Page 1

La gog f or e ni nge r iFi ns l a nd


LAG OG FORENINGER I FINSLAND  Denne oversikten er laget på Finsland Bygdekvinnelags initiativ. Formålet er å vise alle aktiviteter som foregår i bygda til nytte for både bygdefolk og innflyttere. Oversikten finnes også på Songdalen kommunes hjemmesider: www.songdalen.kommune.no/Finsland

FINSLAND BYGDEKVINNELAG……………………………………………………………………2 FINSLAND CROSS KLUBB ................................................................................................................. 2 FINSLAND BONDELAG ...................................................................................................................... 2 SONGDALEN SKOGEIERLAG............................................................................................................ 3 FINSLAND HESTELAG........................................................................................................................ 3 FINSLAND BEDEHUS…………..…………………………………………….............................4 og 5 FINSLAND AVHOLDSLAG ................................................................................................................. 6 LØVENS HULE...................................................................................................................................... 6 FINSLAND HISTORIELAG.................................................................................................................. 7 KILEN GRENDEHUS............................................................................................................................ 7 HÆRÅS OG RØYRÅS KVINNEFORENING ...................................................................................... 7 REIDUNFORENINGA........................................................................................................................... 8 MÆSEL KVINNEFORENING .............................................................................................................. 8 FINSLAND SOKNERÅD ...................................................................................................................... 8 FAMILIEKRIK ....................................................................................................................................... 9 SONGDALEN MÅLLAG ...................................................................................................................... 9 FREIDIG 4H ........................................................................................................................................... 9 IL FRAMSTEG.................................................................................................................................... 10

1


FINSLAND BYGDEKVINNELAG Lokallag av Norges Bygdekvinnelag, partipolitisk nøytral. Vi arbeider for et godt bygdemiljø, sunn kost og kvinners livsvilkår. Medlemsmøte første mandag i måneden, årlig basar mm. Kontaktperson : Reidun Kleveland, tlf 38 18 01 21, mobil 950 79 042, E-post: reidun.kleveland@gmail.com Hjemmeside: www.bygdekvinnelaget.no

FINSLAND CROSS KLUBB  Liker du fart og spenning? Liker du å skru? Da er kanskje motocross noe for deg. Du finner oss på Crossbanen på Venemyr på Spikkeland på onsdag og lørdag. Kontaktperson: Ronny Spikkeland, mobil 941 49 236. E-post: ronnyspi@msn.com Hjemmeside: www.finslandcrossklubb.com

FINSLAND BONDELAG 

interesser.

Lokallag av Norges Bondelag, som har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket, og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle

Kontaktperson: Terje Kleveland, mobil 915 51 954. E-post: ter.kleve@gmail.com Hjemmeside: http://www.bondelaget.no/agder/

2


SONGDALEN SKOGEIERLAG  Faglag for folk som eier skogeiendommer. Laget er tilknyttet Agder og Telemark Skogeierforening, som kan hjelpe til med skogsdrifter, planting, ungskogspleie mm. Kontaktperson i Finsland: Tom Otto Utsogn, e-post: totto-u@hotmail.com Leder:Oddvar Eidså, tlf 38 18 08 34, mobil 901 14 985. E-post: odeids@online.no Hjemmeside: http://www.atskog.no/nor/Skogeierlag/Vest-Agder/Songdalen-skogeierlag

FINSLAND HESTELAG  Finsland Hestelag er en klubb for hesteinteresserte. Det faglige og sosiale er drivkraften. Følg oss via facebook! Kontaktperson: Terje Kleveland, mobil 915 51 954. E-post: ter.kleve@gmail.com E-post: finslandhest@live.no Søk «Finsland Hestelag» på facebook, så kommer gruppa opp.

3


FINSLAND BEDEHUS ligger på Fjeldgård og foreningen har som formål å drive åndelig og praktisk kristent arbeid. Kontaktperson: Erling Seglem, tlf 38 18 03 23, mobil 916 93 551. E-post: post@bedehuset.no Hjemmeside: www.bedehuset.no

Voksenarbeid: Voksenstyret arrangerer Storsamling omtrent annenhver søndag kl. 17.00 med Kjempefest for barna og av og til Familiestorsamling. Ellers torsdagsmøter en gang i måneden, og møteuker og enkeltmøter. Kontaktperson: Erling Seglem, mobil 916 93 551. E-post: post@bedehuset.no Middagskafé arrangeres den siste torsdagen i hver mnd. (utenom ferier) fra kl. 15.00 – 18.00 Kontaktperson: Reidun Haugeland, mobil 994 94 074 Finsland Musikklag har øvelse ca. hver 14. dag unntatt om sommeren. Du er hjertelig velkommen til å bli med. Kontaktperson: Liv Hagen, tlf. 38 18 02 08, mobil 413 13 818. E-post: ohagen7@gmail.com

