Page 1

Anul III, Nr.7

Revistă de divertisment

Martie 2012

UN DIAMANT... DIN ESENŢĂ DE GORUN Craiova a găzduit în zilele de 9 şi 10 decembrie a.c., prima ediţie a Festivalului Naţional de Epigramă „Traian Demetrescu”, Cenaclul Epigramiştilor Olteni înscriindu-şi în palmares o prestigioasă şi prodigioasă manifestare, cu nimic mai prejos decât mai vechile surate din România de dincoace şi dincolo de Prut. Totul a fost posibil datorită susţinerii materiale din partea Primăriei Craiova (primar Antonie Solomon) şi sprijinului logistic al Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova (director Alexandru Stuparu) şi Uniunii Epigramiştilor din România (preşedinte George Corbu). Participanţii la festival, au făcut dovada măiestriei lor epigramatice în cadrul spectacolului desfăşurat în după amiaza zilei de vineri în faţa publicului prezent în sala Primăriei Craiova. La recitalul care cu greu a mai putut fi oprit în partea a doua – dueluri directe, „săbiile” s-au încrucişat cu ardoare, fără a provoca însă răni letale, murindu-se doar de râs. După cuvântul de bun sosit, rostit de Petre Gigea-Gorun – preşedintele cenaclului gazdă, au rostit alocuţiuni cei trei membri ai juriului: George Corbu, Ştefan Cazimir (ambii din Bucureşti). şi Mihai Sălcuţan (Buzău). Spectacolul a fost pigmentat cu momente muzicale susţinute de elevi ai Liceului de Artă „Marin Sorescu” şi de Ilinca Zamfir, artist liric. Partea a doua a recitalului, desfăşurată în cadrul agapei prieteneşti din seara aceleiaşi zile, avea să pună în evidenţă şi alte laturi ale activităţii creatoare a participanţilor, epigrama fiind acompaniată de poezie umoristică, parodie, rondel şi alte genuri literare, dar şi de minunate melodii de petrecere şi voie bună, „premia(n)ţi” fiind Marian Dobreanu, Laurian Ionică, Ştefan Cazimir, Ion Diviza şi alţi câţiva. În ziua de sâmbătă am consemnat mai întâi acordarea premiilor festivalului, apoi vernisarea expoziţiilor de caricatură - Gabriel Bratu, portrete ale epigramiştilor olteni şi alţii – Lucian Bulătan, peisaje montane – Constantin Brânzan. Tot acum au fost lansate revistele „Cugetul”, nr.17, redactor-şef Mircea Ursei (n-a fost prezent), „Turburele”, nr.6, redactor-şef Nelu Vasile şi „Instantanee cu epigramişti în Cetatea Banilor Craiovei”, autor Constantin Brânzan. La propunerea preşedintelui George Corbu, s-a organizat ad-hoc o dezbatere privind organizarea festivalurilor de epigramă, iar în final, participanţii au fost invitaţi la turul oraşului Craiova, ghid fiindu-ne preşedintele cenaclului gazdă, care s-a substituit, pe rând sau concomitent, fostului primar al Craiovei, fostului primvicepreşedinte al C.J.Dolj, unui fost şi actual poet, actualului

