Page 1

Flexi jednotka

Daikin Flexi jednotka FLXS-B(9) / RXS-L

Flexibilné riešenie pre všetky vaše požiadavky > Môže byť montovaná pri stene, pod stropom alebo ľubovolne medzi týmito polohami > Perfektná voľba pre miestnosti bez podhľadu a s nedostatkom miesta na stene > Celoročný komfort s tepelnými čerpadlami Daikin

w w w. d a i k i n . s k


Daikin Flexi jednotka FLXS-B(9) / RXS-L

Vykurovanie VNÚTORNÁ JEDNOTKA Chladiaci výkon Min./Nom./Max. Vykurovací výkon Min./Nom./Max. Príkon Chladenie Vykurovanie Sezónna účinnosť Chladenie (podľa normy EN14825) Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)

Min./Nom./Max. Min./Nom./Max. Energetická trieda Pnávrh SEER Ročná spotreba energie Energetická trieda Pnávrh SCOP Ročná spotreba energie

Chladenie

kWh

FLXS25B 1,2/2,5/3,0 1,2/3,4/4,5 0,30/0,65/0,86 0,29/0,96/1,49 A 2,50 5,19 169

kW

2,50

kW kW kW kW kW

kWh Nominálna účinnosť EER (chladenie pri 35°/27° COP nomin. záťaž, vykurovanie Ročná spotreba energie kWh pri 7°/20° nomin. záťaž) Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie Opláštenie Farba Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm Hmotnosť kg Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka m3/min Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka m3/min Akustický výkon Chladenie dBA Vykurovanie dBA Hladina Chladenie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka dBA akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka dBA Pripojenia Kvapalina mm potrubia Plyn mm Odvod kondenzátu mm Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V VONKAJŠIA JEDNOTKA Rozmery Hmotnosť Prietok vzduchu Chladenie Vykurovanie Akustický výkon Chladenie Vykurovanie Hladina Chladenie akustického tlaku Vykurovanie Prevádzkový Chladenie rozsah Vykurovanie Chladivo Typ/GWP Pripojenia potrubia Napájanie Istenie - 50Hz

FLXS35B9 1,2/3,5/3,8 1,4/4,0/5,0 0,30/1,13/1,26 0,29/1,12/1,85 B 3,50 4,87 252 A 2,90 3,80 1.068 3,10 3,57 565 B/B Mandľová biela 490x1.050x200

921 3,85 3,54 325 A/B

Vys./Níz. ot. Vys./Níz. ot.

Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka Vonk.tepl. Min.~Max. Vonk.tepl. Min.~Max.

mm kg m3/min m3/min dBA dBA dBA dBA °CDB °CWB

FLXS60B -

Kombinovateľné len s MultiSplit jednotkami

4,20 1.546 2,85 3,35 860 C/C

16 7,6/7,6/6,0/5,2 9,2/8,3/7,4/6,6 51 51 37/34/31/28 37/34/31/29

17 8,6/7,6/6,6/5,6 12,8/10,4/8,0/7,2 53 59 38/35/32/29 46/36/33/30

11,4/11,4/8,5/7,5 12,1/9,8/7,5/6,8

12,0/10,7/9,3/8,3 12,8/10,6/8,4/7,5 60

47/43/39/36 46/41/35/33

59 48/45/41/39 47/42/37/34

6,35 9,5 18

12,7 20

18

1~ / 50 / 220-240 RXS25L

Výška x Šírka x Hĺbka

FLXS50B 0,9/4,9/5,3 0,9/6,1/7,5 0,45/1,72/1,95 0,31/1,82/3,54 A 4,90 5,25 326

RXS35L 550x765x285 34

33,5/30,1

36,0/30,1 28,3/25,6

59 59 46/-/43 47/-/44

61 61 48/-/44 48/-/45 -10~46 -15~18

RXS50L 735x825x300 47 50,9/48,9 45,0/43,1 62 62 48/44/48/45/-

Kombinovateľné len s MultiSplit jednotkami

R-410A/1975

Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max. Prevýšenie Vonk. - Vnút. Max. Fáza/Frekvencia/Napätie Maximálne istenie (MFA)

m m Hz / V A

-

20 15 1~ / 50 / 230-240 10

30 20 20

Daikin Europe N.V. je súčasťou Eurovent Certification programu pre klimatizácie (AC), narábanie s chladivami (LCP), vzduchotechnické jednotky (AHU) a fancoily (FCU). Pozrite si aktuálnosť certifikátov: www.eurovent-certification.com www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o. Galvaniho 15/C, 821 04, Bratislava www.daikin.sk

Produkty DAIKIN distribuuje:

DAIKIN · FLXS-B(9) / RXS-L · SK · 02/2014 · Copyright © DAIKIN

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo EÚ.

Ss split sk flexi  
Ss split sk flexi