Page 1

Tarnowskie Góry dn. 28.01.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 4.01.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 Poznań 61-773 Zleceniobiorca: Dagmara Krzykawska ul. Łakowa 4/19 Tarnowskie Góry 42-606 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy: 0,025 EUR/słowo. Łączna ilość słów: 114 749

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 12048,65 2. Kwota uzysku: 6024,32 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 6024,33 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 1084,38 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 10964,27 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło