Page 68

E I G N A M I Ð L U N Pakkhúsið · Hafnarstræti 19 · Opið alla virka daga kl.9-17

Sími 466 1600

·

w w w. ka u p a . i s

URÐARGIL 3

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 15. MAÍ KL. 17:00 – 17:30 Nýleg 5 herbergja parhúsaíbúð með innbyggðum bílskúr og stórri steyptri verönd. Geymsluloft er yfir hluta bílskúrs og íbúðar. Stærð: 152,3 m² þar af bílskúr 32,7 m² Verð: 38,8 millj. áhv. lán um 25 millj.

ARNARSÍÐA 6

Vel skipulögð og mikið endurnýjuð 5 herbergja raðhúsaíbúð á einni hæð auk riss. Timburverönd og geymsluskúr. Stærð: 140,4 m² Verð: 31,9 millj.

SKIPAGATA 12

Til sölu fjögurra hæð hús í miðbænum, verslunar og skrifstofurými á hæð 1-3 og 4ra herbergja íbúð á efstu hæð. Hér er um að ræða eign sem bíður uppá mikla möguleika. Stærð: 468,2 m² Verð: Tilboð

www.kaupa.is

Dagskra 19 14  

Dagskrain 14. maí - 21. maí 2014

Advertisement