Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN TAHUNAN RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN TAHUNAN 2014

PENDIDIKAN MUZIK Tingkatan 1

Kurikulum Baru Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia

Di sediakan oleh

MAT DAHALAN ISMAIL

SMK LEMBAH BIDONG, SETIU

Mastor Hj Jarkaseh SM Sains Teluk Intan 1 Januari 2014


Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik Pendaftaran Tingkatan 1 dan Minggu Silaturrahim / Orientasi

M01 (02/01/14) M02 (06/01/14)

Pengenalan Pendidikan Muzik

M03 (13/01/14) M04 (20/01/14)

Unit 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11

Objektif Pembelajaran

Minggu

Pengenalan Pendidikan Muzik KBSM Peraturan Bilik Muzik / Tanggungjawab Pelajar Penilaian : Pemerhatian amali dan tugasan eviden. Ujian dan PBS

ASAS IRAMA

Selepas berakhir Unit 1, pelajar dapat:

Detik dan Tempo Lambang Bunyi dan Senyapan Meter dan Bar Detik Krocet, Minim dan Kuaver Tanda Masa Latihan Irama Not Kuaver, Upbeat dan Downbeat Harkat dan Not Bertitik Pengumpulan Not-Not Penulisan Tanda Rehat Latihan Irama

1. 2. 3. 4. M05 (27/01/14)

Catatan / Refleksi

5. 6. 7. 8.

Menepuk detik dengan betul lagu pelbagai tempo yang diperdengarkan. Mengenalpasti meter (2-an, 3-an dan 4-an) dengan betul lagu yang diperdengarkan. Menama, menjelaskan nilai relatif dan menulis lambang bunyi dan senyapan (not) dengan betul. Membunyikan skor latihan irama yang disediakan.

Nota Unit 1

Membunyikan skor latihan irama (kuaver) dengan betul. Menulis tanda masa dengan betul (berdasarkan detik krocet) pada latihan yang disediakan. Menulis semula garis bar yang hilang pada tempat yang betul berdasarkan tanda masa. Menulis tanda rehat yang betul pada skor irama berdasarkan tanda masa.

Kuiz 2

Kuiz 1

M06 (03/02/14)

9.

Mengenalpasti / menandakan skor yang ditulis dengan pengumpulan not / rehat yang betul. 10. Menulis semula keratan irama dengan pengumpulan not / rehat yang betul berdasarkan tanda masa.

Kuiz 3

M07 (10/02/14)

11. Menukar not berharkat dengan not tunggal bertitik dengan betul tanpa mengubah irama. 12. Membunyikan dengan betul not-not dengan tanda harkat dan not bertitik.

Kuiz 4

Muka 1


Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik Unit 2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06

KOMPANG Warna Ton Berat / Ringan Pengenalan Kompang Teknik Paluan Pak / Bung Rentak Inang, Masri, Jazzrock Inang Cina Kompang Perarakan, Paluan Melalu, Menyelang, Meningkah Latihan Irama Kompang

Objektif Pembelajaran

Minggu

Pada akhir Unit 2, pelajar dapat: M08 (17/02/14)

1. 2. 3. 4.

M09(24/02/14)

5. 6.

M10(03/03/14)

7. 8.

Penyelarasan P&P Cuti Pertangahan Penggal 1 Unit 3 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09

M11(10/03/14) CPP1 (22/3/14)

PIC DAN MELODI Tinggi Rendah Bunyi Pic Pic dan Tanpa Pic Pengenalan Kibod Oktaf dan Middle C Baluk, Klef Trebel dan Klef Bes Memindah, Menaik / Menurunkan Pic Antara Klef Tanda Kromat dan Enharmonik Irama dan Melodi Kontur Melodi Lagu 1 Lagu 2 Lagu 3

Catatan / Refleksi

Menjelaskan dengan ringkas secara lisan definisi warna ton, ton berat dan ton ringan. Menamakan bahagian-bahagian kompang, menjelaskan secara ringkas pembuatan dan cara penjagaan. Memegang kompang dengan postur yang sesuai. Membunyikan dengan teknik yang betul ton pak dan bung.

Nota Unit 2

Mengenalpasti rentak Inang Cina / Inang / Masri / Jazzrock yang diperdengarkan. Memainkan rentak di atas dengan betul mengiringi lagu.

Kuiz 5

Menamakan tiga kumpulan paluan dalam ensembel kompang perarakan. Memainkan kompang perarakan secara ensembel dengan betul sebagai kumpulan Melalu, Menyelang dan Meningkah.

Ulangkaji / Kemaskini Tugasan Cuti Pertengahan Penggal 1 Pada akhir Unit 3, pelajar dapat:

M12(17/03/14) M13 (31/03/14)

1. 2. 3. 4. 5.

Membezakan pic tinggi dan pic rendah. Menyatakan bahagian penting alat muzik kibod. Melabelkan pic-pic tanpa tanda kromat pada mata kibod. Menjelaskan pic Middle C, dan kedudukannya pada baluk klef trebel dan klef bes. Menamakan pic pada ruang dan garisan baluk klef trebel dan klef bes.

