Page 60

Ármann Sverrisson

SÍMI 461 2010

Vilhelm Jónsson

Sigurpáll Árni Aðalsteinsson

891 8363

696 1006

HAFNARSTRÆTI 88

Nýtt

Nýtt

Víkurgil 1 Fallegt 130,5 fm endaraðhús á einni hæð með bílskúr á frábærum stað í Giljahverfi. Verð 33.900.000. Nýtt

Víðilundur 6 Falleg mikið endurnýjuð 114,7 fm íbúð í góðu fjölbýli á góðum stað á Brekkunni.

Nýtt

Geislatún Gott 88,9 fm, 3-4 herbergja raðhús á góðum stað í Naustahverfi. Verð 24 millj.

Norðurgata 16 86,8 fm íbúð með leiguherbergi í kjallara.

Vantar allar gerðir eigna

Brekkugata 45 Einbýli með bílskúr, 210 fm. Laust eftir samkomulagi.

– Góð sala – Stapasíða 12 NEÐRI HÆÐ 180 fm sem búið er að breyta í þrjá litlar leiguíbúðir. Selst saman og góðir tekjumöguleikar.

Laxagata 8 174 fm einbýli á þremur hæðum. Laus.

REYNSLA, ÞEKKING & FAGLEG VINNUBRÖGÐ!

Profile for Dagskráin

Dagskra 19 14  

Dagskrain 14. maí - 21. maí 2014

Dagskra 19 14  

Dagskrain 14. maí - 21. maí 2014

Profile for dagskrain
Advertisement