Daikin Hava Temizleme Cihazı

Page 1

Hava Temizleme CihazÄą


HAVA TEMİZLEME Neden Hava Temizleyicilerine İhtiyacımız Var? Havada pek çok partikül bulunur. Bunların çoğu doğaldır ve genellikle zararsızdır. Ancak diğerleri kimyasal maddelerdir ve temiz havadan sağlıklı bir şekilde faydalanmamızı engellerler. Dolayısıyla havadaki kimyasal maddeleri ve alerjenleri ortadan kaldırmamız gerekir. Çünkü sağlık üzerinde doğrudan olumsuz etkileri vardır; astım ve alerjik reaksiyonları tetikleyebilir yada daha da kötüleştirebilirler.

6 KATMANLI GÜÇLÜ AYRIŞTIRMA ve YOK ETME SİSTEMİ Temiz hava, içindeki bütün zararlı partiküllerin ve kirli maddelerin giderilmiş olduğu hava olarak tanımlanabilir. Ancak Daikin bunun ötesine geçmektedir. Hava temizleme teknolojimiz zararlı partikülleri sadece gidermekle ve ayrıştırmakla kalmaz; aynı zamanda tozu, kötü kokuyu, bakteriyi, hayvan tüylerini, küfleri, polenleri, küçük böcekleri ve diğer alerjenleri de yok eder. Böylece hava temiz ve sağlıklı olur.

1 6

Temiz Hava

Kirli hava

2

3

4

1

Flash Streamer - Yüksek hızlı elektronlar, ayrıştırma ve yok etmeyi sağlamak için deşarj edilir.

2

Kaba toz filtresi - Tozlar toplanır. Bakteri ve alerjenler giderilir.

3

Plazma iyonlaştırıcı - Toz ve polenler elektriksel olarak yüklenir ve filtreye gönderilir.

4

Elektronik toz toplama filtresi - Toz ve polenler elektrik yüklü filtre tarafından emilir.

5

Titanyum apatit filtre - Kokular ve zararlı partiküller fotokatalist tarafından kontrol altında tutulur.

6

Koku giderici katalist filtre - Formaldehit ve kokular ayrıştırılır.

5


Temiz hava; çünkü Daikin için önemlidir.

SİZ ZER İ BEN NOLOJ TEK

DAIKIN STREAMER TEKNOLOJİSİ

Streamer teknolojisinin ayrıştırma mekanizması nasıl çalışır? “Streamer Oluşumu” yüksek hızlı elektronların oksijen ve nitrojen molekülleriyle çarpışıp aktif hale geldiği ve bakterilerin oksidatif ayrıştırılmasını sağlayabildiği bir çeşit plazma oluşumudur. Bu plazma türü sayesinde bakteri ve küfler kadar tehlikeli kimyasal maddeler ve alerjenler vb. de yok edilebilir. Standart plazmaya (akkor deşarj) göre Daikin’in Streamer Oluşumu daha geniş yapıdadır. Bu sayede, elektronların havadaki oksijen ve nitrojenle çarpışması daha kolay gerçekleşir. Böylece aktif moleküller üç boyutlu olarak geniş bir alanda ortaya çıkar ve aynı elektrik gücüyle 1.000 kat daha yüksek oksidatif ayrıştırma hızına ulaşılır. Daikin’in Streamer teknolojisinin, şimdiye kadar zor olduğu düşünülen, sabit bir şekilde yüksek hızlı elektronlar üretme konusunda başarısı kanıtlanmıştır. Ayrıştırıcı Enzim 1. Adım

İlk Müdahale ee-

ee-

Streamer yüksek hızlı elektronlar üretir.

ee-

NN22 OO22

ee-

OH OH--

e-ee-

OO-2-2

NNN222

OH OH OH---e-e-e-

e-ee-

OOO-2-2-2 e-e-e-

e-ee-

OOO222

e-ee-

Bu elektronlar havadaki nitrojen ve oksijenle birleşerek ayrıştırıcı enzimleri oluşturur.

OOO222

OH OH OH---e-e-e-

OOO222

OOO-2-2-2 e-e-e-

Ayrıştırıcı Enzim 2. Adım e-ee-

NNN222

e-ee-

NNN222e-e-e-

NNN222e-e-e-

Kokular ve zararlı partiküller tamamen parçalanır.

Yüzeyleri parçalanan koku ve zararlı partiküllerin bulaşıcı gücü azalır.

Streamer tarafından üretilen enzimler, kokuları ve zararlı partikülleri çevreler.