Nota Unit 3 Kuiz 6

M14 (07/04/14)

6. 7. 8.

Menamakan mata kibod hitam (bertanda kromat) Menjelaskan dengan ringkas tentang enharmonik Menulis not-not yang mempunyai stem pada baluk klef trebel / bes termasuk bertanda kromat.

Kuiz 7

M15 (14/04/14) M16 (21/04/14)

9. 10. 11. 12.

Menganalisis kontur melodi - mendatar / menaik / menurun. Menulis melodi pada aras sama menggunakan klef berbeza. Menaik / menurunkan keratan melodi (klef sama). Menaik / menurunkan keretan melodi (klef berbeza)

Kuiz 8

Muka 2


Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik Unit 4 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.05 4.06 Unit 5 5.01 5.02

ASAS NYANYIAN Postur Register Artikulasi Frasa Melodi, Pernafasan dan Ekspresi Dinamik Solfa dan Isyarat Tangan Curwen Latihan-Latihan Sofa / Nyanyian Koir dan Muzik Vokal

M17 (28/04/14)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memperagakan postur nyanyian yang betul. Menyatakan dan mendemonstrasikan nyanyian register suara dada dan suara kepala. Menjelaskan maksud artikulasi dan mendemonstrasikan artikulasi nyanyian dengan betul. Menyanyi skel solfa dengan sebutan dan pic yang betul menggunakan nada / aras yang sesuai. Menyanyi latihan solfa dengan postur / artikulasi / register yang sesuai berdasarkan skor latihan yang disediakan. Menamakan solfa berdasarkan isyarat Tangan Curwen.

1.

Penyelasaran P&P Peperiksaan Sekolah

M20 (20/05/14) M21 (26/05/15)

Ulangkaji / Kemaskini Tugasan Ulangkaji / Kemaskini Tugasan

Cuti Penggal 1

CP1 (28/05/14)

5.04

Nota Unit 4 Kuiz 9

Pada akhir Unit 5, pelajar dapat: M18 (05/05/14) M19 (12/05/14)

5.03

Catatan / Refleksi

Pada akhir Unit 4, murid dapat:

SKOR MUZIK Pengenalan Jenis Skor Muzik, Master Score dan Individual Score Lambang, Isyarat dan Terminologi Muzik Dalam Skor Pengulangan

Objektif Pembelajaran

Minggu

2. 3.

Menjelaskan kedudukan judul, tempo, mud, komposer, hakcipta dalam sesuatu skor muzik. Membezakan skor master dan skor individual alat muzik. Menjelaskan secara ringkas maksud terminologi / isyarat / tanda yang biasanya terdapat dalam sesuatu skor muzik.

Muka 3

Nota Unit 5 Kuiz 10 Analisis 1


Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik Unit 6 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08

Unit 7 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05

SKEL DAN NADA Solfa dan Pengenalan Skel Major Ciri Skel Major Skel C major, F major dan G major Pada Kibod Tetrakord Tanda Nada C / F / G major Relatif Minor Relatif Major Skel Minor Neutral dan Skel Minor Harmonik Menulis Skel Pada Baluk

Catatan / Refleksi

Pada akhir Unit 6, pelajar dapat: M22 (16/06/14)

1. 2. 3. 4. 5.

M23 (23/06/14) M24 (30/06/14)

ASAS HARMONI Jeda Teknikal M2, M3/m3, P4 dan P5. Nama Teknikal Triad, Triad Tonik, Triad Subdominan dan Triad Dominan Kord Primer Mengaplikasi Kord Primer Pada Melodi

Objektif Pembelajaran

Minggu

6. 7.

Memainkan skel C / F / G major dengan penjarian yang betul dan melodi yang konsisten. Memainkan tetrakord I & II skel C / F/ G major. Mengenalpasti tetrakord-tetrakord yang mengandungi not-not yang sama. Memainkan skel A minor / D minor / E minor neutral dengan penjarian yang betul dan melodi yang konsisten. Memainkan skel A minor / D minor / E minor harmonik dengan penjarian yang betul dan melodi yang konsisten.

Nota Unit 6 Kuiz 11

Mengenal dan menulis tanda nada C/Am, F/Dm, G/Em dengan format yang betul. Menulis skel dengan / tanpa tanda nada dengan lengkap dan format yang betul (C/F/G major dan relatifnya)

Kuiz 12 Analisis 2

Pada akhir Unit 7, murid dapat: M25 (08/07/14) M26 (14/07/14)

1.

Menjelaskan 2 bahagian jeda teknikal dan cara pengiraannya. Mengetahui kiraan jeda adalah dari pic rendah ke tinggi. Menamakan jeda Major ke-2 dan Major Ke-3 dari C, F dan G. Menamakan jeda Minor ke-3 dari A, D dan E.

Nota Unit 7 Kuiz 13

M27 (21/07/14) M28 (28/07/14) (HRaya Puasa)

4.

Menyatakan nama teknikal dalam skel pelbagai nada C/Am, F/Dm dan G/Em. Menyatakan nama teknikal (ulangan) pada melodi.

