Page 1

DA I DA L O S bergsjödalen

54b •

se–415

23

göteborg

• 031–422045 •

1—2015 med böcker av : erik brynjolfsson andrew mcafee rebecca solnit laurent binet arne melberg hannah arendt magnus haglund stefan schneider stephen graham

lucy calkins wolfgang streeck jürgen habermas eva illouz ulrich beck annika ruth persson m fl

www.daidalos.se


ERI K BR Y NJ O LF SSO N & AND R E W M C AF E E

Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi av Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee Översättning: Joel Nordqvist ISBN 978-91-7173-440-2 2015. 344 sidor. Inbunden Pris c:a 240:– Bokklubbspris inkl. frakt 210:–

Den digitala revolutionen håller på att ta fart på allvar. Den har redan skapat omvälvande möjligheter på en rad områden, från databearbetning till medicinsk diagnostik till bilkörning. Den självkörande bilen kan inom några år vara ett vardagligt faktum. Avancerad teknik kommer att finnas med oss överallt i tillvaron. Yrkeslivet är förstås ingen fredad zon. Somliga yrken riskerar att försvinna helt och hållet eller förändras till oigenkännlighet, men samtidigt kan nya yrken uppstå, inte minst på områden där människa och maskin i samarbete klarar arbetsuppgifterna bättre än vad människan eller maskinen ensam skulle kunna göra. Den digitala revolutionens effekter på samhället kommer emellertid att bli betydligt mer

omfattande än så. Det välstånd den nya tekniken ofta genererar, tenderar till exempel att fördelas extremt ojämlikt, enligt principen ”vinnaren tar allt”. MIT-forskarna Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee förklarar i Den andra maskinåldern varför det förhåller sig på det viset och argumenterar kraftfullt för att ojämlikheten måste hanteras med politiska medel snarare än teknologiska. Boken är informativ och provokativ på samma gång och vill framför allt väcka eftertanke och debatt. Att idealisera eller demonisera den digitala revolutionen leder ingen vart, menar de båda författarna. Det enda rimliga är istället att ta teknologin på fullt allvar och försöka ge rimliga svar på dess komplexa – ibland mycket komplexa – frågor. Erik Brynjolfsson är Schussel Family Professor vid MIT Sloan School, chef för MIT Center for Digital Business och forskare vid National Bureau of Economic Research.   Andrew McAfee är forskningsledare vid MIT. Han är även skribent och skriver för bland annat The Economist, The Wall Street Journal och New York Times. Ur boken: »Av de 3,5 biljoner fotografier som har tagits sedan den första bilden, av en hektisk Parisgata år 1838, togs hela tio procent under förra året. För inte särskilt länge sedan var de flesta bilder analoga och framställdes med hjälp av silverhalid och andra kemikalier. Men det analoga fotot nådde sin kulmen år 2000. I dag har över 2,5 miljarder människor en digitalkamera och en stor majoritet av alla fotografier är digitala. Effekterna är häpnadsväckande: enligt uppskattningar tas det i dag fler foton på två minuter än vad det

2

gjorde under hela nittonhundratalet. Aldrig har vi dokumenterat människorna och händelserna i våra liv mer ingående och regelbundenhet och aldrig har vi delat dem bredare och enklare. Digitaliseringen har självklart gjort det enklare att fotografera och ökat mängden foton, men den har även förändrat ekonomin för framställning och spridning av fotografier. Med Instagram skapade en liten grupp människor, inte mer än femton personer, en enkel app som över 130 miljoner kunder använder för att dela i runda slängar sexton miljarder foton (som ständigt blir fler). Mindre än femton månader efter det att företaget grundades såldes det för över en miljard dollar till Facebook, som i sin tur nådde en miljard användare år 2012. Facebook hade då omkring 4600 anställda, knappt 1 000 av dem ingenjörer. Jämför dessa siffror med den fördigitala giganten Kodak, som också hjälpte sina kunder att dela miljarder foton. Kodak hade vid en tidpunkt 145300 personer anställda, en tredjedel av dem i Rochester, i New York, vid sidan av de tusentals personer som indirekt arbetade för företaget i de omfattande leverans- och återförsäljningskedjor som den första maskinålderns företag var beroende av. Kodak gjorde sin grundare, George Eastman, till en rik man men skapade även medelklassjobb för flera generationer människor och en ansenlig andel av det totala välståndet i staden Rochester där företaget grundades år 1880. Men 132 år senare, bara några månader innan Facebook köpte Insta­ gram, lämnade Kodak in sin konkursansökan. Fotograferandet hade aldrig varit mer populärt. Varje år laddas sjuttio miljarder foton upp på Facebook och många gånger fler delas via andra digitala tjänster som Flickr till nästan ingen kostnad alls. Eftersom alla dessa fotografier är digi-

DAIDALOS


D EN A ND R A M ASK INÅLD E R N

Ur artikeln ”Is Man Doomed by the Machine Age?” i Modern Mechanics and Inventions, mars 1931.

tala har hundratusentals människor som tidigare arbetade med att framställa fotokemikalier och fotopapper blivit överflödiga. I den digitala eran måste de hitta andra sätt att försörja sig. Fotografiets utveckling illustrerar den andra maskinålderns överflöd, den första stora ekonomiska konsekvensen av det exponentiella, digitala, kombinatoriska framåtskridande som för närvarande pågår. Den andra – klyftorna – har inneburit stora och växande skillnader mellan människor, i inkomster, förmögenhet och många andra viktiga livsbetingelser. Vi har skapat ett ymnighetshorn av bilder och delar nu nästan fyrahundra miljarder ”Kodak-ögonblick” varje år med några få musklick eller skärmtryck. Men företag som Instagram och Facebook anställer bara en pytteliten bråkdel av den mängd människor som behövdes vid Kodak. Trots det har Facebook ett flera gånger högre marknadsvärde än Kodak någonsin hade och har så här långt skapat minst sju dollarmiljardärer, var och en med en tio gånger större nettoförmögenhet än

1—2015

George Eastmans. Övergången från analogt till digitalt har skänkt oss ett överflöd av digitala bilder och andra varor, men den har också bidragit till en inkomstfördelning som är långt mer ojämn än tidigare. Fotografiet är inte det enda exemplet på detta skifte. Liknande berättelser återkommer och kommer att återkomma inom musik och media; inom finans- och förlagsvärlden; inom detaljhandeln, transport-, tjänste- och tillverkningssektorn. I nästan alla branscher kommer de tekniska framstegen att medföra ett överflöd utan tidigare motstycke. Större välstånd kommer att skapas med mindre arbete. Men detta framåtskridande kommer, åtminstone i vårt nuvarande ekonomiska system, även att få en enorm effekt på fördelningen av inkomster och välstånd. Om det arbete som en person producerar på en timme i stället kan produceras av en maskin för en dollar kommer en vinstmaximerande arbetsgivare inte att erbjuda mer än en dollar i lön för det jobbet. I ett fritt marknadssystem måste

3

arbetaren antingen acceptera en timlön på en dollar eller hitta något nytt sätt att försörja sig. Omvänt kan den som upptäcker något nytt sätt att dra nytta av sina insikter, sin talang eller sina färdigheter, genom digitala tekniker nå ut till en miljon nya kunder och potentiellt tjäna en miljon mer än vad som annars hade varit möjligt. Att denna kombination av ymnighet och klyftor inte är någon slump går att bevisa såväl med teorins hjälp som med statistiken. Tekniska framsteg, och i synnerhet digitala sådana, driver på en exempellös omfördelning av förmögenhet och inkomster. Digitala tekniker kan reproducera värdefulla idéer, insikter och innovationer till en väldigt låg kostnad. Detta skapar överflöd för samhället och förmögenhet till innovatörerna, men krymper efterfrågan på tidigare viktiga typer av arbete, vilket kan försämra inkomsten för många människor. Kombinationen av överflöd och klyftor innebär en utmaning för två utbredda men motstridiga världsbilder. En vanlig bild är att tekniska framsteg alltid leder till ökade inkomster. En annan är att automatisering drabbar arbetares löner när människor ersätts av maskiner. I båda dessa perspektiv finns en kärna av sanning, men verkligheten är mer komplex. De digitala verktygens snabba utveckling skapar ett exempellöst välstånd, men det finns ingen ekonomisk lag som säger att alla arbetare, eller ens majoriteten av arbetarna, gynnas av dessa framsteg. I nästan tvåhundra år höjdes lönerna i takt med produktiviteten. Detta skapade en ofrånkomlig känsla av att tekniken hjälpte (nästan) alla. Men på senare tid har medianlönerna slutat följa produktivitetsutvecklingen vilket understrukit att en sådan frikoppling inte bara är teoretiskt möjlig utan också ett empiriskt faktum i vår rådande ekonomi.»


R E B E C C A SO LNIT

Män förklarar saker för mig av Rebecca Solnit Översättning: Helena Hansson ISBN 978-91-7173-439-6 2015. 206 sidor. Inbunden Pris c:a 200:– Bokklubbspris inkl. frakt 168:–

bildkonst (Ana Teresa Fernández) och litteratur (Virginia Woolf ). Det finns, skriver Solnit, ”ett kontinuum som går från smärre olägenheter i samhället till nedtystande och dödligt våld”. Vi skulle förstå våldet mot kvinnor bättre om vi hade mer av en helhetssyn på maktmissbruket i samhället och tydligare kunde urskilja det mönster som förenar kvinnoförakt, trakasserier, näthat, våldtäkter och mord. Solnit vill bidra till en sådan helhetssyn. Och gjuta mod i alla (kvinnor och män) som tror på och kämpar för en förändring till det bättre. Daidalos har av Solnit tidigare publicerat Gå vilse. En fälthandbok (2012) och Det avlägset nära (2014), associativa och vindlande och ofta poetiska texter där platser och berättelser står i fokus.

Rebecca Solnits essä ”Män förklarar saker för mig” har redan fått något av en feministisk klassikerstatus. Denna vidräkning med självupptagna kulturmän som aldrig vill sluta prata och olika former av subtilt eller inte så värst subtilt kvinnoförtryck publicerades ursprungligen på TomDispatch.com 2008. Essän väckte ett starkt gensvar på nätet och ledde till att uttrycket ”mansplaining” myntades. I föreliggande bok får essän sällskap av åtta besläktade texter av senare datum. Solnit tar här bland annat upp våldtäktsanklagelserna mot den dåvarande chefen för Internationella valuta­ fonden, Dominique Strauss-Kahn, 2011 och döds­skjutningarna på ett campus i Isla Vista i Kalifornien 2014. Men hon fördjupar sig också i

»Rebecca Solnit skriver att även kvinnor naturligtvis håller monologer. Vi har våra egna utläggningar om helt irrelevanta ting. Men i hennes erfarenhet är en viss typ av självförtroende en könad sak. Den där ohämmade lusten att utifrån sin självklara auktoritet förklara saker för sin omgivning oavsett om man vet vad man pratar om eller inte. Den egenskapen är relativt specifik för män. Vissa män. Jag känner faktiskt bara en person av kvinnligt kön som har samma läggning. Vet du vad? säger hon apropå ingenting. Dina ögon är din största kroppsdel. Jag försöker säga emot, men hon har redan gått in i en ohejdbar monolog om att ögonen faktiskt i själva verket fortsätter in i huvudet och därför är större än någon annan del av kroppen. Det går inte att stoppa henne. [...] Hon heter Florence, är min bonusdotter, och fyra år gammal.» – Katrine Kielos i Jusektidningen

4

Ur essän ”Män förklarar saker för mig”: »Jag fattar fortfarande inte varför Sallie och jag gjorde oss omaket att gå på den där festen i en skogklädd sluttning ovanför Aspen. Alla som var där var äldre än vi och trista på ett förnämt vis, de var så gamla att vi, som var typ fyrtio, sågs som de unga damerna på tillställningen. Huset var fantastiskt – om man gillar alpstugor i Ralph Lauren­-stil – en rustik lyxstuga på tretusen meters höjd, komplett med hjorthorn, massor av kelimmattor och öppen spis. Vi hade just tänkt gå därifrån när vår värd sa: ”Nej, stanna lite till så jag får prata med er.” Han var en vördnadsbjudande man som hade tjänat massor av pengar. Han lät oss vänta medan de andra gästerna släntrade ut i sommarnatten, och sedan sa han åt oss att slå oss ner vid hans naturligt ådriga träbord och sa till mig: ”Jaha? Jag har hört att du har skrivit ett par böcker.” Jag svarade: ”Flera stycken, faktiskt.” I samma tonfall som när man uppmuntrar en väns sjuåriga barn att beskriva hur han övar på flöjten sa han: ”Och vad handlar de om?” Faktum var att de handlade om en rad olika saker, de sex eller sju som hade kommit ut vid det laget, men den där sommardagen 2003 började jag bara prata om den senaste, River of Shadows: Eadweard Muybridge and the Technological Wild West, min bok om utplånandet av tid och rum och industrialiseringen av vardagen. Han avbröt mig så fort jag nämnde Muybridge. ”Och har du hört talas om den väldigt viktiga boken om Muybridge som kom ut i år?” Jag var så fast i min tilldelade roll som oskuldsfull flicka att jag var fullständigt beredd att överväga möjligheten att det hade kommit ut ännu en bok om samma ämne samtidigt som min och att detta på något sätt hade gått mig förbi. Han var redan i färd med att berätta för