preşedinte al Fundaţiei „Scrisul Românesc”, pretinzând că are acordul fiecăruia în parte pentru a-i reprezenta. La concursul lansat de organizatori au răspuns 90 de epigramişti, care au trimis câte două epigrame la fiecare dintre temele: „Banii Olteniei”, „La lilieci”, „Temă liberă”. Juriul naţional a decis acordarea următoarelor premii: Pr.1 – Vali Petronela Slavu (Aninoasa, Petroşani), Pr.2 – Ioan Toderaşcu (Costeşti, Vaslui), Pr.3 – Ştefan Cornel Rodean (Sibiu), Menţiune 1 – Dan Căpruciu (Galaţi), M2 - Ion Diviza şi M3 - Gheorghe Bâlici (ambii din Chişinău). Organizatorii au acordat nu mai puţin de 20 de Premii Speciale, beneficiarii fiind: Vasile Larco, George Petrone (ambii din Iaşi), Dan-Viorel Norea (Constanţa), Florina Dinescu (Ploieşti), Nicolae Dragoş, Elis Râpeanu, Viorel Martin, Laurenţiu Ghiţă (toţi din Bucureşti), Nicolae-Paul Mihail (Sinaia), Gheorghe Constantinescu (Braşov), Eugen Albu (Cluj Napoca), Dorel Lazăr (Aiud), Ionel Iacob-Bencei (Timişoara), Nicolae Nicolae (Caransebeş), Nichi Ursei (Râmnicu Vâlcea), Marian Grigore Dobreanu (Târgu Jiu), Nelu Vasile (Turburea, Gorj), Aurel Dîncşoreanu, Nicolae Claudiu Şimonaţi (ambii din Geoagiu), Valerian Lică (Bucureşti, n-a fost prezent). Fiecare dintre premii a purtat numele unei personalităţi din Oltenia. Alţi participanţi la manifestare au primit „Diploma de Excelenţă”: George Corbu, Ştefan Cazimir, Mihai Sălcuţan, Alexandru Stuparu, Ion Micuţ (Râmnicu Vâlcea) şi unii membri ai cenaclului gazdă - Marius Coge, Laurian Ionică, Janet Nică, Any Drăgoianu, Alexandru Radu, Nicolae Rogobete, Marius Robu, Theodor Roşu, Constantin Bazăverde, Gheorghe Miertescu, Lucian Bulătan, Constantin Brânzan, Gheorghe Burduşel, Ştefan Marinescu, Ion Pătraşcu, iar juriul a decernat o diplomă asemănătoare preşedintelui Cenaclului Epigramiştilor Olteni, Petre Gigea-Gorun. Înainte de a încheia relatarea de la reuşita craioveană, trebuie spus că existenţa filonului acestui diamant cultural era cunoscută de multă vreme în Cetatea Banilor, nu se găsise însă giuvaergiul care să-l şlefuiască atât de bine încât să-i pună în valoare toate caratele. Dacă acest meşter priceput este tocmai Excelenţa Sa Petre GIGEAGORUN, Ambasador al României la Paris şi UNESCO, Ministru de Finanţe al României, prim-vicepreşedinte, primar, poet, preşedinte de fundaţie şi de cenaclu, atunci reporterului îi mai rămâne să spună doar atât: „Ne aplecăm, cu-adâncă reverenţă,În faţa Dumneavoastră, EXCELENŢĂ!” Reporter epigramatic şi anagramatic, Lis Veleanu

De câte ori se îmbrăca la patru ace, i se rupea aţa.


ALEGĂTOR – Cetăţean care are un drept în care dă cu stângul.

Pag.2

ANIVERSĂRI 2012

95 Mircea IONESCU-QUINTUS Femeilor De când îi ştiu iubirii mersul, V-am scris poeme de amor, V-am dat şi rima mea şi versul, Ba, chiar şi dreptul de-autor!

80

85 Mihai COSMA „Cu o floare...” Primăvara iată vine, Anunţată de o floare; Şi speranţe sunt de bine... Primăvara viitoare!

Nicolae DĂRĂBANŢ Legea 18/1991 Şi aici se dovedeşte Într-un mod atât de clar, Că pământul se-nvârteşte: Îl învârte domn' primar.

Gheorghe GROSU Matrimonială Toată lumea e în zor, Invitaţii, nuntă mare! Se însoară-un turnător C-o frumoasă filatoare.

Alexandru STĂNESCU Unui antitalent didactic Cert antitalent nativ, Demonstrează cum se poate Să predai non-creativ Despre creativitate...

75

70

Ioan POP Moto Judec ca un înţelept Chiar de-s pus mereu pe glume Faimă n-am, ce-i drept e drept! Ce să fac? S-a dus prin lume...

Victoria-Zefira SAIOC Femeia şi vinul Că vinu-i bun, e-adevărat, Dar, ştii prea bine vorba ceea: Nimica nu te-a îmbătat Precum te-a îmbătat femeia. 65 Constantin-Corneliu DENEŞ

Nicolae ROGOBETE Record În oraşul (nu spun care) Se-nmulţesc cu mare spor Cetăţenii de onoare Pe cap de locuitor.

Tinerilor epigramişti O spun în glumă, ca măcar Să nu urmaţi astfel de drumuri: Treceţi catrenele prin jar, Dar nu vă ameţiţi cu fumuri.

Emil IANUŞ Integrare euro-ardelenească "Mă Ion" zise nevasta Cujetând ca ţărănistă, "Cred că integrarea asta Îi ceva... ce nu există...". Paulian DUMITRICĂ Femeia Soţie fie, sau amantă, Gândim, privind la chipul ei, Că viaţa fără de femei E-o epigramă fără poantă.

80

Se împlinesc de la naşterea lor... ani Nicolae NICOLAE 85 Precizare Întrebat adeseori Cum de am – deşi-s om cult – Numele de două ori? - De trei ori era prea mult!...