NNN222

Ayrıştırma sonuçlarını gösteren örnekler Genellikle sağlığa ciddi zararlar veren bazı kirli hava kaynaklı partiküllerin hava temizleyicisiyle nasıl filtrelendiği, güçlü streamer teknolojisiyle nasıl ayrıştırıldığı ve güvenli havanın nasıl sağlandığı gösterilmiştir.

Polen bazlı alerjenler Mantar alerjenleri Işınlamadan ÖNCE

Işınlamadan ÖNCE

Işınlamadan SONRA

Işınlamadan ÖNCE

Işınlamadan SONRA

Işınlamadan SONRA

Canlılardan gelen alerjenler

SESSİZLİK

Ofi s

Kü tü ph an e

50 dBA

Ha

hı şır tıs ı

40 dBA

541 mm

Ya pr ak

20 dBA 30 dBA

va T Ci em ha izl zı em e Du va rs aa ti Fı sıl tı

15 dBA 16 dBA

KOMPAKT BOYUT

8,5 kg’a kadar rahatlıkla taşınabilir 241 m

VE DAHA FAZLASI TÜV Ödülü TÜV Ödülü cihazların verimliliğini doğrulamaktadır. Bu test sonuçlarına dayanarak, Daikin’e, Daikin hava temizleyicileri için “İç Hava Hijyen Testi – Alerjik İnsanlar için Uygundur” NORD TÜV test işareti kullanması için TÜV NORD, Hamburg (Almanya) tarafından izin verildi.

46 m2 ye kadar odalara uygundur. m

4 03 m

m

Hava temizleyici, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahip. İngiliz Alerji Vakfı Onay Mührü, Cihazın bilimsel olarak alerji ve astım hastalarının ortamından alerjenlerin kaldırması/azaltmasında etkili olduğunu kanıtlamak için test edilmiş ve önemli ölçüde alerjenlerin/kimyasal içeriklerin azalttığı güveni vermektedir.


HAVA TEMÄ°ZLEME CÄ°HAZI

Â?Â?  ­Â€Â‚ ƒ „ Â… † ‡

ar nt o c Ac

en d a e Te s t rd

Volu rd

y i In yg in d o o r A i r H tan gt o T ĂœV N OR D S

Suitable for Allergic People

 � �

MCďœˇî€ˆL

ARCďœ´ďœľďœ¸Aďœˇ

Titanyum apatit fotokatalitik fi ltre

Uyku modu

Koku ve zararlÄą partikĂźller titanyum

ÇalÄąĹ&#x;ma, havanÄąn ne kadar kirli

apatitle ĂśzelliÄ&#x;i ile tamamen emilir ve

olduÄ&#x;una baÄ&#x;lÄą olarak “Sessizâ€? ve

sonra fotokatalist ĂśzelliÄ&#x;i tarafÄąndan

“DĂźĹ&#x;Ăźkâ€? modlarÄą arasÄąnda otomatik

yok edilir.

olarak deÄ&#x;iĹ&#x;ir. Bu uyku vb. gibi zamanlar için tavsiye edilir.

KullanÄącÄą dostu tasarÄąm

KĹvrĹmlĹ toz toplama fi ltresi Çok ekonomiktir. Hava temizleyici

Streamer koku giderici katalizĂśr

standart 5 yedek fi ltreyle gelir. 10 yÄąl

Koku ve alerjenler vb. katalizĂśrde

boyunca fi ltre almanÄąza gerek yoktur.

emilir ve streamerÄąn gĂźcĂźyle

(1 fi ltre 2 yÄąl kullanÄąlabilir).

ayrÄąĹ&#x;tÄąrÄąlÄąrlar.

Polen modu

Gßç tasarruflu inverter

Normal ve dĂźĹ&#x;Ăźk hava akÄąmÄą arasÄąnda

Inverter gßç tßketimini azaltmak için

deÄ&#x;iĹ&#x;im saÄ&#x;layarak oluĹ&#x;turulan hafi f

motorun dĂśnĂźĹ&#x; hÄązÄąnÄą etkin biçimde

tĂźrbĂźlans polenin yere inmeden

kontrol ederek enerji tasarrufu saÄ&#x;lar.

Uyku modu

7 8

Filtre reset tuĹ&#x;u

3 9

6

yakalanmasÄą saÄ&#x;lanÄąr.