DAIDALOS


MÄ N FÖR K L AR AR SAK E R F Ö R M IG

mig om den väldigt viktiga boken – med den där självbelåtna minen som jag känner igen så väl hos en man som håller låda, och med blicken fäst på den luddiga, avlägsna horisont som är hans egen pondus. Här måste jag bara påpeka att jag har en uppsjö av underbara män i mitt liv, en lång rad redaktörer och förläggare, som ända sedan jag var ung har lyssnat på mig, uppmuntrat mig och gett ut mina böcker, min oändligt generösa lille­ bror, finfina vänner, om vilka man skulle kunna säga – som Den lärde i Canterburysägner, som jag fortfarande minns från magister Pelens lektion om Chaucer – att ”studera var hans högsta fröjd … och andra undervisade han gärna”. Men så finns de där andra männen också. Hur som helst, Herr Väldigt Viktig malde på i sitt självbelåtna tonfall om den där boken jag borde ha känt till när Sallie avbröt honom och sa: ”Det är hennes bok.” Eller hon försökte åtminstone avbryta honom. Men han malde bara på. Hon var tvungen att säga ”Det är hennes bok” tre eller fyra gånger innan det äntligen tog skruv. Och då blev han – som om han hade befunnit sig i en artonhundratalsroman – askblek. Det faktum att jag verkligen var författaren bakom den väldigt viktiga bok som det skulle visa sig att han inte hade läst, bara läst om i New York Times Book Review några månader tidigare, stökade till bland de prydliga kategorier som hans värld var indelad i så till den milda grad att han blev mållös – en kort stund, innan han började hålla låda igen. Eftersom vi är kvinnor var vi artiga nog att inte börja skratta förrän vi var utom hörhåll, och sedan slutade vi egentligen aldrig. Jag gillar den där typen av situationer, när krafter som i vanliga fall är så lömska och svåra att sätta fingret på ringlar fram ur gräset och blir

1—2015

lika uppenbara som exempelvis en anakonda som har ätit en ko eller som elefantbajs på mattan. Jodå, människor av båda könen dyker upp på olika tillställningar och håller låda om ovidkommande saker och konspirationsteorier, men det där inpiskade, stridslystna självförtroendet hos fullständigt okunniga personer är, enligt min erfarenhet, könsbundet. Män förklarar saker för mig, och för andra kvinnor, oavsett om de vet vad de snackar om eller inte. En del män. Alla kvinnor vet vad jag menar. Det handlar om den arrogans som tidvis gör det tufft för alla kvinnor inom alla områden, som hindrar kvinnor från att yttra sig och som gör att ingen lyssnar på dem när de faktiskt vågar säga något, som stukar unga kvinnor till tystnad genom att markera, på samma sätt som trakasserier på gatan gör det, att det här inte är deras värld. Det lär

5

oss att tvivla på oss själva och att begränsa oss själva, precis lika mycket som det odlar männens självöverskattning. Det skulle inte förvåna mig om den amerikanska politikens inriktning efter 2001 delvis har formats av att man exempelvis lät bli att lyssna på Coleen Rowley, FBI-kvinnan som tidigt varnade för al-Qaida, och den har absolut formats av att Bushregeringen inte var mottaglig för några argument, till exempel att Irak varken hade några kopplingar till al-Qaida eller några massförstörelsevapen eller att kriget inte skulle bli någon ”lätt match”. (Inte ens manliga experter klarade att bryta igenom dessa försvarsmurar av självbelåtenhet.) Övermodet hängde möjligen ihop med kriget, men detta syndrom är ett krig som nästan varenda kvinna utkämpar varje dag, ett krig som pågår även inom henne själv, en övertygelse om att hon är överflödig, en inbjudan till tystnad, något som en rätt hygglig karriär som författare (med massor av research och korrekt använda fakta) inte helt och hållet har befriat mig från. Under ett litet ögonblick där var jag trots allt beredd att låta Herr Viktig och hans omåttliga självförtroende slå omkull min lite mer rangliga visshet. Glöm inte att jag har fått mycket mer bekräftelse på min rätt att tänka och yttra mig än de flesta kvinnor har, och jag har lärt mig att ett visst mått av självtvivel är ett utmärkt verktyg för korrigering, insikt, lyssnande och utveckling – men alltför mycket av den varan är förlamande, och ett odelat självförtroende skapar övermodiga puckon, som de som har styrt oss sedan 2001. Det finns en lycklig medelväg mellan dessa ytterlig­heter som könen har drivits till, en varm ekvatorialzon av givande och tagande där vi alla borde mötas.»


L AUR E NT B INE T

HHhH av Laurent Binet Översättning: Mats Dannewitz Linder ISBN 978-91-7173-441-9 2015. 364 sidor. Danskt band Pris c:a 240:– Bokklubbspris inkl. frakt 203:–

det föga smickrande öknamnet ”geten”) till rollen som fanatisk och outtröttlig ”förintelse­ organisatör”. Binet nöjer sig emellertid inte med att återge det historiska förloppet, han problematiserar även själva återberättandet, själva fiktionen, och för ett resonemang med sig själv och läsaren om den egna romanens utgångspunkter och framställningsform. Titeln HHhH syftar på ett talesätt inom SS, ”Himmlers Hirn heißt Heydrich”, Himmlers hjärna heter Heydrich, så stort ansåg man nämligen Heydrichs inflytande på SS-chefen Heinrich Himmler vara. Laurent Binet är född 1972 i Paris. Han har undervisat i franska och publicerat flera skönlitterära böcker. HHhH, som i original utkom 2010, belönades med det prestigefyllda Goncourtpriset samma år.

Navet i Laurent Binets intrikata dokumentärroman HHhH är ett av andra världskrigets mest omskrivna attentat, det mot Reinhard Heydrich, riksprotektor i Böhmen-Mähren och chef för Säkerhetsministeriet, i Prag 27 maj 1942. Två män från den tjeckoslovakiska exilarmén angriper den bil Heyd­rich färdades i. Men angreppet, med en kulspruta och en modifierad pansar­ värnsgranat, går inte riktigt som motståndsmännen har tänkt sig. HHhH handlar nu inte enbart om attentatet, dess förberedelser och konsekvenser, utan formar sig också till ett porträtt av den person Adolf Hitler kallade ”Tredje rikets farligaste man”. Vi får följa Heydrich från en förhållandevis ombonad barndom (där han i skolan kom att gå under

Röster om boken: »En extraordinär bok ... en litterär triumf ... Det är inte många bladvändare som är lika smarta och originella som denna.» – The Times »En ryslig historia som även råkar vara sann ... av en begåvad ung författare.» – Guardian »Magnifik ... oöverträfflig ... som en blandning mellan ett grekiskt drama och en utmärkt thriller.» – Mario Vargas Llosa »HHhH tog mig med storm. En av de bästa historiska romaner jag läst.» – Brett Easton Ellis

6

Ur boken: »Jag är säker på att de tror att det hela har gått i stöpet. För varje minut som går utsätts de för allt större risk att bli upptäckta och arresterade av en patrull. Men de väntar fortfarande. Det är mer än en timme sedan Mercedesen skulle ha passerat. Enligt de tidsscheman som snickaren har sammanställt har Heydrich aldrig kommit till slottet efter klockan tio på förmiddagen. Alla tecken tyder således på att han inte kommer att komma. Han har kanske ändrat väg, eller så har han åkt direkt till flygplatsen. Flugit iväg för alltid, kanske. Kubiš står lutad mot en lyktstolpe i kurvans innersida. Gabčík är på andra sidan vägkorsningen och låtsas vänta på spårvagnen. Det torde ha passerat gott och väl ett dussin, och han räknar inte längre. Flödet av tjeckiska arbetare avtar hela tiden. De två männen blir allt mer utsatta. Bruset från staden dämpas gradvis, och lugnet som sänker sig över kurvan genljuder som ett ironiskt eko av deras misslyckande. Heydrich är aldrig försenad. Han kommer inte att dyka upp. Men jag har förstås inte skrivit denna bok bara för att Heydrich inte ska dyka upp. Plötsligt, klockan 10:30, träffas de två männen av blixten, eller snarare av solen som reflekteras från kullens topp i den lilla spegeln som Valčík har tagit upp ur sin ficka. Det är signalen. Alltså kommer Heydrich. Där borta är han. Inom några sekunder kommer han att vara här. Gabčík korsar vägen springande och ställer sig vid utgången av kröken, dold ända till sista stund av kurvan. I motsats till Kubiš, som står längre fram (såvida han inte i själva verket befinner sig bakom Gabčík, vilket vissa rekonstruktioner hävdar, men det tycks mig inte lika sannolikt), kan han inte se att Mercedes-

DAIDALOS


HHh H

Heydrichs bil i kurvan på Holešovice-gatan efter attentatet.

cabrioleten, som avtecknar sig mot horisonten, saknar eskort. Jag kan slå vad om att han inte ens har tänkt på saken. I detta ögonblick finns det med nödvändighet bara en enda tanke som uppfyller Gabčíks brinnande hjärna: att slå ut målet. Men han uppfattar helt säkert det karakteristiska ljudet från en spårvagn som närmar sig bakom honom. Plötsligt dyker Mercedesen upp. Precis som de har förutsett bromsar den in. Men som de har fruktat kommer den att korsa vägen för en spårvagn full av civilpersoner vid sämsta tänkbara ögonblick: exakt i det ögonblick då den kommer i jämnhöjd med Gabčík. Kan inte hjälpas. Risken för att utsätta civilpersoner för fara har utvärderats, och man har beslutat att ta den. Gabčík och Kubiš är mindre skrupulösa än Camus rättfärdiga, men det är för att de är verkliga människor, både större och mera bristfälliga än vad som kan gestaltas med skrivtecken på papper.

1—2015

217 Du är stark, du är mäktig, du är nöjd med dig själv. Du har dödat människor, och du kommer att döda många, många fler. Du lyckas med allt. Ingenting kan stå emot dig. På mindre än tio år har du blivit ”den farligaste mannen i Tredje riket”. Ingen gör sig längre lustig över dig. Man kallar dig inte längre för ”geten” utan ”den blonda besten”: du har onekligen bytt kategori på djurarternas rangskala. I dag är du fruktad av alla, till och med av din chef, som är en liten hamster med glasögon, även om också han är mycket farlig. Du sitter bekvämt i sätet i din Mercedes, och vinden fläktar kring ditt ansikte. Du är på väg till ditt kontor, som ligger i ett slott. Du bor i ett land, och invånarna i detta land är dina undersåtar, du råder över deras liv och död. Om du skulle vilja kan du döda dem alla, till sista man. För övrigt är det kanske det som väntar dem. Men du kommer inte att vara där för att se

7

det, ty det är andra äventyr som kallar dig. Du har andra utmaningar som väntar. Strax ska du flyga bort och överge ditt konungarike. Du kom för att återställa ordningen i detta land, och du har utfört ditt uppdrag på ett lysande sätt. Du har krökt ryggen på ett helt folk, du har styrt protektoratet med järnhand, du har skapat politik, du har regerat, du har styrt. Du kommer att överlämna till din efterträdare den tunga uppgiften att bevara ditt arv: alltså att förhindra att motståndsrörelsen reser sig igen; bibehålla hela den tjeckiska produktionsapparaten i den tyska krigföringens tjänst; fortsätta med den germaniseringsprocess som du har påbörjat och vars förutsättningar du har definierat. När du tänker på ditt förflutna och din framtid finner din tillfredsställelse inga gränser. Du griper tag i läderväskan som ligger i ditt knä. Du tänker på Halle, på flottan, på Frankrike som väntar dig, på judarna som ska dö, på detta odödliga Rike till vilket du har lagt de mest stabila grundvalar, grävt ner de djupaste rötter. Men du glömmer nuet. Har din polisiära instinkt avtrubbats av de drömmerier som genomfar din hjärna medan Mercedesen glider fram? Du ser inte mannen med en läderrock över armen som denna varma vårdag korsar gatan framför dig, du ser inte bilden av det nu som kommer ifatt dig. Vad gör han, idioten? Han stannar mitt i gatan. Vrider sig ett kvarts varv så att han står vänd mot bilen. Möter din blick. Kastar undan läderrocken. Blottar ett automatvapen. Riktar vapnet mot dig. Siktar. Och trycker av.»


D EM O K R AT I E LLE R K AP ITALISM ?

Demokrati eller kapitalism? Europa i kris av Wolfgang Streeck, Jürgen Habermas, Elmar Altvater m. fl. Översättning: Joachim Retzlaff ISBN 978-91-7173-442-6 2015. 168 sidor. Häftad Pris c:a 200:– Bokklubbspris inkl. frakt 168:–

Europa upplever sin förmodligen allvarligaste kris sedan 1945. Den hotar såväl det europeiska integrationsprojektet som den europeiska och globala ekonomin, helt bortsett från den omfattande sociala ödeläggelse som krisen redan orsakat i länder i Europa. Vi upplever i dag en konflikt mellan nord och syd i Europa och på båda sidor om skiljelinjen finns ett missförhållande mellan det som tycks vara ekonomiskt nödvändigt och det som är politiskt görbart inom en demokratisk ordning. De rika ländernas valmanskår ser inte ut att vilja acceptera en långsiktig kollektivisering av skulderna eller andra storstilade former av gränsöverskridande omfördelning av bördorna. I söder vill befolkningarna inte gå med på vad en förbättrad bytesbalans och

någorlunda uthärdliga budgetunderskott tycks kräva. Och både i nord och syd försöker populister slå politiskt mynt av krisen. Populisterna i norr avvisar skattefinansierade transfereringar och skuldavskrivningar, medan populisterna i syd häftigt värjer sig mot svångremsdiktat som går ut över löner, pensioner och offentliga tjänster. Finns det en väg ur denna europeiska fälla? I denna bok diskuterar ett antal framstående tyska intellektuella den europeiska krisen som uttryck för ett spänningsförhållande mellan kapitalism och demokrati. Hur kan finansmarknaderna bringas under demokratisk kontroll, finns det en väg tillbaka till en nationalstatlig demokratisk kapitalism eller är det en fördjupad politisk integration i Europa som är lösningen. Den frågan ställs på sin spets i debatten mellan det tyske sociologen Wolfgang Streeck, författare till den på Daidalos utgivna boken Köpt tid, och filosofen Jürgen Habermas. Andra bidragagivare är Claus Offe, Elmar Altvater, Hubert Zimmermann och Stephan Schulmeister. Till boken har Sverker Gustavsson, professor emiritus i statsvetenskap, skrivit ett förord som reder ut debattens positioner.