Traian CONCIATU Absolventul În facultate a cules Aprecieri şi note bune; Azi, fericit, bine-nţeles, Culege-n Spania... căpşune. Nicolae GHINOIU La nuntă Curge vinul pe alese Coniacu-i de cinci stele, Tot ce-i bun găseşti pe mese Şi nuntaşii pe sub ele.

TURBURELE

Gheorghe POPESCU-GER Semne rele Bătrâneţea-i o figură Cu un trist deznodământ: Pui întâi o placă-n gură Şi a doua... pe mormânt. Ioan ŞIMAN Femeii autentice Bărbatului îi stă-n putinţă Să-ţi dea, de-l prelucrezi frumos, Momente certe de credinţă, În rest... te minte drăgostos. Ştefan BOBOC-PUNGEŞTEANU Bătrânul la doctorul de familie „Boli am multe,-o-ntreagă sumă, Ce să mă mai fac de chin?!” Doctorul i-a zis în glumă: „Uită-te în buletin!” 65 Vasile LARCO Vasile După idilăLARCO Ion MICUŢ Primind săruturi cu duiumul Eugen COŢA Îi zice-o tânără cochetă: FRUNZĂ Of,Mihai Doamne, lung mai este drumul De la sărut la verighetă! Ion MICUŢ Nu ne-a uitat Promisiuni - minciuni în şir, Primarul nou a debitat, Şi-un singur drum a asfaltat, Acela către... cimitir. Eugen COŢA Unui drac... de femeie E atâta de drăcoasă, De avidă şi fierbinte, Că mereu o scot din casă Şi-mi revine iar... în minte! Mihai FRUNZĂ Soluţia crizei din spitale Un medic mi-a recomandat Reţeta lui cea competentă: De-o fi să pic, cumva, la pat, S-o fac c-o dulce asistentă.

Deşi îşi dădea mereu aere, nu crea nicio atmosferă.


Pag. 3

ORIZONTAL: 1) Extraordinar (pl.). 2) Cu gust de chininã (fem.) – Primea oaspeþii domnului Moldovei. 3) Arbore cu fructe comestibile – Debutul lui PRACSIU (Teodor)!… 4) …ºi al lui STÃNESCU (Alexandru)! – E tot o sumedenie. 5) Sistem de autoapãrare. 6) Sfârºitul lui OLAHUS (Nicolaus)! – A patra parte dintr-un leu vechi (pl.) – Goe ºi-a pierdut capul! 7) A îndrepta traseul unei strãzi. 8) Scofâlcit în obraji – Permit desfãºurarea reprezentaþiilor. 9) ALEXANDRA TOMA - ANANIE GAGNIUC – Element de compunere “desãvârºit”. 10) Refacerea picturii la bisericã. VERTICAL: 1) Papaveracee cu seminþe comestibile – Radio-sursã cosmicã cu dimensiuni unghiulare extrem de mici. 2) Teren cu iarbã – Nu sunt prezentabile. 3) A striga tare – IOAN POP. 4) Articol scurt – Asamblat la locul lui. 5) Spuse la ore - GÃDÃLIN (Vasile) la intrarea în Galaþi! 6) Petrece cu mirii. 7) LUPESCU (Grigore) la debut în cenaclu! – A depãºit suta (pl.) – Vehicul celest. 8) E tot un banchet – Peºte furnizor de icre de Manciuria. 9) Intrã în sânge – ALEXANDRU OPRICI – Þine apa înainte de revãrsare. 10) ION ROMANESCU – Spune altfel la caride. P.S.: Cãsuþele numerotate indicã: numele preºedintelui de onoare (1-20, 3 cuv.), localitatea ºi þara în care s-a nãscut acesta (21-33, 2 cuv.), profesia (3439), localitatea de domiciliu (40-47), titlul volumului publicat în anul 2001 (4855) ºi sigla organizaþiei pe care o conduce onorific (56-58).

UN EPIGRAMIST INIMOS (fantezie) 1

2

3

4

5

1

11 8

2

17 4

3

30 31

4

10

5

35

6

23 20 22

7

36

8

26 39

9 10

TURBURELE

BEATITUDINE – Atitudinea corectã faþã de bãuturã.

