Page 1

korekta part 3  
korekta part 3  

usunięcie zbędnych wyrazów, wstawienie brakujących