8

Ur Claus Offes bidrag: »Eurozonens upplösning, med den oundvikliga följden att EU skulle sönderfalla, skulle leda till en tsunami av politisk och ekonomisk regression. Med det vill jag inte bestrida att euron från första början var en felkonstruktion. Om man stoppar in Grekland och Tyskland, för att ta de båda extremerna, i en valutaunion utsätter man den fattigare, mindre produktiva partnern […] för en våldsam ekonomisk press. Man tar bort möjligheten till extern anpassning med egna medel, nämligen möjligheten att bedriva valutapolitik (läs: devalvera). Greklands införlivande i eurozonen visar sig alltså i backspegeln ha varit ett fatalt fel, men när det en gång har begåtts går det inte att korrigera genom återgång till status quo ante. Till och med om alla berörda idag skulle komma överens om att införandet av euron i ett helt felaktigt avgränsat valutaområde var ett gigantiskt misstag […] så skulle forsöket till återgång få katastrofala följder redan genom de effekter som själva aviseringen skulle skapa. Det är helt enkelt orealistiskt att försöka tvinga anden tillbaka i flaskan.»

DAIDALOS


ST E P HE N G R AHAM

Belägrade städer. Den nya militära urbanismen av Stephen Graham Översättning: Henrik Gundenäs ISBN 978-91-7173-425-9 2014. 302 sidor. Danskt band Pris c:a 240:– Bokklubbspris inkl. frakt 210:–

Belägrade städer belyser den militära urbanismen i ett sociologiskt och historiskt perspektiv och pekar bland annat på förbindelserna med det kalla krigets retorik och världsbild. Framställningen har samtidigt en journalistisk åskådlighet och rymmer många konkreta nedslag i den förändrade vardagsverklighet som stadsinvånare, i synnerhet fattiga och utsatta sådana, har att hantera jorden över. Stephen Graham visar också på möjliga strategier för att – i det stora såväl som det lilla – bjuda den nuvarande utvecklingen motstånd. Stephen Graham är professor i Cities and society vid universitetet i Newcastle. Han har tidigare varit professor i kulturgeografi vid universitetet i Durham och stadsplanerare i Sheffield.

Stadsrummet militariseras alltmer i vår globala värld. Säkerhetszoner inrättas för att fysiskt trygga den befintliga politiska och finansiella ordningen och vanliga medborgare övervakas på diverse sofistikerade elektroniska vis. Denna utveckling är enligt urbanforskaren Stephen Graham följden av en intensifierad korsbefruktning av civil och militär övervakningsteknik. Utvecklingen tar sig inte nödvändigtvis samma uttryck i västvärldens storstäder som i krigsområdena i andra delar av världen, men det högteknologiska våldet bygger i grund och botten på samma uppsättning idéer överallt och på samma tendens att demonisera ”de andra”. Ett uttryck för denna nya militära urbanism, som Graham kallar den, är det utbredda bruket av krigsmetaforer i beskrivningen av det urbana samhällets villkor – att det utkämpas ett krig mot droger, brottslighet, terror, mot själva otryggheten, ett krig som är obegränsat i tid och rum.

1—2015

Röster om boken: ”Maka på dig, Jane Jacobs; här är urban geografi som den ter sig för en Predatordrönare på 25000 fots höjd. En grundläggande och mycket skrämmande rapport från den globala riskzonen.” – Mike Davis, författare till Los Angeles. Utgrävning av framtiden och Slum »Kom igen, du måste bara läsa den här boken. För det som händer i Bagdad och i andra städer där det pågår strider eller ockupation – och det handlar inte bara om övervakning, utan också om militarisering – kommer att hända också här. I några fall har det redan gjort det, eller också planerar man för det, ifall det skulle bli oroligt på allvar.» – Nicholas Lezard i The Guardian »Säkerhet och våldsprevention har blivit världsfenomen med global intressespridning. Städer är den nya frontlinjen och den smygande militari-

9

seringen av stadsmiljön är en följd av de postkoloniala verktyg för kontroll och maktövertag som väst har experimenterat med i utvecklingsländer eller konflikthärdar, till exempel Palestina. Det finns, skriver Graham, en korsbefruktning av civila och militära tillämpningar av avancerad teknik. Dessa tillämpningar tar sig uttryck i anfallskrig, i den postkoloniala maktordningens strider om resurser och inflytande, men den nya tekniken tillämpas också genom övervakning och inspektion av det dagliga livet i västerländska städer. Analysen av denna ”bumerangeffekt” – att maktens maskineri, institutioner och tekniker återförs till västerlandet efter att ha testats och etablerats i kolinialländer – utgör de centrala delarna i Grahams studie. Hans tes är att denna process har lett till en intern kolonisering av västerländska städer som, om den inte stoppas, kommer att utarma det historiskt framväxta motivet till varför städer finns. [...] Graham för vidare den kritiska traditionen inom kolonial urban antropologi som framför allt Manchesterskolan introducerade under 1960-talet. [...] Grahams bok presenterar sig som en handbok för aktivism och civil samling mot de ekonomiska och politiska krafter som i accelererande fart förstör städer. Det urbana rummets överdeterminering på grund av militariserad planering, kontrollbehov och finansurbanismens investeringslogik riskerar i större västeuropeiska metropoler att kväsa själva den ursprungliga meningen med stadsliv och stadssamhällen över huvud taget. Grahams studie är en iskall exempelsamling på hur den värld kan se ut där medborgerlig frihet och social öppenhet effektivt monteras ned.» – Håkan Forsell i Respons


AR NE M E LB E R G

Litteratur i tid. Åtta kapitel ur tidens litteraturhistoria av Arne Melberg ISBN 978-91-7173-447-1 2015. 214 sidor. Danskt band Pris c:a 210:– Bokklubbspris inkl. frakt 182:–

kroppsliga och diskutera olika moment – olika dimensioner – av tid. Exemplen sträcker sig från de klassiska till de aktuella, från Augustinus och Kierkegaard via Elias Canetti och Virginia Woolf till Beate Grimsrud och Karl-Ove Knausgård. I litteraturen, menar Melberg, gestaltas tidens fysik. Arne Melberg är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Oslo universitet. På Daidalos har han tidigare givit ut Resa och skriva (2006), Det var på Capri … (2010, tillsammans med Enel Melberg) och den rikligt kommenterade antologin Essä (2013).

Tiden och dess tre grundläggande aspekter, dåtid, nutid och framtid, känner alla till. Tidsnöden likaså, känslan av att tiden aldrig riktigt räcker till, en i vår tid alltmer akut och spridd åkomma. Det är med andra ord inte så konstigt att tänkare och författare genom historien har grubblat över tidens natur, från kyrkofadern Augustinus och framåt. I Litteratur i tid. Åtta kapitel ur tidens litteraturhistoria gör Arne Melberg antagandet att litteraturen har någonting att säga om tiden och minnet och tidsnöden som inte sägs någon annanstans eller i varje fall inte sägs på det sättet. Boken handlar inledningsvis om minnets egen tid, om minnesplatser och minnesarbete, och går därefter in på ett antal litterära försök att för-

Ur boken: »Augustinus börjar [i Självbekännelser] från början, med ”begynnelsen”: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Att något börjar, att något skapas, inleds, öppnas: det är både skapelsens och historiens och tidens stora hemlighet och gåta. Berättelsen om världen inleds med begynnelsen men begynnelsen upprepas sedan med varje människas födelse, upprepas otaliga gånger i varje människas liv. Hannah Arendt, som var en uppskattande kännare av Augustinus, utnämner honom till den västerländska historiefilosofins fader och skälet är just att han börjar med begynnelsen; Augustinus är den som insåg att historien inte har något slut utan är något som bara fortsätter och som ständigt börjar på nytt. Arendt har ett favoritcitat som återkommer tvärs igenom hennes författarskap, taget från ett annat verk av Augustinus, Gudsstaten (Civitas Dei XII: 20): Initium ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit. Ungefär: ”Människan skapades på det att det måtte vara en begynnelse och före detta fanns ingen.” Arendt kommente-

10

rar: ”människan har inte bara förmåga till begynnelse utan är själv denna begynnelse.” Vilket väl är ett sätt att säga att Augustinus’ tidsfilosofi har dimensioner som måste kallas existentiella och därmed litterärt intressanta; med Arendts hjälp får Augustinus påminna oss om att tiden framför allt handlar om födelsen. Begynnelsen. Men vad sysslade Gud med innan han skapade himmel och jord? Vad är det för tid som föregår tiden före begynnelsen? Det är denna fråga som får Augustinus att fråga sig vad tiden egentligen är: Men vad är då tiden? Om ingen frågar mig om det, då vet jag det, om någon frågar mig och jag vill förklara det för honom, då vet jag det inte – men jag menar ändå med tillförsikt att jag vet att det inte skulle finnas någon förfluten tid om ingenting skett, inte någon framtid om ingenting följde, inte någon nutid om ingenting pågick. Med dessa berömda och ofta citerade rader konstaterar Augustinus således att tidsfrågan är paradoxal – man både vet och inte vet – varefter han företar den välbekanta distinktion som också jag har praktiserat: han sorterar tid i förfluten tid, nutid, framtid, i då-nu-sedan. Men problematiserar genast: hur kan man säga att det förflutna finns när det inte längre finns? Hur kan man säga att framtid finns när den ännu inte finns? Och nutid: nu är nu i kraft av att försvinna och bli dåtid – så vi kan bara säga att nuet finns när det är på väg att inte längre finnas. Augustinus ställer oss inför den oroande möjligheten att det som vi vet finns – tiden – egentligen inte finns. Och fortsätter med att granska nuet: det som finns bara i kraft av att vara på väg, på väg till att inte längre finnas. När är nu? Hur länge varar nu? Augustinus kommer fram till att nuet är nu bara om det inte låter sig delas i mindre enheter. Nu är nu bara som ett ögonblick, utan varaktighet. Som ett brott i tiden.»

DAIDALOS


G L Ä NTA P R O D UK T IO N

Den nakna staden. Människor och platser i Göteborg av Magnus Haglund & Stefan Schneider ISBN 978-91-974575-3-8 2004. 288 sidor. Häftad Glänta produktion Pris c:a 230:– Bokklubbspris inkl. frakt 194:–

Den nakna staden är en kulturhistorisk och samtidskritisk bok om den stad som var och den stad som kan bli. Från göteborgsliberalismen och dess idéarv till de förskjutningar som kännetecknar dagens Göteborg. Från den gamla staden till den unga, mellan okända platser och elektroniska ljudlandskap. Magnus Haglund och Stefan Schneider rör sig bland människor, platser och sammanhang som speglar det samtida Göteborgs brokiga karaktär och dess kreativa motsättningar. Här möts Wilhelm Stenhammar och Luke Eargoogle, Kent Andersson och Pamela Jaskoviak, Victor Rydberg och Håkan Hellström. Franz Kafka lämnar rapport om Poseidonstatyn och Carl Jonas Love Almqvist berättar om kravallerna under EU-toppmötet 2001. Magnus Haglund är författare, kulturskribent och musikkritiker. Stefan Schneider är fotograf och musiker.