34 38

6

9

7

8

9

10

6 16 15

24

37

18 12 32

5

7

1 3

21

25 28 29 33 40

13 14

42 41

27 19

2

PREªEDINTELE DE ONOARE (fantezie) 1 1

1

2

2

2 3

3

4

3

5

8

9

30 29 5

56 24 57 58

6

26

40 54 38

14

6

15

50

46 7

16 17 47 20 19 49 18

9

42 22 21

35

11 12 10 9 51

48

37

27 32 31 39 34 23 36

7

10

41 25 45 43

28 33

5

10

7

4

4

8

6

53

44

8

13 52

55

ORIZONTAL: 1) De mare exactitate. 2) Meci de fotbal fãrã mizã (arg.; pl.) – Strop de ploaie. 3) A vopsi, în termeni populari – POPESCU (Aurel) din cap pânã-n picioare! – HODAª (Ioan) întoarce capul cu ciudã! 4) Se târãºte printre mure - Scrie încã o datã. 5) Olteanul poznaº ascuns la COTLARCIUC (Sorin)! – Exclamaþie de mulþumire, lãmuritoare – Debutul lui BÃLÃCEANU (Gheorghe)! 6) Chiar ei sunt ãia – Marcheazã umbra pe hartã. 7) DIMITRIU (Paula Georgeta) din cap pânã-n picioare! – Nu-i uºor de gãsit. 8) IOAN IOVUÞA – Joc de societate – De 13 ori JORZ (Ioan)! 9) Exponentul încãpãþânãrii (pl.) – E un înaintaº. 10) Profet biblic – Cu aspect pufos. VERTICAL: 1) Climatul unui spaþiu mic. 2) E un miorlãit (pl.) – Infarctul miocardic acut (abr.med.). 3) Dureazã mult timp – ION DIVIZA – GHEORGHE GURÃU. 4) A arunca o privire curioasã – Intratã la apã. 5) MECA (Ion) la debut! – Strigãt de bucurie – Omorât de inchiziþie. 6) Degustãtor la curtea domnilor români în evul mediu. 7) Învins mereu în arenele iberice - German din Transilvania. 8) Ral sec! – Un fel de boare – MIHAI MOLEªAG. 9) Vechi irmilic – La nivelul pãmântului. 10) Arºic plumbuit – Se întâmplã în aer. Dicþionar: IMA. P.S.: În casetele marcate gãsiþi numele epigramistului inimos, iar cãsuþele numerotate indicã: localitatea ºi judeþul în care s-a nãscut acesta (1-18, 3 cuv.), profesia, gradul ºi specializarea (19-38, 3 cuv.) ºi localitatea în care a profesat ºi domiciliazã (39-42).

Autorul primelor “subVERSiuni” la SATIRICON 8 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ORIZONTAL: 1) Un iot rar – Gen de mamifere marsupiale din America de Nord. 2) Râu în Georgia – O mulþime de fiinþe (pl.). 3) Tagma neguþãtorilor – Intrã 1 6 39 8 1 13 3 în iarbã. 4) Se întinde pânã departe – LESCHIAN (Vasile) la debut! 5) Rezultat prin 2 44 43 40 2 4 asocierea unor situaþii contrastante – Se agaþã de haine. 6) Desparte Muntenia de sud-vestul þãrii – Ieºirea din CLUJ! 7) E neroditor. 8) A hirotonisi – Sunt capabili de 3 14 15 22 12 9 orice. 9) Siglã pentru Organizaþia Conferinþei Islamice – Ameninþã cu piciorul. 4 42 27 41 16 11 10) Râs sarcastic – Intrã pe gâtul sticlei. VERTICAL: 1) Rumânul de odinioarã – Rezistenþã olteneascã. 2) Slujba de 5 29 5 17 boboteazã – Þine un litru ºi un sfert. 3) E tot o drâmbã – E o þeapã. 4) Interjecþie 6 46 45 28 18 popularã cu sensul “uite! vezi!” – ªmecher de pe Jiu (pl.). 5) Sunt la îndemâna meseriaºilor – SÂNGIORZAN EMIL. 6) Versantul muntelui – Ansamblu de organe 7 25 24 23 26 înlãnþuite. 7) Animalele lui MOISA (Gavril)! – Întoarce capul lui STÃNESCU 36 (Alexandru)! – Prahova automobiliºtilor. 8) Codul aeroportului Sofia (Bulgaria) – 8 19 34 33 37 Lacom din fire. 9) Echipeazã orice întreprindere (sing.) – Clasament muzical. 9 21 35 47 38 10 49 10) Fãrã zãgaz (pl.) - Alt fel de a spune lipsit de perspicacitate. 10 20 32 31 30 48 7 Dicþionar: IORI, OCI, OPOR, SOF. P.S.: Pe diagonala marcatã gãsiþi numele autorului, iar cãsuþele numerotate indicã: localitatea ºi judeþul în care s-a nãscut acesta (1-18, 3 cuv.), profesia (19-26), localitatea de domiciliu (27-36, 2 cuv.) ºi titlul volumului apãrut în douã ediþii în anul 2002 (37-49, 2 cuv.).

