Page 88

Við sýnum allar eignir sjálf Fagmennska frá fyrstu heimsókn 460 6060

Hafnarstræti 97 (Krónunni) á 1. hæð

Lyngholt 12

Hamarstígur 24

NÝTT Á

SKRÁ

Virðulegt og fallegt 279,9 fm einbýlishús á góðum stað á Brekkunni. Þar af er bílskúr 53,2 fm. Tvær Töluvert endurnýjuð rúmgóð og björt 130,6 fm neðri sérhæð ásamt 26,3 fm stakstæðum bílskúr. 4 íbúðir eru í húsinu í dag. Fallegur og gróinn garður. svefnherbergi.

Verð 78,0 millj.

Verð 39,8 millj.

Til leigu

Stekkjartún 2

Mjög gott skrifstofuhúsnæði á annari hæð að Skipagötu 1, Akureyri. Húsnæðið er ca. 90 fm að stærð og er laust strax.

Glæsilegt, sérlega vandað, opið og bjart einbýlishús á einni hæð í Naustahverfi á Akureyri, samtals 218,3 fm. að stærð, þar af er bílskúr 38,4 fm. Húsið er laust til afhendingar við kaupsamning.

Leiguverð á mánuði kr. 170.000

Verð 79,7 millj.

Einholt 14e

4ra herbergja, 100,8 fm endaíbúð í raðhúsi í Glerárhverfi á Akureyri. Góður garður með stórri verönd og góð bílastæði.

Borgarhlíð 2e

4-5 herbergja raðhúsaíbúð á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr að Borgarhlíð 2e á Akureyri - samtals 155,3 fm að stærð.

Veð 34,9 millj.

Verð 39,5 millj.

NýbyggiNgar

í sölu hjá

Davíðshagi 6

Keilusíða 12e

3ja herbergja 68,4 fm íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi í Síðuhverfi á Akureyri.

Verð 23,2 millj.

E i g N av E r i

Höfum fengið í sölu vandaðar íbúðir í 3ja hæða fjölbýli með lyftu við Davíðshaga 6 Stærð og verð: Studióíbúð 47,3 m² 20,2 millj. 2ja herbergja, 54,5 m² 24,4 millj. 3ja herbergja 77,0-77,8 m² 31,2 millj 4ra herbergja 94,4-98,4 m² 38,2 millj.

Afhending íbúða: Des. 2018 – feb. 2019

Dagskra 16 18  

Dagskráin 18. apríl - 25. apríl 2018

Dagskra 16 18  

Dagskráin 18. apríl - 25. apríl 2018

Advertisement