1—2015

Ur boken: »”Situationismen”, säger kulturskribenten och översättaren Ingemar Johansson, ”var en revolutionär rörelse som syftade till att få slut på den gamla ordningen. För Debord var det en kamp på största allvar och för hans del var konsten död. Samtidigt fanns en tradition från dadaismen och surrealismen kvar, och längre tillbaka författare som Lautréamont och Baudelaire, för vilka livet i det borgerliga samhället inte kunde vara något annat än en parodi.” [...] Ingemar nämner en pamflett tillkommen på universitetet i Strasbourg 1966, som sammanfattar det frihetliga inslaget i situationismen. Textens titel är lång som till en Morrisseysång – Misären i studentens miljö: betraktad ur sina ekonomiska, psykologiska, sexuella och framför allt intellektuella synvinklar samt om några medel att avhjälpa dem. Här skriver pamflettens författare, Mustapha Kayati, om betydelsen av ett möte mellan konstens och den frihetliga socialismens kritik av det borgerliga samhäller. [...] Kring 1967–68 får dessa drömmar om en fest utan slut ett fäste i det göteborgska stadslandskapet genom bildandet av föreningen Libertad. Under några år översätter man och ger ut situationistiska texter som Varuskådespelets nedgång och fall och Upprop till revolutionärer i Algeriet och i alla länder, samt egna publikationer som Häng stalinisterna högt och Kung Gustafs sardiner, eller den svenske studentens betydelsefulla betydelselöshet. [...] Ingemar säger att det Göteborg han relaterar till och tycker om till stora delar är försvunnet, som det gamla Landala och Masthugget som det såg ut före rivningarna i slutet på 1960-talet. Han berättar om skivaffären Waidele som hade en filial i Majorna där han brukade stå utanför som liten grabb och sjunga för de förbipasserande, sånger som ”Möte i monsunen” och ”Flottarkärlek”. Han nämner

11

också en favoritpunkt på stadskartan, som han förbinder med det sena 60-talets frihetliga anda; en plats som kallades Räcket och låg på Otterhällegatan, strax ovanför nuvarande Länsstyrelsen. Det var ett stycke vildmark mitt inne i staden med en vidunderlig utsikt över hustaken i centrum. En plats för drömmar och fantasier. Men hur tolkar Ingemar elektrifieringen av de situationistiska idéerna under det senaste decenniet, som tycks ha ett visst samband med framväxten av den globaliseringskritiska rörelsen? ”Men det är väl ganska tydligt? Det har med upplevelsen av total alienation att göra. Som medborgare betraktas vi alltmer som privata företag som ska gå med vinst. Det är som Stendahl skrev i sin dagbok: Allt kan köpas för pengar – utom karaktär. Det som Guy Debord kallade skådespelssamhället har bara tilltagit i styrka sedan 1960-talet. Det som sker nu är en total kommersialisering av livet där individerna frånhänder sig möjligheterna att påverka sina villkor. Den känsla av maktlöshet som breder ut sig föder till slut revolthandlingar, på grund av svårigheterna att etablera ett autentiskt liv. Tar man idén om att leva sitt liv som om det vore ett äventyr på allvar, blir det en revolutionär idé. Den som vägrar att inrätta sig enligt de förhållanden som råder, inom till exempel arbete eller familj, märker snart att den etablerade ordningen inte har någonting med ett riktigt liv att göra, det är bara en orkestrering av tristess. Så föds längtan efter att iscensätta livet enligt egna villkor och principer, och därmed är situationismen inte långt borta.”» Ingemar Johansson (1945–2014) redigerade två banbrytande antologier med relevans i det här sammanhanget, Anarkisterna i klasskampen (1969) och Dada (1987).


ULR IC H B E C K † 2 0 1 5 .0 1 .0 1

Röster om Ulrich Beck (1944–2015): »Ulrich Beck var sin generations mest betydande sociolog och en produktiv författare. Hans böcker nådde inte bara en akademisk läsekrets utan vanliga läsare över hela jorden. Han var en av de första som diskuterade globaliseringen, under en tid, 1980-talet, när begreppet var nytt och många ställde sig tveksamma till dess giltighet. Med begreppet satte Beck fokus på det globala samhällets ökande grad av ömsesidigt beroende, en process som han menade sträckte sig långt bortom marknaden. Effekterna av denna process kan nu inte sägas vara enbart välgörande, vilket Beck visade i sitt första betydande arbete, Risksamhället (1986). När industrisamhället breder ut sig över vår planet skapar det ett komplex av risker och möjligheter, av vilka många saknar motsvarighet under tidigare historiska epoker. Till exempel påverkar vi idag naturen på ett mycket mer genomgripande vis än någon tidigare civilisation har gjort. Vår utdelning har blivit påtaglig – till exempel en språngartad ökning i levnadsstandard. Men vi har samtidigt skapat gigantiska risker för oss själva. [...] Risksamhället var på många sätt ett banbrytande verk och har påverkat otaliga forskare. Det skapade också en grundval för Becks senare arbeten. Risken – och medvetenheten om den – har inte enbart kommit att prägla de stora institutionerna i vårt samhälle, menade Beck, den har också trängt in i vårt dagliga liv, som en ofrånkomlig del av vårt uppbrott från ett tidigare sammanhang av vanor och traditioner. Våra liv har blivit betydligt mer ”reflexiva” än de var, vi tänker mer, grubblar mer, väger i högre grad för och emot. [...]

Beck hade ett långvarigt intresse för hur EU utvecklades och var en stark anhängare av unionen. Och han var övertygad om att de europeiska länderna riskerade att bli leksaker i händerna på globaliseringen om de inte gemensamt kunde

gripa in i händelseutvecklingen. Sociologin måste utvecklas bortom en ”metodologisk nationalism”, menade han. Den nationella kontexten är en alldeles för snäv ram om man vill förstå det som formar vår tillvaro i dagens globala verklighet. På samma sätt måste EU vara ett transnationellt projekt och inte bara en samling nationer som var och en försöker följa sin egen väg. Beck fördjupade sig senast i de här frågorna i Das deutsche Europa (2012), skriven i svallvågorna efter eurokrisen och dess politiska efterspel. [...] Det som behövs i det här läget, hävdade Beck, är ett nytt ”socialt kontrakt” för Europa. Ett sådant kontrakt skulle framför allt omfatta en kollektiv revolt mot knapphetsideologin och den tyska dominansen. Den ekonomiska politiken skulle bli mer inriktad på investeringar, det sociala skyddsnätet skulle delvis europeiseras och de för tillfället rikare länderna skulle ta ett större ansvar för de utsatta länderna. På längre

12

sikt gäller det för EU att anstränga sig för att bygga en europeisk identitet nerifrån. Ulrich Bech var en hängiven och omsorgsfull forskare, med en encyklopedisk utblick över det samhällsvetenskapliga området. Sin framstående forskargärning till trots var han en förtjusande tillgänglig och vardaglig person och mycket populär hos studenter överallt.» – Anthony Giddens i Süddeutsche Zeitung »Utgångspunkten för Becks samhällsanalys är en modernitetsteori enligt vilken vi nu bevittnar en samhällsomvandling som är lika stor som industrisamhällets frambrott ur feodalsamhället. I motsats till postmodernisterna hävdade Beck att vi nu inte ser slutet på moderniteten utan snarare dess början, en modernitet som nu lämnar industrisamhällets grepp. Den enkla moderniteten ifrågasatte allt – inte minst tradition och religion – utom rationaliteten. Det är denna oreflekterade tilltro till rationalitet som lett till industrisamhällets risker och tillkortakommanden. Den reflexiva moderniteten innebär däremot att även rationaliteten ifrågasätts, vilket innebär att de institutioner och principer som industrisamhället baseras på avmystifieras. Hans bok om risksamhället ska därför inte läsas som ett enkelt miljöbudskap utan som en kartläggning av en pågående och omvälvande samhällsomvandling, där industri­ samhällets institutioner gradvis håller på att överskridas och upplösas. I ett tjugotal böcker (varav fem finns översatta till svenska) har Beck utvecklat och fördjupat olika aspekter av denna transformation.» – Rolf Lidskog i SvD

DAIDALOS


U LRI CH B E C K † 2 0 1 5 .0 1 .0 1

Risksamhället. På väg mot en annan modernitet av Ulrich Beck Översättning: Svenja Hums ISBN 978-91-7173-107-5 2000. 400 sidor. Häftad Pris c:a 216:– Bokklubbspris inkl. frakt 200:–

Det kosmopolitiska Europa. Samhälle och politik under den andra moderniteten av Ulrich Beck & Edgar Grande Översättning: Urban Forsén ISBN 978-91-7173-240-3 2006. 424 sidor. Häftad Pris c:a 250:– Bokklubbspris inkl. frakt 205:–

Att uppfinna det politiska. Bidrag till en teori om reflexiv modernisering av Ulrich Beck Översättning: Eva Backelin ISBN 978-91-7173-129-6 1996. 256 sidor. Häftad Pris c:a 220:– Bokklubbspris inkl. frakt 185:–

Ulrich Becks Risksamhället utkom på våren 1986 alldeles före olyckan i Tjernobyl, en katastrof vars konsekvenser boken analyserade på ett utomordentligt vis. Tidigt lyckades Beck urskilja utvecklingstendenser som i dag blivit tydliga. Bokens syfte, skriver han, är att ”framhäva den redan i dag synliga framtiden framför det fortfarande dominerande förflutna”. Länge betraktades de risker den tekniska utvecklingen utsatte mänskligheten för som oavsiktliga bieffekter av en i det stora hela taget positiv modernisering. De var ett pris värt att betala för framsteget och lika oundvikliga som svallvågorna efter ett fartyg på väg över haven. Så är inte längre fallet, menar Beck. De faror vi i dag utsätts för har en sådan omfattning att de omvandlar samhället i grunden. Men samtidigt är de ofta osynliga för blotta ögat och ”kräver vetenskapens förnimmelseorgan – teorier, experiment, mätinstrument – för att överhuvudtaget bli synliga och tolkningsbara som faror”.

»Vår tes lyder: Europeiseringsprocessen har nått en kritisk gräns – och det genom sina framgångar! De politiska energi­reserverna i en nationalstatlig semantik och syn på Europa är uttömda. Genom fullbordandet av den inre marknaden i Europa och utvidgningen österut har de inre villkoren för den europeiska politiken förändrats på ett omvälvande sätt. Och genom globaliseringen och de nya världspolitiska konflikterna har de yttre koordinaterna för den europeiska integrationen samtidigt blivit fundamentalt förskjutna. I denna situation är det inte tillräckligt med institutionella reformer, till exempel skapandet av en europeisk författning. Det rör sig om så mycket mer: Det krävs nya tankar om Europa.»

Vad skall vetenskapen ta sig till när den varken kan uppdaga Guds verk i naturen eller ställa sig i framstegets tjänst? Kort sagt, hur skall vi motivera vår strävan när upplysningsprojektet inte längre förefaller trovärdigt utan tvärtom som det allvarligaste hotet mot civilisationens överlevnad? Enligt Beck befinner vi oss i en valsituation mellan fortsatt modernisering och något han kallar motmodernisering. Valet rymmer ett veritabelt dilemma. En motmodernisering skulle obevekligt leda till samhällets barbarisering och en fortsatt modernisering efter nuvarande linjer förr eller senare (genom anhopningen av risker) leda till katastrof. I realiteten finns emellertid inte dilemmat. Vi behöver inte välja antingeneller som vi alltid gjort tidigare, vi har också möjligheten att välja både och. Denna förändrade valsituation är något radikalt nytt, som enligt Beck erbjuder en utväg ur modernitetens tvingande logik. Denna tredje väg kallar Beck ”reflexiv modernisering”.

1—2015

»Denna viktiga bok bör inte bara läsas av så många medborgare, politiker, journalister och forskare som möjligt. Den bör också stimulera den samhällsvetenskapliga grundforskningen.» – Frankfurter Allgemeine Zeitung

13


ANNIK A R UT H P E R SSO N

Hannah Arendts 1940-tal. En ickebiografi i tre delar av Annika Ruth Persson ISBN 978-91-7355-367-4 2014. 344 sidor. Inbunden Kabusa böcker Pris c:a 230:– Bokklubbspris inkl. frakt 210:–

Vad gör du om omgivningen bestämmer att en grupp du råkar tillhöra inte är önskvärd? Vad gör du med ett förflutet du önskar att du inte hade? Hur undviker du att svepas med när hela omvärlden tycks byta värdeskala? Det här är några av de frågor som formuleras i Annika Ruth Perssons ”icke-biografi i tre delar” om filosofen Hannah Arendt: Hannah Arendts 1940-tal. Persson utgår från biografiska fakta, men vidgar det biografiska perspektivet åt olika håll, inte minst mot Arendts egna texter och gradvis framväxande frågeställningar. Boken bjuder också på en fascinerande tidsoch miljöskildring. Arendt kommer som statslös flykting till New York i maj 1941 och skapar sig så småningom, via medverkan i några mindre men vitala tidskrifter, en plats i stadens intellektuella offentlighet. Via dessa tidskrifter lär hon också känna en rad författare som blir hennes nära vänner. Det är i detta kulturella och personliga spänningsfält hon utvecklas till den ban-

brytande och kontroversiella politiska tänkare vi känner henne som idag. Ur bokens efterord: »Mitt första möte med Hannah Arendt var när jag för runt tjugo år sedan översatte en av hennes senare texter, ”Thinking and Moral Considerations”. Att översätta är en tidskrävande form av läsning. Den här gången tog det extra lång tid eftersom min uppmärksamhet gång på gång lämnade texten för att istället riktas mot de situa­ tioner och skeenden Arendt framställde. Adolf Eichmann som tanklös. Shakespeares Richard III som gestaltning av problemet att leva med en mördare om det är du själv som är mördaren. Skillnaden mellan att tänka ut hur en transport effektivast kan genomföras och att tänka igenom om du verkligen ska bidra till att den genomförs. Arendts frågeställningar blev nya eftersom de uppstod ur just den skildrade händelsen. Hennes berättelser och gestaltningar fanns inte med som pedagogiska exempel på abstrakta filosofiska bryderier och öppnade inte för några eleganta lösningar. De skildrade komplicerade, jobbiga och såriga problem och Arendt kom med rätt trevande lösningsansatser som ständigt tycktes generera nya frågor. Artikeln slutade i en känsla av att detta ännu inte var avklarat, att det här var något som Arendt fortsatte tänka på i morgon. Det är också just så hon beskriver tankeverksamheten: liksom Penelope med sin väv river tänkandet varje morgon upp vad det gjorde klart föregående kväll.» Annika Ruth Persson är författare och översättare och har tidigare varit bokförläggare och tidskriftsredaktör. Hon är bosatt i Göteborg och Berlin. Förutom Hannah Arendt har hon bland annat översatt Zygmunt Bauman.

