I !,I /+I E!&*+!&$1I-*&,FI'*I !&I ,'I + !,I /1I *'%I !,+I *'/, I %'$I / ! I *$!+I .!$1I '&I *!,I&I!&.+,%&,? ,I +!I , I %'$I /+I E&',I +-+,!&$I &I !+I *!+!&I .-$&*!$!,!+FI&I, ,IE/ !$I !&I+,!$$I +I+!&!I&,I-ěI*+I ,'I/, *I+ '#+@I, I%*!&+I 'I +,1I *I !%!&!+ !&F?I !&D+I&/I$*+@I/ 'I,''#I , I*!&+I!&I * @I .I.'/I ,'I +,(I -(I *'*%I ěI'*,+@I -,I .I1,I,'I%#I&1I+!&!I&,I %'.+? I I +!I I E*'-&I 'I !+!.I %+-*+FI /+I &++*1I ,'I &+-*I , I '&'%1D+I '&,!&-I +-++@I !&I , ,I , I !%%!,I (*!'*!,1I/+I,'IE*!&I!&I*'*I *!,I *'/, I &I (*.&,I I -*, *I -!$G-(I 'I *!+#+I !&I , I I&&!$I+,'*F? !&D+I +,'#I 'I ,',$I +'!$I I&&!&I HI I %+-*I 'I ,',$I *!,I !&I , I '&'%1I HI +I !&*+I 1I %'*I , &I 93I (*I &,I +!&I , I +,*,I 'I 533<@I &I !&!,!'&I 'I *!+!&I $.*I , ,I !+I /#&!&I $&I + ,+? I I +!I !,I /+I (*,!-$*$1I /'**!+'%I , ,I I +-+,&,!$I('*,!'&I'I, !+I*!,I /+I !&I *'-,I , *'- I , I

 

&'&G,*!,!'&$I '*I + '/I I&&!$I+1+,%? E', *I /!, I I +$'/!&I 'I *'/, @I !,I +I , I )-+,!'&I 'I / , *I , !+I !+I I +-+,!&$I /1I '*/*@FI *#-+I '$-*@I (-,1I !*,'*I 'I , I D+I+!I(*,%&,@I,'$I , I!&&!$I!%+? &I -&@I !&I+-ěI*II+ I *-& I / &I , I &,*$I &#I /!, $I $!)-!!,1I !&",!'&+@I

,*!*!&I I *!+I !&I !&,*&#I *,+I&II*!I*2I'I*!,I %*#,+? I I +!I , I +)-2I +!&$$I , I &#D+I !&,&,!'&I ,'I '&,!&I *!,I 0(&+!'&I &I *!&I !&I *!+#!*I '*%+I 'I $&!&?I -,I *I '$-*I +!I !&I &I ,'I *++I , I *'',I-+I'I%*#,I!+,'*,!'&+I 1I +(!&I -(I !&,*+,I *,I *-$,!'&?

 !&D+I ěI'*,+I ,'I + !,I !,+I '&'%1I ,'I I %'*I '&+-%(,!'&G$I %'$I .I +-ěI*I *&,$1?I &I 5344I '&+-%(,!'&I %*I +I I !*I '&,*!-,'*I ,'I *'/, I , &I !&.+,%&,@I -,I I +%$$I +,!%-$-+I ,I , I &I 'I 5345I *.*+I , ,I ,*&?I I I +!I I E!+!.I + !,I ,'/*I I %'*I'&+-%*G+I'&'%1I +I1,I,'I'-*F? I -&I $+'I /*&I '-,I , I $.$I 'I *$I !&+I '.*&%&,I ,?I #!&I !&,'I '-&,I , I $!!$!,!+I 'I '.*&%&,G'/&I I&&!&I . !$+I &I 'ěIG-,I -&+@I , I I$-$,I, ,IE,-$I '.*&%&,I ,FI * I 78I (*I &,I 'I I $+,I 1*?I *I '$-*I +!I , ,I / !$I , I ,I -*&I /+I +,!$$I %&$@I , I '.*&%&,I +I$++II+$I/!$I*''%I, &I '*? &I 533;@I / &I , I $'$I I&&!$I *!+!+I *-(,@I !&I $-& I I %++!.I +,!%-$-+I , ,I (*'($$I *'/, I -,I $+'I +(*#I I +-*I !&I ,?I !, I , I '&'%1I +$'/!&I II!$+I &I !&@I +'%I $'$I 'Ĝ '%(&!+I .I $$I '*I &', *I +,!%-$-+I ěI'*,?I I I -*I !"!&I ,'I '&,!&-I ,'I*+!+,I, +I%&+? EI '&D,I +I , I &I &'*I 'I /I +I , I '.*&%&,I !&,&,!'&I ,'I &I !&I , ,I #!&I 'I +,!%-$-+I !&@FI *I '$-*I+!? I I +I '*+,I , ,I !&I /!$$I *'/I ,I :?:8I (*I &,I , !+I 1*I &I :?:I (*I &,I &0,I 1*@I (-ĴI!&I !,I ,'/*+I , I-((*I&I'I+,!%,+?I-,I !,I +!I , ,I '/&+!I *!+#+I ,'I !,+I(*'",!'&+I I!&*+I!&I *&,I/#+?$'$I '+,I *('*,+I , ,I .*'&I &I *&,!&D+I +,,I '!$I !&,I I +!&I I =4?5I !$$!'&I*%&,I'&I-+1I ,'I 0($'!,I I -I '!$I *+*.@I ,*!*!&I (*',+,+I '.*I , I *#!&I!,I/!$$I&,!$?

'%I I ,I '*,@I !&I , I +'-, *&II -*,I*+*.I *@I !+I '&I 'I , I /'*$D+I $*+,I &'&G'&.&,!'&$I '!$I &I+I+ $I('+!,+@I&I!+I 0(,I,'I*!&I!&I+'%I=48I !$$!'&I!&I,',$I!&.+,%&,+? '-,I 4@333I !&!&'-+I (- I '-(!I ,/'I '!$I /$$+I ,I I -*,I '&I -+1@I +1!&I , 1I /*I '(('+I,'I, I$? 1I *I , !*I $&+I /!$$I I ('$$-,I 1I *#!&@I , I '&,*'.*+!$I (*,!I 'I $+,!&I /,*I &I ', *I I-!+I !&,'I , I *'-&I ,'I 0,*,I, !+I,1(I'I'!$I&I+? I &.!*'&%&,$I *'-(I -* 'I $+'I %* I !&I -&'+I!*+I!&+,I, I$? EI *&,!&+I *I &!&I '.*I ,'I , I &!,I ,,+I '-*I *+'-*+@FI '$I (I $-*,I '$'I *2I +)-!.$I+!? E&I /I *I ,-*&!&I I !&,'II%"'*I('$$-,*@I+!&I!,I /!$$I-+I, I%, 'I#&'/&I+I *#!&?F I *-I , ,I , I ,**!,'*1I,'II0($'!,I!+I&',I '&I,*!,!'&$I (- I$&+I -,I '&I '.*&%&,G'/&I ($',+?

 'G'$I '?I E !+I !+I %'*I 'I &I A BI +!I (*'I,I &'%$1@I /I + '-$I &',I +I $$I 7I (*&,I , !+I +I I ,*&I '*I I +1+,%!I $+,I )-*,*@I , I !++-@FI &,I+!? +'&I$!&I!&II &I &!@I '*I 0%($@I *'/@I+I+$+I/*I+((I1I %'&+''&+I +/%(I +$+@I '&'%!I/#&++I!&I !&I +(!$$1I !.&I -&-+-$$1I &I -*'(@I + !,!&I ,+,+I ! I *'/, I '&I 1*I 'I !&I, I??I&I-&++'&$I ,*I , I %'&+''&I ++'&I /, *I !&I ($+I +- I %I $,@I &,I +!?I &I +I &!@I '*!&I ,'I $''%*? 'G'$I +I $'&I ,'-,I !,+I *'I '*( !I * I &I !$!,1I ,'I %#I -(I '*I +$-!+ I+$+I!&I'&I%*#,I /!, I !&*++I $+/ *?I I +'&G)-*,*I *+-$,+I + '/I , *D+I I $!%!,I ,'I , ,I +,*,1@I +(!$$1I / &I ', *I ,-*I &I $'$I '&'%!I '*+I *-+I ,'I ''(*,? E !+I /+I I '&I-&I 'I .&,+@FI !I 0-,!.I Ĝ II*I - ,*I &,I +!I ,'1I -*!&I I '&*&I $$?I E I ('*,'$!'I ěI,I 'I '-*I $'$I -+!&++I !I &',I /'*#I !&I '-*I .'-*I !&I , !+I (*,!-$*I+?F 'I '-&,*I +$'/*I *'/, @I &,I +!I D+I +(!&I -(I ěI'*,+I !&I !&I &I ', *I %*!&I%*#,+I,'I0(&I 'G'$D+I* I1I!&I +%$$*@I %'*I ěI'*$I (#I +!2+?I I +!I , I '%(&1I +I &',I (-$$I #I '&I %*#,!&I &I 

.*,!+!&I,'I$-&,I$'+++?

*2!$@I '&+-%*I +(&!&I /+I (*++I 1I I *!,I *!+!+@I I+!? ,I !&'%I $$I ,'I =5?9;I !$$!'&@I '*I 8<I &,+I I + *@I *'%I =5?:<I !$$!'&@I '*I 94I &,+@II1*I*$!*@I,$&,G +I 'G'$I +!I ,'1I !&I I +,,%&,?I 0$-!&I !,%+I +- I +I *+,*-,-*!&I *+I &I '+,+I '*I (*'-,!.!,1I !&!,!,!.+@I (*'I,I /+I 96I &,+I I + *@I %, !&I , I .*I 'I 49I &$1+,+DI+,!%,+I'%(!$I 1I$''%*?  $'$I +$+I .'$-%I */I 4I (*&,@I $++I , &I , I 6?6I (*&,I .*I 'I '-*I +,!%,+I '%(!$I 1I $''%*?I -*'(I +$+I .'$-%I +$!I 7I (*&,I -+I 'I , I /#I '&'%1I &I I''!&I !&I *%&1?I !&D+I .'$-%I /+I $!ĴI$I &I ,*I I :I (*&,I !&I I 1*I *$!*?I '*, I %*!I .'$-%+I $$I 4I(*&,I%!I-&++'&$1I ''$I/, *? E ,D+I $!#I I )-*-($I / %%1I 'I I &/+@FI '%+I -$$*#1@I &I &$1+,I '*I '*&!&+,*I &I A B?I !&I !'@I +!I ,'1I !&I I ,$( '&I !&,*.!/?IE-,I, 1I*I+,!$$I , I $'$I $!&I .*I '%(&1I&I.&I, '- I!,I %! ,III+ '*,G,*%I !-(@I

$'&G,*%I, 1I'&,!&-I,'II $I,'I!&.+,I'*I, I+-++I 'I, I'%(&1?F .&-I A BI $$I 5?9I (*&,I ,'I =45?:I !$$!'&@I '*I , I I*+,I '&+-,!.I $!&I +!&I , I *++!'&?I&$1+,+I +,!%,I +$+I /'-$I * I '-,I=46I!$$!'&@I'&I.*? 

 'G'$I +$!I 4?<I (*&,I ,'I =73?56I ,I , I $'+I !&I /I '*#?I I + *+I .I !&*+I 44I (*&,I , !+I 1*@I '%(*I /!, I &I 4;I (*&,I!&I'*I, I,&*I >I''*D+I833I &0? !&D+I '&'%!I *'/, I +$'/I '*I I +'&I )-*,*I ,'I :?8I (*&,I !&I (*!$G,'G

-&@I 1+,*1D+I ,!'&$I -*-I 'I ,,!+,!+I *('*,I + '/?I ,'*1I (*'-,!'&I *'+I;?<I(*&,I!&I -&I*'%I I 1*I *$!*@I )-$I ,'I , I $'/+,I +!&I 533<I 0$-!&I

&-*1I &I *-*1@I / &I, I !&+I/I*I '$!1I!+,'*,+I+,,!+,!+? (+!'I &I AB?@I , I /'*$D+I +'&G$*+,I +',G *!&#I %#*@I !+I +,((!&I -(I , I I ,I , *I +I /$$?I I '%(&1I '(&I &/I ,'*!+I &I +'- ,I ,'I 0(&I!+,*!-,!'&I!&I !&I $+,I 1*I ,'I &**'/I , I (I /!, I %*#,I $*I 'G '$?I &I'.%*@I(+!'I '(&I !,+I $*+,I *+* I &,*I '-,+!I , I ??I ,'I

$(I ,!$'*I .*I &I +&#I ''I *&+I ,'I +!&I ,+,+I &I .$'(I &/I (*'-,+I'*I, I*!'&? 'G'$I (-+ I *, *I !&,'I+,*G*'/!&I%*!&I %*#,+I !&I -&I /!, I , I '(&!&I 'I I .*I ($&,I !&I 1&%*?I I '%(&1I /!$$I!&.+,I=533I%!$$!'&I!&I, I &0,II.I1*+?  %*!&I %*#,+I *I !%('*,&,I +I '#I $+I /!, I I $!&!&I +',G*!&#I %*#,I !&I , I ??@I *!.&I 1I /!&$!&I %&I '*I -$$G$'*!I +'+?I .*I %#*+I .I '%I -&*I !&*+!&I(*++-*I!&I*&,I 1*+I +I 'Ĝ II!$+I *'%I /I '*#@I !$$( !I &I ,I $+,I 63I +,,+I ,*1I ,'I -*I ! I'+!,1I*,+I!&I, I??I 1I +$'/!&I '&+-%(,!'&I 'I +-*1I +',I *!&#+I /!, I (*'('+I *+,*!,!'&+I &I 0!+I,0+? /I '*#I !,1I $, I 'Ĝ II!$+I .I (($I I (*%&&,I!&"-&,!'&I!++-I * I 44I ,'I +,'(I I $, G (*,%&,I $/I (-+ I 1I 1'*I ! $I $''%*I , ,I/'-$I(I, I+!2I'I+',I *!&#+I +'$I !&I *+,-*&,+@I %'.!I , ,*+@I +,!-%+I &I *&+I ,I 49I '-&+I A7:6I %!$$!$!,*+BI I -(?I *$I *-%&,+I /*I *I -&I 44@I&II*-$!&I!+I(&!&?


   

  

    

 

      

        

          

      

  

    


            )*CC&.C)#0C)&$C+C0*C&C $%0C *%+&)*C 0*+)0C *C +0C $&,)%C + )C ##%C &##,:C #+C%+&)C"'&)C ,*C.) &C <C #+C %+)#=:C ,) %C +C *' #C -# +&)0C *** &%C #C %C *C &%&,)9 %+&)*C# "C%C*C<:C &*C *+=:C ))0C " &C <:C %$)C &)+=:C ",%#C +,% C <:C " + C &)+=:C %0 C "&.C <:C #+C &)+=:C %C ,)C <:C )C &,+=:C ! C $&.&))C <:C *,%C *+=:C

&*,C) 0C< C#+,C++=*C+:C.'+C ')&,*#0C . #C '0 %C C +) ,+*C +&C C + )C ')+C&##,9 '% %C +C *' #C +) ,+C *** &%C &)C +C #+C #.$")C .&*C )$ %*C # C %C *++C+CC+C%+)%C&C+C%+C$)C )&$C 32922$C +&C &,+C 3922'$:C +C )C &C +C %+:C %+&)C +&)C &$B:C *) C *C +C *C -)0C ' %,#C +&C +C %+C%C# *#+ &%C%)##0C&%C&,%+C &C *C)$)"#C&%+) ,+ &%*C&%C+CC&&)C &C +C %+C . #C # -:C . C &) %C +&C $:C $C $C +&C * %#B%#0C *'&%*&)CC-)0C%&-#C ##C+ +#C;C@&)'&)+C %*#,+)C ##C 4234?C . C '**C +)&,C*&%C) %C %C )C+ *C0)C * C&+)C ##*CC&B*'&%*&)C. +C&+)C *%+&)*9 &$C C * ;C @%+&)C .) &?*C +C *C %&C &,+C C C #&**C +&C +C %+C *C +C *C +&C *C $ #0:C *C #+C %+)#C %+&) #C &%*+ +,%0C %C &C &,)*:C #+C ++C *C )')*%+C )C 0C +C &-)%&)C &C +C *++:C *C /##%0:C &-)%&)C $$%,#C ,%C %C &+)C &-)%$%+C ,%+ &%) *C )&$C +C *++9C ,)C #+C &##,C .*C %C %+##+,##0C #&C #.$")C *C $&%*+)+C %C +C &%'+,#C )$.&)"C &C +C &)'&)+C %*#,+)C ##C C *'&%*&)C %C &+C '**C&)C*&%C) %C+)&,C*,') &)C ),$%+C %C )C+ *C0)9 @C *##C %&C &,+C &%+ %,C +&C $ **C *C '0* #C ')*%C %C + *C &##&.C $)C .)C. #C# -:CC+C-)0C+ $C')*%+:C %) C # *#+ -C +*C . +C *C -)0C -)*+ #C "%&.#C *C C #.0)9C +C *C -%C $&)C' %,#C+&C,*C%C##C+&*C.&C#&-C $C ++C C C +C 62C .%C # C .*C !,*+C +&C %9C ,+C .&C )C .C +&C (,*+ &%C +C #$ +0C&C.&C -*C%C+"*C%C+&C .&$:C-)0C&%C&C,*C*##C)+,)%C+&:C+C+C ''& %+C+ $9A C ',+0C %+C )* %+:C "C ".)$,C %C *C &.%C +) ,+:C *) C .) &C *C C (, %+**%+ #C *%+&)C .&C *)-C *C &,%+)0C ) +#0C .##C %C ##C ' + *C*+&.C&%C $C. #C# -9 *C .&)*;C @ %C +C #+C %+&)C ,*C .) &C .&C %*.)C +C ##C &C +C #$ +0C&C&%C+C52+C&C ,%C+ *C0):C .C . +%**C C )+:C )#**:C &,)&,*C %C %+##+,##0C *&,%C *%+&)9C +C *C +:C C% +#0C *C +C #C *0*:C +)C *C + $C&)C-)0+ %:C+ $C+&CC&)%C%C+ $C +&C 9C 0C *C*&,#C)*+C %C')+C'9A &)C %+&)C $*C %)C <:C #+C &,+=:C )&$C +C *++C &C +C *C %+&):C C C -,,$C C %C )+C %C +C '&# + #C *'C &C +C *++C . +C .) &?*C +9C &) %C +&C $:C .) &C %C &%C &C +C "0C +&)*C %C +C'&# + #C(,+ &%C&C+C*++:C *C+C *C *C )+C +C -,,$C &C ++C $ ** %C "0C +&)C *C .##C *C +C *+),#C +&C C##C +:C $&)C*&:C*CC.*C-)0C'** &%+C&,+C *C '&'#:C+C)&&*9 %+&)C&#C00C<C*,%C%+)#=C %C *C &.%C +) ,+C * C C &,%+C +C *C C ') - #C+&C*0C++C.) &C.*CC) %9C @ ,*C.*CC))C$:CC+&,C$ %C++C.*C #C +&C &$ %C +&,C $ %C . +C +%)C )+9C C %) C +C %+C &$$ ĴCC &%C ,+ &%C *C &%C &C +C $$)*C . +C $% C%+C %+## %C%C%+#C. *&$C . #C# -9C 0C *C*&,#C)*+C %C':ACC ,#& *C.) &9 %C)C&.%C,#&0C&)C.) &:C%+&)C %C ,#" )C ,)C .&C )*C +C %+C &$$ ĴCC &%C ) %C )%*'&)+C . C C +C #+C .) &C *C - C )$%:C *) C +C #+C *%+&)C *C *&$&0CC.*C-)0C'** &%+C&,+C%C .&C)(, )C+)%*&)$+ &%C %C+C ) %C *+&)C*C.##C*C %C+C,+ &%C*+&)9 )C .&)*;C @ 0C #&*C .&)" %C )#+ &%* 'C . +C +C #+C %+&)C ,*C .) &C+C&$$ ĴCC#-#*:C$ ))&)C $C +&C$C*C%C %+## %+:C).&)" %C%CC %+&)C '** &%+#0C .&)" %C &)C %C +)%*&)$+ &%*C %C*+&)*C&C+C&$$ ĴC*C C*)-:C&-)C* +A9 %+&)C ,):C .&C .*C &%*+%+#0C ,*0C . ' %C&ěCC+)*C)&$C)CC. #C'0 %C +C +) ,+:C *#&*C ,)+)C ++C +C #+C *%+&)C.*C&.%C+&C)+C. #C# -9 &) %C +&C );C @%C +C #*+C ,*0C %C +C $&%+C &C ,%C . C ')C +C ,%0C ++C +C *%+&)C :C .) &C +)C +C %+?*C '#%)0C *** &%C &%C ++C 0:C$C+&C$0C&Ĝ CCC&%C$ĴC)*C)#+ %C+&C *&$C&,$%++ &%*C&%C ) %C)%*'&)+:C . C C ')&$ *C +&C *+,0C -)0C ),##0C ,+C *+) " %#0C %C %&.C -)0C )C+ -#0:C C %* *+C &%C - %C %*"*C . +C

 -)0&0C %C$0C&Ĝ CCC&%C++C0C %#, %C $0C *)+)0C .&C -)0C ,*0C +0' %C -)0C ,)%+C%C $'&)+%+C#ĴC)*C&)C$:C. +&,+C %0&%C&C,*C"%&. %C++CC.*C %C ,*C &&C 0C . +C +C %*"C ,*C ++C.*C+C#*+C0CC$C+&C+C%+9C 0C +C *&,#C &C + *C ##C #&- %C *%+&)C )*+C %C9A C . C &C +C #+C %+&):C &0C .) &:C.*C+C )+C&,*C&C+C+) ,+C ' C&%C+C#+C*%+&)C0C%+&)C ))0C " &C.&C*,$ ĴCC+,*;C@ C*0C+&C0&,C &0:C&C%&+C -C,'C&':C*+%C*+)&%C&)C 0&,)C #)%C%C0&,C$,*+C*+%C*+)&%9 #+ %C &0?*C ,))%+C ) - %C /') %C . +C +C &%C *C )*#C '**C +)&,C +%C 0)*C &:C %+&)C " &C )$)"C ,)+);C @%C 0)*C &:C C .&)C +C*$C*&*C++C0&,C)C.) %C+&09C %C+%C0)*C&:C C C%&+C"%&.C++CC0C . ##C&$C.%C C. ##C* +C %C+C-)0C*+C++C ,C&" &C*+C.%C'0* ##0C)C*C C*%+&)9 @%C C *0C +&C 0&,C $0C * *+):C C *+)&%9C C #)%C. ##C#&&"C,'C+&C0&,9C)C)C + $*C0&,C. ##CC*&C&%,*C++C0&,C.&%?+C "%&.C.+C+&C*0C&)C&9C,+C++C0:C.%C +C &$*:C )$$)C +C )$*C ++C 0&,C :C .+C 0&,C *)C . +C ,*C %C &+)C %+ $+C+ %*C0&,C*)C+&+)9 @%C C+##C0&,C++C.%C$%C#&-C+ )C

. -*:C#&-C+ )C$ # *:C+0C%-)C#+C&9C 0C*+0C. +C0&,9C%C0&,C)C&%,*:C + %"C &C +&*C + %*C 0&,C *)C . +C $C %C0&,C. ##C#.0*CC*+)&%:AC')0 %C&)C +C *&,#C &C +C ')+C *%+&)C +&C )*+C %C '9 +)C%+&)*C# "C C1$)C<C &C*++=:C0&,C1C<C%,,C&)+=:C % 0,C&#&$&%C<C &*C*+=:C,#C % C<C, C=C+:C#*&C' C#&. %C %C -)0C $&- %C +) ,+*C +&C +C ')+C *&,#C&C+C#+C*%+&):C## %C&%C *C. C %C+C# ĴC#C #)%CC#+C %C+&C"'C + )C +C %C+C#$ +0C&C++C##C. ##C &%+ %,C+&CC.##C. +C+$C %C*' +C&C+C $ *C&C+ )C,*%C%C+)9 ,+C # "C +C *+C $*(,)C ++C %*C#*+C+C*,C*' #C-%+:C+C%+C )* %+:C- C )":C.&C *#&*C++CC +&+#C&C87C%+&)*CĴC%C+C*** &%C %CC .) ĴC%C+) ,+C&C+)C'*:C* C.) &C .*C%&+CC,*C *C#0C# -*C&%9 *C.&)*;C@&0:C +C *C. +CC-0C)+C ++C C!& %C0&,C+&C$&,)%C&,)C&##,C%C )&+):C *+ %, *C %+&)C ,*C "'&)C .) &9 C@CC)+*+C' %C *C%&+C+C&%C) -C .%C .C )C '0* ##0C ,)+9C +)C *C +C +C &%C ) -C .%C .C )C &.%C %C &,+9C,+C +C *C+C&%C) -C.%C&%C*&C )C %C *&C #&*C *C +"%C .0C )&$C ,*9C +C *C' %,#C%C&$*C. +C) 9C +C *C %C+ *C) C%C$#%&#0C++C.C$&,)%C &%C&C,*9 C@C*,%C$ *C&C%+&)C.) &C *C +),$+ 9C C + $C +C &,)*:C +C + %")*C . +C +C &%%**:C &)'&)+C *' ) +:C +&+)%**C %C #&-C ++C &%C ,*C %C + *C %+9C+C *C %- +#C,+C.%-)C +C &,)*:C.C)C+"%C0C*,)') *9 C @ -%C +C #-#C &C $'+C ++C %+&)C .) &C $C %&+C !,*+C %C *C $ #0:C &$+&.%:C &%*+ +,%0:C *++C %C +C &,%+)0C+C#):C +C *C*C+&C*0C++CC *C%&+C C,*C *C#0C# -*C&%9C#+&,C C.*CC$%C. +C/'+ &%#C -$%+*:C C%-)C&*+C&,+C *C -$%+C%C &%+) ,+ &%*C+&C *C&$$,% +0C%C*& +0C +C#)9CC.*CC* #%+C -)C.&C.*C )))C +&C 0C *C '&'#C *C +C #&&C < )&"&=9CC')&- C*#+)C+&C$%0C %C *C &$$,% +0:CC*+,)C++C%%&+C* #0CC &)&ĴC%9C &C $&*+C '&'#C )&$C *C *++:C C )')*%+C C ,% (,C -& C &C &,)C %C &#%**9C %+&)C .) &C .*C C # -#0:C#,#+ -C%C&,*C')*&%9C C%C *) C $C*CC$%C&C##C**&%*C.&C.*C #.0*C&%C%+:C-&#C%C&$&)+#C %C %0C &$'%0C C &,%C $*#9C *C +C .*C ,%+ $#0C %C ' %,#9C C #+C *C 

    

              

  


  

         $*&*$B *B Ĝ BB+"*/B ($)B -""B $%+$*(7B %""%-$B*B$*(%+*%$B%B*B )"))B &%"/B /B *B $*("B $!B %B (B 9:7B *B %+)B %B &()$**,)7B )B (*B **B *B&%"/BB#&"#$*B$B&))6 )"))B &%"/B #$)B B )%*/B $B -B &+())B %B %%)B %(B )(,)B (B #B /B (*B(B%(B"*(%$B+$)B*($)(B(*(B *$B)B%(B'+6B%(B$)*$B$B(B )%B #$/B &%&"B &*(%$)B *B +*%#*B ""(B $)B9 :7B%$B"/B))6 %()$B *B Ĝ BB+"*/B ($)B -""B $%+$*(B-*B*B$*(%+*%$B%B*B&%"/7B !++B %(7B (&()$*$B %%(%?))? -B"-B("B%$)**+$/B%B+B **7B $B 53B %*()B $B B #%*%$B =B %(B $*("B$!B%B(B9:B*%B#&"#$*B *B )"))B &%"/B $B &))>7B ""B %$B *B &.B $!B *%B #&"#$*B *B )"))B &%"/B $B)*)B#%,$B(%#B)B)B*%B)B$B B$""/B )"))7B %##$)+(*B *%B ,""B *$"B$BB$$"B$()*(+*+(B*BB )*6 &B""/7B %(B )B **B *%B (,B ,"%&#$*B $B #%($)*%$B $B *B &/#$*B)/)*#7B$B"$B-*B(<)B,)%$B 3131@31B %"B %B $B #%$)*B *B 31B #%)*B ,"%&B%$%#)B/B/(B31317B$BĜ BB$*B $B #%($B &/#$*B )/)*#B )B &%)*,"/B %(("*B -*B %$%#B ,"%&#$*B $B !/B$*%B*B$"#$*B%(B%$%#B(%-*6 +(*(#%(7BB)B**B+$"!B*B$*("B $!)B $B ,"%&B -%("B )+B )B ("B )(,)B %B B $B $!B %B $"$7B *B (B$*("B)BB"(B)0B%B$%(#"B )*%(B$B**B*B#%(&/B%B %)B**B (""/B ,()B (%#B %*(B )**)B $B (B $B #/B $%*B B +)B )B B %##$)+(*B .#&"B%(B%*(B&(*)B%B*B$*%$6 B B **B )"))B &%"/B )B $%-B &(*B$B(B)B&%))"B#&"*%$B %B%)*B),$B$B*BB$$"B)*%(7B+*B%)B $%*B$))("/B#&"/B("B)*%(B(%-*B$B %)B$%*B,B+#$B,"%&#$*B)BB%+)B %B$B%$%#B,"%&#$*6 B "-#!(B (+B **B # %(*/B %B (*"B $B %##("B &/#$*)B (B #B $B)B/BB"(B&($*B%B*B&%&+"B -%B (B *%*""/B +$$!B $B -%B #/B B &()+B/B*B(B%B"%)$BB-%&&$B *(B&($*B%(B565B&($*B%B*(B)")B$?B %(B *B -%"B +)$))B *%B %(B #%$/B $B (#$B+$$!6 B ")%B &(/B *B %+)B *%B +(*(B +(B B *%B (#%,B *B ()B $?%(B "#*B %$B "/B+#+"*,B-*(-"B$B&%)*)B*%B $%+(B)#""B+)$)))B$B($)7B)B )B$B%$B%(B $)*()7B&(*#$*B$B $)7B )6 &!$B $)*B *B #%*%$7B ##(B (&()$*$B !+(?+#B ("B %$)**+$/B%B$+B**7B##$+"B #B )B($)B)%+"BB$$%,*,B$B**B *B)"))B&%"/B-""B($B%+*B$$%,*%$B $B*B$!$B)*%(B$B/B.*$)%$B#!B *B%$%#/B*%B%#B)*(%$(6 *(B !&*)%$B (&()$*$B !%!%@ %B ("B %$)**+$/B %B %B **B -%B )&%!B "#%)*B $B *B )#B ,$B $%*B **B #&"#$*$B *B &%"/B -""B "&B +(B $)+(*/B $B "&B $B ),$B *B +"*+(B %B ($)6 %($B *%B #7B /B )*%&&$B *B #&"#$**%$B %B *)B &%"/B *B -""B +$-ĴB$"/B "&B $B )(,$B *B &+(&%)B %B #%$/B "+$()B $B *%)B **B )&%$)%(B ,%"$6B =$B (#$")B !$%-B **B /%+B !&B #%$/B *B %#7B *B *$$/B %(B $B $()B$B(#B)B*(6BB)"))B&%"/B )B )%#B ,$*)7B )B ($)B *$B *%B )&$B #%(B +)B */B "-/)B ((/B #%$/6> BB(#B B *B-%+"BB(""B**B*BBĜ **B*B)%$B&)B%B*B)"))B$**,B $B +"/B27B31246 &+*/B%,($%(7B&(*%$)7B7B+$B

#%7B%$B(#B*)7B)/$B**B*B&"$$B .*$)%$B%B*B)"))B&%"/B*%BB,B)**)7B )B-""B)B*B("B&*"B((*%(/B9:B (%#B +"/B2B)*""B%")6BB)**)B*%B#&"#$*B *B )"))B $**,B $"+B ,()7B $%7B $#(7B+$B$BB)B-""B)B*B6 %($B*%B #%7B*B)**)B$B*BB *B(*%$6B*B-B-%+"B%B$B +"/B)B *%B"%%!B*B*%)B%*(B#(!*B"+)*()B-(B "(B#%+$*B%B,%"+#B)B*($)*B$BB *#B*%B %)6> *B)B$%B#%(B$-)B**B(B)B %$B *B "+B %B %+$*()B #($B "*(%$B &/#$*B )/)*#B -*B *B $*(%+*%$B %B B )"))B &%"/6B *(B )B *B $-)B **B *B &"%*B&)B%B*B)#B)B)*(*B$B %)7B + B$B)%#B%*(B)**)6 +*B*$7B*)B#/B%$"/B&&"/B*%B*B"*B$B *B$"*$B$B*%)B-%B(B&(,"B *%B!$%-B)%#%$B-%B!$%-)B-*B*B&%"/B )B""B%+*6 B $B %(B *B )"))B &%"/B )B $B #&))B /B *B B -%7B %$B #$/B %)%$)B,B.&())B)(%+)B%$($B**B *B ($B %$%#/B )B *%%B ,"/B )@ %($*B$B*($)*%$)B%B%%)B$B)(,)7B B,"%&#$*B-B)B)$B)BB$*%$B*%B "%"B *($B %$)($B (<)B #*%$B *%B B #%$)*B *B *%&B 31B %$%#)B %B *B -%("B/B*B/(B31316 )B&%"/B)B")%B*(*B*B(+$B*B +B ,%"+#B %B )B *($)*%$)7B -B #&%))B *(#$%+)B %)*B %$B *B $!$B )*%(B $7B %$)'+$*"/7B *B +)*%#(7B $B *(#)B%B)B#$#$*7B('+$*B&($*$B %B+(($/B$%*)7B+(($/B)%(*$B$B)B #%,#$*)6B

-(B %)$B +)B %B *B "(B ,%"+#B %B )B*($)*%$)B$B)%#B%B*(B# %(B*)6B B .&"$B **B $B %((B *%B ,B *B *(*7B*B&.B$!B$B"$()BB"(/B (-$BB(%B#&7B-B)B$B%""%-B #*+"%+)"/6 =B (B (/B *%B (%""B %+*B *%B *B ).B %*(B )**)B$B*(B-%+"BB$%B$B$B*6B B(B$%*B)*$B*B%"B&%)*6BB,BB (%B#&7B-B)B$B%""%-B$B-B(B +""/B&(&(6> *B -""B ")%B B (""B **B *B )"))B &%"/7B-%)B#&"#$**%$B$B$B %)B $B $+(/7B ")*B /(7B )B #B *B (+$B *B %#$$B %B )B $B *B )/)*#6B B &%"/B)&B)B&$"B()B%(B$,+")B $B %(&%(*B %($)*%$)B **B -$*B *%B -*(-B %(B "%B )B %,B &()(B "#*)6 $(B *B &%"/7B *B B &B *B "/B+#+"*,B)B-*(-"B%(B&%)*B "#*B%(B$,+"B%+$*)B*B5117111B&(B /B $B 4B #""%$B &(B /B %(B %(&%(*B %+$*)6

#%B B $B *B B()*B &)B )8B =$B -B *"!B %+*B $*%$-B (%""@%+*7B -B (B ")%B $B (+"B *%B $)+(B **B -B #!B +)B%B()%+()B$BB)#(*B-/6B)B%)$<*B B%-B $B *B )#B ,%"+#B $B ,(/B )**B %B

       

  

          

         

+*B /%$B ""B *)B )B *B &*/B %B ($)B*%-()B$!$7B,$*B%B-B )B"($B$B*B*B**B%+*B%BB&%&+"*%$B %B%,(B251B#""%$B&%&"7B*B$!)B$B%$"/B "/B"#B*%B%+*B34B#""%$B$!B%+$*)6 %B())B*)B)%(*""7B*BB)B)$B *B)"))B&%"/B)BB#$)B%B($$B*B $%(#"B )*%(B *%B (!%$$B $B *B B$$"B )/)*#6 %-,(7B *B +(B %B +$(*$*/B )+((%+$$B*B&%"/B())B'+)*%$B%+*B *B B$$"B (+"*%(<)B ($))B *%B &+()+B *)B*%BB"%"B%$"+)%$B$B,B)+))B -*B *6B $B *7B #$/B (B "(/B &(*$B "+(B %B *B )#B ,$B *(B %$,*%$B **B (B )B &+ĴB$B *B (*B %(B *B %()B /B $*(%+$B *B &%"/B -"B *B )B $%*B ())B *B $()*(+*+("B ""$)B $B*B%+$*(/6 )B B (#$(7B B )"))B %$%#/B %(B $B @&/#$*B)/)*#B)BB)*+*%$B-(B*(B)B "ĴB"B%(B,(/B"%-B)BB%-B$BB,$B)%*/7B *+)B ,(/B &+()B $B *($)*%$B -""B B #B*(%+B"*(%$B$$")7B.#&")B %B -B (B (*B *7B "*(%$B +$)B *($)(7B #%"B &/#$*)7B #+"*@+$*%$"B )7B $*($*B $!$B $B B )$B$*B $()B $B &%$*B %B )"B 9:B &$*(*%$B $B+)6B $B %*(B -%()7B *B )#&"/B (()B *%B *B -)&(B &&"*%$B %B %#&+*(B *$%"%/B$B*BB$$"B)/)*#6B/#$*)B +$(B*)B$-B)/)*#B-""B($B(%#BB")*B %B %&*%$)B )+B )B '+)7B -(B *($)()7B *B $B (*B ()7B %$"$B *($)*%$)7B $B#%"B$!$6B )B (%#B *B &B %$B #$#+#B "/B )B-*(-"B$B"%#$*7B-B-)B ("(B &+*B *B 2517111B %(B $,+"B $B 2B #""%$7%(B %(&%(*B $**/7B *B -%"B ))$B %B *B )#B )B *%B $%+(B *B +)B %B "*(%$B )/)*#B %B &/#$*B $B *B %+$*(/6 %-,(7B $B -*B &&(B *%B B B ()&%$)B *%B &+"B %+*(/B %,(B *B -*(-"?"%#$*B&7B*BB($*"/B )*B (%+$B /B $()$B *B #$#+#B -*(-"B (%#B 2517111B *%B 5117111B $B **B%B%(&%(*B$**)B(%#B2B#""%$B*%B 4B#""%$6 B**B)B*B#/7B*%)B-%B(B&))#)*B %+*B*B-%"BB%BB)"))B%$%#/B $B(B)*""B,B#&"B()%$)B*%B%"B%$B *%B *(B "7B $%*B +)B *B &%"/B )B $%*B &"+)"B $B *B ("B )$)B %B *7B +*B +)B *B&(%#%*()B(B,$B(%%#B%(B%+*)B$B -%(!"*/B%B*B$B(6B +ĴB$B)B*B,(%+)B""$)B-B ,B$B$*BB)B&%))"B#&#$*)B *%B *B )+))B %B *B )#7B *B ","B %B -($))B %+*B *B &%"/B )B %#B B # %(B)%+(B%B%$($6 &&($*"/B %(B ()%$)B ,$B *%B %B -*B &(&($))7B *B &"%*B &)B %B *B )#B )+"B*%B*!B%ěBB$B $+(/B-)B)*B *%B (B 42)*6B )B $%*-*)*$$B #+B )#)B $%*B *%B ,B $B %$B $B *B (B %B -($))B$B$"*$#$*B*B*B$))(/B '+(*()B,$B)B*BB&"$)B*%B#&"#$*B *B&%"/B$*%$-B*)B/(6 "B*BB#/B,B*!$B)%#B)*&)B /B &"$B ,(*%(")B $B )%#B $*%$"B ")B $B (+$$$B $")B %$B (%B $B *",)%$7B *)B &&(B $%*B *%B ,B (B *B #$B *(*)B %B *B &%"/A*B # %(*/B +$$!B&%&+"*%$6 B(+("B-""()B)#B%+*B%B*B'+)*%$B $B B )*+*%$B -(B *B # %(*/B %B *(()7B (*)$)B$B#(!*B#$B$B-%#$B$B*B */B(B)*""B$B*B(!B%+*B*B&%"/6 B"%*B%B&%&"B,B""$B,*#B*%B(#B (%(/B ĴB!)B -"B %$B *%B &%)*B %(B -*(-B "(B )+#)B %B #%$/B (%#B *B $!6 +*B-*B*B#%,B/B*BB*%B*($)%(#B *B %$%#/B *%B B )"))B %$7B ""B *B )*())B %B'++$B$B*B$!7B%)*B%B*($)&%(**%$B $B *B $(B %B ((/$B "(B )+#)B %B #%$/B %+*B -""B &%))"/B (+B $B /%+B $B ,$B +/B $B )""B +)$B "*(%$B $!$B&(%+*)6 %""%-$B*B$*(%+*%$B%B*)B)"))B &%"/B$B(7B%$B,B*%B-*B%(B)%#B *#B *%B )B B *B $B -%(!7B +)B B %%B $+#(B %B (+("B -""()B ()B -(B *(B (B$%B$!)7B)%B*B'+)*%$B)B-*B)B*(B %$($B-*B)"))B&%"/7B)$B*/B+)B *%B((/$B*(B"(B)+#)B%B#%$/B$B)!)6
  

   

  

 

 $ ! !& " && "! ! ! !""* !&"$ "$& * "$"  !" "$& ! !"'!&$ )& %& "'$!%&%!&))$$% !"! $!%%'%!&!%'%"$$'#&"!!%%!& $"%%$#&!"#"&!%$" "!#"&#$&* &"!"&$&$&"&!""("# !& !&"'!&$*&  

)%&$+ $"##&+ !+ + + + + + + + + + + !+ + !&+!+ + ++++ !%+ + +++++++ + + !+ + + + + ++ +ě+&+ + !+ + ++++ !+ &+ + + !+ !++( = 9= (= '= (&)= ((= "= 1/009= = +#"= (#"=(#=(="(=#"=(=$ (#&!= #= (= #)&= &(-9= 9= "= ((= -= !&= 1/009= = !$= (#= (= (#"= #"&''= #= &9= = "= (= &'#"= '= #*#)'8= #!= #= (!9= = ""#(= ' #'= &8= #!= $#$ = +"(= (#= &)"= "-#-= #+"8=

-="-="=(=1/00= (#"=+'= *"=*&-=#"("(#)'8=(=+'=#*#)'= ((=(=$&(-=&&-=+'="#(="=!-= ')$$#&(="="=(9="=')$$#&(=#=!-= "-8 = #*&"#&= ("= = '= #+"= "(=)(=)'=#=(=&''&##('= ')$$#&(=((==9=(=+'=*&-=Ĝ ==) (= #&= != (#= $&#!#(= ((= "(= #&= ((= $#'(#"9= "= #= #)&'9= = +#"= (= (#"= #*&+ !" -8= #)= "#+= ((8= "= (= ("= #*&"#&<'= "(= !$= (#= 9= "= = +#"= (= (#"= "9= #*&+ !" -8="="=(=#)&'=#= (= (#"9=='#*&=((==+'== '(&"&="=(=$&(-8==#&)='= "==+='-'=((=+"=-#)=&= =)'(=(#==$&'#"9="='=#)'="= ='='#+"=-#)=(==#=(=-!= #&=-#)&=! 9=(-=&=( "=-#)=((= (='=(!=#&=-#)=(#= *8=='#*&= ((==+'="#= #"&=$&(=#=(=$&(-= "= = != '#!= &$&'"((#"= (#= '#+= !-= ''('(#"= (#= (= $&(-= )(=(='!=((=(=)') =!=((= $# ("'=$ -=!="(#="="== ="#=#=(=(=(!=("=(#= *9= '#='=(#==& *"(="=(#== =(#= *&=(=*"'=#=!#&-=(#= !-= $#$ = ((= (= !8= = = "#= #= ("= (#= !$= &#!= #)&= &(-= (#= (= = "= = ("= (= +'= #"=(&#)=(="#&! =$&#)&8 ='=(#="=$#$ =&#!=!#*"9= =("=(=+ ==)"&==-#)=*== +=((='-'='#!#-=""#(= *= )'=-#)=&="-"=')==$&'#"= '= )"!"( = )!"= &('= "= = ("= (= #"'(()(#"= &#"''= (= "=#&=$#$ =(#=!#*=&#!=#"=$&(-= (#=(=#(&='="'&"="=(#"=56= #= (= &"= #"'(()(#"8= = ("= ((= $&#*'#"= '= %)(= "#)= (#= "')&=((=!#*!"(=&#!=#"=$&(-= (#= "#(&= '= "#(= &*# #)'8= '= #&= # #-9= = +"(= (#= '')&= -#)= ((= = != "#(= #"= #= (= $#$ = +#= !#*= &#!=#"=$&(-=(#="#(&=#&=!(& = &'#"= #&= )'= = +"(= (#= = "= = $&() &=$#'(#"8==*='"== #(="= 9==*="=(&#)=(=!= ,$&"="==*="="=(=* = '&*9='#=(=('= * 9==("=="#+= +(='=##=#&= &"'="=+(= '= ##= #&= !-= #"'(()"-8= "= =

'= "-("= ((= '= (= *&"= +(= !-= #"'"9= (= *&"= +(= (= "(&'(= #= !-= $#$ 9= = ("= = '#) = = # = "#)9= = '#) = = #)&#)'="#)=(#=(=!-='("= "==("=((=+'=+(==8 = ("= (= $&#*'#"= "= (= #"'(()(#"=((=" '=#"=(#=!#*= &#!=#"=$&(-=(#="#(&='=%)(:= '#= = #"<(= ("= "-("= '#) = = #"= (#= &'(&(= $#$ = &#!= !#*"= &#!=#"=$&(-=(#="#(&8 )+ + !+ + !+  + '+ !+ + +  &+

 + Ĵ++ + + + !+ + + + * + + +  + + + ++!&+ &+ + + + + + + !+ + + + + +  + + !&+ + + + + + + + + + + &+( + 9= ("= '"= "= ("# #-= '==+# 9==("=+=&="#(='&#)'= '= = "(#"9= '= &= '= '"= "= ("# #-= '= #"&"8= *"= (= '#= = ("# # -= *"= #)"(&'9==-#)="#+=(=$&"(= #= = ((= '= #!!Ĵ== (#= '"= "=("# #-9=-#)=+ ==!.8= (= += #!!(= (#= '"= "= ("# #-= '= #)(= /8//0= $&"(8= "='=#!!Ĵ="=#)(=/86=$&="(8= =="=&!"-=&=#!!Ĵ="= #)(=(&=$&"(=#= =(#='"= "= ("# #-8= = #= -#)= + = '= ((= += &= "#(= '&#)'9= "= "= ("# #-= '= "#(= #"'&= '= "= #"#!='(#&9="=(&='="#=+-= -#)= "= (&"'#&!= -#)&= #"#!-= &#!= &#= '= (#= "= ")'(& = #"#!-= +(#)(= )'"= '"= "= ("# #-='==(## =8 ===-#)= ##=(=(9=(&='="#+&= "=(=+#& =((=-#)=#='"="= ("# #-="="="* #$8==!=')&= -#)= "#+= +(= = !"= -= "* #$8= "= #(&= #)"(&'= '"= "= ("# #-= '= #&= &#"(#"= "= "= (9= )"&= (= &'"-9= '#= ((= (= + = *= %)(= )""9= '#= '= (#= *= (= '(#&= (= *' (-= "= ("= (= $# ( = + = '#) = = (&= -= (= &'"(= (#= )'= '"= "=("# #-=(#=&*=(=#"#!-8= )(= += &= "#(= #"= ((8= "= "=("# #-='='( ='"='=='# = '(#&8=

 

= #-9= "= '= (= '#"= &'(= #"#!-8= = = = (#"= #= &"'= (#= "= "= 07749= +"= = +'= '( = "= (= (#" = "-= #&= "= "= ""&"= "&'(&)()&9= = "= = "#+= +(= (-= &= #"8= = *= #" -= 06= &'&= "'(()('= )"&= '"= "=("# #-="= &="=$#$ = &='-"=(-=&=(##=!"-8="=#"= $&#*"= #"= "= "9= (&= &= 37= &'&= "'(()('8= "= = +"(= -#)=(#=#="=#=-#)&="*'((#"8= ##= (= "9= #+= !"-= &'&= "'(()(';= = *= #" -= 06= "= += &= (&-"= (#= $&)"= (!= #+"8= (= !"'= += &= "#(= #!!Ĵ== (#= '"= "= ("# #-= ((= += "= )'= #&= #)&= #"#!= * #$!"(8= #=(='')=#=(=!#)"(=#=!#"-= #!!Ĵ=9= +"= -#)= #!$&= (#= #(&=#)"(&'=#=(=+#& 9=+=*= "#(= #!!Ĵ== '"="(= !#)"(= #= !#"-=(#=(=* #$!"(=#='"= "= ("# #-8= "= '"= "= ("# #-="==)'=(#=()&"=("'= &#)"8= = ("= "= += &= "#(= '#+"=#!!(!"(8 = (=!=*=-#)="=,!$ 8==#"<(= "#+=+(&=-#)=*=&=#)(= !#)'= &= #&9= (= +'= = (= & = "'(&-= #= "= "= "# #-= &8= (= +'= (= & =

"'(&-= #= "= "= "# #-= ((= $#"&= (= )'= #= '#&)!= "= #&"= (#= != &= "'(= #= (= !$#&(= & -8= = &+&-=

       

       

")'(&-= +'= *&-= #$$#'= (#= (9= (-= #!$ "= ((= (&= !"'= + ="#(== =(#=)'(=(#='#&)!= "= #&"= )"( = &'"(= )')"=

'"#= = (#= $)(= #+"= '= (= "= '= (-= *= (#= )'= (8= #-9= -#)= "= !"= #+= !)= !#"-= "=(&!'=#=#&"=,"=((='= "= '*= "= (= &+&-= ")'(&-8= (= +'= ("= #)('= ('= #)"(&-= #&= $#$ = (#= ('(= +(#)(= *"= (= = =((=(=+'=!="= &="= (=+'=&(='=#"=#=(='(=&'="= #"=#=(=(&=&'8=(=+'=("=((= (=+'=$(8= =#)="=!"=#+=!)= &= '="='*"=&#!=(=!$#&((#"= #= &+= !(& '= "= (= &+&-= ")'(&-8= #+9= += &= ( "= #= ''*= &9= (= +'= * #$= "= '"="=("# #-8= (=!=)'=(= ,!$ =#='$9=(==&'(=')*"(#"= +"= += '(&(= '$= ("# #-= +'=)'(=#)(= 04=! #"8=='(&(= "= = &##!9= )'(= #"= &##!8= = "&(= '#!= '(ě== &#!= (= & = "'(&-= #= "= "= "# #-8= = +&= 219= = #= )'= + = = "= (= &##!= "= (= !#&""= "= ("9= = + = = "= (= (&"##"8= #-9= *&-#-= +"('= (#= = "= 9= += *= = $# -= "= +("= ((= $# -9= (&= &= $&#&!!'= ((= += *= "= # #+"="=+("=((=$&#&!!9= +=&+=(=14=-&= )$&"(=#&=(= '$= "-= (#= # #+8= (= '= +-= -= (= (!= = +'= *"= (= '$= "-9= += +&= '&= '= (= '('(= &#+"= '$= "-= "= (= +#& 8= )'= +("= = *&-= '#&(= $&#=#=(!9=+=*=#"='#=+ = "= *= #"= '#= !)= "= ) "= $(-="="=) "='( (8 ====#)&='( ('="=(=#&(9= #"= '= (= #!!)"(#"= '( (9= ("=+== &==1="= &= =="= &= 

=08== =0=+=+'='"=(#= '(=#&= =*= -&'= '(= #&= (= -&'8= #= "'+&=-#)&=%)'(#"9==("=+=*= = '$= $# -= "= += *= 14= -&'= )$&"(= +("= ((= $# -= "= +=


   

   

  '6 +!$%#6 %).6 #6 ))6 '6 #6 6 )# 6 ,)6 )"46 ,6 ($*!6 6 $#6 $6 )6 ()'$#()6 #6 "$()6 '$#(6(%6#.6#6'3 ' ' ' ' ' ' $'  ' ' ' ' ' ' ' '

' $'

$' ' ' $' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' '

'  ' $'  ' ' ' ' '

' ' #' ''' % ' !!46 ,6 +6 ),$6 "(6 ()!!)(46 ))6 (6 '6 6 6 #6 '6 6 13)6 (6 6 )$$!6 ))6 #6 6 %%!6 .6 #.$.6 ))6 #$,(6 $,6 )$6 *(6 )36 #6 )6 %%!)$#6 '46 )6 (6 #$)6 6 ))6 (6 '(%$#(!36 $'6 #()#46 #6 )6 "!)'.46 )6 "!)'.6 #6 '&*()6 $'6 "(6 $+'#6 #.6 %')6 $6 )6 $*#)'.6 $'6 $+'#6 #.6 %')6 $6 )6 ,$'!6 ,'6 )6 (6 $%')$#(36 #6 ).6 '&*()6 $'6 )46 )6(/46)6'($!*)$#(6#6+#6)6 !+!6$6,6).6,#)6)6"6)$6 6%'$((46)6,!!66#6$+'6)$6 )"36)6(6#$,6!)6)$6)6"!)'.6)$6 *(6))6"6*(6)6#.6".6 #$)66%'+.6)$6$,6).6'6$#6)$6 *(6)366,!!6(.6))6 '#(6($*!6 )*!!.6 %)'$#(6 )6 *(6 $6 )(6 "'(366.$*6$6#$)6+6#$*6 %).6)$6*)!(6)"46 6#6 !%36 $$ 6)6)6((*6$6'*!)*'46 .$*6#6*(6()!!)6"'.6)$6((((6 ($"6 !!(6 #6 6 %')*!'6 '$%6 #6 6 .'36 #6 ,)6 ))46 .$*6 #6 6 )$6 %!#6 46 $,6 "*6 .$*6 '6 $#6)$6$6"$'6$#6(!$(46)$6()$'6)6 -(((6 $6 .$*'6 '#(46 $,6 "*6 )$##(6 .$*6 '6 $#6 )$6 -%$')36 )6 ,!!6 +6 .$*6 !$()6 %!###36 $*6 #6+#6*(6)6)$6((((6)6!)6$6 .$*'6 '$%(6 ,!6 )6 (6 '$,#36 $*6 #6 *(6 "'.6 )$6 ((((6 )6 !)6 $6.$*'6'$%(6)$6#(*'6))6.$*6+6 !).6 .!(36 $*6 #6 *(6 )6 #6 )6 $#()'*)$#6$6'$(366 #$,6))6.6 )6 )"6 6 ,(6 !+#6 46 ,6 6 )$6 $#))6 6 #(6 $"%#.6 *!#6'!,.(36 6 %'$+6 )"6 ,)6 '$*)(6 ($6 (6 )$6 )'"#6 )6 ,.6 )6 '!,.6 ($*!6 $!!$,46 ($6 ))6 ).6 +$6 (Ä´6!"#)46 )$%$'%6 ((*6 ! 6 "$*#)#6 #6 )#(6 ! 6 ))36 6 +6*(6)6$'6#(*(6#6)(6$*#)'.36 #6'$46).6+6)6 46).6%*)6 )6 6 #6 .$*'6 '6 #6 .$*6 #()!!6 )6 6 '$"6 .$*'6 %$#)6 $6 ) 6 $Ä&#x203A;66 ))6 )(6 (6 .$*'6 ()#)$#6 #6 (6 .$*6'+6!$#46)6,!!66)!!#6.$*6 )*'#6)'6')46!)6$'6$)',(36$46 )'6'6($6"#.6)#(6))6.$*6#6 *(6)6()!!)6)$6+36)6(6)$(6 ))6'6*(#6)6))6,!!6%%!.6)36#6 )'"(6$6%$,'6#6)(6$*#)'.6)$.46 .$*6 #6 *(6 ()!!)6 )$6 )'"#6 $,6 .$*6 #6 +6 %$,'36 #6 )46

)'6(6'!.6#.)#6.$*6,#)6)$6 $6 ))6 .$*6 $6 #$)6 #6 )6 ()!!)6 "'.6 )$.36 #)!.46 )'6 ,(6 )(6 ((*6 $6 ()'*)$#6 #6 6 #6 ,6( 6)6(%6#.6)$6%'$*6 )6"6$646$,6)6,(6$'6 #6)'6#6.$*6$*!6(6))6)'6 ,(6 6 !$)6 $6 -')$#36 $46 )6 (6 !)6 $'6 *(6 '#(6 )$6 %)'$#(6 )6 (%6#.46+6)"6(%6)$#6 $'6,)6).6#6#6)#46).6,!!6 %'$*6)6$'6)"6)$6%%!.3 ' ' '  ' ' ' ' ' ' ' ''' #' ''' ' ' '!"""$'' ' ' ' 

$' ' ' '  $' ' '  ' ' ' '  ' '' '' '' '' '' '' ''#'' ' '' ' $' &' ' '  '  ' ' ' ' ' ' '' ' ' '  ' ' ' ' ' ''% ' )6 "6 )!!6 .$*6 ))6 )6 )$#!6 (("!.6(6#$)6#6$#(*"6.6 )(6 %'$!"6 #6 6)#6 $''*%)$#36 6 +6 )'6 '"(6 $6 $+'#"#)46 )6 !(!)*'46 )6 -*)+6 #6 )6 *'.36 6 $*'(46 ,6 #6 )6 !(!)*'46 ,6 +6 $*'6 $,#6 '$!(6 )$6 %!.6 *)6 )'6 (6 6 "')$#46 )'6 (6 6 !")6 )$6 ,)6 6 $6 )6 '"(6$6$+'#"#)6#6$36 6$*'(6 .$*6 #$,6 ))6 )6 -*)+6 %$,'6 '((6 #6 )6 '(#.6 )#6 $)'6 *#)$#'(36 $,46)'6(66!")6)$6 ,6)6 )$#!6(("!.6#6$3 6 6 )6 "6 +6 .$*6 #6 -"%!46 )6 )$#!6 (("!.46 )6 #)6 #6 %')*!'6()6*%66$""Ä´66)$6!$$ 6 #)$6)6(!(6$6$+'#"#)6%'$%').6 *#'6)6 6#6,6"6$*)6,)6 $*)6 206 '($!*)$#(6 %%'$+6 .6 )6#)36.6,'6'''6)$6)6 -*)+6$'6"%!"#))$#46*)6*%6 )!!6 #$,46 6 $#5)6 )# 6 #.6 $6 )"6 (6#6"%!"#)366.$*6(46)6 ,.6 #6 ,6 )$(6 %'$%')(6 ,'6 ($!46.$*6,!!6%).6)(6$*#)'.36.6 ,'6 ($!6 #6 +'.6 *$*(6 ,.(6 #6 %'$(((6#6+#6+6)"6$*)6)$6 )$(6*(#6)6%'$%')(6#6*$*(6 ,.(6!($36 6 6 6 .$*6 !$$ 6 )6 )6 $! (,#6 #*()'.6 #6 $(46 )6 ,(6 $#+')6 )$6 6 ,'$*(6 ,6 ,(6 #$)6 )6 #)#)$#366.$*6!$$ 6)6$ *)6#6 ($"6 $6 )6 $)'6 ()!6 #*()'(46 ).6 '6 %'(#)!.6 #6 *(6 $'6 $)'6 %*'%$((6 +#6 )6 &*%"#)6 #()!!6 .6 )6 '!6 $+'#"#)6 #6 )6 "$'*#6 ()!6 #*()'(6 +6 #6 ')6 ,.6 .)6 #6 "$()6 $6 )6 #()#(6 $6 $*'6 #$*#)'6 ,)6 )6 ($6 !!6 *.'(46 ).6 ((*6 %%'(6 %*'%$')#6 ))6 ).6 %*'(6 )"46 ($6 ,6 $6 #$)6 +6 )6 %$,'6 )$6 "%!"#)6 )#(46 ,6

      

                  

#6$#!.6'$""#6$'6-*)+6)$6 "%!"#)3 6 !($6 !$$ 6 )6 )6 (6 $6 %#($#6 ("46 ,'6 #6 #+*!6 ,(6 *(6$6" #6,.6,)6!!$#(46 "(%%'$%')#6!!$#(6$6#'366 6 $*'6 ()46 (6 6 #)46 ,6 #+)6 "6 #6 6 '*(6 )$6 $"36 %6 )!!6 #$,46 ))6 '$$ 6 (6 ()!!6 )6 !'6 #6 6 "6 (*'6 ))6 ($"6 %$%!6 #6 )6 -*)+6 #$,6 ,'6 6 (6 #36 6-*)+6(6%$,'6)$6''()6"46 +#666(6$*)(6)6$*#)'.46.$*6 #6 *(6 #)'%$!6 )$6 ''()6 "36 '6 ($6 "#.6 -"%!(6 ! 6 ))46 ($"6 $6 )"6 .$*6 #$,6 #6 ($"46 .$*6 $#5)6 #$,366+6)'6$*'6()6)$6 " 6(*'6))6,6((()6 '6#6 '#6 $+'#"#)6 #6 )6 "!(6  !!6$''*%)$#6#6)'6(6#$)#6 ,6 #6 $36 $46 )6 (6 ($")#6 $'6 !!6 '#(6 )$6 !$$ 6 )6 #6 ".6 %'$Ä&#x203A;6'6($!*)$#(366+6+'.6, 6 #())*)$#(36 6 6 #())*)$#(6 '6 #$)6 $%')#6 $'#6 )$6 )6 #$'"(36 $*6 #6 !,.(6 )6 ,.6 ,)6 #.)#6 #6 )(6 $*#)'.6 $#46 6 .$*6 +6 )6 ')6$#))6#6),$466.$*6+6)6 "$#.36 $6 )(6 '6 )6 !"))$#(6 ))6 )6 )$#!6 (("!.6 (46 )6 )$#!6 (("!.6 (6 #6 +'.6 )+6 #6 ($,#6 $#'#6 $#6 )6 !+!6$6$''*%)$#6#6)(6$*#)'.6*)6 )'6 (6 #$)#6 ,6 #6 $6 *(6 '$""#)$#(6 #6 '($!*)$#(6 #6 $#!.6 6 "%!"#)6 .6 )6 -*)+36 !!(6 )$6 6 $''*%)$#6 #6$#!.66((#)6.6 '6 '(#)46 ($6 6 ).6 '6 #$)6 )'46 )6 #!#6 #+'$#"#)6 $'6 *(6 )$6 $#)#*6 )$6 %*(6 #6 " 6 (*'6 ))6 ,6 Ä´6 6  #6 ()'$.6 ))6 "$#6 !!6 $''*%)$#6,!!6#$)66)'63$6"46)6 (66"$'6)#6$'6*(366"6))6 ,6 +6 $*)(6 )(6 $*#)'.6 (6 +'.6 366#46)'6(66!$)6$6$''*%)$#6 #6)6$!6#*()'.6#6))6(6)6"#6 ().6$6$*'6'+#*366,!!6$#)#*6 )$6$6$*'6()6*#'6)6*#6#6 (*%'+($#6 $6 )6 #)6 '(#)46 ,$6 !($46 (6 ($,#6 $#'#6 $'6 )6 !+!6 $6 $''*%)$#6 #6 )(6 $*#)'.36 (%)6,)66+6"#)$#6'46 ,6 ,!!6 #$)6 '!#)6 #6 $*'6 Ä&#x203A;6$')(6 )6 6)#6$''*%)$#6#6)(6$*#)'.3 ' ' ' '  $' ' ' ' ' ' ' ' '$'' ' ' ' ' ' '  '  '  ' $' ' ' '  ' ' '