Îi ieºeau vorbele din gurã, pentru cã nu îi mai suportau limbajul.

Paginã realizatã de Vali LENEªU.


TURBURELE

Pag. 4

COALIÞIE – Cãsãtorie din dragoste pentru interes.

ENIGMELE UNEI REVISTE... REVISTA...

...ºi REDACTORUL ªEF

(Rebo metagramã: xxPx + xEx = 7) G U

(Carte de vizitã: 6, 5)

MIA SECRIERU COLABORATORI (Biverb eliptic anagramat: (3) + 5 + 5 = 7, 5)

(Biverb anagramat: 3 + 3 + 6 = 8, 4)

(Monoverb cu incastru anagramat: xxxxxxH)

(Copertã literarã: 7, 4, 6; 10)

CRIPTOGRAMÃ

Cãrþi de vizitã:

M EM E SL E A

HIÞU IONEL C LA... LA, LA, E EPIGRAM

OLT

I I C O E G R C

P A P C, A B Ã, T

L R S N M D R U

I E T EA Ã R A

V Ã, S R M I L C

C M M T S P E E

U A L E I C D Z

I U S M U E B C

M C, Î M S R A Ã

Se vor afla autorul (din Sinaia) ºi titlul uneia dintre cãrþile sale de umor.

Pornind din colþul stânga-sus ºi urmãrind un anumit traseu, citiþi epigrama lui Petre Gigea-Gorun apãrutã în revista „Cugetul” nr.17/2012, p.37, intitulatã „Ipostaze”.

(Biverb: 9, 6)

(Monoverb: 7 – 10)

S

M

þ N

P AA

Când s-a sãturat de nevastã-sa, a schimbat meniul.

(5, 8)

LICÃ MANTA

HUÞI

Epigramist buzoian. (4, 6; 8)

ELVIRA SULUÞU-BERNEA Epigramist gorjean. (9)

LEON COCOª Autorul acestei pagini. Paginã realizatã de Serghei COLOªENCO.


Pag. 5

1

... CRAIOVENE CRIPTOGRAMÃ P

E

L

U L C

G N

E

T

L O A

2

R

I

A

V O R N

A C

R

A

I

O E

M I

ª

T

I

L C

4

Citind literele din grilã într-o anumitã ordine, se va afla cine editeazã revista „Cugetul”.

REDACTORUL-ªEF (Rebo metagramã: Cxxx + Txxx + Lxx = 6, 5) M E S

MEMBRU FONDATOR (Rebo anagramat: 6 + 6 + 3 = 6, 9)

MEMBRU ÎN COLEGIUL DE ONOARE (Carte de vizitã: 3, 8)

TORI PAªCANU MEMBRI ÎN COLEGIUL DE REDACÞIE (Rebo metagramã: Nxxx + xxA + Pxxxxx = 6, 7) L B U

(Rebo anagramat: 5 + 4 + 3 = 7, 5)

2

3

4

5

1 5

3

I

TURBURELE

DECEBAL – Chiar, de ce?

34 2

6 7

7

14

13

7

12

32 11

9

5

6

10

10

20 1

16

8

6

26

3

4

25

21

10

18

17

33

19

9

15

8 9

8

22

27 29

28

30

31

24 23

O C T O G E N A R U L

D Â M B O V I Þ E A N

(fantezie)