14

Röster om boken: »Annika Ruth Persson har grävt djupt i arkiven, blandar och ger lite huller om buller: pariapolitiska läsningar av Franz Kafka och Marcel Proust, tysk ”existenz-filosofi”, förlagsluncher och förlagskorrespondens, hjälpsändningar med bacon, nätstrumpor och politiska tidskrifter, brev och telegram som knattras fram över Atlanten, renoveringsplaner för sommarhuset. Det blir lite rörigt, men en produktiv röra. Ett levande, nervigt, larmande collage av de händelser som framfödde det arendtska tänkandet. En väv av dödsbud, avsked och uppbrott, verkliga och möjliga minnen. Men också av starka känslor: frihet och saknad, ångest och förtvivlan, vild flykt och skräckslaget kaos. Det är helt i linje med Arendts egen syn på tänkandet som ett tänkande med kropp och själ, rotat i vardagen snarare än idéernas värld. Så blir också denna text en penelopeväv att nysta i, återvända till, tänka vidare på.» – Fabian Kastner i SvD »Annika Ruth Perssons långa essä frammanar en tidsanda, ett mentalt tillstånd, snarare än ett enskilt liv. Hon speglar Hannah Arendts 1940tal genom filosofens egna texter. Men också genom några av hennes vänners liv och arbete. Störst utrymme får den amerikanska författaren Mary McCarthy och den brittiske poeten W. H. Auden. Det är ett effektivt grepp, som lämnar stort utrymme åt läsaren att själv tolka och förstå Hannah Arendts liv och filosofi – och därmed att tänka vidare i samspråk med henne. Annika Ruth Persson har med andra ord skrivit en fin följeslagare för den som vill läsa Hannah Arendt. Och Hannah Arendt bör man läsa.» – Mattias Hagberg i GP

DAIDALOS


H ANNAH AR E ND T

Människans villkor. Vita activa av Hannah Arendt Översättning: Joachim Retzlaff ISBN 978-91-7173-066-4 1998 (1988). 424 sidor. Hft. Andra upplagan Pris c:a 224:– Bokklubbspris inkl. frakt 200:–

Mellan det förflutna och framtiden. Åtta övningar i politiskt tänkande av Hannah Arendt Översättning: Annika Ruth Persson ISBN 978-91-7173-209-5 2004. 295 sidor. Häftad Pris c:a 230:– Bokklubbspris inkl. frakt 200:–

Om våld av Hannah Arendt Översättning: Sven Hallén ISBN 978-91-7173-279-8 2008. 104 sidor. Häftad Pris c:a 160:– Bokklubbspris inkl. frakt 135:–

Människans villkor är ett av de centrala verken i 1900-talets politiska tänkande. Hon presenterar här en djuplodande analys av den mänskliga aktivitetens grundformer – arbete, tillverkning och handlande – och hur förståelsen av dessa och deras relationerna förändrats från antiken till moderniteten. Hon kritiserar det aktiva livets reduktion till arbete och produktion på bekostnad av ”praxis”, handlandet i den offentliga politiska sfären, som enligt Arendt är den aktivitet där människan utvecklar sin mest mänskliga egenskap: förmågan att handla tillsammans

I denna essäsamling undersöker Arendt begreppen tradition och historia, auktoritet och frihet såväl som olika aspekter av den modernitet som kännetecknas av att det inte längre finns giltiga, av traditionen givna svar på frågor som ”Vad är auktoritet?” och ”Vad är frihet?”. Essäerna griper tillbaka på hennes huvudverk Människans villkor, men pekar också fram mot de reflektioner över omdömes­förmågan som var avsedda att bli den tredje delen av hennes The Life of the Mind. Arendt beskriver sina essäer som övningar i politiskt tänkande. Deras enda syfte är, säger hon, ”att ge erfarenhet i hur man ska tänka; de innehåller inga föreskrifter om vad man ska tänka eller vilka sanningar man ska omfatta [...] Eftersom övningarna rör sig mellan det förflutna och framtiden innehåller de kritik såväl som experiment, men experimenten är inte till för att utforma någon sorts utopisk framtid, och kritiken av det förgångna, av traditionella begrepp, har inte för avsikt att ’avslöja sanningen’.”

Mot bakgrund av kapprustningen, Vietnamkriget och Sovjetunionens ockupation av Tjeckoslovakien, som födde en ny vålds­retorik, reflekterar Arendt över förhållandet mellan våld och politik. Hon vänder sig mot den utbredda föreställningen att politik inte är annat än maktkamp och att maktens yttersta form är våldet. För Arendt är makt och våld konträra begrepp, som hon sätter i förhållande till andra begrepp som ”styrka”, ”kraft” och ”auktoritet”. Politiskt handlande, hävdar hon, är ett handlande tillsammans med andra, och makt är till sin natur kommunikativ; makt uppstår när männi­ skor handlar tillsammans. När makt görs till förmågan att betvinga en motståndare försvinner distinktionen mellan makt och våld. Medan­ våldet är instrumentellt, är makt inte ett medel utan männi­skors förmåga att tillsammans sträva efter ett eller annat mål. Våldet kan med sina redskap slå ner makt, det kan framtvinga underkastelse, men inte skapa makt.

»Människans villkor är ett av vår tids största politisk-filosofiska arbeten. Boken gör upp med den inskränkta föreställningen att samhällslivet är en allomfattande ekonomisk process som har värde för människan bara när hon arbetar, men inte skapar något varaktigt och inte lämnar utrymme för handling, samtal och tänkande.» – Peter Kemp i Sydsvenskan

1—2015

15


LUCY CALKINS

Färdplan för klassrummets läsundervisning av Lucy Calkins Översättning: Britta Stensson ISBN 978-91-7173-448-8 2015. 210 sidor. Häftad Pris c:a 210:– Bokklubbspris inkl. frakt 182:–

viktigt det, ha siktet inställt på nästa steg i deras läsutveckling. Boken är praktiskt inriktad. Caulkins beskriver till exempel hur läraren – med hjälp av “minilektioner”, högläsning med mera – kan skapa en miljö som befrämjar samtal om texterna. Pratar man inte om det man har läst blir det mycket svårare att utvecklas som läsare. Sådana samtal är helt enkelt avgörande. Lucy Calkins har grundat – och är föreståndare för – The Reading and Writing Project vid Teachers College på Columbia University. Hon har publicerat en rad böcker om barns läs- och skrivutveckling.

Går det att undervisa i läsning – den sortens läsning som får hjärtat att klappa och söka sig in i vårt inre? Är det den fråga som föräldrar, politiker, lärare och andra berörda ställer sig? Alla undrar vi hur den nya generationen ska kunna bli en läsande generation. Vi verkar vara överens om att det är viktigt att kunna läsa, men varför ska de unga lägga ner så mycket tid på att läsa? Och vad ska de läsa? Och hur? I Färdplan för klassrummets läsundervisning tar Lucy Calkins ett brett grepp om läsfrågorna. Det här är framför allt en bok om vad barn behöver för att utvecklas som läsare, men den handlar också om hur läraren själv kan utvecklas på området och bli ännu bättre på att möta barnen precis där dessa befinner sig, men samtidigt, lika

Ur boken: »När eleverna i början på hösten kommer till skolan för att börja ett nytt läsår är det inte säkert att de tycker att läsning och skrivning är det allra roligaste. Vi kan se det genom de böcker som ligger strödda under klädhängarna med smutsiga fotavtryck eller böckerna som ligger hoptryckta i mörkret längst ned i barnens ryggsäckar. Vi inser det när vi möter pojken som berättar för oss: ”Jag läste 62 sidor i går kväll. Imponerade frågar vi: ”Vad hände i boken?” Han gör en grimas och tittar upp mot taket och säger: ”Ööh”, medan han tänker och försöker minas något av det han läst. Han kommer inte på något men han skyndar sig att försäkra: ”Jag läste alla sidorna – ärligt talat. Jag kan bara inte komma ihåg någonting av det.” Han är inte vår enda teflonläsare. Vi betraktar ett barn som läser den sista sidan i Den gyllene stjärnan, och vi väntar på hur hon ska titta upp, med brinnande ögon; vi kan passagen utantill och vet hur omöjligt det är att inte ta den till sig. Vi ser hur hennes ögon rör sig ned längs

16

sidan, till sista stycket, till sista raden. Vi tänker på hur rörda vi själva blir av bokens upplösning, och ser fram mot hennes reaktion. Hon läser. Efter en sekund gör hon en paus. Sen slår hon igen boken, lägger den på bordet och säger: ”Jag är klar. Vad ska jag göra nu?” Hur ska jag kunna säga till henne: ”Jag tror att den här boken kommer att vara viktig för dig.” Hur undervisar vi i läsning – den sortens läsning som får vårt hjärta att slå fortare och som söker sig in i vårt inre. Hur skapar vi en läsundervisning som får eleverna att inse och uppleva att en glödlampa inte längre bara är en glödlampa; den är trådar och elektricitet och den industriella revolutionen och allt som växte fram ur detta? Hur undervisar vi om läsningens kraft – som får oss att se vad som står bakom orden, mellan orden och bortom orden? Hur undervisar vi om läsningens närhet – om att tillhöra en grupp med ett gemensamt språk, gemensamma berättelser och gemensamma önskningar och projekt? Det ironiska är att samtidigt som vi vet att läsundervisningen är så viktig så överlämnar vi den till stora läromedelsförlag som varken känner oss eller våra elever och som inte heller nödvändigtvis vet vad en god undervisning handlar om. Eftersom vi vet att vår viktigaste uppgift är att lära barn att läsa, så blir vi oroliga och vill vi att någon annan ska tala om för oss hur det ska gå till. ”Tala om för mig vad jag ska göra så gör jag det”, säger vi. När sedan läromedlen är fulla av tusentals små uppgifter stannar vi inte upp länge nog för att tänka efter: ”Stämmer detta med det som jag av egen erfarenhet vet om hur man lär sig att läsa?” ”Speglar detta det som forskningen visar att barn behöver?” ”Stämmer det med det som jag lärt mig under alla mina år som lärare?”»

DAIDALOS


E VA ILLO UZ

Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring av Eva Illouz Översättning: Svenja Hums ISBN 978-91-7173-435-8 2014. 335 sidor. Danskt band Pris c:a 240:– Bokklubbspris inkl. frakt 210:–

Varför gör kärlek ont? Vad är det som än i dag gör gestalter som Emma Bovary eller Heathcliff och Catherine, de olyckliga älskande i Emily Brontës Svindlande höjder, så fascinerande? Och inte minst: vad skiljer oss från dem? Sociologen Eva Illouz, författare till en rad böcker om det moderna känslolivet, hävdar att kärleken genomgått en stor omdaning. Å ena sidan har känslorna och romantiken svalnat. Idag är passion något som de flesta män och kvinnor uppfattar som lite löjligt och de skulle förmodligen göra sig lustiga över eller till och med fyllas av lätt avsmak inför retoriken i 1700och 1800-talets kärleksbrev. Å andra sidan är kärlekens betydelse för vår självkänsla på många sätt större än någonsin tidigare. Eftersom man är så snar att skylla på människors psyken i vår kultur, upplever många att det är deras egen förmåga som har brustit när en kärleksrelation tar slut, och därför hotar misslyckanden på kärlekens område att urholka jagets grundvalar – vilket är

1—2015

skälet till att den moderna kärleken kräver samtalsterapi, ändlösa samtal med vänner, tips och råd och tröst. Illouz huvudtes är att det moderna kärlekslivet formats av omvandlingen av det hon kallar partnervalets ”ekologi” och ”arkitektur”: äktenskapsmarknaderna har blivit allt mindre reglerade och ökat urvalet av möjliga partners, själva valet har fått ett egenvärde som uttryck för personlig frihet och kriterierna för att bedöma möjliga partners har blivit alltmer individualiserade. Därmed har också den romantiska fantasin, de tankar och känslor som utlöser vårt begär, förändrats och hur man lyckas som aktör på partnermarknaden har blivit avgörande för självkänslan. Kärleken formas av sociala relationer och institutioner; den är i omlopp på en marknad där individer konkurrerar på olika villkor och vissa har större möjligheter än andra att definiera villkoren för hur de blir älskade.

tiöst arbete. Med sociologisk knivskärpa rör sig Illouz genom en myriad av olika källmaterial (populärkultur, intervjuer, punchlines från olika intellektuella giganter), växlande mellan makrooch mikroläge: Hon gör en slående parafras på Pierre Bourdieus begrepp ”kulturella fält”, för att diskutera uppkomsten av ”sexuella fält”. [...] [Jag] fyller ett halvt kollegieblock med citat som jag vill göra om till väggbonader.» – Kristofer Folkhammar i Aftonbladet

Eva Illouz är född 1961 i Marocko, studerade i Paris och USA och är nu professor i sociologi vid The Hebrew University i Jerusalem. Hon har skrivit en rad böcker på temat kärlek.