''' '' #' ' ' ' ' ' ' ' ' '  $'' '' ''

'  

  ' $' &' '' '  ' ' ' Ä&#x203A;' ' '

 ' ' '  ' ' ' ' ' 

' ' ' ' '' '''  '  % ' 6 ,#)6 )$6 )!!6 .$*6 ))6 '()')$#6 $6 #.6 %$!)!6 %').6 (6 6 %'$((6 #6#$)6#6+#)36)6(6#$)6($")#6 ))6 ,!!6 %%#6 #6 6 .46 )'6 '6 %'$(((6 #6 6 #6 ((*'6 .$*6 ))6 )6 "''6 $6 )6 46 46 6 #6 6 #)$6 )6 !!6 '$'((+6 $#'((6 (6 $#6 $*'(36 '6 (6 #$6 $*)6 $*)6 )6 *(6 )6 6 (6 ")6 !!6 )6 #(('.6 '&*'"#)(6 $'6 '()')$#36 6 )# 6 %$%!6 "(*#'()$$6 )6 #)'"6 '"#6 $6 6 ,#6 6 (6 ))6 6 (6 '()'36)66(6,(6))6)6 6(6")6!!6)(6&*!6)$#(6#6 6)# 66"6))6())"#)6,#6  

 
  

   

          

   '$(A (A (A ((A '#!A $&#(#"'('A "A (A $# ( A !$''A "A (A *&'A ((A #)'A #A ''! -A &A '( A (&(""A A&A "A &!'(#"A "A'$(A#A(A) "A#A'(#"'A(A(A#"*#-A #A#*&"#&A)A#(!A!A"A (A#)&A#&(&"A#*&"#&'A+#A$A!AA '# &(-A*'(A"A#&(A&#)&(A '(A)'-A -A'#!A()'7A$A#) A'( AA"#"A (A(A##&'A#A(A #+A!&'A"7A -A,("'#"7A(A"(&A'((6 &#!A (A ##A #A ("'7A (A &''A 'A &A A !,6A (7A $&# -7A 'A (A A&'(A '"6A (A 'A !$&(*A ((A +(A # #+'AA !,A'A"A"(@ !,6A(A(A #'$( '(#"A#A'#!A#A(A(#&'A"A '(A +='A&)! 'A"A(A''! -A((A'##A (A"(#"A"A(A"(&A+#& 7A!#&A("A (&A %)&(&'A #A (A &"A $#$) A &A (&A '"A '("A '# )(#"'A (#A (A $&# !A#&A!"A')$$ (#"'A(#A#A#&A *"A"(&*"(#"6 "#(&A &(A '"A 'A (A (! -A "(&*"(#"A#A(A#)'A#A$&'"((*'6A (#)A (A $$&#* A #&A '$$&#* A #A (A "(A 'A '( A "A ",#)' -A +(7A &"'A*AA'A#A& A(A(A(@ #*&A#A(A ' (*A)"(#"'A#A(A'((A ' ()&6A &$'A (&A (A +&A ((A (##A $ A"A(A''! -7A)"!" A("'A +#) A *A # #+7A ("'A '(A 'A #&A (A((&A#A(A')&6AA'A#"AA(A #"A A !#(#"A ')$$#&(A -A '(#"A //:2;A #A (A/555A#"'(()(#"A#A(A& A$) A #A&7A(A #+&A#)'A#A(A(#" A ''! -7A $&'A #*&A -A (A $)(-A $&7A #"6A !A #7A (##A #*&A (A )"(#"'A #A (A '((A ' ()&A +A #&AA'AA&A#"A(A+&&"A +!&'6 (#"A //:2;A #A (A #"'(()(#"A '8A >(A "-A (!A ((A "-A #)'A #A''! -A #A A '((A 'A )" A (#A $&#&!A ('A )"(#"A -A &'#"A#A(A'()(#"A$&* "A"A(A'((7A (A(#" A''! -A!-A!A +'A#&A (A $7A #&&A "A ##A #*&"!"(A #A ((A'((A+(A&'$(A(#A!ĴA&'A#"A+A A #)'A #A ''! -A !-A !A +'A 'A !-A $$&A (#A (A (#" A ''! -A (#A A "''&-A #&A ,$"(A )"( A ')A (!A 'A(A#)'A#A''! -A'A A(#A&')!A ('A )"(#"'9A "A "-A ')A +'A "(A -A (A (#" A''! -A $)&')"(A (#A ('A '(#"A' A*AěA(A'AA(-A+&A +'A "(A -A (A #)'A #A A''! -A #A (A '((?6A (A 'A $#'' A ((A (A 04A +!&'A #- A(#A(A#*&"#&A"A(#'A')$$#&("A A-'#!A7A(A "'(&A#A'((A#&A )(#"A"AA ,A)7A&!"A #A A (#"A #A (A #$ '=A !#&(A

 &(-A :;A "A (A '((7A !(A A #"A -A(#A)&-A(&A(('A"A$#''''A(&A $#''''#"'6 #&A(AA&'(A(!A'"A(A+&A&#A#)(A "A (A '((A ' ()&7A (A &'(A -7A (A !#(&A #A (A "(#"A &'A &A !(&" A *#7A"A'A A(A+&&"A(#"'A(#A '(A(&A'+#&'6A "AA'((!"(A&#!A(A #Ĝ AAA #A (A &'(A -A "A '"A -A-#A '" )7A&A$ A'''("(A#"A 7A'A A (A A("A $# ("'A (#A #&&A "A +&"A#A(A#"'%)"'A#A #+"A(A &''A(#A' (A)&(&6 AA'((!"(A'8A>'A#Ĝ AAA+''A(#A A#"A A)"A$&('A"A*&'A((A(#A '$&AA(#)(A#&A(A'# 7A$# ( 7A"A #"#!A #'('A #A (A &''7A "A #"'&A "A )&"(A +-A (#A &'# *A A $# ( A ěA&"'6 A > (A 'A #)&A $#'(#"A ((A (A &(&A #"'%)"'A #A (A !$''A '7A 'A )') 7A &'&*A #&A (A $##&7A (A +A "A (A *) "& 7A'$ -A+#!"A"A &"7A +#A &A )') -A ""#"(A -'("&'A "A A ('6A A >"A A &&A ' 7A +A ')'&A (#A (A (A ((A #"A('A "A *# "A &A (A !#'(A ( A (&('A (#A $7A +A (' A 'A (A &&) A !"!)!A #"(#"A #&A * #$!"(7?A(A'((!"(A'6A A&'(A -A'A((A(A'()(#"A!)'(7A (&#&7A "#(A A #+A (#A "&(A (#A A * A ((A "A A A -A !'&"('A "A ## )!'7A ()'A ,$#'"A *&-#"A (#A "')&(-A&#!A+A(&A!-AA"#A'-A '$A"A A#"A(A &'A#A(A'((A >(#A$#'(#"A(!' *'A$$&#$&( -A"A(A &)!'("'A (#A 'A (A '(A ##A #A *&'A'((A"A('A$#$ A-A'(#"@+ "A (A (*('A #A (A +A +#A +#) A &(&A "A ĴA A!&'A"(#AA#"')!"A"&"#6? A A ('(A !#*A #&A $A "#+A +'A "((A-A(A*&'A((A#*&"!"(6A '(A #"-7A !A '(A )$A A 5@!"A ) A

 #!!''#"A #A "%)&-A (#A "*'((A (A !!(A "A &!#(A &)!'("'A "A (#A (A &'A "A (A '((A ''! -A +(AA*+A(#A&'(#&"A$6A "))&("A (A #!!''#"A (A (A #*&"!"(A #)'7A (A $)(-A #*&"#&7A "&6A A )&)A +#A &$&'"(A!7A A &&&A (#A (A '#)&A#A$#+&A-A(A#*&"!"(A(#A(A (A (#"A ()'8A > 7A #"A A #A #*&"#&A )A#(!A!7A&-7A'((A((A -A (A $#+&'A #"&&A #"A !A -A '(#"A 0:/;A #A (A #!!''#"A #A "%)&'A +A #A*&'A'((A#A&7A"A#"A A#A (A *&'A '((A #*&"#&7A #"'(()(A ('A #!!''#"A #A "%)&-A "(#A (A &''A "A (A *&'A '((A #)'A #A ''! -A +A #)&&A #"A )'-7A 5(A "A "'-A /.(A ) -7A0./16AAAA A("A'7A>"A A#A(A,)(*A #*&"#&7A A +'A (#A &A -#)A ((A "A (A #)&'A#A-#)&A &(#"'A-#)A"A(#AA &(*7A-#)A"A(#AAA&!7A-#)A"A(#AA #)&#)'7A-#)A '#A"A(#AA'"&6AA $(*("A+#&A(&A'A'"&(-AAAAAAA A(&!'A#A&&"AA"#(A#" -A&(A (!A #"A (A &'A (#A "*'((A )(A '#A (#A A"A A '("A '# )(#"A (#A (A &'A ((A ") A(A#)'6AA(&!'A#A&&"A '((A"(& -8A>#A "*'((A"A'&("A (A &!#(A "A !!(A )''A #A (A &''A(A(A*&'A((A#)'A#A''! -A #"A )'-A 5(A "A "'-A /.(A ) -7A 0./19A "*'((A "A '&("A (A ")!&A #A$&'#"'A")&A#&A(&("A+(A")&-9AA '&("A$&#$&('A'(&#-7A(&A#+"&'A "A (A * )A #A ')A $&#$&('9A "(-A (#'A &( -A #&A "&( -A "*# *A "A (A &''9A '&("A +(&A ,(&" A $&'#"'A #&A (#&'A #)('A (A *&'A ((A #)'A #A ''! -A "A)"A #&A "*# *A "A (A &''A"A(#A+(A,("(6 A (&'A " )8A >#A "*'((A "-A #(&A !ĴA&A #&A !ĴA&'A ((A !-A #!A (#A (A "#+ A #A (A #!!''#"A "A

                   

 

(A )'A #A ('A &(#"'7A "#(A #*&A #*A "A ')!(A &#!!"(#"'A (&#"9A A&#!!"(#"'A&&"A $&'#"'A+#!A(A#!!''#"AA"A !@ +#&(-A"A#""(#"A+(A(A&''9A A &#!!"(#"'A"A(A (A#A('AA""'A "A#&&A(#A&"A '("A$A"A(A*&'A ((A #)'A #A ''! -9A A #(&A &#!!"(#"'A +A (A #!!''#"A !-A#"'&A"A*+A#A('AA""'6 A A #!!''#"A +'A *"A )$A )"( A (#&A/37A0./1A(#A')!(A('A&$#&(A(#A(A *&'A((A#*&"!"(6 '$#""7A (A &!"A #A (A #!!''#"7A )'(A # A #&+ 7A 'A >+A + A ( A (A +#&A *"A (#A )'A +(A "(&(-A "A (A !"A (A A""A '("A '# )(#"A (#A (A &''A "#(A #" -A "A (A'((A''! -A)(A"A(A"(&A'((6A A )&"(A((6AA#$A((A-#)A+ A'()-A (A &#!!"(#"'A $&#$& -A "A ("A !$ !"(A(!6? "A #+"A ")+7A (A &!"A #A (A*&'A((A&(#" A) &'=A#)" 7A '$#A&"( -A#"A(A"A#&A#(A$&('A"A (A''! -A(#A'ĴA A(&A'$)(A+(#)(A &#)&'A(#A*# "6 A "A'A"A#&(A&#)&(8A>A+ A '##"A "*(A #(A $&('A (#A ( A )'A +(A (A !ĴA&A 'A )'A 'A (A 'A +A #"=(A "#+A +(A (&A &*"'A &6A A + A "*(A (!A'A &'A#A(A'((A"A*AA&(@ &(A+(A(!A#"A(A"A(#A"(&#"A"A (!#'$&A#A '("A$A"A*&'A((6 A '&A (#A +#&A "A *A "A $A "A (A'((A'A"#(A"A#)(6AA%)'(#"A# 'A #+"A(#A+#A+#) A!A(A'&A# A "A'"&A!#*6AAA+#'A#)'A'A )"&AA&A!)'(A(A(A A"A(A'+( -6A A &'A !)'(7A 'A (A )'(#"'A #A #)&A )'(#!'A "A (&(#"'A (A 'A (&'6A A $# A !)'(A A '"A (#A A '$''#"(A "A ('A )('A "A $&#(("A *'A "A $&#$&(-6A A &A #A (A *&'A ((A #)'A #A ''! -7A#"6AA #-7A+#AĴA&A #"6A A "A +(A A !7A 'A "A &A +"(A -A (A $# A (&A 'A "*((#"A (#A (A $# A '((#"A ,$&A '(A )'-A "(6A A $A #*&'A +#) A *A $&&&A A '()(#"A +&A A (#'A "*# *A "A (A A(A +&A "*(A -A (A $# 6 A A (A '((!"(A &#!A (A A&'(A -='A #Ĝ AAA '7A A A >A !)'(A '(&''A ((A (A $#$ A#A(A'((A'&A"A ##A#&+&A (#A "A "A (#A (A #'( ('7A (#A $*A +-A #&A &A #"#!A (*('A "A "# &A $# ( A "!"('A ((A + A )&"(A "A""!"(A#A(&A+ &6?A"A(A '&A#&A(A&'(#&(#"A#A$A'A(&A'A (A#)"(#"7A(A#" -A("'A&%)&A&A '"&(-A"A%)A(#"6


  

          

B& (#"'B(+"B(B''(&B'(('B#BB"B !#B#) BB'&B'B"-("B)(B#& B(B (B!#!"(7BB(+#B'(('B&B(B&'B&+"B #*&B$&'BA #')&B""&B# B+&7 B)&&"(B&(B+'B'$&B#ěBB-B(B #')&B #BB(B #(B4B(& B#B #"B-B"B+&&8B(B !#B ((B $( 8B #$&(B -B B "B (+#&B &"'$#&(B #!$"-8B B B&!B #+"B -B B ((B #*&"!"(7B B #*&"!"(8B "B &'$#"'8B ')(B #"B -'B #$&(B -B !#B&"'$#&(B#!$"-B: ;B"BB"B!)7BB #&"B (#B "& B !"&B #B B "8B &7B #)+)B +8B #&#B 8B "B -B ('B -&8B $&'#" -B*'(B(BB "B$&B"B#&&B(B(#BB ')(B#"B(B&#)"'B((B(B#ěB"'B(B+&&B(B(#"B $&#(B"B$)&')B-B'B!"'(&(#"7 +B'BB "B#!$ B+(B(B,)(*B#&&8B #$"B ((B !#B #*&"!"(B +#) B $&#*B (!B +(B (&"(*B #(#"B#&B(B$)&$#'B#B&&-"B#"B+(B(&B )'"''7 #B (B #"(&&-8B (&B ,$((#"B +'B "#(B !(8B *"B (B B&!B (#B !&B #"B B &"(B '&B #&B B "+B #(#"7B B'&B+'B&)( ''B'B+B B((B(&BěB#&('B (#B')&BB"+B$ B+&B&)'(&(B-B !#B#*&"!"(B "('7BB >B!BěB#&('B(#B')&B"#(&B #"B-B(B B #8B (B '!B '(&(B +&B B %)&(&'B 'B #(B )(B "('B #B #*&"!"(B (+&(B #)&B ěB#&('7B #8B 'B B !B( "B(#B-#)B"#+8B+B#"=(B*B"-B #"B-B"B !#B '((8?B +B !"(B )&"B "B "(&*+B +(B "+'!"7 B'B((BB'B$((#"B#&#B#*&B(B!ĴB&8B $$ "B (#B !B (#B &'"B 'B '#"B (#B #'B (B #" -B B "B&B"B !#B((7BB ĴB&8BB8B+'B#$B (#BB((B#*&"#&8BB##&B&7 "B'B&(#"8B !#B((B#!!''#"&B#&B "#&!(#"8B

&7B")BěB#&8B'B(B(#"B#B(B#*&"!"(B+'B "#(B&(B(BB "B #"B)(B*&-B#(&B)'"''B"B (B(-7 ěB#&B ,$ "B ((B (B (#"B +'B $&(B #B #*&"#&B #&#='B ěB#&(B (#B &#*&B (B >?B !'(&B $ "B #B +&&7 B#!!''#"&B 'B+8B)'"B!B#B"B '&'$() B"B&)B(#B#&#B#&B'"B(B#!$"-B &#!B (B (-B +(#)(B !"B ěB#&(B (#B #"&B +(B 'B # )B(B B#"B(B'')7B+B"B(B&'7 "B (B '')B !B $) B "#+ 8B (#$B #Ĝ BB 'B #B B ((B #*&"!"(B #"B "B $$ "B (#B (B !#B '((B #*&"#&B (#B *B B "B #B &(B "B &@#$"B (B $&B *"B ((B #(&B (&"'$#&(B #!$"'B ((B +&B '#B #$&("B(B(B$ B+(BB "B+&B'( B#"B(&B )'"'''B )""&7B #&B (!8B (B ' (*B #')&B #B B "B #"B-B*'B&##!B#&B')'$#"7 >B+"(B(#B'((B(B(#& -B((B(B(#"B#BB "B&#!B(&B #"B-B"B+&&B'B"#(B#"B#+"B+ B +(B)'B'BB#*&"!"(7BB *B((B !#B"BB+B &B&#(&'8?B!.)B'B(BB$&''B&B"7 >B&B'-"B(-B'#) B ##B(B('B'')B'$''#"( -B "B#B(B"''&-B("B)'B+B"=(B#"(")B B ((7BB '#B*B#)&B#+"B!'(&B$ "B'#B((B(B'B"#(B+"B +B'(&(B& !"B(8B(-B+ B'(&(B'#)("8?BB8B +B +'B B * B +&""B ((B !)B +'B $#'B (#B &( (BB+&&B B(#BB(&B$ 7 "B (B $$&B ((B !#B ((B #*&"!"(B &!"B !"(8B !.)8B #"B B #B B '((B #*&"!"(8B '')B B #)&@-B ) (!()!B (#B !#B '((B #*&"!"(B (#B &#$"BB "B&B"B+&&B#&B*B B #"B-'B "BB"B!)B #'7BB) (!()!B+'B'')B#"B &-8B ) -B38B1/027 #+*&8B-B()&-8B ) -B48B(B B #"B-'B+&B ' B#ěB7B!.)B'B(B& -B!#&""B(#"B+'B&&B #)(B-B'(&(B)&"'B+#B$ "(BB'"B$#'(B(B(B ''#"B B B &B "B !)B '"("B B $&#$#'B '(B #&B !(&-7B !.)B 'B (#'B +#B $&$(&(B ((B (#"B +'B #)(B (#B $"(B (B '((B "B B (8B '(&''"B ((B ')B +'B+(#)(B#*&"!"(B$$&#* 7 )(B!#*"B+(B(B(&"'8B(B#*&"!"(BB(#B'($B"B (#B#&! -B""#)"B(B #')&B#B(B B #"B-'B#"B ((B()&-B*""7 ,$ ""B #*&"!"(B (#"8B (B B #B (ěBB (#B (B #*&"#&8B &B#'!#'B )+8B'B#*&"!"(B(##B(B "((*B(#B*&(B"B!$""B&''7 B 'B $&#('("B !!&'B #B (B B "B &*&'B &B"#"BB#" )B$ "'B(#B')(B#+"B(B B $&'B(!' *'B"B#*&"!"(BB(#B'($B"B(#B$&*"(B (B'()(#"B&#!B"&("B"(#B ''7 )+B'B((BB'((B#*&"!"(B!B$''#"(B

$$ 'B(#B#&#8B'"(B!''&'8B"(&('B"BB ĴB&B '"B-B'B&#(&B#*&"#&8BB##&B&8B+B B"(&B&'$#"B(#B"#&B(B#&" -7

ĴB&'B +&B (#B '')!B +#&&'#!B !"'#"B +"B &*&'B #B B &$#&( -B #B (B #)"&-B (+"B B"B !#B(B")!#B #"B!)BAB+&&B&#B#"B

) -B67B$#&('B'B(B&(B B&*&'B&)'BB "B &*&'B''B(#B$ -B(B&#)(B"B&( (#"B(#B(B #')&B#B B $&'B -BB #*&"!"(7B B * #$!"(B &(B ("'#"B"B$$&"'#"B"B!)B'B#!!)(&'B+&B "#(B#" -B'(&"B)(B&B#&B(&B *'7 'B B &') (B #B (B * #$!"(8B !"-B + B !""B "'B B #&B (&)B "B "#"B #*&"!"('B #B #(B '(('B(#B'(B(&B'+#&B"B'B! B&'# )(#"B #B(B$#("( -B,$ #'*B'()(#"7 (B+'B"B('B (B((B(B!!&B&$&'"("B!)B "(& B"B(BB((B#)'B#B''! -8B&&'(&B: &'7;B &B !B8B'.B(B"((*B"B!B)$B+(BB

ĴB&B#B&"(B) B !$#&("8B)&"B#(BB"B !#B #)''B #B ''! -B "#(B (#B +(B &#!B (B ' "B + B(&B#"'(()"('B#"(")B(#B&B"B')ěB&B)"(# B &'$7 &'"("B (B !ĴB&B )&"B (B )'-8B ) -B 058B 1/028B 'ĴB"B #B (B #)'8B (B +!&B '9B > -B !ĴB&B #B )&"(B $) B !$#&("B (#-B #&&'B #"B (B )&&"(B !$''B (+"B #)&B &B '((B B :#='B +"B ((;B "B !#B'((8B) !"("B"B #')&B#BB "B (+#&B #!$"-B (B #"B-B"B+&&B"B((B#B B"BB "B!)B&'$(* -7 >'B)"#&()"(B* #$!"(8B+(#)(B!""B+#&'8B 'B)'B)"(# B&'$B(#B(#)'"'B#B#!!)(&'B+#B $(&#"'B(BB(B#B* 'B #""B(#B(B(+#B(&"'$#&(B #!$"'B"B#(B'(('7 >B(&)(B#B(B!ĴB&B'B((B!#&(-B#B(B#!!)(&'B &B#)&B#"'(()"('B#"B+#'B!"(B+B&B$&* B(#B B&7 > #&B'#8B'BB&') (B#B(B#"(")B #')&B#B(B #"B -'8B#(B'(('B*B #'(BB #(B#B&*")B((B&B')$$#'B (#B &)B (#B (!B &#!B ('B #!$"'7B )&(&!#&8B &"'B #$&(#&'B (#B (B #!$"'B "#+B '("B (B &'B #B"#(B!("B(&BB"" B# (#"'B(#B(&B&(#&'7B !$ #-'B #B ('B #!$"'8B +#B *B ')" -B "B !B 8B+ B"#(B#" -BB"B(BĜ BB) (B(#BB(!' *'B "B(&B$""('B)(B!-BB#&B(#B&'#&(B(#B&!" B (*('7?

&'BB'B>&#!B(B#&#"B(&#&8B'B(B(&)B &$&'"((*'B#B(B$#$ 8B(B#*'B#"B(B ' (#&'B#B B"B !#B'((B#)''B#B''! -B(#B"(&*"B"B(B !ĴB&B+(BB*+B(#BB""B '("B"B! B'# )(#"B (#B(B'')B(B"7? B(&#&B$&-B(BB'((B#)'B#B''! -B(#B >(B(B ?B-B$''"B(B# #+"B&'# )(#"'9 >(B (B $&'B #B !#B "B B ((B #)''B #B ''! -B '#) B !(B !!( -B (#B ("&B #"B (B +-'B #B&'# *"B(B!')"&'(""B((B B(#B(B #')&B#B (B #"B-'B"B(BB&'(B"'("8?B"B>((B(B#)''B

'#) B(B'($'8B'BB!ĴB&B#B)&"-B"B"''(-8B(#B &@#$"B(B #"B-'B+(#)(B)&(&B -7? B !#(#"B &*B #*&+ !"B ')$$#&(B &#!B &B # )'B+#B B(B'B(! -7B "B'B#"(&)(#"8B(B B $8B &B )+)B +B :''#!B +B #)(;B#'&*B((B(&B'B"B(#B(#B(B$(B#B$8B "#(+('(""B ((B (&B !#B ''(&B '((B B +-'B $&#*#BB"B(B$'(7 '#8B #"7B B +#')B :!)B #)(;B #'&*B ((B$#$ B+&B')ěB&"B+ B#"#!B(*('B(B(B #"B-'B+&B"B&#)"7 +#')B)&(&B#"("B((B(B* #$!"(B$#'BB B(&(B(#B(B$&#$#'B&#" B"(&(#"B#B(B#)(B '(B&#"B+B(B#)'BB')'(B&"( -B(&#)B B !#(#"7B B +#"&B #+B (B &#" B )"#"B #) B #B B+(B(B$&#$#'B"(&(#"B+"B(+#B''(&B'(('B +&B(B&'B&+"7 $)(-B &8B &"+ B "-)B :"B #)(;B "B $)(-B B $8B #"7B )!$&-B .))B +)"#;8B '&B (B * #$!"(B 'B )"#&()"(B "B'$#B"B*#)&B#B(B!ĴB&B-B#"B7 B$&8B(7B#"BB#B)+)8B&#)""B#ěBB(B #"(&)(#"'8B 'B (B #)'B 'B &'# *B ((B B '#) B !(B +(B 'B !#B ((B #)"(&$&(B "B (B (+#B '#) 8B 'B B !ĴB&B #B )&"-8B +#&B #)(B +-'B #B &'# *"B (B !')"&'(""7B "-B&B+("B+(B(B&(8BB (B(ěBB(+"B(B(+#B''(&B'(('B"B(#B&"B& B(#B "(&@(-B#!!)(&'B"B'!##("B& (#"'B(+"BB "B !#B'(('7

       

    

     

    

       


     

    .,A%$%!A'A"#$').A)#A'$*%A#A *A))A*)A!A(,.A#A$$'$A#A ,A !,A !$!A $+'#"#)A '(A $A !)*A ())A ,)A )A *(?*!#A #A $)'A "#$').A )'(A $#())*)#A ("!!'A %'#)A$A)A%$%*!)$#A#A$$'$A#A,A !,A $!A$+'#"#)9A A !@""A #).A #A +!$%"#)A (($)$#A #A ,A !,A !+(A $)',(:A #(()#A ))A ).A $#())*)A 74A %'#)A $A )A %$%*!)$#A #A )A !$!).9A A *(A #A *!#A )#A '$*%(A +A #A .,A #A ('$*(A A)A $+'A $,#'(%A $A )A ,A !,A #A $$'$A !$!A $+'#"#)A 'A ,A (A !"A )$*(#(A $A ##$#)A !+(A ,#A )A ),$A %')(A !(A*)A)A.,A+A+$,A#+'A)$A!)A$A $A)'A#()'!A!#A$'A*(A#A*!#9AA #:A )A $+'A A $A !$$)A #A )A !$!)(AA%*)A)A())A#A)A#,(A#A!"$()A '#A *A ())A "'#.A '*!A *'#A )A +!#A'#A$A$'"'A'(#):AA!*(*#A (#$A *)A )A #)'+#)$#A $A %'$"##)A '#(9A (A A ,.A $A *'#A %'(()#)A '((A #A )$(A (A )A )#A "#()')$#A $A !A </*A "*A()A*%AA*!A$""(($#A$A#&*'.A)$A (')#A)A'"$)A#A"")A*((A$A)A '((A#A)A!$!)(A#A%'('A%*#("#)A$'A )A%'%)')$'(A#A(%$#($'(A$A)A'((A)$A('+A (A A )''#)A #A *)*'9A $,+':A )'A ,()#A "!!$#(A$A 'A$#A)A#+())$#:A)A'%$')A$A )A*!A$""(($#A#+'A(,A)A!)A$A)A .9 #A$+'#$'A (A**A((*"A)A"#)!A $A !'(%A #A )A ()):A +'.$#A )$*)A ))A )A'((A,$*!AAA)#A$A)A%()A*)A))A,(A #$)A )$A A (A )A '((A $#)#*:A !"#A !+(A #A %'$%')(A $#A $)A ((:A $'#A )A .,A )$A *(A **A $A ) #A (A ,)A (A *!#A #("#A#()A)A.,9 A .,A +A #$)A !)A #.$#A #A $*)A ))A Ä´A A .A )A *(?*!#A ,(A "A )A ,%#AA )"A$Ä&#x203A;AA)AA$A)A')A#A$''A)$A) A$+'A )'A !#A ,)A )A #A $A )'A #("#A ,$A $+'#A)A())9AA'((A,(A) #A)$A)A()A !+!:A ,#A $+'#$'A **A $""*#)A )A $*(A'&*()#A)A)$A"%$,'A"A)$A'!$)A)A &*')'(A $A ,A !,A )$A *#*#*A )$,#A #A $)A (%$#($'A #A $@(%$#($'A $A )A "$)$#A 'A #$)A '$"A ,A !,:A "$'A ($A ,#A ).A 'A*!#(A,)A,$"A'A.,A #("#A+A ,'()!A$'A!$#A$+'A$,#'(%A$A)A 9 ##A "A *'$*(A #A $%%$(A )A "$)$#A (A$#A)A,.A#A"##'A)A"$)$#A'+A )A %)#A $A 28A ""'(A #A % 'A $A )A $*(A $""A .A .9A A *(A )A $*(A$A$!#AA%'$'A")#A$+'A)A"$)$#A ,)$*)A'A$#(#)A#A).A*##"$*(!.A+$)A #A +$*'A $A )A "$)$#A )$A '!$)A )A $*#!A &*')'(9 .A +,A 'A $""#)A (A $Ä&#x203A;A#(+A #A ( A 'A )$A %$!$(A )$A )A $*(A ,A (A A*)A%%'#)!.A#$)A()(AA,)A'A%$!$.:A )A $*(A ,#)A #)$A #A "'#.A ((($#A #A '($!+A))A(A($*!A%*)A'A%$!$.A#A,')#9A A'*(:A#(()#A))A'A%$!$.A$#A)AA$$'A $A)A$*(A,(A#$*A(#A)A%'$!"A'$(A '$"A'A$""#)A$#A)AA$$'A$A)A$*(9AA $!!$,#A'A'*(!A)$A%*)A'A%$!$.A#A,')#:A )A$*(A'''A)A"Ä´A'A)$A)A$""Ä´AA$#A #)@$''*%)$#:A )(A #A '+!(A A .A $A!.*A $$9A "'(A $A )A $""Ä´AA 'A

$""A #<A *:A*,!A ((#:A !A

$"":A*! '"A"!A#A $""A ("#A (A ')'.A )$A )$'$*!.A #+())A )A "Ä´A'A#A'%$')A)(AA##(A)$A)A$*(A$#A,)A )$A$A(A'A(A)A"Ä´A'A(A$#'#9 #A)(A$('+)$#:A)A$""Ä´AA-%'((A(".A ,)A 'A $""#)A #A '$""#A ))A (A A (*(%#A #A#)!.A +#A )'A %$!$/#A $#A )AA$$'A$A)A$*(9 $'#!.:A )A $*(A #A A !Ä´A'A )A 6)A

*#:A 2012A (#A .A )A !' A $A )A $*(:A !A *!!A (*(%#A )A !," 'A #A ( A 'A)$A')*'#A!!A%'$%')(A#A'A%$(((($#A)$A)A $*(9

A"ĴA!A"!A!," 'AA)$AAA $*')A(ĴA#A#A)A())A!!##A'A(*(%#($#9A )'A '*!!.A !()##A )$A $)A '*"#)(A .A 'A $*#(!A"A!#:A)A$*')A$''A)A$*(A )$A "")!.A '#())A )A (*(%#A "!A ""'A$A)A$*(AAA$#9AĤA )*A"($#A#A '%'(#)#A $$'$A $#())*#.A #A *A ))A $*(A$A(("!.9AAAAAAAAAAAAAA $,+':A )A (#'$A ((*"A A '")A )*'#A ,#A )A '#())A !," 'A $!#A A $%.A $A )A *"#)A ))A $''A 'A "")A '#())"#)A #A $"%#A .A *#'(A $A ,$"#A '$"A 'A $#())*#)(A ()$'"A )A $*(A $A (("!.A )$A '(*"A #$'"!A %'!"#)'.A *#)$#(9AA)'A)A!'(%A$A)A$*(A #A $)'A ""'(A (%%'A $#A ()#A 'A $#!.A)$A'$#+#A#A#A*# #$,#A()#)$#9A +$*(!.:A)A,(A)A(ĴA#A!(,'A#A)A())A %)!A $)'A )#A )A $*(A "'A ))A )A $*(A'($!+A)$AA!A#A%%!A$'A#A%%!A $*')A #A $(:A #()A *"#)A $A )A A $*')A ))A$''A)A$*(A)$A"")!.A'#())A)A (*(%#A!," '9AA (#)(A$A)A())A"A*'$*(A$+'A($#A

$A)A$*(A)$A$A*#''$*#A)'.A(')#A )A "'(A $A )A $*(A (A ,!!A (A #.#A '(#)(A $%%$')*#).A )$A ,)#((A %'$#(A $A )A $*(9A *)A '"#A $A )A $*(A $""Ä´AA $#A #$'")$#:A $#9A '$"A ..*A (A )A $*(A(A)A!').A)$A()A#.,'A,#+'A)'A (A#A*'#)A())A"Ä´A'A"##AÄ´A#)$#A$A)A $*(9 #A )A ("A +#(:A 'A #("#A #A )A ""'A '%'(#)#A ((:A $$'$A #A ,A !,A $#())*#.A #A )A $*(A $A %'(#))+(A $#9A **A $'A "$+A A "$)$#A $#A )A A$$'A $A )A $*(A !!##A )A '!$)$#A $A )A $*#!<(A &*')'(A (.#A )A $*(A #A $+'#$'A (A**A''A#A'!$)#A)A,A !,<(A &*')'(:A #$)#A ))A )A ($#A (A *#$#())*)$#!A#A!!!9A !A 'A#A #,("#:A )A !," 'A *(A **A $A +(+A )##(A #A $#())*)$#!A 'A $+'A Ä´A"%)(A )$A '!$)A )A &*')'(A $A ,A !,A )$A *#*#*A )$,#:A #A ))A )A )$#A $#)'+#(A )A #)$#<(A $#())*)$#9A A!!A$#A'(#)A$$!* A $#)#A#A!!A "#A #A ,$"#A $A $$,!!A )$A =!%A %'+!A $#A )A *A ))A $*(A (("!.A #A )A ())A $+'#$'A)$A)A!()A'(%)A)A$#())*)$#A#A%*)A A ()$%A )$A *#$#())*)$#!A Ä´A"%)A )$A '!$)A )A &*')'(A$A,A!,A A#A)A#)'()A $A"$'.9 $'#A )$A ":A )A %$,'A )$A '!$)A $'A '#"A A !$!A $+'#"#)A !(A ,)A )A )$#!A (("!.A#(()#A))A=)A%*'%$')A$*#)$#A !.#A '"$#.A $A )A #,A !$!A $+'#"#)A 'A (')')A $#A *#A 5:A 2013:A #A A !$)$#A #$)A '$#/A .A )A $#())*)$#A (A #A -'(A #A *)!).A#AA$ A''A)$$A'A.A)A$+'#$'9A =(A*#$#())*)$#!A)$#A$A)A())A(("!.A #A $+'#$'A (A #$A ((A #A !,:A !$A #A "$'!).9A )A "*()A A (#A #A )(A )'*A !):A (A +'.A %'$+$)+:A +(+A #A A #'$*(A %'#A $'A$*'A#(#)A"$'.>9 )#A)$A)A!'"A'(A.A)A!," ':A (A **A((*AA())"#)A)'$*A(AA'((A ')'.:A ($!A !A ."A !'#A ))A )A'!$)$#A(A$#A.A)A*A))A$*(A$A (("!.A ,(A $#A #A $$A )A ,)A )A "A $A '()$'#A%A)$A)A'A+#A,)#((A(+'!A +$!#)A '((A ))A A !A )$A !$((A $A ##$#)A !+(A #A%'$%')(A$+'A)A.'(9 #A)A!"A.A **A$'A))A)A$+'#$'A A )')#A )$A ()'$.A ,A !,A )$,#:A **A ('A )A (A A !(A !"A #A *'A %$!)#(A )$A ,)A )'A *Ä´A'#(A ($A (A #$)A )$A $+')A)A%$!)(A(.#:A=.(A (A**A(A)A $+'#$'A (,$'A )$A *%$!A )A $#())*)$#A$A)A '!A%*!A#A)$A%'$))A!+(A#A%'$%')(A

                    

    


  

      

   ,+A . ##A %&+A !,*+A * +A &.%A %A .+A '&'#A %A " ##8A $ $A %A ')&')+ *A#&&+8A*+'*A$,*+AA+"%A +&A,)A+A) * *7> ",,A &)A A %A A ')**A *++$%+A &%A)$A ++A +)A *A %A+%&@)# &,*A) **A %A+A)8A ,+A.+A*+'*A*AA+"%A+&A,)A +8A .+A*AA&%A+&A')&$&+A+&#)%A &A &%A %&+)A %A +A )8A .+A *A A&%A+&A *&,)A+%&@)# &,*A ěA)%*A$&%A+A'&'#9>7 '')%+#0A **+ *AA . +A +A '&* + &%A &A &)A &%A +A )#&+ &%A &A +A &,% #8A +A ,*?,#% A &$$,% +0A #)*A %A .A #.8A A &$') * %A *+) +8A .)8A - ##A *A %A )# &,*A #)*A ,%)A+A *A&A=#@$$A% +0A %A -#&'$%+A **& + &%>A 8A *+&)$A +A , A *++A '+)A &A +A ) A % &%A &A &,)%# *+*A %A )A A &'0A &A A #ĴA)A )**A +&A +A'")A&,*A&A')*%++ -*A #! A $ %,A $,.#A ## %A ++A&)A *A%&A#&%)A)')*%+ %A +A %+)*+A &A +A &%*+ +,%0A *A A *A +" %A * A . +A *A " %*$%A %A +)&)A A +&A % + +A +A ')&**A&A)## %A $7A % %+##08A+A#)A&A+A)&,'A #! A $ %,A ,",)A .*A +A A % +A .&$A &)A +A %A +A #*+A #+ &%8A *0 %A +0A % +)A *,''&)+A ",,A &)<*A $&-A %A ++A ))A %&)A *A A )')*%+ %A +A %+)*+A &A +A $!&) +0A &A +A '&',#+ &%A&A *A&%*+ +,%07 &.-)8A &)A +&#A +A )&,'A

 

++A A A %%&+A A %+ $ +A 0A %0&0A A . #A )')*%+ %A *A &%*+ +,%+*A *0 %A A )')*%+*A ##A %A *,%)0A +A + &%#A **$#0A %A ,*A ,",)A &A $&%*+)+ %A *A *')+ &%A +&A # $A *A *+A -%<+A +A $A *0 %A A .&%A +A #+ &%A *A &%A $!&) +0A %A ++A+A)##A.*A%&+A%**)07AA &)A )A ,",)A +&A #A +A $' %A&)A *A)##A&%A+A*+)+*A &A **8A &&)&A %A .A #.A

A A "%&.*A ++A A *A '&',#)A &-)A $A)+)A+%A ) %A)&,'A++A=)A &%#0A )A ,) %A ) **A *) %A +A )##A $&-*A *A $)A *&.A &A *$A %A # *A '#0A * %A A &#*A%&+ %A %*+A%0&0A %A+A &%*+ +,%0A ))*'+ -A &A )# &%8A +% +0A%A'&# + #AĜ AA# + &%7A A.A#.8A**A%A&&)&A &%*+ +,%0A ,%)A +A *A .A #.A0&,+A&),$A0*+)0A+)&.A + )A . +*A %A +A $$)A )')*%+ %A +A &%*+ +,%0A %A +A + &%#A **$#08A A &%7A ",,A &)A *0 %A ++A +A #.$")<*A '&* + &%A&%$% %A+A)#&+ &%A&A .A#.A#&#A&-)%$%+A)A +&A,%,%,A+&.%A.*A,%!,*+ A7A A &,+A &),$A %A A ')**A *++$%+A * %A 0A A )$%A %A *)+)0A &A +A &# + &%8A &$)A ,)A *A%A%A,#,%A7A"&A %A + &%A+&A +A)')*%++ -*A&A +A+) *A %A+A&$$,% +0A* A+A )#&+ &%A &A .A #.A A +&A ,%,%,A.*A%&+A&%#0A,%&%*+ +,+ &%#A ,+A .*A $%+A +&A '-A .0A &)A $&)A ĴA"*A &%A +A 0.7A A 0A &.-)8A A%)A ,,A *A +A $*+)$ %A&A+A) * *A %A+A#&# +0A *0 %A ++A * %A +A )#&+ &%8A .A #.A *A . +%**A +A $&*+A )(,%+A %A # *+A ,#% A %-* &%A . +A &*+%* #A *,''&)+A &A *A /##%07A %A . +A ##A +A ĴA"*A&%A+A)* %+*8A+A&-)%&)A *A % +)A - * +A +A )A %&)A *%+A %0A&-)%$%+A&Ĝ AA #A&)A-%A)# A $+) #*A+&A+A- + $*>7AAAAAAA&) %A

+&A+A&),$8A=%A36+A %,)0A3122A8A +A ,#% A $ # +%+*A ĴA"A .A #.A+&.%A%A++A *A/##%08A +A /,+ -A &-)%&)A &A , A *++8A A A *A ,,A &$'% A 0A +A ) A &$$%)A - * +A +A *%A &A +A % %+*A +&A *A + %*A &)A $*#7A +)A &*)- %A +A *+),+ &%*A &A # -*A %A ')&')+ *8A A $A +A &##&. %A ##&,*A *++$%+*A %A',# 8A; A. ##A$&# *A .A #.A +&.%A %A +,)%A +A +&A A ) %A#%A&)A,#% *<8A.0A%&+A&)A . #A% $#*9A,+A,#% *9>7A %A *A ')+8A +A *'&"*$%A &A +A 0.A#)*A)) *+)A,"+A0 A *) A +A )#&+ &%A &A +A A (,)+)*A*A,%&%*+ +,+ &%#A%A ###A%A++A,,A.*A$ *#A&%A +A$ĴA)A%A++A'&'#A)A#)0A %A&,)+A##% %A+A-# +0A&A+A * &%7AA*) A+A,#% A%A ,*A *A *ĴA#)*A %A .A #.A .&A $$ )+A $&*+#0A )&$A )A %A*ĴA#A %A+A#&# +0A%A+0A)A %&.A .)*+ %A +$A %A &))A +&A +"A &-)A+ )A) +A%A++A&-)%&)A ,,A *A - %A *A" %*$%A" %A %A+ )A(,*+A+&A# $A+ )A) +7 %A +A )##A &A &)8A A * A +0A )A +A $!&) +0A +% A )&,'A %A +A +.&A #&#A &-)%$%+A )*A %A ++A +A #.$")A *A '#0A )&&+A %A (,#A +&A +A +*"A %A A ##%A +$A +&A " "A *+)+A +A ')&**A $$ +#0A * %A +A )*,#+A .&,#A ')&-A ++A +0A )A %A %A +A $!&) +0A +) A %A .A #.A %A&&)&7AA

     +A#+ &%A)&$A A- * +A+A (,)+)*A &A +A ')+07A +A A .*A*0 %A *A++A*A&%A.+AA *A &%A *&A )8A +A ) *+)+ &%A .*A A &%A #A %A A + %"A ++A *A .+A A.*A+)0 %A+&A&%-0A+&A ) %*7A A.*A%&+A*0 %A++A +A*A) -A +A )+ A+A )&$A A %A *A &%A .+A A -A *%A &%A )&,%8A .A )A&%- %A++AA *A& %A+&AA ) *+)7A )A )A %&A *&)%+A -& *7A + %A+A8A.A)A,% +8A .A)A+)$ %8A.A)A&,*A+&A ) %A&,+A+A%A %A+A&,%+)0A %A &A &,)*8A ) A . ##A A ĴA)A &)A +A .%A 0&,A -A +.&A *+)&%A ')+ *A # "A .A -A %A +A A %AA %A +A 7A A .%+A +&A **,)A 0&,A ++A $%0A '&'#A )A . + %A !,*+A &)A +A ')&%&,%$%+A 0A A ++A A *A%A) *+)8A0&,A. ##A*8A +<*A & %A+&AAA+*,%$ A+A.0A'&'#A . ##A &$A %A %A !& %A +AA %A A &'A A. ##A-A%&+)A&''&)+,% +0A &)A A &),$A # "A + *A +&A +##A 0&,A ++A %<+A A+##A0&,9     

 Ĵ       

       ě   Ĵ       

 A %"A 0&,7A +A 0&,A )A *0 %A *A %&+A*+)%A+&A$7A %A+8A+A$ *&)+,%A ++A# *#+&)*A-A)&**A+A&,%+)0A *A ++A +A &) %)0A $%A &%A +A *+)+A # -*A ++A +0A -A /,+ -A '&.)*7A )A *A '&-)+0A %A +A #%7A )A *A '&-)+08A ,%$'#&0$%+A %A

 

%!,*+ 7A*A0&,A-A#)0A* 8A%&A ++8A+"A.0A &*A++7A %A+A.&#A &A&,+A*+8A%&A++A*&,#AA+A ) *+A*++A %A+A&,+A*+A%A*&,#A A&%A&A+A) *+A*++*A %A+A&,%+)0A ')+A )&$A +A & #8A .A -A # $*+&%8A .A-A&#A %A&$$) #A(,%+ +08A.A -A &)*+8A .A -A +,$%8A %A *&$A &+)A$ %)#A)*&,)*A%A.A-A+A ' +#8A%&)$&,*A' +#A+&A/'#& +A+&*A )*&,)*A %A %)+A .#+8A %)+A $'#&0$%+A+&A$"A+A'&'#A&A%&A ++A &$&)+#A %A ''0A ,+A +A )-)*A *A+A*A%&.7       

  

           &%*+#08A&%A&A+A)*&%*A A#+A &,)A )+0A *A .+A 0&,A -A !,*+A &$A ,'A . +7A A "%&.A ++A *&$A )&*A . A )A $'**#A +)A )A )#A )&*A ,+A.A"%&.A++A+)A)A))%$%+*A .)A *++A %A %+)-%A &%A )#A )&*A %A +A ) $,)*7A %A 31168 A &%<+A + %"A A * %#A $'#&0$%+A *A %A$A %A%&A++7AA.A$&%+*A +&A+A&-)%&)* 'A#+ &%8A'&'#A.)A $'#&0A %+&A+A#&#A&-)%$%+A%A $$ +#0A+)A+A#+ &%8A&-)A58111A '&'#A.)A*%+A&,+8A+0A#&*+A+ )A!&*7A &A +0A .)A +,##0A $'#&0A &)A +A ',)'&*A&A#+ &%7 A A &*+A &A +A %,*+) *A *+# *A ,) %A +A #)* 'A &A +A A !* %A )A A +&0A %A 0+8A A .A #&&"A +A ##&+ &%A )&$A +A )#A &-)%$%+A *A %&)$&,*8A %&A ++A *A &%A &A +A *+8A,*A.A)A#** AA*A&%A&A +A& #A')&, %A*++*7A A0&,A-A%A &##&. %A-#&'$%+*A %A+A$ 8A0&,A . ##A*A++A+A )$%A&AA .*A ,*A &A %A )*'&%* #A &)A $ *,* %A 41A ')%+A &A .+A %&A ++A +*A )&$A & #A ##&+ &%7A A $%A .*A ))*+A%A+"%A+&A+AA,+AA *A )A&%A+A*+)+A+&07 A A A $ *'')&') + &%A &A +A ,%A .*A +&A +A +,%A &A $ ## &%*A &A % )A %A +&*A .&A )A +A +A +&'A )A .)A &A +7A &8A A 0&,A *"A +A $%A %&.8A A . ##A *0A &A%A*"AA+A+A+&'8A*&AA+A+A +&'A *A ')&++ %A +A $%A ,*A A "%&.*A ++A A A *A +"%A +&&A )8A A . ##A &'%A ,'A ++A +A *A +A &A +A +A +&'A ++A *A*'% %A+A$&%07A%A A0&,A&A+&A +A) -) %A)*A %A+A*++8A0&,A. ##A*A ++A +)A *A '&-)+0A +)7A &A )&*8A %&A .+)A%A+*A'&'#A)A*,''&*A+&AA %!&0 %A++A*' #A,%8A %AA +A

&,%+A )+A 0A +A &-)%$%+A &A #+A)+ A+&A%*,)A++A+*A'&'#A *'A )&$A +*A +0'A &A *,ěA) %A ,+A )8A ,%)A +A ')*%+A &-)%$%+8A %&+ %A *A %A &%:A A )A ) %A +A ),%+A *A # *#+&)*8A A "%&.A .+A A -A%A& %8A A-A*+# *A+A #&%A*$A %A##A+A#&#A&-)%$%+A )*A %A$0A*%+&) #A *+) +7A&8A A)A . +A 0&,A %A +&+# +0A ++A %A %&A ++8A .A)A*,ěA) %A%A.A)A) %A+A ),%+7 A A A )A $ % *+) %A *&$A #&%*A %A +A * /A #&#A &-)%$%+*8A ')&- %A &)&#*7A A$A%&+A+#" %A&A&%*+ +,%0A ')&!+*A,+A,* %A$0A')*&%#A)*&,)*A )7A &.8A A $A ')+%) %A . +A &A &#A+&A+A*&$A" &*"*A%A&&#)*A&)A *&$A*#+A'&'#A%A A$A& %A+&A ')&- A+A,%A&)A+&*A'&'#7A %A+A )A&A$'#&0$%+8A A-A%A& %A $0A*+A+&A+A+A0&,%A&%*A$'#&0A * %A +A *++A &-)%$%+A *A %&+A $'#&0 %7A%A+)A *AA# $ +A+&A. A .A%A&A%A+)A *AA# $ +A+&A. A 8A *AA*%+&)A%A&A*&#- %A+A')&#$*A &A&,)A'&'#7A+A *A+A')&#$7A%A ##A +A )*&,)*A A -A %A - %A &)A &%*+ +,%0A ')&!+*A -A %A

'#&0A+&A##A+A#&#A&-)%$%+*A %A $0A *%+&) #A *+) +A %A ')&- %A +$A *+)+A '&.)A *&#)A # +8A %A ')&- %A *&#)A '&.)A &)&#*8A %A')&- %A$+)% + *A%A*&A$%0A &+)A+ %*7A&8A +<*A,%&)+,%+A,+A A + %"A '&'#A )A ĴA %A . *)7A %&A ++A *A &%A &A +A $&*+A '&# + ##0A .)A*++*A %A+A&,%+)07A&.AA+0A "%&.A.&A *A&%A)&,%A%A+0A"%&.A .&A %A .&A )A A &&A #)*A %A .&A%A#'A+&A*&#-A+A')&#$*A&A +A*++A%A A$A*,)A++A+A+A%/+A '&##*8A+A'&'#A. ##A*'"A. +A+ )A -&+*7


  

 

   

 

        *(E *)E $*"E (*)#E $E % *%$E %E *E &(%&%)E +*E #$#$*E (%+*E *%E *E %+)E /E *E **E %##))%$(E %(E %$%#E "$$$E $E +*<E $E !+0<E *E %)E **E %+)E %E ))#"/E )E E$""/E&&(%,E8E""%$E*%E())E*E ""$)E%E%+)$E#%(*EE*E$E *E)**; E %+)E E (%-$E *E *E &(%&%)"E (%#E*E.+*,E+($E*)E&$+"*#*E )ĴE$E)E*E"-#!()E(+E**E*(E -)E $%E $E %(E *E %##))%$(E *%E ('+)*E%(E#%(E+$)E-$E*(E-)EE &(%,)%$E%(E*E%+)$E#%(*E$E*E +(($*E +*E %E *E )**;E "E )%#E "-#!()E )-E *E ('+)*E )E +$""E %(<E %*()E ('+)*E %(E *%(%+E $,)**%$E *%E *+""/E +$()*$E -/E*E.+*,E$))*E%$E*E%+)E &&(%,"E%E*E+$); *E)%+"E")%EE(%""*E**E+($E *E %)E **E %+)E %E ))#"/A)E )&"E &("#$*(/E )))%$E "E $E %###%(*%$E %E *E 3$E $$,()(/E %E*E8*E))#"/E$E31E/()E%E +$E 23<E E &%"*"E *%()*E $E $<E +"*/E %E%"E$)<E %)E**E$,()*/<E (%;E +!(E %#%<E *%"E %,($%(E *+$E )%"E $E *E ##()E %E

%)E **E %+)E %E ))#"/E *%E "($E (%#E *E #%$+#$*"E ,#$*)E (%(E/E*EE()*E.+*,E%,($%(E %E*E)**<E" E *E !$E-"EE -)E$E%Ĝ EE; %#%E #&))E **E *E +(($*E %,($#$*E$E*E)**E)E$%*E%$E"E %E-*E !$EE$E%+(E/()<E$E **E $/E %,($#$*E **E %+"E $%*E &(%,EěE%("E%##%*%$E%(E*)E *0$)E)EE"+(; B E #E &&/E **E %+(E *(<E " E

*E !$E )E (E *%/E +)E #%)*E%E+)E(E+)$E)E,#$*)E)E E*#&"*E*%E-E%*()E-%E&(%(#E "%-E *E "*E $E )&*E %E *E +E ""%*%$E */E (,E (%#E *E ("E %,($#$*E$E*E*.E&/()AE#%$/;E E $E)/E+*%(**,"/E**E$%E%,($%(<E $"+$E *E $+#$*E %,($%(E )%"<E )E )+(&))E !$A)E ,#$*)E*(E41E/()EE"*E%Ĝ EE;E $<E E +"*E )%#E "%-E %)*E %+)$E )**)E -*%+*E %""*$E *.E (%#E $/E

()$*E %E %)E $E *E ,"E )(,$*)E -(E ,$E &(*#$*)E -*E ěE%("E &()E +*E *%/<E $E )&*E %E ("E ""%*%$E $E #%$*"/E *.E #%$/E $E %""*E(%#E*E()$*)<E%+(E%,($%(E %)E$%*E#E*EE*E*%E+"E$/E"%-E%)*E %+)$E**E-%+"EEěE%("E%(E*E )"(/E ($();E *E )E )E $E ((ĴE"E **E*E%,($#$*E%+"E$%*E&(%,E%(E *E)#&"E$)E%E*E&%&"; B E-E,E%%E"()&<E*(E-%+"E E&(%());EE&%&"A)E$)E(E)#&"E $E$EE)"/E#*E$E*E)E&()%$E"!E " E !$E -%E &)/%$"/)E *E $)E%E&%&"E**E$E#!EEěE($E $E%,($#$*C<EE); $E E "ĴE(E )$E /E !+0<E *E .+*,E $%*E **E *E +*E E*E -%+"E E $()E *%E *E *+$E %E 8E ""%$E *%E ())E *E &(%"#E %E %$)("E%+)$EE*E$E*E)**; E E %##))%$(E $%*E $E *E "ĴE(E **E*E&(%&%)E#$#$*E-%+"E$%*E "E*%E$()E$E*E+*E)*#*E+*E *E$(#$*E-%+"EE)%+(E*(%+E "%$E*%E+"E711E+$*)E%E%+));EEE E $E E )-*E (*%$<E *E (#$E %+)E%##ĴEE%$E $)E$E%+)$<E !(+E )$%-%E > %)%E ?E &"E -*E %*(E ##()E *%E ""%-E )E %##ĴEE $,)**E *E &(%&%)E #$#$*E )$E*E-)E("*E*%E*E))+E%E%+)$; %($E *%E #<E B*E $)*(/E %E

$)E $E %+)$E )E $%*E $E %D %&(*$E-*E+)E-$,(E*(E)E$E %(E%,()*E+$*%$E*%EE&(%(#;C E"E)+&&%(*$E)$%-%<E(#$<E %+)E %##ĴEE %$E -%(!)<E %*#E "%-%E >%#%"+E ?<E -%$(E -/E *E .+*,E %+"E $%*E #*E +&E -*E *E +*E )E *E -)E &))<E $E **E *E -)E #&(*,E *%E )!E (*$E '+)*%$)E %(E)+EE('+)*E)%+"EE($*; E $E (E (#(!)<E (#$<E %+)E %##ĴE*E %$E $$<E +$#"/%E +%)%E > +)$E ?E )E *(E -)E $E *%E!$%-E*E%$)*($*)E%E*E $)*()<E &(*#$*)E $E $)E > )?<E )/$E **E *E -)E +$)&!"E **E *E +*E %##ĴEE -%+"E )*""E $E *%E %E !E $E (D%((E *<E )%#*#)E *(E &))$E*E+*; E ")%E )+&&%(*$E )E %""+)<E (#$<E %+)E %##ĴEE %$E +*<E +)(+E )E >E ?E )<E B-*E +E()&*E*%E%$%+("E)$%-%<E*)E

)EE)&"E('+)*E%$EE"-E**E-E,E &));E )E )E *%E %E -*E %##ĴEE %$E %+)$E $E *E %##ĴEE )E $E %,()*E+$*%$E$E*)E((;C E )E +(*(E .&"$E **<E B E ,E #E*E!$%-$E*%E*E%##))%$(E**E*E )E(*E%(E#E*%E)!E+$E-*E*E %##ĴEE-$,(E#$#$*E)E*%EE #;E*E*/E,E,$E$E*E"ĴE(E )E$%*E$%+E%(E+)E*%E*!EE&%)*%$;C E E &+*/E &!(<E %"-%"E -%E > (%#D "%+$E ?E %-,(E +*%$E ##()E*%E()*(*E*E%+)E*%E*E"%$E )&*<E )/$E **E *E %+)A)E # %(E %$($E )%+"E E *E "%$E )$E *E )E "-/)E$E*E%$E*E,(/E/(; E $E)E%##$*)<E*E&!(<E/#E !+%( E -"E #$*$E *E %##ĴEE %$E+*E*%E$,)**E*E#ĴE(<E)E *(E -)E E $E %(E *E %+)E *%E %E *%(%+E)(+*$/E%(E*E('+)*E%+"E E($*;EEE**E%##ĴEE%$E "$)E )%+"E )(,E )E *)E )+E )E *E *-%E %##ĴE)E-(E,$E#$*E*%E((/E %+*E*E$,)**%$; %-,(<E *E %##ĴEE $E *)E E$$E #%$E %*(E *$)E )E *E )**E %,($#$*E-%+"E$%*EE"E*%E(")E *)E *(*E %$E *E &*"E (&*)E -E

 

-)E *%E )+&&%(*E *E &*"E ,"%&#$*E $E *E +*E $E **E *E $*"E &*"E .&$*+(E%E*E $)*(/E%E%+)$E)E 21E""%$E-E-)E$%-E$E$()E *%E28E""%$;EE +*E")*E+)/A)E&"$(/E)))%$E#E )E E )+(&()E *%E )%#E &%&"E -$E *E %+)E $$%+$E *E &&(%,"E %E *E .+*,A)E ('+)*E %E 8E ""%$E "%$E *%E ())E *E ""$)E %E %+)$E #%(*EE*E$E*E)**; "E *$E )%#E %E *E (%##$*%$)E %E *E %##ĴE<E %"$E)-+E>*D)E ?E-%$(E E *+""/E *E +*E )E $%*E $E )$E %($E *%E #E *E ('+)*E -)E )!$E$E$(#$*E$E*E"%$; EB$E-E)/E%+(E+*E)E*+""/E$%*E $E E -E (E ,$E +*E &(%E"E $E (,)E +&-(E (%#E 53;976E ""%$E*%E5:;976E""%$=CEE'+(; E $E )E &(*<E ++*+E (%$E >&&E ?E (,E *E $+"$E %E )E %""+)E %$E *E $()$E #$E %E %##%*%$)E$E*E)**<E$E**E *E-)EE)+(&()E*%EE,$E%#&"$*)E %$E(,$+E(%#E*E $)*(/E%E%+)$; E B A#E +(%+)<E -*E *E E #$E %E &%&"E )!$E %+)$E $E #%(E &(%)&*,E +/()<E -/E (E */E $%*E #*$E *E *(*E (,$+=CE )-+E $%*; E %-,(<E -"E %&*$E *E (%##$*%$)E %E *E (#$<E %+)E%##ĴEE%$E%$%#E"$$$E $E +*<E +)(+E )E >E ?E )E *E %""%-$E -(E %&*E %(E *E /(E3124E&&(%&(*%$E"-E-*E%+)$E (,-E+&-(E(%#E21$E*%E28$; E BE (D%((E &*"E $E -)E (,)E %-$-(E (%#E 2:;691$E *%E 23;691$E-"E%(E&*"E.&$*+(E -)E (,)E +&-(E (%#E 34:;332$E *%E 357;332$E $E &*"E ,"%&#$*E %$E%E2:;691$E-)E(,)E%-$-(E *%E23;691$; EB*(E$)E$"+E*EE$$$E ('+(#$*E %E 53;976$E E (,)E +&-(E *%E 5:;976$E $E E$$$E )%+()E %E 252;263$E E (,)E +&-(E *%E259;263E-%+"EE&(*E%E*E)+"C<E E); E E ()%",<E E )<E -)E %-,(E *%E (*$E *E +*E )0E *%E *E %($"E 5::;7$E )E *E -)E ('+)*E /E *E .+*,;


  

   

  

     

  *A +A ) * *A %A +A -)*A *++A &,*A &A **$#0A &%+ %,A +&A ĴA)+A &$$%+*8A +A 0#*A **$#08A A * *+)A *++A *A $&-A A $&+ &%A &)A A ',#A )*&#,+ &%A&A+A) * *A,%)A$ĴA)*A&A ,)%+A',# A $'&)+%7A *A *A*A+A *'")A&A+A++A&,*A&A**$#08A +A &%7A %*&%A &%&. A *A %%&,%A +A &$$%$%+A &A +*A %%,#A)**8A*+)+ %A)&$A+A34+A&A

,#08A42357A %A A $&+ &%A $&-A 0A +A ',+0A *'")A&A+A&,*8A A +&)A$@ +"A ''#A +&A ##A ')+ *A %-&#-A %A +A %+)%#A '&# + #A $)&# &A +&A *+A + )A *.&)*A %A +A %+)*+A &A '8A '& %+ %A &,+A ++A +)A *A %&A #+)%+ -A+&A',#A&@/ *+%7A A $@+"8A .&A )')*%+*A )**A &%*+ +,%0A 38A )$ %A +A #.$")*A ++A +A # *#+,)A *A )$ %A+A&%#0A*0$&#A&A$&)0A %A ++A %&A $% %,#A -#&'$%+A &,#A A -A ,%)A ) * *8A %8A ##A %*A $,*+A A &%A "A %A &))A +&A )*&#-A +A **,*8A # %A +&A +A ,))%+A) * *A %A+A -)*A++A&,*A &A**$#07 A ',+0A '")A A ++A +)A .*A %&A **,A ++A &,#A %&+A A )*&#-A $ #08A . #A ## %A &%A ##A *+"&#)*A%A.##A$% %A + 1%*A +&A-& A %A$$+&)0A&$$%+*A. A &,#A )-+A +A #)0A +%*A * +,+ &%A %A +A -)*A ++A &,*A &A **$#07 A/'# %A++A+A$&+ &%A$A %**)0A %A- .A&A+A *+&) #A&%A ++A/ *+*A+.%A0#*A%A -)*A ++8A %A *A *,8A 0#*A #.$")*A &,#A %&+A A * #%+A &-)A +A ,))%+A '&# + #A $'**A %A +A -)*A ++A # *#+,)7A A $&+ &%8A . A .*A *&%A 0A A #.$")8A )')*%+ %A &,+)%A !.A &%*+ +,%0A 8A &%0A &#&A ,&,8A .*A ,%% $&,*#0A &'+A 0A ##A$$)*A&%A+AA&&)7 &%*(,%+#08A +A &,*A )*&#-A +&A ##A&%A'&# + #A#)*A%A+) + &%#A ),#)*8A %#, %A $)*A &A +A -)*A++A&,*A&A**$#0A+&A+"A %**)0A*+'*A+&A)*&#-A+A) * *7 A &,*A +%A ##A &%A )#-%+A *,) +0A % *A %A -)*A *++A +&A &%+ %,A +&A $ %+ %A #.A %A &))A %A +A ++8A . #A ''# %A +&A '&# + #A &$$%++&)*8A ',# A ěA )*A %#0*+*A %A &+)*8A &$$%+ %A &%A +A ) * *A %A +A -)*A ++A &,*A &A**$#0A +&A *+&'A % + %A +A ',# A %A *+ %A *')* &%*A &%A +A &Ĝ AAA %A ')*&%A &A +A )* %+A &A +A )#A ',# A &A ) 8A 0A ) %A +A )* %+A

 %+&A+A %+)%#A.)%# %A&A+A -)*A ++A&,*A&A**$#07 &%+) ,+ %A +&A +A $&+ &%8A &%0A $$%,#A *%8A )')*%+ %A &#&",$?'&",$A &%*+ +,%0A 8A ,+ &%A %*+A +A ,*A &A %A$$+&)0A )$)"*A 0A *% &)A + 1%*A %A +A &,%+)08A %A ++A +A ) * *8A A %&+A )*&#-8A &,#A -A %+ -A $'+A &%A +A &,%+)0<*A %*%+A$&)07 &%0A ,&,A &#&8A %A *A ),$%+8A &%$%A +A + &%A &A +A &*A++A&,*A&A**$#0A&)A ) %A +A &Ĝ AAA %A +A ')*&%A &A +A )* %+A &A +A )#A ',# A &A ) A %+&A +A ) * *A %A +A -)*A ++A &,*A &A **$#08A $ %+ % %A ++A +A # *#+,)A *A +A # A . )A %A $&)08A %A *A *,8A #.$")*A *&,#A&%,+A+$*#-*A.##7A

$*A0&8A)')*%+ %A$A &%*+ +,%0A 8A* A- #A')- #*A.%A $%A &A &&A . ##A * +A %A &A %&+ %8A *0 %A++AA.&)A&A- A *A)(, )A %A ) % %A 'A +&A +A -)*A ++A &,*A&A**$#07AA%&+A++A+)A .*A %A &)A +A &%&)#A $$)*A &A+A0#*A++A&,*A&A**$#0A +&A *'** &%+#0A *+%A 0A #.$")*A %A % &,) %A -)*A ++A &,*A &A **$#0A,) %A+ )A+)0 %A$&$%+*7 %A *A *,$ ** &%8A % #A )# A # 8A )')*%+ %A &,+)%A !.A &%*+ +,%0A 8A ##A &)A ',#A )*&#,+ &%A &A +A ) * *8A *) %A +A + &%A &A +A &*A ++A &,*A

%"" "! !!! !!" % !! ! ! !" !! ! # !!" %!!!! !" !$% " $ ""!! # $ % !

