Page 1

invitation FÅ INDBLIK I NYE STRØMNINGER INDENFOR BYRUM & BYUDVIKLING

B yrum LAB onsdag den 15 . sept . fra 16-18 vesterbrogade 24 b , republikken


B yrum LAB


B yrum LAB

udfører projektorienteret arbejde i form af research dokumentation

som retningsviser til den udviklende by.

O pgaverne

varierer fra specifik rådgiver

input til helhedsløsninger med et bredt rådgiverteam , der k an levere oplæg til kom mune og lok alplan , samt færdige opførte projekter .

B yrum LAB

indgår herved i samarbejdsteam med både den professionelle bygherre og

udvikler samt de kommunale og regionale forvaltninger .


IN - H OU S E K OMP Byplan

Landskab Pladsen

og scenografi

Bygninger

til byen

Byrumsskulpture Belysning IdrĂŚt

i byen

Skateboardparker Byrumskunst / Grafitti


Events

i byen

Det Sociale Møde Studier

i inovative byprojekter

Studierejser

til byplanlæggere

Byrums-sociologer Borgerinddragelse Lokalplansmøder Byudviklingsstrategier

OMP E T E N C E R Cykelplanlægning El-biler Bæredygtighed


R Å D G IV E N D E


Monoline Byrejsen.dk Arkitekt Dahlerup Emil Steglich-Petersen Stine Christiansen Arkitekter

T E AM

Torden & Lynild Markus Wassberg 3Dialog Kulkom Søren Lindgreen Wood Works Dimension3 Epí


u dfø r t e o p g a v e r f r a


K øbenhavn

cykelkort

G røn B ølge S trategi

for cykler i

K bh .

for udvikling af middelalderbyen ,

S tudierejser

K bh .

for byplanlæggere

B yudvikling i K bh . S ydhavn E sbjerg S trandpromenade Kolding Å dal M asterplan Verdensudstilling N yindretning U dsmykning

af

expo

08 [DK]

J ylands -Postens M ediarium , K bh .

af rotunde ,

S kovshoved S kole

r ådg i v e r e i

ByrumLAB

N orrköping S k atepark I ndoor S k atepark , B ergen Falkenberg S k atepark B orgerinddragelse Thyrasgadek aréen

i byggeri :

og

Frederiksgården .

U rban M orgenmad B orgerindragelse C openhagen I nternational Wood Festival Træ- skulptur - uge i Ø stre A nlæg , K bh . R um

og lys - visualiseringer på et utal af projekter


B yrum LAB er placeret i det innovative kontorhus R epublikken p책 Vesterbrogade 24B, 1620 K bh . V.

k o n t a k t

ByrumLab  

Byrum Rådgivning