Ungdomsarbeid: Ungdomsforeninga er på bedehuset cirka en kveld i måneden. Aldersgruppe: fra 8. klasse. Andakt, mat/kiosk, div. aktiviteter. Kontaktperson: Siren Haugeland, tlf. 38 18 03 96. E-post: siren.haugeland@gmail.com Åpen kjeller er et tilbud for unge fra 8. klasse og oppover, cirka en gang i måneden i Kjellerstua på bedehuset kl. 20.00 – 24.00. Kontaktperson: Ingrid Øvland, tlf 38 18 01 52

4


Blessings er et ungdomskor fra 8. klasse og oppover. Koret øver i Finsland bedehus annenhver torsdag fra kl. 18.00 – 20.00. Kontaktperson: Ragnhild Seglem, mobil 951 13 047

Barnearbeid: Yngres er på bedehuset annenhver mandag kl. 19–21. Aldersgruppe: fra 5. trinn Friluftsgruppe og kjøkkengruppe. Andakt. Kontaktperson: Håvard Haugeland. E-post: havard.haugeland@gmail.com Søndagskolen er på bedehuset cirka annen hver søndag kl. 10.30–11.15. Aldersgruppe: fra 3 år. Inndelt i grupper etter alder. Bibelundervisning og aktiviteter. Kontaktperson: Siren Haugeland, tlf. 38180396. E-post: siren.haugeland@gmail.com Minisingers er et kristent barnekor. Alder: 5 år og oppover. Vi øver annenhver tirsdag i bedehuset. Velkommen med! Kontaktperson: Grete Utsogn, mobil 415 55 516 Småbarntreff er et uformelt treff for mødre/fedre og barn under skolealder en gang i måneden. Vi samles på bedehuset til prat og lek, og spiser formiddagsmat sammen. Kl. 10-13. Kontaktperson: Elisabeth Sæløen, mobil 916 37 350. E-post: elisabeth.hs.82@gmail.com

5


FINSLAND AVHOLDSLAG  Ble stiftet 30.11.1884, er lokallag av Det Norske Totalavholdsselskap (DNT), som arbeider for edruskap, fred og menneskeverd. Laget driver i dag voksenarbeid og barne- og ungdomsarbeid. Voksenarbeid: Faste aktiviteter er olsokfeiring og juletrefest 5. juledag. Kontaktperson: Kåre Lauvsland, mobil 951 01 779 E-post: kaare57@hotmail.no Hjemmeside: Det Norske Totalavholdsselskap Møtene er oftest på herredshuset på Brandsvoll. Aktiviteter i tillegg til vanlige møtekvelder: karneval, pizzakveld, lagedag før jul og tur. Slagord: En glad ungdom uten kunstig rus. Kontaktperson: Anne Gerd Lauvsland, mobil: 986 94 238

LØVENS HULE  Løvens hule er et rusfritt samlingssted hvor skoleungdom fra 8 trinn og oppover kan delta. På arrangementene er det åpent fra kl. 19.30–01.00. Finslandshallen og klubbrommet til Idrettslaget blir benyttet som samlingsted. Aktiviteter på Løvens Hules arrangementer er: Ballspill i hallen, bordtennis i vestibylen, Wii spill i klubbrommet, mingling med venner, kiosksalg, pizza og brus. Løvens Hule arrangeres cirka en gang per måned. Formann: Tommy Smith, Øvland, 4646 Finsland, mobil: 918 39 007 E-post: tommy.smith@live.no Kontaktperson: Kåre Lauvsland, 4646 Finsland, mobil 951 01 779

6


FINSLAND HISTORIELAG  Stifta 1944, vil vekke interesse for Finslands nære og fjerne historie. Salg av Sogebok, Årsskrift utgis hvert 2. år. Arrangerer turer i Finsland. Kontaktperson: Svein Harald Follerås, tlf 38 18 00 88, Mobil 970 03 941. E-post: shfolleras@ymail.com Hjemmeside: http://www.agderhistorielag.no

 KILEN GRENDEHUS   Samlingssted for Kilen krets, leies ut til foreninger, lag og private selskap for heile Finsland. Kan dekkes til 60 personer. Kontaktperson: Leie: Anne Lill Fjell Roland, mobil 906 83 524. E-post: anne.lill.roland@gmail.com Leder husstyret: Arne Tobias Åsland, Fjeldsgård, 4646 Finsland

HÆRÅS OG RØYRÅS KVINNEFORENING     Forening for Normisjon og Det norske Misjonsselskap. Møte hver 14. dag hjemme hos hverandre. Basar to ganger i året. Kontaktperson: Liv Hagen, tlf 38 18 02 08, mobil: 413 13 818 E-post: ohagen7@gmail.com Misjonsselskapets hjemmeside: www.nms.no Normisjon: www.normisjon.no