&A **$#0A . A # %"A )* %+A &&#,"A &%+%A +&A +A %+)%#A ')&#$*A %A +A -)*A ++A &,*A &A **$#0A *A *' #A %A ,%.))%+7 &) %A +&A # 8A **,*A &%)% %A $'$%+A -A %A ''% %A &)A %&.A %A ) 8A *+)** %A +A %A &)A $$)*A &A +A -)*A ++A &,*A &A **$#0A +&A &$A +&+)A %A$,+,#A&%*%+A+&A)*&#-A+A$ĴA)A $&%A+$A$ #07 )*7A +A "'&&$&)A &$8A A &)$)A$$)A&A+A#A -)*A++A &,*A &A **$#08A %&.A )')*%+ %A ")$&)A&%*+ +,%0A 8A %A+A,))%+A 0#*A++A&,*A&A**$#08A. #A #% %A -& A +&A +A $&+ &%8A ).A +A ĴA%+ &%A &A )A &##,*A +&A ')&-)A 394A%A')&-)A429A468A*0 %A++A) * *A * +,+ &%*A %A ')# $%+A .)A &$$&%A /') %*8A ) +)+ %A ++A +A .*A *,)') * %A++A*&$A')*&%*8A %#, %A *% &)A + 1%*A %A +A &,%+)08A .&,#A -A+A'#*,)A&A) %A+A&Ĝ AAA %A ')*&%A &A )7A )* %+A %+&A +A ) * *A)&" %A+A -)*A++A&,*A&A **$#07 %. #8A '")A &A 0#*A ++A &,*A&A**$#08A+7A&%7A &%&. A *A*0$'+ 1A. +A+A- + $*A&A+A -)*A ++A &,*A &A**$#0A ) * *8A *0 %A ++A +A ,% +0A &A +A &,%+)0A *&,#AA')$&,%+A %A+A$ %*A&A##A .##A $% %A ) %*8A *+)** %A ++A +A ) * *A *&,#A A )*&#-A $ #0A %A+A %+)*+A&A'7 A $ %+ %A ++A -)0A 1&%A %A ) A A &%+) ,+A %A &%A .0A &)A +A &+)A +&.)*A +A -#&'$%+A &A +A &,%+)08A *0 %A ++A =*&$A &%+) ,+A . +A + )A '&',#+ &%A * 18A %+,)#A )*&,)*A %A %+##+,#A ')&.**<<7 =)A -A .A )##0A &%A .)&%:A A A%&+A)+A&,)*#-*8A%A*A*,A %%&+AA#A)*'&%* #A&)A&,)A*$##A '&',#+ &%7A&A.%+*A +A+ *A.07 =A -)*A++<*A&,*A&A**$#0A ) * *A *&,#A )+)A A )**A 0A .##A $% %A ) %*A %A A $&)A $+,)A $%%)8A %*+A &A *+ %A *')* &%*A &%A +A #0A /#+A &Ĝ AAA %A')*&%A&A )7A)* %+7AA*&,#A *"A $ #A .0*A &A *&#- %A &,)A ')&#$*8A )+)A +%A % + %A '&'#A +)&,A %A$$+&)0A *++$%+*>8A A ,+ &%7      

 " + A ++A &,*A **$#0A *A $%A +A )&$A &A %&)$+ &%A .78A &,*A !&) +0A )A,) ##A 'A .&A +&#A %.*$%A A ++A +A $%$%+A .*A '')&-A 0A +A

.$")*A * A A +A $%$%+A .*A%&+A $A+A+ %") %A. +A+A ') % '#A #.A ,+A +&A &))+A *&$A *'## %A))&)*A%&+A %A+A#.7 A'" %A+A+A&,*A'#%)0A %A &A " + 8A #*+A ."8A 'A * A +A++A&,*A&A**$#0A*A#*&A '**A+.&A ##*A+)&,A+A*&%A ) %A. +A+A ##*A&$$ ĴAA+&A '')&') +A &$$ ĴA*A &)A ,)+)A # *#+ -A + &%*7A A ##*A )A +A0)A4235A,+A&A+A* /+%A &,% #*A&A" + A++A%A+A++A +)A ,''#0A %A % ++ &%A ##8A 42357 'A .&A $&-A +A $&+ &%A &)A +A &$$ ĴAA &A +A +.&A ##*A +&A '')&') +A &$$ ĴA*8A * A +A ##*A .)A $A +A %% %A &&A &-)%%A %A +A *++7A A &*)-A++A+A&%,*A&A'')&- %A +A ,+A &A +A * /+%A &,% #*A # *A&%A+A++A**$#0A,A+&A+A *%A &A +A *#+ -A &)%A +A +A#&#A&-)%$%+A#-#7 A %!& %A *A &##,*A +&A /' +A + &%A &%A +A ##A *&A ++A '&'#A +A +A )**)&&+*A &,#A %A+A$&)A)&$A+A - %*A&A $&)07 A $&+ &%A *&%A 0A &$ A )$&#A .*A ,%% $&,*#0A '')&-A0A$$)*A&A+A&,*A . #A+A ##A.*A&$$ ĴAA+&A+A &,*A &$$ ĴAA &%A %%A %A '')&') + &%8A %A &$$ ĴAA &%A &#A &-)%$%+*A &)A ,)+)A # *#+ -A+ &%7 A +)A ,''#0A %A *% ++ &%A ##A #*&A '**A +A *&%A ) %A %A .*A &$$ ĴAA +&A +A &,*A &$$ ĴAA &%A ,# A ,+ # + *A &)A ,)+)A+ &%7A %. #8A+A++A &,*A&A**$#0A*A') *A+A ++A &-)%&)8A )A &%A 0&A 0$ A % + + -*A&%A %)*+),+,)#A -#&'$%+*A )&**A ##A +A %&&"*A %A)%% *A&A+A*++7 A )$%A &A +A &,*A &$$ ĴAA &%A ,# A + # + *A %A %)*+),+,)*8A *" %A 0&A !0 A-A+A&$$%+ &%A. #A &%AA.&)" %A- * +A+&A*&$A')&!+*A $)"A ,'&%A 0A +A 0$ A $ % *+)+ &%A %A&A" + 7 A &$$ ĴAA - * +A +A %.A &-)%&)*A&Ĝ AAA,%)A&%*+),+ &%8A +A &-)%$%+A &,*A %A +A ++A - A%+)7 *" %8A .&A #A &+)A $$)*A &A +A &$$ ĴAA &%A +A - * +8A /')**A *+ *+ &%A . +A +A #-#A &A .&)"A &%A &%A +A %.A &-)%$%+A &,*A %A +A - A %+)7A A &*)-A ++A +A +A )+A +A &-)%$%+A *A & %A &%A +*A %)*+),+,)A $*+)A '#%8A +A *++A . ##A *&&%A +A ,'A . +A &+)A -#&'A *& +0A )&,%A +A .&)#7 A &,*A &$$ ĴAA )$%A &%A ,# A + # + *A /')**A !&0A +A +A 0$ A &-)%$%+A &$'# *$%+*A %A ) +)+A +A&$$ +$%+A&A+A**$#0A+&A &%+ %,A+&A')+%)A *A&-)%$%+A +&A -A$&)A*,**7AA)A +A&%+)+&)*A%# %A+A')&!+*A +&A *'0A A ,'A %A .&)"A &) %A +&A*' A+ &%*7


     

       ,$E *%+E *E +$E **E %+)E %E ))#"/E)E&()$*"/E%$E())<E*E'+$*+#E %E %$*(%,())E **E *("E *E "-#!()E +)*E%(E*E())E)E"E*%E*;E)E )E )E *E %+)E )E (($E -*E #$/E ""E E %$*(%,()"E ())E %(E *)E ##()E $E *E *%&$E&*"<E)E<E-$E))+)E("*$E *%E *E +)/E D$,)*#$*E (%(##E >E ?E **E &E *E %+)E $)*E *E )**E %,($#$*E -(E(E(%#E$E%,(; E "(/<E *%$+)E (E -$E $E *E )**E %$E *E (*%$"E$E*E(*(*E-$E*(E(E))+)E%$E (%+$E**E(E(#$E*%E*E,"%&#$*E$E-""E $E%E*E&%&";EE )E)E)E)%+()E-*$E*E)**E)E*E**E*E(*(*E -)E%($)E%$E*E)*E%E*E)**E%,($#$*E *%E*!E*E"-#!()E%+*E%E*E)**E$E%+)E*E *$)%$E**E*E"(#E()E/E*E"-#!()E%$E*E EE)E+); *E-%+"EE(""E**EE(&%(*E/E*E**E%+)E%E ))#"/EE%E%##ĴEE)*E+&E*%E$,)**E*E #&"#$**%$E%EDE&(%(##)<E(% *)E$E *,*)E$E +$EE**E+"*E%,($%(E#"$E (%A)E#$)*(*%$E%,(E*E#&"#$**%$E&(%))E %E *E +)/E $,)*#$*E $E #&%-(#$*E (%(#E+$E%(E*E)**; E "-#!()E -%E -(E $%*E &&/E -*E *E ,"%&#$*E*$E""E%$E*E**E.+*,E%+$"E *%E ##*"/E (%$)**+*E *E #&"#$**%$E %##ĴEE%E*E&(%(##<E)/$E**E*E&()$*E %$E )E %#&%)E %E %$"/E %,($#$*E %Ĝ EE")E **E ,E"E*%E%E-*E)E(*E$E+E%-$E-*E +(+(/; E %+)E -"E (,$E *E (&%(*E .&())E )#/E **E %$"/E %,($#$*E %Ĝ EE")E %#$*E *E %#&%)*%$E%E*E#&"#$**%$E%##ĴEE-E #!)E *E .()E *%E E ("E -*E +(+(*E %ĴE"$!)E(*($E*E&(%())E%E*E&(%(#; (#$E%E*ED%E%##ĴE<E $*%!E (#/E )!+<E E "-/(<E )E **E *E *+"E (&*)E /E *E +$E **E %,($#$*E %E *)E )(E %E (,$+E (%#E +)/E +*%$E %(E *E (E 3123E )*$E *E 3<354<299<:17;35E*EE#%$*"/E(*E%E391<4:9<724;39E (%#E /E*%E#(E3123; E %$*$E **E B%E (&*)E %(E *E #%$*)E %E

$+(/EDE (<E3123E$E$%E#$*%$E-)E#E-*E (()E*%E*E %$*E%E&("<E3123;E%-,(<EE"+#&E )+#E %E 671#""%$E -)E )E *%E ,E $E (,E -*E$%E+(*(E*")<CE*E(&%(*E); %*(E /E *E %,E ,"%&#$*<E *E))#"/E %$)'+$*"/E(%##$E**E*E#&"#$**%$E %##ĴEE E (%#&%)E %E *$%(*)E $E &%&"E %E&(%,$E$*(*/E)"*E(%#E*E*(E)$*%("E 0%$)E%E*E)**E%E$%*E#%(E*$E22E##(); E %+)E ")%E (%##$E **E E *E %+$*EE%&$E$E$/E%##("E$!)E-(E*E DE+$)E-""EE"%E$E*E#&"#$**%$E %E""EDE&(%(##)<E&(% *)<E*,*)E$E""E .&$*+(E ("*E *%E E )+ *E *%E &&(%,"E %E *E **E.+*,E%+$";C $E)E&(*<E*E&!(E%E*E%+)<E" E +0+E )#$E $(<E E ")%E "#)*E *E %(#(E %##))%$(E%E$$<E %$E/+<E%(E(+)$E*%E +($)E*E%##ĴEE-*E*E(",$*E%+#$*); $(E )E *E %+)E ,-E *E %$+*E %E *E %(#(E%##))%$(E)EE)((E*%E*E%$%+("E %+)E %(E "$E *%E &(%,E $))(/E $%(#*%$E ('+)*E%$E*EDE&(%(#;E $E ,-E %E *)<E *E %+)E &))E E ,%*E %E $%E %$E$E %$E #E $E ('+)*E )E )+))%(E *%E ##*"/E +($)E *E %+)E -*E *E )E %+#$*); E%+)E""E)%(*E%E+)$E*E)**E%,($#$*E %E (+E -$E *E )E **E )$E *E DE +$)E +)E %(E *E &(%+(#$*E %E ,")E -(E %(E 3123<E *E&(%+(E*#)EE"""E@3123EDE +$E **AE$E$%*E3124E)E&()$*"/E$)(; EE,"%&#$*E(*EE"%*E%EE"%%E*-$E *E%+)E$E*E.+*,<EE,"%&#$*E**E  E*(E"E*%EE)(%+)E#*$E*-$E ""E*E)*!%"()EE&E&("/E/E(+"$E%&"A)E #%(*E (*/E >?E "()E %(E *E &()$*E ("E&;EE *E -)E $E *E &(%))E %E )ĴE"$E *E )&+*E **E 28E ##()E%E*E**E%+)E%E))#"/E*(,""E*%E )E<E*%&E%$EE-!"%$E(*(*; 

E ")"*%()E -(E "E /E *E &+*/E &!(<E %(E *%<E-E#!E+&E*EE()*E*E%E*E45E ##()E%E*E**E%+)E%E))#"/E*%E((,E$E *%&E%(E*E(*(*; E &(%(##<E -E )E $E %%($*E /E +$D)E .&())E E %$)+"*<E )E B**E

)"*%$)E $E *E ""$)E %E $)+(*/E $E (CE)E*)E*#;E)E)E)E*E%$)+"*$*A)E "#E (#E*#$E*%"E$-)#$E$E)EE**E *E&!(<E +A0+E$(<E-%+"E"E*E)%$E *E%E*E(*(*; *#$E (,"E **E )%#E %E *E ))+)E *%E E )+))E +($E *E (*(*E $"+E +$#&"%/#$*<E $)+(*/<E&%,(*/<E +)*E$E'+*/; BE ,E $*EE (*$E #)+()E **E %+"E ())E *)E ""$)E E -""E #&"#$*<CE *#$E+(*(E&%$*E*; %-,(<E *E ,-E %E #$/E &%&"E )E **E *E ")"*%()E )%+"E ,E *(E *%E *E *%E *E $E %E *E ))+)E%$E(%+$E%(E ĴE$E%+*E*%E*%&;E,$E )E#$/E)E*E%($E*(&E-""E$%*E,E$/E#&*E %$E+$#&"%/#$*<E$)+(*/E$E&%,(*/E)E"#E /E*E%($)(); E*$E*%E*E,"%&#$*<E*E*%$"E(#$E %E*E%&&%)*%$E*%$E%$())E%E(<E>?<E +)E %<E E "-/(<E )"%)E E **E *E (*(*E B *A)E +)*E E #%(E $E -)*E %E +"E +$;E E ",E */E ,E $%*E "($*E $/*$E *(E -*E )E *(E *%E "($E**E*/E$$%*E"($*E(<CEE'+)*%$;

E %($E *%E %<E B*E -E *E %&&%)*%$E (E ""$E %(E $E +$E **E )E *E *%*"E %,(+"E %E *E %,($#$*E *%E ())E ""E *)E ))+)<E +)E *(E )E $%E -/E *E E -""E E $E %,($#$*E $E *(E -%+"E E E &%)*,E $E $E *E )/)*#;E %<E %+(E-%(!E)E$%-E%-E*%E*E*#E%+*E%E&%-(<E%*E *E .+*,E $E *E ")"*+(<E +)E */E ,E )%-$E**E*/E%$A*E,E-*E*E*!)E*%E"E*E )**;C &!$E %+*E *E E E #))$E #%$/<E E %$*$+E**EB-E,E(E**E*E.+*,)E(E )/$E*(E)EE#)*!E/E*E))#"/E%##ĴEE $E **E *E **E ))#"/E -)E $%*E (E %$E *E -%"E&/#$*E/E*EEE%##ĴE; E B+*E *E ))+E (#$)E **E -$E *E ))#"/E %##ĴEE )!E %(E *E %+#$*)<E *E %(#(E %##))%$(E %(E $$<E %$E /+E $%*E **E %(EE,%*E%E$%E%$E$E-)E&))E<E-E)%+"E ,E(E*#E%$E-*E*+""/E*($)&(<E,$E *#E,(/E*")E%E*EEE&(%(##E+*E*E *E(#$)E**E*(E-)E$%E%$)*/E$E*E-/E*E +$E)**E%,($#$*E)E(+$$$E*EěE()E%E*E )**E$E**E)E-/E-E(E,$E""E*)E&(%"#)E $E-E)*""E$))*E**E671E#""%$E,E$%*E$E %+$*E%(E+&E*""E*%/;C EE=EB*(E*E*(&E/E*E))#"/E-)E *%E %+)E *$)%$E %(E $/*$E *E *E %E *E #ĴE(E (#$)E**E*)E%,($#$*E)E$&*;E%<EE*E)E*(+E %E -*E &%&"E (E )/$E *$E -E (E $%*E )+(&()E +)E E /%+E "%%!E *E *E -*E (E */E %$E *%E %E $E*%&;EE-%"E*$EE$%*E#!E$/E)$);E *E)E +)*E-)*$E%E%+(E()%+()E$E*(E*#E*/E (E )+&&%)E *%E +)E $E "$E -*E ))+)E **E -""E $E*E*E&%&";E E",E*E)E*E&"$E/E*EE %,($#$*E*%E(+$E*E)**;C &!$E %$E *E E E ))+<E +$E **E (#$E%E*E""E($E%&")E&(*/E>?<E $*%(E %##E -"E*%"E"/E-)-*E$E $E ."+),E $*(,-E **<E B+$)E (+$E *%E *E )**E (%#E E E E $%*E )*(*E $E 3124;E *E )*(*E -$E )+)/E -)E (#%,E $E *E )**E )E $E %""*$E#%$/E+$(E*E+)E%EE<E-*E-E )-E-)EE"ĴE"E&(% *E$E.+*<E*)E/"E-*E *(E")E$E +$E-*E*E$)(&*%$EEE3124E $EE-E+));EE*E&%&"E%E +$E**E,E #$E$E(E)*""E#$$E*E+""E%+$*)E %E ""E *E #%$)E **E (+E *%E *)E )**E +$(E *E EE(#; E $*%(E -"E )=E BE (E #$$E %+$*"*/E%$E%-E*)E#%$)E(E$E+*");E E*E%,($#$*EE$%*E!$%-E-E,E,$E*#E )%#E%(#E%E,E%$E%-E*%E+)E*)E#%$)<E*/E ,E (+)E *%E ")*$E *%E *)E ,E $E ,E *+($E E()<E+)E*E#%$/E)E#$*E%(E"",*$E &%,(*/E$E*E)**E$E*E-/E*%E"",*E&%,(*/E )E (E )E E #E %$($E )E $%*E %+*E )*(+*$E *(/");E%&"E)%+"EE#&%-(E+*%$""/<E -E$EE"%*E%E$,)*#$*E$E+*%$<CEE);

 ! !  " !#    !! ! "# ! %  

! &  $


 

 

   

 "  ! & $ 

 &%! &   # $ 

! !  

 $ 


  

  

 ! # $ "

 $   

   ) E & & +  # #E

)+ &%A*E &)$)E ** *+%+E )+)0D %)#:E % #:E

$*E +)*E *E * E ++E +E &)$)E ,')E #&%*E &:E $E "'&,E *E%&+E+E) +E % +E&)E+E-%+E '&* + &%E %E +E %+ &%#E .&$%E+$9

$*E +)A*E .)%E %E E +E . +E .*.+E '&)+*E ++E $'#&0 %E $E "'&,E *E +E ,')E #&%*E E &E .&,#E *+E +E +$E ".)9E E .)%E +E E %&+E +&E )'+E +E $ *+"E +E $E .%E +E ''& %+E ) E "%E +)E +E / +E&EE,) 9 E %&+E ++E "'&,E *E %&+ %E %.E +&E &ěE)E +E +$E %* *+ %E++E+E&)$)E ) %E $' &%*E &%#0E %*E E &E .&E ,%)*+%*E +E ) %E $#E &&+##E +)) %9E E ),E ++E "'&,E *E #&*+E +&,E . +E +E )# +0E&E$#E&&+##E & %E %E ) E%E . ##E %&+E E #E +&E # +E +E +$E )&$E +E #-#E +E *E%&.9 #&%*E *+,$#E ,%)E "%E +)E

+0E #&*+E + )E ) %E &$%E $' &%* 'E + +#:E ,+E +)*E .&E *E &,+E +&E E ,%- #E *E +E %.E E ** *+%+E % #E )+&):E &$%E 0E :E *++E ++E +E . ##E %&+E E E Ĝ EE,#+E + %E ĴE %E +E #&%*E "E &%E +)"<E #) %E ++E ##E +E+$E%E *EE&&E &9 B E&E%&+E*E%0E) * *E %E +E ,')E #&%*E +E ##<E+E+E++E+0E#&*+E +E #*+E E &*E %&+E $%E++E+E+$E *E %E *))09E##E.E%E *EE &E ++E ,%)*+%*E .+E +E +"*E +&E #E E .&$%E +$E %E +%E +E #&%*E . ##E ) %E

+ )E+ +#:EBE* 9 E &)$)E %#)E &E +E $#E %+ &%#E +$E #*&E *++E ++E )+)E +%E .&))0E &,+E +E *% &)E $#E +$:E +)E *&,#E E $&)E &%)%E &,+E +E *#+ &%E &E E %.E + &%#E D37E $#E +$9E BE&E%&+E-E%0E ')&#$E. +E+E*% &)E $#E +$E ,*E +)E )E *-)#E D42E '#0)*E++E.E%E',*E +&E +E *% &)E +$9E%E +)E )E *-)#E D37E ++E%EE),+E+&E +E D42E +$9E ,+E +E ')&#$E *E&.E+&E %E *#+ &%E &E %&+)E *+E &E D37E $#E +$:CE

E%&+9 E * E +E ')&**E &E *#+ %E +E D37E '#0)*E %-&#-*E & %E )&,%E +E $#E $ *E +&E *#+E +E '#0)*E *+)** %E ++E +)E ' " %E +$:E +0E .&,#E -E +&E &E +)&,E+E E+*+E+&E *)+ %E+ )E)#E9E B&,E$0E-%E*#+E E -)0E &&E '#0)E %E *E $0E %E ,'E # %E +E E +*+9E E $%*E 0&,E . ##E -E +&E *+)+E##E&-)E %9E,+E E . ##E.%+E+&E)&$$%E ++E +E &*E &E &)E +##)E '#0)*E ,*E %&+E ##E D37E '#0)*E )E *&)+:CE+)*E* 9

 "   *E +E ) E &&+##E )+ &%E >?E %*E +E *)E &)E E %.E & %E &)E +E #0 %E #*:E &)$)E &#%E #+*E E &:E %%0E $,E %E /D %+)%+ &%#:E ,+ ,E'&!,E)E+ '' %E &E %E )&E *E +E ) +E')*&%E&)E+E!&9 E ,&E +&#E .*.+E '&)+*E %E *')+E %+)- .*E ++E +E &)$)E ,')E #*E %)E*E')&-%E %E+E '*+E+&EEE+&'E#**E&E %E *E )+E (,# + *E +&E +"E+E#0 %E#*E+&EE )E#-#9 BE **,E&E%E )&E %E '#E &E %# %E +E %+ &%#E D42E +$E *E %&+E %E &%+%+ &%9E E *E &%E &E +E *+E &*E

)&,%E++E%E&E+E!&E ěE+ -#0E.##9 B ,*+E# "E%0E&+)E&E +&&EE*E+E##%*E&E # -) %E * %E E .&,#E E %# %E E +$E *E +EE E &E &)E +E E)*+E + $E - %E ** *+E E #&+E &E&+)E&*E %E+E'*+:E ,+E ++E .&%A+E *+&'E $E )&$E& %EE&&E!&E. +E +E+$E%0E.09E B E&%A+E"%&.E+E'#%*E &E +E ) E &&+##E )+ &%E&)E%&.:E,+E+E **,E &E %E &$'+%+E *E %&+E %E &%+%+ &%E )9EE E **,E&E %E/'&*E &,#E E %E &%+%+ &%9E E .&,#%A+E "%&.E .&E +E &+)E &%+*+%+*E &)E +E !&E)9E,+E E+ %"E )&E *E &$'+%+E &)E +E #0 %E #*E!&:CE$,%E* 9 '&!,E #*&E # -*E ++E )&E *E +E /') %E &E & %E +E

+E .&)#E #-#E %E %E $"E +E #0 %E #*E )+E %E !,*+E # "E E ** *+E #+E $ E ##E +&E . %E +E 4227E E D37E &)#E,'9 B%E > )&?E *E &%E E &-)E &+)*E %E ++E E *E .&%E E &)#E ,'E &)E . #E ** *+ %E #+E $ E##E %E42279E* *E ++:EE*E) E)%+ #*E +&E*,''&)+E *E&$'+%0E +&E %#E +E !&9E E * %)#0E+ %"EE *E) 'E+&E %#E +E #0 %E #*C:E '&!,E *#&*9E &$E &E +E ) E )%+ #*E &E )&E );EE ** *+%+E +&E #+E &E $ E ##E +E +E 4227E D37E &)#E ,'E . E +E #+*E .&%:E ** *+%+E +&E &E %E &**&E +E +E D42E ) %E &,+E $' &%* 'E .)E +E +$E $E ),%%)*D,'E

%E #*&E (,# EE +&E '#0E %E E D42E &)#E ,'9E E #*&E ** *+E &)$)E ,')E#*E&:E,*+ %E ,-&%E . #E %# %E +E *% &)E %+ &%#E +$E *E.##E*E.%E,-&%E %#E+EDE45E%+ &%#E +$9

,')E #*E E &:E +'%E * E *E ) E +E $%+# +0E &E ) %E &&+##E %*E .&E $"E - * + %E +$*E &E +)&,E -)0E ))&. %E /') %E !,*+E +&E *+ # 1E +$E &)EE$+9 * :E.&E.*EE# %E (,*+ &%*E&%E&.E *E+$E .&,#E )*'&%E +&E +E /'+E %+ *E +0E $0E E %E !%:E #$%+E ++E **,*E# "E++E)E%&+E !,*+E ',# )E +&E -&) %*E #&%:E ,+E +&E +E .&#E &E ) 9 &) %E +&E $:E +E *E ,%&)+,%+E ++E ) E +$*E -E &%+ %,E +&E *,ěE)E + *E %E +E %*E &E &''&%%+*E&-)E+E0)*9 B +A*E %&+E !,*+E &+E A -& )E#&%:E +A*E%E) E ')&#$9E %E 0&,E '#0E %E ) :E +A*E #.0*E -)0E Ĝ EE,#+9E +E )&$E +E )** %E )&&$E +0E $"E 0&,E &E )10E %E &%E +E E#E&E'#0E+E*,''&)+)*E ,%*ĴE#E +E +$9E &,E !,*+E -E+&E"'E0&,)E&&#E%E &,*9E E.E%E&E++:E.E . ##E',##E+)&,9C * E &.-)E /'# %E ++E +E +$E *E (,+#0E')')E+&EE %0E %+ $ + &%E )&$E +E &$E%*E %E !%E*E+E '#0)*E-E%E*'" %E &,+E +E %E+E$'9 E BE -E %E +#" %E &,+E +E,*E +E *E& %E +&E E E )+)E $E %E +E $%+# +0E &E -)0E '#0)E *E& %E+&EE #0E $%E ,*E +0E . ##E &$E +&E %+ $ +E ,*9EE!,*+E-E+&E)$ %E #$E %E '#0E &,)E $9E *E)E*E.E%E-E++E %%)E#$E%E&,*E&%E+E $:E +%E .E *&,#E E &&:CEE* 9

E #*&E ), *E +E -&) %E # $E ++E +E +.&E )E )*E -%E +&E + )E '#0)*E -E +E ,')E #*E +E -%+E +&E *&)E &,)E &#*E %*+E +$:E %E ++E +E ),$%+E &*E %&+E &#E .+)*E*E+0EE#)0E *&)E +)E &#*E &)E +E)E)*E.)E -%9 B+E *E !,*+E E E $*0E /,*9E E+ %"E$&*+E&E0&,E .+E +E $+9E &E .%E E+0E -E+E)E )*=E 0E )E !,*+E +)0 %E +&E#&&"E&)E*&$+ %E*E%E /,*:CE * E* E %. #:E * E *E % E+E%.*E++E&)$)E ** *+%+E &:E #0-%,*E "'#E *E"E %E+E+$9E E* E++E +E *E+ )E* )E +&E-E+E&E.&$EE * E *E )+E '** &%E &)E +E$:E+&E)!& %E+E+$9 B E "'#E *E "E 0&,E *&,#E-E*%E $E)9E E &'E*&E%E E&'E +A*E& %E +&EE)#E*&&%E,*EE *E ')+E &E + *E +$E %E E *E *&$&0E ++E .&)"*E -)0E )E !,*+E # "E -)0E &%E &E ,*E )9E E E *E *&E $,E '** &%E&)E+E$9E +A*EE *$E ++E E *E %&+E )9E ,+E .E . ##E +)0E +&E $"E +$E*E++E.E%E $E %E EE *E& %E+&EE"E +E *E & %E +&E E -)0E &&E %.*E&)E,*:CEE* 9

  ! ) A*E *% &)E ) "+E +$E *E ')*%+#0E %E

&%&%E ',ĴE %E E% * %E +&,*E +&E + )E ')')+ &%E &)E +E &)#E ) "+E - * &%E /E $' &%* ':E . E %*E &%E ,#0E 38+E %E

)*0:E% +E %&$9 E #+ &%E &E 35E '#0)*E %E 4E &Ĝ EE #*E )E %E #+ %$E %E + *E . ##E E +E E)*+E + $E +E +$E . ##E &E &%E %0E +) % %E +&,)E E &E E $!&)E+&,)%$%+9 E )$%:E E &$$ ĴEE &E +E ) E ) "+E )+ &%E >?:E 0&E % 0 E * E +E +$E *E %E *,#E +&E'#0EE-E) %#0E$*E %*+EE-E+$*9 0E . ##E '#0;E )&) )E ) "+E #,:E )&"$'$+&%E ) "+E#,:E)E&)*+)E ) "+E #,:E #* )E ) "+E#,E%E&ĴE)%E ) "+E#,9 B*E ) %# *E )E

*&E $'&)+%+E ,*E +E . ##E -E &,)E +$E $&)E '*0&#& #E')')+ &%*E E &E + *E $'&)+%+E &$'+ + &%:CE % 0 E * 9 BE %%&+E ěE&)E +&E $ **E + *E &''&)+,% +0E +)E +E $)-#&,*E !&E +E+$E E %E&)&%:E &+*.%E .)E +0E ' "E +E ')&$&+ &%#E + "+E+&E'#0E %E+E#,E * /E$' &%* '9C ) E(,# EE&)E+E - * &%E 6E $' &%* 'E #&%* E %,+,:E .&E +0E +E %E +E E%#*E &E +E '* E E &)#E ) "+E ,E > ?E - * &%E7E %E&+*.%E&%E +,)0E ') #E 359E 0E !& %E )%+ %:E ) %:E

)*0E %E ,. +E &)E +E $' &%* '9 ) E %E +E +&,)%$%+E+&'E&E+EE%#E )%" %*E &E +E '* E E E - * &%E 7<E &##&.E 0E%,+,:E&+*.%:E ! :E %:E%E)$%09


  

'$ !!%&% %$( &(&'%

!' &!'&!

 !! $% 

E

#,E 32D()'E 'E $#)$#E *(E (E #E %'(#)E )$E (',E #)E$$)!!E!*E)$E (E)'E)'#(%$'))$#E Ĝ EE*!)(E $'#E)$EE'!(E '$"E)E%!E+('E $#E %$')(:E !(E ':E $+'#$'E"'*E# $E !D" *'E$E (',E )):E ,$E "E )E (*'%'(E % E *'E )E%!.'(E#E$Ĝ EE!(E $E)E!*E)$E" E$$E *(E$E)E*(9 E (E (E "#()')$#E %!(E E%'"*"E$#E(%$')(E +!$%"#)E #E (E ($#E )$E %'(#)E E *(:E %.E 508E E (#E $#E (E $E )E %!.'(:E %'$"%)E %."#)E $E (!'(E #E ")E $#*((E )$E )E %!.'(E ,E$'#E)$E"E ,$*!E$EE!$#E,.E)$E !+#/#E)"E)$E"E '9E E $+'#$'E $""#E)E%!.'(E #E )E $Ĝ EE!(E $'E )E (*(((E '$'E ($E ':E *'#E )"E #$)E )$E E($*'E,)E)E '(*!)E $E ($"E ")(E ,E).E!$()9 E *'E )"E )$E '$*!E)'EěE$')(E#E )E '"##E ")(E ($E))E)E)E#E$E)E (($#E ).E ,!!E (*'EE E$#)##)!E) )9E E ')')E (E  " # ( ) ' ) $ # @ (E $"")"#)E )$E /'$E )$!'#E)$E#(%!#E #E )'$'E !!E $#E )E %!.'(E )$E !,.(E $.E #()'*)$#(E '$"E )'E $Ĝ EE!(E ($E (E )$E E $$E "(($'(E $E (',E ))E ,'+'E).E$9E 'E )# E )E $+'#$'E $'E '#E )E$($#E%'($#!!.:E %'$"(#E))E)E)"E ,$*!E $E )E ())E %'$*E )E )E #E $E )E $$)!!E(($#9

 &'$% !$

"! %"    *%'E !(E #':E $'.E $$#E (E %!E ,)E

'#(E #$)E )$E ('E (E #!*($#E #E )E )"E$'E)E"%$#(%E $E 'E )$#(:E = >E E 'E &*!.E $'E )E "%$#(%9 % #E ,)E

,(,)E %$')(E #E *:E $$#E %!E )$E $#)'*)E (E &*$)E )$E #(*'E ))E )E )"E &*!E(:E *)E ()'((E ))E E$(E#$)E('E)$EE%')E $E)E)"E)$E$*)E'9 E ())E ))E )E ()E %'.'E E ('(E '$"E #.E %'($#E ))E !$+(E "E )E )(E %$#)E #E )"E ,$*!E E $'E (E )'#('E )$E E !*E #E *'$%E #E #$)E )$E E '$*#E )$E %!.E )E )E "%$#(%E $E 'E

)$#E#E$*)E'9 E()'((E))E)E(E!($E "%$')#)E))EE!+(E$'E *'$%E )$E " E '$$"E $'E $)'E %!.'(E )$E +E )'E #E#E)E#)$#!E)":E #E ))E )E $*#)'.E (E !((E,)E($E"#.E$$E #E )!#)E %!.'(E ,$E 'E ,)#E )$E ()%E #E )E +'.E+#E$%%$')*#).9 AE"E#$)E$%#E)$EE#E )E)"E$'E E#E$*)E 'E #E E ,!!E #$)E ,#)E #.$.E)$EE%'.#E(*E %'.'E$'E"9EE%'.'EE #E #$,E (E $'E +'.)#E ))E $#'#(E ".E )'#('E '$E )$E ")'!(E #E

#$)E )$E E '$*#E $'E )E "%$#(%9 A)E (E $$E E !+E ($E (E )$E ')E E (%E $'E $)'E %!.'(E )$E ()%E #E #E (%!.E )'E ( !!(9E 'E 'E #$)E ! #E #E )!#)(E #E+#EEE"E#$)E)'E#E $*)E':E )E )"E ,!!E ()!!E %'$'"E ,!!E *(E ,E+EE$$E$E#EE $$E)":BEE(9 $$#:E,$E(E$#E$E )E"$()E()!(E%!.'(E #E )E $"D(E )"E

'E ))E (E -%'#E ,)E )E "#E )"E (E '!!.E #E $E ')E !%E )$E )E E (&*:E (.#E ))E(E$#E#E!+!E(E ')!.E"%'$+9 A)E (E )'*E ))E %!.#E ,)E)E*%'E!(E"#E )"E #E #()E ($"E $E )E()E%!.'(E)E)EE $#')$#(E *%E #E '/!E (E '!!.E "%'$+E ".E "E #E )E (E !%#E "E !($E #E )E *''#)E ((#"#):BEE9

E$,+'E(E))E)E -%'#E(E#$)E"#)E$'E "E)$E*!!.E)E#,E%!.'(E #E)E)":E*)E')'E)$E*(E )E)$E!%E#E*E)"E)$E "%'$+E)'E"(9 A(:E E 'E ))E )E -%'#E '$"E %!.#E )E )E ()E ()E $E ,$'!E $$)!!E (E !%#E "E #E )E )"9E *)E E +E )'E )$E *(E )E )$E !%E )E #,E %!.'(:E $'')E )"E ,#E #(('.9E $*:E E !($E !'#E E )E '$"E )"E *(E E #$,E )'E (E #$E !")E)$E!'##E#E$$)!!:BE E(9 % #E (%E!!.E $*)E)E')*'#E!E")E#E #:E $$#E((*'E ))E )E *%'E !(E ,!!E #$)E E #)")E .E )E )')E $E $)E @+$':E !'#E ))E )E %!.'(E +E "E *%E )'E "#(E )$E $"E $*)E '$"E #E ,)E+)$'.9 AE'E))E).E+E #E " #E #$(E $*)E $,E ).E ,!!E *%)*'#E )E 4D1E E)9E *)E )$E )E *(:E ).E"*()E+E)$E)E*(E.E )'E $!(E #E .$*E #$,E ))E)E(E$#E)$EE)$)!!.E "%$((!:BE $$#E "#)#9 #E )E ((*E $E )E )')E $E **:E $$#E '*(E )E #E ()'((E ))EE$(E#$)E!+E#E)E #E)'$'E)E,$#@)E,$' E $#E)"E)E)E')*'#E!9 AE $E #$)E !+E ))E **E #E $E *(E #.)#:E -%)E $E (E $'#(E )E )$E %%#E ))E ,.9E E **E ,$' (E #E $$)!!:E ,.E +#@)E).E,$#E)E$'!E *%<E )E (E ,.E E (.E )E $(E#$)E('E*(E)E!!:BEE $#!*9

!$ '"*%+%!)% #')$+   $'"'E *%'E !$#(E $:E "*!E %$*E !+(E

'E 'E !((E ,)E &*!).E %!.'(E ))E $*!E ) E )E $*#)'.E )$E )E 2014E E $'!E *%E #E '/!9 % #E ,)E

,(,)E %$')(E '#)!.:E %$*E (E $E )%#E (E ($*!E $')E $*)E )E )"@(E (".E %'$'"#E )E )E !()E E $#')$#(E *%E #E $*(E $#E )E #(E $E &*!.#E 'E $'E )E"*#!9 $'#E )$E ":E )E *%'E !(E )#!E ',E(E.)E)$E*)!/E)E *##E$E'($*'(E)E )(E(%$(!E)$E)*!/E)E $'!E*%E'"9 AE #)$#E ($*!E

$')E )E "() (E $E )E %()E #E $'E 9E !.#E )E )E E $#')$#(E *%E ,(E E ')E -%'#E $'E )E )"E #E (E "*()E +E !'#)E E !$)E '$"E )9EE E #$,E (E )E #E )$E " E "#"#)E .E '(%#E )E )"E ,)E '(E !$$E (%!!.E #E )E'(E)E)"E(E#$)E #E $#E ,!!9E $E $#E ($*!E!"E#.$.;E!!E ,E#E)$E$E#$,E(E)$E$E E)$E)E',#E$'9E 'E (E !,.(E '$$"E $'E "%'$+"#)9E 'E#E )$!')E )#(E *)E ).E #E #+'E %)E !*'E (%!!.E (E )E $#'#(E $'!E *%E ) ):E AE (9 E (E E ,!!E #+'E !"E (E$'E'$%%#E )E )"E %)#:E $(%E $$E )'E )E +)$'$*(E

)$#(E *%E $*)#E #E $*)E ':E #E ))E )E $E #$,(E ,)E E (E $#E #E %$%!E ($*!E'(%)E(E($# A$'E $@(E ( :E )E

(C$$E ((*E ($*!E

()$%9E E )# E ).E ($*!E +!$%E %!.'C$E '!)$#(%E ,'.E )#(E 'E ($')E $*)E %'+)!.E #()E $E #E )E %*!9E E )"E (E $#E '*!#E %'$((E #E +'.E ($$#:E )E ,$*!E %'$*E )E ()E #E

'@(E $$)!!:E AE 9

(E(E!($E#$)E'()#E $#E(E$'(E)$E+E 'E )E ()E )"E +'E ,)E )E %'$%$(E #+))$#E

)$E )E ')*'#E ()' '(:E )$'E ##E ($$'E #E '%#)#)E ,()!E )"#:E$!E"$9 "$E (%E!!.E E$'E#E$%%$')*#).E )$E ')*'#E )$E !(9E E %!.'E !+(E ))@(E )E $#!.E#E)$E%!.E#E)E $'!E*%9 A$EE$#():E,E+E %!.'(E))E,$*!E) E*(E )$E)E$'!E*%9EE#E )$E ,$' E $#E )"9E 'E (E E #$*E )$E %'$*E E $'"!E )"9E E ,$'!E (E ,)#E *(E #E ,E#E)$E!)E)"E #$,E ,E 'E ('$*(E $*)E $$)!!:BE %$*E9 E -D#)'#)$#!:E $,+'E %%!E )$E )E '!E $+'#"#)E )$E #+()E "$'E #E '(('$$)(E +!$%"#)E%'$'""9E E (E )E #))+E ,$*!E!%E)E$*#)'.E)$E '%!E $!E %!.'(E #E )E #)$#!E)"9 A#E "':E %'+)E ()$'(E ,$' E #D#D #E,)E)E$+'#"#)E #E ).E +E ')E '(*!)(E#E(%$')(:EAE(9

   

'#E (%'#)E ()':E ##E )*E$%(E )$E ,#E "!E )E #-)E"$#)@(E#)'#)$#!E (($)$#E $E )!)(E ')$#(E=>E$'!E "%$#(%E#E $($,:E *((9 )*:E ,$E (%$ E $#E E 

E%'$'""EA*"#E )$E '$BE $#E #(.:E (E E (E #E E !$)E $E -%'#E !'##E )E '$%(E *#'E (-D)"E !."%E(%'#)E"%$#:E (#E $!)E $E "E #E '$'D' #E ()#E '*##':E!E'(!((E $E )$%E #E $%(E )$E E'E E ,'##E ($)E )E )E ,$'!E"%$#(% AE $%E )$E ) E +'.E ('%E $E )'E +E #E ,#EE"!E)E)E)!)(E $'!E"%$#(%(9B )*:E ,$(E %'($#!E ()E ()#(E )E 10911E ($#(E $+'E 100":E #E (E '"#E *#)!E #E )E $*#)'.E #E )E %()E $*'E (($#(:E '"(E )$E ' E)E100E")'(E,$'!E '$'E$'EE&*)(E A $$.E #,E ))E E ,$'!E '$'E $*!E $"E 79569E *)E (#E E)9EE#$)'E(#E$!)E ")E $"E $*):E #E E %'.:E!)E)EE":BEE(9 E %*)$E 2011E !!E 'E "(E '$#/E "!()E ((E '!((E (E ')E "#)$':E ,$(E &*!)(E +E E'E "E *%9 AE "E "E )$E *#'()#E ))E $'E .$*E )$E $"E E ')E %'($#E #E )' E #E E!E $'E +#E #E (%$')(E #E #'!:E .$*E +E )$E +E )E "#E )$E ,)()#E %'((*'9E E .$*E #@)E ,)()#E )E %'((*':E E $#@)E )# E .$*E+E)E&*!)(E$EE "%$#B:EE(9 E"ĴEE))E"$#.E '"#(E +'.E '*!E $'E #.E*%E#E$"#E.$*#E )!)E )$E +E (*((E #E)E(%$')9 A $#.E (E "$'E "%$')#)E )#E )!#)E $'E E.$*#E)!)EDEE##!E (*%%$')E (E '*!E )$E (*((:BEE(9
 

  & % &K*$'&K'',$$K !*,'*BK &'&!K - ! 2 * * , BK .$-,K, K,%K,K, K +,*,K 'K , K (*I++'&K &K K '&K*%K , K $-K !+K F$''#!&K '*K K &,*K#GA F *K *K ($1*+K / 'K /!$$K &',K .K ($1!&K ,!%K ,K *4K &K/K/&,K,'KK&K, K +,K +'$-,!'&K '*K , %BGK +1+K-!2**, &'&!K -!2**,BK K *$'&K '',$$K !*,'*BK "'!&K !,'K !$&'.K '*K , K K*+,K (*++K '&*&K 'K , K 7568H69K ++'&K ,*K , K K*+,K,%K K'%($,K , !*K K*+,K ,*!&!&K +++!'&K 'K , K (*++'&K ,K , K !-,,K +('*,!.K

'&K %(*AK K !*,'*K K*+,K &&'-&K , K 0,&+!'&K 'K *!'K -+)-,+K '&,*,K , *'- K 756<BK K , &K .K&K'.*.!/K'K, K ,%BK ,$#K '-,K , K ($1*+K / 'K .K $,K , K$-K, !+K++'&K&K $*K , ,K K '(+K '*K K %'*K F&'*%$K ++'&GK, &K$+,K1*A ,*K !'E+K +$K ,'K 1*&K -&! BK -!2**,K +!BK F/E*K '-&,!&K '&K *!K '*,'BK / 'K /K .K K $',K 'K '&K&K !&K ,'K

'.*K , K ('+!,!'&K !&K , K %!K$AGK K , &K /&,K '&K ,'K ,$#K '-,K , K$K/ ! K$$'/K , K '$*K $3&,*K ,'K %'.K,'K*%&1CKFK +('#K /!, K !%K ,K , K &K 'K , K ++'&K &K K '-($K 'K 1+K 'K K '%%-&!,K !+K !&,&,!'&K ,'K '&,!&-K !+K **K '-,+!K 'K *4AK !.&K , K +!,-,!'&BK /K $''#K '*K, K+,K+'$-,!'&K'*K .*1'&K!&.'$.AG - ! 2 * * , K '&K*%K , ,K , K $-K!+K$''#!&K,'K+!&K K&,*K#BK$, '- K K !&E,K *.$K &1K ,!$+K '&K '&'!&K &',!,!'&+AK

 #(!

!'&$K ++!K !+K '(,!%!+,!K !+K .!+*+K /!$$K K $K ,'K +'*,K '-,K !+K,0K(*'$%+K ,*K K&K !+K, *K/*K -+K 'K *-!&K , K (&!+ K -, '*!,!+K *&,$1A K *&,!&K '*$K $1*K'K, K*K&K !+K , *K '*BK / 'K ', K &!K /*'&'!&BK $$$1K !K %'*K , &K 9K %!$$!'&K -*'+K 1K K$!&K $+K ,0K *,-*&+K '*K , K 1*+K755;K,'K755=A K (*'+-,'*M+K 'Ĝ KKK '*K ,0K *!%+K !&K ,$'&!K +!K , K +$K 'K ++!M+K !%K *! ,+K K &K !&K .!K K '%($0K /K 'K + $$K '%(&!+K !&K *--1BK $!2BK /!ĵK*$&K &K , K&!,K !&'%A F K %K .*1K $%BGK '+*!'I'*&K ++!BK / 'K +K &K *+!&,K !&K *$'&K +!&K 7555K &K !&K(&!+ K!,!2&+ !(K !&K 755:BK ,'$K K ('+,I ,*!&!&K &/+K '&*&K '&K &+1BK !+K K*+,K +!&K *,-*&!&K *'%K '$!1A F K &.*K ,#K *K 'K , ,K +,-ěKK %1+$K &K &!, *K '+K %1K , *BGK , K7;I1*I'$KA FK .K '-*K $/1*+K &K '-*K /$, K %&*+K ,'K,#K*K'K, ,K&K/K ,*-+,K , %K &K , 1K /!$$K +'*,K, !+K'-,AG F K,*-, K!+K, ,K K'&M,K

$" !'*K, K+'&K1*K!&KK *'/BK, KK*$'&K %!K$*K,K'-,K !+K K*+,K ,%K ,%I%,+K ,'K /!&K, K!*K$1K/*A .!K *&3&2K !+K , K /!&&*K'K, K'-*, K!,!'&K 'K, K*4K$1*+K/*BK / ! K !+K /*K 1K , K *4K $1*+K ++'!,!'&K ,'K, KK*+,K,%K($1*K/ 'K %'&+,*,K , K %'+,K !*K ($1K !&K , K (*.!'-+K ++'&AK K "-*1BK / 'K %,K ,K , K %(K '-K , !+K

,*&''&BK (!#K .!K +K , K/!&&*K*'%K%'&K, K +!0KK&$!+,+KJK$$K, KK&$!+,+K /*K +$,K 1K ('(-$*K .',AK K', *KK.KK&$!+,+K /*K!$BK &!+,BK ++!BK *'K&K-1'$A K .',!&K (*!'K '(&K'&K7K -&K/!, K, K (*,!!(,!'&K 'K *+!&,K &*'K'+$$BK&K!,K$'+K '&K 85K -&AK &!.!-$+K '-$K ,'K +,K , !*K .',K '&K , K ''#K (K 'K , K *4K $1*+K ++'!,!'&K

  

  

'*K '&K /!ĴK*BK /!, K , K + ,K>*%!!*$1A !+K !+K .!E+K +'&K !*K$1K/*K!&K+K%&1K 1*+K +K , K %!K$*K (!#K-(K, K/*K'*K, K 7566H67K ++'&K *$!*K , !+K 1* K "-*1BK / ! K /+K %K-(K'K*(*+&,,!.+K *'%K !ěK*&,K +('*,!&K !&+,!,-,!'&+BK (*++K &K K *$'&K %%*+BK &',K F, K ($1*E+K *,K (*+'&$!,1K&K !+K(!,1K ,'K +1&, +!2K &K / '$$1K ,*&+%!,K , K .$-+K 'K *$'&!+%'BGK !&K-&K , !*KK&$K!+!'&A

.K K $-K '-,K $$K , !+K &K , ,K !+K / 1K /K .K ('($K,#!&K*K'K!,AG ++!K !+K '&K 'K , K /'*$M+K ! +,I(!K , $,+K &K *&+K "-+,K

'.*K K 75K %!$$!'&K K ++'&K !&K /+K &K '&-++BK '*!&K ,'K '*+K%2!&A K $+'K (-$$+K !&K '-,K K 76K %!$$!'&K

!&K &'*+%&,+K *'%K +('&+'*+K !&$-!&K !+BK(+!'K&K@K &K !+K 65, K '&K '*+MK $,+,K $!+,K 'K ,'(I*&!&K , $,+A

' ("(+K *+K +K &'K ($&+K ,'K $.K *$'&K '*K , K *%!*K -BK '*!&K ,'K !,'K !$&'.A &$!+ K %(!'&+K & +,*K &!,K .K +-%!ĴKKK?7:%!$$!'&K!K '*K, K(!&K!&,*&,!'&$K %!K$*BK/ !$K $+BK & +,*K !,1K &K '*%*K $-K *+&$K *K $+'K $!.K ,'K K *1K ,'K ĴK$K '*K *+EK +!&,-*A '/.*BK *$'&K %&*K !$&'.K $!%+K , K ($1%#*K !&,&+K ,'K *%!&K,K%(K'-K&K /!$$K+&-K!&,*+,K*'%K, K *%!*K -A F K#&'/K K +K*!.K 'ěK*+K *'%K ', *K ,%+BGK +!K !$&'.AK F-,K +K +K ,'$K %K K /&,+K ,'K +,1K *AKK +K,'$K%K

!,K!+K !+K*%K,'K+,1K/!, K *$'&AG K CK FK '+&E,K /&,K,'K'K,'K', *K,%+K '*K %'&1K *+'&+K '*K ($1!&K ,!%AK K #&'/+K , *K !+K '%(,!,!'&K '*K ($+K *BK -,K !+K !+!'&K !+K ,'K +,1AK K

%K *$0K '-,K , K +!,-,!'&AG *+K %'.K ,'K *$'&K !&K 7566K ,*K ! ,K 1*+K /!, K , K -&&*+K &K +K %K =;K ((*&+K '*K , K ,$&K !&,+K '.*K , K '-*+K'K,/'K++'&+A

!$ '"((*$'&K ' K !,'K !$&'.K +K $!%K '*%*K '$$-K (K -*!'$K F/+&E,K , *K '*K %GK -*!&K !+K * !$!,,!'&K*'%K&*A &K , K $,+,K (,*K 'K / ,K +K ,-*&K !&,'K &K -&+%$1K *'/K ,/&K -*!'$K &K , K $-K K +*.K/!, K+- K!+,!&,!'&K +K ' K &K ($1*BK !$&'.K %!ĴKK K K &K !+(('!&,K 1K , K &/K1*&K -&! K' E+K '&-,A !$&'.K -&*/&,K ,*,%&,K'*K+$!.*1K$&K &*K *$!*K , !+K 1*K !&K /K'*#BK/ *K-*!'$K

/+K ,#!&K K 1*I$'&K +,!$K ,*K $.!&K , K '-K %(K ',I+,K ,K , K &K'K, K7566H67K++'&A *$'&K (*+!&,K &*'K '+$$K K +-+,K (*.!'-+$1K -*!'$K K %K $!ĴK$K ĴK%(,K ,'K .!+!,K !$&'.K !&K , K &!,K ,,+BK $!%+K -*!'-+$1K '&,+,K 1K -*!'$BK / 'K , &K $!%K, K$-K/*K-+!&K , K !++-K ,'K F-+K !%K %GA '+$$K $+,K &! ,K ĴK%(,K,'K!ěK-+K, K*'/K 1K $$!&K -*!'$K F, K +,K%&*K!&K, K !+,'*1K 'K , K $-GK -,K !$&'.K

!%+$K*I'(&A K +!K ,K K (*++K '&*&CK F'($K *&E,K !&,*+,K !&K (*+'&$K %ĴK*+BK-,K(K',K!,K/*'&K &K E%K +-*(*!+K 1K !+K

'%%&,+A F'I'&K '&K , K '*K -+K %1K !$$&++K ,'K ĴK#K !%AK K$-K,*!K,'K $(K %K+K%- K+K('++!$A FK .!+!,K %K '&K !&K /K '*#K / &K EK "-+,K **!.BK -,K -*!&K %1K *'.*1K *'%K , K '(*,!'&AAAK K /+K , *K '*K ,/'K%'&, +K&K K!&E,K+K !%A FE+K %1K *!&K &K K &K !%BK -,K K /+&E,K , *K'*K%AK K/'-$K .K '&K, !&+K!ěK*&,$1AG !$&'.K !+(-,K , K +-+,!'&K , K (!*K K $$&K'-,K,*K K+-K !%K+K*K'++A
 

 

  ! &&"#'!!%,L !/L '"L %"&,L -!2L "'%.L

.'L -L 'L /"L ."3L"'L-!"+L(ěL+L(+L '!,-+L '"-L ,-+"$+L 2'L(('2A 0,L & L L -!-L -!L %.,L !L &L L "BL +)(+-%2L +(.'L ?54&L 'L "'%."' L ('L (L -!L -&(+L +" L )"+BL (+L -!L6;J2+J(%A .-L -!L 0,-L ('('L %.L !/L &(/L -(L *.,!L -!(,L ,. ,-"(',L 'L +%,LL,--&'-L,2"' CL" """ & #-+L 0!-L ! ,&L -(L L L /+2L%(' L2+L-L -!L (.L &)L 0"-!(.-L !",L H%+IBL !" (L !,L L'%%2L +.'"-L 0"-!L !",L %(' L %(,-L &' +BL )L .+"(%BL -L 2+'L .'"!A -+L ).+!,"' L -!L ,+/",L (L -!L 66J2+J(%L +L ,-+%-L (+L L & +L L (L >69&BL ('L !,L -(L ,$L !(0L!L0"%%L&$L'L"&)-L -L!",L'0L%.ALĴL+L2-BL"L !L0"%%L -L-(L&$L('L-L%%A 2+'L .'"!L +L %+2L L((L 0"-!L

/+2L !" !L )+(+&"' L &"L%+,AL "-!L -!L %"$,L (L /"L +-"'3BL ,-"'L !0"',-" +BL ('"L +((,BL +'$L "+2BL !+'L !*"+"L 'L +#'L ('BL ,(&L (L -!L &(,-L (.-,-'"' L &"L%+,L "'L .+()L'L!" (L0"%%L!/L -(L L (',-'-%2L (&)-"' L 0"-!L -!&L -(L -L )%2"' L -"&BLL)+(%&L-!-L!L!,L L -L +%('L 'L ",L -+2"' L -(L /("L 2L ĴL"' L -+',++A 'L '(-!+L ",,.L -!-L !L &" !-L !/L -(L L ",L (&)-"-"('L 0"-!L -!L

"#"'"-L -AL -+,.+ L !/L #("'L -!L !.'-L (+L !" !%2J +-L +3"%"'L '+(L &"(BL 0"-!L (ĴL'!&L 'L (.-!&)-('L %,(L "'-+,-AL "'-,L 'L ).+,L !/L (-!L 'L %"'$L 0"-!L &$"' L L &(/L (+L -!L 67J2+J(%L .-L '"-L &2L -L L+,-L -(L +"' L -!L ,-+"$+L -(L .,,"BL (+"' L -(L -%$AL -L ",L .'+,-((L -!-L '-+'"('%L0'-L"'L1,,L (L ?64&"%%"('L "L -!2L +L -(L )+-L 0"-!L -!"+L $2L )%2+L JL 'L -!-L &2L L 0!2L +&"+L .L %.,L !/L ,-%%L ('L &$"' L L (+&%L (ěL+L-!.,L+AL &"(L !,L ,"L -!-L !L 0"%%L '(-BL ,"&)%2BL )"$L L -&L -!-L +L )%2"' L "'L -!L !&)"(',L .L ,L !",L'1-L%.LJL"',",-"' L-!-L

-!+L +L (-!+L -(+,L -!-L 'L-(LL(',"+AL !-L !,L "/'L (.-!&)-('L!()L-!-L-!2L (.%L%'L-!L,-+"$+L,L-!2L %(($L -(L .+-!+L L -(L -!"+L ,*.BL -+L -!L "&)+,,"/L "-"('L(L"-(+L'2&L +(&L%-"AL ).+,BL &'0!"%BL +L "'L-!L!.'-L(+LL,-+"$+L'L !/L %(' L 'L %"'$L 0"-!L &"(LJL0!(L'+L"%%,J (,L",LL$'(0'L'L(AL

'0%2J*."+L +"(L (ĵL AL %-!(. !L !L )%2,L "'L 'L ĴL$"' L &"L%L +(%L (+L ,(&-"&,L ('L -!L 0"' ,BL !L &2L #.,-L )+(/L -(L L ,.Ĝ LL"'-L (&)-"-"('L -(L !" (L 'L %"&"-L !",L )%2"' L -"&L 0!"!L 0"%%BL "'L -.+'BL!&)+L!",L!',L(L +$"' L "'-(L -!L )'",!L '-"('%L-&A .-L('L!,L-(L-!"'$L-!-L )L &.,-L !/L !L ((L +,('L -(L ," 'L (-!L !"&L 'L (ĵL AL (ĵL L ,&,L -(L L -!L +)%&'-L (+L %,-L ,,('G,L L !&)"(',L

 .L L'%,L &'L (L -!L &-!BL +#'L ('AL (+L &(,-L (L -!L ,,('L !L !L 'L(',"+L-(LL.'+J )+(+&"' BL'L"L'(-L(+L-!L -L -!-L ('L 2+'L )%2+L 0,L "')%L (L )%2"' L ,0L!"&L,-)L.)L-(LL'",!L(ěLL -!L#(A 'L+'-L"'-+/"0,L0"-!L ('"L +((,BL !L !,L ('L ('L -(L ,2L -!-L !" (L ",L L +&+$%L -%'-L 'L -!-L !G,L !))2L -(L !/L !"&L ('L (+AL -L ",BL !(0/+BL (/"(.,L -!-L "L .+"(%L ",L +-"'L (.-L 0!-L !G,L ("' L -!'L +((,L &2L #.,-L 'L .)L "' L -!L (L &'L (.-L"'L-!L,*.A

+",L -L +&"'L !/L ," 'L %,-L ,,('G,L +"L L -()L ,(++L "',('L /'"L +(&L )(%"L ('L L L/J2+L ('-+-BL-!L+'!L " .L5L !&)"(',L,"A H/+2(2L $'(0,L /'"BL /+2(2L 0'-L !"&L,(L G&L/+2L)%,L!L L'%%2L "L -(L !((,L .,BIL %.L )+,"'-L ,,+L %J !%"LL-(%L+)(+-+,A !L +. .2L ,-+"$+L ",L -!L %-,-L " L -!L (+L BL 0!(L !/L ,)'-L &(+L -!'L 644L &"%%"('L .+(,L D>6:6A;9L &"%%"('EL ('L -+',+,L (/+L -!L ),-L -0(L 2+,L-(L,.+L-!L,+/",L (L -()L "'-+'-"('%,L ,.!L ,L %-'L +!"&(/"L 'L !" (L"%/A !L %.BL (0'L 2L -+L )(+-,L '/,-&'-,BL "L '(-L ",%(,L -!L L 0!"!L&"L+)(+-L-(LL L +'!L +(+L :8L &"%%"('L .+(,A !%"LL,"L-!L6:J2+J (%G,L ++"/%L 0,L .+-!+L )+((L (L -!L %.G,L "%"-2L -(LĴL+-L-!L,-L)%2+,L"'L -!L0(+%A H!L)%2+L0,L,.L 2L -!L %.G,L ,)(+-"' L )+(#-L 'L ",L %" !-L -(L L #("'"' L 'L &"-"(.,L ,"BL "&)-"'-L -(L -$L ('L '0L!%%' ,BIL!L-(%L-!L %.L0,"-LD000A), A+EA /'"L !,L ,(+L

)(%"L ,"L !L ",L %(($"' L (+0+L -(L )%2"' L 0"-!L +!"&(/"BL 'L !(),L -(L (+&L L ,-+(' L )+-'+,!")L 0"-!L-!L0",!L,,,,"'A HL 0('G-L )%2L 0"-!L /'"BI,"L L .+'-"",BL 0!'L "'-+(."' L '0L

! ##& !" $ ;<L % .L (%,L "'L -!+L ,,(',L0"-!L)(%"BL0!(&L !L#("'L+(&L%+&(A H -L DEL ",L &(' L -!L ,-L %.,L "'L -!L 0(+%L 'L 'L !%%' L (+L -!L !&)"(',L .BIL /'"L-(%L+)(+-+,A H G&L /+2L !))2L -(L L !+BL -(L L )+-L (L -!",L )+(#-BIL L -!L +. .2'BL 0!(L !,L 98L ),L 'L 0"%%L (+&L ('L (L .+()G,L &(,-L (+&"%L ,-+"$L )+-'+,!"),L 0"-!L

+!"&(/"A !L 0L %L L -(L -!"+LL+,-L " .L5L-"-%L,"'L 5==8L%,-L,,('L2L'ĴL"' L 74L (%,BL-!LL+,-L-()JL" !-L )%2+L-(L+!L-!L&+$L"'L 64L2+,A H +L ",L 0(+%L %,,AL -L ",L L )%,.+L -(L )%2L %(' ,"L !"&L -(L -+2L -(L 0"'L -"-%,BIL /'"L ,"AL H G&L /+2L !))2L -!-L !G,L !+L'L L!()L0G%%L(+&L L ((L ĴL$"' L .(L '1-L 2+AI

 !" "&$/"%%L +L ,-L -(L L'%",L -!L ,%L (L -!"+L ,-+L ,-+"$+L %/+(L +(L -(L ' %",!L +&"+L .L +.''+,J.)L '!,-+L "-2BL -!L )'",!L " L ,"G,L )+,"'-L ,"L ('L ',2A

#!"!% !" (!#!"!