»I höstas kom boken Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring. Den israeliska kulturkritikern Eva Illouz – av tyska tidningen Die Zeit utnämnd till en av framtidens viktigaste tänkare – analyserar känslornas plats (extremt stor) i moderniteten. [...] Det som gör hennes teser om känslorna så genomgripande är hur hon plockar dem ur den enskilda människan och synar dem mot hela det moderna samhällsbygget. [...] I känslokulturens och valkompetensens era är det här rätt omskakande läsning. Och så befriande.» – Malin Ullgren i DN

Röster om boken: »Illouz, en stjärna på att basha psykologiska företeelser och göra dem till samhällsfenomen, har med boken Därför gör kärlek ont – en sociologisk förklaring, den underbara ambitionen att göra med den romantiska kärleken vad Karl Marx gjorde med varor. Hon vill visa på att känslorna ”påverkas av samhällsförhållanden, att de inte cirkulerar fritt och obehindrat, att deras magi är en social magi och att det innefattar det moderna samhällets institutioner i ett slags komprimerad form”. [...] Det är ett på många vis hisnande och ambi-

»Är kärlek verkligen värt att forska om? Ja, få andra fenomen lämpar sig så väl för att förstå modernitetens processer som kärleken, svarar Eva Illouz, eftersom den är en central del i våra livsprojekt, och eftersom den förändrats i takt med att samhället har blivit ett marknadssamhälle. Hennes forskning baseras bland annat på intervjuer med kvinnor och män i Israel, USA och Frankrike, och hon skriver med ett patos för passionen, som om hon ville rädda kärleken och alla oss som ägnar oss åt den.» – Karin Arbsjö i Sydsvenskan

17


TITELURVAL – PRISER SOM ANGES ÄR MEDLEMSPRISER INKL. FRAKT

Skönlitteratur Andersson, Lars: Uppenbarelser 312 sidor 196:Anyuru, Johannes En civilisation utan båtar 150 sidor 140:– Anyuru, Johannes & Motturi, Aleksander: Förvaret 80 sidor 115:Azar, Michael: Döden i Beirut 128 sidor 140:Azar, Michael: Vittnet 96 sidor 125:Hansson, Gunnar D: Lomonosovryggen 174 sidor 170:Kafka, Franz: Dagböcker 1910–1923 454 sidor 188:– Melberg, Arne & Melberg, Enel: Det var på Capri … 149 sidor 126:Meyer, Clemens: Natten och ljusen 224 sidor 190:Meyer, Clemens: Våld. En dagbok 186 sidor 168:Serge, Victor: Fallet Tulajev 410 sidor. 200:– Söderblom, Staffan: Knittlar 110 sidor, inb. 110:-

Barn- och allåldersböcker

Dahle, Gro & Nyhus, Svein: God natt, natt 76 sidor, illustrerad, inb. 130:-

Alexy, Robert: Rätten och rättvisan 160 sidor 144:-

Bachtin, Michail: Rabelais och skrattets historia 476 sidor 225:-

Dahle, Gro & Nyhus, Svein: Mammas hår 40 sidor, illustrerad, inb. 125:-

Amin, Samir: Kapitalism i globaliseringens tid 192 sidor 155:-

Bacon, Francis: Essäer 205 sidor 60:-

Dahle, Gro & Nyhus, Svein: Snäll 32 sidor, illustrerad, inb. 120:-

Anderson, Benedict: Den föreställda gemenskapen.
Reflexioner kring nationalismens ursprung … 256 sidor 165:-

Badiou, Alain: Manifest för filosofin. & Vad är kärlek? 128 sidor 110:-

Gombrich, Ernst H.: En liten världshistoria 328 sidor, illustr. inb. 190:Goethe, J. W.: Den unge Werthers lidande. Återberättad av Oskar K Illustrationer: Lilian Brøgger 133 idor 145:K. Oscar & Karrebæck Dorte: Idiot 40 sidor, illustr. inb. 120:K. Oscar & Karrebæck Dorte: Lägret 80 sidor, illustr. inb. 145:Lowry, Lois: Den gyllene stjärnan 160 sidor 100:– Nyhus, Svein: Sånt som är 42 sidor 123:Shakespeare, William: Hamlet. Återberättad av Oskar K Illustrationer: Dorte Karrebæk 110 sidor 145:Torseter, Øyvind: Hålet 64 sidor 130:Voltaire, François: Candide. Återberättad av Oskar K Illustrationer: Dorte Karrebæk 90 idor 145:Ørrebeck-Nilssen & Duzakin: Inte alldeles ensam 40 sidor 135

Dahle, Gro & Dahle Nyhus, Kaia: Hoppas, sa gåsen 48 sidor 120:-

Facklitteratur

Dahle, Gro & Dahle Nyhus, Kaia: Kriget 56 sidor 130:-

Agamben, Giorgio: Homo sacer. Den suveräna makten
och det nakna livet 223 sidor, hft. 189:-

Dahle, Gro & Nyhus, Svein: Den Arge 40 sidor, illustrerad, inb. 120:Dahle, Gro & Nyhus, Svein: Roy 32 sidor, illustrerad, inb. 120:-

Agrell, Beata & Nilsson, Ingela (red.): Genre och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv 524 sidor, inb. 295:Alexander, Jeffrey C.: Kulturell sociologi 266 sidor 210:-

Anderson, Perry: Postmodernitetens ursprung 150 sidor 148:-

Bale, Kjersti: Estetik 200 sidor 182:-

Andersson, Magnus & Jansson, André Landsbygdens globalisering 190 sidor 196:–

Bauman, Zygmunt: Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 143 sidor 125:-

Andersson, Mette m. fl.: Youth, Otherness and the Plural City 368 pages 193:-

Bauman, Zygmunt: Auschwitz och det moderna samhället 270 sidor 170:-

Andersson, Sten: Om vetenskapens gränser 260 sidor 180:-

Bauman, Zygmunt: Collateral damage 202 sidor 190:-

Apel, Karl-Otto: Etik och kommunikation 160 sidor 125:-

Bauman, Zygmunt: Det individualiserade samhället 304 sidor 188:-

Apelmo, Elisabet: Som vem som helst 274 sidor 210:-

Bauman, Zygmunt: Döden och odödligheten i det moderna samhället 316 sidor 155:-

Arendt, Hannah: Den banala ondskan. Eichmann i Jerusalem 288 sidor 170:-

Beck, Ulrich: Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar 212 sidor 165:Bengtsson, Jan: Den fenomenologiska rörelsen i Sverige 365 sidor 165:Bengtsson, Jan: Fenomenologiska utflykter 276 sidor 170: Bengtsson, Jan: Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi 160 sidor 100:Benhabib, Seyla: Autonomi och gemenskap 338 sidor 200:Benhabib, Seyla: Jämlikhet och mångfald 266 sidor 180:Benjamin, Walter: Språkfilosofiska texter 164 sidor 189:Benjamin, Walter: Bild och dialektik 304 sidor 169:Berman, Marshall: Marxistiska äventyr 256 sidor 180:-

Bauman, Zygmunt: Europa – ett oavslutat äventyr 160 sidor 144:-

Björk, Micael: Den engagerade polisen 130 sidor. 154:-

Aristoteles: Den nikomachiska etiken 300 sidor 165:-

Bauman, Zygmunt: Flytande rädsla 204 sidor 160:-

Aristoteles: Om själen 123 sidor 95:-

Bauman, Zygmunt: Konsumtionsliv 174 sidor 150:-

Burman, Anders; Lettevall, Rebecka & Liedman, Sven-Eric: Löftet om lycka 356 sidor 168:-

Aristoteles: Politiken 243 sidor 238:-

Bauman, Zygmunt: Postmodern etik 320 sidor 180:-

Arrighi, Giovanni: Det långa 1900-talet 480 sidor 195:-

Bauman, Zygmunt: På konsumtionsindutrins soptipp 136 sidor 140:-

Assmann, Jan: Monoteism och våldets språk 70 sidor 98:-

Bauman, Zygmunt: På spaning efter politiken 230 sidor 165:-

Backéus, Maud: När Erik bär förklä är han Anders 318 sidor, hft. 196:-

Bauman, Zygmunt: Samhälle under belägring 316 sidor 188:-

Bachtin, Michail: Det dialogiska ordet 291 sidor 180:-

Bauman, Zygmunt: Skärvor och fragment. Essäer i postmodern moral 304 sidor 188:-

Bachtin, Michail: Författaren och hjälten i den estetiska
verksamheten 256 sidor 180:-

18

Beck, Ulrich: Den kosmopolitiska blicken eller: krig är fred 292 sidor 180:-

Burman, A. & Sundgren P. (red.): Bildning. Texter från Essaias Tegnér till Sven-Eric Liedman 404 sidor 220:– Björk, Ulrika & Folkmarson Käll, Lisa (red.): Stil, kön, andrahet.
Tolv essäer i feministisk filosofi 288 sidor 200:Blanchot, Maurice: Katastrofens skrift 216 sidor 160:Bobbio, Norberto: Liberalism och demokrati 96 sidor 78:Bobbio, Norberto: Rättigheternas epok 224 sidor 165:Bok, Sissela Om lycka 228 sidor 200:–

DAIDALOS


TITELURVAL – PRISER SOM ANGES ÄR MEDLEMSPRISER INKL. FRAKT

Bolton, Gavin: Drama för lärande och insikt 294 sidor 184:-

Callinicos, Alex: Jämlikhet 144 sidor 140:-

Dahlberg, Helena: Vad är kött? 344 sidor 168:-

Bolz, Norbert & van Reijen, Willem: Walter Benjamin – en introduktion 128 sidor 78:-

Callinicos, Alex: Samhällsteori 460 sidor 210:-

Debord, Guy: Skådespelssamhället 160 sidor 140:-

Bossius, Thomas: Med framtiden i backspegeln 302 sidor 188:-

Castells, Manuel: Internetgalaxen 300 sidor 188:-

Delanty, Gerard: Europa – idé, identitet, verklighet 256 sidor 165:-

Bourdieu, Pierre: Den manliga dominansen 143 sidor 132:-

Castells, Manuel: Nätverkssamhällets framväxt 592 sidor 256:-

Deleuze, Gilles: Nietzsche och filosofin 297 sidor 188:-

Bourdieu, Pierre: Kultur och kritik 300 sidor 165:-

Castells, Manuel: Identitetens makt 445 sidor 256:-

Deleuze, Gilles: Vecket 256 sidor 155:-

Bourdieu, Pierre: Praktiskt förnuft 202 sidor 170:-

Castells, Manuel: Millenniets slut 453 sidor 256:-

Deleuze, Gilles & Guattari, Fèlix: Kafka. För en mindre litteratur 202 sidor 160:-

Braudel, Fernand: Kapitalismens dynamik 90 sidor 102:-

Cavalcante Schuhback, Marcia Cá: Att tänka i skisser 200 sidor 150:-

Derrida, Jacques: Den andres enspråkighet 106 sidor, inb. 140:-

Bruner, Jerome: Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning 242 sidor 188:-

Chaib, Mohamed & Orfali, Birgitta: Sociala representationer. Om vardags­ livets sociala fundament 224 sidor 165:-

Derrida, Jacques: Marx spöken 250 sidor 188:-

Bunar, Nihad & Sernhede, Over (red.): Skolan och ojämlikhetens urbana geografi 210 sidor 196:-

Chirot, Daniel & McCauley, Clark: Varför inte döda dem allihop? 280 sidor, inb. 176:-

Burke, Peter: Annales-skolan – en introduktion 192 sidor 78:-

Christensen, Jan: Liberalernas stad. Fattigvård och kulturdonationer i artonhundratalets Göteborg 336 sidor, inb. 200:-

Burke, Peter: Renässansen – en introduktion 120 sidor 60:-

Claesson, Silwa (red.): Undervisning och existens 245 sidor. 200:–

Burke, Peter: Samtalskonstens historia 192 sidor 125:-

Clunies Ross, Margaret: Hedniska ekon. Myt och samhälle i fornnordisk mytologi 384 sidor 200:-

Burman, Anders & Sundgren, Per (red.): Bildning. Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman 400 sidor 220:Burman, Anders & Sundgren, Per (red.): Svenska bildningstraditioner 340 sidor 200:Butler, Judith: Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion 254 sidor 172:Calkins, Hartman & White: Berätta mer! 210 sidor 189:– Calkins, Lucy: Skriv mer! 90 sidor 105:-

1—2015

Cohen, Jean L. & Arato, Andrew: Det civila samhället och den politiska
teorin 640 sidor, inb. 265:Connell, R. W.: Maskuliniteter 296 sidor 180:Connell, Raewyn: Om genus. Andra upplagan 220 sidor 190:Crouch, Colin: Postdemokrati 136 sidor 168:Dahlberg, Göran: Hemliga städer 192 sidor 140:-

Eder, Klaus: Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets evolution 352 sidor 188:Egan, Kieran: Från myt till ironi 400 sidor 200:Einstein, Albert: Den speciella och den allmänna relativitetsteorin 159 sidor 60:Eliade, Mircea: Heligt och profant 170 sidor 150:Elster, Jon: Förnuft och rationalitet 80 sidor. 84:– Englund, Tomas (red.): Föreställningar om den goda läraren 306 sidor 200:Englund, Tomas: Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension 416 sidor 200:-

Detering, Heinrich: Bob Dylan 198 sidor 163:-

Englund, Tomas (red.): Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet 424 sidor 220:-

Dewey, John: Demokrati och utbildning 416 sidor 210:-

Englund, Tomas (red.): Utbildning som medborgerlig rättighet 387 sidor. 220:-

Dewey, John: Människans natur och handlingsliv 292 sidor 180:-

Englund, Tomas & Ann Quennerstedt (red.): Vadå likvärdighet? Studier i utbildningspolitisk språkanvändning 224 sidor 180:-