ORIZONTAL: 1) Renumele italienilor. 2) Parcurgerea în ritm susþinut a unui traseu obositor (pl.). 3) Catrafusele familiei – Sfârºitul ºahului. 4) Lãsaþi la urmã! 5) Încurcate în spate – Se þin de niºte mucoase (sing.). 6) ANDRAªONI (Ionel) la debut, în mijlocul poantei! – Acoperitoare pentru aparate pe puntea navei (sing.). 7) Poem de Victor Hugo - Budapesta în stânga Dunãrii CUZUIOC ION. 8) Primul domn român care a recrutat în mod sistematic þãrani în oastea þãrii (Vlad, 1448, 14561462, 1476) – Zeu la caldeeni. 9) Noul oraº Napoca – Mutu!! 10) Prefixul pãsãrilor – A mãrunþi arãtura. VERTICAL: 1) Dumneata, sau tu, nici eu nu ºtiu cum e mai bine (vorba cântecului) – Nume derivat din Ana. 2) Cãlãtoreºte cu O.Z.N.-uri – LARCO VASILE. 3) Plesnit în familie – Poartã ochelari. 4) Întocmai – EUGEN COÞA – BEJENARU (Viorica) la ieºirea din Dej! 5) Scot piesele scãpate în sondã – Scriitor indian nordamerican, autorul lucrãrii autobiografice “Un fiu al pãdurii”. 6) Izbucnire în arenã la corida – Neam de popã (pl.). 7) NICHI URSEI – Lumineazã scena – ALEXANDRU STÃNESCU. 8) Râu în Rusia – LUNGU TRAIAN - Un moment popular. 9) Fac plata în Iran – Sat ºi comunã în Argeº. 10) Tipic – Duc o viaþã îmbelºugatã. Dicþionar: ANE, PEST, AON, APES, AIM, COCU. P.S.: În casetele marcate gãsiþi numele octogenarului, iar cãsuþele numerotate indicã: localitatea dâmboviþeanã în care s-a nãscut acesta (19), profesia (10-18), localitatea de domiciliu (19-22), organizaþia al cãrei preºedinte ales pe viaþã este (2331) ºi organizaþia al cãrei membru de onoare este (3234).

PRIM VICEPREªEDINTE (numele real) (Carte de vizitã: 5, 4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2

GORE MINCÃ

3 4 5 6 7 8 9 10

κi macinã nervii în lipsa grâului.

Paginã realizatã de Evelin LAªU.


TURBURELE

ELAN – Avântul cu care unii trag sãniile laponilor.

Pag. 6

„PATRONII” CENACLULUI UMORIªTILOR SIBIENI - prezentaþi de ªtefan-Cornel RODEAN ºi Serghei COLOªENCO PATRONUL SPIRITUAL (1493-1568)

CENTRUL JUDEÞEAN AL CREAÞIEI

(Rebo metagramã: xxT + xxxR + xxBx + Fxx = 8, 6) C U L H

(Biverb eliptic anagramat: 7 + 4 + (4) = 9, 5)

PRIMUL PREªEDINTE (1926-2007)

DIRECTORUL CENTRULUI JUDEÞEAN

(Rebo eliptic anagramat: 6 + (6) = 11)

(Rebo anagramat: 8 + 4 = 6, 6)

MEMBRU FONDATOR (1906-2001)

INSTITUÞIA CARE NE GÃZDUIEªTE

(Rebo metagramã: 3 + 4 + 7 : D=T = 14)

(Biverb eliptic anagramat: 5 + 4 + (5) = 6, 7)

MEMBRU FONDATOR (1909-1981)

DIRECTORUL INSTITUÞIEI GAZDÃ

(Rebo scart: xxxx + Lxxxxxx = 10)

(Biverb eliptic anagramat: 4 + 4 + (4) = 6, 5)

DEZLEGÃRI: P.3: Preºedintele de onoare: MIRACULOSI – AMARE – USER – CASTAN – PR – ST – SUMA – C – Q – IMUNITAR – US – ORTI – OE – ALINIA – K – V – SUPT – SCENE – AT – AG – ATOT – RESTAURARE. (MIRCEA IONESCU-QUINTUS; KERSON, UCRAINA; AVOCAT; PLOIEªTI; EPIGRAME; U.E.R.). Un epigramist inimos: MILIMETRIC – MIUTE – ALIC – CANI – PU – OH – RUG – IARASI – OT – AHA – BA – CEI – HASURà – L - DU – RAR – E – II – DANS – JR – MAGARI – MOS – MAG – SCAMOS. (MIHAI COSMA; BEREªTI-MERIA, GALAÞI; MEDIC PRIMAR CARDIOLOG; IAªI). Autorul primelor „subversiuni” la SATIRICON: IOD – OPOSUM – IORD – LIOTA – BRANSA – PIF – ADANCIT – LI – GAG – USCAI – N – ALT – UJ – OSTREP – M – BOTE – ARTI – OCE – SCHIOP – RANJET – DOP. (IOAN POP; SOMEª-ODORHEIU, SÃLAJ; PROFESOR; CLUJ-NAPOCA; ISPITA IRONIEI). P.4: Revista: CUGETUL. Redactorul ºef: MIRCEA URSEI. Colaboratori: GABRIEL BRATU (tip + barbã + guler). NICOLAE PAUL MIHAIL; ALLEGRETTO. MARINESCU ªTEFAN. VALERIAN LICà (cal + lei + varan). Mie-mi place s-o privesc, / Elegantã, cum se-mbracã, / Dar mai mult mãrturisesc / Îmi place cum se dezbracã. PLÃMÃDEALÃ. NICOMAH (mocani). MIHAI SÃLCUÞAN. NELU VASILE, TURBUREA. COLOªENCO. P.5: Criptogramã: CENACLUL EPIGRAMIªTILOR OLTENI CRAIOVA. Redactorul-ºef: MIRCEA URSEI (circ + taur + lei). Membru fondator: ªTEFAN MARINESCU (strunã + cãmine + fes). Membru în colegiul de onoare: ION PÃTRAªCU. Membri în colegiul de redacþie: LUCIAN BULÃTAN (nuci + anã + platan). GABRIEL BRATU (grilã + bare + tub). Octogenarul dâmboviþean: MACARONARI – MÃRªÃLUIRI – TROACE – MAT – ATI – I – S – L – ITE – POLIP – AN – CAPOT – R – ANE – PEST – CI – I – TEPES – AON – CLUJ – TACUT – AVI – DISCUI. (MARIAN POPESCU; VÃCÃREªTI; ECONOMIST; CLUJ; SATIRICON; U.E.R.). Prim vicepreºedinte: MARIN COGE. P.6: Patronul spiritual: NICOLAUS OLAHUS (nit + olar + sobã + fus). Primul preºedinte: SMARANDACHE (drahmã + scaune). Membru fondator: CONSTANTINESCU (con + Stan + Dinescu). Membru fondator: SÃNDULESCU (Sand + Lulescu). Centrul Judeþean al Creaþiei: CINDRELUL JUNII (ciulini + jder + lunã). Directorul Centrului Judeþean: SILVIA MACREA (cãlimãri + vase). Instituþia care ne gãzduieºte: CERCUL MILITAR (melci + raci + lutrã). Directorul instituþiei gazdã: MARCEL JAPIE (jale + maci + pere).

