Page 1

Help een vriend aan de Dagobert Box!

Beste Dagobert vriend, Het is augustus geworden. En laat dat nu net een goed m oment zijn om je vriende n eens te vragen of ze niet teveel betalen voor hun financiële diensten. Hoeveel rekent de boek houder en/ of accountant?? 2500 euro of zelfs wel meer? Dat is echt teveel! En k rijg je wel de juiste dienstverlening. Begrijpt hij alle problemen van een zelfstandige? Komt hij met initiatieven? Neemt hij je zorgen we g? Geen ’ja’ op deze antwoorde n? Denk dan eens na om te switchen! De Dagobertbox is een simpele en makkelijke manier van administratie. Zeg maar de easyjet onder de administratie oplossingen. Al je administratie doe je gewoon in de b ox. En die wordt regelmatig opgehaald, geleegd en verwe rkt. Want erg veel zin om je te verdiepen in de financiële handel en belastinggeneuzel wil toch niemand? Dat neem ik over. Simpel, goed en goe dkoper. Stap over naar de Dagobertbox. Die begrijpt wat ZZP’e rs en zelfstandige ondernemers willen. Kortom tijd om je vrie nden te vertellen over Dagobert! Laat ze een mail sturen aan info@dagobertb ox.nl. Of geef mij hun e-mailadres. En ik vertel ze alles over de voordel en om met de box te werken. Met vriendelijke groe t, Bert Koe rts* Bedenker van de Dagobertbox


PS En voor degene met de echt snelle actie ligt er een jaarabonnement op de echte Donald Duck klaar, met elke week een verhaal ove r Dagobert ;-). Dat niet alleen voor de nieuwe klant maar ook voor de aanbrenger!

•

Bert Koerts i s ook z elfstan dig on dern emer en h eef t rui m e ervaring op h et g ebied van financiĂŤle dien stverl ening in de reclam e en zzp- werel d. On der andere als finan cieel directeu r bi j Publi cis, TH EY en Ubach sWi sbrun .

MGM Brief  

uitnodiging dagobertbox