" .L 5L !&)"(',L +",L "'-L +&"'L (.%L !/L L ,-+"$+L +",",L ('L -!"+L !',L "'L -!L '1-L0L2,L(%%(0"' L-!L ++"/%L (L -!L @:7L &"%%"('L &'BL "',('L /'"BL 0!(,L ," '"' L (.%L (+L (.-L 0",!L L %-'L +!"&(/"AL )(%"L )+,"'-L .+%"(L L

.+'-"",L -(%L +)(+-+,BL "'%."' L BL -!-L -!L 0",!L ,-+"$+L 0"%%L '(-L )%2L0"-!L/'"L#.,-LL0L 0$,L (A ,)"-L -!L +.&(+,L (L L %-'L 1"-BL /'"BL 0!(L 0,L (Ĝ LL"%%2L "'-+(.L ,L L )%2+L 2,-+2L (%%(0"' L L @:7L &"%%"('L &(/L +(&L +"L L ,"L

H!%,L ((-%%L %.L 'L ('L+&L -!-L 2,-+2L "-L &L L 0+"ĴL'L (ěL+L -(L '!,-+L '"-L (+L -!L -+',+L(L2'L(('2A H%-!(. !L -!L -+&,L (L -!L (ěL+L +L ('L'-"%BL (+L /("'L (L (.-L 'L ('-++2L -(L 0!-L ",L ))+'-%2L "' L +"L -(L -!L )+,,L "'L 2'2BL -!L )+()(,L ).+!,L )+"L (,L'(-L"'%.L-!L-+',+L (+L%('L(L'2L)%2+,L+(&L !%,L -(L '!,-+L '"-AI

&' +L L '"-3L -(L +)(+-+,L'LALHG,L %+2L 'L )+(&",L -(L (-!+L!(+"3(',A /'"BL!(0/+BL"'G-L ,&L-(L -L-!L&&(A H L $'(0L -!-L +G,L L 0(+%L !&)"('BL "-G%%L L L )%,.+L -(L )%2L %(' ,"L !"&BIL/'"L-(%L+)(+-+,BL (+"' L-(L(%A(&ALH -G,L /+2L ((L-!-L!G,L0"-!L.,AL L !()L -(L L %L -(L (+&L L ((L )+-'+,!")L 0"-!L !"&AI !L )+(%&L (+L /'"L ,&,L -(L L -!-L +!"&(/"L !,L %+2L 'L %"'$L 0"-!L 'L 1"-L +(&L-!L+'!L(.-L-BL0"-!L !%,L &('"-(+"' L -!L ,"-.-"('L%(,%2A

HL +L ('L -!L /+ L (L ,%"' L -!L %L 0"-!L '!,-+L "-2AL !+L +L #.,-L L 0L %((,L ',L -(L -"L .)BIL /"%%G,L )+,"'-L (,L +"L %L "(L -(%L L '0,L ('+'A H L%%L (,L,L)%''L 'L -!L (.&'-,L +L ," 'L %-+L -(2BL -!",L -+'(('L 0L 0"%%L ,2L ((2L-(L!"&AI )"'L "'-+'-"('%L +(BL 6;BL 0(.%L (%%(0L 0"' +L ,.,L /,BL," 'L%,-L&('-!L +(&L /"%%L 2L -!L ' %",!L %.L 0!(,L '0L &' +L !,L %,(L &(/L +(&L )"'L KL !"%'L '.%L %% +"'"L +(&L % A %L "(L ,"L "-2L 0,L ("' L -(L )2L H&'2L &"%%"(',IL(L.+(,L-(L," 'L +(BL 0"-!(.-L "/"' L L ,)"LL L .+AL +"-",!L &"L +)(+-,L ).-L -!L ,.&L -L -!L *."/%'-L (L +(.'L 6<L &"%%"('L .+(,L D>7;L&"%%"('EA

H '!,-+L "-2L ",L .2"' L L & '"L'-L )%2+BL -!L -()L )'",!L (%,(++L"'L-!L)'",!L % .BIL %L "(L ,"BL +++"' L-(L +(G,L69L

" L (%,L%,-L,,('A H/"%%L ",L ĴL"' L L +-L%L'L-!L)%2+L ",L ," '"' L -!L ('-+-L (L !",L %"BL ,(L L -!"'$L 0L ,!(.%L%%LL!))2AI


 " (#$H &(%)+*%()H ,H $*H %(#+"H 1H #%*%(H ($H %))H ($H ")*%$H %$H H ((/H (= H (H ("*)H *%H H ;44#H A<29#BH &/#$*H *%H (#$H $!(H ((H (!%-)!/H %H /($H

$)$!>H"$!H*%H*H )"H%HH)*!H$H1= (H ")*%$H $)H ($H (!%-)!/>H $H )/)H *H #%$/H -)H $*$H *%H )*%&H *H $!(H(%#H.&%)$H#H *%HH H*.H$'+(/= (H (!%-)!/H -)H )$*$H *%H *G$GG "H/()H$H "H$H +$= &!$H *%H *H $$"H #)H %$H $)/>H (H")*%$H )?HE H,H +)*H)&%!$H*%H #/H"-/()H$H*/H,H (,H $H $*#$*=H *D)H $H *($)"*H $*%H $")=F )!H %-H H ()&%$H *%H *H $*#$*>H H )?H EH (H $$H *H &(%&("/=H *H -""H H $H $*()*$H )=H *D)H H &*/H *D)H &&$=F H()H(H("*H *%H *H 2006H )"H %H H 47:H )*!H $H %(#+"H 1H /H /($H

$)$!>H -H H '+(H *H (%#H *H $!(+&*H (H #H(%+&= (!%-)!/H H $H $H(H%H#$$H*H )"H*%H&(,*H'+*/H(%+&H H&*"H(*$()= H)H)$H(+H *)H)*!H$HH)()H%H")=H *H )H $%*H %##$*H %$H *H$*#$*= *H )H *("H ")*H /(>H (!%-)!/H #Ä´HH %((+&*"/H (,$H ;41=4#H A<26=6#BH $H $!H %##))%$)H $H H "(H &/#$*H,H*H")*%$H #"/D)H#$%H(+)*= H #$*$H H H $H &H *%H +$(,"+H *H)()= +*H (H")*%$H)/)H H &H (!%-)!/H *%H !&H #H '+*>H ",$H *H $!(H -)H &"$$$H *%H,H")H$%(#*%$H*%H *H H +*%(*)H %+*H )H*.HÄ&#x203A;H()= (H ")*%$H )H *H *H *#H **H &(%,$H *H ""*%$H -)H ")H E-%+"H ,H $H ,(/H .&$),H%(H#F= EH *.H ()!H -%+"H ,H.H<2$=H H&H #H*%H!&H"#H$H$%*H *%H%H)""/H*$)>FHH)= (H")*%$H)H+$*"H #G++)*H *%H ()&%$H *%H *H ()=H H %+(*H -""H *$H H -*(H *%H*!H*H)H*%H*("HGH*H %+"H H (H /H #G &*#(= H )H H &%))"H

"H *(#H H %+$H +"*/>H )%#*$H H )H &(,%+)"/H )H -%+"H %(H #H *%H )*$H %-$H )HH%H1= H (#(H )H "-/(H *%"H *H

+H )H -%$H $$"H #)H *H H %+(*H %((H $*#$*H -)H "("/H %($H H )H %$H )**#$*)H (%#H $*($*H )(,H (!%-)!/>H $H **H (H &(%,()H*%H"%!HH&%&+"(H ")*%$H $*$H *%H %%*""H)*(#$H-)*= )&+*H*)= ()*%-1=+>H %&(*H (%#H -$>H "$!)H *%H ,(%+)H ,%H )*(#)H )%-$H %%*""H (%#H (%+$H*H-%("HGHH(H %H %&/(*>H *H H %+(*H(+"= *H-""HH"%!HH %H *H $-H ))%$>H -H $)H$.*H#%$*= *H)H*HH()*H*#HH)&%(*G ("*H -)*H )H $H "%!H$H*H = *H %""%-)H H (*H %H )*H "%!)H &+*H $H &"H /H *H

    

  "# $#+)H $+)*(/>H -H )H $()$"/H+)$H G","H H"*($H*%H+*H%Ä&#x203A;HH))H*%H &%&+"(H )*)H %Ä&#x203A;H($H (H %-$"%)H""""/= %-,(>H *)H )H #(!)H *H H()*H *#H H )*H )#&"/H"**$H))H*%H )*(#$H)*)HGH(*(H*$H %)*$H )*(#)H *)"H GH )H $H"%!=H E *H )H )%"+*"/H #&(*,H **H %$*$*H $+)*()H (H Ä&#x203A;H%(H

&(%**%$H +$(H *H "-H H */H (H *%H %$*$+H $,)*$H $H *H )%(*H %H '+"*/H *"$*H $H "*)H **H )H #H *#H )+))+"H $H %H $*()*H$H*HH()*H&">FHH )&%!)#$H%(H*H(#(H

+H)= EH +#$*H (%$))H *H &()*H $*+(H %H *H $*(&()@H *)H -)H $H %+*H $H %+*H %##("H %&(*%$H -*H )*#*H(,$+)H%H+&H*%H <10#H H /(>H -")*H ,$H $%*$H!H*%H*H)&%(*=F ()*%-1=+H *%"H *H H *H "%!H -%+"H H $Ä&#x203A;H*,>H )H *H -%+"H $%*H (#%,H *H )*(#)H (%#H *H-=

EH ,(H +)(H )H H !H%(HH&()%$H**H%)$D*H ,H*H#$)H*%H)H*H$/H %*(H -/>FH H )&%!)#$H -(%*H$H$H#"= H %##$*)H %H *H )$*#$*H %H %&$H $*($*H #&$()H -%H )(H -*H"%!$>H(+$H**H %$*$*H %-$()H )%+"H $)*H %$$*(*H %$H &(%,$H #%(H ""H #*%)H *%H ))H %$*$*H %$"$= +($H *H (*)H *%H )%-H (#(H +H %%*""H)H+H+)$))=H H&%(*>HH$-%#(H$H *H#(!*>H)H&/$H<246#H &(H))%$H%(H*)H(%)*H (*)>H -"H !/H )H &/$H<760#HH/(=

"!  

$)*(H */H ,H$$%+$H &"$)H *%H .&$H *H&*/H%H*H*H *+#H (%#H 47>000H *%H )H#+H)H60>000=H -%H %&*%$)H (H $H %$)(H /H *H "+H %(H H &"$$$H &&"*%$H )H )+#Ä´HH $H#(=H $H -%+"H )H *H &*/H $()H *%H 54>000>H $H *H %*(H *%H 60>000= */>H -%)H ,(H %#H "+H *H ")*H ))%$H -)H 46>974>H (H )*$H $H .*%$H *H *H *H *%H %*$H *H ,-)H %H $)H $H ()$*)=HH H54>000H&"$H-%+"H )H $H .*$)%$H %$H *H %+*H *$>H -"H $H $()H *%H 60>000H -%+"H ")%H #$H -%(!H %$H *H %(*H*$=H */H )/H H &"$$$H &&(%,"H )H ,$>H */H -%+"H H()*H ,"%&H

*H %+*H *$>H -*H *H %(*H *$H &"$H H E&%))"*/F=H %""%-$H *(H (#(H +H **"G -$$$H #&$H $H 2011G12>H */D)H %#H #)H(+"("/H)""H%+*=H H "+)H "*H $H %H $H /H 2003H $H

#%,H $*%H *H */H %H $)*(H *+#>H +"*H %(H *H 2002H %##%$-"*H #)>H )H *$$*)H %H $)*(H */H%+$"=H "+H )&%!)#$H *H ()-H )?H E#)H (H )""$H %+*H ('+$*"/H &(%(H *%H %$H %$H %&$H

)"H $H *(H )H ()$H #$H (%#H )+&&%(*()H %(H #%(H ))%$H *!*)>H #*G/H *!*)H $H &(#+#H)*$=H H E)H )H -/H -H (H %$)($H *)H .&$)%$H&(%&%)")=FH $)*(H $*D)H "H (Ä&#x203A;H%(H A76>000BH

)H *H )*H "+H (%+$H $H $"$>H -*H ()$"D)H #(*)H *+#H A60>400B>H -)*"H $*D)H *H

#)DH (!H A52>200BH $H +$("$D)H *+#H %H *H A49>000BH ")%H &"H %H %"$H #%(H $)H*$H*H*=

"  !/H ,H )$""H *(H $*$*H *%H *!"H $-H (,")H H H %$H $H *H Ä´H"H %(H +$)>H ,(*)()H $H )+)(()H -*H *H &+"*%$H %H *H (%)*H )+")H %(H *H )*(*H %H *H (#(H

+H))%$=H *H -)H +$H ")*H /(H -$H D)H #*%+)H &"$)H *%H *!H H )"H %H !/D)H)&%(*)H(%)*$H #(!*H -(H (,"H -*H *H $$%+$#$*H %H*H%+*%#H%H$H %(H *H (#(H +H H(*)H*%H2016=H H)-&*H-/H""H%*(H %&&%)*%$>H %##Ä´H$H #%(H *$H <730#H %(H *)H )(H %H *H (*)>H 38H #)H&(H))%$H%,(H*H $.*H*(H/()=H $H *%$H *%H !/D)H $,)*#$*H %H <2=2$H %(H 116H#)HH/(>H*H#$*H *H (#(H +H

-)H "H *%H -""%-H $H $H .*(%($(/H $H +$.&*H70:H$()H$H *)H%#)*H(*)H$%#=H %(H *H H %#&$)>H %$*$*H )H !$>H $H H GH ,$H $,)*H ,"/H $H H(H %&*H *$%"%/H GH "("/H $H )%#H H Ä´H(*%$)H *%H "&H (%+&H *)H)&$$=H !/H +"*H *)H +)$))H #%"H (%+$H *H '+)*%$H $H .&"%**%$H %H )&%(*)H (*)>H $H $%-H H )H %$H *H )#=H *)H %%*""H &%(*%"%H $"+)H *H H +&H $H %Ä´H)H (#(H +>H &"+)H *"/D)H(H>H*H(#$H +$)"H $H ($D)H

+H 1H #%$H %*()=H *H ")%H )H (+/H +$%$D)H ,,H (#()&>H H *$$)>H %*%H H $H %(H +H )""H $H *)H(%-$H&%(*%"%=H H Ä´H"(%+$H

.*$)H -/H /%$H +)*H *H (#(H +>H $*%H (%$>H *"&%$/H $H *"H )(,)>H $H H )H %$H *(H ""H ()H ()),"/=H $H *(#$$H *H )+"$H%H*H%&$$H #)H %H *H (#(H

+H ))%$>H !/H )H )%-$H "(H )*(*H $*$*>H +)$H *)H )**+)H )H &(#H &(*$(H *%H &&&(H *H %&$$H -!$)H %H *H ))%$H -*H #*)H $,%",$H *H *%&H %+(H "+)=H !/H )H 20H H()*G%H #)H %#&(H -*H D)H 18H %,(H *H ))%$=H *H )#""H $+#("H ,$*H ))$*""/H ""%-)H *H *%H #!H *H (+$$$=H *)H &(#/H ""%-)H*H*%HH-$H*%H *!H *%)H H()*H &!)>H $H *H )H "("/H %$H %+*H *%H #!H$H("/H#&*=H !/H -""H )%-H *H

H()*H #*)H %H $-H #$()H ,H %/)>H $+"H ""($H $H

%)H %+($%>H $H )H "(/H $$%+$H **H %$H *H H()*H *+(/H %H *H ))%$>H 17H ++)*>H *)H &(%(##$H -""H H (H *%H(=H H%)H*H*H%$%+(H %H)%-$H*HH()*H#>H

,(&%%"H $)*H *%!>H *H 12?45H >H +*H *H -""H H *H )%$H -!H $H &*#(H%(H*H*)H*%H )%-)H *H #&%$)>H $)*(H $*=H *H %)H%-,(H,H&+()H ,()+)H ")H %$H 28H &*#(>H $H *H H()*H ()/)H (/H %H *H ))%$H$H%,#(=H H %#&".H #Ä´H(H **H )H *H &!$H %((H %H #H )"*%$H &$)H %$H *H &!)H %+*H *H *H ")*H (*)H +*%$>H -H (%+*H *H )*%+$$H "&H $H

(,$+)H *%H *H (#(H

+=H H )H H # %(H &"/(>H +*H !/H )*""H )H *H H $H *(#)H %H *H $+#(H %H )%$H $H *(H&!)=H %#H #*H )H ()!H $H!/D)H)*(*/H%H%$H %(H H H #&*H ("/>H $H +)$H H $+#(H %H *%)H&(%+)HH()*H&!)H *%H (%$*G"%H *H ))%$=H *D)H *H -/H H -""H -$*H *%H &()$*H *?H *H )H %$"/H+)HH,H%H*)H H()*H &!)H$H*H-!)H*%H*H $$$H %H #(>H &(&)H ",$H *H Ä´H(H &"H %(H *H ))%$H $%+#$*=H !/H)H#$*H**H*H )H$%H#%(H),$*H %,(""H*$H-$HH $H *$*H -(H (,")>H $H **H *)H &%(*%"%H %H #)H )H )H )*(%$H )H ,(=H >H *%+>H H $%*H,H$/HH()*H&!)HGH H#%)*HH$*"/H%)=


  

 

  

  #  "

  

 !  

 ! !%H *(!H # %(H %H H +$)H)H"#H $.&($H %(H *(H %+)*(H $H *H H()*H (%+$H %H *H %#$H (*%$H +&< H

%)H )**H #&%$)H -(H !!H %+*H %H *H %#&**%$H %$H $)/H /H (H +$)H$H$H$*(*$$H #H **H $H 3G2H $H + < H+$)HHĴH(H &%))))%$H$H*H#H+*H -(H -)*+"H $H (%$*H %H %"H -*H *H $+#(%+)H $)H **H #H *(H

-/H $H -(H &+$)H %(H*(H)"%&&/H$< DH &"/H -""=H "H &%))))%$H %H *H ""H +*H H *$!H -C(H +$(H H "%*H %H&())+(H*%H-$H$H-H %+"$C*H$"H*H+)H %H$.&($<H D")%H H *$!H -C(H H "ĴH"H *H +$"+!/H -*H *H $H **H #H %+(H -/<H H "H *%H *!H %+(H $)H -"H */H %$,(*H *()H **H )H %%*""H%(H/%+=EHH)<H (H +$)H ,H $%-H '+"HH %(H *H $.*H (%+$H *%H H )+$H +$)<

 "  H

 H H H H H H H 

"*H+$)H

26H :H

3H 5H 44H 21H ;34H 3:

)(-H#0%$)H 27H 9H )+$H)H 27H 9H

4H 6H 35H 21H ;25H 38 2H 8H 31H 28H ;4H 36

H%%H $$H+$)H

2H 8H 28H 32H GH5H 4H 7H 34H 29H ;6H

27H 9H 27H 8H

36 35

#-H+$)H 26H 9H %H+$)H 27H 7H

GH 8H 28H 26H ;H3H 35 5H 7H 2:H 27H ;H4H 33

(H+$)H *$(H)H (*$)H*H

GH :H 27H 31H G5H 32 GH 21H 21H 36H G26H 29 3H 21H 22H 49H G38H 25

27H 8H 27H 7H 27H 5H

 H ,()H$")H /")H+$)H

H H H H H H H 27H 22H 4H 3H 51H 21H ;41H 47 27H 21H 5H 3H 42H 21H ;32H 45

"$H*()H 27H 21H 3H 5H 46H 24H ;33H 43 %#H$")H 26H 8H 6H 4H 35H 22H ;24H 37 +$)$H+$)H 26H 8H 2H 8H 2:H 32H G3H 33 H+$)H %"H $H < <H$")H

25H 6H 26H 5H 26H 4H

4H 7H 26H 36H G21H 29 4H 9H 23H 34H G22H 26 4H :H 24H 36H G23H 23

%!)H+$)H -%H+$)H

27H 3H 25H 3H

5H 21H 9H 49H G41H 21 3H 21H 8H 39H G32H 9

("H &*"H ((*%(/H @AH +$)H %?H

%$H !"H )H  ) & & % $ * H **H )H (")H -""H $%*H H &(*H %H *H *%$H $H *H +&(H .H &"/%ěH)H %H (H %#$H %%*""H

+H@ AH H+&(H.H&"/%ěH)H (H &"/H #%$H *H *%&H *(H *#)H %H H (%+&H *%H *(#$H *H -$$(H%H*H"+<HH $H )H H +$)H )*H ).H %$H *H (%+&H H *"H -*H %$"/H H #H (#$$H *%H (%+$H +&H *H(+"(H))%$=H%H !"H")H**H*H-%+"H ,H $H H *$H %H %/H *%H )H )H (")H *+(H $H

*H&"/%ěH)< H DH "+H *)H ))%$H )H $H ,(/=H ,(/H %#&**,H +*H C#H )&&%$*H **H H +$)H (H $%*H %$H *%H H #%$H *H *#)H **H -""H *+(H $H *H +&(H .&"/%ěHH -H )H $H%+(H*(*< D*H *H '+"*/H %H &"/()H $H *H *#=H H !$%-H -H -%+"H ,H %$H ĴH(H +*H *(H -(H )%#H ,(/H Ĝ HH+"*H ""$)H -H H *$!H ěH*H *H *#H )&(*=H )%H )H (""/H (+)*(*$=EH H)<H %H )H H )H %$"/H ""H /H )H $)H -""H %-,(=H *!)H %$)%"*%$H (%#H *H

H +$)H &(%)&*H %H H$)$H$H*H+&(H.H $H (%+&H H *%H +($*H *#H H &"H $H $.*H ))%$C)H23G*#H(#(H

+<H D"*%+=H -H %+"H $%*H '+"/H %(H *H +&(H .H&"/%ěHH C#H,(/H#+H (",H **H -C""H &"/H $H *H 23G*#H (#(H

+H$.*H))%$< $H H#+)*H,H!+%)H *%H *H &"/()H %(H *(H %##*#$*H $H (H -%(!=H ,$H $H *H H %H *HH$$"HĜ HH+"*)<H D%$)*"/=H *H -)H $%*H H &"*"H .&($H %(H *)H /%+$H (")=H /*H */H ,H *(H ""H $H C,H %$H$H $H *#H **H */H -%+"H ,H

&(%(#H ĴH(H +$(H H ĴH(H%$*%$=EHH)< $-"=H &"/()H $H %Ĝ HH")H %H *H *#H -""H)%%$H)#"H*%H*H$!H )H *H H $)*(?H "H %##H)H&&(%,H *H &/#$*H %H *(H 29H #%$*)H!"%H%H)"()< (&()%$H %H *H =H "+!-+H $/$#=H -%H )H ")%H (&()%$H H +$)H #H *)H !$%-$H %$H +)/H $H H #*$H *H $)*(H %H &%(*)=H %" H +""H H -*H *H %(H ##()H %H *H (H %%*""H (*%$H @A=H *H

+H $#$*H %#&$/H @ AH $H <H

  !*H %$H (%+$H %H #*)H (#$$H *%H (%+$H+&H*H(+"(H))%$H %H *H (H %#$H %%*""H +=H %H /%H #)%/H %H H%%H)H%&+"H**H)H (")H -""H &!H H *%&H *(H H$)H$H(%+&HH*%H*+(H $H*H+&(H.H&"/%ěH)< H %)G)H )=H &()$*"/H )*H %+(*H %$H *H (%+&HH *"H -*H 36H &%$*)=H *H )#H )H *(H &"H )+$H )=H -%H ,H#%(H%")H,$*H $H"%%!H,%+(*)H*%H(H *H*!* %-,(=H %H #)%/H )H $!$H %$H "*H+$)H*%H*H)+$H )H $H *(H ")*H #H $H "=H -"H */H *H -&$H)H%H*H(%+&=H (*$H *H %,)H $H $$ H DH ,H H ĴH(H

$H %H '+"/$H *$H )+$H +)H *(H %&&%$$*)H ,H H &(H $HH(&+**%$< DH ,H &"/H *H %,)H %$"/H %$=H -H %&H **H .&($H -""H H %%H$%+H%(H+)H*%H*H

*#<H H -""H ")%H %H %+(H )*H +)H /%+H $$%*H +$(H )*#*H $/H *#H $%-/)=HH)< #)%/H %&)H *H .*(H -!H */H ,H *%H ()*H -""H ,H *#H *H %&&%(*+$*/H*%HH(()H

 "(&()%$H %H *H (H %#$H %%*""H

+H @ AH "+!-+H $/$#H )H +$!H )+)*%$)H **H *H 3123F3124H +H ))%$H (%(H #%(H -"!H %,(H #*)H*$H%*(H))%$)< H H %(H H )**H *H *H )*(*H %H *H ))%$H**H$/H"+H-H (+)H*%H%$%+(HH#*H -""H H H$H $H (+)$H *%H %$%+(H *-%H )+)),H #*)H#$*H*H"+H-""H

$H&"/H*(H)*H%%*""< H *$!H *H #H )H %#$H*H*H(*H*#H%(H +)H +)H -H H H -!H ()*<HHH$%*H&"/H$H*H $*%$"H H +&H )%H -C(H (()H$H&(&(H%(H *H#=EHH)<H +*%#*H ("*%$H *%H *H"%-(H"+< H H .+*,H %##ĴHH ##(H )H ""H *H "+)H **H &(*&*H $H *H +H -(H ,(/H %$,()$*H-*H(*"H5>3H%H *H H -H )*&+"*)H (*$H &+$)#$*)H %(H *#)H **H H $%*H %$%+(H *(H#*)< DH(+")H(H,(/H"(=H $H ""H *H $%)H %+*H $%*H %$%+($H #*)H %)H $%*H()<HH&"/H*H#H )H%$H(+")=H$H$%H"+H

)H$H.#&*%$< H ")*H H.*+()H %(H *H H -""H H &"/H 39=H 3124<H
" " !#$!"! !#!#/F 0)*F +)F )F )+ )$%+<F &)$)F &)#F &;3<F )+ %F % *F *F+&F)+,)%F+&F'#0F &,#*F +F +F &,+)%F # &)% F '%F %F )#*F )&$F ,#0F 49F +&F ,F6; F. **F*+)F. ##F+$F ,'F. +F)F&)$)F')+%)F % #F %+,&-F )&$F #&-" F %F *F *+ *FF . +F )F ,))%+F &$'+ + -F*' ) +; C 0F &$'+ + -F *' ) +F *F *+ ##F -)0F $,F # -<DF % *F .*F (,&+F *F *0 %F0F; C F#F %F&&F*'F+F +F $&$%+F +)F '#0 %F

   &)#F $F %% *;F F #&-F %F &,+F &%F &,)+;F ##""$" ##" "$"( ##" ( ##" F $F -)0F $,F #&&" %F

  

&).)F +&F $" %F F )+,)%F+&F&$'+ + -F'#0F +F+F&,+)%F# &)% F '%;F F )$$)F . %% %F +F * %#*F %F &,#*F )F %F 3::9F %F . %% %F+F* %#*F %F %F3:::;D % *<F . %%)F &F 65F F + +#*<F )+ )F +. ;F F F)*+F )+ )F %F 4225F +F +F F &F 44F &. %F +&F ),)) %F %"#F %!,)0F &)F )+,)% %F +&F +F F&,)F %F4228; F 54E0)E&#F (, +F +F *'&)+F %F %F 4229F +)F *F .*F +*+F &)F & %;F ,*(,%+#0<F *F .*F %%F &)F +.&F 0)*F0F+F %+)%+ &%#F %% *F)+ &%; % *F *F .&%F F-F )%F #$F * %#*F + +#*F %F% %F&,#*F%FF %F +F &)#F &;3F &)F 42:F."*;

!%""# !%""# ## $! &)$)F 0)F ,'F *+)F %F )&.%F *0*F

,*+ %F &*F *F $&)F +%F '#F &F . %% %F F *&%F *,** -F $!&)F +F + *F ."B*F '%F $' &%* '; &*F %F +F #&%F %# *F )&,+F +F +F $!&)*F #*+F $&%+F .%F F$$&)#0F.&%F+FF '%F+F ) &%; %F )&.%F .&%B+F F *,)') *F FB*F#)+ %F %F +F , )F#F &$F ,%0F-% %<F*FF $*F +&F&$F+FF)*+F%# *F . %%)F &F F '%F * %F )F "F#&B*F. %F+F+F *$F&,)*F43F0)*F&; A ,*+ %F *F &,+*+% %F )&$F+F+&F)%<F%F++F . ##F *+%F $F %F %+*+ F *+F + *F ."<BF )&.%F +&#F +)&; A +B*F%&+F,*,#F&)F'&'#F +&F. %F"E+&E"F$!&)*<F ,+F *F *+%)F *F *&F *&,%;F +B##F!,*+FF&.%F+&F Ä´F %F *F *+)+0F ) +<F %F '' %F %F ',Ä´F %F .##; AF &,)*F &*%B+F -&,)F F ')+ ,#)F '#0)<F 0&,F&,#F*0F +B*F')+F&)F

,*+ %<F ,+F 0&,F &,#F #*&F *0F +B*F ')+F &)F ? )@F

&&*<F ? #@F "#*&%<F &)0F? #)&0@;B %F +F -F &F +F +&,)%$%+<F )&.%F #*&F * F +F &% + &%F &F +F &,)*F %F +F .+)F $%+F.F&,#F.##FF %F &)FF- %+F'%; AF '%F *F *+F ,'F +&F F F #** <BF F * ;F AF &,)*F *F*&F.##F')*%+F %F %F')+F*';DF +#+ *F ')&)$%F )+&)F #F #"F %* *+*F F *F C%&+F +F *# +*+F (,*+ &%F .+*&-)DF ++F *') %+)<F $*F *&#,F *F ),E)F &##&. %F *F *'+,#)F 322ȹ$+)*F )"+)&,F #*+F+,)0; F

&,&)&,E*F +#+F $F +F *&%E*+*+F ) +&%F %F *+&)0F .%F F #&"F F ,)&'E# %F + $F &F :;:3*F %F )$ %$<F +&,F *F -$%+F .*F &-)*&.F 0F )-#+ &%*F ++F0*&%F0F%F*F&.##FF +*+F'&* + -F&)F%%F),*; F),F*%#F*F+)+%F+F ) # +0F&F$%B*F*') %+ %F,+F#"F

*0*F F *F %&F &,+F *&#,F *F #%F %F++FF*F+F+#%+F+&F. %FF$#F +F+F&)#F$' &%* '*F %F &*&.F %/+F$&%+; C F,%)*+%F++F +B*F %)%+F. + %F ,$%F%+,)F+&FF*'+ #<F,+F F+ %"F / +$%+F *F +F .&)<DF F * ;F CB*F &,*F&%F$" %F+FF%#F%<F F +B*F+F ##F'&** #<F. %% %FF$#F %F &*&.; C *F *F %&F *,)') *F +F ##F +&F ,*;F )'*FF)%FF# Ä´F#F +F*+)F+%F.F +&,+FF.&,#<F,+F.B)F%&+F& %F+&F &$'# %F&,+F++;D F +#+ *F &,#F F )#0 %F &%F *&#,F +&F $"F +F '& ,$F F +F *F +&F $+F F '&)+B*F +)+F &F * /F $#*F %F &*&.;

& '%#! "%%#!#(F ,'&$ %F #*F +.%F ,%+%F $) %F #&0F 0.+)F

);F %F / %F $' &%F ,#F C%#&DF #-)1F $0F ')&-F +&F F F &&F &/ %F $+F ,+F %*F .&F # "F + &%F C$ +F ##F *#'<DF .)%F##E&E$F&/ %F +) %)F) F&; &F * F +F &,+<F . F . ##F F #F &%F '+$)F 36F +F +F F )%F %F *F*<FF,)*F

+&F F F C-)0<F -)0F &&F &/ %F$+;D C +B*F%&+FF)+FF+<F +B*F F&&F&/ %F$+<DF* F &;FC F+ %"FF&/ %F%F . ##F )##0F # "F ++F F+<F ,+F *&$F '&'#F +F &$F ++F # "F + &%F $ +F ##F *#';D &F *F #*&F - %F +F F %F +F F+F +&F

0.+)<F .&F *F ,%% %F &)F *F 67+F &%*,+ -F ')&** &%#F - +&)0F %*+F +F 44E0)E &#F%#&; C 0.+)F *F F ,+ ,#F &/)F %F F + %"F 0.+)F . ##F . %F F * &%F %F ++F F+<DF F * ; &F * F ++F . #F

#-)1F*F *F-%+*<F F &*F %&+F + %"F +F / %F . ##F F +F &%F +&F -F 0.+)F *F F)*+F -)F')&** &%#F#&**; C&,F "%&.F#-)1F *F F ')Ä´F0F &&F ',%)F %F F +&,F ,0;F ,+F &*F F -F F %F +F + %F 0.+)>F F &%B+F + %"F *&<DFF* ;

" "

 '"%$!'!"#F #F *F %* *+F F *F $% %F *F"%F %!,)0FF&F+F F'%F %F.F&)"F%/+F$&%+;F F 49E0)E&#F *,Ä&#x203A;F)F F *&"F +F +&F+F# %F+-F) *F %F+FF)*+F)&,%F &F $#&%<F - %F # $F %&+)F )%F'%F+ +#F+F&#%F))&*;F F)&)F&F*-%F. %*F %F+F32F-%+*F F *F +,)F %F * %F *F )+,)%F )&$F F *-%E$&%+F)"F *F*+)&%F&)$F)&$F+F '% )<F,+F&%)%*F-F&%+ %,F+&FF ) *F&,+F *FF+%**;F #F *F ##0F )*F )) %F *F "%F **,*F%F# -*FF *F&%F+&'F&F+F ')&#$F +F +F $&$%+F *F F &%+ %,*F *F ')')+ &%F &)F +F F '%;F F +&#F *'&)+*F 5=F CF "%F *F +F *$F # "F &);F C+F F-F+&F&F *F"'F.&)" %F*&F +F . ##F##&.F$F+&F'#0F+FF )F#-#; F C F F $F F # Ä´F#F +F .&)*F +%F &+)*F '0* ##0<F +B*F$0F')&#$;D


  

         H %+<H ,) %H +H ."<H &-).#$ %#0H -&+H %H -&,)H &H H )&$$%+ &%H *" %H # H '%* &%H &)H ') % '#H &Ĝ HH)*H &H +H + &%#H**$#0; H #+)+ &%H &H + &%H 96H @%.H *,*+ &%H7AH&H+H&%*+ +,+ &%H@#,*H 9AH )*=H D%0H ')*&%H .&H *H #H &Ĝ HHH*H)* %+H&)H',+0H)* %+H &H +H %+<H '")H &)H ',+0H '")H&H+H&,*H&H')*%++ -*<H *##H H %+ +#H +&H '%* &%H &)H # H +H H )+H (, -#%+H +&H +H %%,#H *#)0H &H +H %,$%+H )* %+H &)H ',+0H )* %+H &H +H %+<H '")H &)H ',+0H '")H &H +H &,*H &H ')*%++ -*;E *H%+ '+<H%+&)*H-&+H %*+H +H * %#H * /G0)H +%,)H ')&'&*H %H +H&%*+ +,+ &%H&)H+H)* %+H%H58H *++H &-)%&)*H %H * $ #)#0H )!+H H ')&'&*#H +&H )%+H +H )#H ' +#H )) +&)0H@AHH$0&)#H*++,*; &+ %H ,* %H #+)&% H -&+ %H +%&#&0H *H &%*+ +,+ &%##0H )(, )H &)H*,H) + #H$ĴH)*<H*%+&)*H-&+H %*+H +H $%H #,**H *" %H )+H '0$%+H @H)*+H # %H )AH +&H #&#H &-)%$%+*H )&$H +H &,%+)0C*H &%*&# +H-%,H,%>H')+ &%H &H+H&Ĝ HHH&H+HĴH&)%0H%)#H&H+H )+ &%H@AH%H*++H(, -#%+*H )&$H+H&Ĝ HHH&H+H % *+)H&H ,*+ H %H &$$ ** &%)H &)H ,*+ H +H *++H #-#*; +H ++<H +H /'++ &%*H &)H H ,##H ,+&%&$0H &)H &#H &-)%$%+H &,% #*H ;H %H ##<H 53H &%*+ +,+ &%H $%$%+H #,**H )&$$%H 0H +*H&$$ ĴHH&%H+H)- .H&H+H3:::H &%*+ +,+ &%H+)H&%#, %H+H+H &%H+H)'&)+H#*+H."H.)H-&+H&);

     

 HH#.$")*H)!+H )+H,% %H &)H+H&Ĝ HHH&H+HĴH&)%0H%)#H&H +H )+ &%H @AH %H % *+)H &H

,*+ ; H &.-)<H +H , +&)G%)#H &H +H )+ &%>H *++H &,**H &H **$# *>H++H %'%%+H#+&)#H

   

  0&H ++H &-)%&)<H &#H ! $& H *H &,%H %H ##0H %H +H %&) +0H )H &H +H ++H &,*H &H **$#0<H H,H ",%#<H .&H *H %&.HH ),$$ %H*,''&)+H&)HH+H&-)%&); ",%#H <H H &'#*H $&)+ H )+0H @AH#.$")H.&H)')*%+*H" H*+H ++H &%*+ +,%0H .%+*H '&'#H &H *H &%*+ +,%0H %H ++H &H +H *++H +&H )##0H )&,%H +H &-)%&)H BC+&H ĴH %H +H # $/H %H +H +)%*&)$+ &%<H )'&* + &% %H %H )*+&)+ &%H%H&H *H$ % *+)+ &%;CC H #.$")<H .&H $H +H ''#H . #H &$$ ** &% %H *H $'&.)$%+H ')&)$$H +H " H )'&H &.%H ##<H " <H $ %+ %H ++H ! $& H *H ')&)$H) +#0H %H+HH)*+H+.&H0)*H &H *H$ % *+)+ &%; H +H %)*+),+,)#H -#&'$%+H ,))%+#0H & %H &%H %H +H *++<H . H %#,H ')&- * &%H &H &&H )&*H %H +H ,# *+ &%H &H %+)0H '& %+*H +&H $!&)H +&.%*H %H +H *++<H *H .##H *H .+H H ##H $')&-H #+H )H *)- *H %H +H -#&'$%+H %H ,+ &%H *+&)H *H ,%')%+H %H +H *+&)0H &H +H *++<H %* *+ %H ++H +H &-)%&)H *)-*H +H *,''&)+H&H##;H H #.$")H &%+%H ++H ! $& H #*&H *)-H H '+H &%H +H "H )&$H +H '&'#H &H " H *+H *' ##0H %H +H %+ )H"G,%H&$$,% +0H&)H+H%.#0H *+# *H "G,%H &#0+% H %H +H 1&%H. H+H) &%H*H%H#$&) %H

 &)H %H+H0)*H'*+; H .*H &H +H - .H ++H &)H +H *++H +&H %!&0H$&)H-#&'$%+#H')&!+*H. HH * H+H&-)%&)H *H,))%+#0H')&- %H %H +H*++<H'&'#H*&,#H#%H$&)H*,''&)+H &)H *H&&H.&)"H+&H&%+ %,; ",%#H *) H *H $'&.)$%+H ')&)$$H *H ) ')&+ %H +H " %H *+,)H &H '&'#H %H *H &%*+ +,%0<H %H++H! $& H%H+H'")<H! H &%*,)+H ,%$&%,H (,##0H &%+) ,+H +&H +H *,**,#H $'#$%++ &%H &H +H ')&)$$H !,*+H *H +H ,&H -H &%H +&H &+)H#.$")*H')&)$$*;

 &$$ ** &%>H -%,H & # 1+ &%<H ##&+ &%H %H *#H &$$ ** &%H %H + &%#H ,$%H +*H &$$ ** &%H )H+&H%H+H)&$HH)*+H# %H)H& %H 0H%+H-&+*; #*&<H ')&'&*#*H +&H $'&.)H +H ĴH&)%0G%)#H &H ++H +&H )+H +$*H ')&- H &)H +H '&'#H ,) %H +H $'&.)$%+H ')&)$$H H %#,H 42H H %)+ %H *+*<H 42H H *. %H $ %*<H 32H #'+&'*<H 42H ) % %H $ %*<H 47HH $&+&)0#*<H42HH)0)*<H37HH*')0)*H%H37HH )) )+&)*; H %. #H +.&H ##*<H %$#0H +H 0&H ++H ) -+H +) %)0H )$ **H @# % *<H &*' +#*<H &)+&) *<H )$0<H +AH %H $,#+&)0H +) %)0H )+ H @ *+)+ &%AH ##<H 4235H %H 0&H ++H % $#H )$<H +)0H %H H $ ##H *+)+ &%H ##<H4235H-H%HH')*%+H &%H +H H&&)H &H +H &,*H &)H +H *&%H ) %; H H)*+H ##H *H *" %H &)H H #.H +&H ')&- H &)H +H *+)+ &%H %H &%+)&#H &H ) -+H +) %)0H )$ **H %H ,#+H $,#+&)0H +) %)0H )+ H . #H H +H ##H&%H% $#H)$<H+)0H%HH$ ##H *H+&H-HH#.H+&H$"H')&- * &%*H&)H+H '0$%+H&H *+)+ &%H*H&%H&$$) #H % $#H)$*H*+# *H %H+H++; %H+ )H&%+) ,+ &%*H+&H *,** &%H&%H+H +.&H ##*H&%H,*0<H&%&,)#*H% 0 H ) %+&<H $ +&'H #+&0<H #,*,%H !%",H %H %H , )H .)H &H +H - .H++H&)H+H#.*H+&HHěH+ -H.%H '**<H *+"&#)*H %H H %- +H &)H %# +%$%+H%H')&')H *,** &%; H#.$")*H<H&.-)<H ěH)H %H+ )H &' % &%*H&%H+H ##H&)HH#.H+&H'0H)+ %H $&,%+H &H $&%0H &%H +H *+# *$%+H &H &$$) #H % $#H )$*H # - %H ++H &-)%$%+H *&,#H %&,)H '&'#H +&H &H %+&H ) ,#+,)#H %+)') **H )+)H +%H *&,) %H+$H+)&,H %+)&,+ &%H&H *; H '")H -%+,##0H )))H +H +.&H ##*H +&H +H '')&') +H &$$ ĴH*<H )+ %H++H+H&$$ ĴH*H*&,#H %- +H %**)0H *+"&#)*H +&H +H ,,*H &)H ,)+)H# )+ &%*;

%-*+ + &%*H %H)+ %H**>H)$&- %H +H .&)H D&)EH )&$H +H ) H &# H &)>H )$&-#H &H *&$H # *+H +*H&H+H+ &%#H**$#0H)&$H+H &%*+ +,+ &%H @+ &%#H &,+H )- H &)'*H )H 3::5<H ,# H &$'# %+*H &$$ ** &%H +<H + &%#H ,) + *H % *H +H %H %H *H +AH .)H ##H)!+;H %H**%+H&H ##*<H+H%+H-&+H++H .)H +H )* %+H % +)H * % H*H ++H H **%+*H &)H ++H H . +&#*H **%+<HH ##H*##H+H+H/' )+ &%H&H52H 0*H&$H#.; %<H %+&)*H '')&-H H )&$$%+ &%H ++H +H %'%%+H + &%#H #+&)#H &$$ ** &%H @ AH . + %H * /H $&%+*H &H +H ) '+H &H +H )+H &%*+ +,+ &%H ,*H H ))%,$H +&H H &%,+H +&H '')&-H +H )+H &%*+ +,+ &%<H0H $'# + &%H)) %H+H )* %+H)&$HH'&** #H**%+H&)H-+&H *H+H*H$0H; $%H #,**H &%H %)H (, +0H @+ &%H 48@4A@AH *H #+)H 0H *,*+ +,+ %H&)H+H.&)HD.&$%E<H+H .&)H D')*&%EA>H #H ) +*F')&++ &%H %H')&++ &%H&H'&'#H. +H * # +0H .)H '')&-H %H '**H 0H +H #.$")*; ) *&%*<H '%* &%<H #&,)<H ) #.0H %H *+$'H ,+ *H .)H )$&-H )&$H +H /#,* -H # *#+ -H # *+*H +&H +H &%,))%+H# *+H. #H- + &%H)$ %H &%H +H /,+ -H # *+;H ) +)+ &%<H %- )&%$%+<H #+)<H ) ,#+,)H %H 0&,+*H .)H #*&H $&-H +&H +H &%,))%+H# *#+ -H# *+; H+H+H&%#,* &%H&H+H-&+ %<H%+H )* %+<H - H )"<H *) H +H -&+ %H*HDH *+&) H0H %H+H *+&)0H&H $&)0EH %H+H&,%+)0; HD&0H *HH *+&) H0H %H+H *+&)0H &H $&)0H %H + *H &,%+)0;H H -H -&+H %H.+H.H# -H%H.H# -H %H .H -&+H &)H +&*H **,*H ++H .H + %"H . ##H %*,)H ++H $&)0H &%+ %,*H+&H$+,)H%H+"HHH)$H)&&+H %H+ *H&,%+)0?H+-)H$&+ &%*H&)H *%+ $%+*H'&'#HH+&H/')**H.H',+H +$H %H')+ #H+)$*<EH )"H* ;
  

   

   % ( ## # " $ ' $$ %# ##( "!"#$ ( #$$%(#"&#!%$( "$(" " %# $$ !% #"& $ "$$"# "$$ $ '" # ' " %" !" %$&$( $$ $# $"&' '$    & &$ $ # # # %"##%#$$#$$"&#

. . # . . . &(. . . . !. .., "#5 #5 %5 5 "5 $!#!"5 15 ##5 &5 %5 5 55 5 !(5 5 "#5 %5##5&5%5!""5#5!#5 +-5 (!"5 5 $#!!$#5 !#5 !$5555 !05 #5""!(5$"5 !"5 !5 (5 &#5 $!5 $!!#5 ""#5!5#5!!"##%"55#5 5 #5 5 %"5 !5 %5 $5 #5 #5 '##55#55555&#55#!5 (!"5 5 "!#"5 $#15 $"5 #5 "5!(5&5#"5"5!05 !5 "5 5 ##5 5 (5 #"5 &$5 5!5Ĵ5!0 55($5#55!#55#5#5!"5 5 #"5 $#!(5 "(5 5 #5 "#5 +-5 (!"5 5 $!5 !#$!5 #5 !#5 !$55 ($5 &5 !"5 ##5 #5 "5 #5 ě5!#5 !5#5#!(5!$055#5"55 !5 5 #5 !""5 ##5 "5 #!(5 !$!"5!!5Ĵ5!5#5"55$!5 #5!"0 5 #"5 5 #5 $!!#5 ""#5 "(5 #"5 ##5 5 5 '$#%5 "#"5 %5 "#5 5 #5 15 $#5 5 5 "#5 %5 5 #5 5 5 ##5 #5 &!"5%5"#!#5"5Ĵ5!5#5 #5"#5#!(5%!#155$"555 #5 !5 #5 #)!(5 ("15 &5 "5""5$!5#5#!(5!$5$#15 #5 5 "#5 &#5 ($5 $!5 #5 #"5 %5 #5 %5 $5 #5 #5 '##"5 5 $!5 5 5 ##5 5 5 5 !(5 "15 %5 5 #5 ""5 5 "5 5 #5 &5 5 "(5 #5 5 $(5 ##5 !5 "5 5!"0 5 $5 5 !5 5 !!5 !"#15 "#!"15 %!!"5 "(5 5 5 ##15 &5 "5 5 !#5 ##5 5 #5 5 ##5 5!"5 #!5 $!05 !5 "5 #5 5 !5$"5#555#5#5!&5!55 !5$"#5!5#"555#5("5 5 #5 &!5 5 !4$5 #"5 !#$5 "#55(0 . . . . #. . ". +. ". # . #. . ". . . . . . . . . . $#, 5 &5 #5 "(5 ##15 #5 !#5 5 "##5 5 !(5 5 &5 ##5 "5 #(5 #%#05 !5 "5 5 "$#5 #5 ##5 5 "5 $!#!"15 $"5#5"55"$!#(5""$5&55&$5 #5&#5#5#515$#55&5##5 #5 !(5 !$5 "5 !$#5 $#5

!"5 5 "!(5 #5 #5 5 5 &5 "##05 5 "5 #5 !5 "##55!(55#5"##55#5$"5 "55!$5"5$"5&5"#5'#5 #15$#5#5!"#5&5&(55$5 &5 "##5 5 #5 ##"5 &!5 !(5!$5"5"0 (5 "5 #5 $#!#(5 #5 $"#5 15 #5 (5 (5 ##5 5 5 ##5 "5 #5 #5 ""(5 $#5 5 5 !"5 5 #5 #5 ""(5 %#5 !5 #5 $$"(5 5 5 %!5 #5 ""15 5 5 &5 "(5&5!5%5$(55&5 %!5 !5 #5 "#5 5 !(5 !$05 $!5 ##5 5 &"5 5 $5 5 #5 "#5 $5 ##5 5 #5 !#5 "#5 %5 #$15 #!5 "5 5 ##5 5 !5 ##5 "5 #5 %5 #"5 &5 "!5 5 "$!#(5 "5$#5($5&5!5&#55##15 #!5!5(5 ##"55 !5#(5##5 #!5 "$!#(5 5 "#$#5 !5 &!"5 #5 ##555&0

(15#5"5#5(5"#55 "##55!(5##5&55 "$ě5!155#5$5"5#5 !5!"5#(5'!15#(53#5 #"5 #5 #!5 !#%"15 !"5 5 &5 &"!"5&#55$#"5#5 ##5##55 "5$!#$#15#5#5#555#"55 #15#5"55'555!"5 &"5 "5 5 %5 5 5 !5 5 5 "15 "5 5 !!5 !"5 5 !%5 5 "5 !55 !5$!"15($555$!"#5 #5!$"#!#"555!"5"$55 !55#!$5&0 !5 "5 Ĵ5(5 #!!"5 ##5 "5 "$(15 !5 #5 "$!%%5 #"5 !5 #"5 ##5 5 #5 !"5 !5 $"15 #(5 !#5 5#5%15$#5##5"55!5$"5 5#5$!&5"55#5"##0 . . . . . . . . . . ". . . ..$,.".... . . . . -. "..., 5 ($5 5 #5 &#5 %5 #!$#5 #5 "45 &!""5 5 #5 !#55#5$!!#5!""55#5!15 #5"5#55&#55"(55 #5!#"55#5!"55#5!05"#5 5 #5 !5 #5 !(5 &!5 !5 #5 5!&#55%#55#5 !05 (5 "5 $5 $"5 5 "!5 #5 5 #"%"5 !#!5 #5 %"#5 #5 5 #5 %#5 5 #5 !#05 5 ($5 3#5 $"5 $5 $"5 $$"(5

            

   

 5#(5#!5&55!55%!#(15 $(#5 5 #"5 !"5 &5 !#5 #!5 !"5 5 "$!#(05

$!5 !"5 5 #5 !#5 "$5 &5 #"%"5#55$5(5#5!555 5%5!5#55#(5!50 (5 5 !5 !!""5 #5 #5 !5 (5 5 5 $5 %#5 5 $$"5 $"5 5 $5 !"$!"15 (55 5##5#!5&55"5!#$#"5 !5 $!5 5 5 $#5 #(5 %5 $5 '##"5 #5 $#!(5 5 #5 !5 &5 #$5 #5 %5 &!5 5 '!5 "$!(5 5 #!5 !"5 5"5%"55!0

. . # . . . . . ., 5 "5 5 #5 #5 ""(5 #55#5$#!(5"##$#5&"55 !#5 "#5 5 #5 !#5 !#15 &5 5 %5&55$!5!(5$#15 (5 5 #5 "##$#5 &5 "$5 5 $5 (5 #5 %!5 #!"#5 5 #5 $#!(5 (5 5 #5 #5 $#$!5 5 5 &(5&#5"5"5#!"#0 5 5 "#5 &#5 ($5 #5 "5 (5 &5 #5 "#%5 !5 5 %!#5 "5 #5 ##5 !(5 5 5 "#!#15 !5 "5 %!((5 "$5 5!#55#5#05 5"#%5 !55%!#5"$5%555 $#(05 5 5 "#$#5 &!5 #5 "#%5 !5 5 5 5 5 #5 5 !5 $"5!555#(55!$5#!5#%#"5 "5#50 5 #(5 %5 55 $#(5 5 ##5 &555%!(55#(5&5%5 $5#5'##55#5"!55#!5 $#"555#5#5'"""555#5 '$#%5!5$#1555"#$#5&!(55 #(5 5 %5 #5 !"!#5 #5 #5 '$#%5 !5 &5 &5 !$"5 #!5 !"5 !55 !%5$"5!5#5!5#5##5"5#5 !5&#55$!5!(5$#155#!5 "5 5 #5 "#$!5 &5 %5 #!5 &5 $#5 5 5 #5 $#5 "5 !%55(5#5#(555(5#(5 3#5%5#5!$5#5#5'$#%"0 #5"5(5&55!55%!#5 "5 &5 #5 !#5 #(5 ##5 &5 5 #5 "#5 $#5 5 %5 !$25 5 #5 #5 '$#%5 &5 #$5 #5 "#5 #!"5 !5 5 %!#05 #5 "5 &(5 5 "$!#55%!#55"#$!5 $#(5 "5 &5 "5 "'5 (!5 "5

#$!5 !5 !"#5 5 %!!"5 "5 !5 (5 "##$#5 !%&5 Ĵ515 ##5 &5 5 5 5 &(5 #5 "#)5 $!5 !(5 "(5 #5 !)5 !5 "5 #!5 &5 "5 "#!#5 #5 %!!"5 5 #!"5 #5 !!"##%"5 !5 $55 #!5#!5!""0

. . . . . . ..#.".. .. ....Ĝ ..+..... ..#...#. . ....'%&)+.".. ..!*. 5 3#5 #5 #5 ""$5 5 &5 )5 "$5 !$5 #5 !"#5 5 ,*+.5 "$5 !#5 !5 !5 !5 $#5 #(5 5 #5 5 #5 )"15 5!5!5#5"!5!5(5"#05 !5"5555#5"##$#5##5 !"#!#"5(5!5!5"!5!5#5 "#55#5!"#0 (5 !5 #(5 "(5 "5 5 "$5 #5 "!5 !5 !"#5 "#15 %!((5 !5 !5 "$5 5 &5#5"&5#!"#55#5!15##5"5 #5$#(55!(05 5#!#"5 &5 5 &5 #5 &#05 (5 &!!(5 "55#5#5##15#5""$5"5#5%5 #5 5 #5 $#!(3"5 "##$#15 (#5#5"55$"5#5#5!#5!5 5 $!5 #5 "$!"5 #5 #5 '##5 ##5#5"5%!#5$!5#(0 "5 "5 5 5 5 !#5 5 #5 !#"5 $#5#55##5"5#5!#"5 %5%55&(5&#5#05 55!5 &#5($555#55"$!#55#555 %5 ##5 #5 !"(5 5 #!5 #%5"#"5"$55#!&55 #5 5 $55 !"5 !!"#%5 5 #55#5)5#(55!0555555555555

. . # . . . . # . . . !. # ...# . #, 5 %5 "5 !5 ##5 5 #5 5 !!"5 5 !5 5 !#"55 ##5%5!#5"#%(55#5%"5 5#555(5"##$(055%5 %5 $#5 "!"5 #5 /*5 5 !5 (5 "##$(5 &#5 +*5 5!"5 !5 5 5 #5 "'5 &!"5 ##5 5 $5 (5 "##$(05 5 ""5 "5 5 5 #5 5 #5 5!(5 "#$(5 5 5 $!"5 5 #!5 5 5 #5 "##$#5 5 #!5 055#5#5##155"5##5


  

 

     

   (%!A($!'(%A("A$'A(-A%$%!A '%'(#)#A)AAA(-A,'(A))AAAA((()A )$A )A "(($#A #)$A #())*)A $A !)'A '('A'6A#A)$#A)$A%.#A)'A ($$!A (A #A $""$)$#A (5A A !($A ()!(A ,!!A &*%%A ( !!(A &*()$#A #)'(A $'A ,$"#A )$A !'#A +'$*(A$'"(A$A)'A(*A(A(,#A#A #ĴA#6A($A))A).A#AAAA(!AAA'!#)A #A ).A ,!!A A ((()A )$A ()A *%A )'A $,#A*(#(((A)A)A#A$A)'A)'##5 #A )A A A !()A ),$A , (A A +A )'#A $+'A200A%$%!A#A'*!)*'!A( !!(A#A '*)A )A A'()A ()A $A ,$"#A ,$A $"%!)A )'A )'##A '$"A )A ( !!(A &*()$#A #)'(A A A ,$A #*"'A 405A A !($A %'$+A $'$!(A )$A ) A 'A )A *)A,)'A($')(A#A".A$#())*#.AA #A )$#A )$A (*%%$')#A '"'(A ,)A ,)'A %*"%(6A ($A ))A ).A #A )A ,)'AA #A)A'.A(($#A'"#5AAA " " " " " " " " " " " " " " " " 

" ! )A (A A ,!$"A +!$%"#)A #A A A ()'$#A #)$#A ))A $*'A "$'.A (A "%'$+#6A A +A !,.(A #A #A +$)A$A),$A%')(AA(.()"6A#A!($A #%##)A#)AA($*!A&*!!.AA !!$,6A A !+A ))A A ,$*!A $A A !$#A ,.A)$A##A$*'A"$'.6 'A $"#A )$)'A ,!!A " A )A '*!#A%').A#A!)A'%'(#))+(A)$A ()A*%A#A, A*%A'$"A)'A(!*"'6A*)A $'A#$,A)A%')(A'A+'.A, 5A#A2011A ,A +A (#A ($"A )'#($'")$#A #A ,A$%A))AAA)(A"''A,!!A#'(A#A 2013A#A,A,!!A+AA()'$#A$%%$()$#A %').A))A '#(A#A#A)5 " " " "" " " "!" +#A )$*A A $#=)A ,#)A )$A (*((A ))A((*A$#A)A%(A$A#,(%%'A*)A ".A ($#A )$A )A )$A )A '*!#A %').A (A #A )A $+'!!A #)'()A $A $*'A %$%!6A $#=)A$')A))6A%$!)!A%')(A'A*()A %!)$'"A ,)A "ĴA'A (A )A !).A )$A "%')A%$()+!.A#A)A!+(A$A)A%$%!A