7


REIDUNFORENINGA     Er ei kvinnegruppe som kommer sammen en gang i måneden til misjonsinformasjon, samtale, andakt og kaffe. Hagebasar en gang i året til inntekt for blindearbeidet på Madagaskar. Kontaktperson: Anna Kleveland, tlf 38 18 00 27, mobil 413 02 017. Misjonsselskapets hjemmeside: www.normisjon.no

MÆSEL KVINNEFORENING Vi er en forening for Det Norske Misjonsselskap, som samles en gang i måneden hjemme hos hverandre, og har basar en gang i året. Ta gjerne kontakt! Kontaktperson: Anne Solveig Hærås, tlf 38 18 04 88, mobil 913 52 357. E-post: annesol20@gmail.com Misjonsselskapets hjemmeside: www.nms.no

FINSLAND SOKNERÅD Legger til rette for gudstjenester annenhver søndag, og nærer all kristen virksomhet. Har ansvar for alle døpte, og har derfor dåpsopplæring, fremmer misjon gjennom misjonsavtaler, søker samarbeid med bedehuset, og vil ha en kirke med lav terskel. Kontaktperson: Nina Abusland, mobil 993 19 856. E-post nabusland@privat.agderpost.com Hjemmeside: Den Norske Kirke: http://www.kirken.no/ Hjemmeside: http://www.greipstadmenighet.no/Finsland/Soknerådet/tabid/12312/Default.aspx

8


FAMILIEKRIK   Lokallag Kristen Idrettskontakt. Vil du bevege deg? For alle aldre i Finslandshallen annenhver søndag kl. 17.00–18.30. Kontaktperson: Tor Inge Utsogn, tlf 38 09 09 15, mobil 906 21 150. E-post: toringe@utsogn.net Hjemmeside: http://www.krikagder.no/sider/tekst.asp?side=114

SONGDALEN MÅLLAG  Har som mål å fremme interessen for nynorsken. Arrangerer kulturkveld hver høst. Kontaktperson: Signe Haugstad, mobil 976 12 513. Hjemmeside: http://agder.nynorsk.no/lokallagsongdalen.html

FREIDIG 4H  Freidig 4H er tilknyttet 4H Norge, en religiøst og politisk nøytral barne- og ungdomsorganisasjon. Medlemmene (10-19 år) styrer, de voksne er rådgivere og hjelpere. For tiden har vi 14 medlemmer og møtes cirka hver 3. tirsdag. De jobber med egne oppgaver, som vises på høstfesten. Vi drar også på leirer og turer. Kontaktperson: Stig Jonar Anbakk Solli, (leder), mobil 917 52 752. E-post o-solli@combitel.no Line Anbakk Solli, (klubbrådgiver), mobil: 917 52 752. E-post o-solli@combitel.no Hjemmeside: http://www.4h.no/VestAgder/freidg-4H

9


IL FRAMSTEG  Idrettslaget ble stiftet 14.04.1918 IL Framsteg holder til i Finslandshallen med eget klubbrom og kiosk. I nærheten til hallen ligger også fotballbanene, lysløypa og hoppbakken. Kontaktperson: Espen Slottet (leder), mobil 957 84 108 E-post: post@ilframsteg.info Hjemmeside: http://www.ilframsteg.info/ Aktivitetstilbud: Fotball: Fire forskjellige lag i alderbestemte klasser. Fra 7 år og oppover. Spiller turneringer og seriespill. Youngboys: Har trening i hall/ute en gang pr uke. Hovedsaklig for ungdom og yngre voksne. Oldboys: Har trening 1 – 2 ganger pr uke i hallen. For det meste tidligere aktive. Håndball: Tre forskjellige lag i aldersbestemte klasser. Fra 7 år og oppover. De to yngste lagene spiller aktivitetsserie cirka en gang per måned. Det eldste laget spiller vanlig serie gjennom vinteren. Dame B: Rekrutteringslag for Dame A. Ungdom og godt voksne som enten vil satse for å komme inn på A-laget eller bare for trimmens skyld. Trener to ganger pr uke i hallen. Dame A: Er sammenslått med Marnardal. Rykker opp og skal spille i 3. divisjon neste sesong. Klubbens flaggskip! Ski: Langrenn og hopp. Har trening i lysløype og hoppbakke to ganger i uka når snøforholdene er gode nok. Kretsrenn og klubbrenn arrangeres. Idrettsskole: Et tilbud for de som går på 1. og 2. trinn. Er innom flere forskjellige idretter i løpet av en sesong. Ungene trenger ikke betale kontigent for å delta på idrettsskolen. Barneidrett: Tilbud for barn under skolealder. Samling i hallen en time per uke med fokus på lek og aktivitet. Aerobic og badminton: Et tilbud for alle. Begge: trening i hallen to ganger per uke.

10

Lag og foreninger i Finsland  

Oversikt over lag og foreninger i Finsland

Advertisement