Doust, Dariush Moaven: Om de andra som inte finns 128 sidor 160:Doust, Dariush Moaven: Randanmärkningar till psykoanalysens etik 315 sidor 180:-

Eriksen, Erik Oddvar: Kommunikativt ledarskap.
Om styrning av offentliga institutioner 304 sidor 180:-

Dubœuf, Françoise: Ekonomisk teori – en introduktion 123 sidor 125:-

Eriksson, Lisbeth & Winman, Thomas: Learning to Fly 249 pages 196:-

Dworkin, Ronald: En fråga om jämlikhet. Rättsfilosofiska uppsatser 320 sidor 180:-

Eriksson, Lisbeth; Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A: Gemenskaper 340 sidor 196:-

Dworkin, Ronald: Religion utan gud 150 sidor 168:-

Ernst, Wolfgang: Sorlet från arkiven 120 sidor 125:-

Eagleton, Terry: En essä om kultur 160 sidor 140:-

Essen, Johan von & Gunnar Sundgren (red.) En mosaik av mening 318 sidor 220:–

Edenheim, Sara: Anakronismen: Mot den historiska manin 112 sidor 126:-

19

Fanon, Frantz: Svart hud, vita masker 206 sidor 148:-

Fareld, Victoria: Att vara utom sig inom sig 330 sidor 165:Ferraris, Maurizio: Manifest för en ny realism 146 sidor 168:Ferry, Luc: Den nya ekologiska ordningen 224 sidor 155:Fichte, J. G.: Första inledningen till vetenskaps­ läran.
Vägen till ett saligt liv 224 sidor 65:Fletcher, Ralph: Den unga författarens verktygslåda 144 sidor 40:Florida, Richard: Den kreativa klassens framväxt 448 sidor 220:Florida Richard: Den stora omställningen 256 sidor 196:– Florin, Camilla: Att uttrycka det undanträngda. Theodor W. Adorno om konst, natur
och sanning 256 sidor 170:Forser, Tomas: Kritik av kritiken 272 sidor 188:Forser, Thomas & Karlsohn, Thomas: Till vilken nytta? 268 sidor. 168:Forst, Rainer: Rätten till rättfärdigande 300 sidor 180:Fossen, Erling: EcstaCity. Ingångar till en ny urbanism 144 sidor 117:Foucault, Michel: Sexualitetens historia. Bd 1. Viljan att veta 160 sidor 165:Foucault, Michel: Sexualitetens historia. Bd 2. Njutningarnas bruk 228 sidor 165:Foucault, Michel: Sexualitetens historia. Bd 3. Omsorgen om sig 221 sidor 165:Fovet, William: Europeiska filosofer 272 sidor 155:Franzén, Carin: Till det omöjligas konst 80 sidor 112:-


TITELURVAL – PRISER SOM ANGES ÄR MEDLEMSPRISER INKL. FRAKT

Fraser, Nancy: Den radikala fantasin: mellan omfördelning och erkännande 248 sidor 180:-

Gustavsson, Martin; Börjesson, Mikael & Edling, Marta: Konstens omvända ekonomi 348 sidor 217:-

Freud, Sigmund: Leonardo da Vinci – ett barndomsminne 125 sidor 60:-

Gustafsson, Rolf Å.: Politisk styrning och demokrati 204 sidor 210:-

Furedi, Frank: Vart har alla intellektuella tagit vägen? 160 sidor 145:Gadamer, Hans-Georg: Förnuftet i vetenskapens tidsålder 111 sidor 78:Gadamer, Hans-Georg: Sanning och metod (i urval) 214 sidor 170:Gardeström, Elin: Att fostra journalister 292 sidor 2000:Giddens, Anthony: Modernitet och självidentitet 277 sidor 180:Glissant, Édouard: Realtionens filosofi – omfångets poesi 128 sidor 140:-

Götselius, Thomas: Själens medium 472 sidor 196:-

Held, David & McGrew, Anthony: Den omstridda globaliseringen 182 sidor 155:-

Ignatieff, Michael: Det virtuella kriget 192 sidor 155:-

Habermas, Jürgen: Den moraliska synpunkten 288 sidor 185:-

Held, David: Demokratimodeller. Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi 480 sidor 200:-

Ignatieff, Michael: Krigarens heder. Etniska krig och det
moderna samvetet 203 sidor 148:-

Hald, David: Kosmopolitism Ideal och verklighet 250 sidor 200:-

Illouz, Eva: Därför gör kärlek ont 335 sidor 210:-

Johansson, Thomas (red): Manlighetens omvandlingar 246 sidor 165:-

Israel, Lena: Filmdramaturgi och vardagstänkande. En kunskapssociologisk studie 255 sidor 150:-

Johansson, Thomas & Lalander, Philip (red): Sexualitetens omvandlingar 281 sidor 188:-

Jacobs Jane: Den amerikanska storstadens
liv och förfall 496 sidor 248:-

Johansson, Thomas & Sernhede, Ove (red): Urbanitetens omvandlingar 234 sidor 170:-

James, William: Pragmatism 176 sidor 140:-

Johnston, Peter H: Väl valda ord Hur vårt språk påverkar barns lärande 144 sidor 168:-

Habermas, Jürgen: Den mänskliga naturens framtid 144 sidor 140:Habermas, Jürgen: Den postnationella konstellationen 122 sidor 125:Habermas, Jürgen: Diskurs, rätt och demokrati 187 sidor 165:-

Graves, Donald H.: Att undersöka världen 120 sidor 112:-

Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion 192 sidor 160:-

Graham, Stephen: Belägrade städer 302 sidor 210:-

Habermas, Jürgen: Samhällsvetenskapernas logik 256 sidor 170:-

Graves, Donald H.: Skriv- och läsbefruktning 80 sidor 102:-

Haglund, Magnus (red.): Musikens frihet och begränsning 274 sidor 196:-

Gripsrud, Jostein: Mediekultur – mediesamhälle 423 sidor 220:-

Hallerstedt, Gunilla (red.): Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande 128 sidor 145:-

Grünbaum, Anita: Lika och unika.
Dramapedagogik om minoriteter 200 sidor 182:Gustavsson, Bernt (red.): Bildningens förvantlingar 224 sidor 160:-

Husserl, Edmund: Fenomenologins idé 128 sidor 140:-

Johansson, Per Magnus: Freuds psykoanalys.
Band I: Utgångspunkter. 272 sidor 188:Band II: Arvtagare i Sverige. 480 sidor 200:Band III: Arvtagare i Sverige. Del 2. 504 sid. 200:Band IV: Inblickar i psykiatrins och
den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945–2009 571 sidor 260:--

Heidegren, Carl-Göran: Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915 560 sidor 255:-

Graeber, David: Skuld. De första 5000 åren 531 sidor 252:-

Grönberg, Cecilia & Magnusson, Jonas (J): Witz-bomber och foto-sken 992 sidor, inb. 405:-

Heidegger, Martin: Konstverkets ursprung 124 sidor 110:-

Husserl, Edmund: Cartesianska meditationer. En inledning till fenomenologin 160 sidor 140:-

Gustafsson, Rolf Å.: Välfärdstjänstearbetet 252 sidor 170:-

Habermas, Jürgen: Kommunikativt handlande. Texter om språk,
rationalitet och samhälle 432 sidor 200:-

Grönberg, Cecilia & Magnusson, Jonas (J): Omkopplingar: Avskrifter, listor, dokument, arkiv 1000 sidor, inb. 405:-

Heidegger, Martin: Vara och tid 528 sidor 252:-

Ihde, Don: Experimentell fenomenologi 152 sidor 125:Hansen, Phillip: Hannah Arendt. Politik, historia och medborgarskap 336 sidor 170:Heard, Georgia: Allt gott på jorden och i solen. Om dikt och diktskrivning 198 sidor 145:Hegel, G. W. F.: Inledning till estetiken 144 sidor 138:-

Hellesnes, Jon: Från Aten till Pompeji. Filosofiska essäer 151 sidor 125:Hentig, Hartmut von: Bildning eller utbildning? 158 sidor 125:Hilton (red.) & Dobb & Sweezy, m. fl.: Övergången från feodalism
till kapitalism 260 sidor 70:Hobbes, Thomas: Leviathan 540 sidor 256:Holgersson, Helena: Icke-medborgarskapets urbana geografi 320 sidor. 186:– Holgersson, Helena m. fl.: Göteborg utforskat – Studier av en stad i förändring 304 sidor. 182:– Holm, Ulla: Modrande och praxis 368 sidor 180: Holmberg, Jan: Slutet på filmen O. s. v. 190 sidor. 180:– Horkheimer, Max & Adorno, Theodor: Upplysningens dialektik 290 sidor 180:Hornborg, Alf: Myten om maskinen 278 sidor 196:– Hultberg, Ralf: Vedergällningstanken 476 sidor 210:-

20

Ihde, Don: Experimentell fenomenologi 152 sidor 125:-

Janss, C., Melberg, A. & Refsum, C.: Lyrikens liv 320 sidor 210:Jenkins, Henry: Konvergenskulturen 312 sidor 177:Jenkins, Henry; Ford, Sam % Green, Joshua: Spridbar media 375 sidor 210:Johansson, Anders: Avhandling i litteraturvetenskap 368 sidor 140:Johansson, Anders: Göra ont: litteraturens metafysik 144 sidor 126:Johansson, Anders & Martinson, Mattias (red): Efter Adorno 256 sidor 155:– Johansson, Ingela: Strejkkonsten 480 sidor 200:Johansson, Ingvar & Liedman, Sven-Eric: Positivism och marxism 304 sidor 165:-

Johansson, Per Magnus: Psykoanalys och humaniora 280 sidor 196:Johansson, Thomas: Faderskapets omvandlingar 188 sidor 170:-

Jónasdóttir, Anna G.: Kärlekskraft, makt och politiska intressen 308 sidor 188:Jordan, Bill: Sex, pengar och makt. Om det kollektiva livets omvandlingar 240 sidor, inb. 145:Jordheim, Helge: Läsningens vetenskap 291 sidor 188:Kaldor, Mary: Det globala civilsamhället. Ett svar på krig 206 sidor 155:Kaldor, Mary: Nya och gamla krig. Organiserat våld under globaliseringens era 208 sidor 165:Kant, Immanuel: Grundläggning av sedernas metafysik 96 sidor 82:Kant, Immanuel: Om pedagogik 83 sidor 125:-

DAIDALOS


TITELURVAL – PRISER SOM ANGES ÄR MEDLEMSPRISER INKL. FRAKT

Karlsson, David: En kulturutredning. Pengar, politik … 296 sidor 154:-

Lessing, G. E.: Laokoon 228 sidor 180:-

Karlsson, Sten O.: Visuella arenor och motsägelsfulla platser 332 sidor 240:-

Levander, Ulrika: Utanförskap på entreprenad 296 sidor 210:-

Karlsohn, Thomas: Originalitetens former 256 sidor 210:Keene, Ellin Oliver & Zimmermann, Susan: Tankens mosaik. Om mötet mellan
text och läsare 270 sidor 188:Kemp, Peter: Världsmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet 272 sidor 173:Kildal, Nanna (red.): Den nya sociala frågan. Om arbete, inkomst och rättvisa 256 sidor 170:Kittler, Friedrich: Maskinskrifter. Essäer om medier
och litteratur 330 sidor 200:Klemperer, Victor: LTI. Tredje rikets språk. En filologs
anteckningsbok 368 sidor 180:Koselleck, Reinhart: Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik 200 sidor 155:Krogh, Thomas: Frankfurtskolan – en introduktion 192 sidor 78:Kroksmark, Tomas: Didaktiska strövtåg. Didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik 380 sidor 170:Kukathas, Chandran & Pettit, Philip: John Rawls – en introduktion 192 sidor 78:Landahl, Joakim: Stad på låtsas 366 sidor 210:-

Lidskog, Rolf: Staden, våldet och tryggheten 330 sidor 193:Liedman, Sven-Eric: Mellan det triviala och det outsägliga 165 sidor 145:Liljeroth, Ingrid m. fl.: Verksamma verksamheter 182 sidor 168:Lindensjö, Bo: Perspektiv på rättvisa 314 sidor 188:Locke, John: Andra avhandlingen om styrelseskicket 190 sidor 140:Lorenzoni, Patricia: Att färdas under dödens tecken 400 sidor 180:Luhmann, Niklas: Förtroende 224 sidor 165:Lukes, Steven: Maktens ansikten 208 sidor 163:Lundahl, Mikela: Vad är en neger? 368 sidor 152:Lundgren-Gothlin, Eva: Kön och existens. Studier i Simone de Beauvoirs Le Deuxième Sexe. 365 sidor 180:Løgstrup, K. E.: Det etiska kravet 320 sidor 170:Malthus, Thomas: En avhandling om befolkningslagen 190 sidor 190 :– Mandel, Ernest: Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen 125 sidor 65:-

Langer, Judith A.: Litterära föreställningsvärldar 192 sidor 160:-

Manga, Edda: Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag 296 sidor 170:-

Lee, Mara: Skrivande som motstånd, ansvar och tid 280 sidor 168:-

Mannoni, Octave: Freud 242 sidor 155:–

Leggewie, Claus & Welzer, Harald: Slutet på världen så som vi känner den 223 sidor 190:-

1—2015

Marcuse, Herbert: Den estetiska dimensionen 95 sidor 50:-

Margalit, Avishai: Det anständiga samhället. För en värdighetens politk 261 sidor 170:-