 $A".A$#())*#.6A)A())6A#A 'A (AA,$!5 A.AA!)A(A))A)A%').A,(A#A'((A #A).A$#=)A #$,A)A((#A$A+#A !)A %$%!A $#A )'A %!)$'"6A ).A $#=)A$#(*!)A#A!$$ A$'A)$(A!)A$#A )A %!)$'"A $A )A %').A #A ''.A )"A !$#A#A)AěA'(A$A)A%').5AA$#!.A )"A).A!$$ A$'A)A%*!A$Ĝ AAA$!'(AA (A ,#A ).A #A "$#.6A #A "#A $'AA*#A$'A)(A#A))AA#A$)'A"#.AA ((*(A,AA$#=)A,#)A)$A(*((A'6A ))A "A A "A )$A )A #A !#A ,)A )A .'##(A#A(%')$#A$A".A%$%!5 " " " " " "" ! A %(($#A #A ('A )$A ('+A ".A %$%!A#A#A)'A$')*#A"$)+)A "A )$A $#A A A %$!)(5A A A +A #A %')A #A %'!A $A )"A #A !,.(A ('A #A )'A !#(6A !*)'A #A (%')$#(5A .A #$,A ".A #)#)(6A '$'(A #A $#)'*)$#A )$A )A +!$%"#)A #A

'$,)A $A $*'A $""*#).A )(A A !+A #$'"A )'A ($#A )$A 'A "A #)$A )A'AAA$'A)A$*(A$A(("!.A()5 .A !+A #A ".A !).A )$A !+'A )$A )'A -%))$#(A ))A (A ,.A ).A '!!.A '$*#A "A +#A )$*6A A ,(A )#A $#)()#A $#A )A %!)$'"A $A )A $%%$()$#A%').A 5AA,$#A))A!)$#A )'AA)A)$A)A5AA,#)A.$*A)$A *#'()#A ))6A $'A ".A $"#A #)$A )A %$!)!A '#6A A ,$' A #A +'$*(A $'#/)$#(A $)A $+'#"#)A #A %'+)!.A$,#A#AAA#$)A(%%$#)A #)'A ,(A A $*#A ,#)#5A A ,(A #)$A !*')+A *(#(((A ,A A #$#A )$A #(,'A)A!'$#A!!A$A".A%$%!A($6AA +A #$A '($#A ,)($+'A )$A )'.A )A $#A#A'%$(A#A"A(5 .A ('A )$A $#A %$!)(A (A )$A " A A ěA'#A #A )'A !+(A #A !+A #A ".@$$)%'#)(A #A )A (#A $A )"5A )A '!!.A A "$)+)A "A )$A $#A A )A 'A A (A ))A A A A A ,!!A $#)#*A )$A $A ".A ()A #A *%!)A)'A,!!#A*(AA"A#$)A#A )AA!(!)+A'"A)$A" A"$#.A*)A)$A ('+A ".A $#())*#.A A ,)A #).A #A $#$*'5A A "A #A )A (("!.A A A ,)A A "(($#A #A %!#(A )$A +A )"A ěA)+A '%'(#))$#A#A($!+A)'A%'$!"(A)$A )A()A$A".A!).5 "

" " " " " " "" " " ! (A )A #$,6A )A %'(#)A $*(A $A (("!.A (A )A ()A ($A '6A A .$*A !$$ A )A )A &*!)(A $A ""'(A $A )A $*(A #A )A !!(A ,A +A %((A #!*#A *)$#A+!$%"#)A)-A!!6A,A.$*A *()A"#)$#A)A$#!.A)#A(A))A%$%!A (.A ,A (A !," '(A $#=)A +A "$#.A *)A !,A " '(A 'A #$)A (*%%$(A )$A A +#A $*)A "$#.A *)6A )$A " A !,(A #A ,$' A$'A)A+!$%"#)A$A$*'A%$%!5 AA'A$#A!!A)(A)$A)A%$%!A$A)A ())A#A)$A)A"(((A#A)A'((A'$$)A %$%!5A )$*)A )(A !,(A )A ())A ,!!A $#)#*A)$A(!A ,'A#A))A(A,.A ,A!($A%((A)A*)$#A+!$%"#)A !!A#)$A!,A) #A#)$A$#(')$#A)A )A ))6A )A (A )A $*#)$#A $'A A ĴA'A

*)*'A $'A )A ())A #A ,A $%A ))A )A %$%!A $A ",A ,!!A #A)A '$"A )(A!,A"$#A"#.A$)'A!!(A,A+A #))5 " " " " " " "

 " 

" "  " " """! A 'A !)A #)$A )A (("!.A )$A '%'(#)A $*'A %$%!A #$)A $*'(!+(A ($A ,#+'A$*'A%$%!A))A$'A'&*()A $'A ($")#A ,A +A )$A +A )A )"5A .A !+A #A )A +'$*(A $""*#)(A #A #$,A )A "%$')#A $A ')#A )$#!A!$!A$+'#"#)A'(5A )A"A )!!A .$*A ($")#A )(A A $!A $*#!A +!$%"#)A '(A A ,A ,#)A )$A ')6A )$A $*'A %$%!A ).A 'A A ĴA'A )#A !$!A $+'#"#)(AA'(6A)A'#A)A%$%!A#AA )A'"$)A'(A!$('A)$A)A$+'#"#)5 A "#()')$'(A #A )(A '(A 'A )A A'()A %$%!A ).A #A 'A A A $'A ).A )# A $A $#A )$A !$!A $+'#"#)A '(A#AA#A)!!A.$*A))A"$()A$A)(A +!$%"#)A'(A+A$#AA!$)A#)'#(A $A '##A +!$%"#)A )$A )A %$%!6A )#A!$!A$+'#"#)A'(6A$'A-"%!A *#'A ".A $#())*#.A )'A 'A ),$A +!$%"#)A '(A !'.6A A ,!!A #$)A A %'(#)A#A)A'(A!!A)A)"A*)A,)A +!$%"#)A '(A )'A #(A (A (!.A '$*)A)$A#$)5A$A$*'A%$%!A(A).A #A "$'A +!$%"#)A '(A #A #A "$'.A)A(A)'A#(A#A(%')$#(A ,A'A#A$Ĝ AAA)$A)'A$'5 " " "" """" " ! .A %%!A )$A )"A #A '#(A (A ))A).A($*!AA%*!6A!,A#A #A !+A ,)A $#A #$)'A #A '"$#.A ''(%)+A $A )'A )'!6A '!$*(A #A %$!)!A Ĝ AA!)$#(5A .A ($*!A A (*').A$#($*(A#A'(%)A$#())*)A *)$').A 6A ).A ($*!A (A ,!!A (*%%$')(A )'A !)A '%'(#))+(A )A !!A !+!(A )$A #!A )"A !+'A A )A +#(A $A "$'.A A ,A ,!!A A "%'$+A )'A ($$@$#$"A,!!A#6A!($A).AA"*()A #$)A!!$,A)"(!+(A)$AA*(A.A#)(A $A)AA' 5

     

$$)%'#)(A$#A)A(#A$A()$'.5AA!+A A ""$'!A !A $A A )'*A )$!A #A '()#A*!!A$A#+!A!(5 A >A ##$)A $')A (A %'(*(+6A %#)6A '!!#)A #A +'#)A $#)'*)$#(A )$A )(A #A )(A "'5A A )"A A "A $#)'*)$#(6A A "$#()')A%)'$)("A#A#)$#!("5A A ,(A A $$A )"A %!.'A ,$A %!A )A!$+A$'A)A%$%!A$+A#.A$'"A$A #+*!()A $'A %'$!A #)'()(5A A ,(A$)+6A)'*)*!6A(#'6A$""ĴAA #A '(")5A A #)A (A #A !$()A A ''A "6A (A ($,#A !'!.A #A .$*'A )()"#)(5 A >A ,(A A '(('$$)(A %$!)#A ,$A #$.A)A"((+A(*%%$')A$A(A%$%!5A *(6A %%')+A $A "6A (A %$%!A !)A "A )$A )A #)A $#A )A %!)$'"A $A)A"$')A$%!(A').A:;A#AA ())A$"#)A.A)A$%!(A"$')A ').A :;5A !)$*6A A ,(A )A $#!.A A(#)$'6AA,(A#)'AA!$#A'#'A #$'A A !$#A +$A *(A )A #)A (A A "!.5 >A ,(A )A @'"#A $A )A $""ĴAA $#A '#A '#(%$')5A A !($A ('+A (A A ""'A $A #)A '+(6A *)$#6A '*!)*'A #A )$#!A !###A $""ĴA(5A A ,(A A ')A "#A ,$A *(A (A #)!!)A #A !!A ( !!(AěA)+!.5AA(%$#($'A)A!!A$#A $'%$')A #(!*)'5A )A ,(A (.A )$A (A )A #A*#A $A )A %'$(($#A #A ))A !!A #A $#A )A %'$'"#A $A (A *)(A (AA!(!)$'8AA'*A,)A)(6AA*'(A #A ())()(A ))A (!.A $#+#A (A $!!*(5A)A,(A!,.(AA!)A)$A!()#A )$A "A *(A )A %$%!=(A ,!'A #A ((*(A,'A(A*%%'"$()A$#'#(5 A>A*#$')*#)A)A$A$*'A$!!*6A '$)'A#A'#A(A)'5A*)A(A,A"$*'#A "6A,A"*()A) A($!A#A)A)A))AA !+AA%'$$*#A!6A,$').A$A"*!)$#5A A ,(A A )'*A "$')6A #A $*)()##A !'A #A A ()#*(A !(!)$'6A ,$A "A )'"#$*(A "%)A *'#A (A ),$A .'(A$A('+A#A)(A"'5 A >A +A )$A !'#A '$"A )A "%)(A A "A$+'AA($')A%'$A$A)"A#A'!(A ))A !A (A #$)A $*)A )A #*"'A $A .'(A !+6A*)A)A#*"'A$A!+(A)$*5A#A #)$'A,'$A)$*A"#.9 A >$*A ,!!A A '!.A "((A ".A '$)'5A

(A (A #$)A )A #A $A )A $*'#.A *)A )A ###5AA!+A)$A%')6A*)A,A,!!A")A ,#A ,A (!!A %')A #$A "$'5A $A #A (A #A#)A,($"A(AA'($#A$'A+'.)#A #A,A"*()A!+A#A"5 A >()#*(A #)$'(6A A )A A +#A "A A #A )$A A *(A ',!!6A A !+A A ,$*!A +A $#A ($A !!#)!.5A #)$'A,'$AA%'%'A"(!A$'A )(A $*'#.5A #A )A ,$'(A $A A !$*(6A !$'A ').7AA+A$)A".A!+5AA"A ',!!6A ".A '#(A #A $!!*(5A A $,A )$A .$*A !!A #A ) A ".A %')*'5A 'A A +A A )A .(A $A ".A $$'6A #A A +A *%A!!A!"(A)$A".A$*(5AA$#!.A( A$'A!()A #A ,$'(A '$"A .$*5A A ,'A $!!*(A $'A !$#6A *)A A +A '+A "$'A )#A A

$*!A+5A $,A)A.A(A,#A#A )A!"%A))A!)A".A' A$'#'A(A$*)5AA (*""$#A(A$"A#AA"A'.A$'A".A $*'#.5 A >)A (A )A ')A '!).A %'#%!6A ,A("((A)A$!(A$A(!@(*Ĝ AA#.A #A $"#%$)#5A )A (A )A )()"$#.A $A$*'A')*'@$$5A)A(AA)'*A)()A$A$*'A )A#A$5 A > )A "A $#!*A ,)A )A ,$'(A $A )5A *!A ,$A $ěA'(A *#A $'A )A Ĝ AA*!)A$*'(A$A$*'A!+(5AA#A#$)AA "%'($#A#A)A'A$A)5A!A)'A (A ()!!A !)A #A !A !)A *(A <A ()()6A ""$+!6A!,.(A$*##A#A)A,$' A $A)A $'6A #$,#A))A#A)A $'A.$*'A !$*'A(A#$)A#A+#5=A:1A$'5A137A34;5 A >#)$'A ,'$6A $*)A )A $$A A)5A(A,A,)A)A!((A$%A$A)A $"#A $A $*'A $'A (*(A '()6A ".A )A %A$A)A $'AA,)A"5 A> *'A%'.'(A#A)$*)(A'A,)A(A "!.5A .A!").A$A'#)A!!A$A*(A )A$'))*A)$A'A)(A''%'!A!$((5 A*A".A()#*(A$((6A$!!*6A '#A #A '$)'5A .A (A ($*!A '()A #A %5? -%)!.6A )'A )A #)A '(#)=(A "$+#A )'*)(A $#A #)$'A ,'$6A A $#@"#*)A (!#A ,(A $('+A .A )A #)A #A !!A $)'A #)'(A )A )A +!)$'.A((($#A$'A)A!)A(#)$'5A#A )')'6A ).A ,#)A $*)(A )A "'A )$A %.A )'A !()A '(%)A )$A )A '"#(A $A )A (A #)$'A ')'(A ,)A #$)'A '$*#A $A '#(A $A )'(A '$"A )A .(A $A )A (#)$'(6A (%!!.A )A "!A $#(6A#A$)'A!$(A"!.A""'(A$A )A#)5
 

   

 

   

  

   &# $1A-:15+4

 +4?

+4?

+4? 

+4? )3.!)/<33!)/-

$1A-:1515+0-: ? ?

?

?

?

?

?

?

46<5;

   

      

?

? ? ? ?

   

 

 

 

$!! $%  &# !$;917 !$;917 -5;9-$79-), -5;9-$79-),

?

? <33!)/)3.!)/-

 

    

(%

 +4?

 +4?

+4?

"<)9;-9!)/ +4? )3.!)/<33!)/-

? ?

? ?

?

?

?

? ? ? ? ?

 

  

      

 

 

   

  ;;9)+;1=-:-91-:,1:+6<5;:)=)13)*3-65)33 ),=-9;:.964 15:-9;165:)5,)*6=- 339);-:)9--?+3<:1=-6.'%

 %0-,=-9;)5)/-9

   $7-+1)376:1;165:15+3<,15/366:-15:-9;:)9- )=)13)*3-659-8<-:;)5,);01/03@+647-;1;1=- 9);-:

5-9/@6<:-  96),$;9--;)/6: 4)13),=-9;:,)13@5->:>);+05/+64 :7-+1)37962-+;:,)13@5->:>);+05/+64 %-3 

Newswatch Newspapers Ltd.


  

    

  

" !    (!!#!%# ! !#( %! #$! )  #! !" !* #"(!"##! #! #! ""$"

 ("))J %J *J &%"*"J #H $(/J */J %&(*<J #%)*J #%($J )%*)J $%-J ,J %(#"J $J $%(#"J #H $)#)J %(J (+"*$J $J "*#0$J ))J *%J &+"J &%-(;J %*)J -(J (&()$**,J %,($H $J )J *!$J (%%*J ,J %$J +(*(<J $*($$J +$,()"J +"*J )+ěJ(J $<J -*J *<J (+"(J (J $J (J "H *%$)J *%J !/J &+"J %Ĝ JJ);J %J %#&"*J *J #%(*J &(&($"<J *)J )%H *)J *$J *%J ,J )&"J +#&()J *%J $)+(J **J "*%$)J #$*J /J *J *%)J %J #%(*J %,($$J (J $%*J J)#J$J**J*J()+"*)J*(%J(JJ $+$J()+"*J%J*J.()J%J+$,(H )"J+"*J)+ěJ(;JJ+#&()J$J'+)H *%$J(J"*%("J+#&()>J*/J(J)**J %(J'+)H)**J&&(*+))J-*J,(/$J #)+()J%J+*%$%#/J%$)**+*J$J%(J %(J $/J ,$J )%*/J *%J +"J"J +$*%$)J $J &+(&%))J ("*,J *%J *J %$+*J %J

)+J"*%$)J)J('+(J$J(J#%H (*J)%*);J )J "*%("J +#&()J (J *%%")J %(J .H ()$J +$,()"J )+ěJ(<J *J ","J %JJ $&$$J */J $ %/J )J $*(*"/J %$$*J*%J*J$ %/#$*J%J*J(*J %J ($);J J $&$$J %J "H *%("J +#&()J )J *(%(J $J #&%(*$*J *%(J $J $/J ))))#$*J %J J %+$*(/D)J #%(*J ($*");J %-,(<J *-%J +.*&%)J +*J $*(*-$J *%()J (J (#$J *%J *J $&$$J %J "H *%("J +#&()=J *J )&(*%$)J %J &(H %#$$*J&%"*"J%(J$J*J(+"J%J "-;J J %$J *(#$)J -*(J *(J )J+$,()"J)+ěJ(J-"J*J%*(J$H )+()J**J"*%("J+#&()J(J!&*J%$J ""J -*J -J +($*)J *J ","J %J $&$$J *J %+$*(/D)J ","J %J &%"*"J,"%&#$*J)J"J*%J""%-J*J "*%("J+#&(; $J*J$*J $%#<J*J%$+*J%J "*%$)J)J/J$J$&$$*J%/J)*J +&J/J&("#$*J!$%-$J)J*J"*%("J

&%!#&$'# "$##!#& #!"!!## #!$ !"#" !#" !# #!#!$ &#!"&#!#!" $%!""$!&##!"$!" ###!$ !"! #&# &$!#"#% # $#!(+"% #% #" #&##!$ !

%##))%$;JJ%##))%$J(+"*)J &(*/J$J"*%$JJ$$J$J)*)J)*$H (J %(J -""H(+$J "*%$);J *J )+&&%(*)J J "*/J#%(/<J-(J"*%$)J$J (($+#)J(J&(#)J+&%$J&($H &")J%J*(+)*<J&(*&*%$J$J(J+$(J $%J&%"*"J$J+$; J # %(J +$*%$)J %J *J %##)H )%$J$"+J()*(*%$J%J&%"*"J&(H *)<J $)+($J **J *J &%&+"J +$(H )*$J$J%""%-J*J(+")J%$J&(*/J$J "*%$JJ$$<J&+")J*")J%J-(J &(*)J $J $*)J *J #%$/J (%#J $J-(J$J%-J*J#%$/J)J)&$*<J $)+(J**J&%&"J+$()*$J**J*J)J #&%(*$*J*%J()*(J*%J,%*<J!$%-J%-J *%J,%*J$J$J,%*J*J"*%$); J%##))%$J)JJ/J21J%#H #))%$()J)+&&%(*J/JJJ.+H *,J $J $J .+*,J *#;J J %#H #))%$(J(J%+$*"J*%J("#$*J +*J(J$&$$*J%J&%"*"J&(*); J %##))%$J )J "("/J &(,J *%JJ$&$$*J%J*J%,($#$*J$J &%-(J $J *)J )%$)J (J +)+""/J H &*J/J&%"*"J&(*)J$J*J&%&+H "J)J*J*(+J%+*%#J%J"*%$); )J%##$*(/J)J%-,(JJ(J)H )))#$*J%J*J$&$$J%J"*%(H "J+#&();J *)J% *,J)J*%J)+(,/J*J ěJ*J%J&(%#$$*J&%"*"J$J+$J %$J*J$&$$J%J*J"*%("J+#H &()J-J,JJ$J(D)J'+)*J%(J #%(*J%,($$;        

*,(J &%"*"J *%()*)J #/J )/J %+*J *)J &(%&(*/<J ($J %+(*)J ,J "J **J *J &(#(/J &+(&%)J %J $J "*%$J )J *%J *(#$J *J -))J %J *J # %(*/J %J *J "*%(*);J J J J J A2998BJ

J 329J *J 333;J J %J *)J $J $J $J J&"*%(J%J))<J*J&&"*J%+(*)J $J(JI;;J*J%+(*J%J&&"J$J +&(#J%+(*J%J(IJ,J"(J *J %,(($J #&%(*$J %J *J *+"J $J &(,J $&$$J "*%("J +#&();J +)J $J J ;J  J A3118BJ4J J659<J*J%+(*J%J&&"J (%-$J *J J )&(*J &&"J J"J /J *J $&$$*J *%$"J "*%("J %##))%$J ? @J $)*J *J +"$J %JJ(+$";JJ%+(*J%J&&"JJ *J %""%-$J *%J )/J %+*J *J +*/J %J $)J$J%Ĝ JJ")J(J/J"-J*%J %$+*J "*%$)J $J *J #&(%&(*/J %J )+J $)J $G%(J &+"J %Ĝ JJ")J &&"$J $)*J )%$)J ()+"*$J (%#J ""J %$*)*)J *-$J $*)J *J"*%$)=J E J)J J)J("(J)J*J."+),J &%-(J *%J %$+*J "*%$)J $J "(J ()+"*)>J*J%)J$%*J)(J**J&%-(J-*J $/%$;J *J %$+*)J *J "*%$)J $J *)J #$*J )J *%J )J **J *J "*%$)J (J (J $J (;J %J **J $<J J )J .&*J *%J $J #+)*J J )$J )J $J #&(*"J +#&(;J E #&(*"FJ #$)J

E$%*J )+&&%(*$J %$J &()%$J %(J (%+&J #%(J *$J $%*(>J $+*(">J +$)FJ IJ .%(J ,$J ($()J *%$(/D<J6*J;J J$J*)J%Ĝ JJ")J &&(J*%J,J("J(%#J*(J(%"J$J *)J);FJJ J )#"(J %)(,*%$J -)J #J /J *J +&(#J%+(*J$JJ JJ J:J4JJA3117BJ5JJ? @J 63J-(J*J-)J"J)J%""%-)= E")%J *J $&$$*J "*%("J %##))%$J ? @J /J *)J )**+*%(/J .)*$J )J $J $&$$*J %/J -*J %$)**+*%$"J &%-()J *%J %$+*J "*%$)J$J(;J *J#+)*J$%*J%$"/JJ $J +#&(<J *J #+)*J J )$<J $J *J /)J %J ()%$"J #$<J *%J J $J #&(*"J +#&(J $J *J %$+*J %J $J "*%$;J J#+)*J$,(J/J*J%(J%#))%$J&"J *)"J$JJ&%)*%$J-(J#&+**%$)J%J &(*"*/J$J,%+(J%J%$J&(*/J$)*J $%*(J &(*/J )J ",""J $)*J *;J +*("*/J #+)*J J *J -*J -%(J %J *J %/J IJ *J #+)*J "-/)J (#$J (J $J%+);F J %,J )**J &%)*%$J )J $J *J ($*J &)*J $J *!$J *%J (*J /J *J $&$$*J "*%("J %##))%$J ? @J$J$J)%J%$<J J)J"("/J ()*($J *)"J $J (($J (%#J %$*)*$J*J)%$)J%JJ()*J$)*$J         

 $J*J("*/J(*$J%J J $J*J"*%("J&(%)); )J $$%*J J )J %J **J "*%("J %)J**J(J)"J-*J*J%$+*J %J "*%$)J $*%J %"J %,($#$*);J $J *J 3122J %"J %,($#$*J "*%$<J %$+*J $J %)J **<J *J %)J **J $&$$*J"*%("J%##))%$J ? @J ,%(%+)"/J %$*)*J ,(/J )%$J /J *J %"J %,($#$*J "*%$J(+$")J -(J%*(J&%"*"J &(*)J*$J*J+"$J%"*"J(*/J$J

%)J**J-(J"(J)J*J-$$(J %J *J %"J %,($#$*J "*%$);J &&")J-(JJ"J/J J$J*J-)J J )+(&()J **J *J %"J %,($#$*J "*%$J &&"J (+$")J %$)**+*J /J )(,$J J %+(*J +)J $J *J )**J J $%*J %""%-J *J .#&"J $J #%$*%$J %J *J &&"*J % JJ  J?+&(@J$J;;J J J J :J J ?+&(@; J *J )J %&J **J *J &&""*J %+(*)J -%+"J%$*$+J*%J)*J*J)*$()J$J *J %-(J %+(*)J -%+"J *!J J +J )J *)J-%+"J$$J*J("*/J%J*J **)J"*%("J%); (%#J *J %(%$J *(%(<J *J -%+"J )#J **J *J %+(*)J $J (J '+*J *J $&$$J %J "*%("J +#&(J *%J*+"J#&(*"*/J)J#/JJ"$J (%#J*J%$+*J%J*J+#&(; J$*(*/J$JĜ JJ$/J%J*J"*%("J +#&(J $%*J %$"/J ěJ*)J *J %$+*J   


  

  

       

$G #G !($#G )(G !'$G (&"#'G (G $!!(*G "$$G $G (G $)#(&-G $&:G )&#G #G (&G "$&G !($#'9G *G $&G(G )#G01:G0882G%&'#(!G!($#G +G +'G )G G (G &'(G #G &'(G #G (G '($&-G $G !($&!G $#('('G #G &9G (&G !($#'G #G &G*G#G'*&!-G&('G-G $'&*&':G#!-'(':G%$!(#'G#G'$!G $""#(($&'9G$"G$G(G&('"G&G )'(GG +!G $(&'G *G &"#G !&!-G%&('#9G #G&(#G($G(GG+G !($#'G #G %$'(E#%##G &G +G )'&G &G +G !+G 'G &"G #'(&:G#)G:G(G!(G )($&:G %$(G #G !"G '$!G &(G #G'G*&-G!'(G"$&G+$& GC&G+'G G$)#(&-:GG&'$#!G'($&-G$G&DG 'G'G$!!$+'; C (&G (G +'G '$*&G ((G G $)&$)'G #!'G )#$&G *!G '&*#(G #"G&$!G"(GG#G'!(G -G #$G $(&G (#G &G "'G $&('$#G ($G $*&'G (G &#G $G &B'G G&'(G !($#GC'$G((G('G$"%!#(G&#'G#G ?$&(&#G &@G +$)!G +#G %$+&:G $"#(G(G$)#(&-:G#G'&*G&('G #(&'('G (&G #%##D9G '%(G (G #("#('G $G &'G #G &'G =*#GG #($$:G+G&G($!>:G'"(G &)'G($GG%&(G$G('G!$&(G$,G ($GG,G&B'G!($#':G#GG'+(!-G "G $#G $G (G ')!('G $G ('G "'9G "(B'G '$#G +'G G $!G $G((G$'(G"G'G$:G&&:G#G &%)(($#G=(G!'(G)#(!G&#(!->D9 )'G !($#'G #G &G #G ($G ')ěG&G '&$)'G &('"'G &(G &$"G (G ###G$G($#$$9  G GG  '($&-G('G((G&$''G&G%$!(!G !G #G (G %&E#%##G %&$G ")'(G G *G #($G (G %&E$!$#!G #G $!$#!G %&$9G !'$:G 'G G '()-G $G (G "#-G +!!E&)#G &#G "%&'G +&G &)#G -G $!$#!G "!#G #G #(&*#($#'9G G G ((G '%!G $'G &G #G ($G "$&(G (G #(&#G $G ')(!G %&'$#'G ($G +!G %)!G $Ĝ GGG +'G +!!G #$+#G ($G (G (&'G $#'(()(#G &G !$#G $&G $)&G$#((G+(G(G'(9G #G(G$!G-$G "%&G $&G #'(#:G 'G &G 'G (G G $Ĝ GGG $G !G#G $G -$G +'G $#&#:G (G -$G ':G "G )%G $G '*#G $)#!!$&'G $G (G "%&:G %&$&"G !"$'(G!!G(G)#($#'G+G"(G'&G ($G #-G "$&#G -G !($&!G )"%&'G ,%(G%&%'G(G$#)(G$G!($#'9G #G '$G &G 'G (G &(G $G G %$%!G ($G '%G (&G %$!(!G '(#-G 'G !!$+G($G G$)&':G $#G (G '!G'G #(&'(G $G "%&!'('G'G$)#(G$&G(G$"'G !&G((G$'G! G(G-$G 'G+&G $#!-G 'G )')!G 'G #-G !($&!G )"%&G $#'(()(G($G'&*G(G%$+&'G((G9 $+*&:G((G+'G$&G(G"%&!'('G #*G &G $#G G '!E%%$#(G "''$#G ($G A*!'B9G G &('G *G #G &)!G %$!-G $G $!$#!G $*&##G #(&&)%(G (G %&"$&!G '-'("'G *$!*G $*&G ("G $&G G!!#G %)!G $Ĝ GGG #G $&&)%(G "#-G $G ("9G G %$'($#G $G G *$#&#+#G #G (G ,!#G $G #G G $G %$$G &G !&G ,"%!'9G #G ('G 'G +!!G $)"#(G#G$)#('G$G%$!(!G!G #G (G %&E#%##G %&$9G =;G .ĴG&G $G !$&#G &$*#*G $"%!G #G %)!'G #G 0818G -G G $#9G 99G&"$#E$GE$!$#!G'#(G $G !$&#<G )G $#:G $%'G #G '(G &#G'($&-G?$#G $#;G $#"#:G 0855@G(G025>9G #G')""&-:G$*&##G#G (G$!$#!G%&$G+'G#&!!-G(G(G %!')&G $G (G $!$#!'(G #:G '%(G (G$&$#G'#(&G$G#&(G&)!:G(G'G

         !    ! !      !  !        "      

#$+G$""$#G #$+!G((G(G+$&'G "$&-G #G $!$#!'"G $G #$(G #G #G#*&G",9 $+*&:G#G0812G$!!$+#G(G$"#G #($G ěG(G $G (G !ěG$&G $#'(()($#G #G0811:G!($#'G+&G!G$&G(GG&'(G ("G #G &G (G +G )!(G "!'G &##G )%G ($G &('G 0//G '!!#'G #G +$G +&G &'#(G #G $'G $&G !&G +&G !!$+G ($G *$(9G 'G (G !ěG$&B'G $#'(()($#G '(!'G #$G !($&!G $-G ($G $#)(G !($#':G (G $!$#!G )($&('G G &(G $*&'(G $G (G !($&!G %&$''G '$G ((G $&G (G !($#':G #G ,&'G $G 'G %$+&'G )#&G (G &G '!(*G &&G #G $)#!G$G0811:G(G$*&#$&G%%$#(G &'(&#G $Ĝ GG&'G #G (G ")#%!G &'G $G $'G #G !&G ($G '')G #$('G #G .ĴG'G ($G %&'$#'G !"#G ($GG#((!G($GG&'(&G'G*$(&'9G G !($&!G )"%&'G (G ((G '(G $G (G $!$#!G *#()&G +&G (&$&G (G &'(&#G$Ĝ GG&'G+$G+&G$*$)'!-G ')(G ($G &(G $#(&$!G $G (G $!$#!G $*&#"#(9G'G+'G(G%$'($#G)#(!G (G0847G&#G=!($&!G&$*'$#'>G &&G #G $)#!G +'G %&$")!(:G +G&(G(G!($&!G$""''$#G $G &G +G +'G &G +(G (G &'%$#'!(-G ($G %&%&G *$(&'G &'(&G #G $#)(G !($#'9G (G +'G !&!-G "$!!G (&G (G &('G !($&!G $""''$#G+G+'G&!&G')''9 'G (G $&$#G $)#(G $G !($&!G )"%&'%G #G $!$#!G ("'G &*!':G "%&!G &(#G +G +'G (G %&$"##(G %$!(!G #G)#G $G (G ("G+'G+($)(G$)(G(G&!G!($&!G )"%&G $&G &G #G (G $!$#!G %&$9G (G #G (G !"(G &#'G &#(G &#'G (G (G ("G "#(G ((G "%&!G &(#G +'G *&-G ")G #G &G$G+(*&G%''G$&GA!($&!G %&$''BG (G ((G ("9G (G 'G (&$&G #$(G ')&%&'#G ((G "##(G &#'G *G !!G ((G (G &('G $!$#!G ,%($#G ($G &G (&G ($G )'G (G !($&!G$""''$#G$G&G=>:G '(!'G ($G $#)(G 0848G !($#'G ($G "%$'G $&(&#G &#'G (G (G !"G$GěG&'G(&G#%##9G'G '#("#(G +'G ,%&''G #G #)G B'G$$ G&!&G&&&G($9

(&G #%##G#G085/G(G!($&!G (G$G0851G+'G#(G$&G(G+$!G$G &G'G('GG&'(G!($&!G!+9G$+*&:G (G !+G G #$G "$&G (#G &E'((G (G 0847G !($&!G )!($#'G '$G ((G (G !($&!G)"%&G&"#G(G!($&!G $""''$#9G(&G (G "!(&-G $)%G #G 0855:G (G !($&!G (G +'G ')'%#G #G (G G ''$!*G '$G ((G &G +'G +($)(G #G !($&!G )"%&G )#(!G (G 13E"#G 0G &!G !($&!G $""''$#G=>G+'G$#'(()(G -G(G'#$G"!(&-G"#'(&($#G (&$)G (G !($&!G &G $G 08669G B'G )#($#'G #!)G (G $#)(G $G !($#':G !"(($#G $G $#'(()#'G #G &'(&($#G $G %$!(!G%&('GFG")G(G'"G'G(G :G $#G %%&G (G !'(9G G #G 0865:G (G #&!G !)')#G '#$G "!(&-G "#'(&($#G%%$#(GG !G #G ($G G (G &"#G $G G $&G (G 0868G !($#'9G #G 0871G #$(&G !($&!G (G +'G #(G $&G &G +GG#G(G)('G$G(G!&-G ,'(#G &!G !($&!G $""''$#G =>G#G&(&G(!9 -G (G #G $G (G '$#G &%)!:G (G &#G&"-GG!(&!!-G'"#(!G (G $)#(&-B'G %$!(!G '(&)()&G #G $"G &B'G %&$"##(G %$!(!G #G)#9G (G +'G )#&G ('G &)"'(#'G ((G G +'G ''$!*G -G (G #&!G $"")G )&G )#(G $#G (G 20'(G $G "&:G 08729G #$(&G "!(&-G )#(G !G -G #&!G &"G #G '(!'G (G ($#!G !($&!G $""''$#G =>G #G 0876G ($G "#'(&G (G )#('G (&#'($#G %&$&""G ($G *!G &)!9G G G +'G !G 'G G '(%G #G (G &(G &($#G (!!G #B'G %#)!!-G !$#(G (&#'($#G %&$&""G &*!G ((G (G +'G "&!-G G +%$#G $&G(#)&G!$#($#:GG*+G$#G&"G +#G(G0882G!($#'G)G($GG (G&'(G#G&'(G!($#G#G&G +'G ##)!!9G G %)!G %&%($#G $G !($&!G )"%&'%G +'G (G (G !$+'(G (&G (G ##)!"#(9G *&-$#G #G (G $)#(&-G '+G &$''$&G #&-G +$')B'G G'G($$(!''G#G)#!G($G''&(G('G #%##G )#&G #B'G )!G $G(G)#9G #G0882:G(GG!G)#(G''$!*G ##B'G G #:G #G "&G 0884:G '(!'G (G ($#!G !($&!G $""''$#G $G &G =>G ($G &%!G (9G G #&!G %&%($#G +'G ((G (G $#!-G ěG&#G (+#G G #GG+&G(G(+$G!'(G!%('G $G(GB'G&$#-"9G#G!($)G G $#)(G !($#'G ($G $!G $*&#"#(G $)#!'G #G ($#!G ''"!-:G (G +'G $""$#G #$+!G ((GGG$#G$*&&#G#;G ($G %&%()(GB'G "!(&-G &)!G -G (&#'$&"#G "G ($G G A"$&(!!-G !(G %&'#(9BG $!!$+#G #&!G B'G ')#G %''#G #G 0887:G #&!G )!'!"G ) &B'G "#'(&($#G ''$!*G G #G '(!'G (G #%##(G ($#!G !($&!G$""''$#G= >G#G))'(G 08879G G $"%&''G G &"#G #G 01G ($#!G $""''$#&':G (+$G ""&'G#G&+#G&$"GG$G(G ',G$%$!(!G.$#'G$G(G$)#(&-9G G ('G%&''$&':G G'G#G&!G +(G &('"'G #G !!!G G ! -G $G +$*&G +!'G (G &#'G $G %$+&9G G '"G &('"G %&*G (G &G $G &$''$&G )&G +):GGG#G#(!"#G )(G +(G (G $'G '( G #'(G ":G G$)!G$#!-G"#G($G!*&G"'(G $#"#($#'G %&()!&!-G &$"G (G $%%$'($#G($G(G)!#G$!(!G&(-9   


    

    

  F #('F '&F &"%#;F ,#(F $%F ,#(%F %F "F *"'F "F '#F &F F %"9F %$&F )"F '#F (,F &#!F %#%&F "F 'F ! F %#&&F 'F %#9FF #(F %'(%"F '#F *%F ,#(F F $%F ,#(%F%F"F&(" ,F&#)%F''F ,#(%F%FF&$$%9F'%F#F'*#F '"&F#( F)F$$"9F F F '#*F 'F #%F  F $%"F #%F %F ')&FF!F*,F*'F'9F F'A&F'F ĴF%:F,#(A%F"#'F #"9F 'F&F $#&& F ''F "F %:F &$ ,F "F (&,F !'%#$# &F F #&F '':F %&F %F&'# "F)%,F!"('= "F&)% F'!&:F'F %F# F #%F &F &F 'F "F "#'F F 'F )%,F "##F"F%""&F#F",F&''9F )"F F 'F $# F "F F 'F )%,F #%"%F #F 'F &'':F !"F 'F &'%&&F #F #"F '#F $# F &''#"F )%,F ,:F &F ,#(F %$#%'F ''F ,#(%F %F F "F &'# "F"F#"'"(FF@# #*F($:AF#"F'F ")&''#"F9F "F #"A'F #%':F ,#(A%F ,F #"F '#F@$,AF$# :FF,#(F*"'F'#F'F'%F (ĴFF#ěFF'%F&'F"F!%F#"F"F ")&''#"F '#F '%F "F 'F ,#(%F %F F%#!F'FF"F%!" &9 F%"'F")&''#"F&#*F''F%F ')&F"F%#%&F%F#"F#F#"F "F #,#'F ) &9F F ")&''#"F &#F %) F ''F 'F %!" &F '%'F '&F %"&F #F ) &:F (&F #F '%F $$%')F ) (F "F 'F @ F !%'9A ,F "#'F )#F F '&F $# F "F ")&''#"F&'%&&#%&F"F'F&'$&F'#F #*%F"&F#F,#(%F%F"F&'# "9 /9F #F ,#(%F %9F $$%#+!' ,F 3.F $%"'F #F F ) &F &'# "F *%F 'F (" #9 09FF,#(%F,&9F % ,F/1F$%"'F#F F) &F&'# "FF'F,&F"F'!9 19F )%F F F &#"F &'F #F ,&F "F ,#(%F%9F 'F!'F&!F FF##F:F ('F')&F"#*F F'F"F$ &9 29F%F"F* E 'F%&9F )%F F#F F ) F''&F#(%F'F"':F"F')&F #"A'F F'F&$#' '9 39F %F "F ĴF"F #'&9F('#F ')&F #"A'F F*'"&&&F'%9 49F"F,#(F$%F"F"FĴF"F #':F )F #" ,F 'F "'#"F "F ##%F ,9F #"A'F)F'FĴF""'F&,F&&F'#F ,#(%F #)F #+F "F '%("9F > F ,#(F (&F 'F&!F,F#%F,#(%F'%("F"F #)F #+F &F #%F 'F ##%:F )F #"F #F '!F "9?F $#"F %'(%"":F F 'F '%&:F &$%F "F ĴF%,F '#F "&(%F ',F %F'F&!F&F'#&F,#(FF*"F,#(F $%9 59F )%F )F ,#(%F %F %("""F ("ĴF":F "#'F )"F F ,#(A F #" ,F F #"F #%F F !"('9F &F %F #!!#" ,F&'# "F'F#")""F&'#%&:F &F &''#"&F "F &9F ",F ) &F %F &#F&'# "F#"F# F!#%""&F*"F 'F#*"%F )&F'F) F%("""F'#F *%!F'F($9 69F #!$ ' ,F #&F %F *"#*&F *"F $%9F #"A'F !F 'F &%F #%F 'F'F'#F"'%F,#(%F) 9 79F#"A'F )F) ( &F"F$ "F)*9F ,F !F ,#(%F %F F !#%F &% F '%'F'#F')&< /.9F %F ,#(%F ) F *'F * &F '(%"F '#*%F 'F (%9F ",F %F ')&F(&F'#*F'%(&F'#F&' F) &:F &#F !F ,#(%F %F '#(F '#F '#*F *,9F &F &#( F &#F F '(%"F '#F 'F &F "F %)*,&F "F $%"F #'&F &#F 'F) F"F#" ,FF'#*F%#!F'F

%#"'9 //9F F,#(%F) F&F%%E* F%):F F "'#F ,#(%F %)*,9F %F * &F #F #"F #(%E* F %)F ) &:F !"F '!F Ĝ FF( 'F '#F '#*9F %#"'E * F %)F ) &F &#( F F $%F %#"'E"FF%&'9 /09F *,&F(&F,#(%F!%",F%F *"F $%9F "F '#"F '#F "&(%"F &',:F (&"F 'F !%",F %F !&F,#(%F%F%%F'#F'#*9 /19FF,#(F)FF%:F(&F'9F%"F ,#(%F ) F "&F $%#''&F 'F %#!F ')&F&F* F&F%#!F #'%F '(%9 /29F *"F $%"F "F F %:F #F 'F%F&F* F&F,#(%F) F##%9F ,F #"F#'F'F%F"F) F ##%&:F,#(F%' ,F!$%#)F'F"&F #F'%%"FF'9 /39F )%F )F 'F %&'%'#"F #%F '' F "F ,#(%F %9F F %F 'F * F (&F '&F'#F& F,#(%F&'# "F%9F F'F'' F 'F ,#(%F #!F #%F #Ĝ FFF "F %%,F ,#(%F %&'%'#"F"F,#(%F$(%&F#%F* '9 /49F F %F %!;F &F %F 'F !#&'F )&( ,F ěF')F "'E''F )&9F #!'!&F %*"F F $#'"' F 'A&F ĴF"'#"F'#F'F'F''F,#(%F%F&F"F %!F &,&'!F &F "#(F '#F '%F '!9F

#:FF&(%F'#F$('FF&'F"F'F*"#*:F #"F#'F&&:F$%#( ,F$%# !"F,#(F )F F %F &(%',F &,&'!F ')'9F > F (,F 8F $$ ,F '&F &'%&999)"F F ,#(F #F F )F F %F %!9F F '#('F #F F &(%',F &,&'!F &#( F !F",F'F##&F"#'%F)'!=?F %F %!&F '(%F '%#"F &"&#%&F &"F '#F ')'F *"F F ) F &F %;F("('#%-F"'%,:F%"F #F &&:F &("F !#)!"':F "F $%!'%F )# '#"&9F "F F '%'F &F ''F,F'F&"&#%&:FF&%"F')'&F >'F #)%F /0.F &?:F %'"F 'F %A&F %)%F"F)%,#"F &F*'"F%&#'9F >F*%,F#F# %:F$%F%F %!&999 + E%('F %!&F"F&" E&'F &%"&999*F %F '##F & ,F '%%:F "F !,F #!F 'F 'F +$"&F #F ,#(%F "#%&AF %"&$9?F *,&F ##F ,#(%F %F %!F ($F '#F F ($F ĴF%,F "D#%F ")&'F "F F ##F #9F ",F %F ')&F "#*F #*F '#F ("$ (F F %F %!A&FĴF%,:F*F* F& "F'9F /59F F '%"999)"F F F 'F &' &F ,#(%F %:F "*F ) F '%"F '"# #&F"F'F'FF"9FF &'F+$"&)F#%!F#F) F'%"F &F B F '"9CF F !#%F +$"&)F

                          '%"F)&F%F '%#"F"F#ěF%F F% E'!F #'#"F#F'F&'# "F) F (&"F # F#&'#""F,&'!&F>?9F &F %F &# F *'F &%)F #"'%'&:F "F )F F %$(''#"F #%F % #'"F !",F ) &F F !%F #(%F '%F ',F )F"F&'# "9 '(&#""*&"#*9#!
 

 

  

          

!F (%"F "'F %-F --F !/F ++,-F (.-F 4:<F )!1,"%%1F !%%' F )+,(',F "'F (''-"('F 0"-!F %,-F ('1B,F )+(-,-=F !F )+(-,-F0,F(/+F%% F' %-F1F-!F +%F'F,--F(/+'&'-,F(F-!"+F )+(%&,= "%1F 0,0-!F !(0/+F -!+F -!-F -!F ++,-F )+(-,-+,F 0(.%F !/F 'F !+ F -(F (.+-F .-F (+F -!F "'-+/'-"('F (F (/+'(+F &&'.%F . !'F0!(F)+/"%F('F-!F)(%"F -(F,!%/F-!F"= -F 0,F -!+F -!-F -!F (/+'(+F "+-F -!F )(%"F (,,F -(F +)(+-F 0"-!F -!F %+,!")F (F -!F !1,"%%1F !%%' F)+,(',F"'F++">F-(FF'F'F &"%F0,F(F+,(%/"' F-!F&ĴF+= %-F --F (&&",,"('+F (F (%">F +=F $!.$0.F .>F -(%F "%1F 0,0-!F -!-F -!F ,.,)-,F 0+F ))+!'>F 0"-!F &"'"&%F (+>F (+F ",+.)-"' F).%"F)= F,"F-!-F-!(. !F-!F)+(-,-+,F!F /+1F +" !-F (+F -!"+F -"('>F -!F &(F !(0/+F .,F .'-(%F !+,!")F ('F &(-(+",-,F('F-!F,DF'"'F" !01F 0!(F%,(F!F-!"+F+" !-,F-(FF)+(--= !F (&&",,"('+F (F (%"F +%%F -!-F%%FěF(+-,F1F!" !%1F)%F)()%F "'F -!F ,--F (+F -!F )+(-,-+,F -(F ,F +,(',F -(F %%E(ěFF -!"+F -"('F 'F +,(+-F -(F )+()+F !''%,F -(F ),,F -!"+F +"/',F 0+F +.ěFF 1F -!F )!1,"%%1F!%%' F)()%= "%1F 0,0-!F +%%F -!-F -!F )+(-,-+,F ++"F -!F '"'DF

,F " !01F %,-F F (+-'" !-F (F "'F )+(-,-F "',-F %% F ' %-F 1F -!F (/+'&'-,F -F (-!F -!F +%F 'F ,--F%/%,= !"+F -"('F ",+.)-F F(0F (F -+Ĝ FFF ('F-!F/+F.,1F+(>F.,"' F-+/%%+,BF .'-(%F !+,!")F ,F -!1F 0+F -+))F (+F,/+%F!(.+,F%(' F-!F+(= ,)"-F,/+%F))%,F1F)+(&"''-F

)()%>F "'%."' F -!F +-+1F -(F -!F ,--F(/+'&'-F@>AF +=F/(."2+F .%1>F -!F --F (&&",,"('+F (F (%">F +=F $!.$0.F.F'F!"F '1"F !>F -!F )+(-,-+,F .'+F -!F ",F (F ("'-F ,,("-"('F (F +,(',F 0"-!F","%"-",F@ AF"',",-F('F '(-F /-"' F -!F +(F .'-"%F (/+'(+F . !'F+,,F-!&=

!F ( . .F (&&.'"-1F "'F 0 .F (%F (/+'&'-F +F (F '. .F --F !,F !"%F -!F ',)-(+E'+%F (F (%">F +=F (!&&F .$+>F (+F %(-"' F F )(%"F,--"('F'F++$,F"'F-!F+= 'F F %ĴF+F -(F -!F "',)-(+E '+%>F -!F%+,F(F-!F(&&.'"-1F,"F-!1F '/+F!F"-F,(F ((F'F)+1F(F-(F %,,F!"&= !F%ĴF+F"'"-,F-!-F-!F"/","('%F )(%"F !*.+-+,F 0"-!F #(.+'"' F ++$,F ",F %(-F -F 0.('0F ( . .>F -!F !*.+-+,F (F -!F '(F(+-!F/%()&'-F'-+= !F %ĴF+>F ," 'F 1F -!F +,"'-E '+%F (F -!F (&&.'"-1>F +=F (,,F $(1F 'F -!F +-+1E'+%>F +=F "&('F !"#"($>F ,F 0%%F 0F ==F $).->F -!'$F .$+F (+F -!F ,-.+= GG>F -!F )()%F (F ( . .F ,!"F '$F +F +#(""' F .,F 0F !/F 'F-F+(&F-!F)(%"F)+(#-F(F-!F +%F (/+'&'-F (F " +"F -!-F ",F 0"-!"'F1(.+F)(+-(%"(>BBF-!1F,"=FF

  

!F (,F--F(%"F(&&'F+(/+FF-(-%F'.&+F(F55F/!"%,F+(&F4,-FEF9-!F+.+1>F5346F,.,)-F-(F!/F'F,-(%'F+(&F"ěF+'-F%(-"(',F"'F (,=F !F/!"%,F'FF%(-F-F-!F,--"('F&'-"('F "',-F!F(F-!F+(/+F/!"%,F,F(%%(0,?E

* ( 4= 5= 6= 7= 8= 9= := ;= <= 43= 44= 45= 46= 47= 48= 49= 4:= 4;= 4<= 53= 54= 55=

 + + F  F F F F DF F F F F F DF  F F

 F DF FF7

FF FF F  F F E

(+ ( F<33F F:;7F F457F F<49F 949 F:38F

F8<8F F6;7 F:<9F F<8<F F88F F889F F5;;F  F:68F  F567F F:98F F<6F F634F F978F

F<6<F F65;F  F8;8F

   

     >       

  D D  

 

 F = 

F = F = F = F =  F =  F =  F =  F = F = FCC CC F IKEJA DIV. OSHODI DIV. AGUDA DIV. ALAUSA DIV. RRS HQTRS. ALAUSA DIV. V/ISLAND DIV. SATELLITE DIV. SHASHA DIV.

"+$"$)+!"++#+ $+&+%+"++#+!%!+%"+"$++#+#+ +##+#+"#++!%!+%+&#+ #!+!+$#"( #+"$+%$!+#++#++$!"+"+#+!+!"#!#+$!"+'+%++# !+&#)+ "(


  

  

   

&"&' !")# %$! #$!" "! $!$ 

 

)#   ' #'" 

!&! $# ! (!" '"$"#)& 
    

    *(++(* *-'*$)0"+.,*'*,"+,/!(!+& )(/* %(, ( " *"'+ ,!*(- ! !"+ )*(#, %% * &,,' (*$+!() ' ,!"+ '(-',* /",!  ,!

0*(%%"."' % '/!(!+')"',"' '+-%), "' (*(.* 0*++)$+(',!"&)(*,'(+,".%+ ( *,+' -%,-* &(' (,!**".,,"' "++-+ "  " " " "  " " "  " " " " " " " " " ! ---"%-#&- !%'- %- ! %'- " - - - ----"- # '-##%---&-- --- -- - - - - - - - - - &- -  - - - - %- - " - "- # - - - - - - - #- !- - %- ! - ' !'- -- - --&- '-#-# --%---- !!--! '--"- - - !- - &- !- ! % - - - !- - ! - -- -- - -#- -%- -#-- - -#--- - - - - - - ! %& %---% - --&-- -#'- -"-- ---&- - %-----!- %&"  "  "  " " " " " ! '- - !)- - "!- - - % '- - - - " - %- - " - !- - - - --- --- &--$'- - !- - - - ! !*+- #- - - - - '- "- %%- "- - - - %- - *+- #- - - - - #!-

 

!**,!"' +,(!' (*"'+,'//', %%*0'" ',"('%&-+-&(*&('-&', &(' +.*%(,!*,!"' +,!,+!(-%('++-+ (-,()0*" !,')(%""++!(-%)-,*" !,"' (**,(&$,!*,"+,+/(*$,,*''#(0,!"* /(*$+'%,,!"*/(*$+&(*%,()*(&(,,! "& (,!(-',*0

&- %-# -'--$ -- # - #- "- - - '- - #!- ," - "- - - - ! !* +&- - #- - ," - (- #!-- - -- ! - & - #- - - - #- !%-! '-- ---#'-%!--- - - - - - - # - #- # - " - - !&- -'- -#!-- - %-! ---"--! - - --, - "!-#-"---& '-#-# -" - -!%'-! -%--" ----%- - - - #- - - - # !- & " " " " "  " "" " " " " !

-"- -#-%- "-&-- -#'- %-"--- - "- ! - - - !- & %- - - %- %- "'- ! -
          (0 #!0 0 0 &0 0 !"0 0 0 "0 ##0 &0 !!"0 0 )) ) ")) ) !#"0 0 !#&!,0 0 "0 ""#(,0 #0#0$#!(00"0'#",0#(0&0 ) ) ) ) ) ) ") !#00$"#!(,0$"0&00 #",0 !!(0&(0#"0"00 #!"0$"+0 ) )'##%) ) )) ) #0 !(0 ##0 &0 '#0 ##0 &!0 "0 ) "$) ))") ) ) #!0 (+0 #0 !%"0 "0 !0 ##0 (+0 & ",0 !0 #0 #$!"0 !%"0 "0 !0 .#00#+0 0&"0!"#000 00#(,0#0 "0%0&#0 $!#$!0 !"+0 ,0 ($0 0 ##0 #"0 "000"#%00#!0(0"0 !0 %$0 #"0 0 #"0 !"",0 "00#0!#+0(0$!0!#00#0"0 &0 "0 #0 !0 $#"0 ##!0 %0 #0 (+0 0 #0 0 0 &!"0 $0 "#$#",0 0 0 &0 0 ##0!#0!00#0"#!(0#00 ,0 #0#0!#+0"0 00!#000 &00#(0&$0"#!(0$"0!-0 ,00 $0(0!0#+0"0!0#0#"0##0 ##,0 "0 $"#0 0 $!0 0 #0 +0 (0 !00#0$#+0 "0 ##0 !#&!0 "0 0 " !#,0 ,0 0 ($0 !0 "#,0 0 "##$#0 $0 !##0 0#0&!" 0#0!!"0!00($0 !" 0 0 !!,0 #0 ##0 0 )***+0 0 $#0 ,0 #0 &0 ##!#0 0 " !#+0 0 0 $!0 &0 0 ##0 '"0 ##0 #0 &!" 0 !"0 #0 $#0 &(0 #"0 #$#"0 !0 !0 0 !0 0 0 %0 #0 (+0 (0 #!0 "0 0 !"0 #0 "#"#0 !#0 0 0 0 %#0 #!"+0 0 !0 "0 !",0!#!0#000#0#0 "#+ ' +0 #0$"0#00!/ #!0,0 ))")))) & &0 0 !0 ,0 "0 0 #!0 !"#0 0 ,0 0 &#0 #0 "(0 ##0 !#0 "0 0 #0 $!0#&"0%00##0(0 +0!&0$ 000%!#0"0 &!" "+0 0 0 0 "##$#0 0 ##0 "0 0 +0 0 #!"#0 #0 $#0 !#0 "0 $#0$ ,00#00 0!(0#0!0 ##0#0 "0($0#00#0($!0 "#,0 !"#0 #+00%0!!",0"00##!"+0 0 "0 #0 (0 0 #0 0 0 #"0 0%0#0#"0 0$#0#00!#+ !$0($+0 00" !0(0!,0"#!(,0 0 &("0 %0 #$!"#"0 !0 $#"0 #0 $#!(0 ##0 0 !0 !##0 &!" +0 #0 " (0 0 #0 ,0 #0 $#(0 0 0%"#!"0,0#(0$(0#"0#!(,0 #0 %!#,0 ,0 &,0 #%#",0 !%0 !."0 (+0 "0 0 0 0"#%",00#!",00#"0!0#0 #"0"00! #00%!0#0 +0 #"0##0"&0$ 00(0!#&!+0 0 0 (!"0 ,0 &0 %0 0 !"0 $#,0 &0 "0 !0 0 !"."0 !#&!"0 0 $#0 ""0 &0 "#"0 0 $0 $ 0 #0 0 $!0 0 !0 0 #0 "0 0 0 !0 !#"#+0 "0 "0 (0 0 ,0 #!0 #0 0 (+0 !#"#"0 %0 0 !$0 !#&!"0 ##0 !0 !0 (0 0 0 !$!0 ""+0 !#0 "0 0 "0 $0 0 #0 $#!(+0 #0 "0 "0 0#0% 0$!0##(+00#0($0 !0&!0"0!#+0 ) ) ) ) ) ()

 ) ) ") ) ) ) ) $) ))") ) ) & 00$#!(,0($0%0#0$#0($!"0#0 0 #0 $#"0 &!0 #0 !#0 &#0 ($0 %+0 0 .#0 #0 #(0 %0 $#0 0 "$"0 #0 &0 ."0 %&"0 !0 #0 !0 (0 !#0 !0 #0 # !!(0 !#+0 0 $,0 !0 0 (0 "##"0 0 #0 !#,0 ($0 0 !%+0 0 !0 #0 0 &0 ! !0 #!0 "#$"-0 !#0 "0 %!(&!+0 #0"0$"#00#0!0&0!#,0 &0"000"0 !##0$#0 0 .#0!"0#"0 !#+0 ") ) () ) )

) ) ) ") ) ) ) ))) )%)) ) $) ) ) ) ) ! %) ) ) ) ) ) ) ) )

)) ) ") " )))) ) )) & 0 &!"0 0 !0 0 !0 !#"#"0 " !0 !#"#"0 !0 $! +0 0 #0 !0 (0 !#,0 !"0 0 !#0 $#0 $"#0 ##0 ($0 %0 #0 #0 "$"0 !0 "0 0 $#0 &0 $0 #(0 0 !#+0 0 #0 0 %!0!#0&,0"0 !#"0!#0(0 &!0!$"0!""00 $#00!!",0 00"+0"0!0%"$0!#"+0 ) ) ) ) ) ) ) ))) & #0 "0 (0 '#0 $!0 !#&!"0 $#"0 #0 &!00"&"0#0#0%!(0 !0 ""(+0 "0 0 "0 0 0 #!$0 #0 !#0 "#!0 (0 0 0 #0 !"0 "&"+0 0 %!#0 0 "0 !"0 "&"0 0 "#%"0 0 0 0 "0 !!,0"#0##0&0"#$#0!0!0    

                      


   

     

Title: Future Editor-in-Chief: Gani Ayo Kabba Publisher: Mahadan Communications, Lagos Year: 2013 Pages: 36

&&D &D )%D &D D "$!D ) D &D !' &$+D )%D "$"$ D !$D 'D " 7DD($!'%D$! D !($ &%D )$D $ D &!)$%D (!" &D D &D &D D &!D "$!'D &D "!)$D D &!D %%'D %'D $%"! %&+7D $D )%D %!D &D !"&&(D $(D ! D &D )%&$ D $! 7D D &D )%&$ D $! D $D '&! D )%D &$!'D &!D $(D (!" &D D D &D !&$D $! %D !&$D ( &!$%DD&D D'&! D %$(D (!" &D )$D %!D &$!'7B +!$D '$&$D D &D ! D !.(+*'/ !/ (++'/ !&/ "!/ '"&/ &// &/"!/ /!/)( !/!"&7DD&%D%)"D&D &D'&! D%+%&D"$!$&! D &'%9D AD "$!$&! D D !$%&! D!D"$(&D%!!%D (D !&D"D&&$%D&$7B D "! &%D !'&D &!$%D &&D (D D$%"! %D!$D&D !%( D !D '&! D %& $%D %'D %D !($ &DD!D&D D&%D!) D %&$'&'$D D '$$'':D "!!$D #'&+D!D&$%:D$!) D!D&D %"&!$&D%+%&%:D" &&! D !D"$!D&D$( D"$(&D%!!%8D' D &D !! D $D ) D !%&D %!!%D )$D !) D +D  % % ! $  % :D $&! D !D "+%D D &D '&! 8D "$&'$+D %"!$& D %"&D &!D &D $!' :D D ! C " &&! D!D%!D'$$''7DD D ! '%! 8D D %'&%D &&8D &D !($D $%'&D !D &D !$ &! D &!$%D %D &D $D !"%D !D "'D'&! D DD!&D"$(&D '&! 7 !)($8D !%&D !D &D %%'%D ! $ D '&! D %'%%D D "!"D , D $D %$D &!D &D ! %D "'%D !($D &D +$%D +D &D &!$C CD !D / / "!/ D , 8D D ' D ' %!8D D $ !) D '&! DÄ&#x203A;D$%D &'%%&7D

! &%%8D &D %%'D !D * &! D"$&%D! &D ! D +D D D "!"8D %!'D D & D %$!'%+D +D %&!$%D )!D (D D$&D D* D D&D '&! D%&!$7

D %+%D AD $!!&D '%D !D * &! D "$&%D %D &&D &$D %D "!!$D "$"$&! D %D D $%'&D!D$% D(D!D#'&+D & D D$ D D%!!%7B D &%D %%8D D !Ä&#x203A;D$%D &&D "' &(D %'$%D %&D "$&%D '%&D D D %&$ $D D""D)&!'&D$D!$D(!'$7 "$&D $!D &D !$ &! D &!$%D Ä&#x203A;D& D '&! D %& $8D !&$D "$!D !&D &! D D &D &$D , D $&%D%D&&D!D"!!$+D&D D %'%& $D !!%D $! D !$D%!!%D+D($!'%D%&&%D%!!D '$$''D %&'%D !$7D %D D '&!$8D &'&!$8D $()$D !D !!%D D , %8D &D )$&$D !D &%D $()D %D ($+D 'D $%&D !D &D %%'D!D%!D"!!$+D)$Ä´D D!!%D $! D !$D '%D +D !&D "'D D"$(&+D!) D%!!%8D )DÄ´D$D!!%D)!%D'&!$%D!$D "'%$%DD !&D!Ä&#x203A;D$D$D&!D&D &$D)!$%D %&D D&D""$!(D %&%D !D !!%D )$D $&7D +D % %D%!!%DD'%D!D!!D !!%D ( D ) D &+D $D !&D 'D D&D%!CD""$!(D %&D +D %&&%D '&! D !$%D $ % " ! %  D !$D &&7D D !!D *"D %D D &*&!!D &&D "! / / !!". . 8D )D %D D +D "$%D +D !&D "'D D "$(&D %!!%D *"$ D &$%8D +&D &D %D &D +D %!D %&&%D '$$''D !D %&'%D $! &! D !$%D !$D %&' &%D%&'+ D&D%'&7 D !)($8D ) D ! & D ! D '&! D %%'%D D $8D &D %D !D %!D ! D "$%! &%D D &D D ' D % D D &D D D )!!)!D %!'D !&D D &D !'&D '%8D &+D )$D &D "! $%D !D $D '&! D D &D !' &$+8D D"+D$&D$!%D D "$!!& D&D D&D!'&C)%&$ D "$&D !D &D &! 8D %D D !D !$D !&$D$! %D&!D!!)7D D % D )%D %D &!D (D $!'&D&DD!D$D'&! D

   

Adjekpagbon Blessed MudiagaD $%&D &! D !D "!"/ , D %D D !D %&"D D &D $&D $&! D +D &D &!$C C8D D D D %D &D !D )$&$%8D !$D & D D !!D &D &D ($!'%D'"%D D!) %D!D'&! D D $D $!D .6.1D &!D &8D D "$!$ D %!'&! %D !$D &D ) D!$&' %D!D&D%&!$7 %%'%D %'%%D D &%D 03C"D ! & &%D 'D (''/ / / "!// ./ // !/ / $&,/ "!/ / &/ !/ ,/ / / / "!,/ & / !/ / &/ ,/ / / $!/ &"/ / / / !/ / / ,/ / / ! / !/ / !/ ,/ / "/ / %!/ ! ,/ / "!!./ !/ ! / / &/ ! ,/ #/ !/ #!" / !!/ !/ / !/ / !/ !/ !,/ $/ $/!//"// ,/ !/ !"/ #/ / ",/ / "/ "/ - / ! 8D ! %&D!&$%7 !$ D &!D D +!$@%D $&D &&D (''/ / / "!/ / ./ // !//$&8D A'$ D &D !! D $8D $& D ' &D$!$%D)$D!"&7D !$D *"8D &$D )%D &D &D .621-%D !"&! D !D 11D "$!"!%%D !$)$D +D &D $D ! D !D $%D = >D &!D &D !! D !($ &7 A!D %!D D .6218D &D '&! D %&$'&'$D)%D D$!D5C3C/C0D &!D 3C2C/C09D &&D %8D $!D &D +$%D !D "$$+8D %*D +$%D !D %! $+8D &)!D+$%D!D$D%!!D D&$D +$%D !D ' ($%&+8D $%"&(+7D D "!$& D !D &%D )%D &&D &D $'D &D '$D !D +$%D %" &D ! D "$$+D D %! $+D %!!D +D&$D+$%7D&D%D%!D !&)!$&+D 

&!D&D' &D!/ !&// D = >8D )!!)!D D &D D %D D %!%&C)$%&D $D !D &D "$&+8D D $!'&D &D &!D $'&! 7D %D&D &D @%D %D)$D &$+D&D' &! D DD&D $&%D D "!"- D !($()D '&D ! $ D $@%D '&! D &&$%D$!D.6.1D&!D&8D! %&D !&$D %%'%7D &D %&8D &D "&'$D !D )!!)!D %!'D (D D &'$D D &D $! &D !($D %D D "$%! &+D%+!D)D !) D!$D D'&! D!$D&!D&D %%%D D&D!'&C%&D D%!D "$&%D!D&D!'&C!'&D'$ D%D D&7 !'8D %!D )D "' &'&! %D D !%%! D )%D )$D !&D D &D $%&D &! D !D "!"8D &D %D D ! D &! D 'D !$D '$&$D "$!"&! D !D &D $! D D !$D &D "$!( &D !D'&! D%& $D D $7D D &D !/ D !D &D "$% &D %&$&! D %D $+D %$!'%D &!D $%'D &D &! @%D !%&D '&! D !$+8D %%'%D $%D D &D '&D &! D !D "!"/ , D %!'D D % $+D $%%7 '%D D D &$+D!%%+D$&D ""$8D !%&D !D &D "%D ! & D !!'$'D "&'$%D %'"" &D +D )D D D )&D ! %7D D &! D !D &D )$&$%D %D %+D &!D ' $%& D %D &$D %D !D $'!'&! 7

   DDD%"$ D%&'$&D)&D ' '&D$ '% D!$DD&D&$D&!D%%D D %$7 D(D D%$ D!$D &'$% ! D) 8D)&$D D%&$&D &$$&!$% !$DD&$'D! D!D+D! %D D&D %D!%D(D D"%&$ DD&D & % D) D '"&D%D%D$ &D% &%D D %D+D! D % 7 8D&!)$ D&$D)&D'&'D+%< D !)D+!'D$D&$D'&DDD !&D%+ !D%%D+!'$D+D $&! D$'&% DDD(D$D$!D+!'$D$&D $!!&% D$D%D$& D%D+D D & D'& &DD+D$ D%' D & !%D' $+D!(+DD $%D D&D $ $D& D&!D)$D+!'$D%+D$D %!D$; 8DDD$' D+D+!'$D%!!&D #'($ D&% "&'$D+D+D$!%!"D% D +%: )&D&D&$8D!D $D+D$& &D+!'$D&!)$ D$% %%D D ($+D"$& !'D%' 8D%&$%D D!! D+D %D&!D%

&@%D&D!'$D' ! D)&D& $D %DD&D)7   D  )))7'+! !!%7!%"!&7! =$Ä´D D +D48D/-./>
         ; *&; ('(/; %!; !; *"!%(/; %'/; &'/; !,; ,"(!; !; "),.; % !,;&!&(.;;&'(;!;)%; !)%&',.; '(%!; " ; "%; %; !'"!; &%)/; *; &; &%); *'; !"!; /; "&.;';';!/;&;*&;"ě;%; '; #", !'.; ; !;"!;";'"&;(%');#%' !'&.;;'; ;); ,%&; '%; '"; &'; (#; ; "!&('!,; ;% ; *; "ě;%; &%); '"; '; "; !; &; !(&'%,.; ; ; ! ; !; '; ";*"%.;*;,%&;'%/;&; ;;!%/;&;';; +(');"Ĝ ;;%;!!!;%(&';!.