Kuiz 14

M29 (04/08/14)

6.

Kuiz 15

7.

Menjelaskan struktur triad tonik, triad subdominan dan triad dominan. Root, 3rd dan 5th. Menulis triad tonik, triad subdominan dan triad dominan dalam pelbagai nada (hingga 1 syap / 1 flet) dengan dan tanpa tanda nada.

M30 (11/08/14)

8.

Menamakan kord - A minor, F major dll

Kuiz 16

M31 (18/08/14)

9. Mengenalpasti kord primer dan fungsinya. 10. Mengaplikasikan kord primer pada melodi lagu.

2. 2. 3.

5.

Muka 4

Kuiz 17 Analisis 3


Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik Unit 8 8.01 8.02 8.03 8.04

TEKSTUR DAN BENTUK

1. 2. 3.

Penyelarasan P&P Peperiksaan Sekolah

M33 (01/09/14) M34 (08/09/14)

Ulangkaji / Kemaskini Tugasan Peperiksaan Sekolaj

Cuti Pertengahan Penggal 2

CPP2 (13/09/14)

9.01 9.02 9.03

KREATIVITI DAN GUBAHAN Improvisasi Irama Mengaplikasikan lirik pada melodi. Asas Gubahan Alat Muzik Tanpa Pic Warna Ton Dinamik Rentak Tekstur Tempo

Catatan / Refleksi

Pada akhir Unit 8, pelajar dapat: M32 (25/08/14)

Unit 9

Tekstur Tebal, Nipis Monofoni dan Homofoni Segmen Dalam Muzik Segmen Lazim Dalam Muzik Popular Intro / Coda Verse / Chorus Interlude / Bridge

Objektif Pembelajaran

Minggu

Menbezakan tekstur tebal dan nipis. Menjelaskan tekstur monofoni dan homofoni. Menerangkan segmen-segmen lasim dalam lagu popular modern.

Pada akhir Unit 9, pelajar dapat:

Nota Ringkas Unit 8 Kuiz 18

Nota Unit 9 Kuiz 19

M35 (22/09/14)

1.

Mengimprovisasi irama menggunakan teknik asas.

M36 (29/09/14) M37 (06/10/14)

2.

Mengecam dan menotasikan irama mudah yang dimainkan oleh guru. Mengaplikasikan lirik pada irama / melodi. Menguasai teknik mengurangkan sukukata dan menambah sukukata dalam lirik.

Kuiz 20

M38 (13/10/14)

5.

Merancang secara ringkas gubahan ensembel irama menggunakan alat muzik tanpa pic (konvensional / bukan konvensional). Menulis gubahan dalam notasi standard.

Tugasan Folio A

3. 4.

6.

Muka 5


Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik Unit 10

11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06

M39 (20/10/14)

Pada akhir Unit 10, murid dapat menganalisis skor berdasarkan konsep-konsep muzik yang dipelajari. Cth: Irama / Pic dan Melodi / Warna Ton / Dinamik / Bentuk / Tekstur / dll

Nota Unit 10 Pembentangan Kumpulan.

M40 (27/10/14)

Pembentangan Tugasan

Pembentangan

ENSEMBEL MUZIK BARAT Kategori Alat Muzik Orkestra Orkestra Rhythm Section Kumpulan Chorus Muzik Kamar Latihan Melodi - Ach Du Leiber Augustine

Pada akhir Unit 11 ini, murid dapat: M41 (03/11/14)

1. 2. 3.

Unit 12 MUZIK RAKYAT MALAYSIA 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12

Catatan / Refleksi

ANALISIS SKOR

Berdasarkan elemen muzik yang telah dipelajari

Unit 11

Objektif Pembelajaran

Minggu

Menamakan / mengenalpasti alat-alat muzik dalam keluarga bras / woodwind / string / perkusi. Menjelaskan rhythm section. Memberi contoh dan menerangkan jenis Muzik Kamar yang lazim.

Pada akhir Unit 11 ini, murid dapat menghuraikan secara ringkas ensembel muzik Malaysia dalam bentuk folio. - Sejarah. - Alat muzik dan kaedah persembahan. - Lain-lain yang berkaitan.

Pengenalan Cak Lempong Boria Wayang Kulit Dabus Gondang Sembilan Dikir Barat Mak Yong Dondang Sayang Sumuzau Ngajat Canggung

Ulangkaji & Ujian Akhir Tahun Ulangkaji & Kemaskini Data PBS

M42 (10/11/14) M43 (17/11/14)

CUTI AKHIR TAHUN Kemaskini Data PBS

CP2 (22/11/14)

Ulangkaji / Kemaskini Tugasan / Peperiksaan Peperiksaan / Pengurusan Akhir Tahun

Muka 6

Rujuk Frog VLE Tugasan Esei / Carta dsb. Pembentangan Kumpulan

Tugasan Esei / Pembentangan Kumpulan

Rpt 2014 pbs pmuzik f1  
Rpt 2014 pbs pmuzik f1  
Advertisement