5

1

Plazma toz toplama

4

BakÄąm gĂśstergesi

Streamer DeĹ&#x;arj

Elektrostatik toz toplama filtresi

1. Çocuk kilidi: Kßçßk çocuklarÄąn hava

5. Turbo modu: Bu kullanÄąĹ&#x;lÄą mod, bir

Bu fonksiyon; gßçlß oksidasyon

negatif yĂźklenirken, toz ve polen

temizleyiciyi yanlÄąĹ&#x; kullanmalarÄąnÄą

odadaki havayÄą hÄązlÄąca temizlemek

becerisi olan yĂźksek hÄązlÄą elektronlarla

pozitif elektrikle yĂźklenerek toplanÄąr.

Ünlemek için kullanĹlabilir.

için yĂźksek gßçte çalÄąĹ&#x;ma saÄ&#x;lar.

Enerji tasarruflu otomatik çalÄąĹ&#x;ma

2. Ekran ayarÄą: GĂśsterge panel

Hava temizleyici, gereksiz çalÄąĹ&#x;ma

lambasÄąnÄąn parlaklÄąÄ&#x;Äą ayarlanabilir.

Ă–rneÄ&#x;in, eve geldiÄ&#x;iniz ya da

kokularÄą, alerjenleri vs. kolayca ayrÄąĹ&#x;tÄąrÄąr.

misafiriniz olduÄ&#x;u zaman.

Lambalar

yapmadan, sadece sensĂśr tarafÄąndan

Toz ve kokular tespit edilir ve

tespit edilen havadaki kirlilik oranÄąna

3. ZamanlayÄącÄą: Ăœnitenin kapanacaÄ&#x;Äą

7. Otomatik çalĹ&#x;ma gĂśstergesi

seviyesini belirtmek için 3 kolay

gĂśre çalÄąĹ&#x;Äąr.

zaman (1,2 veya 4 saat) ayarlanabilir.

8. Hava akÄąĹ&#x;Äą gĂśstergesi

6. Toz sensĂśrĂź

9. KĂśtĂź koku sensĂśrĂź

anlaĹ&#x;ÄąlÄąr renkle gĂśsterilir. 4. Polen modu: Oda havasÄąnda hafif Ă–n Filtre

bir tĂźrbĂźlans yaratÄąlarak polen yere

Bßyßk toz parçacĹklarĹnĹ yakalar.

inmeden yakalanÄąr.

Bakteri ve alerjenler streamer ve filtreyle yok edilir. Bu yayÄąn yalnÄązca bilgilendirme amaçlÄą olarak hazÄąrlanmÄąĹ&#x;tÄąr ve Daikin A.Ĺž.’yi baÄ&#x;layÄącÄą bir teklif niteliÄ&#x;i taĹ&#x;ÄąmamaktadÄąr. Daikin A.Ĺž. bu yayÄąnÄąn içeriÄ&#x;ini sahip olduÄ&#x;u tĂźm bilgiler ÄąĹ&#x;ÄąÄ&#x;Äąnda titizlikle derlemiĹ&#x;tir. Ancak, kitapçĹÄ&#x;Äąn içeriÄ&#x;i ve bu kitapçĹkta adÄą geçen ĂźrĂźn ve hizmetlerin eksiksizliÄ&#x;i, doÄ&#x;ruluÄ&#x;u, gĂźvenirliÄ&#x;i veya belirli bir amaca uygunluÄ&#x;una iliĹ&#x;kin doÄ&#x;rudan veya dolaylÄą olarak hiçbir garanti verilmez. Ă–zellikler Ăśnceden bildirimde bulunulmaksÄązÄąn deÄ&#x;iĹ&#x;tirilebilir. Daikin A.Ĺž. bu yayÄąnÄąn kullanÄąmÄąyla ve/veya yorumlanmasÄąyla baÄ&#x;lantÄąlÄą olarak en geniĹ&#x; anlamda hiçbir doÄ&#x;rudan veya dolaylÄą hasar veya zarardan dolayÄą sorumluluk kabul etmeyecektir. TĂźm içeriÄ&#x;in telif hakkÄą Daikin A.Ĺž.’ye aittir.

Genel MĂźdĂźrlĂźk KßçßkbakkalkĂśy Mah. KayÄąĹ&#x;daÄ&#x;Äą Caddesi No:1 K: 21-22 34750 AtaĹ&#x;ehir/Ä°STANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

Yetkili SatÄącÄą

Daikin Europe N.V Ĺ&#x;irketi SÄąvÄą SoÄ&#x;utma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazlarÄą (FCU) ve deÄ&#x;iĹ&#x;ken soÄ&#x;utucu akÄąĹ&#x;kanlÄą sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon ProgramÄąna dahildir. SertifikalarÄąn devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

www.daikin.com.tr • 444 999 0