&(; &; '%',9"(%/; !&" /; *; %/; ,; %%/; ;!;");*';.;;*&;%';'";';!!; ; ; ,.;;*&;'!';!;+'% ,;*;!"*!;!; +#%!; !; '; !!; !(&'%,.; ; '; ; '; ; #%',;"%;'"#;!;+(')&;';"9;"'&.;'%;';#%',/; ',;; Ĵ;;'";;"'%;'';',;*%;"';)%,;'%; !; *!'; '"; ; '; !; )!!.; ; !; &" "!; *";%/;&" "!;"%;*" ;&;"(;%.;';" /;&; '"(';"(';&(;!;&/ ;8;!"*;'';");&;%%.;;);&!;#"#;!;%';(&'/;!; %;!;!;!/;(';!)%;!;").;"*;;*&;*;*"(;; !;");*';;"'%2;!;!"';!;%/;(&';!;!'('"!.; ;*&;!;#"*%;%;.; "";';';*;"; !;';*&;'*";!;'; "%!!.;;,*!.;(%!;"ě;;'; '&;!;!;"!;';.;#;*&;%'%;*,;'!;)%/; !;'; /;';*&;%,;*!/;%,. ; %"&; !; ; %&; ; (#; "; ě;!; %; )%.;;&';"!;%;&";%!!;!;*'!;';%&!; &(!;#!'; "&;&,!/;';!';#!;%(,;'(%!!;!'"; ;%'/;+#"&);%.;%;*&;'';'%;!;";'; ##%"!;*!;!;';&!%,.;';*&;!"';%!!;!; ';&(!;'';%"&;*&;!"';)%,;%';!; ,;*% .;;%; *&;!"*;( . ; *&; ""!; "%*%; '"; %; '; *'; &(.; ; );;*&;(!$(;!;';*"%.;(%/;!";*" !;;)%; ");; !;'&; (;!;!"; !;;)%;");%;';*,; &(;.;'!;'; "!';',;;!"*!;;"'%/;; '"(';");;!;%!)!';,;' ;!;' ;"!. "*/;';##%;&(;*&; ,;!;");*';%.;)%,'!; "(';%;&!'; .;;*&;';!;!;';!!!; "%; 0; ")%/; #%"''"%/; "'%/; "'%; "; &; %!/; )%,'!.;;"(%'&#;*&;%0;'%;&"%'; "!'&;'%; ',; '/;',;*%; %%.;; "(/; '; %7&; ,;%('!',;%.;,;';';*&;'"";&"%';;' ;'"; !"*;*";&(;*&. !; "!'&; '%/; ; *&; )%; "; ; &'; "; )%,; ',;!;('(;'*!&;:;;",;!;;%.;;!(%&&; *%;!"';&(%#%&;(&;";7&;##%!.;,; *%; &"; ##,; "%; %.; ; *&; -/; '%; !; +'.;;;';%';'";;';*,;&;/;(&';&;; &;*&;!;&)!';)!.;)!;';&")%,;'';)!;; &';";'*!&;*&;!;" !'"!;!;%; "'%7&;);; !"'; #!;%;",.;;!;)&'; '"; '/;%; "'%7&; " ;(';*"(;!"';#&&;,;*%;';;";'; %;*&. *";,&;'%;';'*!&;%%)/;&(;%'(%!;%" ;%!.; ;*&;&";*!;;%!';'';;;'*!&.;; #(; (#; "(%; !; "!%'('; %.; ; "('; %; ; "),; %; !; ; ('(; (!; "; ;"*%&.; ,; *%; ##,.;,;;!!%;'"'%;!;*" ;';Ĵ;;"!&; '";';*"%;,;'"&'!;*';;)%!;"Ĵ;;";';;!&';"!; &#,; ;"%;';%&'!!;";';&.;;)!!; '"'%;#&&;"ě;;#&!',;"%;';*"; ,. '%;!!%/;&(;'!;!;&&;&;*/;!;*; %;'";%;%"" .;;&'%;';';&;!;'%;"';&;',; &#; !!"!',.; ; '(%!; '"; /; '""; !; "!; %; !&.; ; &'%'; "('; %; %'; !; !; '(%!; '; '&;"ě;/;&&; ;!;'; ;".;;*';&;&"*; &##%;,"!;';&;!&/;;;"!;';.;&(; (%%;!'";&;%"" /;";';""%;!;*#';Ĵ;%,.;; *#';(&;;"!;'";;&%';('; #";"',.;&; ; %/;;*"(;;;&;*;*&;)%;";'*!&.;"; &',;);;&;'";#%&"!,;;';&;"!;';';,;

'";).;!;';*&;,;"%; ;'"; ;");'";; "'%;"; "%;#.;;*&;&";)!;-.;;#(&; ;"ě;; '*!&.;"; ;';*&;';!!!;";&;!.;&;*&;*'; ';%.;;;"*!;!;%;(#;!;&'%;'"*%&; '; %.;; (%&'; !'"; !; +#"&"!; "; '%&.; ; '(%!; %"(!; !; )!&.; (; *#'.; ; *&; !; %'; #!&; %" ;&'%(!;!"';'";"*; ;;;%.;;#"!; %.; 4 %&5; #"/; %; %!; !; ,; "'"%.; !('&; '%/; &;%%);!;';" #!,;";'*";!(%&&.;&(;%'(%!;'";'; ;"(!;&;&;(&;!;';&;;"&;';&;!''"!.; &Ĵ;!9%"" ;*';;"Ĵ;;";%!,;!;;&&;!;##,/; ;!;(!!';*';*&;&/;(';;!)%;);'";!",; +';!;" #'. &;%;&;;*&;"!%!/;;;;),;";"!;%; *';;*"(;*"%;"%. !/;(';;!7';*"%%,; &;"(';'';"%;&;*&;'; &;';,&;*"%;"!/;&(;%'(%!;" ;'/;),;%(!; !;";!";(&;'";&; ,;!"%; &.;;&#%'&;(!'; (&;";';'%"(;!;&;*&;!'';'";*')%;;&; .;;(!'.;&(; ;)%,;%&&);!;)"!'.; *&;#&&!;'%"(.; ';' &/;;&#';"('.; !;&;%'(%!;;"';!"'!;(';

!;'!/;;*&;&(%;;");%;#&&"!',/;#&&,; ; Ĵ;%; .; !&; *%; !)%; '; & ; !.; ; *&; !;"#&&,9;!"*; "%;'!;)%.;;';;"(;!"';!,; ;*';""!;'%;';&;!;%;(&!;*";; &;"%;!,",;&.;;");%;!;*"(;*,&;"); !"; "%;';!; .;;';!;##%;#"&&&&.;,; %.;&;;,;"!;';/;&(;'"(';'';!)%;!;&;;; !; !'; ; %"&'%; *'; &; &'%&&&; !; "9; "'&; ; ';!,"!;&;('(;!;*';;!; !!%&;&;.; &#!!;'; "!,;&;*;;&";'(,;*"%;"%.;; !('&; '%/; ; *&; &!"%!.; ; % ; '!/; %&'&&; '"";';%;%(%,/;&'%"!;%"(!;';#"";;;!%; % &;;;*';%"!&;!;&%&;!;,;&!.;; ';'!;%&;& "!;!;&; "('.;;*;,&;*%;; ( #;(#;!;&"(';*!;;&*;&;*;%,;!;'; % . '%!',. !; ''; % /; ; '(%!; &; ; ##%"; ; !; ';*&;#&'; !';!;%!!;),.;;;%;%*;!'"; ';" #"(!;!;#%.;&(;&'%;"('/;!;&(&,; & /;*'!;%;)%,;&'#;;;*"(;;%'; "; *;!/;&'%;';;!;#&&.;;%&;%;,&;'"; "!;;#'"% . 6 ; ,;";,"(;%;;";!"2; "%;'!;/7;;"(; ';!;&;;!;&(##'"!;'";'; ',.;&(;&'( ; "('.;;& ;"!,;!;%#/ ")%;'; %;';!;. 6 &;"!7'; &&; 2;";"(;;"(';!,*%;!; ;6"37;;&"('.;&#';';';'';&;&;!"';&!; ';!&;";;(%;"%; "!'&/;&;%(&;'";#; ;(#.; ';*"%2;(';%!;%;!"';&";!;'; %'.;,;%; ;'(%!/; ( ;"!,;';"&;!*9*';!;#(&; ';&, ";";"7&;");"%;;*" !.;"!7';;"(%;&.; %;*,.;;*&;%'!. ;&, ";";"(%;");!;(!"!.;,;");,"(;2;;";"); 6 ,;%/;,"(;);;#%" .;"*;";*;&");'/7;&;%.; ,"(;'""27; ;;!;&"('/;6;;)%;;;#%" /;,"(;%; ;"";&";##,;!;'';% .;;*&;&";#%Ĵ;,;'"". ';#%" .;!;;*;&""!;;!;;&"('"!;'";'.;; ;&;!; 6;"!7';!"*;,"(%;&%'&.;(';'%(&'; ;;!;#;' ;; '%;";,"(;!;,"(%27 !,.;&(/;); ;,"(;%;(&';%';!;*"!%(;'";';"/7; 6; ;&"%%,;'";%;'';'&;!'.;"(;&"(;);'"; ; &;;& !;%((,/;'%,!;'";"; . '&;%%;'!;!"*/7;&;&". 6(';;);'";2;'";);"%;,"(/7;; (% (%/;""!; ;*!';;'";%;%"" .;;&';"!;';;%,!.;; *,/;&;,&;"%;*';'%&.;;; .; !;%; &;!;';"';%.;;&'"";(#;!;##%";';"'.; %!&;"%';!/;(!;;'!;&!,;";!;"%!; &&;'!;!;"(%;'%/;; %;%" ;%;%"" 1;&(; *';; !'(%/;%"&&;#!!'.;;&*;'/;")%;&;; *&;!"';!;';&Ĵ;!;%"" ;"%;!;&;%"" .;;#!.;&; *';&;'*";!&;!;,/ &;&'"";#&&,;!;';)&,;(%!&;#%"%/;&;%; 6 ; #&; "!7'; ; .; ); ; "!.; ; ; ,!2; "(;%"!&;%" ;(7&;%"" . #&;#.;#3; &;#3...;"!7';; ; ,;").7 ; !;Ĵ;!;'%/;&(;*&;"!;'"#;";&;'*);,%&;";"(&; #;;;(;&;";%!.;(;*&;!;!;&'%(!;   

 


    

    

&.J+J)J.&)"J %*=J J&'J.JJ%J %&,J &)'&)+ &%*J . ## %J +&J ) %J + *J )$J+&J,#J#$%+>HJ% .J* =   &%)% %J +J %$J &J +J %+)>J *J %JJ J+&J%&,)J.) +)*J%J#*&J * J*J.&,#J*&&%J&$J,'J. +JJ%$J +"J # +))0J ')&** &%J +&J +J %/+J #-#>J&-)%&)J+)J J&J%$)J ++J *J &%+J +J *,$J &J +.&J $ ## &%J )J %J J '#&+J &J #%J %J .">J%$)J++J&)J.) +)*FJ%+)= J ) ' %+J &J +J +>J )*=J "J % .>J)&"J+ *J%.*J&%JJ*& #J$ = &) %J+&J+J. %%)J&J+J<433>333J ) J) 1J&)J# +)+,)J5345>JG.%J&-=J J $J &)J +J .)J )$&%0J &J +J 5345J ) J ) 1J &)J +)+,)>J J *)J $0J)$J&J, # %JJ.) +)F*J%+)=J%J +J47+J&J ,#0>J&-=J J')*%+J,*J. +J J '#&+J &J #%J %J ."J &)J +J ')&'&*J

$& %+)>J%JJ(,J&J+.&J$ ## &%J )=J

&)J +J %+)J G+&J -& J &%,* %J +J .*J ) %J #0J .*.+J *J ')&'&*J .) +)*FJ %+)J . +J +J " &J +J ++J ) %J ')&# JJ %&-#J .) +)>J &,%+ &%>J *J +F*J #)0J ''% %>J J $$%J  F*J + )J %&-#J -J J+&J)%$J +=JJ/ +$%+J J . ##J *&&%J ) -J +J 5346J )$ %*BHJ*J* = &J) ,%J)+#%J) 1J&)JJ+ &%=J!#'

   

 

   % ' #J** *+%+J+&J)* %+J&&#,"J

&%+%J &%J .J J %J *+&)>J %J&J) *+J) *+ %J%+)>JJ%&J $&") J 0*+)0>J %J ,!J J $J ',# >J ,%' " %>J J &&"J . J )&.%*J +J ,ĴJ %J &)%)*J +&J - %J J &#J )+)J +%J &##&. %J # J &.%J ')&,)*>J ') % '#*>J),#*J%J),#+ &%*=

J498J'I&&">J.&*J+)+J,+*J)&**J ##J )*>J +) *J %J )# &,*J *J .##J *J ')+0J Ĝ JJ# + &%*>J ĴJ)+J )2$J %J +J ) %J *& +0>J %#, %J $ %,J 1 ) J $,.#J C)')*%+D>J )* %+>J ) *+ %J**& + &%J &J ) J CD>J *+&)J 0&J ) +*!&)J >J )&**&)J +J +&$ J %J /,+ -J )+)0>J + &%#J ) *+ %J #) $*J &$$ ** &%J CD>J &%J %%0J')JC)')*%+D= +)J $'&)+%+J % +) *J.&J$J+ )J ')*%J - * #J +J +J #,%J .)J % &)J ' #J- *)J +&J +J )* %+J &%J *)>J +)+ *J%J&,$%++ &%>J)&%+&J&,#*>J &)$)J =J + &%#J &,) *$J -#&'$%+J &$$ ** &%JCD>J$&+0&J$&+&*&>J+J /,+ -J )+)0J &J +J + &%#J #+) +0J ,#+&)0J&$$ ** &%JCD>J$J$ >JJ %J *&'J &%J) *J% #J&J+J&$ % &%J  

 

J *')%J ,'J )&$J +J J . +J +J # %J ++J J "%.J *J *)+*=J J %F+=J)J.*J%&+ %J&%J $J&)J %J+J &,*J+&J*&.J++JJ.*JJ,#+J$$)=J J$J&)J F*J)&&$>J*&,+ %> E J.&,#JJ% *J+$J&)J+0J*+)&0J $>J J%&+J%&.>J%-)=F J),*J %J %J&)J+J&+=J J *&,+J*JJ',##J+J&+J- &#%+#0=JJ )J $J 0J +J . *+=J )J &,* %>J %$&%J .&J .*J %J +J &,*J $J +&J )J)*,=J*,J)) J+J )#J.&J.*J*J ,+ ,#J *J J %J J,%J %*+J +J .##=J $1 %#0>J +J 0J .%+J *+) +J %+&J+J. + %J%*J&J,"J.&J.*J *+% %J 0J .' %=J J #%J &%J +J )&,%J . +J +J 0J ,%,)+>J +&,J *J .*J0## %= *J %$&%J ĴJ#J +&J &#J $J &.%J +&J%#J J*'J. +J+J *>J ,"J #J +J '&# =J *,J +).J J .J

    

J ,+&)J &J   J J %J   J +)&,J)J.) + %J')&.**J.&,#JJ %J J)+#%J) 1J&)J + &%J.)J+&J+J %,$)&,*J.)*JJ*JJ)# )J) -= J ') 1J . ##J J .)J +&J )J &%J &-$)J 6>J 5346J +J %J , %IĴJ%J -%+J&*+J %J')+%)* 'J. +J+J &J ,$% + *J*+ -#J %J &= J J ') 1>J &) %J +&J +J # +))0J +&)J &J +J &J ) ,%>J # 1+J 0#&)>J *J .)J0)#0J %J+.&J+&) *>JJ+ &%J%J %&%IJ+ &%>J+&J&&"*J++J)J&%)%J. +J $) %J **,*>J,**J%J&%)%*= GJ#&-J =J +F*JJ'&.),#>J )*&%%+J %&-#J %J .J .&,#J J # +J +&J#)+J +J%J+)0J+&J*)J +J. +JJ. )J , %=J F$J-)0J'#*>H  J* J&%J) - %J%.*J&J+J') 1?J G&,J %-)J "%&.J .+J . ##J ''%J .%J 0&,J.) +JJ%&-#=J%J&)J$>JJ ) %>J+&J -J.) ĴJ%J+ *J&&"J. J *J')+#0J&,+J $) >J %J +&J ) -J + *J (, %+**%+ ##0J $) %J ') 1J $%*J ++J J -J * J *&$+ %J &,+J $) J *J *%J +)&,J ) %J0*J++J$) %*JJ%J %+)*+ %=J J +"J ++J *J J .&%),#J &$'# $%+=J +J )$ %*J$J&J+J # +0J&J# +)+,)J+&J$"J ,*J&$J) J0J# -J %J& *J%&+J&,)J&.%>HJ *J* = J)+#%J) 1J *JJ# +))0J') 1J)+J %J4;::J0J+J &J) ,%J.*'')= &)$)JJ+ &%J. %%)*J&J+J)+#%J) 1J %#,J &%+%J)%J&)J *J%&-#J)&$J %J ) #0%J%J& %*&%J&)J)J%&-#J #=

'#J*J.##J*J&+)J$$)*J&J+J',# J %J$$)*J&J+J&,)+J*++J&J+J)#$= %J)*&%*JJ$)"J&%J+J')&!+>J )=J $&") J* J++J+JĴJ +,J&J*&$J ) %*J %J+J&,%+)0J.&>J ))*'+ -J&J*++,*>J+"J *&)+J ,+*J +&J -J J ')+ ,#)J ',)'&*J ')&-&"J *J* )J+&J',+J,'J+J' >J. J J* J *J#*&J $J+J&))+ %J*&$J&J+J *& +#J **J- ## %J+J&,%+)0= J * >J G)* %+J &%+%J *J ',ĴJ %J *J %+ )J )*%#J %J &$'** &%+#0J )&)$ %J ) >J,%&)+,%+#0J.%J0&,J+)-#J+&J + *J # "J ,!J %J &*>J 0&,J *J #0J '#J $**&)*J)&$J&+)J&,%+) *J+J+)Ĝ JJJ # +>J + *J *J .+J +0J %J )#0J &J %J + )J &,%+) *>J+ *J *J,*J&J&,)J*0*+$J*+J,'J %J+J&&"J *J $J+J&))+ %J*,J ##*=H #J ## %J &%J +J &-)%$%+J +&J ',+J %J '#J #0J -#&'J #.J %&)$%+J *0*+$J +&J "J ,ĴJ %J &)%)*J 0J '&'#J %&J $ĴJ)J+ )J'&* + &%J %J+J&,%+)0>J )=J$&") J &$$%J +J ,))%+J )&. %J ) %J ,#+,)J %J+J&,%+)0J. J&) %J+&J $J *J *+)+J 0 # %J '&* + -J )*,#+*J &)J +J &,%+)0= GJ ) %J ,#+,)J %J ) J *J )&. %>J !,*+J )%+#0>J J J *J ) %J .&%J +J %J') 1J&)J +)+,)J%J&,+J+)J&$J

*J ) %*J .)J #*&J *&)+# *+J &)J +J .)J%J ) %*J-J&%* *+%+#0J.&%J+J ') 1=H J* J)* %+J &%+%J*J*+J %J$&+ &%J %J % + + -J ##J E+J ) %J "J +J &&"J % + + -FJ . J $*J +&J , #J # )) *J %J +J &,%+)0J. JJ* J.&,#J&JJ*+'J+&.)*J )- - %J+J0 %J) %J,#+,)J %J&))J+&J)J I."%J ) %*J&%J+J%J+*J),#J- J ) %= - . %J +J &&">J $&+0&J $&+&*&J * J+)J&,#J%&+J-J%JJĴJ)J+ +#J&)J +J&&"J+%J,%' " %>J*0 %J++J*J.*J %)J +&J +J &&"J ,*J (,&+ %J )&$J

&%J *%,F*J &$$%+J &%J $&") F*J .&)">J $&+&*&J* J+J,+&)J)')*%+J% #J %J+J #J.&J*' +J *J&$$ +$%+J %J+J &)) &)*J &J '&.)J #*&J *J + $J +&J .&)"J &)J &= J *) J +J &&"J *J %J %*+),+ -J $+) #J . J J ))*J %J J . +J +J 0)% %*>J+0J. ##J%&J&,+J# -JJ*,**,#>J ')&*')&,*J%J!&0&,*J*J.##J*J,+ ,#J# >J *J*,$$) 1= %. #>J,*+*J+J+J-%+JJ') +J ++J+J&&"J. J. ##J)$ %J%J**+J+&J&+J +J &%+$'&))0J .&)#J %J %)+ &%*J 0+J ""# ,%&)%>J *J%J%#* J&)J #0J# - %=

',%*=J%$&%J$ **J+$J%))&.#0J ,+J &%=J J .*J 1=J J )%J %+&J *J )&&$J%J#&"J+J&&)= +J.*J%&.JJ# ĴJ#J'*+J&%J&F#&"J %J+J $&)% %=J*,J* ''J *J)%0J)# &,*#0=J J &&)J ##J )%=J J *+)J ,'J %J +&&"J +J )%0J &ĴJ#J . +J $J *J J .'&%=J J +&,+J +J .*J =J J ##J )%J %=J '% %J +J &&)J %J &,+J +&J *+) ">J J &,%J $*#J J +&J J . +J &,)J $%J .&*J &$'&)+$%+J %J')')%# J*'&"J#&,)J+%J.&)*?J '&# J$%= E *,*J) *+BJ+J&J J&J%&.>FJJ/# $= E&,J-J*&#,+#0J%&+ %J+&J&J%&.=J,+JJ #&+J$&)J.%J.J+J+&J+J*++ &%>FJ%*.)J +J$%>J')'*J+J#)= E J$JJ% *A##J$0J. AFJJ*) ">J &, %= E&+J 0+J '#*>FJ J )'# =J J &ĴJ#J .*J &##+J )&$J $J %J +"%J *J / +=J J &''J %+&J+J #,/J%J*')J0J+.&J

$%= *J +J - #J )J &,+J &J +J &$'&,%>J %$&%>J+&,J) +%J&)J $J*$ #JJ ''0>J)# -J*$ #J++J*'&"J-&#,$*J%J -%J )-#J F*J +&$&))&.=J #J %J &,)J#+)>J J)) -J. +J+J&+&)=JJ ) -J+J%.*J. +J*&"J%J$%J +&J "%&.J .&J %- +J +J '&# =J J &+&)J &%*&#J)J%J#J)J.0=J0J.#"J %J &$&)+#J * #%J "J +&J +J )>J J *#"J #"J J%J)&-J*#&.#0J %+&J+J$&&%J# +J $&)% %=J J &%++J + )J #.0)=J .&J 0*J+)>J*,J.*J)#*J&%J #=J&,>JJ .*J)J&)J++$'+ %J)'J%J++$'+ %J $,))=JJ'')*J%J$1 %*J.%+J+&J+&.%J . +J *)$ %J # %*=J *J +J J *) &,*#0= .&J0*J+)JJ.*J)#*J&%J #J%J&%J +J0J+J *J.)J +J0*J&#JJ =J ),>J+J*,) +0J$%J+&#J J++J +J *$J *J $*+)J .*J - %J J ')+0J +J ')- &,*J % +=J ,*J +J %& *J J )J

%J)&)*J&J)J% %*J.*J++J&J!&0J%J %&+J $&,)% %=J J #&+J &J )+J #0J '#J %J -)0J .#+0J 0&,%J $%J .)J +)J *+ %J. +J*,J.&J.*J&,+J')+ %=J ),J#&&"J)&,%J+J#)J&$'&,%J,+J *.J%&+ %= 0J )) -J )+%J $ %,+*J &)J J -J,'J&*+J%J')&)$J+J+)%* + &%J ) +,#*=J *,J ' J *J ,*J . +J *J # =J J & J.*J *=J J.#"J %+&J+J&,*=J J *%)0J .*J +J *$@J -)0+ %J .*J +J + )J ,*,#J '#*=J J *+)&##J %+&J *,F*J )&&$=J+)J+J *J%*&$J,+J# #**JJ %J*&> E J$J&%#0J)J+&0J+&J*0J&&0A%J ')0J&)J0&,)J*&,#=J J#J J&.J0&,J!,*+J++= J #&*J )J 0*>J &'%J +$J %J &,%J ++J +J .*J %&+J J )$=J J +&,+J&J)J *J)&,+JJ*$ #J+&J)J =J J *+''J ".)*J %J .#"J .0=JJ&"J)&.J %J+J% &,)&&J )# %JJ%.J.%=J


 

 

  

*08<#=*=.8?.;78;;*+*=>7-.*<185*#5./=*7-=1.*=287*52<<287.; 7<*;%-..7 #8,2.=B #1.24 +->; "*16*7 16*- ->;270 =1.  "*6*-*7.,=>;.8/=1.7<*;%-..7#8,2.=B8/20.;2**08<#=*=.8>7,25@2=1 =1.=1.6.C$1. =1.;88;<D1.5-*=$*/*@**5.@*#:>*;.*08<*==1.@..4.7-

"!.;6*7.7=#.,;.=*;B272<=;B8/866>72,*=287$.,178580B;.7;B49*7 272<=.; 8/ 866>72,*=287 $.,178580B ;< 68+85* 817<87 *7- 81*2;6*7 12./;7.<=->4@.*/=.;=1.27*>0>;*=2878/=1.;8*-+*7-8>7,2527+>3*

",=8;8<.91.73*627,=;.<<252*7<8;8!;8->,.;6.;*5-;*6*#.;2.< ;< 0>0>*89*6>,=;.<<;<*;85270*7-A.,>=2?.!;8->,.;; 5*-*98 38->;270=1.6.-2*9;.<.7=*=2878/6.;*5-;*6*#.;2.<<.*<8787.27*08<     !18=8*7485.*625*;.

  "8662<<287.;!852,B*7-#=*7-*;-<2<,*5".<987<2+252=B8662<<287" ; #B5?*7>< 8;-2 8662<<287.; #=;*=.02, 866>72,*=287 " 12./-.@>62 +2=8B.*7-*7*02702;.,=8;.@<0.7,B8/20.;2**6. 5>;.62 B8 ->;270=1.",8662<<287.;<?2<2==8.*-:>*;=.;<27+>3**==1.@..4.7-

!;.<2-.7=8>7-.; 2/. 7=.;7*=287*5 8>7-*=287 ; 5>+>762 &25<87 9;.<.7=270 /88-2=.6<=8=1.>7-.;9;2?25.0.-9.895.->;270=1.8>7-*=287E<"*6*-*78>=;.*,1 9;80;*66.27+>3*

"12./A.,>=2?. /,.;;.<1*7-(8>70;*27<.?.5896.7=72=2*=2?.<42;>4* 7*.6.08,87862,><=2,..7-.; /,.; A/*6<8B8@*"8+.;=<*7-<<8,2*=. 8>7=;B 2;.,=8; A/*6 < $862-.684>7 ->;270 =1.  &8;5- !89>5*=287 *B *7- =1*772?.;<*;B8/*9>=8-.,5*;*=28787*0;2,>5=>;.27+>3*

" .7=;. 88;-27*=8; &85. #8B274* .7=;. /8; 7?.<=20*=2?. 8>;7*52<6 &# ;< 8=>7;*B8 5*4* 8*;- 1*2;6*7 !;8/ "898 #.4872 .9>=B ;2=2<1 201 8662<<287.;;!.=.;*;=.;>.<=#9.*4.;!;8/28->7.B2/887+24.*+2;2 0>7 #=*=. 8662<<287.; 8/ !852,. ; 4.6./>7* 48B. 5./= @2=1 =@8 127.<. ;.@*A.,>=2?.2;.,=8;&#;*98 58;>7B862*7->.<=#9.*4.;;12-2 7*=287*5<;#8702*70#1.*7-)1*70&.7'>.*/=.;=1.866*7-;.<,>.-=1.6 -274*5> ,>==270 =1. ,*4. =8 ,.5.+;*=. !;8/ &85. #8B274*E< =1 +2;=1-*B *= =1. =1 /;86=1.2;*+->,=8;<27#*0*6>*;.* 0>7#=*=. &85.#8B274*.7=;..-2*.,=>;.#.;2.<27*08<
  

 *598=422.77.43*64+41.(*7=&09&6&99784276*&42586411*6%43* >?1-&/.7&9-977.78&38375*(846*3*6&1+41.(*&22&3!7&+*&3) *598=42586411*64+978427.3-&6,*4+3+46(*2*386)4;9,93)96.3,& (4968*7=:.7.8'=8-*9784276*&42586411*6848-*.3&,47

 77.78&38.6*(84664/*(87&,47#&78*&3&,*2*3898-46.8=#67 '.41&47*,'**3*6&1&3&,*6)2.3.786&8.43&3) 5*(.&198.*767'.2'41& ./414,93 &;&6)** 4+ 7(-41&67-.5 '= # &3&,*2*38 7&.&-'.4)93 04 0*8*6&22&6 (-441.)71*&319'6*7.)*38#42293.8=*:*1452*38 *6:.(*4=.3741&,93=*&3)&3&,.3,.6*(84661&6*7&3=&)96.3,8-*

 86**51&38.3,(&25&.,3'=8-*&,47 8&8*,4:*632*38-484 '.4)93248474

 *598= .6*(846 &5&(.8= 9.1).3, .,*6.&3 378.898* 4+ &3&,*2*38 679240*'&7&.6*(846*3*6&1.,*6.&2514=2*38437918&8.:*774(.&8.43 6 *,937-.34;46.3(.5&1437918&38437918&387774(.&8*7.2.8*) 67 6&(* ;47.0& *114; 4+  67 *2.741& .'4=* &3) *56*7*38&8.:* 4+ 8-*6*7.)*38679(=*;2&3&8&#42*3.3&3&,*2*383)*&)*67-.5 43+*6*3(*.3&,47

6477 7*(8.43 4+ &8.43&1 $498- *6:.(* 4657 $ 2*2'*67 &8 & 5&77.3,498 5&6&)*+46

$ '&8(-&8!7&+*%&2+&6& 8&8*

 

 

  

 -&.62&3 497* 4+ *56*7*38&8.:*7 *6:.(*7 422.88** $&09'9 4,&6& -&.62&36-2&)9.&)*&3)&'&3,.)&'6&-.2)96.3,8-*.3:*78.,&8.43 &3)59'1.(-*&6.3,'=8-*422.88**43&6(48.(7&3).3&3(.&16.2*7.3'9/&

-.*+.70&3)4251.&3(*+(*6.,*6.&<546825468&30622&39*1'414 1*+8 6*(*.:.3, -.7 &;&6) +642 8-* -&.62&3 .,*6.& "3.43 4+ 4963&1.787 " *)*6&1&5.8&1!*66.846=!493(.1426&)*-907-.6.2&88-*

!6*77 #**0;&6).,-8.3'9/&&88-*;**0*3)

=4 8&8*422.77.43*64+41.(*64-&22*)3)&'&;&&3)8-*.:.7.43&141.(* +(*6 &3,441.(* 8&8.4367932.1&=4&0.3+*3;&6.).3,&24846(=(1*&8 8-*.3&9,96&8.434+41.(*9'1.(&683*67-.5564/*(84+ &3,4.:.7.43&141.(* 8&8.43 .3'&)&3=4 8&8*

422&3)*6 .:.7.43 )9(&8.43 4657 41-2*) .3.(8.3, 422&3)*662= )9(&8.43 4657 6.,*3 93)&=)*'&=4 &3) 422&3)&38 .:.7.43 422&3) &= *(43)&6= (-441 '&)&3 841 &77&2489 4-&22*) )96.3, 8-* :.7.8 4+ 8-* (422&3)*684 .:.7.43422&3)7(-441.3'&)&3=4 8&8*


  

   

                               < < < < #< "< "$"4< < 4< "$)< "$%"< "< $"< #%"#< < ")< < 4< "# $&)4< $"< < )< < $$< $)< '%< &"< #< "< &< "$< $< < $"<)"3<< 4<$"<'#< < "$< < #"$#< < &< < $"< '#< )4< $)< '"< $< "&)$< < )< ')< $< '< $$<"<'#<%"<"%<$< ""3<<

< "< /4< < ""&< "4< < < #< "$"4< 3< < %$< '< $)< &$%)< "$%"< $< $"< )< %#< <

%%"4< "%< $$4< $< '#< < "%#< '3< "< $"8#< )< '< < %3< < "< $< #$<'<<"$<$$<)< <)%<'%<<"$3<<$<< '<( "##<$"<)<#<$< < < < < <#3< $< '#< < '"< ";%< '$< $"< )< < "#4< # )< %#< $)<<<')<"<,.<)"#3< )<<<<#<$$<$)< %<"$<$"<<$"<$< $"<<$'<< "%4< <$$3< )< < < '""< #< %$< $< '< < $"< $"< '< '#<"#<<$<"$"< "$<< $< %$")4< # )< %#< < $< < "< #%"3< "< < $"< < < #$)< <

%%"< '< $< $< < $"<$"4<<%###4<<-++23< 4< $)< < '$< $< %#< $< $$< < ")< %< #< < $< &$< #$$#< < $< "$< $< &#$< 4< $< $$< #< "< < ")< < "$%"<

$< $< &$< "3< %$< $)< '"< <'"3<<< %"%#)4<<'$< "<$<< <%$<Ä´< $<$<' <%$<$< #4< #< #%# $< "#< < $< %$'< < "< #$< &<$"<<<%#< $"""< < $< ##< )3< < $<'<<$<$")4<<#$< #< 5< #< $"4< "#3< "##4< < $"< %#< 4< "4< '"< )< $< ')< "< $)< '"< # $< < < &")< "%#<')3  < $"< $$< $"< )< '#< $")< %$%"< ")< -/< %"#< $"< $"< ""&3< < %#< #%# $< $< < <"<%<<Ä&#x203A;<#&< #$< $< < $"< %< <$<$"<10;<)";<'4< $"< %#< < < < $< < %'< <<<$3

4< < #%< &< #$)<

< 6< < #%8$< &< $"< $< < 3< %$< < 4< %'"< < $< "%< $< $$< '%< < 3< %$< < #< #$< &4< #< < # < $< )< #"< "&3< < '#< #< $< &< < $< &#$< #< "4< '#%< %3< < < $< '$<  4< %< #< $)< '$< %$< $$"< %#< $< < < < &")< < $< $)< #'< < $"4< #< $)< < $< %#< $$< )< $< "$"*< "< $< $< %""3 %< #< $<  <$$<'<$)<"$%"< < ")< $< '< )< $< #< $< #< )4< $< $"< "$$< < < < <#< #< $"<'#<<#<<<<%$< "<$<%#3 < < '"4< %<#<<$<<<

$<#<'<%#4<)<$<#&"< $$<$<#%# $<<"<< Ä´<< $"< %#< $< "&%#< $3< #!%$)4< < $< Ä&#x203A;< $<#<#$"<<< "%4< < $$< '$%$< ))3< $< '#< $"<$$<<$"<&<$<#< "8#<%#<< '""4<$<$$< $3< '< '#< $"4< < &< < $<"<$$<$<#<<<%<$< $<'"%$#<<#<)4<%$< '#< "$< '$< $< #< '#<$$<$)<'"<<)<< "3< %<#<$<#<'<< $< $< '< $< )< &")< '< < $"$< $< "$%"< $< Ä´<< < )'"< $)< #< < "%3< < 9< #4< '< Ä´<< $< 8#< %#< #$")< " "$#< '"$< < #< < "4< %< "#< #< < < < #< $< "< "$"3< "< )4< $#< < < Ä&#x203A;<$#< '"< #$")< )< "$3:< %< ##< $$< < '$< $< ")< < -++,< < $#< )"<'#<$<<"#$<$<<<< < $"< ,.< )"#4< )< $< <  
 

 

 

  "!%"!'=,='=(,=!!'3 = %%'!= "*= !!= &#= '= )"!'= Ä´=4= = &= ''= = !"'= "%= '= '= ''= = #= = = )&'4==*"(=)=!==!= '=#%"&&3= : '=*&== %("(&=&#3="= &=*"!%(5= ""='="*=)!= &="(&=''=!'=&)=&=3= '= &= '%%= != '= Ä´== *&= (!",3= != = ,= "= '%= (&'= = ''= &= )%,= (!"%'(!';4= !("=&''3= !("= &= ',= *%= = '"= &")%= ''= '= *&= ""= % = ''= = !!9&= %= %"'%= != &= "'%4= *!= !"(%&= +#!= '"= ' = ''= "!= ''= '(= !'4= '%= *&= = "(= %,= !=!=,='=)' &="%='= ""!&= '"= &#%= '%= )&= ('= ''= !"=#= ='"='%=*,3= "%!='"=!("4='=""!&= *%=&"('!='=! ="=!!= != (&= !(= *!= ',= &'"% = '= #4= '%'!!= '"= %'(%!=!+'=' ='"==!&= 3= !("= (%'%= &"&= ''= !!= '"= = ''= = *&= )!="%= "&='"=&'%'==%&= &!==="&'==&=#"&&&&"!&3 := &= &'%('= (&= = &= !"="'%=#%&"!='"='=%="= = !=4=)!="&'=&=%=%"'%4= "'%= != '%= "(&= #4;= = &3 '= *= = %= ''= '= "!'= &= "%= 6 7= != "%!"= ''4= (%!= '= *!= 4&")%= = &&= %)= *'= % !&= "= &(&#'=""=% =)' &3=!= &&"%' !'= "= *#"!&= *&= &"= &")%=!='=%)3 != = &'' !'= ,= '= = &#"& !4= '="3=%= (&4='=

     

           

          

      

 

 

&")%,=""*='=&" !'= "='=&'=%" ='%= !=!)&= "= !% 4= %= != (= *'!= ((%= '%"#"&3 = &" !'= *&= #%'= "= '= '&"%9&= #%'"!= &'"%= %%= = '= %)!= "('= %&="=""=% 3 :" #"&!= "%#&&= "= '"&= = ,= '= '%%"%&'&= *%= &"= "(!= != &"<*,= != &&= %)&="='%%"%&'&==!='!= *,=,=' 3 := '%""#&= &"= &")%= )&'= !'*"%= "(&<"&= !!= " #"(!&= != (!%%"(!= '(!!&= &= *= &= (!%&= (!%= "(&&4;= (&=&3 %= *&= = %&#"!&= "%= '= &%'= != "= = '%= != '%= &'(!'&= "= != % = "!%,=""='=(*!===!= ((%3 (&= &= '%""#&= *%= &'= &%!= '= %= "%= "%= *#"!&4= (!'"!= != &&= %)&3= = ##= "%= "%= &(##"%'= != !"% '"!= %" = '= %&= "= '= #(= "!= '= ')'&="=""=% 3=:=='= !&'= '= '%%"%&'= %"(#= !!"'=

= '= '"= &(%',= !&= "!4;= (&=*&=$("'=&=&,!3 '=*=&"==%=''=!'"%= = ( 4= %#%&!'!= "%!"= "('= !'"%= &'%'4= %!',= !'= '= "!'!(= !&= "= '-!&=,='='%%"%&'&=%"(#=!='= &''4= != &#'= "= '= #%" '"!= "==&''="= %!,=!='=&''3 ( 4= *"= &#"= '"= !'= "%%&#"!!'&= &'= *4= !"*= ''= '= % = "%&= *%= "!= '%= &'4= ('= %'!,="(=!"'==!=)%,=#%'= "='= %!,=%3 4= "*)%4= ##= '"= = %!&='"=%,=%"(!='=%= ")%! !'= '"= ='= '= '%%"%&'&= !="%%='"=%&'"%=#='"='=%3 = &4= := %"(#= &'= %-= '= #% %,= &""4= = Ä´=!= != &(= '"*!= ")%= '= *!= != &"'= = = )%!= %!= "= !3=&=&=!=&#'="='=&''= "= %!,= != '= &''3= = #%" = "= ""= % = !&= '"= = '!= "%= &%"(&,= ,= = %!&=(&='=&=!"'='=&&(= "= "%!"= "!3= %= &= !"= #%= ''=&='""= (="%=#3; !=&=%'"!&#=*'='=&'4=

 

( = &4= : 9)= != "!)'= ,='=#%&&4=('= =*"!9'=" !'= (%'%="%=%="=&((3= := &'= /1= ,%&= "= "%,= != %= &= %"%= )%,= Ä´== )!&= "%= '= '-!%,= '= = )&=(='"=(%="=")%!!=!= '=!=(&=,=&%&="='"%&4= "!= "= *= &= '= &(')= #%&&=''='%)="!="!<&=( = =''"(&=&'"%,=%#"%'!3 :"%= %= '"= )= "!%'= '!&= "!= '= %"(!= '"= %'= "%= #%'&!= "%,= *'!= '= !+'= '*"= ,%&4= #%&,= ,= 0./24= '%= (&'= = != "= ''(= ,= '= #%&&= != '= "= "= '(,= != '= *'= "= "= '=&"',4=%#"%'!='!&=&=',= %4=*'"('=!,=""%'"!3; = &"= !"'= ''= &= (%%!'= "%=")%==&#"!&"%&#="= ""= % = *&= " #"(!= ,= &!&'"!= %#"%'= "= '= &&(= ,='= 3 ==''= =%#"%'&== !'= = )!= "%= = *&= %%!=!='="(%'="=*3


     

 

 
 

  

  

 

 

 

    B +##B &(B &B &'/( *B & */B &B ( B :;7B *B %* &%=)B )&#B ''(&,B &##* ,B $%A $%*B&(% 0* &%B&(B$+) #B-&(")B%B )&+%B(&( %)B#BB)*(* B$* %B &%B+)/7B +#/B14B %B &)B*B- B),A (#B( * #B ) &%)B-(B*"%6 B ) %B (&$B *B $* %B - B *&&"B '#B*B*B&(B(&&$B&B*B)& */B %B ' 7B "!7BB"/B$$(B&B*B&(7B (6B B $&(&B ) 7B >-B (, -B *B&$'# %B#,#B- *B()'*B*&B$+A ) B &'/( *B (&/#*/B '/$%*)B %B A ( B%B$B*&B*B&%#+) &%B**B- #B *(B (B ),(#B +)()B -&B ,B )&-%B **B*/B-%*B*&B'#/B/B*B(+#)7B*(B (B*&)B-&B(B'#/ %B$)6B/B(A (&%&+)#/B# ,B**B*/B%B&%)' (7B #/B %B )+))+##/B &%(&%*B B %B&%* %+B*B(B&B(B$+) 6B/B (B#/B$ )*"%B%B#(#/B&B%&*B+%A ()*%B*B')) &%7B*&*#B*($ %* &%B %B0#B**B( ,)B*B-&("B&B6?B (6B$&(&7BB&B&-$+0 "B%B $%(B &B ),(#B *&'B ( %B (* )*)B )+B )B 2B  7B 6B (* %)7B / B /7B+%B5B+%$ B7B+%%/B! 7B *67B-%*B&%B*&B)/7B>*&)B-&B(B(/B *&B-&("B- *BB- ##BB%B&+*B**B-B (B,(/B()&%#B%B( %#/6B B&-,A (B))+(B*&)B-&B-%*BBB*B**B*/B - ##B#/B((*B*B/B*/B B*&B %BB %BBB*6?B %&*(B $$(B &B *B &(7B &%B

&%B -#+"-B +%$7B * &%#B () %*7B +) B #B -%()B 5B A &( %B %+)*( )B))& * &%B&B ( B : ;B) B>*B&(B)B %)*(+*B **B -B $$ *#/B %B B %* &%- B $& # 0* &%B&B*B$$()B%B)+''&(*A ()B &B B &(B B )*&( B )&-B &-%B - *B*&)B-&B,B)&-%B%&B()'*B&(B *B#-B%B*B( *)B&B$+) %)B%B %A ,)*&()B %B*B$+) B %+)*(/6B B*/B* %"B -B (B !&" %7B */B - ##B B )&"6B B - ##B $'#$%*B*B (* ,B&B*B&(B *&B*B#ĴB(6B(B- ##BB%&B(*(*B%B %&B)+((%(6?B '" %B *(B *B $* %7B )*(B (* )*B %BB&(B$$(7B00*B#A #%B) 7B<*B&(B %* BB)&$B %B*B (&)*B %+)*(/B-&B# ,B**B*/B %B $'#&/B , B %B (+#B ** )B %B ("B *B +% */B &B *B $+) B %+)*(/6B /B &, &+)#/B &B %&*B +%()*%B **B * )B )BB(,&#+* &%6BB)B(,#B *&B ( %B $+) %)B -*B )B '&)) #6B B(' B(&-*B&BB)B)&-%B **B -B %B )+))+##/B (+%B B '&) * ,7B '(&)) &%#7B*(%)'(%*B%B&+%*#B &(% 0* &%B %B&+(B %+)*(/6B

  

  

   

 

            

      

         

  

B

  $B*&B &)B*(B BB% )B$/B )#$ B )&&#B - *&+*B %/B )A * %* &%7B )B B -%((B ($$A ( %B**BB B+)B*&B#'B&%B&B $/B )#$ B )&&#$*)B %B *&)B /)B *&B -( *B #ĴB()B *&B )B (&*(B %B

&)B%B*B %=)B())B-)B- *B $7B)&B B*(B*B())B%B)*(*B )*/ %B- *B $7B*%B B+)B*&B)#'B %B%B&'%B'#B %B*B&+)7B+*B%&-B B%B)/B =$B%&-BB(##/B &) %B %B ##B($ B* &%6 B   B B %=*B&B*&B)&&#B*B##7B B&%#/B-%*B *&B )#$ B )&&#B *B/*&(&7B -B %B +%B**B+*B%&-B B%B)'"B%A # )B,(/B-##7B* )B-)B+B*&B*B)A ) )*%B&B$/B #(%B%B+)B B ,B*B # */B*&B#(%B$&(6 B 

 B B)*(*B$/B$+) #B((B*B %%*7B '( )#/B*B*BB&B*%7B*%B *B-)B B$+) B&(B*B*(%)&($* &%B *&B+! B$+) 6B     B ,B(#)B13B#+$)B%B B+)B *&B '#/B *B B %B (&+%B /()B "B - *B &*(B *&'B +! B (* )*)6B &+B "%&-B +! B $+) B )*(*B (&$B '&&(B '&'#=)B"(&+%7B *B-)B)&B Ĝ BB+#*B &(B+)B*%7B*&B(&(B$&(B#+$)B-B &%#/B$%B*&B(#)B*)B#+$)6B  B +) %)B (B *&)B **B &B #&,B $&)*B+*B*/B(+)B*&B''( *B&B

%B * (B * , * )7B (* )*)B %&-/)B &%=*B()(B-##B&(B*/B(#)B #+$B %*&B*B$("*B**B )B-/B-B +)B&+(B$+) B*&B" ##B&+(B+#*+(6 B B *B " (+B/ %B(( )*(B($ %B $/B$%*&(B %B*B %+)*(/7B B- ##B)+(A #/B $ ))B $B +)B &B )B $'*B %B $/B# 6

        

  

('(* &%)B,B(B*&'B(B &(B *B $ %B * &%B &B *B %A %+#B $+) B %B &$/B (% ,#B *B +B @&$7B ##B *&B &#B * )B $(B %B *B & #B ( B &"%7B &% B*&-%7B ,()B**6 BB( %B #B&B $&(&B%*(* %A $%*7B *B (% ,#B - ##B *+(B ) %()B %B&$ %)B)+B)B # %*BB(+%"7B "/B ")) 7B %B B +$&+(&+)7B $/7B 0& 7B (6B -7B (B %B +%B$&%B$%/B&*(B+'A&$A %B*)6 B (B $&(&7B *B B .+A * ,B Ĝ BB(7B $&(&B %*(* %A $%*7B )#&)B**B +B@&$B )B & %B *&B B B &%B &B *)B " %B (% ,#B %B *B )**B >)B -B ,B $B '#%)B *&B( )B*B(B %B&$B&$ %B$)B (% ,#)B %% %B(&$B* )B/(?6BBB B B '# B (* )*B '&'+#(#/B ##B (B )#&)B +(*(8B >B ()&%B -/B -B *B $&(&B %*(* %$%*B ,B %B ) #%*B &(B )&$* $7B )B A +)B-B(B'#%% %B)&$* %B 7B %&-B *B &&B )B #$&)*B &%7B **B )B -/B-B(B'('( %B*B$ %)B&B&+(B (&*()B %B&"%B%B ,()B**B*&B *B(/7B-)B* (B%)B %B- *B*&B ),&+(B* )B%*(* %$%*B$%+B%,(B - *%))B&(B %B&+(B$&+)B#))A B&% #%6B%B&B*B()&%)B-/B -B(B& %B* )B )B+)7B-B# ,B %B ( % %B *B )*B &$7B *&B ,B &+(B (&*()B *B &''&(*+% */B &B %!&/ %B -*B-B%!&/B&+*B*(7?BB) 6 B (B )#&)B **B *B $+) B %B &$/B (% ,#B )B '(&+#/B )+''&(*B /B )* %+ )B%*&(B %+)B B B -&B % %*##/B #)B (&$B *B *&-%6B >(B (B %&B -&()B *&B )( B *B " %B &B $%B %*&(B %+)B B B )6B B +B @B &$B &( %B *&B (B )B B(B)&-B**B )B$%*B*&B%&+(B (&*(#/B #&,B )' ##/B +( %B *B ( )*$)B))&%6B> *=)BB&$B&$ %B (% ,#B *&B ,B &''&(*+% */B &(B &%A %B *-%B &*B *B /&+%B %B &#6B B &%)*%*#/B %B *&B '(&$&*B 'B %B +% */B - *B ,%*)B # "B * )B %B &+(B &$$+% */6B *B )B -/B $&(&B %*(* %$%*B )7B %B *)B# ĴB#B-/7B#0A %B *B *( #B %B &"%B &$$+% */B &B &% #%6 B) B**7B>*B(% ,#B )B%B,%+B *&B (B &+*B *&B -##B $% %B )&%)B %B +*()B&B&% #%B*&B %,)*B %B*B #%B/B-/B&B+ # %B)$##B)#B %A +)*( )B**B- ##B ,B*B'&'#B)&$B &($B &B %+#B $'#&/$%*B )B &,A (%$%*B #&%B %%&*B &B ,(/* %6BB *B )B &%B &B *B $!&(B $)B &B * )B (% ,#7B +)B %B *B $ #B &B ##B *B $(( $%*7B -B - ##B *"B * $B &+*B *&B ''#B *&B ##B '()%*B **B (B -##B *&B&B%B'#B*&B#)&B,#&'B*B #%B%B$"B *BBĴB(B'#B*&B# ,B %6B )B - ##B +(B *B $ (* &%B &B /&+*)B*&B*B */B %B)(B&B*B'(&A ,( #B(%(B')*+()6B *B )B%&*B)/B # , %B %B*B */9B)&$B&B+)B-&B# ,B &+*) B &% #%B "%&-B * )B *7B )&B -B (B %&-B ) %B *&B *B **B /&+%(B '&'#B ,B B )+)* %#B $%)B &B # ,# &&B"B*(B %B*B, ##B %A )*B &B $ (* %B *&B *B */B *&B )+ěB(B +)B %&*B ,(/&/B -&B *")B *B ( )"B*&B,%*+(B&+*B)+)?6


   

*; -); ; #%,; &(#(; "!; $%; %*(1; ; #+; $*&*; #%,2; ; -); &(#(; ")*; -!; (/; *; ; ",((; ""(2; *%(; )"$2; %)1; *(; *; ($; (&*; %(#": *)2;+)*);6$"+$;/%+();*(+: "/7;)Ĵ;";%-$;*%;*;$#); *%;,;;";%;*;$-;#%,1

((/; 6%"; %7; ); $; : *$; %(; ; (#; ; !$%-); $%*$; %+*1; $; ; ;); !; #%2; ; %); *%; ); ); %))2; ();%(2;;)*;*"!(;-%;): +)); ); #$; %$; &(%)&*); %(; -%(!$; %(; *; %,($%(9); )&"; +$*; *#1; ; ""); ); -2; "; 6 $; $!%"72; ; ((; -%#$:*+($:)%$; )$(; $; *""); (; %-; ); /9);%$1;$;(;&(*2;);); &(&($;%(;*;+ ;)%$; )*,"1; ((/;);"&;/;;): (*(/;*%;);*;%##))%$(1; ; ""); ); ($2; %; 6&"/; /; #+)$; %#%("%))7; $; *""); #; *%; "&; #; $; $: *(/; $*%; ; (*$; "%+$; -(; &%"*$);$;&(%)**+*);$; %+*1;%*-%(*/;);%#%("%))9; *$; &(%-))1; $; $%*(; : ,"%&#$*2; "9); $; *(/$; *%;,;;";-*; ((/;69); $%*; *; *(; %; (; ;()*; "; -%#; *; "Ĵ;(; "%,); ""; *; )#71 ; *; *; "%+$2; ((/; $; %; -*; ($*""/; *%; ); *; %#: #))%$(1;+();-%$(;-/; */; (; *(; $; !&; $; /; %$;*#1; $-"2;";""); (; )%$2; $); -%; ); $; *; %($; )%%"1; ; ); %",: %+); %; -*9); %$; %$; *; *; "%+$1 ;; ((/;$%+$*();*;%##): )%$(; $; *; $*); -%; (+)); *%;"&;#;.&*;;&)));*; (%#.2;$;.#;&(%))%();$; #$)*();)*(+";*%;&))1;!; *%;*;&()$*2; ((/9);)*"";)*; $; *; $*((%*%$; (%%#2; )!); %(; -*(; $; (#$)); %+*; );%Ĝ ;;3;;);*%;)*;%(; *; (%#.; .#)2; ; $*; ); %))2; (); %(; %*; -$; %1; ;%,($%(;%;*;)**;-$*); ); &"; $*); (% *; *%; ; #; +&; %; /%+$; #$); $; &(%()),); -%; ,; $%*; ; *$*;/;&%"*)1;);%##): )%$();(;#01; ();%(; *();*%;(+)*(*; ((/9);#%,;*%; )*; %(; *; .#); +*; ); -2; ";,));#;*%;*(+;%$1 ; $; %; *; %##))%$()3; !6&"/; /; $$2; : ,; !$07; &&$); *%; ; *$; *; %,($%(9); +: *(2; $6"/,; "+71 $: -"2;"9);!;(%#;(;*(&; *%; $; -*; (; ($; ""; )6"$71; )+)*); **; */; )%+"; )*; ); ; %+: &"; *""; *$); *+($; (%+$; %(; %%1; *(-()2; ((/; )*); %(; *; (%#.; .#)2; ; ); %*; ;))2;$;8$$(;,%9;*"");#; *; $)-(); $; ; $); *%; )(";*;$)-(1;,(/*$; &&$); )%; )*; $; )+(&(): $"/2;;&)));*;(%#.;$; *+)2;$;*%;*; %;%&$$); $;-);,$;)!;*%;;*; %,($%(9);&";$*);(% *1; *;8$$(;,%9;!&);"&$; #; #!; )*/; &(%()); *; -%(!1; %##))%$(; !; "); %*(-)2; +)*; ); $; *); ; "#&); %; ((/; *; -%(!; $; "+)*);%(;#;6(%+";"%%#)71 $;$%*(;,"%&#$*2;; 6&"/;/;*;+/;!$%-$;);+: $%#;%$;8$)"97;%#); ((/9); ""/; *; -%(!1; !; *; %#2; ; " ! " " " " " " " "   !" "  *"");";%+*;*;$$(;,%; **9); $; "&$; #; $; *; %Ĝ ;;; $; "); **; ; %)$9*; )(,; )%#; %; *; %")1; ; %,($%(9); +*(2; $; $,*);#;%,(;*%;(;&";$; (+); #; $; *; &(%))1; ; $); *%; )+; #; $; */; )&$;*;$*;*%*(1 ; ; ; $.*; #%($$2; *; %,: ($%(9);+*(;);%+$;5; ; *(); *%; "(; ""; ,$; **; ); %)); -); -*; (1; : &%(*); )/; **; $; ""; *%; (; *; $; $*+(""/2; ((/; : %#); *; &(#; )+)&*1; 9);

$; ; "%*; %; *(%+"; $%-; ); 9); ,$;+);%;)*"$;*;: )9);&%$1 ""2;-%;-%(!);-*;";&: &($*"/2;;$;$*;%$;(; -/;!;(%#;$;-*;: "1;%#;%; %9);%""+);)%-; +&;$;*;%Ĝ ;;;-*;$;$*;: *%$;**;"%$;*%;(1 ;+(%+); %2;-%;);;$%); %(; $-); '+!"/; $%(#); ((/; ); ""; +); *%; -%(!; $; "9); )%&1; %2; -*; .*"/; &: &$4; ; +%; ; *%; *; #%(+; -(; ((/; %$;(#; ""9);%/1;/;-(;$%(#;

/; *; %(+; Ĵ;$$*; **; $%*(; %/; -); ")%; (%+*; $2; ,$; *%+; *; ; $; +($*; /%$; (%$*%$1; ; %$"/;$*()*$;&;%;$*;: *%$;%$;*;)%$;%(&);-); *;)9);-$;($1

((/; *!); ; "%)(; "%%!; $; ("));**;*9););-9);($51; ; *-)*; (9); **; *); ); ; -%#$; ; "*; *; %#; **; #%($$5; %$)'+$*"/2; ; ));%#;$;*%;);)#/2; %+"$9*;;$;"1;;#%(+; Ĵ;$$*; #!); #; ("); **;9);$;",$;-*;%)*; );";")%;;"%$);""; %$; *(; -/; !; %#; (%#; $1;"";*;&);$%-;$; *%; ""; $*%; &"2; +)*; ); "9); %)*; &&(); *%; #1; ; (": )); **; *; 8$$(; ,%9; **; );$;)&!$;*%;#;"";*; -"2;"&$;#;%+*;-*;,(: %+);*)!);-);"";*;$-%(!; %;"5

%2; -%; ); ; %+($")*; $%-; ("));**;);($2; ((/;); $; ",$; -*; ; %)*2; **9);