În antetul paginilor 2-8 sunt inserate definiþii din „Dicþionarul impertinent al limbii române”, semnat de Mihai FRUNZÃ din Brãila, iar în subsolul paginilor 1-8 sunt inserate „Sclipiri de artificii”, din volumul cu acelaºi titlu semnat de Alexandru HANGANU din Brãila.

Ca sã poatã lua liftul, l-a demontat.


FATĂ ÎN CASĂ – De obicei fată în casă pisica.

Pag.7

Lui Marius Robu, la vol.”Degeaba” Dacă bine-am priceput, Că sunt cititor isteţ, Titlul nu la conţinut Se referă, ci la preţ. * Cartea e-atâta de dorită Că cei prezenţi sunt prinşi de graba De-a o primi într-o clipită Văzând că-i scris pe ea DEGEABA! Nelu Vasile * Târziu m-am prins cum şade treaba Şi autoru-i un erou: Volumul nu e dat DEGEABA, Ci l-am primit cu toţi...cadou! Marinică Pannduru

Ana Drăgoianu a lansat volumul „Dumnezeu este singurul meu prieten” Ucaz Ceresc Din Rai, ascuns prin gladiole, Proclamă Dumnezeu: Decid Pe Ion îl botezăm Manole, Pe Ana s-o îngroape-n zid. Marinică Pannduru

La prima lansare de carte Poetei Ana Drăgoianu Eu îi urez să scrie bine, Să scoată-o carte şi la anu’... Sau două, treacă de la mine. *

Rondelul volumului „Dumnezeu este singurul meu prieten” Ana şi Any Drăgoianu Poete sunt, cu har aparte, Dar Ana e la prima carte Iar Any scris-a cu toptanu’. Din Ţânţăreni, nu trece anu’, Că vestea merge hăt departe: Ana şi Any Drăgoianu Poete sunt, cu har aparte. Any cu Ion şi-a pus cununa, Iar Ana, n-o spun numai eu, Amică-i doar cu Dumnezeu! Motiv să mă întreb întruna: Ana şi Any, nu-s totuna? Nelu Vasile Lui Vlad Cernea-Jerca, la vol. „Radiografii în paspartu” În Timiş neluat în seamă (De-o vreme-i scos şi din Cenaclu!), Revine-acuma-n epigramă... Forţând intrarea c-un şperaclu! Nelu Vasile

Explicaţie Reclamă unii buni de gură Că fete n-am în bătătură – Afirm să afle şi confraţii: Făcui şi fete, dar... la alţii! Vlad Cernea-Jerca

Director fondator: NELU VASILE

ŞARJE AMICALE

TURBURELE Lui Dan Norea, la cartea „Epi…gramatica”

Ex-gorjeanului Jerca

De multă vreme stau pe jar Şi simt cum cresc în barba-mi ţepii: Gramatica ce e, e clar, De unde, însă, vine Epi?

