Page 1

Parapetná jednotka

Parapetná jednotka FVXS-F / RXS-L

24/7 komfort v modernom balíčku > S výfukom vzduchu popri podlahe je pocit studených nôh v zime už len minulosťou > Môže byť inštalovaná na stene alebo čiastočne zapustená do steny > Jej malá výška umožňuje montáž aj pod oknom w w w. d a i k i n . s k


Parapetná jednotka FVXS-F / RXS-L

Vykurovanie VNÚTORNÁ JEDNOTKA Chladiaci výkon Min./Nom./Max. Vykurovací výkon Min./Nom./Max. Príkon Chladenie Vykurovanie Sezónna účinnosť Chladenie (podľa normy EN14825) Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)

Min./Nom./Max. Min./Nom./Max. Energetická trieda Pnávrh SEER Ročná spotreba energie Energetická trieda Pnávrh SCOP Ročná spotreba energie

Chladenie kW kW kW kW kW kWh kW

kWh Nominálna účinnosť EER (chladenie pri 35°/27° COP nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie kWh pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie Opláštenie Farba Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm Hmotnosť kg Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka m3/min Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka m3/min Akustický výkon Chladenie dBA Vykurovanie dBA Hladina Chladenie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka dBA akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka dBA Pripojenia Kvapalina mm potrubia Plyn mm Odvod kondenzátu mm Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V VONKAJŠIA JEDNOTKA Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka Hmotnosť Prietok vzduchu Chladenie Vys./Nízke ot. Vykurovanie Vys./Nízke ot. Akustický výkon Chladenie Vykurovanie Hladina Chladenie Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka Vonk.tepl. Min.~Max. Prevádzkový Chladenie rozsah Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. Chladivo Typ/GWP Pripojenia Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max. potrubia Prevýšenie Vonk. - Vnút. Max. Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Istenie - 50Hz Maximálne istenie (MFA)

FVXS25F 1,3/2,5/3,0 1,3/3,4/4,5 0,30/0,57/0,92 0,29/0,77/1,39

FVXS35F 1,4/3,5/3,8 1,4/4,5/5,0 0,30/1,02/1,25 0,31/1,19/1,88 A+ 3,50 5,60 219

2,50 5,74 152 A+ 2,60 4,56 798 4,39 4,42 285

m m Hz / V A

5,00 5,89 297 A

2,90 3,93 1.033 3,43 3,78 510 A/A Biela 600x700x210 14 8,5/8,5/4,9/4,5 9,4/7,3/5,2/4,7

8,2/8,2/4,8/4,1 8,8/6,9/5,0/4,4 52 52 38/32/26/23 38/32/26/23

39/33/27/24 39/33/27/24 6,35

4,20 3,80 1.546 3,23 3,63 775

10,7/10,7/7,8/6,6 11,8/10,1/8,5/7,1 60 60 44/40/36/32 45/40/36/32

9,5

12,7 20 1~ / 50 / 220-240

RXS25L mm kg m3/min m3/min dBA dBA dBA dBA °CDB °CWB

FVXS50F 1,4/5,0/5,6 1,4/5,8/8,1 0,50/1,55/2,00 0,50/1,60/2,60

RXS35L 550x765x285 34

33,5/30,1

36,0/30,1 28,3/25,6

59 59 46/-/43 47/-/44

61 61 48/-/44 48/-/45 -10~46 -15~18 R-410A/1975 20 15 1~ / 50 / 230-240

-

RXS50L 735x825x300 47 50,9/48,9 45,0/43,1 62 62 48/44/48/45/-

30 20

10

20

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo EÚ.

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/C, 821 04, Bratislava www.daikin.sk

Produkty DAIKIN distribuuje: DAIKIN · FVXS-F / RXS-L · SK · 02/2014 · Copyright © DAIKIN

Daikin Europe N.V. je súčasťou Eurovent Certification programu pre klimatizácie (AC), narábanie s chladivami (LCP), vzduchotechnické jednotky (AHU) a fancoily (FCU). Pozrite si aktuálnosť certifikátov: www.eurovent-certification.com www.certiflash.com

Ss split sk fvxs f