(%$*;&;$-);%(;#1;"; &(%#));$%*;*%;+(*; ((/;$; );*"");#;**;);-);$;*; %*";(%%#;-$;$;-$*; *%;*!;$+;&*+();$;%$: )'+$*"/2;&+);(3;;#%,; -;";*%;$9);*1; +)*; -$; %;*$!);;);;(%$*; &;)*%(/;$;-$*);*%;)'+"; *;*%;*;%,($%(9);;%;): +(*/2;$%5;"9);%)*;&: &(); $; )*($"); #; -*; *; )*; "*; $; ); (; %(; ; %+"; +Ĵ;(; ; -%(16*; ; -/; *%; $71; ; **,; (+##);*;%*";(%%#;$; )%,(); (*$; *#); +)*; ); "; &(%#)); *%; )&$; *(; /); -*; ((/1; +("(); *(/; *%;+(*;#;+*;%+"$9*;%;)%; +;*%;(;)&(*+";&()$1 ; &/); (; )%$2; $); ; ,)*; $; )%%"2; %,%+)"/; *; &%%(;%/;%)$9*;!$%-;**;); #%*(; ); &)); %$1;&&(: $*"/2; %##))%$(; !; $; ); %%(*); *(/; *%; !""; ((/; *%; $%;,"1;;,)); ((/;*%;(: )$;")*;;*"");*;%,($%(; -%;!"";);+*(1;; $%*);**;)%#*$;);#)); $;&");-*;);%));$%*;*%; );*(;%&)1;);.&*2; "; -); $; $; %##): )%$(; !; ); %+$3; "*; $; %$*(%,()"; (+#)*$)1; /; *$!; ; %##Ĵ;; )+: 1; ((/; %#); *; &(#; )+)&*;$;*%+;*;;(: ()*; #2; */; %+"; $%*; #!; $/*$;%;*;&*+();%$;*; &%$1;*(; ; *%(%+; $*(: (%*%$2;*/;$%-;(");-%; !""; $2; %##))%$(; !;$; %1 ))%$;%#&")2; "; (*+($); *%; *; )&(*+"; ("#; *(; (; *(; /); -*; (; +)$;"&)1 "*/; $%-; -$); %$; ((/; **; *9); ""; %,(; $%-3; $; $; %,($#$*; $; ; (*/; $; (+*; -*; *); %-$; ": "$)1; +)*; ); *; ; %; *; ; +$*; ); *%; &+*; ; ""; *(%+; *; %,($%(; $; $: *#*; #; %; *; "*)*; : ,"%&#$*2; "; *); $; ); -"); $; (+)); #; *%; *51; *; -); &(%"/; (; #%)*; "/; #%,; $; *; #%,2; ""; $; ; ; *%; ),; (; +)$1; ((/;);"*(;("); %(;"!;%;,$;*%;$";#1 ;);";-*;$*(+); $; )+)&$); $; -""; &&"; *%; #$/; -$; *; ); ,$*+""/; (");%$;1
 &%(*)C(A $C"*0C$C "#C )C *C **C #"C (&&(C %A )%"C (C %-%"C !C %%C )C $C """/C +#&C /C (C #$#$*C %#A &$/7C !"C $*(A *$#$*6C /C )**C **C )C -)C (%&&C +C *%C <((%$""C ($)=6C C +(*(A #%(7C *C ""C **C *C (*)*C -$*C %$C *%C

     $ C (%%$(C "C )C -)*A $C $%C *#C /C +$")$C *)C %*C %""%-A+&C )$"C *A *"C <(C %%=6C "C &(%,)C %$C $C **C C )C ($C -*C *)C .&(#$*"C (%A&%&@ &A%+)C +)%$C $+#A (9C -(C *C (&&(C *+($C )$(C (#A "/C)$)C< C-$CC/%+(C %%=C$%*C%(Ä´C$C*C $*%+)C ,%"C A +&)6

 

  

   

 

$C )C -%$C C (% *C #C )*C A (7C ))%$C 4:+)7C %#$C *C C()*C A #"C-$$(;7(C&(%A C"C)C()$6 $#C !"C !C < ))C !=C C C )C *+($C %+*C #)),C *)C -C $"+C

$!%"!%!%:*+($C %+$C +"*$;7 !CC $C (C ($*C *C  C -C *+(C ,%"C %$A *(+*%$)C (%#C =+)&*6C $C C (A $*C $%+$*(7C -$C )!C *C */&C %C #$C )C -%+"C "%,C *%C #((/C )C )C )C -$*)C C #$C **C $C *!C(C%C(C$)C $C $%*C *C %$C )C -%+"C 6C %(A $C *%C (8C < C $C $,A (C *C C C #$C **C %)$=*C,C#%$/7C C $=*CCC#$=6 C C )$(C ")%C )A "%)C **C )C )C $%*C $CC+((/C*%C*C#(A (C $C C **C )C)C$%*C$CC("*%$A )&C*C*C#%#$*6

  

)$C C (%(C "C -*C $%*(C ""C-*%+*C*(C!$%-"7CC #%,C-C-)C%$*((/C*%C*C (#$*C %*C &(*)C C %$C ))+)C%C(%(C""C")6 %%C (%!C $*%C *C #+A )C $+)*(/C C -C /()C %C $C )C *)C )+C )C <C C C %$=*C !$%-C /%+:,%;7= *=)C #=C $C <C %!C #=C -C *+($C (C $*%C C %+)%"C $#C $C (6C ""C*)C)C(")C-"C-*C !"C $*(*$#$*6C )C *C &())C *#7C *C (&&(C %+"$=*C C (C %(C %##$*)C %$C *C #**(6

    C $*("C %(!$C %##**C :;C %C C +*+(C -()C (C)C+$,"C*C"%$C")*C%(C*C)*C/%+*C-(C%$C *C %$*$$*7C *C %+$C ()%$C %C *C (C BC C(C (06C %*"C #%$C *C $%#$)C %(C *)C *%(/C )C A'+(6C C +*+(C-()C(C -C )C $C )(C /C *C %("C $!C )C <C %"C (0C %(C %+$C($)=7C &(*$()C -*C *C($C $%$C :;C*)C/(6 >)C)C*C*(*%$7C*C$%#$)C%(C%+$C()%$C%C*C(CBCC(C (07C-(C(-$C(%#CC+C&%%"C%C*"$*C*(""0()C(%))C(7C -%C(C#!$C*(#$%+)C%$*(+*%$)C(%+$C*C"%7?C)C(6C/A #%$C%))%+7C7C,)%$C%(C+#$C&*/C$C%+*C,"%&A #$*7C($C$%$C%##))%$6C>C(C.*(#"/C&(%+C%C%+(C%$%A ()C *)C /(6C %(!$C -*C C +*+(C (% *C *%C %#&"C *)C #&()A ),C")*C-)C(()$6? >C (C .*(#"/C &")C -*C %+(C %$A %+()C$C*C$*(C")*C &()$*C/CC+*+(C (% *C*)C/(7C*C,(/C *+($7C *)C /%+$C A ($C )*()C $)&(C +)7?C )C %$/C %"7C $A $C(*%(C%C(C $(/C-%C)CC##(C %C *C +*C %##Ä´CC %(C C +*+(C -()6C >C (C ")%C .*(#"/C (*+"C *%C *C ($C $%$C %##))%$C %(C &(*$($C -*C +)C *)C /(6?C C -$$(C %C *)C -(C -""C C $A $%+$C *C *C -()C (#%$/C *%C %"C $C +A +)*C 31247C $C *%$7C ""C*C%$%+()C-""CC ,$C &"'+)6C (,%+)C %+$C()%$C%C*C(C -$$()C $"+C #"(A C )$*)*C /C $%7C -(A-$$$C -(*(C ##$C 7C C )%"(C %)$C **% +7C (+"*+(C $A ,(C *C %C *C )%$)C /C &%&+A *(&($+(7C $#!C /()7C C "(C (*)*)C )+C )C A !-+%$+7C$C#+"*&"C )C 0A '+(7C $ 7C /AC -(C-$$$C %+($")*7C 0"C $)C $CC%)*C%C%*()6 ()C!$$ %C-%C*C *C -)C *(%(C C $C #+)C %+*C )%$C %!+7C $C ! 7C $-C %!+7C "%,()C -*C )C ).%A *($C %C ($)7C *(C$C+"C!% C:A &%$6C C )C ,$C %""+)C $C -""C '+(;7C $C =$ C *%C %$C C )*&C +(*(C -)()C -$C -(C .%&%$A "$C*C%,*C-(C *%C "-/)C &(%,C $C -$$$C $)*(+#$*"C ,()%$C )*7C/#C%)+$7C ")*C/(6

    &%&+"("/C !$%-$C )C #C .C #((C )C "%$*#C ("($7C %"*/%C +(% /C ($*"/C $C %)6C A *(C C &(%&%)7C *C %+&"C C *(C $*(%A +*%$C %$C *C 25*C %C &("C 3124C -C -)C "%)"/C%""%-C/C*C

-$C*)C#%$*6 C )C .&*7C #=)C %""+)C $C ))%A *)C -(C %$C $C *%C "(*C-*C#C$C )C -6C $C )$)A *%$7C /*C +C !C Ä&#x203A;C/C -)C %$C %C *C +)*)C *C *C -A $6


  

 

 "

,*+ %G $)#"G *G%&+G*#&. %G&.%G* %G+G )#*G&GG42E42G/') %G %G )>GB*G)F &) %G%.G$,* G&)G *G%*= G* %)G)#*GG%.G*&%G&%G&%G&,,G&%G ) 0G + +#G "G "G G +=G G )+)&G +,%G . ##G'')G&%G *G,'&$ %G#,$GG42E42G/'F ) %GFG4G&G4= C&% +G +G % +B*>G &$G &%G *,))%)=G G .&%B+G #G 0&,)G #&-G *+)0=G &,)G #&-B*G G .'&%=G -G 0&,)G&0G*&$G )+ &%=G+B*G$0G $=G%>G.G &,#G +"G "G +G % +>DG )G *&$G &G +G *&%B*G #0) *= *G,'&$ %G&,)+G*+, &G#,$G. ##G+,)G33G %.G *&%*=G +B*G +G &##&.F,'G +&G G 42E42G /') F %>G. G*G*&#G$&)G&' *G+%G%0G&+)G#F ,$G+ *G0)= C G&) %##0G)&)GG$** -G$&,%+G&G$+F ) #G%G G&%G+G42G+)"*G++G G.%+G&%G+G #,$G&-)GG0)G&>DG $)#"G* G %GG*++F $%+G)) %G+G,'&$ %G)&)=GC,+>G.%G G .*G$ / %G%G& %G+)&,G##G&G+G*&%*G+)G .)G*&G$%0G++G G#&-GFG G&,#%B+G)* *+===G GG+&G +)&.G %G*&$+ %G/+)G&%G+G4%G#=D +)GG)#*G+G%.G*&%>G*-)#G&G *G%*G )*'&%G&%G. ĴG)= C&+G +@@G &-G +@@G %B+G . +G &)G ,##G #,$G +&G )F #*@>DG.)&+G&%G%G&%G. ĴG)= C&,G )G # +)##0G -)0+ %=G " %=>DG +.+G %F &+)= G 54F0)F&#G *G #*&G &,+G +&G $)"G &%G +G

%*G &G +G ,$F $)G&,)G. +G)'')G

0F=G )G G)*+G *+&'G *G +G +G &)*G %F +)G %G&)&%+&G&%G ,#0G 39G%G%*G %G $ >G #=G&%G,,*+G38=GG G,##G# *+G&G+*G)= +)G +G )#*G &G G 42E42G /') %G FG 4G &G 4G &%G '+$)G 52>G $)#"G . ##G G &,+G &%G +G )&G %>G %G *,''&)+G &G &+G *G #,$*=G +G +&,)G . ##G " "G &ěGG &%G +&)G53=

% #& ! 

%G %.*G ++G %*G -G *,)#0G %G . + %G &)G (, +G *&$G + $G %&.>G +G #$G '++ &%G &G = =G

$*BG 72G *G &G )0G %&.G *G %G & F #G)#*G+>G. G *G,,*+G3>G4236= &,*G +,)*>G +G *+, &G %G +G )0G # ">G )%+#0G +&&"G +&G &&"G +&G $"G +G #0G &-+G %F %&,%$%+>G *G +G 'G ',+G &,+G +G &#F #&. %? CG #&#G )#*G &G +0G*G&G)0G . ##G *+)+G %G &)+G $) G &%G ) 0>G ,,*+G 3*+>G 4236G . +G &'% %G +*G )&,%G +G .&)#G +&G G %F %&,%=G G &,*G +,)*G &$*+ G +F +) #G )#*G . ##G G %G++)*G%+ &%. =G % -)*#G +,)*G %F +)%+ &%#G *G )#* %G  

+G $&- G %G +G )*+G &G +G.&)#=D %+)*+ %#0G %&,>G

$*G ,%%B*G ,) %*G &G G #/0G *G *#+G +&G &$G &,+G &%G +G *$G 0>G%G. ##G-GG*+)F *+,G*+G++G %#,*G +G # "*G &G % &G #G &)&>G &G #%>G ) *G )ĴG>G %G #%%G #&*>G $&%*+GG*#.G&G&+)*= %G &+)G 72G *G 'F '% %*>G $G 0#&)F

&%*&%G .*G )%+#0G ĴGG +&G )+G +G )F *'+ -GG "= &) %G +&G # %>G 0#&)F &%*&%>G .&G )+G &.)G &0G &,+G +G +#*BG &%G

%%&%>G )&,+G %G %G +&G G *)G ++G % + ##0G *+)+G %G ,%G 4234=G G .* +G #*&G $%+ &%G ++G %%G )% %B*G &G ) +G .*G G +&'G %F +G +&G )+>G ,+G *G *,#G .&,#%B+G G #G+&G +G72G*=

&# # $ *G *G +G $&$%+G +G .&)#B*G #)*+G') -+G0+G+&&"G+&G+G *= 11$>G . G .*G , #+G 0G )$%GG)$G ,)**%>G *GG*+F ) %G7:2G+G#&%GFGG;622$ ## &%GG&+ %G '#G. G*G"%&"G&$%G)$F &- G&ěGG+G&.%)*BG+&'G*'&+= +G.*G&Ĝ GG ##0G,%- #G&)G+GG)*+G+ $G %G') #G&##&. %G+)G0)*G+G+G* 'F , #)B*G&"*G %G)$%= +)G 0ěG)+>G )&$G +&+&= &$>G* ?GA,) %G+G+)G0*G&G+) #*>G 11$G)G%G$1 %G+&'G*'G&G 53=7G"%&+*>G$" %G)G%&+G&%#0G+G#&%*+G ,+G#*&G0G)G+G*+*+G$0+G %G+G .&)#= A,G G *'G *G *&#,+#0G /'+ &%#G &)GG0+G&G+ *G* 1= A)G#%+>G*#"G# %*G)G%&+)GF +,)G. G *+ %, *G11$G)&$G##G+G &+)G0+*G&-G372G$+)*=B ,)"G G #G G .*G +G % F %)G %G +G $G 0+>G %G **$F

#GG+$G+&G.&)"G&%G+G,#+)F*&' *+ F +G')&!+= G.*G+&#G0G+G0+B*G*)+G,0)G +&G, #GG-**#G. G.*G %%&-+ -G%G GG+ $#**G* %G. G.&,#GG#G +&G+)-#G+G G*'G%G %G*##&.G.F +)*= G/+) &)G* %>G. G*G%GF *) G *G A*,)') * %#0G *#%)BG .*G )F ) G &,+G 0G ,+G +*>G . +G %+) &)G * %)G ) *+&'G &% G .&)" %G &%G 11$B*G %* = 11$G *G/'+G+&GG# -)G+&G +*G &.%)G#+)G+ *G0)=

#  '')G 0FG *G )G +G +&'G &G +G ) + *G #,$G )+*G &)G +G G)*+G + $G . +G *G %.G )#*G C %G )+===&#0G ) #D>G *#*G G,)*G *&.G &%G,%0= G 'G &'G )+ *+G "%&"G +G %# *G &#"G )&"G %G ,$&)G<G&%*G&ěGG+G%,$F )G &%G *'&+>G &) %G +&G +G Ĝ GG #G )+*G &$'%0>G . G &$' #*G +G ."#0G ),%&.%=

0FB*G %.G #,$G +,)*G ,*+G'')%*G0G *G. G 0&%G %G * %)G ,*+ %G $)#"=G -%G &G *G ')F - &,*G#,$*G-G%+)G+G

) + *G +&'G 62>G ,+G %&%G G )G+G%,$)G&%G'&* F + &%>G+G&$' #)G* = G*.G&ěGGG##%G)&$G &ĴG *G -+)%G &G +.)+>G .&*G#,$GC $DG# $G +)G'#*G+&G%,$)G+.&= G %# *G &#"G )&"G %G **%)G +&&"G + )G '#G . +GC##G+G ĴG#G +*D= %G+G* %#*G)+>G$) F %G<G* %)G& %G "B*G C#,))G %*DG+&&"G+G%,$F )G &%G *'&+>G *'# %G ) +F *G *&,#G * %)G &%G .F $%B*GC &-G G %D= . *G G *+ %G %F )&**&G .*G +G *+G %.G %+)0>G +G %,$)G +)>G . +G +G%G +GC#&=


N %"N%+)N!.#N %N )+N *+&%L *$%+N )&,%N +N .&)#?N %N 0)*N L +)N +N )$N ) L )*N )) N &,+N ) + %I*N *+N $&%N *+@N N &,$%+)0N + #*N+ )N) %N&N+))&)?N *N N#$N +##*N +N *+&)0N &N +*N +N .&)#I*N $&*+N *,**,#N L $&%N + -*?N N &@N . +N /#,L * -N **N +&N %N $$)*N *N .##N *N +N &'*N +*"N . +N + %N +$@N +N N#$N &$L %*N % $+ &%N %N ) -N +&N /'# %N+ )N")&,%N %N+N *+&)0N &N #"%*N %N ) %N +&N # N + )N ) '' %N /'#& +*?N N %N + )N &.%N .&)*N %N . +N ,%L ')%+N **@N +*N !.#N + -*N&N##N+ $N+"N0&,N %+&N + )N .&)#AN +N '&*+L #&*&- N #"%*@N +N $&)%N $&%N +)N* N0NN43*+N%+,)0N ) $N %?N N ,+N *N +N + -*N )1%#0N &$$ +N + )N ) $*N )&**N+N.&)#NLN,)&'@N* N %N@N*N %+)'&#N%N#&#N '&# N&)*N)N+ +% %N+ )N ) '?N *N $%0N &N +N ) $ %#*N )*'&%* #N )N ,+N %N /L +) +@N + *N N#$N *"*AN *N + *N +N%N&N+N %" %+)*CN N #N *N * %+L %N %N ) '' %N *0N )%N #0BN . #N &ěN)0N %@N NN#$N')- .)N%&+*N++N+ *N %.N$&- N *N+),#0N*+&% * %?N )+N 0N -%N )" %@N . %%)N &N ,%%N .)*N &)N %N +)@N #% %N +N &%@N &+N % *+%BN +N $&- N ),%*N &)N :;N $ %,+*N %N *N N &#N )*+N #$*N )&,L + &%?N N $&%*N .&)+N +%*N &N N$ ## &%*N N&N '&,%*N *')"#N %N -#-+L# %N %+*N &N +N $L) N .&N &+%N - * +N +N .&)#I*N *.%" *+N !.##)*?N ,+N +N *+&%*N )N #*&N %N ))L * *+ #N +$'++ &%N &)N +N %"N %+)*@NN!,%+0N% "%$N&)N +N'#%+I*N$&*+N)N%N&N )&)*?N 0N +)N + )N )&&+*N "N+&N+N&)) NN - #N.)N++N $)"N+N&##'*N&N,&*#L - N %N+N3;;2*?N&$N)N-%N * N +&N N /L$$)*N &N )L "%I*N )*@N')$ # +)0N)*N #$N&)N$**)*N %N&*% ?N %N %+)'&#N# -N+N%N *N *+ ##N $ %#0N $N ,'N &N #"%N %+ &%#*@N -%N +&,N + )N +)+*N +&0N )N %0.)N +N .#+0 +)@N )&$N &%+N )#&N +&N &"0&?N %N+N'*+N32N0)*N#&%N +N )$N %N MN .&N %-)N +"N$&)N+%N+)N$ %,+*N+&N ))0N&,+NN *+NMN-N*+),"N+N #*+N 322N + $*N %N 35N &,%+) *N %N %ĴNN >475$ ## &%?N N %I*N $ # +)0N '*+N %N ) $ L %#N')*%+N *N+&#N %N$*N%N )@N N N) -+ %N &,$%+)0N )+&)N-%N )" %@N* AN J )N '#%% %N *N $'#N %N +0N %)#0N #.0*N *'?N N *+&)0N *N / +$%+@N *L +&)0N %N $&)#N **,*@N ##N +N #$%+*N&NN$&- ?N,+N+ *N *N )#N # ?KN N N#$N .&)#. N )#*N *N ,#0N 53@N 4235N MN !,*+N N .N ."*N +)N +N %"N %L +)*N *'& #+N +N ')+0N +N + *N 0)I*N %%*N #$N *+ -#?NN #N#&#NĴN%+ &%N.*NN/N &%N#L*'&ĴN %N&%N+N)N)L '+*@NN+$N&N%+)*N*# ''N %+&NN&+#N&''&* +N+N+&.%I*N $ %N '&# N *++ &%?N +N 7$@N N !.##)N &+N "N )&$N N *N +&N N%N %N %+ )N *N N %N "N)&$N+N.##NMN%N. +N +@N >872@222N .&)+N &N $*N ,N +&NN.&)%   

     

0N +N # "*N &N )+N +*0N *+)N)0N ,## %N%N$&#N )N #- %%?N N )&)0N $N #$&*+N /+#0N 32N 0)*N +)N +N %N *&+N +&N %+)%L + &%#N %$0N.%N+0N) N )ěNI*N %N &%&%N %N 0N4225?N '&)+ %N . *@N '&*N *, +*N %N )&## *@N +.&N %+)*N '&*N *N N # %+*N %N +#"N +N ,)*N %+&N &'% %N +N #&"N &&)*N &)N +$?N %N %* @N +0N ',##N N %,$N %L ,%N%N),##0N*+&#N69N +$*N .&)+N >45$ ## &%?N %N &N +N $%N*'?N,+N) %N&L !*N % @N 65@N .&N +N +N *+N%N #%N &-+ @N55@N.&N *,''&)+N $N .)N &-)'&.L )N%N! #N&)N37N0)*@N%N N-N 0)*N )*'+ -?N %+)'&#N *N * N +N *+ $+*N ++N +)N )N *-)#N ,%)N + -*N %N +N)&,'@N%N++N$%0N&$N )&$N ) ?N N &.-)@N &+)N *&,)*N*0N+N%N *N*,*'+L N&N- %N+N#*+N* /+0N$$L )*@N)&,%N+ )+0N&N.&$N)N +&,+N+&NN)&$N &%+%)&?N -)#N %N $$)*N )N &)L $)N*&# )*N. +N- &#%+N'*+*?N 0N)NN,%+N %N$%0 ěN)%+N #%,*N %N '&*L ***N '**'&)+*N . N -N

%N -%N +&N &+)*?N %N 3;;5@N +N %N N)*+N $N +&N ĴN%+ &%N %N)%N+N% "%$NJ %"N %+)*KN&##&. %N+N++N&N N>722@222N $&%N)&$N!.#L #)*N %N+N 0 )N)N&N%+)#N

&%&%N %N+N% +N %&$@N N+ -*N N+N $&%N %N N !)N &%+ % %N N )$?N N %N 0N4227@N)ěN@NN $&%N*'L # *+N %N &%&%@N .*N +)+N 0N %"N%+)*N%N#&*+NN+&+#N &N >3N $ ## &%N %N !.##)0?N )N $%N.)N*,*'+N&N %NL %N+N++BN&%N.*N %N'&***L * &%N&NNN))$?N)ěNNN%N +)+N %N4224N%N#&*+N>45N$ #L # &%N &%N ++N &* &%@N >5N $ ## &%N &N. NN%N)&-)N+.&N 0)*N #+)?N N %N &N +N + -*N .*N*%+%N+&NN+%N0)*N %N ') *&%N %N ,#0N4226?N %N+N*'N&N * /N 0)*N ,) %N +N +.%+0LN)*+N %+,)0@N +N %"N %+)*N -N )&N 342N *+&)*N %N +.%+0N L )%+N &,%+) *?N , @N %-@N

'%@N &%&%@N%$)"@N &%L &@N) *@N. ĵN)#%@N+N% + )N $ )+*N %N +N % +N ++*N -N ##N %N +)+N 0N +N%?NN )NĴN%+ &%N+&N+ #N *N%#N+ *N N)+N&N*,L **?N &)N )& %N N !.##)0N *+&)N %N )) ĵN@N+N%N&-)N

N %)0N %N %N )*N ' %+N +&N +)N %0&%N )&$N * ĴN %N &%N +N %N * %N +$N %N + &%?N N %N *N*,*'+N&N- %N')L + '+N %N +N #*+N +.&N *$*L %L)N!.#)0N)&) *N %N&L "0&I*N %1N *+) +?N N N)*+@N %N 4226@N%ĴNN<5?7N$ ## &%N %N$*?N N *&%@N %N ,%N 4229@N +&&"N !.#)0N-#,N+N<4:6N$ ## &%?N %N ++N *+@N +N 1 $+&- N %N&-%N #,* N*')0N+)N *N+N+)N*#*.&$%N+%N+&&"N N+ )@N%"#*@N%N&+)N!.L #*N %N NN +N *+&)N D*N #&.N &)N+ #*N&N+ )N*,*(,%+N)L )*+*E?NN%N *N#*&N"%&.%N&)N +*N ) %N *'*N %N ĴN$'+*N +&N )"N %+&N + )N &*%N *+&)?N 0N )&N N !.##)0N *+&)N %N %+L)&'1N %N 4227N .) %N L * )+*N $#1&%N . +N N&.)0N * %*N +%N $N + )N *'N &%N *'N &+?N ) &)N +&N &%N 422:N )&)0N &N )ěNN !.#L #)*N %N , @N +N %N $$L )*N )&-N N ' )N &N # $&,* %*N +)&,NN. %&.@N+" %N.+L *N %N &+)N +$*N .&)+N N +&+#N &N>:N$ ## &%?F4GN %NN,)+)N)&L )0@N&,)N%N$$)*N)**N +$*#-*N ,'N *N .&$%N %N L $)N422:N&)N)" %N %+&N )%I*N))0N %*+&%N!.##)*N %N ) *?N N %N *'N +N *+&)@N ))0 %N &-)N =322N $ ## &%N D>82N $ ## &%EN %N +$*?N )N *N )&. %N*',#+ &%N++N+N=87N $ ## &%N *+N,,*+N8@N422;N&N%N /#,* -N &%&%N !.#)0N *+&)N .*N+N.&)"N&N+N*$N)&,'?N N"0N#$%+N %N+N*',#+ &%N *N++N+N$%N.&N#&&+N)ěNN $&%*N &%N .N &%N +)+N ,?N 8N $N %&N ěN&)+N +&N N + )N *@N *,*+ %N ++N +0N N%N#N+&N#+)N+ )N#&&"*N . +N J ** &%N $'&** #KN *+0#N ')&*++ N $"L,'?N N + -*N -N %N %+ NN %N # %"N +)&,N N $+ %N &)L %N +&N %+)'&#N #)N &%#N &#?N %N4227@N+.&N$%N%N&%N .&$%N%N$$)N)&$ ) N .)N ))*+N %N #L )?N %N +&)N 4229@N +0N .)N*%+%N+&N! #N+)$*N0NN &,)+N %N) N&)N+N++N&N+N &$+**N N %&$N %"#@N .&)+N'')&/ $+#0N>37N$ ## &%N D=52N$ ## &%E@N)&$NN&"0&N!.#L )0N&,+ (,@N %N.+N.*N '%I*N *+N -)N !.#N )&)0N %N )N4226?NN%N#)N.*N *%+%N +&N *-%N 0)*N &N $L ') *&%$%+N . #*+N +N &+)N +.&N .)N %N #**)N *%+%*?N )N %"N %+)*N )&$N ) N .)N#)N, #+0N&N)&) *N )) N &,+N %N )) ĵN@N %%*@N &,)-#N %N %+L)&'1N 0N &%N &,)+N %N $)0N %N 422:?N .&N .)N -%N ! #L+)$*N &N * /N %N +%N 0)*?N %N *,*'+N %N N

,%N4229N %1N *+@NN &%+%L ) %L%+ &%#N%$N +N1 L $+&- @N+)-# %N&%NN&)N ,#) %N '**'&)+@N .*N ))*+N %N )N 422;N 0N 0') &+N '&# N +N )%N %+)%+ &%#N )'&)+?N N *N ,N +&N *)-N N *%+%N %N 0'),*N&)N+)-## %N&%NN&)N '**'&)+N &)N %N /+) +N +&N' %?NN.*N/+) +N)&$ ' %N+&N '%N%@N %N'+$L )N 4233@N .*N *%+%N +&N 32N

0)*N %N ') *&%?N N *N &$'# @N &-%N #,* @N .*N ))*+N %N +#0N %N4232N&-)NN*')+N) $@N +%N .*N /+) +N +&N &%+%L )&N+&N*+%N+) #N&%N3:N 0N4234? %N 42N ,%N 422;@N )%N '&# N %N &%+N)#&N+ %N%&+)N +)N $$)*N &N +N %N *%N #& +) %N %)N !.##)0N *&'*N %N &%&?N N %N $$)*N )&-N,'N&,+* NN* %&N %NL * %&N(,)N&%N3:N ,%N422;?NN $%N .)N +&#N +&N # N &.%N %N .)N +%N %,ěNN &)N L %N. *"N.0N)&$N+N*%N (, "#0?N%N&N+N+)N))*+@N )%N " °@N *N &N *' #N %+)L *+N +&N +N '&# N %-*+ + &%?F6GN N *N)&$N) N%N *N&%N+N %L +)'&#I*NJ &*+N%+KN# *+@N'&*L * #0N %NN*% &)N$$)N&N+N %"N%+)*?N " °N*N%N&%N +N),%N* %N4227N+)N)" %N &,+N&N! #N- NN#)N. #*+N&+)N '&'#NN)N$ %N,%*N+N+N ') *&%?NNNN,)N&N %"N%L +)*@N +)N )!%&- @N .*N )L )*+N&%N:N ) 4234N %N &$@N +)N +.&N &N *N &$'# *N %N N %"N )&L )0@N&$$ ĴNNN$&%+N)# )@N )&''N *+&#%N +$*N &%+ % %N )!%&- I*N N%)') %+*?N %N 36N )N4234@N+)N$&)N$$)*N &N+N%N.)N))*+N %N+L %*@N)?N.&N&N+N+)N.)N $#N ) %*@N N 42N %N 58@N %N .)N ))*+N . #N )&%L %& +) %NN!.#)0N*+&)N)&)0?N +)&## %N '&# N .*N ')&$'+N +&N (,*+ &%N +$N ,N +&N + )N .) %N. *?NN+.&N$%NNN %N+N58N0)N&#NN)N%N %L !,)NN'&# N&Ĝ NN)N,) %N+N ',)*, +N++N&##&.?N&+N.)N ))*+N%N#N+N'&# N+&N+N ))*+N &N +N + )N ')*&%@N N 65N 0)N&#N) %N$#@N# -)N * °N ) )"&- °?N %N 34N ,#0N 4234N # -)N *'N )&$N +%*IN ') *&%N0N"%&" %N&,+NN,)N %N*+# %N)N"0*?N %N36N 0N 4235@N N $$)N &N +N %N *L 'N )&$N +N J& *L )$+KN ') *&%N %N ,*%%@N . ĵN)L #%?NN*%I+N0+N%N,+?N N *'N . +N +N #'N &N 5N $%N )&$N &,+* N +N ') *&%N .&N')') $+ ,#&,*#0N &)N + *N *'N &')+ &%N %N ')&N +&N +N *'N &N + *N $$)N &N +N %N%N#*&N6N&+)N') *&%)*?


 

   

    

   G )+)0F%)#G &G +G ) %G ,')$G &,% #G &G *#$ G ěG )*=G )&<G *(G #&0=G *G *#&*G ++G %+% %G ' #) $*G +&G + *G 0)C*G $)G %G !!G $0G %&+G G #G +&G ')&)$G +G *' ) +,#G ) +*G %G , G ) =G G +G #G *+G *' )+&)0G 0%)&$G @ AG &,+)"G %G +G &,%+)0G')* *+*< G =G G - )#G )*' )+&)0G ##%**G ,*G 0G G &)&%- ),*G ##G F &=G*G" ##G+G#*+G62G'&'#G %G, G ) <G %G %G /#,* -G %+)- .G . +G 

  #&0G G G G )# )G ,)G %+% %G ' #) $*G &)G $)G %G !!G +&G*+0G"G+G&$G+ ##G+G' $ G *G &-)< G #*&G - *G +&*G .&G .%+G +&G +"G +G ) *"G +&G +"G %**)0G $ #G '),+ &%*<G &.-)=G %&+)G *#$ G *&#)G %G #+,))G +G +G &*G ++G % -)* +0=G !&=G )&**&)G " %G " %+&#=G * =G D)G *G %&+G %G %0G %$ G &)G '%$ G %G, G) <GG&,+)"G &G- ),*G %G+G) %G *G%&+G*&$+ %G 1))<G G *G .*G )'&)+G %G 4234G %G, G %=GG %&$G++G'#*G )+G $'* *G &%G # -*G &G )G + 1%*=G *G+"%G*+'*G+&.)*G%*,) %G#+0G *+0G %G ) * *F)G ' #) $G &)G ##G %+% %G ' #) $*<G 0G -G &,+# %G &% + &%*G +&G G ,#G##G +&G ##G ' #) $*G )&$G ěG)%+G %+ &%*=G *G +&*G ++G )G %,)* %G %0G )&% G ***G %G +G G $,*+G %&+G &$G &)G +G !!G ' #) $<G G " %+&#=G )+&)=G ,*# $G +G &%)%=G,)+)G* =GD#*&=G+G&,+)"G &G+ *G- ),*G *G%&+G)*+) +G+&GG')+ ,#)G %+ &%<G +G &,#G ''%G %0+ $G %G %0.)<G G)$$)G.%G G.*G %G+G G %G 422;=G .%G + %*G &G + *G %+,)G )&"=G+GG&-)%$%+G %*+),+G##G )G + 1%*G +&G +"G #+0G *+'*=G *,G *G .* %G &G %*G ,'&%G &$ %G &,+G )&$G +G +& #+*>G %G +0G ##G -G &,+G *&'*G %G &+)G %+ *'+ *G +&G -)0&%G +&G,)+ #G+G*')G&G+G- ),*< DG , G %&$G *G "%&.%G +&G G ')&+ -G.%G +G&$*G+&G#+G&G+ )G

           

 + 1%*G %G +0G -G +"%G %**)0G *+'*G +&G ))*+G +G * +,+ &%<G )&)=G G . ##G *0G +&G ##G %+% %G ' #) $*G ++G +)G *G %&G ,*G &)G '% >G %G %*G ##=G + *G *G & %G +&G G G +FG )G ' #) $<E G $ #)#0=G +G $ )F,#FG !!G &G 1,##G %+)%+ &%#G$)G%G!!G )- *=G #! G )!%G ) *,",%=G % G +G )'&)+G ++G +)G .*G %G &,+)"G &G #G *+G *' )+&)0G 0%)&$G@ AG %G, G) <G &) %G +&G $G D)G .*G %&G '%$ G &G %0G *&)+G %G , G ) <G G- ),*GG%G)- %G+G) %G * %G 4234=G ,+G *G %&+G &ĴG%G +&G , G ) <EG %G+G)'&)+G++G+G- ),*GG# $G &-)G 62G # -*G *&G )G %G +G " %&$=G ) *,",%G *$ **G +G *G G ),$&,)=G *0 %=G D##G &-)G +G .&)#=G **G &G +G )G )'&)+G &%G G #0G * *<G G $G "G )&$G , G ) G !,*+G #*+G $&%+<G+G#*+G %GG0=G.G,) GG-G ')*&%*<G%G.G*0G++G+G- ),*G" ##G +$?G<G&,G*=G+G *G%+,)#G%G *G)G*G G"%&.=G+)G*G%&+G%G%0G *G&G+G)&)G&%G&,%+G&G+G &,+)"G&G+G ),*<G D,+G G +G *G +G $0=G .G )G $" %G )%+ G ěG&)+*G +G $$,% 1 %G %+% %G ' #) $*G &%G &,)G *)- G %*+G %0G -%+,# + *G %G %*,) %G ++G +0G )G %G*&,%G#+G+&G$"G+G' #) $<G * *=G G "%&.G +G , G ,+&) +0G +&&G $,*+G -G &%G + )G &$G .&)"<G

)&)=G+)G *G%&G,*G&)G#)$<E +G . ##G G )##G ++G $&*+G '&'#=G .&G-G%G&%G)$G+&G-G F &G %+ &%=G -#&'G *-)G ,+G )*' )+&)0G ##%**G %G +G *0$'+&$*G %#,G -)=G &,=G %G *&)+%**G &G )+<G G **G .*G G)*+G *&-)G %G , G) G %G4234G%G)'&)+G**G &G +G ***G -G %G # %"G +&G ) %G&,%+) *<G &) %G +&G +&)#G #+G )% 1+ &%=G G % *+)0G &G #+G @ &AG %G , G ) G *G %%&,%G +.&G + &%#G #&)+&)0F&%G)$G **G %G +.&G +*G %G ')- &,*#0G &%G)$G **G &G #G *+G )*' )+&)0G *0%)&$G &)&%- ),*G @ F&AG %+ &%G %G, G) <G G%.G**G)GG8;FG0)F&#G$#G %G G 88FG 0)F&#G $#G )&$G 0<G &+G .)G $ ĴGG +&G &*' +#G &%G ,%G 4:=G 4235G %G )G ,))%+#0G %G ) + #G &% + &%*G %G%G %+%* -G)G,% +<G %G + &%=G+G+.&G+*G %G')- &,*#0G &%G)$G**G)GG85FG0)F&#G$#G )&$G 0G %G G 97FG 0)F&#G $#G )&$G#G*<G #&##0=G)&$G'+$)G4234G+&G+=G G*G%G %&)$G&GG+&+#G&G9;G #&)+&)0F&%G)$G **G &G %+ &%G . +G F&=G %#, %G64G+*< &.-)=G ,*G &G +G $**G +) %G &)G $)=G +G %+)*G &)G **G &%+)&#G %G )-%+ &%G @AG %G, G) G*G- *G' #) $*G+&G

')+ *G&&G0 %G%G'0GĴG%+ &%G +&G+ )G#+<GG- ),*G*G%G*&.%G +&G *')G +.%G '&'#G .&G )G %G #&*G&%++< G $**0G &G , G ) G ,)+)G )&$$%*G ++G +G #)#0=G +G +)$ %##0G ##=G ')%%+G .&$%=G %G #)%G+&G'&*+'&%G+ )G'#%*G&)G!!G %G$)< $ *+G +G +# + *G )'&)+G %G +G $ G # %" %G +G *')G &G =G ' #) $*G )G - *G +&G ')&++G +$*#-*G)&$G)*' )+&)0G ##%***G0G +&)&,#0G .* %G %*G &+%=G %&+G +&, %G+ )G$&,+*=G%&**G&)G0*G%G -& %G&%++G. +G* "G'&'#< ,)+)$&)=G+0G*&,#G'0GĴG%+ &%G +&G+ )G#+G.%G+)-## %G%G*"G $ #G)G G+0G-#&'GG-)G%G &,G &)G *&)+%**G &G )+G . + %G 36G 0*G+)G)+,)% %G)&$G+ )G+) '< )<G$G,"#)=G%G %+ &,*G **G *' # *+G * =G &%G '&** #G *%) &G &G &.G +G *')*G *G ++G G +G &,#G -G %+G&+*<G +G*')*G)' #0G$&%G % $#*=G *' ##0G +&*G %G #&*G %G )&.G'#*G*,G*G%G% $#G$)"+G &)G G &%* %$%+G &G % $#*G &%G G * '<G G%G%&+G'% G*G +*G+)%*$ ** &%G)+G *G%&+G)' G+G+G$&$%+G%G *G+)$G *G$ #G+&G$&)+<G%G+&)0G *G++G +G &,#G-G*')G+&G,$%*G++G.)G %G#&*G&%++G. +G+G %+G% $#*<G +G *G +G G)*+G - ),*G .&*G &) %*G )G *,*'+G+&GG)&$G+G #G*+<G +G *G'+#G%G*G!,$'G+&G,$%*G )&$G% $#*<E G *0$'+&$*G &G G %#,G G -)=G Ĝ GG,#+0G %G )+ %G %G &, %<G G - ),*G ĴG"*G +G ,'')G )*' )+&)0G +)+G %G #*&G ,**G '%,$&% <G +GĴG"*G+G" %0*G#*&<G =G +)&)=G - *G ++G %+G '+ %+*G*&,#G.)GG #G$*"G*&G*G +&G')-%+G+G*')G&G+G- ),*G,*G +)G *G%&G,)G&)G- %G&)G+G,)G&G +G- ),*G+G+G$&$%+< ,"#)G ,)+)G *++G ++G +G +G $&$%+G +G +)%*$ ** &%G )+G &G +G - ),*G *G $ #G +&G $&)+G ,+G +*G " ## %G )+G *G )G+%G< G , G ,+&) + *=G $%. #=G )G *" %G++G' #) $*G&$ %G+&G+G&,%+)0G &)G +G %%,#G !!G %G +&)G *&,#G G - %+G %*+G $% %&&#G $% % + *G %G 0##&.G -)<G ,+G *&G )=G GG,G- %+ &%G *G&%* )G&'+ &%#<
  

 

  

       

'? %%? ? $? ##? $? ? %? ? &%? $!#%&%*2? &$? %&2? ##$$? ? %#? !*$? % $2? ? %? ? % ?$%?? 1??#$ ? #? %$?$?%%?'#* ?(%$?% ?'? ?$#? ?%?$$$??#$? $* * &$?(%?%? %?%?? $%$1 ('#2? $%? ? ? $?(%?$ ?)!% $2?%#$? ? % $2? $? &%? ? %? *? &#? ? %? %? ? %? # !%? ?$?561? $? #? %? %#&$%? ? %? #*? $# ? ? ? ?

&? ? ? ? -? 2? 2? $2? $? ? #? &%?%?$$$? ?! !?%%? #?)!%?*??% ?$%??%? *? %? ?#*1 #? % ? ? &2? ( ? $? $ ? %? ? 2? ;%? $? &%? ? '#*? &$? % ? $%? ? %? %? ? 2? ##$!%'? ? $? #? #? % 2?  &#2?%?# &!??&2? $&?$?? #?$?$?Ĵ?? %? ? ? !&#%*? ? $? %*2? $? ? %? ? ? &#*? $? %#?*?%?:#1? $? &#? % #$? &$%? ? $#? #? $%? ? 2? $? %? $? ? '? &% ?# ?1 ;$%? $? ? $? ? $!#%&? % ? % (#? &#? #% #2? ? !# ? #? %? #'$$? ? $$? ?&%?#$1<

& %?# ? &#?-3,0.?(? $*$?;7$%? #8??%?&#? ?*$1? 2?( '#? ?* &?$? ? #? ?? &#*?7&#?%8?>? %2??"&?&#? ?*$?7#? % ? ? ? &!81? ? &! ? % $? ( ? #? ? 7% ? $%2? &%? (%? #$!8?=??#$ ?7$?$&$%%&%8? ???! #?!#$ ?7?*81? ?( '#?' &%#$?)$$?=?%? $?Ĵ?#? #?1?&%?% ?$%?$?$%? #?* &2??* &? *?(< ?$?#?$# $?%? #% 2? &%? ,+? # &!$? ? ! !? %%? #? %? #%?? % ? $%1? #?% ?2?;? '? '#$? #?%$? :$? '$? #? $? $#'%$1?? $:%?(%?Ĝ ??&%*? #? &$? &%? $1?? #? %$? % ? ? $%$2? :#? $? )!%? $ ? % #$? ? ! !? # ? $%?$?$%%? '?(?$ ? #? #$$? *? %? &? ? %? # !%? 561? $? # &!$? &3? = &$$1? ? $? %? !&$ #*? #? =? &$$2? )!%?%#?%? #?% ?$1? ? =? &$? $? %? %? % ? !#%? ? 1? &%? *? = &$?( ? $?(??% ? #'#%?% ?$? #?$? #?#?$%?% ? ?'1 ;? %? ( ? $? %? #? $? $? $ ? )!%1? $? $? $? ? %? %? ? %? # !%? 5$(6? %%? $*$3? ;? !? $??#$?# ?(#%? #? #? $%? %#? $%? ? ! !3? ? ? !#$ ?%??#$?$%*4??( ?

                           

$!$?%??($?&!??%$? &%?%&#%*1 ?;# ?%$?%#% ? ?%? # !%? 562?%?$?#?%%??%?$? !# ?# ?$%2?&%??? #? $? $?$%2?%2?%?#(#? $? % ? $? #? !#%$? ( ? &#? ? #? #? % ? $%1? ? (? &#? ? !#%$? % ? !#!#? %? $? ? %#?#?% (#$?$%?%?? #*?2? %? *? #?%?#(#$? %#2? &%? ? %$? (? ? &%? ? %%? ? ? $!#%&? !#$ ? $?%$?$?(%?? #?$?(?# (? (%1<

!? &#%#2? ? $2? ;#? ($?%?$? %?% ?$%2? &%? %? &#? ? $%? ? #? $? $$?&$%??!??(?? #? $? $? %*? &1? #? %? $2? $%? $? $#? &$? % ? %#? %1?? ? %? $$$? $? !#!%&2? %2? :#? $? !# '$ ? ???! #?!#$ ? !#? *? %# & &%? %? %? ? 1? ; %#? $? %? %#'#? ? ? &#*? %%? '#$? .0? $? ? '? ? %# #2? $#$? $%? Ĝ ??&%1? #? ($? ? %?% ?$%2?&%?% ?!*?%?2?&! ? $?#%&#2?%?&#??$$1? ;$? )!% ? $ ($? %? %*? ? ? % ? $? $#'%$? $? %? ? &#? -? '#$?,0/3?91111??( '#?$?? #? ?? &#*=?%2??"&?&#? ? %#?*$1??%$? #?* &?

$? ? $? %? %? #? * &? #$!? ? 7(%$8? #? * &? % ? !%? %? !# ? ? % ? #*? ? #? %%? 7% 8? (? ? $? &? * &4? ? !#!$? * &? (? ?#%&1<

%#? ? % #$? ? ! !? %%? #? )!%? ? # ? $%2? #? % ? %? ? 2? ;? ? ? !#$ ? &%? ? #$? $ &$$$2? %? ? (%? Ĵ?? #? ?$%#%?% ?$%?&%?? #?$? $? % ? ? ? ! #? !#$ ? ? ? *?$$?%# & &%?%?!# ? ? %? $%1? #%? ( ? #? $ ? )!%? # ? $%? #? #? ? &#?%? %&$1?$ 2??&#$? %#? ( ? #$%$? #? *2? ( ?%%?$%#&%$??% $? %%? )!#? ! $%=? %? ? #?$ ?)!%?# ?$%?? # ? %#? ? ? $? %? $? $$?#$1


   

   ! 

 !

   

  E ",E (%!E &E E " #'E "E "E 9E &E 'E &E &#'E "('E )%,'!E ''E &E !E !E 'E '"E )E E %'"(&E !E (EEE"%EE(& &8E "%E !&'!9E 9E &E 'E '%E "E 'E E)E #%&E "E & 9E &E "!E "E &(E "&8E 9E *E &E E &, "E "E & E&"E(&'9E&E&&!',E!E'E "E *"%&#E '%"(E *E 'E *',E "!&'E (& &E #(%,E '%E *'E !E!&E'%E&"(&8E 'E "&E 'E (%!E &,E "('E *'<EE&E'E(&'"!E"E*'E !E)%,E '%E#"&&&&"!;EE)&E !E'%(&'E'"E'E%E"%E'E!E'E"E'E &&E "%'(!'E "!E &E %'(%&8E '9E !E & 9E &E E !&E !E !"'E E "E '%"(E *E (& &E &E '"E "'!E @&E &'&'"!E ,E &#!!E "('E"E'E!E&E(&8E E*,&E"E)!E'&E&E'%"(E 'E" #(&"%,E#, !'E"EE'"E'E #""%E!E'E!,8 'E &E E )!E ""*E !E &&!E!E#%!#9E('E'E"(E&E*E E E '%9E &#,E "%E '"&E *"E &E 'E&EE"9E)!E!"EE'"E"*E'E&E $(%E"%E&#!'8E&E&E'E*"%&'E"% E "E*'9E&E'E&E!E'%"(EE )!(&E !E &#!'E "!E $(&'"!E ')'&8 'E &E 'E ( !'E "!E '"&E ''E *'"E<E!E"'%E*"%&9E*'E&E 'E( !'E'E%E(& &E*"E"E !"'E(EE'%E"'"!E'"E'E!,<EE

(%!E0:.5-E&,&E"E'"&E*"E*'"E 9E'E''CE&'E!E'"&E*"E%E %,E!E&E&E!E!'(%:EA!E'E!"'E '"&E *"E ")'"(&,E *'"E "E ''E *E E &E &'"*E "!E ' E "E &E"(!',E'!E''E'E&E""E"%E' :EE !E &"E ',E "E !"'E #,E 'E "'"%,E ;E ,9E'E*EE*"%&E"%E' ;E'E '!&E *E ',E ")'"(&,E *'E &E E 'E '"E '%E !&E E E "%E "!E'E,E"E &(%%'"!8E!E'"EE "!&E'E%'E"E'E)!&E!E

'E %';E !E E &E *E $(!'E *'EE''E,"(E"8B E "9E 'E 'E ")'"(&E *',E '(%!E '"E *'E 'E 'E "E 'E %"#'E "E & E &,&E "('E '%E 'E "!E 'E ,E "E &(%%'"!8E CE (%E "!E 'E ('"%',E"E(E(%,%E&9EA !E'E ,E"E%&(%%'"!9E!,"!E*" EE &E)!E*'E('E"&E!"'E#,E9E &E*'E*EE#%&!'E'"E E!E'E &#E"EECEE#"&"!"(&E E &!E *'E '*"E #"&"!"(&E !&E !E '&E "('E !E 'E *E !%E '&E %"(!E &E !E !E 'E E ")%E &E &9E &,!9E AE E ,"(%E *';E E E ,"(%E '%&(%8B E ")E )%&E !'"!E 'E A"%B9E*E*EE'E'"E'E!E"E *")%E *'"&E 8E &&9E 'E 'E&E%EE''E'E*EE!E'E "% E "E ''E (E ACE E E &!B9E *E *E 'E "Ä&#x203A;EE '%E &E !E!%E'&E%"(!E'%E!&8EE *"%&E"EE=>E*E!"'E"E!E)!E &9EE!"*&E&'8 E &"E &E *'E 'E "!" E &E"E9E!E)!(E'%"(E*E'E %E&%E'%E*'E*'E'E#""%E!E !&(%E%E&'%('"!E!E$(',8E E #%")&E (&E *'E 'E "##"%'(!',E"E&%!E"(%E+&&E*'E *'E'"&E&&E"%'(!'E'!E"(%&)&8E "'E 'E #"&&&&"%E *'E '&E #"&&&&"!E "!E '"E 9E E %',E #"&&&&"%&E %E %E '%(&'&8E (%!E 6:3-E "('!&E 'E !E%,E "E E AE &C&$'E &E"!,E"%E'E#""%9E!E'E!,E!E '"&E #",E'"E"'E='E(!&>E!E '"E Ä´E%'E 'E %'&E "E '"&E *"E )E !E!!='"*%&E& >;E!E'"E%E 'E #')&;E !E "%E '"&E !E ';E !E "%E@&E(&E!E"%E'E*,%%9EE (',E #"&E,E8E!EE&EC !"*%9EC&8B E &E !'!E "%E 'E #""%E !E 'E !,E '"E )'E '%E &(Ä&#x203A;E%!&8E ('E 'E '"%&E %E + #'E %" E 'E #, !'E"E8E "*)%9E '%E %E "!'"!&E "'"%,E "%E 8E &E %E ''E

                  

          

 

'E (&'E ' )%E ' !"'E ' E !E #')',E ' ' !E (&'E &"E E E (& 8E E (&'E &"E )E E ! E "(!'E "E *'9E *E "'&E E &E &#EE ,E 'E @%E ''E E *"E ,%E #&&&E *E)!E'E#%"#%',E!E!"'E'"EE !'E!E'E"*!%E"E&(E#%"#%',E (&'EEE(& 8 !E'"!E'"E'E" #(&"%,E#, !'E "E9E(& &E%E!"(%E!E'E

(%@!E'"E E)"(!'%,E"!'%('"!&E '"E#E'E#""%E!E!,E!E"%E"'%E &"E *%E #(%#"&&8E &E )"(!'%,E "!'%('"!E&EE$E=%',>8 E&E!'%E%',E!"%EE'+8E'E&E +#'E%" E)%,E(& E!)(8E 'E &E #E "!E 'E !'E !E '%E E (& E &E &#!'E "!E &E !&&'&9E ,E +#!&&9E (E %'&9E "!'"!&E !E'+&8 !,E #"#E ""&E '"E #,E E (%!E !E "%E !E !%&E %*%8E ('E '&E &E !"'E #%'E "E 'E "'"!9E *E &E '"E #,E E &E &""!E&E'E" &E(8E &E#,!EE&E!E'E"E(',9E'E&E !"'E#% &&E'"E,E'8E'E!EE#E 'E!,' E"E'E,%;E'E&E#!!'E"!E 'E #%&"!@&E !)(E %( &'!&E DE =Ä&#x203A;E%!'E#"#E*E" E"*!%&E"E &E'EÄ&#x203A;E%!'E' &E"E'E,%>8 E "(!'E(E"!E(%%!,E"%EE &E/8279E"!E"!'"!E''E'E(%%!,E!E $(&'"!E %&E 'E %$(%E !&8E E !&&E "E !!"'E &E *'E $(&E 'E )(E "E /-E !%&E &E "E !E )%9E *E$(E52E% &E"E/1E%'E"E"%E 64E% &E"E/.E%'E"E"%E..0E% &E "E .5E %'8E ('E 'E &E !"'E 'E &E *'E &)%9E*E&E$(E/--E% &E"E262E % &8 "*)%9E '%E &E !"E E (E "!E )'&E !E %('&9E +#'E "%E %#&E !E'&8E&E&E"%!E'"E'E)*E "#'E ,E 'E !E  &9E "!E *" E%E E9E E&C&EE !E  E 8E %E &E !"E E (E "%E #!'&E !E %('&9E +#'E "!E 'E !&E ''E !E E &'"%E &(E &E *'E !E%,9E#%")E''E',E%E'E !&8E &E !%%'E "!E 'E ('"%',E "E (E (&E !E (C9E = ,E E E #&E *'E "'E "E ' >E AE 'E 'E &&!%E"E=E >E&!'E' E'"E !E'"E'E'E#"#E'%E%"!E !E E = >E "%%E ' E !"'E '"E 'E $E =>9E +#'E %" E 'E ""*!E "(%E '!&:E '9E %,9E '&E!E & &8
 

   

    

 #%'= %" = '= &!!= != '= &#%'(= !'&= "= !1= '= &"= &= '&= '= !'&0= '"(= (& &= "= !"'= &'= (&= "= '&= !'&1= ',= &'=#% %,=(&== = '= " #(&"%,= "%= ' = '"= "= &"3= !1= '= = !'&= "= !=%=&"!%,=!=!'(%0= " =#"#=(&=&'!=&== !&= '"="&=*'1='"=%&'='=&')= &,&' = != '"= "*%= #&0= ('= '"'=&'!=&=)%&='&="!= '=",0= "*)%1= !=&=&"(',= %!'= %" = '"'= &'!0= (%!= '&= #%"1= '%= &= !"= !('%'"!="%=!$('="%= !'0= != &= = "!'= "= &< %('"!=!=&<'%!!0= ='= &&"!&= %!'= (%!= '&= #%"= %= = *'1= != '% &= "= '%,= !'= "%= %'"(&!&&1= '= '&= *= = "!<&'!0= &"1= ""&= ''= %= #% &&= %= '!= (%!= '&= #%"= != '%= %= !"= %'%= "%= &'"!= "=""0= =%!='*!= != != '"'= &'!= &= '= ' != "= '= ""2= (%!= !1= *= &,= &&= (!= != '= != %,= %&'= != "= !"'= '= (!'= (&0= &'!!= %" = *'%= "%= '= '"= .-= "(%&= &= !"'= !&&%,=="%='0= !='1= '=(&&="!!'%'"!="==(&= *'!='=",1=#%"(!=&'= ,%'"!0==",=&='&="*!= *'%="!&%)'"!= !& 0= #!= "('= '= '= !'&= "= !1= %0= = '%= &1= :(%!= !1= '= "!&( #'"!= "= &(%&= %&&1= != &"= "&= '= )= "= &(%= != ""0= &= &= '= ",= %,= "!= #%")!= '=

!="%&="%= '"& =,= (%!!=&(%=&'"%=!='=",0= ,"!= &'"%= != '= )%1= != '&= != '&&(&= %= " #"&= != '%!&%%= !'"= "%&= != !%,= != ,= '= ",0= &= %&('&= != "%'= &"%'= "= ",= *'0= %"%1= &'!= &= "!&%= "= %'= )(= "%= ")%*'= #%&"!&= != &'= !"!<!&(!='&0 : "%=&"1=&)%=&'(&=#%")= ''= "&'%"= )= != ""= (%!= !1= &= *= &= '=

      

         

        

%'= "= #%#''!= "!= '= *&= "= %'%&= %&&0= &= != '(%!= %(&= '= !&= "= %= !=%%")&(%=!'&=!= #%)!'&= ,#%'!&"!0= "%'= "= '&= != ""= #&= %(= &'"!&="==!=""(&0== %"#'= 6 7= &3= :&'5= "(= *==',0; "*)%1= '= &= != !"'= ''= &" = (& &= #%%= '"= %= '%= &'= *'= ),= &3= ',= '= %!'= ""&= *!= ',= %= %!='=&'1='%,= != ,=*= ' =)===(#='( &=' ='%='%*%&0 "=#='=!= !'!==',= ",1= (& &= &"(= !"'= '= ""*!= '!= "!'"!&= ''= &"(= = "&%)= (%!= '&= #%"0  (%="%='=#%<*!= = (&'= !"'= = &##0= " = (& &= #%%= '"= '= '%"(= '= !'= !&'= "= *!= (#= != '= %,= "(%&= "= '= "%!!0= ('= "!= &"= != &"*= "*!= '"& 1= != '"= *'= != != '%,0=&='="=&=&&!',= %)%&= *!= ,"(= &'= = ,= != '= = !'1= &'!= (%!= '= !"!<&'!= "(%&= &= $('= (!',0= '=&=''%='"='=(%= != '= (#= *'= &#= '%= != '=,=%'%='!=)=(#="!='= &&!'= !('%!'&= != *= &'!0= "*= ,"(%= '"& = '"= %&'= &= ,"(%= ",= !&= '"= !='=*,='="&='!&0   %'"!,1= '%= %"(!= '= *"%= "!&&'&= "= %1= %&,1= %=!=&(%,=&&0== = &=&!=&=="% ="=" #!&'"!= "%= &'!0= ""*!= = "!= &'1= #"#=&"='!='"='="!&%,= "%= '!= (&(= != = &"%'= &#!= "= ' 0= '= &= %" != '"= %= '= &'= *'= = *= '&= != *'%1= ""*!= '= (!!= 6#%'7="= %"#'= " 0=

'&= )= = %)'&!= '1= & %= '"= %('= (&1= *= *'%= %,%'&= != %(&= '= !&="=")%<!(!0='&= %= %= != ("&= != %('"&1= *=)==%'="%=!'= &#,= "%= '= %!1= != %= (&(=!=%&!='=)="=&(%= %(,=!=""1='(&=%(!= '=!="=(!%=!='=!= "%=%=$(!''&="=""0=""*= '&= *'= = *= '%= &!&1= #%#&= '!= = &"%'= %= '"= " #'= '= )!!= %= #%,%= "%= )!= = != !!%0= '%= = %= 1= ""= &(%= )&= &#1= (&!= "(%= #!%&='"=&%'=="'="=!&(!= '"= %!= '= )&= = "*!0= &= +'%= &(%= &= &'"%= &= '0= "1= != "%%= '"= !'!= != )!= )= "= ""= &(%1= '= &= ''%= '"= '= & 1= *<#%"#"%'"!= &= != &!&= '%"("('= '= )!!= %'%= '!= = ),= = '=="0=     != &= '= #%"= "= %&'= "%= '= &')= &,&' 1= *= &= %&#"!&= "%= '= '"& = #%"&&= "= ""0= "!&$(!',1= '=)%=&"='&=%&'=&='=&='= != '"%,= "= ""= '"& 0=

)%'!= '%"("('= '= !'= &= '= &'&'= *,= '"= #= "!= '= #"(!&0= != ,"(= ")%'1= '= ",= '!&= '= &= != = &''= "= != != &'"%&= )%,'!= ,"(= '= (&= '= &= *"%%= "('= ""= &(##,0= )!= '= %"#'= &= &='"=)=%" !='!= != "%'"!0=: "'!=&=*"%&= '!==#%&"!=*"=&=&=&'" 0= '=&"(==!"(="%='=&"!="= ='"=)==*='&='"=&'&,= &= (!%0= = = *&&= "%1= '= &"(=2= !<'%="%=&=""1= "!<'%="%=&=$(&1=!="!< '%= "%= &= %'0;<= % = /= !=  %= '&= %(= = ,"(= != ,"(%&= ")%'!= '&= ,%1= != '%,='"=)=!"= "%='!="!<'%= ""1= "!<'%= %= != "!<'%= $(= != ,"(%= &'" = '"= #= ,"(%= '"& = %" = != '""= &(&0     %"("('= '= "!'1= *= &,= )= != %,= %&'1= &#=(!=!='=!!%='=(&0= ('= *'= +',= &"(= *= = '!4 '= &= &'= '"= #= ""= !'= & #= ('= )%1= ")%!= = '= "%= %"(#&= "= ""2= %",%'&1= #%"'!1= !%&1= )' !&1= '= != *'%0= '!= "%= " #+= %",%'&= != %&= &"= #&= %&= !%,= &"*,= (%!= '= "!= "(%&= "= &'!0= '= &= &"= ""= '"= (#= ,"(%= %= !'= (%!= !1= &= '&= &= &'=&"*,0 ),= #%"&&1= &'<(%!!= ""&= ''= "!'!= %!= %",%'&= 6&(%= != *'= "(%7= != '',= ""= = &1= &('&1= ""'&= != &*'&= &"(==)"0= ('%'"!&'&= &"= %" != )"!= !<&= %!&= &(=&='1="=!="<&= %!&1= &= != %= = (%'= ''= &' ('&= &'%= *'%= "&&1= !='"=,%'"!0=


 

                             