Trei fete a născut soţia Şi mult a râs confratele; Deplină fie-i bucuria!... (Băieţi făcui... cu altele!)

Nelu Vasile Eu şi Nelu avem fete...şi? Cum suntem amândoi isteţi Între noi doi te baţi cam solo; Dar dacă tu ai doar băieţi, Crezi că eşti mai deştept...acolo?!? Marinică Pannduru

O, Doamne-am zis, când am citit În paginile ei ce scrie Şi m-am crucit şi m-am crucit... O fi de la episcopie?

Unor locuitori din Afumaţi, DJ De-ajungi la ei în bătătură Cu uşurinţă-o să constaţi Că nu consumă băutură... Dar zi de zi sunt AFUMAŢI! Nelu Vasile, Turburea

Citesc şi pielea mă furnică Pe tălpi, pe dos şi pe chelie... Să vină, carevasăzică, De la epidermologie?

Hârtii din cărţi mai vechi, mai noi, Se văd şi-n budă şi-mprejur, La sate, aspre sau mai moi… Să vină de la Epicur?

Această carte de umor, Pe cititor îl face praf, Iar de vorbim de autor... Aha! (Auto)epitaf! Petru-Ioan Gârda, Cluj

Unor locuitori din Turburea, GJ Păi, în ogradă cine să le vină Când ei sunt în careuri ferecaţi Şi cum să fie-n Turburea lumină Cu-atâţia locatari anagramaţi. Laurian Ionică, Afumaţi

Rondelul fulgilor mărunţi

Furtună în nisip fierbinte Îţi pare neaua viscolită, Ce te atrage şi te minte Când praful verii îl imită.

Nelu Vasile creşte capre Frumoase caprine are Turburea sub un arţar, Iar aceste căprioare Au un „ţap” sexagenar. Ion Butulescu, Preajba

Îţi fac un zid de frig ‘nainte Fluturii albi trecuţi prin sită, Furtună în nisip fierbinte Îţi pare neaua viscolită.

*

În doi, balsamul de cuvinte Tot interesul îl suscită, Sorbind cafeaua aburită La geamul plin de albe ţinte,

Lui Gioni Butulescu Din târla de sub arţar, Behăie caprele-n cor: Vrem un „ţap” sexagenar Nu un „ţap”... ispăşitor. Nelu Vasile, Turburea

Furtună în nisip fierbinte… Corneliu Vasile, Caracal

STEMA ŢĂRII Brazii, schela de ţiţei, Munţii nalţi, iar peste ei Soarele măreţ se-arată, Ăsta-i chipul ţării, iată! Dar mai afli pe câmpii Fel de fel de bogăţii. Vezi, de-aceea-n jur, aice, O cunună grea de spice. Spice, munţi, păduri şi schele Sunt averea ţării mele. Soarele, strălucitorul, Ne vesteşte viitorul. Iar steluţa cea de sus Oare ce-o avea de spus? Socialismul, spune ea, Se clădeşte-n ţara mea! Cicerone Theodorescu

SCHEMA ŢĂRII Guvernanţii, pui de lei, Şefii nalţi, iar peste ei Preşedintele se-arată, Ăsta-i chipul ţării, iată! Afli-n munţii de hârtii Fel de fel de şmecherii… Vezi, de-aceea-n jur, aice, Toţi aşteaptă să le…pice. Şefi şi hoţi, experţi în rele, Sunt averea ţării mele, Însă ăla cu vaporul Ne îneacă viitorul. Iar blondina cea de sus Oare ce-o avea de spus? „Toţi turiştii –spune ea Vor să cadă frunza mea!” Janet Nică, Zăval, Dj

Director de imagine: SERGHEI

Tehnoredactori artistici: GRIG. M. DOBREANU (epigramă) şi BOGDAN ARTENE (rebus).

COLOŞENCO

Colectivul de redacţie: Serghei Coloşenco, Marinică Pannduru, N.V.Turbureanu, Lis Veleanu, Vali Leneşu, Evelin Laşu.

Redactor-şef: LELIA VENUS

Redacţia: 217515 TURBUREA, GORJ telefoane: 0742.271654, 0253.472533. e-mail: neva194987@yahoo.com ISSN 2068 - 6773


Pag.8 TURBURELE

GÂNDAC – Specialitatea casei în bucătăria românească.

CITEŞTE ŞI DĂ MAI DEPARTE!

A ajuns sărac, deoarece îl cam furau gândurile.

Tulburele  

revista tulburele