Molin, Martin: Meningsskapande och delaktighet. Om vår tids socialpedagogik 272 sidor 180:-

Martinson, Mattias: Postkristen teologi 272 sidor 152:-

Moller Okin, Susan: Mångkulturalism – kvinnor i kläm? 160 sidor 140:-

Marx, Karl & Engels, Friedrich: Ekonomiska skrifter 720 sidor, inb. 194:-

Motturi, Aleksander: Filosofi vid mörkret hjärta – Wittgenstein, Frazer och vildarna 336 sidor 170:-

Marx, Karl & Engels, Friedrich: Filosofiska skrifter 640 sidor, inb. 194:Marx, Karl: Människans frigörelse 210 sidor 140:Mattick, Paul: Marx och Keynes 300 sidor 65:– Matz, Richard: En god led för världen. Sju uppsatser 176 sidor 65:Mazower, Mark: Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratalshistoria 528 sidor, hft. 220:Melberg, Arne: Resa och skriva.
En guide till den moderna
reselitteraturen 248 sidor 165:– Merleau-Ponty, Maurice: Kroppens fenomenologi 184 sidor 155:Mill, John Stuart: Utilitarism 96 sidor 78:Minh-ha, Trinh T: Någon annanstans här inne 232 sidor 196:Mitander, Tomas; Säll, Line & Öjehag-Petterson, Andreas: Det regionala samhällsbyggandets praktiker 256 sidor 196:Mitterauer, Michael: Ungdomstidens sociala historia 20 sidor 95:Molander, Bengt: Kunskap i handling 286 sidor 170:Molander, Bengt (red.): Mellan konst och vetande 150 sidor 125:Molander, Bengt & Thorseth, May: Framsteg, myt, rationalitet. Med en inledande uppsats och repliker av Georg Henrik von Wright 172 sidor 125:-

21

Müller, Jan-Werner: Demokratins tidsålder 376 sidor 210:Münkler, Herfried: Imperier. Herraväldets logik från Romarriket till Förenta staterna 294 sidor 180:Månson, Per: Från Marx till marxism 508 sidor 110:Månson, Per: Karl Marx – en introduktion 128 sidor 78:Nehls, Eddy: Kung alkohol och andra drogaktörer 245 sidor 176:Nortvedt, Per & Grimen, Harald: Sensibilitet och reflektion. Filosofi och vetenskapsteori för vårdprofessioner 300 sidor 185:Nussbaum, Martha C.: Kvinnors liv och social rättvisa. Ett försvar för universella värden 356 sidor 210:Nylund, Katarina (red.): Perferin i centrum 384 sidor, färgillustr., inb. 215:Olofsson, Per Olof: Den avklädda människan 208 sidor 78:Olofsson, Per Olof: Urfantasin och ordningen. Om begäret,
det heliga och det moderna samhället 320 sidor 95:Olsson, Nils: Konsten att sätta texter i verket 168 sidor 168:Ong, Walter J.: Muntlig och skriftlig kultur 224 sidor 144:Patočka, Jan: Kätterska essäer om historiens filosofi 208 sidor 160:Peirce, Charlse S.: Pragmatism och kosmologi 254 sidor 140:-

Phillips, D. Z.: Filosofi – en presentation 224 sidor 165:Plant, Raymond: Modernt politiskt tänkande 416 sidor 188:Plutarchos: Levnadsteckningar 394 sidor. 252:Polanyi, Michael: Den tysta dimensionen 100 sidor. 168:Popper, Karl: Historicismens elände 160 sidor 140:Porter, Roy: Upplysningen – en introduktion 128 sidor 60:Postman, Neil: När skolans klocka klämtar 165 sidor 125:Rappe, Axel & Nygård, Mikael (red.): Politiken villkor i den globaliserade världen 219 sidor 196:Rasmusson, Petter: Strömningar i matematikens filosofi 492 sidor 240:Rawls, John: En teori om rättvisa 576 sidor 255:Rawls, John: Folkens rätt 210 sidor 155:Rawls, John: Vad rättvisan kräver. Grunddrag i en politisk liberalism 288 sidor 186:Reese-Schäfer, Walter: Karl-Otto Apel – en introduktion 144 sidor 78:Reese-Schäfer, Walter: Jürgen Habermas – en introduktion 160 sidor 78:Ricœur, Paul: Homo capax 300 sidor 210:Ricœur, Paul: Minne, historia, glömska 640 sidor 271:Reichholf, Josef H.: Stabila ojämvikter. Framtidens ekologi 135 sidor, hft. 140:Roald, Anne Sofie: Muslimer i nya samhällen 250 sidor, 210:-


TITELURVAL – PRISER SOM ANGES ÄR MEDLEMSPRISER INKL. FRAKT

Robinson, Paul: Freud och hans kritiker 256 sidor 155:-

Schopenhauer, Arthur: De båda grundproblemen i etiken 337 sidor 210:-

Sletnes, Annette: into thin air 72 sidor, färgillustr. 155:-

Rorty, Richard: Hopp i stället för kunskap 96 sidor 125:-

Schuster, Marja: Profession och existens 184 sidor 145:-

Solheim, Jorun: Den öppna kroppen 140 sidor 140:-

Rosa, Hartmut: Acceleration, modernitet och identitet 154 sidor 196:-

Schütz, Alfred: Den sociala världen fenomenologi 288 sidor 188:-

Solnit, Rebecca: Gå vilse. En fälthandbok 210 sidor 180:-

Rosdolsky, Roman: Kapitalets tillkomsthistoria. Bd 1 & 2 575 sidor 125:-

Schwartz, Shanna: Få det att fastna 110 sidor 130:-

Solnit, Rebecca: Det avlägset nära 264 sidor 196:-

Rosengren, Cecilia: Conway. Naturfilosofi och filosofisk identitet i 1600-talets England 180 sidor, hft. 154:-

Searle, John R.: Konstruktionen av den sociala verkligheten 256 sidor 165:-

Spindler, Fredrika: Deleuze: tänkande och blivande 232 sidor 154:-

Rousseau, Jean-Jaques: Kulturen och människan 172 sidor 140:-

Segerdahl, Pär: Djuren i kulturen 134 sidor, hft. 175:-

Rüsen, Jörn: Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter 268 sidor 188:-

Sen, Amartya: Identitet och våld 184 sidor 150:-

Sahlin, Ingrid (red.): I trygghetens namn 376 sidor 210:– Sandel, Michael: Vad som inte kan köpas för pengar 248 sidor 196:Sartre, Jean-Paul: Egots transcendens 62 sidor 65:Sartre, Jean-Paul: Skiss till en känsloteori 62 sidor 65:Sassen, Saskia: Gäster och främlingar 245 sidor 170:Saul, Ralston John: Den omedvetna civilisationen 160 sidor 125:Scanlon, T. M.: Vad vi är skyldiga varandra 387 sidor. 230:– Schelling, F. W. J.: Föreläsningar om metoden för akademiska studier 160 sidor 66:– Schlichter, Detlvev: Papperspengarnas kollaps 288 sidor 200:Schmidt, Wolfgang (red.): Pengarnas frihet. Om finanskrisens politiska ekonomi 250 sidor 175:Schmitt, Carl: Det politiska som begrepp 170 sidor 200:–

Sen, Amartya: Utveckling som frihet 432 sidor 220:Seneca: Om livets korthet 165 sidor 189:Sernhede, Ove: Ungdom och kulturens omvandlingar 332 sidor 190:Sernhede, Ove: Förorten, skolan och ungdomskulturen 232 sidor 196:Sernhede, Ove & Johansson, Thomas: Storstadens omvandlingar. Postindustrialism, globalisering och migration. Göteborg och Malmö 342 sidor 185:Sigurdson, Ola: Dey postsekulära tillståndet. Religion, modernitet, politik 464 sidor 196:Sigurdson, Ola: Himmelska kroppar. Inkarnation, blick, kroppslighet 760 sidor, inb. 193:Skeggs, Beverley: Att bli respektabel 310 sidor 188:Skirbekk, Gunnar m. fl.: Striden om sanningen 218 sidor 155:Skirbekk, Gunnar & Gilje, Nils: Filosofins historia 800 sidor, inb. & illustr. 295:-

Spindler, Fredrika: Nietzsche: Kropp, konst, kunskap 176 sidor 140:Spindler, Fredrika: Spinoza - multitud, affekt, kraft 205 sidor 140:Spinoza, Baruch: Teologisk-politisk traktat 290 sidor 210:Standing, Guy: Prekariatet 282 sidor 196:Standing, Guy: En färdplan för prekariatet 350 sidor 210:Stensson, Britta: Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning 160 sidor 150:-

Taylor, Charles: Det mångkulturella samhället och
erkännandets politik 176 sidor 140:-

Welin, Stellan: Från nytta till rättigheter. En politisk-filosofisk odyssé 270 sidor 170:-

Taylor, Charles: Hegel och det moderna samhället 220 sidor 78:-

Welzer, Harald: Klimatkrig 268 sidor, inb. 177:-

Tjäder, Per-Arne: Nattens mask. Teater från a till ö 184 sidor 155:-

Wiggershaus, Rolf: Theodor W Adorno – en introduktion 144 sidor 78:-

Tjäder, Per Arne: Gare d’Austerlitz 224 sidor 180:-

Wikan, Unni: Om heder 282 sidor, inb. 189:-

Thomas, Douglas & Brown, John Seely: Den nya lärandekulturen 140 sidor 112:-

Wittrock, Jon & Falk, Hjalmar (red.): Vän eller fiende? 226 sidor 196:-

Thorson, Staffan & Ekholm, Christer (red.): Främlingskap och främmandegöring 544 sidor, inb. 275:-

Wright, Moira von: Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet 236 sidor 180:-

Uhnoo, Sara: Våldets regler 312 sidor. 210:–

Žižek, Slavoj: Irak: att låna en kittel 168 sidor 125:-

Vattimo, Gianni: Utöver tolkningen. Hermeneutikens
betydelse för filosofin 208 sidor 170:-

Zukin, Sharon: Naken stad. Autenstiska urbana platsers liv och förfall 350 sidor 210:–

Veyne, Paul: När världen blev kristen 312–394 224 sidor. 196:Vygotskij, Lev S.: Fantasi och kreativitet 112 sidor 110:-

Streeck, Wolfgang: Köpt tid 219 sidor 196:-

Vygotskij, Lev S.: Tänkande och språk 480 sidor 220:-

Svenbro, Håkan: Det biografiska persektivet 168 sidor 137:-

Wagner, Betty Jane: Drama i undervisningen. En bok om
Dorothy Heathcotes pedagogi 304 sidor 165:-

Svenbro, Jesper: Försokratikern Sapfo och andra
studier i antikt tänkande 392 sidor 180:Svensson, Lennart G & Everts, Julia: Sociology of Professions 209 pages 196:Svenungsson, Jayne: Guds återkomst. En studie av guds­ begreppet inom postmodern filosofi 320 sidor 155:Svenungsson, Jayne: Den gudomliga historien 400 sidor 182:Sundström, Per: Sjukvårdens etiska grunder 224 sidor 140:-

22

Wahlström, Ninni: Mellan leverans och utbildning 250 sidor 210:Wallerstein, m. fl.: Rapport från Gulbenkian-kommittén: Öppna samhällsvetenskaperna 96 sidor 125:Walzer, Michael: Pluralism och jämlikhet. En teori om
rättvis fördelning 416 sidor 188:Warnke, Georgia: Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik,
tradition och förnuft 256 sidor 165:-

DAIDALOS


Kundnummer 410069200 SE–415 00 Göteborg Sverige

Svarspost

Daidalos betalar portot

Kan sändas ofrankerad inom Norden

Bokförlaget Daidalos AB

Daidalos bokklubb utkommer med fyra medlemsböcker per år. För medlemskap i bokklubben gäller följande regler: 1) Som medlem förbinder du dig att minst en gång om året köpa kvartalsboken eller en eller flera alternativböcker. Du kan naturligtvis köpa böcker även vid andra tillfällen. 2) Om du inte svarar på kvartalsutskicket anses du ha beställt kvartalsboken. 3) Du betalar de beställda böckerna inom 14 dagar. 4) Du har rätt att lämna klubben när som helst.


B

Avs.: Bokförlaget Daidalos Bergsjödalen 54B se–415 23 Göteborg Tel: 031-42 20 45 Fax: 031-42 64 33 www.daidalos.se e-post: kundservice@daidalos.se Begränsad eftersändning Notera ny adress ovanför den gamla

Namn

Gatuadress

Postadress

Periodens bok: Brynjolfsson & Mcafee DEN ANDRA MASKINÅLDERN (medlemspris inkl. frakt 210:– ) Är du medlem i Bokklubben Daidalos får du boken automatiskt på posten om du inte väljer någon alternativbok eller avstår från köp denna gång. Sista svarsdatum är 27 februari. Stryk gärna över din adress (men inte medlemsnr.) så talongen kommer rätt.

Svara helst via mail till kundservice@daidalos.se Glöm inte att ange medlemsnummer. Jag beställer följande titlar: Inklusive Brynjolfsson & McAfee Den andra maskinåldern Författare

Titel

Jag önskar löpande information via e-post:  Min e-postadress:

Jag avstår från köp denna gång

Jag anmäler mig samtidigt som medlem i bokklubben (se regler på sidan 23)

Daidalos Katalog 1/2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you