  !8 & 8 &"%8 !8 !!8 %'"%8 "8 ,8 ,8 %"'&8 !8 &"(%&8 '18 !18 %08 % 8 (!8 !18 &8 !'8 '8 8 %'8 "8 #")%',8 "!8 & 8 '(18&%!8'8&8)"0 !8 &8 '&8 %!',8 '8 8 & !%8 8 '8 '8 +!8 "'18 18 "&8 ''08 8 )!'8 '8 5%&"!8 )"# !'8 8 !%618 *&8 "%!&8 ,8 8 %"(#8 !"*!8&8%!'8"8 & 0 8&8 (& 8*%8 "!8'8"*8 !" 8 %!%&8 *'8 !"8 &'&8 )8*'8%&'%('"!8!!&08 "%!8 '"8 18 58 &(!8 ''8 ")%!"%18 !8 (8 %&"18 &8 ")%8 .8 "!8 *"%'8 "8 % 8 #%"('&8!'%8 "&8''8,068 8 18 '%"%18 &8 "8 '8 !( %8 "8 %('(%8 #%"('&8 ''8 (& &8 "!'%('8'"8'8"!" ,0 !8 &"8 !8 (& &8 '"8 '8 '%8 &'!&8 !8 '%8 !&8 ,8 %!8 "!8 %('(%8 &8 8 !&8 '"8%'8#")%',08 8 (%8 ' 8 '"8 #,8 "*!8 '8 ' #''"!8"8'8 8%'8'&8 *18 "%!8 '"8 18 )8 ' 8 8 &8 #%&&"!8 "8 !8 ")8 &" 8 "&8"!&%8&8"08 5 (%8 ('"!18 &8 (',8 &8 '8 &18 )&8(&8'8*%"!8 #%&&"!8''8*8 %8!"'8&('8"%8&" 8"&8"%8*8%8 '""8 %8!8 '"8 "8 %'!8 "&08 !,8 %8 )!8 ""!8 "%8 '8 "##"%'(!',8 '"8 8 "('8 "8 '8 "(!'%,18 *!8 *8 )8 "!&8 "8 '%&8 "8 !8

"8 '8 #(%#"&&8 "8 '&8 & !%8 &8 '"8 (!%&'!8 ''8 *')%8 "!8 "&8 "%8 "!&8 )&8 "!8 '8 %'8 % (!%'"!08 '8 &8 *,8 *8 &"(8(!(')'08 "18 '8 (&8 *8 (#8 !8 '8'8(8,8'8"%!1688&0 !8 !8 !'%')8 "%( 18 '8 $(&'"!78 !78 !&*%8 &&&"!8 *&8 '8 #"!'8 "8 '8 )!'18 *'8 '8 (!8 %&!8 '"('7#%")"!8 #"&%&0 (8&(8"#""18!8 !"% '"!8 !"",8+#%'8!8&"88 %8 "8'8"%!&!8" Ä´818&%8 '8 & !%8 &8 ' ,8 !8 '8 Ä&#x203A;8"%'8 "8'8%"(#8'"8%'8 (& 8,"('8 %" 8'8*8"8&(Ä&#x203A;8%!08 8&8'8"!" 8 & ! !'8 ,8 &(&&)8 !&'%'"!&8 !8

%8 !'8 8 !8 "%8 '8 ,"('8 '"8 '!8 &&8 "8 &!8 *'8 "%8 "&18 ('8 (&8 '%8 !&8 '"8 !8 "%8 ' &)&08 5 (&'8 *8 "8 (!%,8 *!8 *8 )8 !&!&')18 &8&8 &&8 "8 %&8 *"8 "!4'8 '!8 ,"!8 ' &)&8 !8 '%8 !(%8 &28 !8

!"'8 &,8 *,8 %" 8 !8 '8 %',08 8 &"(8 8 ""8 "%8 #&8 "8 !8 !8%"*8%"#818&"8''8*8!8" 8 #",%&8"8"(%168"#""8&088

       !8 & 8 %18 8 (,!8 !18 &8 %8 '8 !$(',8 !8 '8 %!8 &"',18 8 &'('"!8 *%8 '8 %8 %8 ''!8 %%8 !8 '8 #""%8 ''!8#""%%0 8 8 &%8 '8 &'('"!8 &8 !"'8 '8*&8"8"8"%8&8%'(%&8('8 8 !7 8#%" 08 8 (,!8 !18 *"8 *&8 '8 (&'8 '(%%8 '8 8 #%7 !8 '(%8 "%!&8 ,8 &%(7 7 7 '8 "',8 "8 %18 18 '%7 &8 %!18 "&18 &18 5"%8 "(%8 &"',8 '"8 #%"%&&18 '8 *',8 &"(8&&'8%" 8!8&7!'%8 ,8 '!8 %8 "8 '%8 %!18 "(&&18 &(%',8 "!8 *8 '8 %!8"8'8#""%8%" 8'8&'%'&18 &!8*%&8"!8'8%"&8!8 !,8 "8' 8" &&048 #!8 "!8 '8 '"#18 5"*%&8

8 ''%8 " (!',168 '8 ,8 %&#'8 %18 *"8 &8 &"8 '8 8 8 "8 18 "! !8 '8 (&8 "8 "8 ,8 '8 #"'8 &&18 *%8 "&'8 "8 ' 8 (&8 '%8 #%)8 #"&'"!&8 '"8 &&8 *'8 "%8 ' &)&8 '8 '8 +#!&8 "8 '8 #"#(0 "%!8 '"8 18 5'8 !!%8 "8 !&&8 &8 '8 "%8 8 #"'!8 '"8 &#!8 / "!8'"8%!'88!"#,8!8

/"8 "!8 '"8 "%!&8 !8 "%!%,8 *!8% "!,8*8 "&'8"8'8 '-!&8%8!(&!8!8#!(%,26 8 (%8 '"&8 *"8 %8 &&8 ,8 "8 !!,8 '"8 &&&'8 %!'8 !!'8 &'(!'&8 !8 '8 &"',8 (&8 ('"!8 &8 '8 &'8 ,8 ''8!88)!8'"8!,808 8 %&#'8 &"%8 &"8 )&8 (& &8 '"8 "!&'%'8 ")18 '"%!8 !8 (')'8 '8 '8 "8 )!8 '8 8 ' &18 &#,8 (%!8 '8 !8&'!8#%"0
  !! % ,-+-

(#$E %E *E ""E (%()),)E ($E ""$E =>E $E $++E **:E E !D +!-+E !%"+:E )E D ,)E $#(E %,($%(:E *(E :E *%E -%(!E -*E *E $*%$"E(#$E%E*E&(D */:EE*%(E#:E$E%(D (E*%E(+"E$E)*($*$E *E&(*/E*%E,E,*%(/E$E *E %,#(E27:E3124E%,(D $%()&E"*%$E$E$#(9 "$E '+)*%$)E (%#E %+($")*)E $E $++E /)*(D /:E !%"+E )**E **E *E (+"$E %E *E %+(*E %E &D &"E ")*E %$/E $E -E *E +&*+($E *E +#$*E %E *E "%-(E %+(*E $+""/$E *EE%$,$*%$E-E &(%+EE*%(E#E $E%*(E##()E%E*E D *%$"E %(!$E %##ĴEE = >:E )E (E *E &(*/E (%#E$/E%(#E%E())9 AE())E$E*E&(*/:E-*E *)E +#$*E)E%,(E+)E E-""E)*""E*""E/%+E**E*ED ,)%$E$EE*%E#E$E*%E #/E+$()*$$E)EE#E (*%$9E #:E ,$E %(E $%-E )E $E *E +*$*E (#$9E E/%+E-*E*:E""E *E &(*/E )*(+*+(E )E $E )+&D &%(*E %E )E "()&9E %:E -$E )%#E #")%#E

&%&"E-$*E*%E%+(*E$E%*E E +#$*E$E*E"%-(E%+(*:E *E %+(*E %E&&"E )E +&D *+($E*<E**E#$)E*(E)E $%E#%(E())E$E*E&(*/E)E E)&!E-*E/%+E$%-9E%E*E +#$*E)E(%+*E*E(D ))E$EE*%E$E$9 A%:EE)E$%E%&*%$E*$E *%E-%(!E-*E#9EE$@*E %E$)*E*E&(*/:BEE$%*D 9

E E (#$E +&D (E*E$++E**EE

+:E +)*E $$%$*E#D 0+(!:E-%E,E*E)%$E **E)!E#E$EE E ##()E $E (*(D *E *E ""E ("(E #E /E *E %$($E %E ($E %"*"E (*)E = >E %(E *E *%$"E +"E %+$"E = >E *%E )$*%$E *E E

+E%(E)+E?#(())$@E +#$*9 A%+E !$%-E **E *E +D (/E )E ,(/E #&%(*$*E $E $/E %$)**+*%$"E #%(/:E )E *E)E*E%$"/E&"E$E%($(/E ($E )E %&:E E +D (/E)E+$"E*%E&(%**E$E%(D $(/E ($:E **E #$)E **E *(E .)*$E )E $%E ,"+9E

" !! #(#%*%$)E($EE*E *E %$E E %"E %##$:E $!$:E %)E E )E -%-)E $C%(E#"/E##D ()E %E *E )"$E &%"#$E **E "%)*E *(E ",)E -"E %$E +*/E (,E )%#E #%$)E (%#E*E&%"E+*%(*)E*%D -()E+)%$$E*(E%$/E $E&$)9 E -%-)E $C%(E #"/E ##()E%E*E)E$E *%)E -%E )+)*$E ,(%+)E ()E%E$ +()E-(E*E*E 0%$"E%##$E*%E(,E*E #%$/:E -E %(#)E &(*E %E *E-"(E&!E&(%#)E /E *E $)&*%(D$("E %E %":E %##E +D !(9 $E()E$+#($E31:E

   

%$$% #%#!&%%% ' $ !! # #$%#% %  #! #% #$ $$ &# !#%  % !$  %%#$%  #$"%#$# #''&&#& !$% ##$ $%&#&

$&($& #$%(%#

(# #$&# % !# !%% $! $&$#$% ) % % %$#$%#% $ & #(# %  % #$%### #! #% #$ $$ %#$#$% &)# $$%#% !%&(% %)$# %% !&% #(#"%%%('    

 

   %$$% #%#!&%%% ' $!! ##$%#% % #! #% #$ $$ &#!#% % !$ %%#$%  $"%#$# (& # $$#%#)

% & & #$&# % !# %%(# ! !(%$!!)$ $ ) % % %$#$%#% $ & #(#% %#$%### #! #% #$ $$ %#$#$% &)# $ $%#%!%&(% %)$# % % !&% 

$"+$E&%"#$E-%EE (*(E$E)%#E)*""E)(,$E $E %)E$E+$E)**)E%*E '+)E *%E *E *+$E %E 593E #""%$E%$E+)/9 $$E %,(E '+)E *%E *E $E():E )))*$*E $)&*%(D$("E %E %":E %$E :E ##$E):E)D "%)E **E *E -"(E &!D E -)E *%E $)+(E &(%&(E +&!&E %E *E "($E %E *E )"$E &%"#$E $E ")%E %%)*E &)/%"%/E %E *%)E -%E)+ěE(E$ +()9 )E #&))E **E *E @)E $**,E )E E )*&E $E *E (*E(*%$:E$E**E*E )E%$%$E*%E#&(%,E%$E*E -"(E&!9 A%(E $%-:E *(E -)E $%*$E "!E *)9E +*E -$E *E E#E%$E%(:EE$*D *E *)E %#&$)*%$E &"$9E

)E*):E*(E(E")%E%*(E &!):E $"+$E &()%$"E %$*%$)E (%#E %+()#*)E *%E "&E #")E %E )E &%"#$9E %/@)E &/#$*E )E $E %&$E %$E *%E $%+(E *#9E (E )E $E *(#$D %+)E #&(%,#$*E )E *E E$)+()E&/#$*E)E#E $)*$*"/E *%E &%"#$:E -%E )+)*$E$ +()9E ")%:E "%)*)E $E *(#)E %E &(%,)%$E %E (#%+(E ,D ")E $E +""*E &(%%E !*)E ,E$E#E,""E/E *E E %(E &%"#$E %$E &D *(%"9B %-)E %(E #"/E ##D ()E %E *E )"$E %Ĝ EE()E %*E 611:E 111:E -"E *%)E -%E )+)*$E$ +()E%*E*-$E 211:111E$E 311:1119

 

   

    

)&/E(%,(/9 %#E ,$%()E )%"E

$"E D)(*)E $E &$)9E ",)%$E (-)E (%#E ""E %,(E *E -%("E -(E %+*E $E %(:E %,D ($E *E "(*%$)9E (%+$E(*%(:E*E%,D ($#$*E E &")*(E &%)*()E%E $":E-*E +&"*$E )"%$)E $E '+%*)E(%#E*E%$9 A%+(E "E (#$)E %+(E $)&(*%$:BE (E %$E &%)*(9E (/E %!D %$:E48:E$%*E**E+$D (E *E %(#(E &(*E (#@)E )(*%$)*E "-):E )E -%+"$@*E ,E $E ""%-E *%E )*$E $E (%$*E%E*E%)&*"9 A$"/E %+(E #%*()E -(E ""%-E $*%E *)E (E +)E */E -(E *E #)E %E *E -*E &%&":BE )E %!%$:E &%$*$E %+*;E AE -/E -E",E$%-E)E+)E%E

9B

$-":E %(E D 0%):E $"@)E "-/(E $E "%)E ($:E )E E

-%+"EEA)&&%$*BE /E *E #"/E )&+*)E **E ,E (+&*E )$E E $*(E %)&*"E ")*E #%$*9E 0%):E-%E)E$E)+E /E*-%E%E*E)**)#$@)E +*()E %(E %$*(%"E %E )E #%$/:E ")%E )E E -%+"E E )#/E /E *(E#*(")#9E AEE$%*E.&*E$/E &(,"E %(E #)"E $E E !$%-E E -%+"E &&"E *%E *#E $%-E *%E %""%-E )E .#&":BE *E "-/(E -(%*E $E %+*E (@)E +)$))E/9E 0%)E)E $"EE *%"E #E **E -$E E :EE&"$$E*%EA"%%!E %(E *E $()*E E ($E $E ,$E $E %$E *:BE )E -""E )E (,"D "$E$E*EA%%E%#&D $/BE %E )E $*D&(*E %$*#&%(():E "*(E )+"+:E%,$E !:E"D (*E +*+"E $E ",(E #%9E 0%)E )*())E **E

$"E A%)E $%*E (E *9B

  

  

%$$% #%#!&%%% ' $ !! # #$%#% %  #! #% #$ $$ &# !#%  % !$  %%#$% 

%$$% #%#!&%%% ' $ !! # #$%#% %  #! #% #$ $$ &# !#%  % !$  %%#$% 

$"%#$#* * ) (& & ) (&

$) ) (& &$%&(& ) (&

% &(& ) (& #$&# % !#%( #  ) % % %$#$%#% $ & #(# %  % #$%### #! #% #$ $$ %#$#$% &)# $$%#% !%&(% %)$# %% !&% ##"$"(

$"%#$# $&$ % (&

#$)%&) $ (% " #(&

 ( & !) ##&&$&

  

   $"%#$#* #'#  # &% & $ $$& $

*%! & #$&# % $&!! #%% #!$$!#'&% %$ %) ) % % %$ #$%#% $ &  #(# %  % #$%### #! #% #$ $$  %#$ #$% &) # $$%#%!%&(% %)$ # %% !&% ##"$"(

#$&# % $!#$%$ ) % % %$#$%#% $ & #(# % % #$%### #! #% #$ $$ %#$#$% &)# $$%#% !%&(% %)$# %% !&% #%$)   %$ $ %  # % # !& %% % ' $ !! # #$%#% %  #! #% #$ $$ &#!#% % !$ %%#$%  $"%#$# !!$ $ '% %) !)

$&!'##$&) # $ )( $ 

 #&$$ # ) %&#%$ ##% #$&# % $%#%&%) #$ ) % % %$ #$%#% $ &  #(# %  % #$%### #! #% #$ $$  %#$ #$% &) # $ $%#% ! % & (% % )$ # %% !&% #&$$( (

##!  

    %$$% #%#!&%%% '$ !! # #$%#% %  #! #% #$ $$ &# !#%  % !$ %%#$%   $"%#$# #  # ## &$*(( #'#

## $% ($#%#) #)#$#%#)

 $ !# $%&$  ( $&! #'(( # #  # ) ) #$&# % !# %!# %%%%#$% #$ ) % % %$#$%#% $ & #(#% % #$%### #! #% #$ $$  %#$ #$% &) # $ $%#% ! % &(% %)$# %% !&% 

##"$"(

     %$$% #%#!&%%% ' $ !! # #$%#% %  #! #% #$ $$ &# !#%  % !$  %%#$%  $"%#$# # $&)#!#$% &$&# #$#%#) $ %'$ % !# %$! %# .$# ) % % %$#$%#% $ & #(# %  % #$%### #! #% #$ $$ %#$#$% &)# $$%#% !%&(% %)$# %% !&% #$%'+##!  

      %$$% #%#!&%%% ' $ !! # #$%#% %  #! #% #$ $$ &# !#%  % !$  %%#$%  $"%#$# & &$& &*% ( % $& )(& ) #$&# % !#%( #  ) % % %$#$%#% $ & #(# %  % #$%### #! #% #$ $$ %#$#$% &)# $$%#% !%&(% %)$# %% !&% ##''%%


 

   

 

 

 

    

    

&% !&(%$ %:;<0,.3>30A:</:1:/ %:70,/>307:=>>:3<4=> 9B :-50.>4:9 >: >34= <024=><,>4:9 =3:?7/ -0 1:<A,</0/ >: %30 #024=><,<090<,7 :<;:<,>0 11,4<= :884==4:9 %42<4= <0=.09>:112?B4<:9=4$><00>!,>4,8,-?5,A4>349 >3/,B=1<:8>30/,>0:1;?-74.,>4:9     

%34=4=>:491:<8>302090<,7;?-74.>3,>>30,-:@09,80/==:.4,>4:9 3,=,;;740/>::<;:<,>011,4<=:884==4:91:<<024=><,>4:9?9/0< !,<>DE:1>30:8;,940=,9/7740/,>>0<=.>::1  &&$'%&%$ !&&$ 3,4<8,9 *&(&!%# $0.<0>,<B 08-0<

#*&+   (& #* D

 & #*(& D &&& D +)  D ++ #  D % !&(% %:;<:>0.>>3049>0<0=>:1>304<808-0<= %:1:<8;7,>1:<8>3<:?23A34.3>0.394.,7,9/9,9.4,7,==4=>,9.0 .:?7/-0 2<,9>0/-B=:802090<:?=/:9:<= 9B:-50.>4:9>:>30<024=><,>4:9=3:?7/-01:<A,</0/>:>30:<;:<,>0 11,4<= :884==4:9 !7:> %42<4= <0=.09> ,4>,8, 4=><4.> -?5,A4>349 /,B=:1>34=;?-74.,>4:9 %103/.')' )!$%421-1645

  

     

%34= 4= >: 491:<8 >30 2090<,7 ;?-74. >3,> >30 ,-:@0 9,80/ ,= ,;;740/ 1:< <024=><,>4:9 >: :<;:<,>0 11,4<= :884==4:9 ?9/0< ;,<>:1>30:8;,940=,9/7740/,>>0<=.>::1 &&$'%&%$ 71<0/&.3099,&C:<8,!<0=4/09> 71<0/099410<0,?>B

/,2-,!,><4.6949020 10-?08060.3?6A?#0249,7/

349A?-,340/:C40,@:?<

%34=4=>:491:<8>302090<,7;?-74.>3,>>30,-:@09,80/7?-3,= ,;;740/>::<;:<,>011,4<=:884==4:91:<<024=><,>4:9?9/0< !,<>DE:1>30:8;,940=,9/7740/,>>0<=.>::1  &&$'%&%$ $ *&(&# (%#&(&(&

 $%* # ++ 

& &%& *##*# $&

!<0=4/09> '4.0!<0=4/09> $0.<0>,<B 08-0< D D

% !&(% %:;<:8:>07:@0;0,.0,9/;<:2<0==,8:92=>>30808-0<= 9B :-50.>4:9 >: >30 <024=><,>4:9 =3:?7/ -0 1:<A,</0/ >: >30 :<;:<,>0 11,4<= :884==4:9 !7:> %42<4= <0=.09> ,4>,8,4=><4.>-?5,A4>349 /,B=:1>34=;?-74.,>4:9 % $$')'$%421-1645

    %34= 4= >: 491:<8 >30 2090<,7 ;?-74. >3,> >30 ,-:@0 9,80/ ,==:.4,>4:93,=,;;740/>:>30:<;:<,>011,4<=:884==4:91:< #024=><,>4:9?9/0<;,<>FG:1>30:8;,940=,9/7740/,>>0<= .>::1 &&$'%&%$ %&$& #  * $#%#*

*&$ ( %* % $

 &(!&* % !&(% %:09.:?<,2009><0;<090?<=34; 9B :-50.>4:9 >: >34= <024=><,>4:9 =3:?7/ -0 1:<A,</0/ >: >30 #024=><,<090<,7:<;:<,>011,4<=:884==4:9;7:> %42<4= <0=.09>,4>,8,-?5,A4>349 /,B=:1>34=;?-74.,>4:9 % %$&$*

%34=4=>:491:<8>302090<,7;?-74.>3,>>30,-:@09,80/3,=,;;740/ >:>30.:<;:<,>0,11,4<=.:884==4:91:<<024=><,>4:9?9/0<;,<>F.G:1>30 .:8;,940=,9/,7740/8,>>0<=,.>9: 1 &&$'%&%$ !,=>:<460.3?6A?:>39407 ,7,.3B:1,3

:81:<>3,63,-?08<= =0.<0>,<B 3,<7=0,>>,3:2-:99,

0=>?==,8?07 !<:;30>0==8,<>3,,/,9909A,.3?6A? 2090<,7:@0<=00< <.3?-,;0>0<?803,94,.3?9, &% !&(%$ %:;<0,.3>302:=;07:1.3<4=> %:;<0,.32:/G=7:@0,9/>:;<:.7,4874-0<>B>:>30.,;>4@0= % '%# %'&  %$$"+)'%+! '   

    %$ $ %  # % # !& %% % ' $ !! # #$%#% %  #! #% #$ $$ &# !#%  % !$ %%#$%  &$'%&% #$* #$*# $%

 ( !!* % !&(% % !# !%%#$%( #( * % % %$ #$%#% $ &  #(# %  % #$%### #! #% #$ $$  %#$ #$% &* # $$%#%!%&(% %*$ # %% !&% % %$&$*

    %$$% #%#!&%%% ' $!! ##$%#% % #! #% #$ $$ &#!#% % !$ %%#$%  &$'%&% %&## # % !&( % $&!! #% %# $ %*

 ' !% 

&#

* % % %$ #$%#% $ &  #(#% %#$%### #! #% #$ $$ %#$#$% &* # $ $%#% ! %& (% % *$# %% !&% % %$&$*

   %34=4=>:491:<8>302090<,7;?-74.>3,>>30,-:@09,80/3,=,;;740/1:< <024=><,>4:9>:.:<;:<,>0,11,4<=.:884==4:9?9/0<;,<>.:1>30.:8;,940= ,9/,7740/8,>>0<=,.>9: 1 &$'%&% #&($ !#$$ &

!##$ & #*( &

##$ #* ! % !&(% !<:@4/4929,9.4,7,4/=1:<=.3::7100=:1-0=>=.409.0=>?/09>=49;<48,<B ,9/=0.:9/,<B=.3::7=;,<>4.?7,<7B49/4209>.347/<09,9/1:<.347/<09A4>3 =4.670.077,9084,30,7>3.:9/4>4:9=0>. 9B :-50.>4:9 >: >34= <024=><,>4:9 =3:?7/ -0 1:<A,</0/ >: >30 <024=><,< 2090<,7 :<;:<,>0 ,11,4<= .:884==4:9 %42<4= .<0=.09> :11 2?B4 <:9=4=><00>!,>4,8,-?5,A4>349 >3/,B=1<:8>30/,>0:1 ;?-74.,>4:9 % $$!! )  

     %$ $ %  # % # !& %% % ' $ !! # #$%#% %  #! #% #$ $$ &# !#%  % !$ %%#$%  &$'%&% ! $%#% # (&$$ !#$% #'#$'% #&$$ '!#$%

!$% ##&(&#%$#%#* #($% ## % !&(% % !# % $! &# # $&$ #$% '#%( # * % % %$ #$%#% $ &  #(# %  % #$%### #! #% #$ $$  %#$ #$% &* # $$%#%!%&(% %*$ # %% !&% % $$$*!!%!&!$

     %34= 4= >: 491:<8 >30 2090<,7 ;?-74. >3,> >30 ,-:@0 9,80/ <2,94C,>4:9 3,= ,;;740/ >: :<;:<,>011,4<= :884==4:9 1:< <024=><,>4:9?9/0<!,<>DE:1>30:8;,940=,9/7740/,>>0<= .>::1  &&$'%&%$ &&*+&* 3,4<8,9 $$ #%$$#( $0.<0>,<B  %<0,=?<0<

 % !&(% <0,>492,A,<090==:1>3048;:<>,9.0:1;7,B1:<1,84740=,9/ .:88?94>40= ,8;,429492 >: 49?09.0 /0.4=4:9 8,6492 ,> ,77 70@07= :1 2:@0<9809>,9/ ,.<:==>30;?-74.,9/;<4@,>0=0.>:<= 9B :-50.>4:9 >: >30 <024=><,>4:9 =3:?7/ -0 1:<A,</0/ >: >30 :<;:<,>0 11,4<= :884==4:9 !7:> %42<4= <0=.09> ,4>,8,4=><4.>-?5,A4>349 /,B=:1>34=;?-74.,>4:9 % $$(% %421-1645

    %34=4=>:9:>41B>302090<,7;?-74.>3,>>30,-:@09,80/:?9/,>4:9 3,=,;;740/>:>30.:<;:<,>0,11,4<=:884==4:9-?5,1:<4>= .3,920:14>=><?=>00=,9/,809/809>:1.:9=>4>?>4:9?9/0<;,<>FG :1>30.:8;,940=,7740/8,>>0<=,.>:1 !&$'%&%% '$## #% #' ! #%

!# !%$$ ## #% )&$'%&% $$%# $%! !$ !&$'%&% :77:A492>30<024=><,>4:9:1:90><?=>00  &!! %&&'&! 0A.7,?=0>09-0,//0/>:<>4.70 48=,9/:-50.>4@0=>: <0,/>3?= %:.,<01:<:<;3,9=,9/A4/:A=49>30=:.40>B % 7,30%$$ %$&$*    %$ $ %  # % # !& %% % ' $ !! # #$%#% %  #! #% #$ $$ &# !#%  % !$ %%#$%  &$'%&% $& $&*#

&#&& #& &#&& #&

$" % !&(% % !# %&$%#*#$$ #$ * % % %$ #$%#% $ &  #(# %  % #$%### #! #% #$ $$  %#$ #$% &* # $$%#%!%&(% %*$ # %% !&% % &!')!  

    %$$% #%#!&%%% ' $!! ##$%#% % #! #% #$ $$ &#!#% % !$ %%#$%  &$'%&% $ #$! $%#'&$#* & % !&(% % !#% $! * % % %$#$%#% $ & #(#% %#$%### #! #% #$ $$ %#$#$% &* # $$%#%!%&(% %*$ # %% !&% % $$$*'! 

     

      

%34=4=>:491:<8>302090<,7;?-74.>3,>>30,-:@09,80/3,=,;;740/1:< <024=><,>4:9>:.:<;:<,>0,11,4<=.:884==4:9?9/0<;,<>.:1>30.:8;,940= ,9/,7740/8,>>0<=,.>9: 1 %#&$%$ #+& % *

##$%# +%&& ( $&

# $ &(& % !&(% %:;<:>0.>>3049>0<0=>:1>30<0=4/09>= %:;<:8:>0?94>B,9/?9/0<=>,9/492,8:92808-0<=

%:1:=>0<=0.?<4>B,9//0@07:;809>49>3090423-:<3::/ %:,/@,9.0,9/=><092>30909@4<:9809>,7.:9=.4:?=90==

%$$% #%#!&%%% ' $!! ##$%#% % #! #% #$ $$ &#!#% % !$ %%#$% 

9B :-50.>4:9 >: >34= <024=><,>4:9 =3:?7/ -0 1:<A,</0/ >: >30 <024=><,< 2090<,7 :<;:<,>0 ,11,4<= .:884==4:9 >42<4= .<0=.09> :11 2?B4 <:9=4=><00>!,>4,8,-?5,A4>349 >3/,B=1<:8>30/,>0:1 ;?-74.,>4:9 % $ %&! 

%#&$%$ #* * # &($ %%( 

$$(& ( & #* $ %'$ % !#%( #  9B :-50.>4:9 >: >34= <024=><,>4:9 =3:?7/ -0 1:<A,</0/ >: >30 <024=><,<2090<,7 :<;:<,>0 ,11,4<= .:884==4:9 %42<4= .<0=.09>:112?B4<:9=4=><00>!,>4,8,-?5,A4>349 >3/,B=1<:8>30/,>0:1;?-74.,>4:9 % %$&$*
  

  

#*,-4#3..*04/3,2,+1*2 

    

$!< &(; &%<"!<&<<""$< "< &< ; $!< &"< *; !< 8 9< +%&$+< !< '%< %< &< ! $< !; &"$< $"%%< &< /47,,,< $6 #<+7< &< < $< !*< ##$; &< +< ,651< #$< !&< &"< "%<&</47//0610<#"!&%7< $< &!< &< !$%< "<,6.0<#$<!&<$"$< &<#$("'%<+<&"<"%< &</375316/0<#"!&%6 < $&< #&%; &"!< $)< +< --0< ; "!< &"< "%< &< -.6-0,< &$"!7< $< &!< &< !$%< "< .4< "!< #( 

$"$< "!< !%; +< &"< "%< &< -.6,.2< &$"!6< %< $(< &%< %&< #"!&< !< &< %&< &)!&+;%*< %%%"!%< )< $"'&< &%< +$; &";&< $&'$!< &"< /261.< #$!&6 '$&$< !+%%< "< &< &$!< %&&%&%< $<&; <&&<("' <"<%$%< &$< "$< &< +< $"%< +<.0<#$!&<%<<&"&<"< .1/61,< "!<%$%<(; '<&< /6,1<"!<)$< *!<!<17124<%< !< "!&$%&< &"< .,064- ; "!< %$%< )"$&< .622< "!< $"$< !< &< #$("'%<&$!%&"!%6 !)7< ; 7<

;""< !< ;/,< )$<&< "%&<#&$"!%< %&"%<%<$<&<+<&<

< %&"$< !%6< < <!<%<!*<<&< %&"$<!%<)&<.6,4< #$<!&<&"<"%<&<-5,6..< #"!&%7< "")< +< &<

!!"

"!%' $< ""%< !*< )&<-64,<#$<!&<&"<"%< &<-7,5362,<#"!&%6 < </,;<!*<$"%< +<-6,3<#$<!&<&"<"%<&< -74-06,4<#"!&%7<)<&<

"&'%< % < !*<8

9< ##$&< +< ,651< #$< !&< &"< "%< &< .72056-5< #"!&%6<%"7<&<!!< !*< !< &< !'%&$+< ""%<!*<!<,641< #$<!&<!<,6,/<#$<!&< &"< "%< &< 0.162-< #"!&%< !< .7.256.5< #"!&%< $; %#&(+6 !!< $(%< %; &"$< ""%&< +< !< "$< &< %$%< "< < "!%< !< %%< !< $%#&(+6< < %&"$< "'!&< "$< 22< #$!&<"<&<!&$< $; &< &'$!"($< )&< -23651< "!< %$%< ('< &<

-613< "!< *!<< !<.7344<%6< &< &< "%< "< &$!%; &"!%7< /4< " #!%<

 $< #$< !$%< !< ..< )$< $"$< "!<&<"%$%<&<)< 12< %&"%< $ !< '!; !6< < < < < &< !$%:<&<)&< .6,5< "$< &!< #$< !&< &"< "%< &< ..655< #$< %$7< "; ")< +< "$&< < < )&<.602<"$<&!<#$<!&< &"< "%< &< .36,2< #$< %$6 < '%%"!%< < #; #$&< +< 06,-< "$< 5651< #$< !&< &"< "%< &< #  !( "# "# 

  

 !)  #  %$ #  #"#

 

 

 !( ( !"  $#%" $ #'( ! "$!$

006/,< #$< %$7< )< <<;'#<+</-< ""< "$< 5643< #$< !&< &"< "%<&< /601<#$<%$6 < < < %(!< ""< "$< 5642< #$< !&< &"< "%< &< 34< ""< #$< %$6 !< &< "&$< !7< +< $%%< < < &< #$< "%$%:< &< )&< .,< ""< "$< &!< #$< !&<&"<"%<&< -64,<#$< %$7< )< $ ; "<<%<.,<""<"$< 5622< #$< !&< &"< "%< &< !!"

   

  

  

!!"  

 

  

  

-643<#$<%$6 "!&!!&< !%'$!< < %'Ä&#x203A;<$< -.< ""< "$< 56/4< #$< !&< &"< "%< &<

-6-2< #$< %$7< )< " %< +Ä´<< < ; !<+<&!<""<"$<56.2< #$< !&< &"< "%< &< 54< ""<#$<%$6 "$&!<!&%<<"%&< 1,< ""< "$< 36.1< #$< !&< &"< "%< &< 260,< #$< %$6< < &"&< "< .0/64< "!< %$%< ('< &<

/6,1!< )$< &$< !< 17114<%6<

 #!"

 

  

 

   

 

  

    

 #!"

 

   

     

  

  

     '

 #!"!"

$"#

& %

&%  

"

 

!

   

% 

 

  

  

  

  

"

 

 

 

  

 

 

#!

 

  

 

 #  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 #

 

 

 

 

 

  

  

!

 

 

 

  

 

"%

  

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

  

   

! "  

 

 !  

 

 

 !  

 

"!# 

  

" !%   

  

"!$

  

  

 

 

 

 

   

   

"

 

 

 

   

 "

 

 

 

      

%

 

  

!

 

  

 

 

!

 

 

 

  

#  

   

 

 

    

  

 

!%

  

   

 

" 

  

 

 

 

   

!

 

 

 

  

 

$ ! 

 

   

 

 

  

 

"!%

 

 

 

 

 

   


  

  

   "

 

 

 

  

  

 

 

  

   &"

 

 

 

  

 

 

! 

 

!$

 

 

 

 

 

 

 

$  

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

  

!

 

 

 

  

 

 $

 

$"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

# !

 

 

 

 

 

 

 

  

  

"

&

 

 

   

   

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

   

   

 

 

 

 

!  

    

   

  

 

 !

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

  

"  

 

!

 

 

 

  

! 

 

 

 !! 

 

 

 

 

 

   !

  

  

 

' 

  

 !% 

&% 

 

 

 

  

 

! 

 

 

  

 

  

&

 

 

 

  

 

& !#

 

 

 

  

!

 

 

 

 

 

! 

 

 

 

 

!!! $& !!

 

 

 

 

 

!" !! 

 

  

 

! "

 

 

 

  

  

" 

  

"

 

 

 

 

  

" 

 

 

"    

  

"!"#

  

  

 

"#!

 

 

 

  

 

"!&

 

 

 

   

 

"# "

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 "!

  

  

 

#!

   

  

  

$ 

  

$  

  

$  

 

'!

 

   

 

 

 


    

      *%'E !(E E $;E )%#E (E (E !'E (E $$'(E $%#E $'E #,E %!.'(;E (.#E +'.E '#E %!.'E (E #E $%%$')*#).E )$E E #E )E #)$#!E )": $*E )E E $((E ,(E #$)E (%EE $#E ,$E #E ,$E 'E ! !.E )$E '+E E !!D*%E '$"E "E #-);E E(E))E!!E)E%!.'(E,$E+E #$)E#E#+)E#E)E*''#)E(&*E ()!!E+E#E$%%$')*#).E)$EE%')E$E )E)"E#E#'()EE*)*';E%'$+E ).E %E)'E$'": !'.E (E(E(#E(E(%'#E ,E (E #)E )$E ĴE'E )E !$)E $E )E #)$#!E )";E +#E #+)E )E ! (E $E ##E ($$'E $'E )E **()E 14E #E #E '#!.E )'E )E *((#D(E ()' 'E E #E(#*E$'E$+'E),$E.'(: )E)E!)()E!')$#E.E (;E "#.E !+E "%!E $%%$')*#).E (E(%'#E*%E$'E)E! (E$E(/E ",#;E"E ')#(;E.E ,$E#E(+'!E$)'(E)$E,'E)E '#E#E,)E'(.E#:E    '(#)E $E )E ,$'!E $$)!!E $+'##E $.;E E $(%E!ĴE'E (E $#E "!!$#(E $E ,!!E ,('(E '$((E )E ,$'!E)$E,(E$'"'E$*)E 'E '(#)E !($#E

#!E E %%.E 85)E ').: !ĴE';E ,$E ('E

#E(E#EB#(%')$#!E -"%!CE ,(E !($E *!!E $E %'((E )$E )E '$"E E)'E ,$E (E (#E #E *#'E #)#(+E 'E $,#E )$E (E !#E !)E $#)$#(:E !ĴE'A(E').E"((E

%*!(E $#E EA(E $Ĝ EE!E ,()E,(E("%!.E*<E B )A(E!')E*"#).=C E ,'$)<E BE ,$*!E ! E )$E $#E )E $'*(E $E +$(E '$*#E )E ,$'!E ,(#E .$*E!!E)E()E$#E.$*'E85)E ').:E B$.E ,E '""'E .$*'E $*'$*(E E)E #()E $%%'(($#E #E )E #(%')$#!E -"%!E .$*E ()E )$E $)'(E ,$E 'E ĴE!#E #*():E #E #E )E $$)!!E ,$'!;E ,E $+E !!E '""'E .$*'E "%$##E $E )E 2010E E $'!E *%E $*)E ';E )'#($'"#E )E

#)$E E )'*E !')$#E $E *"#).: B .E )(E "((E )'#(")E )$E .$*E !!E )E #'.;E ()'#)E #E $$,!!E $E )E $$)!!E $""*#).E(E.$*E$#)#*E .$*'E'$+'.E'$"E!!#((:C

#!E (E *''#)!.E #E)')E#E$(%)!E$'E E '*''#E !*#E #)$#;E #E!ĴE'A(E!ĴE'E$#!*(E ,)E )E (#)"#)(<E B# #E $E .$*E #E )# #E.$*E$'E!!E))E.$*E +E$#E$'E*"#).:C )E ,!!E E '!!E ))E

#!E %!.E E .E '$!E #E (#E (E $*#)'.E $()E

)EE'()EE$'!E*%E$#E )E'#E$#)##):

)'"#E )$E #%E #E )E *E #.E )E ))E ,!!E 'E )E "E $E )E 'E *E )$E )E "*;E )E 'E )$#!E *E> ?E (E $''E ))E )E !()E),$E")(E$E)E *''#)E (($#E ,!!E E %!.E ("*!)#$*(!.E '$((E)E$*#)'.:E '"#E $E )E *E $';E E E " E #.";E ,$E (!$(E )(E .()'.E #E *;E -%!#E ))E )E ($#E ,(E )$E +$E )E !!)$#(E $E ")DE-#: $'#E )$E ";E )E##E$E")D E-#E,!!EE*'EE )E")(E'E%!.E )E)E("E)"E'$((E )E #)$#;E %$#)#E $*)E ))E )"(E )E (%')E)$E,#E)D!!D $()E)$,'(E)E#E$E )E(($#: E E $((E !($E (!$(E))E(E$'E (E E )$E " E %*!E )E #"(E $E ")E$Ĝ EE!(E$'EE $E )E '"##E ),$E ")(E )'E .(E )$E )E)"E)$E#(*'E)'E 'E #$E #)$#(E )$E E 'E#E'E$Ĝ EE)#E )EěE'#)E#)'(: BE 'E ,'E ))E )$,'(E )E #E $E +'.E (($#E ($"E

!*(E ,!!E )'E E E)#E )$E #E %'$"$)$#E $'E +$E '!)$#:E (E ()*)$#E (E !,.(E ')E E ())E $E (%')$#E !#E )$E ($"E )(E #"!E )$E )E $$E $E )E ";E #E,E+EE )$E%!.EE$E)E),$E '"##E ")(E $#E )E("E.E'$((E)E $*#)'.C;EE(: #.";E ,$E (E !($E #E -*)+E $'E ""'E$E)E 'E $$)!!E ')$#E > ?E %'$"(E ))E )E *E,!!E#E$#E E $$E #$);E #E ))E)E E(E$#E +'.)#E %$((!E )$E +E E '!E !*E ))E,!!EE)E%'E$E +'.E '#:

  

#$E ))E (E !'E )(E % ' % '  # ( (E )$E $E ,!!E )E )E #)$#!E ,)!)#E"%$#(%E !!E )$E E $ěEE *!.E 28E #E .$;E ,E$"E)): ))E %$')(E $""(($#';E'$:E"'*E '$* E (E .()'.E ))E )E ())E (E #$)E *()E $#E )$E.$E)$E%')%)E*)E)$E ,#E"!(: $'#E )$E ";E )E )')E $E )E ())E (E )$E "%'$+E $#E 'E %'$'"#E )E !()E .'A(E $E 2012E )$#!E %$')(E ()+!E ,'E )E ))E ,$#E),$E'$#/E"!(: BE'E$#E)$E.$E#E ,E 'E $#E )$E $E ,!!E #E )E #)$#!E "%$#(%:E E ')$'E $E %$')(E (E ((*'E ))E $*'E !)'(E 'E '.E #E ,E $%E )$E ,#E "$'E "!(E #E "%'$+E $#E$*'E $E2012E($,#;CE

'$* E(: E $""(($#'E (E )E ())E (E #$)E $#!.E %.#E ĴE#)$#E )$E $$)!!;E *)E (*%%$')#E )E '$,)E #E +!$%"#)E$E$)'E(%$')(: B$'E *(E 'E #E #$;E )A(E #$)E*()E$$)!!E))E,E%.E ĴE#)$#:E E #$*'E $)'E (%$')(E #E ,E ,!!E +E$*'E)!)(E)E#E (*%%$')E )$E $E ,!!E #E #)$#!E #E #)'#)$#!E $"%))$#(:C E #)$#!E ,)!)#E "%$#(%E(E!!E)$E'*#E '$"E *!.E 28E )$E**()E 3E #E .$E,)E!!E)E36E())(E$E )E')$#E%')%)#: E 'E )!)#E ')$#E > ?E (.(E !!E ''#"#)(E +E #E $#!*E $'E E )E 'E "%$#(%E ,E (E )E E'()E %'$'""E $#E )E !#'E $E )E #,E ,)!)#E $'E #**')E ),$E "$#)(E $:

   E )'$*!(E $E *%'E !(E "E!';E $(E $';E ".E #$)E +E #E )E !E )(;E (E )E %#(E !*E (E'E!$$ #E)$E(#D*%E '#"#;E 'E 'E (E )'E "#E #)'!E "E!':E E +!!E (E +E #)EE )E E "E!'E 'E 'E (E )E "#E ).E ,#)E #E #)'!E "E!E $'E )E $')$"#E"%#: $'#E )$E '%$')(;E )(E ')$'E $E $$)!!E !E )$(E (E #$))#E ,)E )E 27D.'D$!;E ,$(E $#)')E ,)E )E '#E $*)E)E '*#(E $*)E #E

*#E2014: !E (E !+E )$E E '.E)$E$ěE'E92:5"E$'E)E +'()!E ';E ,$E #E !($E $%')E (E E #)'!E #'E #E (E #E !# E)$E+!!;E$*!$*(;E )!)$E ';E !#E #E !E #E '#)E , (: $'E ,(E #E $#()#)E $#E)E,)E)(E#(E!()E (($#;E %'$"%)#E '%$')(E ))EE".EE$#E(E,.E $*)E$E)E!*:E E ,(E !($E (#!E $*)E $'E ')("E .E "#'E %E !E)'EE!$((;E,)E )E $E *(#E $'E $E! E$E*#'()##E$E ))(:


    

   

 

H)* %+<H $ H $&H *H ''#,H +H ěH&)+*H &H +H )* %+ #H *"H &)H &)H + )H . *&$H %H , # %H H HĴH %H *)+) +H &)H +H ) H &&+##H )+ &%<H . H H * H . ##H &%+) ,+H +&H +H -#&'$%+H &H &&+##H %H+H&,%+)0; '" %H ,) %H +H -%+<H $&<H .&H )')*%+H )* %+H &#,"H #H

&%+%<H /')**H )+H !&0H +H +H &$'#+ &%H &H +H , # %H. H *H#&+H +H+H'"HH&H+H,!H + &%#H*+ ,$; EH )H ''0H +&H +H + *H , # %H +&H +H #&)0H &H &H %H +H -#&'$%+H &H &&+##H %H &,)H )H &,%+)0;H &&+##H *H %H H ,% 0 %H +&)H

%H + *H &,%+)0H %H H *H*+H$&%*+H0&,H ,*+ %HC 0H 0DH"&<H ,%H $ <H &%H *%,H %H *&H $%0H &&+##H )&*H .&H -H&$H+&H)H+ *H &* &%; E D$H %H -)0H ''0H +&H ')*%+H + *H HH+&H0&,H%H&'H ++H 0&,H .&,#H ,*H +H !, &,*#0<FH * H $&; H ) H &&+##H )+ &%H ?@H %&.H *H &$H &H + )H &.%H 79H 0)*H +)H +H .*H &,%H *H +H ) H &&+##H **& + &%H ?@;H H )+ &%D*H &Ĝ HHH .*H +H H + $H #&+H %H ) D*H &)$)H ' +#<H &*<H ') *#0H +H ,%#%H ) -H %H ,),#)H &)H +H .*H $&-H +&H ,!H+H+H+,)%H&H+ *H ##%% ,$; H %.H HH . H *H %$H +)H ) D*H H)*+H + &%*H   !  

 

  !  " "

,'G. %% %H &&+##H **& + &%H )$%<H ,%0H %")&<H *H H 38G)&&$H # +0H *H .##H *H H '%+&,*H ++H . ##H *)-H*H+H&Ĝ HHH&H+H H)* %+;

 % +) *H +H +H &* &%H .)H &)$)H <H #! H % H

,#,<H &)$)H )+&)H %)#H + &%#H '&)+*H &$$ ** &%<H <H );H +) "H "! <H &,*H

&$$ ĴHH &%H '&)+*H )$%<H&%H&)0H # H 0<H )* %+ #H *"H &)H ?@H $$)*H %H $%0H &+)H&&+##H%H*'&)+*H % +) *;

     H # *+H &H ' # 0 ) *H %- +H &)H +H ,')H  # * DH ) %#0H $+H %*+H +H %H %H &H &,+H ) H *H &#"')H %%+H %0$D*H %$H &%*' ,&,*#0H$ ** %<H +&,H #)*H )&$H +H%+ &%#H$'H-H )-#H ++H +H .*H #.0*H %H+H&Ĝ HH%; -#+ &%*H)&$H+H %+ &%#H +$H $'H *&.H ++H %0$H .*H *(,)#0H #$H &)H +H 3G2H #&**H +&H

),,0H +H +H H &%)+ &%*H ,'H . H &%$%H +H #*H +&H H H)*+H )&,%H &,*+); %H &H +H '#0)*H +&#H &#>H E +H .*H +)) #H +H .0H .H &%H ++H *&%H &#H %*+H ),,0H %H +H +$H #$H %0$H&)H%&+H& %H %&,H +&H *-H ++H A &BH&)#%D*H*&+;F &%H & H ,*+ %H ! H .*H #$&*+H )+H %H &)H +H #*+H )&,'H $+H %*+H ' %H . H +H#*H#&*+H4G1<H-%H

+&,H +H *&)H # %H .&,#H-H%H$&)H $'+ H ,+H&)H *&$H &&H*-*H0H+H ##H &#"'); +H *H **,$H ++H +H #*DH & %H ).H )H &' %H +H )&'H. ##H+H%0$H "H &%H *H +&*H %H +##H +H &#"')*H )+H %H++H+0H%H #*&H ##%H &)H +H +&'H&#"')D*H'#; %0$H *H %H ) D*H %,$)H &%H & H %H &#H * %H +H3113H&)#H,'H %H

'%H%H&,+H &);

% *+)H &H '&)+*H %H )$%H &H + &%#H '&)+*H &$$ ** &%H ?@<H &#! H ,## H *H #)H ++H &%#0H *'&)+*H . +H '&+%+ #*H +&H . %H $#*H &)H +H %+ &%H +H %/+H 0)H &$$&%.#+H $*H %H #*&.H. ##HH*,''&)+H 0H+H&$$ ** &%;H ##$H H ,## H $H + *H #)+ &%H 0*+)0H %H ,!H +H H $+ %H . +H + &%#H '&)+*H)+ &%*H+&.)*H 3125H &$$&%.#+H $*H%H&,+H#0$' H $*H; H )* %+*H &H +H *'&)+*H )+ &%*H ++H .)H ')*%+H +H +H $+ %H .)=H &/ %<H ')G+#+ *<H ')G +#H +%% *<H ')G# + %<H +#H +%% *<H +#+ *<H . +# + %<H .)*+# %<H &&+##<H +".&%&H %H *&&+ %; &) %H +&H +H % *+)=H E *H $+ %H *H ,% (,H %H +H *%*H ++H + *H *H +H H)*+H + $H H $+ %H &H +H + &%#H '&)+*H &$$ ** &%H . +H +H *'&)+*H )+ &%*H ++H )H ')') %H &)H +H &$$&%.#+H $*H .&,#H+"H'#; HEH)*&%H.0H.H)H - %H + *H $+ %H # "H .+H+H )+&)H%)#<H &%&,)#H %H ##0H)# )H*++H *H +&H%*,)H++H.H*+)+H&,)H ')')+ &%*H )#0;H H H H -H#*&H)*&#-H+ *H+ $H )&,%H++H +H *H%&+H& %H +&HH%&+)H!$&);HH )H & %H +&H %*,)H ++H -)0H* %#H*'&)+H++H&*H +&H+H3125H&$$&%.#+H $*H *H H -)0H &&H %H &H . %% %H $#*H &)H ) ; E+H *H .0H .H -H -%H -)0H )+ &%H &,%H &)H +H 3125H &$$&%.#+H $*H +H &''&)+,% +0H +&0H +&H %H .+-)H '#%*H +0H -<FH +H % *+)H *++; H )#H &,+H ) D*H $#H ,#H +H +H #*+H &$$&%.#+H $*H %H .H # <H % H *H &%+ %H %H+H)'&)+*H&H +H)* %+H&H+H ) H #0$' H&$$ ĴHH. H %#,HH+&+#H46H$#*;

    G  H & - )  $ H H'&&)H*+)+H +&H +"H +H ) H %+ &%#H ) "+H * H ) +H +&H +H . )H %H + )H ) %#0H #*H +H %+&%; H&,%+0H* H.)H *+),# %H +H 25G5H ,+H )## H +&H '&*+H 294H %H +%H H +H - * +&)*H &%H +H)&'*H+H26:G9H&)H

,%)&"%H % %+G. "+H *+%H &H 37H *.H +$H &$;  )  & ) * ) H *+),#H %*+H +H &*+ #H 'H &H H "&#H %H +H )#0H *+*H . +H +H 0&,%H *+G&.#)H ) '' %H &,+H +H +&'H &))H . +H +H #'H &H *&$H H%H + %;

"H #H $ *G+ $H H ',##>H # H )&**H .*H

) ## %+#0H *%ĝ HHH +H *(,)G#H . #H &*H $)0H%H) *H&.##H ')+H +&H H)*+G*# 'H +*H )&$H *,** -H ##*; )H 0#&)H ?31@H %H )H +&%<H .&*H59H %#,H+)H H * /*<H %H +H )&-)0H . #H *" '')H %H+ %*H&%+ %,H *H /##%+H &)$H . +H *&$H H,%+H *&+*H %H *H 56;

 ) H %H .##H %H '')H +&H H ), * %H +&H - +&)0H .%H+0H)H249G 4H . +H ,%H #0 %"H ?67@H# %H+H.0; ,+H $ H #%)H ?4G55@H%H+ %*H?4G 31@H %,H H &##'*H &)H H *+%H +.%H . "+G"')H "0H )$H?48H%&+H&,+@H%H "&#H ?24%&@H , H ) H+&H- +&)0;H


    

 

  

   *J +J .&)#J $)"J 0*+)0JA38J ,#0J4235BJ+J 96+J )+0J &J ) D*J )+*+J #%;J #*&%J &# ##J %#;J.&J *J *+ ##J')0),##0J),')+ %J %JJ&,+J ) %J&*' +#;J +J *J,*' &,*J+&J*+JJ #&&"J+J+J+J&J+J#"J$%:J ) ;J . J *J +J #)*+J #"J %+ &%;J %J '')&') +#0J *)-J *J J )&$+)J &)J $*,) %J +J #"J '*0&#&0:J+J *J.)&%J. +J,*J#"J '&'#?J0J)J.JJ'&'#J*&J#**J %J *&J ,)*?J 0J &J .J " ##J &%J %&+)J +J .0J $J $%J *#,+)J *&)*J &J %%&%+J *&&#J #)%J %J &?J 0J &J &,)J #+J #)%J %J ,#+J & *J J+J &%J %&+)J *J %J . +%**J %J+J*&.J&J*$J %J -)*J ++? %J *JE.)%**F;J&%J :J J')&- *J ,*J J &&J &)J +&,+J %J J *&)+J '&$;J .) ĴJ%J %J ' +#J #ĴJ)*;J ++J *J #))J +%J +*J* 1:JJ'&$;J. J %&)$J +J+ +#J&J+ *J' ;J *<J J J  GJ J  J GJ  J J  GJ  J J GJ J : J E&#&,)FJ '&'#J &J +J % +J ++*J%J##J'&'#J&J&%* %J+ %"J #"J%&.J%J)J!,*+ J#0J%)J0J +J (, ĴJ#J %J *)J &J &)J $$)$%;J .&J $,))J +J 37H 0)J &#J #"J &0;J )0-&%J )+ %;J %J ),)0J 4234:J J ##H +J !,)0J +&,+J. +J%J0J+J-) +;J +J.*J &"0J ++J +J ,%)$J #"J &0J .*J *&+J:J &.-);J. #J+J#"J&$$,% +0J *J # %J. +J+J!,$%+J+)&,J*+)+J ')&+*+*J ++J #*&J )*,#+J %J $&)J #"*J %J! #;J+J* +,+ &%J %J ) J%J #*.)J %J) J *J ## %:J#"*J)J " ## %J#"*J&)J%&J)*&%=J+J- + $*J &J &'')** &%J "'J ,'' %J +J %+J 0J &'')** %J&%J%&+): )J *J%J+&J+ %"J%J+J+ $J *J %&.:JJ)J%&+J ěJ)%+J)&$J+J.0J +J ')+ J &,+J ) %J )* %+;J :J:J&+;J*) J,*:J&,J J$J )&**J +J *'J &);J .%J *+&)J +,J &#&J $%+ &%J %J /+)+J &J +J .%J J $J +&J # -)J *J .##H ) -J %+)%+ &%#J +,%+*DJ 0J #+,)J +J +J % -)* +0J &J #&) %J #*+J $&%+;J J ')&$ *J $0*#J J .&,#J J*J

&,+J.+J J##J+JE&+D*J&$FJ%J *)J +J')'*J&,)J#)*J$0J+ %": %J +J *';J . J .*J ')*%+J +&J *J %+;J %J ',# *J 0J +J E,%0J $*FJ &J &,+J ) J &%J ,,*+J 38;J 3986;J &+J #*+J ,*J ')+#0J +,*< EJ +J ++J #"*J #&&"J # "J ,$%J %*J%J+J# "J,$%J %*J&J%&+J %**) #0J $"J +$J *%* #J ,$%J %*:J &*J )J %&+J '&),' %*J %J # 1)*J )J %&+J )&& #*J * $'#0J ,*J+0J#&&"J# ":J J&J.%+J,*J +&JJ(,#J+&J+J#"*;JJ.&,#J-J )+J ,*J ##J &J J ,% &)$J &#&,)J %J %+##+:J ,+J J )+J ,*J ěJ)%+#0<J +*;J #"*;J ##&.;J ,#)*J %J +J ,#> E&J )&+)*J %J *+)*;J #+J ,*J !& %J %*J +&+)J +&J J+J %*+J + *J #"J - #:J J ''#J +&J ##J ) "%)*J +&J&$J&,+J. +J%0J)+ -J$%*J&J J+ %J + *J .):J ,)#0;J &J %%&+J &)*"J *J'&'#J.&$J.J):J0J%&.J -)0J &%J &J ,*J *J *%J +J ')+ ##0J ++J +J #"*J %%&+J ),#J +$*#-*:J -J +$J ,%*J %J +0J . ##J " ##J J &+):J0J)J&&J %J%&+ %J#*J,+J $" %J %& *;J % %;J $))0 %J $%0J

 

          

  )!!   

!%( !   ' . -*J %J %,# %J %J */:J +J ,*J ##J '+J++J+J#"J$%J *J+J*0$&#J&J '&-)+0;J$%+#J %) &) +0;J#1 %**J%J $&+ &%#J&$'+%:J *%D+J +J'#,* #J +)&)J ++J +J +J $%J *J )+J +&J),#J+J#"J$%?J&$J+&J+ %"J&J .+J.&,#J''%J&%J0J J0&,J.&"J ,'J %J &%J +J +)&%J *+J J Ĝ JJ)@J %J 0&,J $ %J.+J.&,#J''%J+&J&,)J .&$%?J&*J%0&%J&J0&,J# -J++J +J#"*J%J),#J+ *J&,%+)0? E%J .J -J &&J )*&%*J +&J #+J +$J##JIJ+J %#*JIJ)&+J %J') *&%;J %J J + %"J .J *&,#J J &$$%J &)J - %J "'+J +$J # -J %J *' +J &J .+J .J -J +J %J . +J . J +&J J% *J+$J&ěJ: E J. *J+&J%%&,%JJ%,$)J&J%.J *+)+ *J J ++J *&,#J J ',+J +&J ,*J +&J *+)&0J + *J #"J ,:J J *&,#J %&.J $"J,*J&J+J$ #J.'&%: E) &) +0J %,$)J &%;J .J *&,#J %&+J 0J##J$%*J##&.J%0J$&)J %)**J&J +J#"J'&',#+ &%J#**J.JJ&"J -)0J*&&%:J J-J/ + %J%.*J++J&,)J * %+ *+*J-J&$J,'J. +J%JĜ JJ %+J *+,ěJ:J J $J *% %J $&)J )*))*J +&J +J J#J +&J %+ 0J *J $%0J -%,*J *J '&** #J .)J +J $ #J .'&%*J &,#JJ$'#&0J+&J&$+J%0J,)+)J '&',#+ &%J %)**:J J &*' +#J *J J *+)+ J &'% %;J &)J /$'#;J %J *&,#J J ,##0J ,+ # 1:J J &&J *,''#0J%%#J*&,#JJ,*:JJ-J -#&'J/##%+J*#&.J" ## %J'& *&%*J %J)+ # +0J*+)&0)*:J,)J&%#0J)J *J %J*J*,J*+,ěJJ$J %+&J+ )J%*J *J+0J)J&,%J+&J*+)+J,* %J +J %*+J ,*J J0&,J)J+&J+ %"J&J+J$%0J#"*J .&)" %J&)J,*J %J&,)J&$*+ J(,)+)*:J &.-);J .J )J & %J +J *+J .J %J +&J $"J *,)J ++J +J *+,ěJJ )$ %*J *+) +#0J %J&,)J%*: E&%#0;J$&*+J#"*J)J-,#%)#J +&J$&%0J %,$%+*:J J-J*+J* JJ *' #J,%J+&J/'#& +J+ *J-%,:JJ&#J +) "J&J - J%J),#J *J*+ ##J-)0J-# J +&0:J,)J/')+*J*&,#J.&)"J0J%J % +J +&J *+J +J #"J $%J %*+J *J ##&.$%:J *J %) &)J*%*J&J$&)#*J %JJ/'#& +J,+ ,##0:J%J)J *J J)+,)J++J#"*J&)* +:J)J *JJ %J&)J,*J+&J&$+J $J %J#&%J+)$J ')&!+ &%*J ++J J %%&+J *,*'+>: J-)J#"J&*J%&+J'#%J *J# J

0&%JJ0)<J++J*+%;J&)J/$'#;J *&,#JJ/'#& +>: E J-JJ&$$ ĴJJ.&)" %J&%JJ% %J ĴJ)J$+&*J&J % + %J#"*J %*+J J &+)J %J %&,) %J $,))*J $&%J +$*#-*:J ,))J **J $&%J #"*J *&,#J )J -)0J # ĴJ#J ',% *$%+J %J&))J+&J%&,)J+$:J 0J* %+ *+*J-J&$J,'J. +JJ),J ++J&,#JJ*$,#J %+&J+ )J).*J +&J ěJ+J *#&.J '& *&% %J )*,#+*J %J )+ # +0J *+),+ &%:J &)" %J +)&,J ) %"*J%J$%,+,) %J&J*&+J) %"*J )J +&J +J #"*J &,#J ')&$&+J +J %%#*J &J ), %J + )J '&',#+ &%:J ,)*J *J %&+J J .)J ++J .J %J ,*J +J +&$ J&$J+&J*+)&0J+J#"*;J*&J.J $,*+J ,*J &,)J %+## %J +&J ěJ+J + *:J J ')*&%H0H')*&%J %&,%+)J %J J -)0JěJ+ -:J*J+J)&)*J*&.J++J +J#"J$%J *J0 %J+&J&J+&JJ. +J +J +J .&$%;J )J *J &,)J ,% (,J &''&)+,% +0: E,)J /J )%)0J (,J *&,#J &J &,+J %J $&,JJ . +J ')+ J +)*J . #J & %J + )J &')+ &%*J (, +#0J$ % *+) %J*#&.J" ## %J'& *&%J %J )+ # +0J *+)&0)*J +&J +&*J #"*J +0J +,*J ) %:J J )J $& 0 %J +J/J )%)0J(,J0J %+)&, %J +J$%J.&J*&,#J&J&)J+J$ # +%+J #"J.&$%J%J%0J-,#%)#J#"J .&$%:JJ-J) -JJ%.J*,''#0J &J')&*+ +,+*J)&$J,)&'J%J$) J .&J)J*')+J%J+&&J"%J+&J+"J ,'J+J''& %+$%+*>: E 0J #+*+J ''#J *J ++J +J $+)% +0J &*' +#J &')+ &%*J *&,#J J %+%* J:JJ)J%&+J'0 %J+&*J '&'#J+&J#'J) %J#"J *J+&J+ *J .&)#J,+J+&J# $ %+J+$J&%J+J-)0J # -)0J $&$%+:J J + *J ')+$%+J .&)"J -)0J Ĝ JJ %+#0;J J )+J #J &,#J J -:J 0J &-)%$%+J *J*+J* JJ*' #J,%J&)J)+ %J $&)J &-)+J &*' +#*J %J # % *J +&J ')&$&+J+ *J')&)$$:F %0+ $J.J*+)&0J&,)J&,%+)0$%J %J +J %$J &J '&# + *;J .J J !,*+ 0J &+J %J J+J ')+#0J %+&J *J *+)&+0':J *J *&,#J &+)J ,*J #"*:J )&);J #"J '&'#J + %":J %"J#"@ " # !"$%""$$ &"#$'!!" !" 

/)-1&%"-%2#+)0(&%#4     /."% 1/&&1"'.0  &30/.., ! ! 01 /%+../0&-1/"+20)-&00)01/)$1#2*""      

E version fri 19072013  

E version fri 19072013_DNW