Page 43

Á NÆSTUNNI

Námskeið í boði: VERKEFNASTJÓRNUN OG LEIÐTOGAÞJÁLFUN Námið er ætlað áhugasömu og dugmiklu fólk sem hefur vilja til að e˱a færni sína í star˰ og leik. Það byggir á að e˱a ˵óra megin færniþætti: Stefnumótunarfærni, leiðtogafærni, skipulagsfærni og samskiptafærni. Kennt á grunni kennslubóka á íslensku eͻir kennara námsins um fyrrgreinda þætti. Kennsluaðferðir eru ͼölþættar og unnið er að raunhæfum verkefnum. Námið spannar tvö misseri. Nemendur koma í HA í tvær kennsluvikur á misseri en vinna að verkefnum þess á milli. Í lok náms þreyta nemendur próf í alþjóðlegri IPMA vottun – stigi D sem er staðfesting þekkingar á verkefnastjórnun. Námið er ígildi 24 ECTS eininga. Námsbrautin er þróuð og kennd af dr. Hauki Inga Jónassyni, vélaverkfræðingi og dósent og dr. Helga Þór Ingasyni, cand. theol., S.T.M., C.P.E., sálgreini og lektor en þeir eru einhverjir reyndustu stjórnendaþjálfarar landsins. Námið hefur getið sér mjög gott orð: • Námið er skemmtilegt, áhugavert og mjög fræðandi. Það e͸ir mann sem einstakling, atvinnurekanda, launþega og almennt þátttakanda í verkefnum og samfélaginu. • Áhugavert, kreͼandi, opnaði nýjar víddir. Skemmtileg og lí͸eg kennsla. • Mjög gott og uppbyggjandi, mæli hiklaust með því. Ítarlegar upplýsingar um námið á vogl.is og simenntunha.is Skráning til 2. júní.

SÓLBORG, NORÐURSLÓÐ 2 600 AKUREYRI IS SÍMI [+354] 460 8090 FAX [+354] 460 8999 simenntunha@simenntunha.is www.simenntunha.is

Dagskra 19 14  

Dagskrain 14. maí - 21. maí 2014

Dagskra 19 14  

Dagskrain 14. maí - 21. maí 2014

Advertisement