Page 72

M I ÐLU N F ASTE IG N IR

Sími 412 1600

midlunfasteignir.is

Hrísalundur 18

Nýtt á skrá

Ingi Þór Ingólfsson lögg. fasteignaog skipasali 698 4450

Sigurbjörg Sigfúsdóttir lögg. fasteignaog skipasali 864 0054

Garðarsbraut 15, íb. 203 – Húsavík

Andrés Már Magnússon lögg. fasteignasali 412 1600

Nýtt á skrá

Mikið endurnýjuð 53,3 fm, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð. Verð: Tilboð.

3ja herbergja íbúð á 2. hæð, 72,9 fm, með sér inngangi austanmegin ásamt íbúð 202. Verð kr. 20,9 millj.

Garðarsbraut 15 íb. 202 – Húsavík

Hrafnabjörg 1

Nýtt á skrá

3ja herbergja íbúð á 2. hæð, 75,3 fm, með sér inngangi austanmegin ásamt íbúð 303. Íbúðin var endurnýjuð að miklu leyti 2015-2016. Verð kr. 24,9 millj.

Brekatún 2 – íbúð 202

184,1 fm einbýli á tveimur hæðum með aukaíbúð. Verð: 61,9 millj.

Erum með kaupendur að eftirfarandi: 5-6 herb. raðhúsaíbúð í Akurgerði, Heiðarlundi eða á efri Brekku. 3ja herb. í Lundahverfi. Einbýli á Brekku eða Naustahverfi.

4ra herb 108,6 m2 með sérgeymslu og stæði í bílageymslu Verð kr. 42,9 millj.

Vegna mikillar sölu vantar allar tegundir eigna á skrá

Strandgötu 37, jarðhæð · 600 Akureyri · Sími. 412 1600 midlunfasteignir.is

Dagskra 16 18  

Dagskráin 18. apríl - 25. apríl 2018

Dagskra 16 18  

Dagskráin 18. apríl - 25. apríl 2018

Advertisement